Ет өнімдерінің санитарлық гигиеналық нормалары бойынша сапасын және қауіпсіздігін бақылау диплом жұмысы
№1129МАЗМҰНЫ - www.topreferat.com
Кіріспе 6
1 Ақпараттық шолу 8
1.1 Ет және ет өнімдерінің сапасына әсер ететін негізгі микроорганизмдер топтары 9
1.2 Ет және ет өнімдерінің сапасына әсер ететін негізгі ауыр элементтер сипаттамасы 15
2 Арнайы бөлім 16
2.1 Нормативтік сілтемелер: 17
2.2 ММ "Алматы қаласының санитарлық-эпидемиялық сараптау орталығы" сипаттамасы 17
3.2.1 Шұжық өнімдерін өндіргенде қойылатын санитарлық-гигиеналық талаптар 19
3.2.2 Шұжық фарышының микроорганизмдермен ластануы 20
3.2.3 Консервілер өндірісіне қойылатын санитарлық-гигиеналық талаптар 23
3.2.4 Ет консервілерінің микрофлорасы 24
3.2.5 Консервіленетін өнімдердің микрофлорасының көздері 25
3.2.6 Тоңазытқышта сақтағандағы ет микрофлорасының өзгеруі 29
3.2.7 Технологиялық процестерді және дайын өнімдерді бақылау 32
3 Жүргізілген зерттеу әдістемелері 39
3.1 Етті және ет өнімдерін микробиологиялық зерттеу 39
әдістемесі 39
3.2 Ысталған шұжықтарды әзірлегенде фарш микрофлорасының өзгеруін зерттеу 45
3.3 Қалған микрофлораның шұжық өнімдерінің сапасына сақтағанда әсер етуін зерттеу 46
3.4 Консервілердің сапасына қалған микрофлораның әсер етуі 46
3.5 Ет және ет өнімдерінің сапасына әсер ететін ауыр металдар тұздарын анықтау 49
3.6 Зерттеу нәтижелері 50
4 Еңбек қорғау 51
5 Қорытындылар мен ұсыныстар 52
Қолданылған әдебиеттер тізімі 53
Қосымша 1 56Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Жұмыс көлемі: 58 бет
Пәні: Сертификаттау, стандарттау

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------
https://www.topreferat.com/
ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫСТЫҢ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН МӘТІНІ


МАЗМҰНЫ
Кіріспе 6
1 Ақпараттық шолу 8
1.1 Ет және ет өнімдерінің сапасына әсер ететін негізгі
1.2 Ет және ет өнімдерінің сапасына әсер ететін негізгі
2 Арнайы бөлім 16
2.1 Нормативтік сілтемелер: 17
2.2 ММ "Алматы қаласының санитарлық-эпидемиялық сараптау орталығы" сипаттамасы 17
3.2.1 Шұжық өнімдерін өндіргенде қойылатын санитарлық-гигиеналық талаптар 19
3.2.2 Шұжық фарышының микроорганизмдермен ластануы 20
3.2.3 Консервілер өндірісіне қойылатын санитарлық-гигиеналық талаптар 23
3.2.4 Ет консервілерінің микрофлорасы 24
3.2.5 Консервіленетін өнімдердің микрофлорасының көздері 25
3.2.6 Тоңазытқышта сақтағандағы ет микрофлорасының өзгеруі 29
3.2.7 Технологиялық процестерді және дайын өнімдерді бақылау 32
3 Жүргізілген зерттеу әдістемелері 39
3.1 Етті және ет өнімдерін микробиологиялық зерттеу 39
әдістемесі 39
3.2 Ысталған шұжықтарды әзірлегенде фарш микрофлорасының өзгеруін зерттеу 45
3.3 Қалған микрофлораның шұжық өнімдерінің сапасына сақтағанда әсер етуін
3.4 Консервілердің сапасына қалған микрофлораның әсер етуі 46
3.5 Ет және ет өнімдерінің сапасына әсер ететін ауыр
3.6 Зерттеу нәтижелері 50
4 Еңбек қорғау 51
5 Қорытындылар мен ұсыныстар 52
Қолданылған әдебиеттер тізімі 53
Қосымша 1 56
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ АГРАРЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
ВЕТЕРИНАРИЯ ЖӘНЕ МАЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ ИНСТИТУТЫ
МАЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ ТЕХНОЛОГИЯСЫ ФАКУЛЬТЕТІ
СТАНДАРТТАУ ЖӘНЕ САПА КАФЕДРАСЫ
ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС
Тақырыбы: Ет өнімдерінің санитарлық-гигиеналық нормалары бойынша сапасын және
Беттер саны
Сызбалар мен көрнекті
Орындаған: Алдибеков Медет
2005 ж. «____ң _____________ қорғауға жіберілді
Кафедра меңгерушісі,
(
Жетекші: аға оқытушы Абенов Ж.Б. ____________________
ассистент Өмірбекова Ж.Т. _________________
(қолы)
Сарапшы __________________________________ ____________________
(қолы)
АЛМАТЫ – 2005 ж.
1-ші қосымша
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ АГРАРЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
МАЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫНЫҢ ТЕХНОЛОГИЯСЫ ФАКУЛЬТЕТІ
мамандығы 451740
Стандарттау және сапа кафедрасы
Дипломдық жұмысты орындау
ТАПСЫРМАСЫ
Студент: Алдибеков Медет
Жұмыс тақырыбы: Ет өнімдерінің санитарлық- гигиеналық нормалары бойынша сапасын
университет бойынша 2004 ж "06" желтоқсан N Д-665 бұйрығымен
Дайын жұмысты тапсыру мерзімі 2005ж "20"
Жұмыстың бастапқы деректері:
Мемлекеттік "Алматы қаласының санитарлық-эпидемиялық сараптау орталығы" мекемесінен алынған
Дипломдық жұмыста қарастырылатын сұрақтардың тізімі:
Ет және ет өнімдерінің сапасына қауіп төндіретін факторлардын көздері
Санитарлық-көрсеткіш микроорганизмдердің сипаттары
Шикі еттегі микробиологиялық өзгерістер
интоксикацияны белгілейтін аса қауіпті ауыр металдар сипаттамасы
Тақырып бойынша нормативтік сілтемелер
ММ "Алматы қаласының санитарлық-эпидемиялық сараптау орталығы" сипаттамасы
Ет өнімдерінің микробиологиялық көрсеткіштерін нормалау негіздері
Еттің жалпы микрофлорасы
Ет және ет өнімдерін микробиологиялық бақылау
Ет және ет өнімдерінінің сапасына қойылатын СанЕжН бойынша микробиологиялық
Ет және ет өнімдерінің қауіпсіздік көрсеткіштеріне қойылатын СанЕжН бойынша
Еттегі жалпы бактериялар санын анықтау
Бактериологиялық зерттеу жүргізу
Ет сапасына әсер ететін ауыр металдар тұздарын зерттеу
Зерттеу нәтижелері мәлімдеу
Қорытынды жасап, ұсыныстар белгілеу
Еңбек қорғау негізін қарастыру
Графикалық материалдар тізімі /қажетті жағдайда/ _
Тақырып бойынша кестелер, сызба-кесте және слайдтар
Ұсынылатын негізгі әдебиеттер:
Ю.И.Бойков, М.П.Бутко идр. Руководство по ветеринарно-санитарной экспертизе и гигиене
Н.В.Билетова, Р.Н.Корнелаева идр. Санитарная микробиология //М.,Пищевая промышленность.,1980г.
Н.Р.Практикум по микробиолгии// М., Агропромиздат.,1988г
Ш.Д.Даленов; Д.Қ. Найманов (9) “Ірі қара мал
Кафедра меңгерушісі,
профессор Смағұлов А.Қ.
/қолы/
Жетекші: аға оқытушы Абенов Ж.Б. ____________________
ассистент Өмірбекова Ж.Т. _________________
(қолы)
Тапсырманы орындауға
қабылдадым, студент
Алдибеков М.
2-ші қосымша
Дипломдық жұмысты орындау
ГРАФИГІ
Рет саны Тараулар және қарастырылатын сұрақтар тізімі Жетекшіге
Ескертулер
1 Ет және ет өнімдерінің сапасына қауіп төндіретін факторлардың
Микроорганизмдер топтарын толықтыр
2 Санитарлық-көрсеткіш микроорганизмдердің сипаттары, олардың мөлшерін бақылайтын нормативтер
СанЕжН мәнің толық көрсет
3 Интоксикацияны белгілейтін аса қауіпті ауыр металдар сипаттамасы, оларға
Ауыр металдарды сипатта
4 ММ "Алматы қаласының санитарлық-эпидемиялық сараптау орталығы" сипаттамасы
Бактериологиялық зертхананы сипатта
5 Етт және ет өнімдерін микробиологиялық бақылау әдістері, зерттеу
Стандарттардың мәнің көрсет
6 Ет сапасына әсер ететін ауыр металдар тұздарын зерттеу
Формулаға сүйене есепте
7 Ет және ет өнімдерінің бұзылуы
Негізгі бұзылу сипаттамасын бер
Кафедра меңгерушісі,
профессор Смағұлов А.Қ.
(қолы)
Жетекші: аға оқытушы Абенов Ж.Б. ____________________
ассистент Өмірбекова Ж.Т. _________________
(қолы)
Тапсырманы орындауға
қабылдадым, студент
Алдибеков М.
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ АГРАРЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
Мал шаруашылығы технологиясы факультеті
Стандарттау және сапа кафедрасы
кафедра мәжілісінің N 13 хаттамасының көшірмесі 18.01 2005ж.
Қатысқандар: ________________
Күн тәртібі:
451740 мамандығы 5 курс студенттерінің дипломдық жұмыстарынын дайындығн талқылау
Ауылшаруашылық өнімдерін стандарттау және сертификаттау мамандығының 5 курс студенті
Ет өнімдерінің санитарлық- гигиеналық нормалары бойынша сапасын және
тақырыбына жазған дипломдық жұмысын талқылау.
Студент Алдибеков М.
Ет өнімдерінің санитарлық- гигиеналық нормалары бойынша сапасын және
тақырыбына жазылған дипломдық жұмыстың материалы тыңдалды.
Студент Алдибеков М.
Ет өнімдерінің санитарлық- гигиеналық нормалары бойынша сапасын және
Тақырыбынажазылған дипломдық жұмысының талаптарға сәйкестігін ескеріп, МАК
Төрағасы: ____________
(қолы)
Хатшысы: ____________
(қолы)
Кіріспе
Мал еті союға дейін және сойғаннан кейін микробтық ластануға
Организмдердің қарсылығы жоғары сау жануарлардың қанында, бұлшықеттерінде және ішкі
Өмірлік ластану. Жануар инфекциялық ауруға шалдыққан жағдайда, оның іш-
Сау жануарлардың ішқұрылыстарының немесе ұлпаларының микробиологиялық өмірлік эндогенді ластануы
Айдаудан немесе тасымалдаудан келіп, сол бетте сойылған малдың
Сойғаннан кейінгі ластану. Малды сойғаннан кейін және оның ұшасын
Мұндай ет ұшаларың және ет өнімдерің ветеринарлық-санитарлық сараптау ережелеріне
Осы дипломдық жұмыс мақсаты - өндірілетін ет және ет
жалпы ет және ет өнімдерінің микрофлорасын зерттеу;
ет және ет өнімдерінің сапасына әсер ететін ауыр металдар
ет және ет өнімдерінің қауіпсіздік көрсеткіштерін анықтау әдістемесін зерттеу;
технологиялық үрдістерін гигиеналық талаптарға сәйкес бақылау.
1 Ақпараттық шолу
1.1 Ет және ет өнімдерінің сапасына әсер ететін негізгі
Сақтау кезінде ет және ет өнімдері сапрофиттік микроорганизмдер ену
Шіріктік бактериялар
Шіріктік бактериялар табиғатта кенінен таралған. Олар жерде, суда, ауада,
Аэробтық спора түзетін таяқшалар. Типтік өкілдері – цитрус таяқшалары,
Цереус таяқшасы /Bac.cereus/ - грамоң, ұзындығы 8 мкм, жалпақтығы
Саңырауқұлақ түрпаттас таяқша /Bac.mycoіdes/ - цереус таяқшасының бір түрі
Капуста таяқшасы /Bac.megatherіum/ - бұл грам оң, ұзындығы 3-5-7мкм.,
ЕПА торшалары ақ-сұр түсті, тегіс, шеттері түзу, жылтыр болып
Картоп таяқшасы /Bac.mesenterіcus/ - бұл соңдары дөңгелектеу, дөрекі, грам
Картоп таяқшасы ЕПА шырынды беті әжімдеу, шеттері ирек, ақ-сұр
Шөп таяқшасы /Bac.cubtіlіs/ - грамм оң, қысқа, соңдары дөңгелектеу,
ЕПА құрғақ томпақтау ақ-сұр торшалар болып өседі. ЕПС өскен
Аэробтық спора түзетін таяқшалар
Бұл топтың микроорганизмдеріне ғажайып, флуорецирлейтін, көкірінді таяқшалар жатады.
Ғажайып таяқша /Serratіa marcescens/ - грам теріс, өте ұсақ
ЕПА ұсақ, дөңгелек /біргіп кетулері де мүмкін/, ашық қызыл,
Флуоресцирлейтін таяқша (Ps.fluorescens)- грамтеріс шағын жіңішке, ұзындындығы 1-2 мкм,
Көкіріңді таяқша ( Ps. Aerugіnosa ) – грамм теріс
ЕПА. Жайылып кеткен, мөлдір емес, жасыл-көк түсті торшалар болып
Спора түзетін анаэробтар
Спора түзетін анаэробтарға путрификус және спорогенес таяқшалары жатады.
Путрификус таяқшасы (Cl. putrіfіcus)- грамсыз, ұзындығы 7-9 мкм, жалпақтығы
Спорогенес таяқшасы ( Cl. sporogenes ) – бұл ірі
Факультативті-спора құрымайтын таяқшалар.
Оларға кәдімгі протей таяқшасы (Proteus vulgarіs) және ішек таяқшасы
Кәдімгі протей таяқшасы (Proteus vulgarіs) полиморфты, яғни ұзындығы 1,2
Протей таяқшасы бар материалды жаңадан әзірленген агардың конденсденген суына
Бұл микроорганизм қышқыл және газ түзілумен жүретін глюкозаны ашытады;
Ішек таяқшасы. (Escherіchіa colі)- бұл қысқа (ұзындығы 1-3 млм.,
Саңырауқұлақтар.
Табиғатта саңырауқұлақтардың 100 мыңнан астам түрлері бар. Оның көбінесе
Зең саңырауқұлақтар. Олар қоршаған ортада тұрақты кездеседі; субстраттың бетінде
Ашытқылар. Бұлар факультативті анаэробтар; қышқыл ортада жақсы дамиды, оптималды
Ашытқылардың түрлері көптеген көмірсутектерді ашытады(глюкоза, лактоза, декстроза, мальтоза). Көмірсутектерді
Дебариомицес тұқымының микробтарын еттен, шұжықтан және т.б өнімдерден бөліп
Актиномицеттер.
Актиномицеттерді көбше түрі 25-30 С жақсы дамиды; фотогеннің түрлерінің
Микрококктар.
Микрококктар ұясына микрококус; стафилококус, сарцина тұқымдары кіреді.
Бұл ұяның коктары дөңгелек. Көбінесе олар – аэробтар және
Микрококктар - стафилококтарға қарағанда қатал аэроб. ЕПА орташа дөңгелек
Микрококктар тұз және қантқа жоғары төзімділігімен ерекшеленеді. Кейбір микрококктар
Микобактериялар. Ұсақ дұрыс емес пішінді таяқшалар. Оларды метилен көгімен
Майқышқылды бактериялар.
Майқышқылды бактериялар цилиндр пішінді, ұзындығы 7-5 тен 7-12 мкм
Оптималды даму температурасы 30-35 С; минимал 8-10С, максимал 45С.
Майқышқылды бактериялар ақуыздық, аминқышқылдық амоний азотын; ал кейбірі –ауа
Сіркеқышқылды бактериялар.
Сіркеқышқылды бактериялар спора түзбейтін қозғалмалы және қозғалмайтын болады, бірден
Оптималды даму температурасы 30 С. Сіркеқышқылды бактериялардың торшалары
Пропионқышқылдық бактериялар.
Пропионқышқылдық бактериялар полиморфты-түзу; ирек тармақты, дөңгелек қозғалмайтын спора және
/Сидоров Д.И. Микробиология. 1986ж./
1.2 Ет және ет өнімдерінің сапасына әсер ететін негізгі
Мырыш – ластану көздері: зауыттар, мырыштық препараттар: осарсол, новарсенол,
Сынап – зауыттар қызметінің, көмірді жағу нәтижесінде қоршаған ортаны
Кадмий - қоршаған ортада кенінен таралады. Кадмий қоспалары /0,1мг/кг./
Тағамдық қоспалар бойынша ЖДҰ /ФАО ВОЗ/ сараптық комиссиясының ұсынуымен
Қорғасын - қоршаған ортаға түсуін ауаның, топырақтын, судың техногенді
Қорғасындық токсикоздың бетін алу жолы, өндірістік ластануға шалдыққан жайылымдардағы
2 Арнайы бөлім
2.1 Нормативтік сілтемелер:
МемСт 9958-81 Мезофильді аэробты және факультативті –анаэробты бактериялырң жалпы
МемСт 51921-2002 Тағамдық өнімдер. Lіsterіa monocytogenes бактериялыларын анықтау
МемСт 21237-75 Зооантропозды аурулар қозздырғыштары аэробты және факультативті –анаэробты
МемСт 4288-76 Микроб санын анықтау
МемСт 10444-15-75 Коагулазооң мезофильді және термофильді аэробты факультативті-анаэробты бактериялар
МемСт 1076-74 Жылқы еті. Экспортқа жіберу ТШ
МемСт 1935-55 Ұшадағы қой және ешкі еті ТШ
МемСт 18157-88 Сойыс мал өнімдері. Терминдер және анықтамалар.
МемСт 16020-70 Сойыс мал. Терминдер және анықтамалар.
МемСт 5110-55 Союға арналған ірі қара мал
МемСт 1213-74 Союға арналған шошқа
МемСт 21237-75 Ет. Бактериологиялық таладу әдістері
ХС ИСО 1443-73 Ет және ет өнімдері. Жалпы май
ХС ИСО 1443-73 (Е) Ет және ет өнімдері. Аэробты
ХС ИСО 2917-64 Ет және ет өнімдері. Сутегі иондарын
ХС ИСО 2918-75 (Е) Ет және ет өнімдері. Нитрит
ХС ИСО 3100-75 Ет және ет өнімдері. Үлгі алу.
ХС ИСО 3565-75 (Е) Ет және ет өнімдері. Микробиологиялық
МемСт 23392-78 Ет және ет өнімдері. Ет балаусалығын анықтаудын
ТШ 9213-432-00419779 Жікілей ысталған Ретро шұжығы
2.2 ММ "Алматы қаласының санитарлық-эпидемиялық сараптау орталығы" сипаттамасы
Мемлекеттік мекеме "Алматы қаласының санитарлық-эпидемиялық сараптау орталығы" Алматы қаласында,
Қазақстан бойынша бұл өте ірі сынақ мекемесі. Қазіргі заманның
Алматы қаласының санитарлық-эпидемиялық сараптау орталығына бес зертхана кіреді, олар:
радиологиялық
санитарлық-гигиеналық
бактериялогиялық
аса-қауіпті инфекциялар зертханасы
вирустық
Осы дипломдық жұмыс орындау барысында жүргізілген сынақтар екі зертханада
1.Санитарлық-гигиеналық тағамдық зертхана.
Бұл зертхана 1986ж. құрылған. Мұнда Қазақстан Республикасы нормативтік құжаттарына
кофеин, пестицидтер, су, ауа, спирт, арақ-шарап өнімдерін талдайтын газдық
"Инфраматик –8611" - ұн, томат, майонез, май және т.б.
"Экотест" – ауыр металдардың тұздарын анықтайтын құрал-жабдықтар
"Сульфат"- токсиндік элементтердің - ауыр металдар тұздарын анықтайтын құрал-жабдықтар
"Полярограф" – кадмий, қорғасын, мырыш, сынап тағамдық өнімдегі мөлшерін
сынаптық құрал-жабдық "Юлия" - тағамдық өнімдегі сынап мөлшерін анықтайды
"Сканерлейтін спектрофотометр" – табиғи және синтетикалық бояуыштарды анықтайтын құрал-жабдықтар
Сонымен қатар зертханада химиялық және аналитикалық таразылар "Сарториус", үлгілерді
Санитарлық-гигиеналық зертхана коммуналдық, өндірістік, тағамдық, шудық, токсикологиялық және у-химикаттар
2. Бактериологиялық зертхана.
Зертхана типтік. Келесідей бөлмелер кіреді: себу, паразитологиялық, тамшылы /серологиялық
Келесідей құрал-жабдықтар қолданылады – термостаттар /Лп,ТС 80М/, таразылар ВА
Зерттеу материалдары
3.2.1 Шұжық өнімдерін өндіргенде қойылатын санитарлық-гигиеналық талаптар
Шұжық өнімдерін және жартылай фабрикаттапды әзірлеу үшін ет және
Шикізат беті ластанған болса оны тазалайды (сусыз). Ал қажет
Жануарлардың инфекциялық ауруларына (ісіну, студень инфильтраттары, сарғаю, толығымен қансыздан-дырылмаған,
Мұздатылған етті өндірісте қолданар алдында ерітеді. Еріткен соң етті
3.2.2 Шұжық фарышының микроорганизмдермен ластануы
Шұжық фарышына микроорганизмдер, оны даярлаудың технологиялық процестерінің барлық негізгі
Шикізат. Шикізат микробтық ластанудың көздерінің бірі болғандықтан, оған шұжықтық
Санитарлық тарапынан жақсы деген шикізаттың (яғни сау малдан алынған),
Етті дайындау. Ұшаны мүшелеу, тазалау, сүйектерден, шандырлардан айыру процестері
Тұздау. Етке микроорганизмдердің арықарай түсіп одан көбеюі тұздықпен бірге
Шұжықтың фарш әзірлеу. Фарштың ластануы механикалық операциялар (етті волчокта,
Шұжық қабығын фаршпен толтыру. Шұжық батондарын толтыру барысында фаршқа
Фаршты қабықшаға толтырған соң басқадай қосымша микробтық ластануы мүмкін
Пісірілген және жартылай-ысталған шұжықтар әзірлеу барысында фарш микрофлорасының өзгеруі.
Шұжық батондарын фаршпен толтырған соң пісірілген және жартылай ысталған
Тұндыру. Технологиялық режимді сақтаса фарштың микрофлора құрамы аса өзгермейді.
Қуыру. Тампературасы 80-110С ыстық түтінмен 0,5-2 сағат бойы өңдесе,
Пісіру. Пісіру процесінің соңына қарай шұжықтар түріне орай батондар
Ыстау және кептіру. Шұжықтардың микрофлорасының топтық құрамы ыстағаннан кейін
Қабықсыз щұжық өнімдерінің түрлері: еттен, нанннан карбонат және т.б.
3.2.3 Консервілер өндірісіне қойылатын санитарлық-гигиеналық талаптар
Өндіріс тарапынан консервілерді жылу әсері сипаты бойынша екі топқа
Кепілді сапалы ет консервілерін өндіру технологиялық процестің барлық сатыларында
Цех бөлмелерінің температуралық және ылғалдық режимі технологиялық жобалау нормаларымен
Зертханалық зерттеулер нәтижелері бойынша шикізаттарды стерилдеу алдында микроорганизмдердің нормасы
3.2.4 Ет консервілерінің микрофлорасы
Ет және ет-өсімдік консервілерін өндірудің технологиялық процесі бірнеше операциялардан
Стерилиздеуге дайындалған өнімдерде әрқашанда неше түрлі жолмен түсетін микроорганизмдердің
3.2.5 Консервіленетін өнімдердің микрофлорасының көздері
Басқадай технологиялық операциялар барысында микрофлора өзгермейтін болғандықтан, төменде біз
Шикізат және оны дайындау. Банкідегі консервілерді әзірлеу үшін негізгі
Шикізат және қосалқы материалдарды банкіге салу және порциялау. Өнімнің
Стерилизациялау. Консервілерді стерилизациялау- консервілеу технологиялық процесінің ең соңғы кезеңі.
Неше түрлі спора түзетін микроорганизмдер спораларының жоғары температураға тұрақтылықтары
Консервілерді стерилдегенде ортадағы сутек иондарының концентрациясынан микроорганизмдердің термотұрақтылығы табынышта.
Қышқыл реакция ақуыздың денатурациялануы және микроорганизмдердің өлуі, сонымен
Консервіленетін өнімдегі тұз, концентрациясына және микробтар түріне қарай микроорганиздердің
Тоңазытқышта сақтағанда, тұздағандағы және вакуумдық жағдайда кептіргендегі ет және
Ет және ет өнімдері микроорганизмдер даму үшін қолайлы қоректік
3.2.6 Тоңазытқышта сақтағандағы ет микрофлорасының өзгеруі
Тоңазытқышта және ет комбинатында ет және ет өнімдерін төмен
Тоңазытқышта сақтағанда суытылған және мұздатылған етті сақтау температуралық режиміне
Салқындатылған ет микрофлорасы. Салқындату камерасына келіп түсетін ет микрофлорасының
Салқындату соңына қарай еттің түбкі температурасы С жету керек.
Төменгі температурала етте микроорганизмдердің дамуы бірнеше фазалардан өтеді.
Салқындатылған етті сақтау процесі басында психрофильді микроорагнизмдер логфазада болып,
Психрофильдік микроорганизмдердің өсуінің тоқтатылу фазасының ұзақтылығы ет сақтауға түсер
Лаг-фаза өткен соң психрофильді микроорагнизмдер белсенне көбейе бастап, олардың
Салқындатылған аэробтық жағдайда сақталатын етте псевдомонос және ахромобактер тұқымының
Мұздатылған ет микрофлорасы. Салқындатылған еттегі микроорганизмдердің көбісі етті қатыру
Спора түзбейтін бактериялар және спора түзетін бактериялардың вегетативтік клеткалары
Мұздатылған ет сақтау процесінде мұздатуда өлмей қалған микроорагнизмдердің өлуі
Етті –10(С жоғары температурада сақтаса, төмен ылғалдылыққы және судың
Мұздатылған өнімде –10(С –дан жоғары температурада микроорганизмдер дамып, оны
Мұздатылған етті сақтау процесінде өлмей қалған микроорганизмдер, етті еріткенде
Ет және ет өнімдерінің микрофлорасының тұздағанда өзгеруі.
Тұздау- шұжық өндірісіндегі консервілеу әдісі және технологиялық операция, оның
Тұздауға натрийхлоридінің жоғарғы концентрациясы әсерінен, төменгі температурадан және неше
- тұз белгілейтін жоғары осмостық қысым өнім ұлпаларының сузындандырылуын
ас тұзынан бөлінетін хлор иондары микроорганизмдердің протеолитикалық ферментативтік қызметін
Оттегіні тұздықта нашар еруі нәтижесінде оның концентрациясы төмен болады,
Етте және тұздықтағы микроорганизмдер сезімділігі натрий хллоридына әр түрлі
тұзды ұнатпайтындар(галофильді емес), олар тек 1-2 проценті тұзда
тұзға төзімді, олар тұздың аса жоғары емес концентрациясында жақсы
3.2.7 Технологиялық процестерді және дайын өнімдерді бақылау
Еттің, ет өнімдерінің санитарлық сапасын анықтау үшін технологиялық процестер
Ет. Етті әр уақытта зооантропоноз, тағамдық токсикоз, токсикоинфекциялар қоздырғыштарымен
Ет және ет өнімдерін ветеринарлық- санитарлық сараптау ережелеріне сай
Сонымен қатар микробиологиялық зерттеуді малды союға мәжбүр болғанда, улануға
Микробиологиялық зерттеуді аэробты және факультативті- анаэробты зооантропоноз қоздырғыштарын; сальмонеллаларды,
Кулинарлық өнімдер және кесілген еттен жасалған жартылай фабрикаттар.
Кулинарлық өнімдер және кесілген еттен жасалған жартылай фабрикаттар
Кулинарлық өнімдер және кесілген еттен жасалған жартылай фабрикаттардың 1
1 г өнімдегі бактериялардың саны реттелмейді. Сальмонелла, пропиус тұқымының
Еттік консервілер.
Консервілерді өндіру барысында микробиологиялық бақылаудың 1-ші сатысы консервіленетін өнімді
Стерильдеу алдымен әрбір сынамадағы см куб өнімдегі микроорганизмдердің
Әр апта сайын өңделетінөнімді бір-екі рет алдын алу мақсатында
Технологиялық жүйелер санитарлық талаптарды қанағттандырса: стерильдеу алдында консервтік
Егер микроорганизмдер саны берілген нормалардан жоғары болса, немесе облигаттық
Стерильдеуден кейін дайын консервілерді микрбиологиялық зерттеуден өткізеді келесі жағдайларда:
Тұзды ұнататындар екі типі бар: облигаттық және факультативтік. Облигаттілер
Натрий хлориді бактериоциттік емес, ол бактериостатикалық әсер етеді. Сондықтан
Тұздау процесінде тұздау әсеріне микроорганизмдер өздерінің қасиеттерін өзгертулері мүмкін.
Ет өнімдерін тұздайтын тұздықтарда натрий хлоридына төзімді болғандықтан,
Вакуумдық жағдайда кептіру нәтижесінде ет және ет өнімдерінің микрофлорасының
Вакуумдық жағдайда кептіру тағам өнімдерін консервілеу әдістерінің бірі. Герметикалық
Тағам өнімдеерін Вакуумдық жағдайда кептірудің 2 тәсілі бар: сублимациялық
Вакуумдық жағдайда сублимациялық кептіру кезінде етті және ет өнімдерін
Төменде СанЕжН сәйкес ет және ет өнімдерінің микробиологиялық көрсеткіштері
Кесте 1
Ет және ет өнімдерінің микробиологиялық көрсеткіштер:
Өнімнің түрлері МАФАнМС, КТБ/г аспасын өнімнің 1г./см3/ рұқсат етілмейді
ПЖБТ /колиформдар/ Патогенді с.т.сальмонеллар
Сойылатын жануарлардың барлық түрлерінің еті:
Жаңа сойылған ұша-дағы, жартылай ұшадағы, төрт бөлігі, шабылған 10
Салқындатылған және мұздатылған ұшадағы, жартылай ұшадағы, төрт бөлігі 1х103
Сойылған малдардың мұздатылған еті:
ұша-дағы, жартылай ұшадағы, төрт бөлігі, шабылған 1х104 0,01 25
Сүйекті, сүйексіз, шандырлы еттен жасалған блоктар 5х105 0,0001 25
Сойылған жануарлардың етін сүйектен ажыратқаннан кейінгі еті 5х106 0,0001
Сүйексіз еттен жасалған жартылай дайындалғандар / Салқындатылған және мұздатылған/
Ірі кесектілер 5х105 0,0001 25 - - 25г.етте L.monocytogenes
Майда кесектілер 5х106 0,0001 25 - - Жоғарғыдай
Еттен жасалған дайындалған өнімдер / Салқындатылған және мұздатылған/
Пішіні бар, с.і. ұнға аунатылған 5х106 0,0001 25 -
Сыртынан қамыр оралған жартылай дайындалғандар, турамаланған /голубцы, кәділер/ 2х106
Шұжықтардың микробиологиялық көрсеткіштері
Өнімнің түрлері МАФАнМС, КТБ/г аспасын өнімнің 1г./см3/ рұқсат етілмейді
ПЖБТ /колиформдар/ Сульфит қайталанатын клостридиялар Патогенді с.т.сальмонеллар
Сойылған жануарлардың етінен жасалған шұжықтар мен өнімдер шикідей ысталған,
25г.етте L.monocytogenes болуына рұқсат етілмейді
Жартылай және пісіріп ысталған с.і.жылқы етінен жасалған - 1,0
3 Жүргізілген зерттеу әдістемелері
3.1 Етті және ет өнімдерін микробиологиялық зерттеу
әдістемесі
Зерттеуге қажетті ет материалы ЖК "Ермашов А.Н." жеке кәсіпорыныннан
Зерттеуге материал алу. Болжанып тұрған диагноз және патологиялық бұзылу
Үлгілерді су өтпейтін ыдысқа салып, пломбалап немесе мөрлеп, бірге
Зертханаға жеткізілген материалдың сырт бітімін қарайды; түсі, иісі, консистенциясы
Жұғындыда споралары полиморфты граммоң, тенистік ракеткаға ұқсас таяқша табылса
Етті бактериологиялық зерттеу кестесі
Преципитация
реакциясы
1 сағат
1 2 3 4
Ескерту1:
1-ЕПС
2-ЕПА
3-желатин
4-Сүт
5-БС глюкоза
6-БС қан
Ескерту2:
1-глюкоза
2-лактоза
3-сахароза
4-маннит
5-арабиноза
6-дульцит
7-рамноза
8-ксилоза
9-ЕПС
10-лакмус сүті
11-ЕПА
Аэробтарға зерттеу жүргізу. Бұлшық еттерді лимфа түйіндерін, паренхиматозды органдары
Анаэробтарды зерттеу. Анэробтық инфекцияларға диагноз қою үшін бактерископия, егу
Еттің балаусалығын бақылау. Етті жақсы сапалығы және жастығы бойынша
Жастыққа зертттеу үшін әрбір ұщадан 200 г салмақты үлгі
Органолептикалық зерттеу. Етті органолептикалық бағалау көпшілік мақұлдаған әдіспен жүргізіледі-түрін,
Бактериоскопиялық зерттеу . Микроскоптық зерттеу үшін ет үлгісінен 3-тен
Із препаратын әзірлеу үшін еттің беткі қабығынан стерилді қайшымен
Жас ет. Жас еттің беткі қабатынан әзірленген жұғынды ізіндегі
Күмәнді ет. балаусалығы күмәнді етен әзірленген жұғындыны қарағанда көз
Жас емес ет. Беткі қабаттан сонымен қоса тереңдік қабаттардан
Еттің бетіндегі микрофлораны зерттеу. Еттің 1см квадрат бетіндегі микрофлорасын
Мысалы: тілім 2г, су көлемі-10мл. Петри табақшасына 1мл
1см кв-х
1см кв етте 1200 микроорганизм зерттелініп жатқан материалдағы спораларды
Еттегі жалпы бактериялар көлемін анықтау. Зерттелінетін еттің 100-150г 1-2минутқа
1г еттегі жалпы микроб санын анықтау үшін резазуриндық тексеру
1г сынаманы (дәлдігі 0,01г дейін алынады) қайшымен ұсақтап, стерилді
Егер салқындатылған еттің үлгісі бар пробиркада қызғылт түс 4-6
Микробиологиялық көрсеткіштері бойынша ет және ет өнімдерінің сапасына қойылатын
өнімнің түрлері Көрсеткіштер Мг/кг аспайтын рұқсат етілген деңгейлер ескертілер
Ет, жартылай дайындалғандар, буға пісірілген, салқындатылған, мұздатылған /сойылған, кәсіптік
қорғасын 0,5
Күшән 0,1
Кадмий 0,05
сынап 0,03
Микоуыттар
Афлотоксин
Антибиотиктер
Левомицитин Рұқсат етілмейді <0,01
Тетрациклинді топ Рұқсат етілмейді <0,01 г/бірлік
Стрептомицин Рұқсат етілмейді <0,5 г/бірлік
Пеницилин Рұқсат етілмейді <0,02 г/бірлік
Енетін заттар Рұқсат етілмейді Шикі сүт және кілегей
Пестицидттер
Гексахлорциклогексан 0,1
ДДТ және оның қалдықтары 0,1
Радионуклидтер Бк/л
Цезий-137 160 сойылған, кәсіптік жануарлардың сүйексіз еті
320 Бұғы еті және жабайы жануарлардың сүйексіз еті
Сиыр еті
с
160 жануарлардың барлық түрлерінің сүйегі
Стронций-90 50 үй және кәсіптік жануарлардың сүйексіз еті
100 Бұғы еті және жабайы жануарлардың сүйексіз еті
200 жануарлардың барлық түрлерінің сүйегі
Паразитологиялық
Тірі күйіндегі іш құрттың балаң құрты, өгіз құртының фині
Зерттеу нәтижесінде сыналған ет сапасы СанЕжН талаптарына сәйкес болды.
3.2 Ысталған шұжықтарды әзірлегенде фарш микрофлорасының өзгеруін зерттеу
Әзірлеу тәсіліне қарай ысталған шұжықтарды: Шикідей ысталған және пісіріп
Шикідей ысталған. Шикідей ысталған шұжықтарды әзірлегенде шұжық батондарын ұзақ
3.3 Қалған микрофлораның шұжық өнімдерінің сапасына сақтағанда әсер етуін
Сақтау кезіндегі шұжық өнімдерінің әр түрлі төзімдігі неше түрлі
Пісірілген шұжықтардың ылғалдығы 50 процент аздап тұздалған, консистенциясы тығыз
3.4 Консервілердің сапасына қалған микрофлораның әсер етуі
Жылумен өңдеуге, яғни консервілерді стерилдеу процесінде өз тіршілік әрекеттерін
Қалған микрофлораның құрамына әсіресе ақуыздық заттарға бай консервілердің (соның
Өндірісте стерилді болып газ түзбейтін патогенді емес және токсигенді
Химиялық бомбаж банкі металының корозиясы нәтижесінде сутегінің үйілу кесірінен
Жалған бомбаж-(физикалық) жоғарғы температура әсерінен банкі ішіндегі стерилдеуден кейін
3.5 Ет және ет өнімдерінің сапасына әсер ететін ауыр
Төменде ЖК "Ермашов А.Н." өндірген еттегі қорғасын мөлшерін анықтау
Бұл әдіс МемСт 26932-86 "Шикізат және тағамдық өнімдер. Қорғасынды
Қолданылатын құрал-жабдықтар:
ПУ-1 маркілі полярограф, сулы монша, МемСт 14919-83 бойынша электроплиткасы,
Өнімнің минерализациялауын және үлгіні дайыдауын МемСт 26929-86 сәйкес жүргізеді.
Ет және ет өнімдерін талдау барысындыкүлді 5см3 азот қышқылы
Қорғасынды дитизонмен экстрагирлейді. Дитизонды экстракты бар бөлгіш воронкаға 2
Өлшеулерді электролиздағы сынап-тамшылы электродымен, сиымдылығы 5 см3 полярографта жүргізеді.
Тура полярографтау жүргізеді. Сиымдылығы 10 немесе 25 см3 екі
m1 H1 V0
Х=
(H2 - H1) V1
m - қүлдеуге алынған өнім үлгісінің салмағы,г
m1 – екінші рет полярографтау алдында қосылған қорғасын салмағы,
m2 – алын-ала қосылған сынап салмағы, мкг.
mk – бақылау ерітіндісіндегі қорғасын салмағы, мкг.
V0 – күлденген үлгіден жасалған ерітіндінің жалпы көлемі, см3
V1 – полярографтауға алынған сыналатын ерітінді көлемі, см3
V – күлдеуге алынған қорғасын көлемі, см3
H1 – алғашқы полярографтауда анықталған қорғасын пикінің биіктігі, мм.
H2 – екінші рет полярографтауда анықталған қорғасын пикінің биіктігі,
Есептеулерді үшінші оңдық белгілерге дейін жүргізеді. Соңғы нәтижеге екі
0 х 0 х 25
Х=
(0- 0) х10х25
Дәл осы әдіспен кадмий мөлшері анықталады.
Сызбада - 1 зерттеу жүргізу барысында анықталған қорғасын
3.6 Зерттеу нәтижелері
Осы зерттеулер нәтижелері бойынша келесідей қорытынды жасалды.
Көбіннен ет сапасын санитарлық-гигиеналық бақылау алдында негізгі рөлді ветеринарлық-санитарлық
4 Еңбек қорғау
Зертханада жұмыс жасағанда міндетті түрде қауіпсіздік ережесін қатаң сақтау
Зертханадағы химиялық стаканмен су ішуге болмайды.
Тұрған реактивтердің, дәмін, иісін байқап көруге болмайды.
Анықтау жұмыстарын жасағанда тек қана нұсқауда көрсетілген реактивтерді, ыдыстарды
Пробиркадағы ерітінділерді, қоспаларды қыздырғанда, қайнатқанда ыдыстың ауызы басқа жаққа
Ыстық ыдыстарды сталдың үстіндегі белгісіз реактивтердің қасына қоюға болмайды.
Сілтілермен, қышқылдармен жұмыс жасағанда өте мұқият болу керек.
Күкірт қышқылын суға аздап еппен құйғанда азот қышқылын күкірт
Қышқылдарды басқа реактивтермен қосқанда пробтрканы саусақпен жауып сілкілеп араластыруға
Егер жалаңаш жеріңізге (қол, бет) сілті немесе қышқыл тиетін
Күйіп кеткен жердің 5% марганцовкамен, болмаса 5 % танин
Консервіленген сүтті органолептикалық анықтаудан өткізуге болмайды.
5 Қорытындылар мен ұсыныстар
"Тағам өнімдерінің қауіпсіздігі мен құндылығына қойылатын талаптар" туралы санитарлық
Тағам өнімдерінің құрамындағы химиялық, радиобелсенді, биологиялық заттар және олардың
Тағам өнімдерінің қауіпсіздік көрсеткіші олардың құрамындағы уытты химиялық элементтер,
Тағам өнімдерімен өндірумен және айналымға жіберумен шұғылданатын жеке және
Қауіпсіздік көрсеткіштеріне жүргізілген тексерістердің бірінен болса да қанағаттандырмайтын қорытынды
Қорытындысында айта кететін мәселе, Қазақстан отандық өнімдерінің бәсекейлестігін жоғарлату
Қолданылған әдебиеттер тізімі
1 Основы стандартизации, метрологии, сертификации и менеджмента качества.
В.И Гиссин Управление качеством продукции Ростов-на-Дону
Феникс 2000г.
3 К.Ө Акишев , Г.Т Дарибаева Стандарттау,
4 Качество и безопасность сельскохозяйственной пищевой продукции. Под
П.В Житенко Технология продуктов убоя животных
6 В.А Никитин, В.В Фиолончева Управление качеством
Сапа менеджментінің жүйесі. Қызметті жақсарту жөнінен ұсыныстар. ҚР СТ
8 Г.Д Крылова Основы стандартизации, сертификации и
9 И.М Лифиц Основы стандартизации,
ҚР СТ 3.15.3-98 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік сертификаттау жүйесі.
ҚР СТ ИСО 9000-2001 Сапа менеджменті жүйесі.Негізгі жағдайлар және
ҚР СТ ИСО 9001-2001 Сапа менеджменті жүйесі. Талаптар
ҚР СТ ИСО 10013-2001 Сапа бойынша басшылықтарды әзірлеу бойынша
ҚР СТ ИСО 19001-2002 Сапа менеджменті жүйесінің аудиті және/немесе
ҚР СТ ИСО 10011-3-2001 Сапа жүйесін тексеру бойынша
МемСТ 15467-79 Өнім сапасын басқару. Негізгі түсініктер. Терминдер және
ҚР СТ ИСО 10011-1-2001 Сапа жүйесін тексеру бойынша басқарушы
ҚР СТ ИСО 10011-2-2001 Сапа жүйесін тексеру бойынша эксперт
19 Журнал Стандарты и качество В.Ю Гуленков
20 Журнал Стандарты и качество
21 М.В.Думин, К.В.Потапова, А.Н.Ярмонов Стартовые культуры для мясных деликатесов.//Мясная
22 Н.В.Нефедова, М.П.Артамонова, А.Н.Полшков
23 К.В.Потапова Новые виды стартовых культур//.Мясная индустрия №1-2003г.
24 А.Б.Лисицын, Л.С.Кудряшов, В.А.Алексахина Перспективные технологии производства новых видов
25 И.В.Бобренева К вопросу о функциональных продуктах питания//.Мясная индустрия
26 Н.Н.Толкунова, Ю.А.Седов, А.Я.Бидюк Влияние растительных экстрактов на развитие
27 М.В.Думин, К.В.Потапова, А.Н.Ярмонов Оптимизация процесса производства//.Мясная индустрия №3-2002г.
28 А.Г.Забашта, В.Н.Письменская Использование низкосортного сырья для производства мясных
29 Л.Ф.Митасева, В.В.Хорольский Влияние молочнокислых микроорганизмов на вкусоароматические характеристики
30 В.В.Хорольский, Л.Ф.Митасева Разработка технологии пищевых продуктов на основе
31 Ю.Г.Костенко, Т.С.Шагова, К.С.Янковский Пищевой листериоз: возбудители и способы
32 А.Б.Лисицын, И.М.Чернуха Функциональные продукты на мясной основе. //.Мясная
33 М.А.Сидоров, Р.П.Корнелаева Микробиология мяса и мясопродуктов. //М.. Колос.,2000г.
34 М.А.Сидоров, Н.В.Билетова, Р.П.Корнелаева Микробиология мяса, мясопродуктов и птицепродуктов.
35 Г.Д.Мюнх.,Х.Заупе идр. Микробиология продуктов животного происхождения// М., Агропромиздат.,1985г
36 Ю.И.Бойков, М.П.Бутко идр. Руководство по ветеринарно-санитарной экспертизе и
37 Н.В.Билетова, Р.Н.Корнелаева идр. Санитарная микробиология //М.,Пищевая промышленность.,1980г.
38 Н.Р.Практикум по микробиолгии// М., Агропромиздат.,1988г
39 Б.Т.Толысбаев и др. Практикум по микробиологии и ветеринарной
40 Под ред.А.К.Смагулова Качество и безопасность сельскохозяйственной пищевой продукции//КазНАУ,
41 Медико-биологические требования и санитарные нормы качества продовольственного сырья
42 Справочник товароведа продовольственных товаров //М., том2, Экономика.,1987г
43 Г.В.Гуринович, Л.С.Кудряшов Пробиотики и пробиотические продукты//М., ВНИИМП., 2002
44 В.В.Хорольский, И.А.Рогов Техника и технология производства сыровяленых и
45 В.И.Смоляр Рациональное питание// Киев, Наукава думка.,1991г
46 М.С.Дужкин, Л.Ф.Щелкунов Новые продукты питания//М.,МАИК, Наука,1998г
47 Н.С.Егоров Микробы – антагонисты и биологические методы определения
48 М.Б.Коган, Л.С.Пожарская идр.Физико-химический и бактериологический контроль в мясной
49 Под ред.В.И.Рогачева//Консервированные пищевые продукты. Методы бактериологического исследования// М.,
50 Н.А.Красильников Определитель бактерий и актиномицетов//М.-Л, изд.АН СССР, 1949
51 Н.Н.Мазохина-Поршнякова, Л.П.Найденова Современные методы организации бактериологического контроля консервного
52 Е.М.Мищук Руководство к лабораторным занятиям по микробиологии //М.,Госторгиздат,
53 М.Н.Пименова, Н.Н.Гречушкина, Л.Г.Азова Руководство к практическим занятиям по
54 Справочное руководство под ред.Л.Л,Кухарковой Производственно-ветеринарный контроль в мясной
55 Charman @ Hall Functіonal Foods. 1994
Қосымша 1
СЫНАҚ ОРТАЛЫҒЫ
ММ "Алматы қаласының санитарлық-эпидемиялық сараптау орталығы" Жібек жолы к.,
т. 30-67-05
Аккредиттеу аттестаты №KZ.658000.06.10.00444 16.10.2003ж.
Мем.реестрде тіркелген МСЖ ҚР 16.10.2006ж. жарамды
СЫНАҚ ХАТТАМАСЫ № 15 27.12.2004ж.
Парақтар саны 1
Парақ 1
Зертхана атауы: бактериалогиялық
Өтінуші: ЖК "Ермашов А.Н."
Өтінуші мекен-жайы: Абай д., 25
Сыналатын үлгі атауы: тартылған сиыр еті
Мемлекет /дайындаушы-фирма/: Қазақстан, ЖК " Ермашов А.Н."
Дайындау мерзімі: 20.12.04ж.
Жарамдылық мерзімі: 25.12.04ж.
Саны: 200 г.
Үлгі алу актісі: 22.12.04ж.
Зертханаға келіп-түсу мерзімі: 22.12.04ж.
Сынаулар жүргізу мерзімі: 22.12.04ж.
Сынақ түрі: сертификациялық
Сынаулар жүргізу негізі: Сеитова К.У. "НацЭкС" үлгі алу актісі
Өнімге НҚ: СанЕмН 3.01.067-97
№ Көрсеткіштер атауы
г. өлшеу бірлігі НҚ бойынша норма Нақты көрсеткіш Сынау
1. МАФАнМС 1,0 г 5,0х106 көп емес 4,0х103 МемСт
2. ІТЖБТ 0,01 г жіберілмейді табылмады МемСт 30518-97
3. L.monocytogenes 25,0 г жіберілмейді табылмады МН 8.05.002-04
4. Патогенді микрофлора 25,0 г жіберілмейді табылмады МемСт 30519-97
Зертхананын ұрықсатысыз қайта басуға тиым салынады
Сынақтар жүргізу жағдайлары НҚ талаптарына сәйкес
Хаттама, сынаққа ұшыраған үлгілерге таралады
Орындаушы:
Зертхана меңгерушісі: С.Ж.Тулепбаева
СЗ басшысы: Р.И.Хисамутдинова
СО өкілі:
6
2 бұлшық ет
2лимфа түйіні, бауыр, көк бауыр,сүйек миы сүйек миы,бүйрек
Микроскопия
Петри табақшаларына себу
ÅÏÀ
Элективтік орталар
Ауру жұқтыру тәжірибесіне қоятын жануарлар
Ортақ дақыл алу және микроскопия
Үлкен агглютинация қою
Тәжіритбеге қоятын жануаоларға жұқтыру
Әр түрлі қатар
Күмәнді торшаларға агглютинация микроскопия
Сальмонелла
Элективтік орталар
Ішек таяқшасы,оның түрлері
Сібір жарасына , басқа инфекциялық ауруға 18-40сағ кейін көру
Күмәнді дақылдардың микроскопиясы және қоректік орталарға себу
1
1

26 қаңтар 2020ж.
2008-2018 topreferat.com - Қазақша рефераттар, курстық, дипломдық жұмыстар

^