Дәнді дақылдарды сақтайтын ангардың кернеулі жағдайын шекті-элементтер әдісі арқылы зерттеу диплом жұмысы
№159


МАЗМҰНЫ - www.topreferat.com
Кіріспе…………………………………………………………………
1. Есептің қойлымы………………………………………………………
2. Шекті элемент әдісі туралы қысқаша түсініктеме …..…..….………….
3. Шекті элемент әдісін қолданатын компьютер жүйесінің көрінісі.....
3.1. ANSYS ………………………………………………………….
3.2. NASTRAN ……………………………………………..
3.3. APM WinMachine ..….………………………………………………
3.3.1. Есептеу кезіндегі қолданатын негізгі теңдеулер
4. ЗПС-250 тістіилемдейтін орнақтың бүрлегішінің модельін құру және есептің орындалуы ..…..........................................................................
4.1.Бүрлегіш білігінің шекті элемент үлгісі..................................
4.2. Кернеулі-деформация күйдегі статикалық есептеу ...
4.3. Өзіндік тербеліс түрі мен жиліке есептеу ..............................
4.4. Мәжбүр тербеліске есептеу .......................................................
4.5. Тіреудің жылжыуынан біліктің жүктелуін анықтау және есептеу...
4.6 Оң және сол бүрлегіш білігінің есептеу кезіндегі негізгі нәтижесі
5.Қортынды……………………………………………......................
6. Әдебиеттер тізімі ...............................................................................Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Жұмыс көлемі: 39 бет
Пәні: Биология

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------
https://www.topreferat.com/
ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫСТЫҢ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН МӘТІНІ

Мазмұны
Кіріспе…………………………………………………………………
1. Есептің қойлымы………………………………………………………
2. Шекті элемент әдісі туралы қысқаша түсініктеме …..…..….………….
3. Шекті элемент әдісін қолданатын компьютер жүйесінің көрінісі.....
3.1. ANSYS ………………………………………………………….
3.2. NASTRAN ……………………………………………..
3.3. APM WinMachine ..….………………………………………………
3.3.1. Есептеу кезіндегі қолданатын негізгі теңдеулер
4. ЗПС-250 тістіилемдейтін орнақтың бүрлегішінің модельін құру және
4.1.Бүрлегіш білігінің шекті элемент үлгісі..................................
4.2. Кернеулі-деформация күйдегі статикалық есептеу ...
4.3. Өзіндік тербеліс түрі мен жиліке есептеу ..............................
4.4. Мәжбүр тербеліске есептеу .......................................................
4.5. Тіреудің жылжыуынан біліктің жүктелуін анықтау және есептеу...
4.6 Оң және сол бүрлегіш білігінің есептеу кезіндегі негізгі
5.Қортынды……………………………………………......................
6. Әдебиеттер тізімі ...............................................................................
Кіріспе
Шынжырлы берілістердегі жұлдызша тістерін ыстық илем мен жасауда бұқаралық
Нағыз жұмыс мақсаты өнімділікті арттыру жолдарын іздеу және динамикалық
АРМ WinMachine жүйесін қолдану арқылы статистикалық және гормоникалық жүктеулерде
2. Шектелген элементтер әдісінің негіздері және қолдану саласы; негізгі
ШЭӘ пайда болуы ғарыштық зерттеулердің (1950 ж.) есептерін шешуімен
ШЭӘ өзінің жетілуінде, потенциалдық энергияны минималдау жолымен есепті сызықтық
ШЭӘ-нің минимизациялау рәсімімен байланысы техниканың өзге салаларындағы есептерді шығару
ШЭӘ-нің қолданылу саласы, құрылыс механикасының, жылу таратылуының, гидромеханиканың есептеріндегі
ШЭӘ-нің айтарлықтай нақты әрі толық пайда болу тарихы және
ШЭӘ-нің мазмұны және оның тәжірбиелік асырылуының негізгі кезеңдерін қысқаша
Шетелген элементтер әдісінің негізгі идеясы, кез келген үзілмейтін көлемді
Осы элементтердің әрқайсысында зерттелетін үзілмейтін өлшем, қарастырылып жатқан элементтің
Жалпы жағдайда үзілмейтін өлшем алдын-ала белгісіз, және осы өлшемнің
Үзілмейтін өлшемнің дискретті үлгісін жасау үшін көп жағдайларда келесі
1. Үзілмейтін өлшемнің анықталу ауданы, элемент деп аталатын ауданшалардың
2. Қарастырылып жатқан ауданда нүктелердің шекті саны бекітіледі. Осы
3. Үзілмейтін өлшемнің мәні әрбір түйінді нүктеден бастан бастап
4. Түйінді нүктелерде зерттеліп жатқан үзілмейтін өлшемнің мәндерін және
Жоғарыда айтылғанды, стреженің ішіндегі температураның таралуын зерттеу үлгісінде түсіндірейік.
Температураның түйінді мәндері, шектік жағдайларды есепке алып (мысалы, шыбықтың
Аппроксимирацияланатын функциялар көбінесе сызықтық, квадраттық немесе кубтық полиномдар түрінде
Бұл көзқараспен қарасақ түйінді нүктелердің ақырғы санында біріктірілген құрылымдық
Жаппай ортада байланыс нүктелерінің саны шексіз, және осы серпімділік
Сонымен, ШЭӘ-ні пайдаланған кезде берілген аудан үшін шектік есептің
2.2 Тәжірбиелік жүзеге асырылудың негізгі кезеңдері
Сонымен, ШЭӘ-не сәйкес күрделі пішінді құрылымның үлгісі аумағында жақындатылған
Сонымен, ШЭӘ-ін пайдаланумен есептің шешімі келесідегідей негізгі этаптардан тұрады
1) Есепті бірегейлеу, оған атау беру; құрылым сызбасын және
2) ШЭӘ-сі үшін жарамды геометриялық үлгісін жасау;
3) үлгіні шектелеген элементтер торына бөлу;
4) шекаралық жағдайлардың үлгілердің қосымша (кинематикалық шекаралық жағдайлар, яғни
5) теңдеулер жүйесінің сандық шешімі (автоматты);
6) нәтижелерді талдау.
1, 2, 3, 4-кезеңдер препроцессорлық деңгейге, 5-кезең – процессорлық
Салынған үлгі жеткілікті қарапайым пішінді шектелген элементтерге бөлінеді.
ШЭӘ-нің көмегімен есеп шығарудың ең қиын кезеңі – бұл
Жоғарыда айтылған элементтердің бесіншісі (теңдеулер жүйесінің сандық шешімі)
Алтыншы кезең (нәтижелердің талдауы) нәтижелерді көзбен көрудің инструменталды құралдарымен
Шектелген-элементтік есептерде түйіндердегі ауысулар белгісіз екендігін, сондай-ақ үшөлшемді есептерде
Үшөлшемді модельдерде әдетте түйіндердің саны элементтер санынан артық, ал
Қатқылдық матрицасы [K] түйіндік ығысулардың векторларын {U} және жүктемелерін
2.3 Шектелген элементтердің типтері
ШЭӘ-нің негізгі концепциясынан, құрылымның жалпы үлгісі (немесе оның жеке
шектелген-элементтік әдістеме, кернеулер мен деформациялар берілген шектелген элементтен
Шектелген элементтердің анағұрлым жиі қолданылатын бірнеше типтері бар (2.3-Сурет);
ШЭӘ-сі бойынша есептеулердің дәлдігі көптеген факторларға байланысты, соның ішінде
Шектелген элементтер сызықтық (бірінші кезектің элементтері) немесе параболалық (екінші
түйіндері бар ең қарапайым үшөлшемді сызықтық элементті қарастырайық (2.5-Сурет).
Қатаңдық матрицасының құраушылары серпімділік модуліне тұра пропорционалды. Сонымен, серпімділіктің
Серпімділіктің шексіз үлкен модулі берілген элемент абсолютті қатты болып
Элемент жақтарының арасындағы қатынасқа қатысты келесідегілерді атап өтуге болады.
Егер құрылым мен жүктемелер осьінеқатысты симметриялық болса, мысалы, (2.8-Сурет)
2.4. Шектелген элементтердің торын салу
Шектелген – элементтің талдаудағы анағұрлым маңызды кезендерінің бірі болып
ANSYS программалық жиынтықта тор құрудың екі негізгі әдісі бар:
Еркін тор автоматты түрде құралады, осындайда көршілес элементтер айтарлықтай
Анығы, шектелген элементтің өлшемі қаншалықты кіші болса (h)
ШЭӘ-н қолданумен есептерді орындау тәжірбиесі көрсеткендей, шектелген –элементтінің торын
ШЭӘ-сі жақындатылған әдіс екендігін естен түсірмеу қажет, олардың дәлділігі
Айтпақшы, талдау нәтижелерінің дәлділігі, егер кернеулер шоғырландырғышының қасындағы көршілес
Шектелген элементтердің пішіні, сондай-ақ есептеулердің дәлділігіне ықпал етеді, сондықтан
Орналасуымен, пішінімен және өлшемдерімен байланысты қателіктер жөніндегі қосымша мәліметтер
Болашақта элементтерді торға біріктіру үшін торларды реттік санмен нөмірлейді.
2.5 Шекаралық жағдайлар
Шекаралық жағдайларды беру шектелген-элементтердің талдауың жауапкершілігі мол деңгейлердің бірі.
Бұл орайда ығысулар нөлдік (А түйінінде), сондай-ақ нөлдік емес
Шекаралық жағдайлар (ығысулар немесе күштер) түйіндерге ғана салынады.(2.18-Сурет). Түйінге
Маңызды шекаралық жағдайлардың саны минималды қажет аз да емес
Шекаралық жағдайлардың орналасу сұлбасы жүктеудің түріне байланысты (созылуы, таза
Егер құрылымның симметрияның осьтері немесе жазықтары болса, онда шекаралық
Егер Сен-Венан принципін көңілге алсақ, торды құру кезінде элементтер
Келесі жағдайды қарастырайық. Тым үлкен созылатын кернеулер көптеген бұзылулардың
2.6 Нәтижелердің дәлділігі
ШЭӘ-сі де жататын сандық талдау нақты құрылымның кейбір идеализациясын
Шектелген-элементтердің талдауға кіріспес бұрын инженер төмендегілерді түсіну керек:
берілген есеп талдаудың қай саласына жататындығы;
тұтас құрылымның қай бөлігі нақтырақ тексерілуі керек екендігі;
берілген есепте қай жеңілдіктерге жол беруге болатындығы.
Әрине, бұл зерттеушінің қажетті классификациясын талап етеді.
Қателер шектелген-элементтердің талдаудың кез келген стадияларында тууы мүмкін; есепті
Есепті дұрыс қоюдің қателіктері, шектелген элементтердің таңдалған типі немесе
Дискретизациялау қателері, нақты құрылымды шектелген элементтердің (олардың пішіндерін және
Теңдеулер жүйелерінің сандық шешімімен байланысты қателер, әдетте жоғарыда айтылып
Шектелген-элементтік талдау кезінде, қағида бойынша, ығысулар белгісіз болып табылады,
Аппроксимациядан кейін ығысулардың өрістері (элемент шегінде) «пішін функциясы» деп
Дефформациялар, тиісті ығысулардың дифференциялануымен есептеледі, сондықтан деформациялар мен кернеулердің
Көріп тұрғанымыздай, теориялық және сандық шешімі, шектелген элементтің ортаңғы
Элементтердің типі және саны есептеулердің дәлділігіне әсер етеді. Осылайша,
Шектелген-элементтік талдаудың екі әдісі бар: h-әдіс (ақырғы элемент жағының
Сондай-ақ нәтижелердің дәлділігіне элементтер жақтарының ориентациясы да әсер етеді.
Ақиқатты нәтижелерді алу үшін кернеулердің шоғырлану аймақтарында элементтердің өлшемі
2.7 Мысал – Сатылы стерженің созылуы
Сатылы стерженің өстік созылуының қарапайым мысалында ШЭӘ-нің негізгі түсініктерін
Ұзындығы бірдей екі басқыштары және А1 және А2 басқыштарының
Стерженді екі элементке (учаскеге) бөлеміз және элемент шекараларына 1,
2.29-Суретінде бейнеленген стерженің элементті бөлек қарастырайық. Оның l-ұзындығы, А-
Немесе тұра сол матрицалық пішінде.
немеесе
Мұндағы: Е-стерженің материалы серпімділігінің модулі.
Өзара түйіндік күштерді және орын ауыстыруларды байланыстыратын матрица
ескеріліп жазылған 1 және 2 элементтері үшін арақатынастарды біріктіріп.
негізінде тепе-теңдік теңдеулердің жалпы жүйесін мына түрде жазуға болады:
[К]{и}={F}
Немесе:
(1.2)
Мұндағы u1 – тұтас жүйенің і-ші түйінінің орын ауыстыруы.
Енді орын ауыстырулардағы шекаралақ талаптарды салу керек, ал дәлірек
Сызықтық алгебралық теңдеулердің тұл жүйесінің шешімі:
(X.15)
3. ШЭӘ-ні қолданып компьютерлік шолу.
3.1. ANSYS
ANSYS программасынын жиынтығы ANSYS Inc. (США) компаниясымен шығарылған.ANSYS программасынын
Бірінші шығарылған программанын,одан кейін шыққан программалардан ерекшелігі онын тек
Өткен ғасырдын 70 жылдын басында жаңа есептеуші технологиялар енгізілгенен
70 жылдын аяғында ANSYS программасы интерактивтік тәртіп бойынша
Берілген заттық қасиетін және шеқаралық шарттарын есептеудін алдында, геометриялық
Бұл программа әртүрлі есептерді зерттей алады,сызықты емес әртүрлі құрылыстарды
Қатты денелі үлгілерінің негіздері геометриялық құрылыстарында орнатылған,онлайындық технологиялар, геометриялық
ANSYS/Multiphysics – кең көлемді инженерлерлік пәндерге арналған программасы, бұл
ANSYS/Mechanical – жобалауды өңдеу үшін арналған программа, талдау және
ANSYS/Structural – құрылыстың беріктіктегі көптеген сызықты емес қиын талдаулар
ANSYS/Thermal – бұл жеке программа. ANSYS/Mechanical программасынын пакетінен шыққан,
ANSYS/DYNA – бұл программа үлкен сызықты емес беріктік динамика
ANSYS/ED – бұл көп мүмкіндіктері бар программа ANSYS/Multiphysics,
3.2. NASTRAN
MSC NASTRAN (M.N) – MSC корпорациясының басты өнімі M.N
Ол осы функцияларды қолдап, машиналарда векторлы және параллельді мәліметтерді
Бір талдаудан екіншісіне өткенде, соңғы жағдайдағы және конструкцияның кез-келген
Есептеулердің кез-келген түрінде пайдаланылатын қирау матрицалардың сандық әдістері есептеулердің
Постпроцесорлардың сонымен қатар автоматтандырылған жобалаудың жүйелерін жетекші өндірушілердің барлығы
M.N конструкцияларды есептеумен қатар жобаларды оңтайландыру үшін пайдаланылады. Оңтайландыруды
Оңтайландыру функциясының кең мүмкіндіктерін M.N – ды компьютерлік есептік
M.N геометриялық формасы шексіз өзгертілетін оңтайландырудың уникал функциясы
Сонымен қатар, M.N эксперименттен алынған бағалауды толықтағанда қолданылады.
M.N көмегімен жүйені басқаруды модельдеу, термореттегіш жүйенің осы
M.N for Windows конструкцияны әр – түрлі түрдегі есептеулерін
Нәтижелерді өңдеудің барлық мүмкіндіктерімен қамтамасыз етілген біріктірілген анықтамалық интерактивті
3.3. APM WinMachine
Автоматты жобалау жүйесін CAD/CAE/CAM/PDM APM WinMachine “машиналарды автоматты
APM WinMachine – дағы мүмкіндіктер инженерлік есептердің шешімін
энергетикалық және кинематикалық есептер;
беріктік, қатаңдық және орнықтылық;
күштердің айнымалы режимдеріндегі төзімділік;
беріктік ықтималдығы және тозуға төзімділік;
динамикалық сипаттамалар.
APM WinMachine – ғылыми сыйымдылық бағдарламалық өнім, ол қазіргі
APM WinMachine жүйесі модульдік принцип бойынша құрастырылған, сонымен қатар
APM Graph – шынжырдың өлшемдерін есептейтін жабдықтары бар жалпақ
APM Studio –STEP-файлды импортының мүмкіншіліктері мен АРМ structure 3D
APM Drive – автоматты жобалаудағы жетекші айналмалы қозғалыстың туынды
APM Trans – механикалық берілістің айналуын жобалау және есптеу
APM Shaft – өсті білікті жобалау және есептеу модулі
APM Bear – нақты класын ескергендегі мойынтіректі жүйенің теңселуін
APM Joint – көлік элементтерін жалғаудың жобасы және есептеу
APM Spring – серпімді көлік элементерін жобалау және есептеу
APM Cam – жұдырықшалы механизмді жобалау және септеу модулі
APM Slider – жазық механизмдердің туынды құрылымын жобалау және
APM Plain – сырғанау мойынтіректерін жобалау және есептеу модулі
APM Screw – идеал емес винтті біліктерді есептеу модулі
APM Structure3D –кернеулі-деформациялы күйін, тұрақтылығы, бөлшектердің өзіндік және мәжбүр
APM Beam – арқалық элементтерінің конструкциясын жобалау және септеу
APM Dynamics – иінтіректі механизмдерді кинематикалық талдаудың модулі.
APM Material Data – материалдар кітапханасы.
APM Construction Data – құрылыс элементтерінің конструкциясын және стандартты
APM Technology Data – технологиялық ақпараттар кітапханасы (жабдықтар, техникалық
APM Base – мәліметтер барысын редакторлау және жасау модулі
APM WinMachine жүйесі дербес компьютерлерге арналған және Microsoft
Жасалатын механикалық жабдықтардың және конструкцияның сапасвн көтеруде алдымен олардың
Қазіргі уақытта екі өзара болдырмайтын тенденциясын жобалау процесінде біріктіру
Осылардың бәрін компьютерлік технология көмегін қолданып қамтамасыз етуге болады.
Инженерлік анализ деп ең алдымен жобаланатын құрылымдардың моделдерінің кернеулі-деформацияланған
Ең сапалы және жақындатылған әдіс бұл шектік элементтер әдісі
- шектік элементтер типін таңдау (барлық моделдер үшін немесе
шектік элементтерін моделдері жіктеуді жүргізу;
барлық қажетті есептеулер кешенін орындау;
алынған нәтижелерге көрініс беру және дұрыс құрылымдық шешімдер қабылдау
ШЭӘ АРМ Structure 3D анализінің шекті элемент модулінде жүзеге
3.3.1 Есептеу кезінде қолданылатын негізгі теңдеулер
3.3.1.1 Статикалық есептеу
Статикалық есеп матрицалық орын ауыстыру әдісіне негізделген, оның мақсаты
Статикалық есептеуде конструкцияның схемасы деформацияланбаған болып
саналады, июші моменттер сырықтың көлденең күштері мен пластина
жазықтығындағы әсер етуші күштерге әсер етпейді.
Есептеуді жүргізу үшін конструкцияға ішкі жүктемелерді түсіру керек.
Конструкция түйіндеріндегі жүктемелерді (күш және момент), сырықтарға
қадалған және таралған күштерді, пластинаға әсер етуші қысым және
күшін және де конструкция түйіндерінің бастапқы орын ауыстыруын
тіреулерді беру арқылы есептеуге болады. ( Расчет | Учет
беру арқылы конструкцияның өзіндік салмағын есептеуге болады. Бұл кезде
күштің салмағының бағыты әлемдік координата жүйесі Z-қа қарама-қарсы, ал
еркін құлаудың үдеуі 9.8 м/с2 тең.
Конструкцияның статикалық есептеуінің көрінісі:
·Конструкция түйіндерінің орын ауыстыруы (сызықтық және бұрыштық).
·Пластина түйіні және көлемдік элементтердің сырықтарының
соңындағы жүктемелер.
·Сырықтарға, пластинаға, көлемдік элементтерге кернеулердің әсері.
·Сырықтың қимасындағы кернеудің көлденең таралуы.
·Барлық конструкциядағы күштер әсерінің факторы.
·Жеке балкалардың сипаттамаларының есептелетін параметрлері
мына түрлерде болады: иілу моменті, бұралу, жанама және остік
бұрыштық иілу, деформация және сырық ұзындығы бойынша таралған
кернеу. График түрінде берілген бұл параметрлер сырықтың координаталар
жүйесіне еңгізіледі. Жүйеде сәйкес деформацияның (сырық соңындағы екі
деформацияның қосылған, сызыққа қатысты орын ауыстыруы) және де
толық деформацияның өлшемдерін көруге болады. Егер конструкция бір ғана
балкадан құралса, онда графиканың абсолютті және салыстырмалы орын
ауыстырулары келесі түрде сәйкес келеді:
·Конструкция тіректеріне әсер етуші реакциялар (күш және момент).
·Конструкцияның барлық массасы.
3.3.1.2 Орнықтылыққа есептеу
Орнықтылыққа есептеу (Эйлер бойынша) ол конструкциядағы барлық
элементтерге жүктеме берілгенде иілмейтін күйге ену сипаттамасы, бұл кезде
созылу мен сығылуға жұмыс істейді. Әрбір конструкцияға схема бойынша
өлшемді жүктеме берілген, егер жүктеме өссе тепе-тендік формасы тепе-
теңсіз күйге енеді. Тепе-тендік күйі ретінде басқа да деформациялық
пайда болуы мүмкін. Тепе-тендіктің бастапқы күйін жоғалтуды біз Эйлер
бойынша орнықтылықтың жоғалтуы деп атаймыз. Егер орнықтылықтың
жаңа формасы пайда болу мүмкін болса, онда ол критикалық
аталады.
Конструкцияны есептегенде жүктемелер түйіндерге беріледі. Түйіндердің
күш векторы Р мына түрде болады Р=p*F, мұнда
жүктеменің векторы. Бұл жағдайда қарапайым жүктеме қарастырылады,
мұнда р жүктемесі бір параметрге қатысты пропорциональды өзгереді.
Есептеудің қортындысы орнықтылықтың коэфициент қоры болып табылады,
мұнда жүйенің орнықтылығының жоғалтуы және формасының
орнықтылығынын жоғалтуын сыртқы күштерді қанша есеге көбейткенде
пайда болу мүмкіндігін көруге болады. Орнықтылыққа есептеу статикалық
есептумен бірге орындалады, онда статикалық есептеуге қажетті сырықтағы
остік күштерді, пластина жазықтығындағы кернеуді білу қажет.
Орнықтылыққа есептеу (Эйлер бойынша) сондай-ақ статикалық есептеу
конструкцияның деформацияланбаған схмасында жасалады.
Матеметикалық орнықтылық есебі өзіндік есеп шешіміне негізделген.
(К+λ*L)*∆=0
Мұнда К – қатандық матрицасы, L – геометриялық матрица,
3.3.1.3 Деформациялық есептеу
Деформациялық есептеу конструкция элементтеріндегі көлденең күштермен
иілу моменттері әсеріне қатысты шығарылады. Бұл жағдайда бір ғана
тендіктің иілген формасы бар. Өте аз жүктемеде орын ауыстыру
тура пропорциональ.
Жүктемені өсірген сайын пропорциональдық бұзылады және орын ауыстыру
үлкейеді. Мұндай жағдай түйіндер орын ауыстырғанда конструкция иілгенде
пайда болады. Иілудің арқасында, ішкі күштер қосымша күштер мен
ауыстырулар белгілі өлшемдерге ие болады. Конструкцияны көлденең
күштермен қосымша жүктемені ескерсек, біз оны деформацияланған немесе
деформацияланған схема деп атаймыз. Кей кездерде орын ауыстыру өсу
жүктеменің көп болуы қажет емес. Жүктеме өзгермей бастапқы орын
ауыстыру өзгерсе, онда оны орнықсыздықтың 2-ретті критикалық күші деп
аталады. Эйлер бойынша орнықтылықтың жоғалтуын, көлденең жүктеменің
нолге ұмтылған жеке 2-ші ретті оранықтылықтың жоғалтуы деп қарастыруға
болады.
Деформациялық есептеуге қатысты тепе-тендік теңдеуі мынадай:
К*+L (∆)*∆=F
Мұнда К – қатандық матрицасы, ∆ - орын
Деформациялық есептеудің қортындысы, статикалық есептеуге қолдалданған параметрлермен оған
3.3.1.4 Өзіндік тербелістер
Кострукцияның өзіндік жиілік есебі матрицаның таралған массаларын ескеру
арқылы жасалады. Есеп қортындысы жалпыланған есепке өзіндік мәнді
есептеу арқылы шығарылады:
(-ω2 *М+К)* ∆=0
Мұнда ω – шеңбердің өзіндік жиілігі, М - матрица
массасы, ∆- өзіндік формасының векторы.
Біз өзіндік жиілікке есептегенде конструкцияның жиілігімен өзіндік тербеліс
формасын анықтауға мүмкіндік береді. Оны жүргізу үшін конструкцияның
барлық жерлеріне бекітпелер беру керек. Есептеу барысында конструкцияға
берілген жүктемелер ескерілмейді.
3.3.1.5 Мәжбүр тербелістер
Мәжбүр тербеліске есептегенде конструкция уақыт бойынша өзгеретін
белгелі зандылықтарға және күштер әсеріне тап болады. Жүйені сипаттайтын
басты тендеу, ол тепе-тендік тендеуі болып табылады:
+С +К =Р(t)
Мұнда M– жүйенің матрица массасы, C- деформациялық матриаца, К
матрицасы, ∆- конструкциядағы түйіндердің орын ауыстыру векторы, Р(t)- уақытқа
демпфированиялық C -матрица сызықты комбинациялық матрица түріне келеді:
C=
Мұнда және
тұрақты болу үшін қолданылады. Көптеген құрлыс материалдарымен
конструкциялардың сипаттамалары жиілік-тәуелсіз демпфирмен қамтамасыз
етіледі.
Тепе-тендік тендеуінің жазылуы бойынша барлық күш факторлары бір заңға
байланысты өзгереді. Бұл есепті шешу барысында конструкцияның өзіндік
тербеліс формасын қатар бойынша жайылу әдісі қолданылады:
мұнда vi- өзіндік формасының і-ші фекторы, qi -
орын ауыстыруы.
Мұндай мүнкіндікті ие бола от ырып, соңғы матрицалық
тендеуге ие болады:
, мұнда – і-ші формасындағы тербеліс
коэффициенті, мұны келесі түрде көрсетуге болады,
логарифмдік декременті, периодтан өзгеше амплитудаға қатысты сандық
логарифмі тең:
Есептеу Дюамел интегралының бастапқы нолдік шарттарының көмегімен
шешіледі. Көптеген жүктемелерге тербелістің әртүрлі формасы і жиілігі
номері денгейімен азаяды. Тәжірибе жүзінде 3-5 тербеліс формасын ескеріп
есептейді.
Есептеу үшін келесі параметрлерді беру керек:
·Уақыт бойынша жүктеменің өзгеру графигі.
·Тербелістің логарифімдік декременті.
·Есептеу барысындағы өзіндік формасын ескеру.
·Есептеу жүргізілетін уақыт интервалы.
·Уақыт моментінің есептеу мөлшері.
Кострукцияның мәжбүр тербелістерге есептегендегі қортындысы:
·Кострукциядағы түйіндердің орын аустыруы.
·Сырыққа, пластинаға және көлемдік элементке кернеудің әсері.
·Тірудегі реакциялар.
·Өзіндік жиілік және өзіндік тербеліс формасы.
2.1- Cурет
2.2-Сурет
2.3 - Сурет
2.4-Сурет
2.5- Сурет
2.6-Сурет
2.7-Сурет
2.8- Сурет
2.9-Сурет
2.10-Сурет
2.11-Сурет
2.13-Сурет
2.12-Сурет
2.14- Сурет
2.15-Сурет
2.16-Сурет
2.17-Сурет
2.18-Сурет
2.19-Сурет
2.21-Сурет
2.22-Сурет
2.20-Сурет
2.23-Сурет
2.25-Сурет
2.26-Сурет
2.27-Сурет
2.28-Сурет
2.29-Сурет

19 тамыз 2019ж.
2008-2018 topreferat.com - Қазақша рефераттар, курстық, дипломдық жұмыстар

^