ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ

Все рефераты, курсовые, дипломные работы на нашем сайте представлены исключительно в образовательных целях и бесплатно. Все права на работы принадлежат их законным владельцам и предназначены только для ознакомления.
Наличие материалов на сайте никаким образом не претендует на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Посетитель обязуется не применять полученную здесь информацию в целях, запрещённых УК РК.
Если вы соглашаетесь с указанными условиями, то можете приступить к просмотру материалов. Иначе вы должны немедленно покинуть сайт.

Все материалы, размещенные на сайте, взяты с открытых (общедоступных) источников.
Если Вы являетесь правообладателем какого-либо материала, размещённого на этом сайте, и не хотели бы чтобы данная информация распространялась без Вашего на то согласия, то мы будем рады оказать Вам содействие, удалив соответствующие материалы.

Для этого достаточно, чтобы вы прислали нам письмо на topreferat@mail.ru

Қолданбалы бағдарламар ортасында vba элементтерін қолдану диплом жұмысы
№1618КІРІСПЕ
VBA – мен ТАНЫСУ
ҚАРАПАЙЫМ ФУНКЦИАЛАР ЖӘНЕ ПРОЦЕДУРАЛАР
Айнымаллар және тұрақтылар
Модульдер және процедуралар
Процедуралар
Шартты көшу операторлары бар функциялар
VBA объектілері әдістері және олардың қасиеттері
Worksheet объектісі
Range объектісінің әдістері
VBA–дағы экрандық формалар
Бағдарламаны автоматтандыру
ОФИСТІК ОРТАДА БАҒДАРЛАМАЛАР ЖАСАУ
Access қосымшаларында VBA–ны қолдану мүмкіндіктері
Қосымша меню түрлері
Сервер нұсқасын кітапханалық объектілері
Кітапханадағы объектіні көру
Сервер нұсқасының экземплярын құру
Microsoft Word объектілерін пайдалану
VBA ортасында VB бизнес жобаларын интеграциялау
ҚОРТЫНДЫ
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
ҚОСЫМША АЖұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Жұмыс көлемі: 39 бет
Пәні: Соңғы қосылған дипломдық жұмыстар

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------
https://www.topreferat.com/
ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫСТЫҢ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН МӘТІНІ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ
МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА, ТЕХНИКА ЖӘНЕ АҚПАРАТТЫҚ
ТЕХНОЛОГИЯЛАР ФАКУЛЬТЕТІ
Математикалық модельдеу және
компьютерлік технологиялар кафедрасы
ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС
Тақырыбы: ҚОЛДАНБАЛЫ БАҒДАРЛАМАР ОРТАСЫНДА VBA ЭЛЕМЕНТТЕРІН ҚОЛДАНУ
КІРІСПЕ
VBA – мен ТАНЫСУ
ҚАРАПАЙЫМ ФУНКЦИАЛАР ЖӘНЕ ПРОЦЕДУРАЛАР
Айнымаллар және тұрақтылар
Модульдер және процедуралар
Процедуралар
Шартты көшу операторлары бар функциялар
VBA объектілері әдістері және олардың қасиеттері
Worksheet объектісі
Range объектісінің әдістері
VBA–дағы экрандық формалар
Бағдарламаны автоматтандыру
ОФИСТІК ОРТАДА БАҒДАРЛАМАЛАР ЖАСАУ
Access қосымшаларында VBA–ны қолдану мүмкіндіктері
Қосымша меню түрлері
Сервер нұсқасын кітапханалық объектілері
Кітапханадағы объектіні көру
Сервер нұсқасының экземплярын құру
Microsoft Word объектілерін пайдалану
VBA ортасында VB бизнес жобаларын интеграциялау
ҚОРТЫНДЫ
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
ҚОСЫМША А
1 VBA-МЕН ТАНЫСУ
Бұл бағдарламамен Excel тәжірибелі қолданушы түріндегідей сенімді және нақты
Егер сіз бұрын ешқашан бағдарламаламаған болсаңыз да онда VBA–ның
Visual Basic for applications дегеніміз не? 1990-шы жылдардың басына
Visual Basic for Applications (VBA), Visual Basic қосымшасының ыңғайлы
Сонымен қатар VBA–ның Visual Basic–тен айырмашылығын қарастыра кеткен жөн.
– Visual Basic тілі өзіндік қосымшалардың аяқталғанын құру үшін
– Visual Basic тек ғана жұмыс істеу ортасында қолданылады,
– Visual Basic–те құрылған қосымшаларды толықтыру үшін қолданушыға Visual
Visual Basic және VBA жазылу ерекшеліктеріне қарамастан тілдер құрылымы
VBA–ны үйренгеннен кейін сіз Visual Basic–ке негізгі болатын фундаментке
Техникалық тілмен айтар болсақ бағдарламалаудың бұл тілі қосымшаны автоматизациялауда
Макрос – Excel–де орындауға болатын және тек өзіне ғана
Excel–де макростар жазуда MacroRecorder деп аталатын арнайы программа қолданылады.
MacroRecorder – бұл VBA прогаммалау тілінде макрос құратын арнаулы
Макростарды Windows–тың Word, Excel, PoverPoint және т.б қосымшаларында құруға
Макросты жазуды бастамас бұрын макроста орындалатын әрекеттердің барлығын бірінші
2 ҚАРАПАЙЫМ ФУНКЦИАЛАР ЖӘНЕ ПРОЦЕДУРАЛАР
2.1 Айнымаллар және тұрақтылар
VBA барлық айнымалылардың барлық типтері болады. Типтер айнымаллар қандай
Кесте 1
Берілгендер типі Жадыдағы алатын орны Диапазоны
Логикалық (Boolean)
True false
Integer 2 -32768-32768
Long 4 -2147483648-2147483647
Single 4 1.401298e-45 3.402823e38
Double 8 4.94065645841247e-324
1.797693e308
Date 8 1 айдың 100 жылынаң 31 желтоқсанға дейін
Object 4 Кез–келген анықталған объект
String 10+жол ұзындығы 0 дан 2*109
Currency 8 -922337203685477.5808 ден 922337203685477,5807 ға дейн
Variant Беріліп отырған айнымалыға байланысты болады.
Егер де айнымалының типі берілмеген болса мұндай жағдайда, жоғарыда
VBA бағдарламасында айнымалыларды меншіктеу кезінде келесі конструкцияны қолдануға болады:
Dim Айнымалы_аты As Айнымалы_типі
Айнымалыны меншіктеу келесі түрде де болуы мүмкін:
Dim A, As Integer
Dim C, D As Integer, E As Single
Жалпы бағдарламада жолдық немесе мәтіндік типтерге қолданатын (string) мүмкін
Dim S String*25
Мұндай жағдайда s айнымалысына 25 символдан туратын жол меншіктейтін
Бұл бағдарламалау тілінде басқа бағдарламалау тілдеріндегі сияқты массивте жеке
Dim B(3,3) As Single
Dim A (1 to 12) As Integer
Мысалда бірінші жол екі өлшемді 3х3 (матрица) массивті жарияланған.
Базалық индекс мәнін өзгертуге болады ол үшін модульдік беттегі
B(1,1)=2
B(1,2)=4
B(2,1)=1
B(1,2)=6
Бір өлшемді массивті анықтаудың ең оңай жолы Array функциясының
Dim A As Variant
A=Array (10,20,30)
B=A(2)
Кейбір жағдайда бағдарлма орындалу барсында массив өлшемін өзгерту қажеттігі
Dim R() Single
Кейін бағдарлама орындалу барысында массивтің қажет болатын өлшемін есептеп
ReDim R(n, n)
Функция және процедуралардың параметрлері болып саналатын айнымалыларды бейнелеу барсында,
Function Y(X As Double) As Double
Y=Sin(Application. Pi ()*x ) * Exp(-2 * x)
End Function
Мұндағы “=“ белгісі меншіктеу операторы ретінде қолданылады. Жалпы жоғарыдағы
X=2
X=X+2
Айнымалы Х–ке 4 мәнін меншіктеуді.
Әр қашанда еске алатын бір жағдай бағдарлама жасау барсында
Const Имя_Постоянной Турақты_аты = мәні
Const турақты _аты As турақты_ типі =
2.2 Модульдер және процедуралар
VBA тілінде жазылған бағдарламаның құрылымды бөлігінің бірі модуль функция
– Стандартты модульдер,
– Форма модульдері.
Әрбір модуль областы бейнелеу аймағының және бір немесе бірнеше
– модульдер
– областы бейнелеу;
– процедура;
– код;
мәтіндік операторлар;
Процедураларды жалпы екі түрге бөліп қарастырады:
Ішкі бағдарлама процедурасы және функция-процедурасы
Ішкі бағдарлама процедурасы осы процедураға тікелей атпен қатынау кезінде
Функция–процедурасын орындау кезінде кейбір мәндер қайтарады оларды кейбір есептеулерде
2.3 Процедуралар
Процедура VBA тіліндегі белгілі бір әрекеттер орындайтын операторлар
Private Sub Command6_Click ( )
On Error GoTo Err_Command6_Click
Screen.PreviosControl.SetFocus
DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, 10, , acMenuVer70
Exit Command6_Click:
Exit Sub
Err_Command6_Click:
MsgBox Err.Descrition
Resume Exit_Command6_Click
End Sub
Аталмыш мәселелерге қатынау үшін, операторларды белгілеу үшін кілт сөзін
Теория жағынан алып қарайтын болсақ процедураны кез–келген модульден алып
Шартты көшу операторлары бар функциялар
If – then және If then else шартты көшу
Шартты көшу операторын қарастырмас бұрын функция мысалын алып қарастырайық
Function G(y)
If y<=0 then G=(1+y^2)/(1+y^4)^(1/2)_
Else G=2*y +sin(y)^2/(2+y)
End function
Келесіде бір мысал берілген. Ол мысалда функцияның мәні 2
2y+
Бағдарламаны жазуындағы «_» белгі бағдарламаның келесі бетте бар екендігін
If Шарт then оператор_1 else оператор_2
Оператордың оператор_1 шарттында орындалады, егер шарт шын болған жағдайда,
Шарт- логикалық типтегі мән. Нәтижесі әр қашанда буль типте
Кесте 2
Операциялар Аты Амалдар Нәтижесі
= Теңдік A=B True, егер A тең B ға
<> Тең емес A<>B True егер А тең емес
< Кіші A> Үлкен A>B True егер А үлкен В дан
>= Үлкен немесе тең A>=B True Егер А үлкен
<= Кіші немесе тең A<=B True егер А кіші
Кесте 2 Логикалық операциялар тізімідері көрсетілген
Операциялар Аты Мәні А В Нәтижесі
Not Логикалық Not A
False
True
True
True
AND Логикалық A And B True
True
True
True True
False
True
False True
False
False
False
Or Немесе логикалық операцисы A or B True
True
False
False True
False
True
False True
True
True
False
Шартты операторлар қолдану кезінде жоғарыдағы кестедегі көрсетілген кез–келген операторды
IF Шартты оператор THEN оператор
IF ШАРТ THEN
Операторлар_блогы
End if
Then шартты операторынан кейін бір неше операторлар қосуға болады,
If A>10 then A=A+1: B=B+A : C=C+B
Бағдарламада шартты операторда бірнеше шартта тексерледі бұл жағдайда оның
If Шарт_1 Then
Блок_Операторлар_1
elseIf Шарт_2 Then
Блок_операторлары
End if
Берілген шартты операторында Блок_Операторы_I орындалады, егерде Шарт_i дұрыс болса
Function Sq(x)
If x < 0 Then Exit Function Else
End function
If-Then шарты көшу операторын есептеуде қолдану.
VBA мысалдар қарастырайық, мысалда комиссионыды есептерді есептеу ережелері төмендегідей:
– Егер 100000 тенгеден төмен емес товар сатылған болса
– Егер товар 1000000 тенгеден төмен бағада сатылған болса
– Егер фирмада жұмыс жасауыңда 5 жылдық тәжирбиелі болсаң
– Біріншіде қолданушы функциасын құрастыру:
Function Премия(стаж, продажа)
if стаж>=5 And продажа >=1000000 then Премия=0,025*продажа
if стаж< 5 And продажа >=1000000 then Премия=0,02*продажа
if стаж>=5 And продажа >=1000000 then Премия=0,015*продажа
if стаж< 5 And продажа >=1000000 then Премия=0,01*продажа
end function.
2.5 VBA объектілері әдістері және олардың қасиеттері
VBA түсінік негізінде объектілер жатады. Объект дегеніміз сол бағдарламаны
Объектілерде қолдануға арналған әдістер тізімі. Әдістер түсінігінде объектілерге жасалатын
range Ұяшықтар диапазоны
Sheet- Ұяшықтар
WorkSheet Жұмыс қітабы
DialogSheet Диалогтық терезе
Келесі кезекте кейбір негізгі объектілеріне жеке жеке тоқтала кетейік
2.6 Worksheet объектісі
Worksheet объектісімен жұмыс жасау негіз ретінде олардың қасиетін қолданамыз.
Мысалға барлық жұмыс бетін форматтау қажет болса онда Cells
Worksheets(“Лист1”).Cells.Font.Name=“Arial”
Worksheet обьектісімен жұмыс жасау кезінде тұрақты келесі әдістер қолданылады:
– Activate – жұмыс бетін белсенді етеді;
– CheckSpelling – берілген беттің орфографиясын тексеруге қолданамыз;
– Delete – жұмыс кітабынан жұмыс бетін өшіреді.
2.7 Range объектісі және оның қасиеттері
Кез–келген объектіні үйрену дегеніміз олардың әдіс және қасиеттерін тани
– Address (Адрес) – ағындағы диапазон жағдайын қайтарады.
– Count (Санау) – диапазондағы ұяшықтар санын қайтарады.
– Formula (Формула) – бейнеленіп отырған ұяшықтағы мәнді есептеп
– Offset (Орын ауыстыру) – келесі диапазонға қатысты мәнін
– Resize (Өлшемнің өзгеру) – белсенді етілген диапазонды өзгертуге
– Value (Мән) – диапазон құрайтын ұяшықтар мәнін қайтарады.
Range объектісінің әдістері
Range объектісі көптеген қасиетттері бар, олардың ішінде ең көп
– Activate (белсендендіреді) – диапазонды белсенді етеді.
– Clear (тазалау) – диапазон ұяшығындағы мәнді қайтарады.
– Copy (көшіру) – ауыстыру буферіне диапазондағы мәнді көшіреді.
– Cut (қию) – ауыстыру буферіне диапазондағы мәнді орналастырады.
– PasteSpecial (арнайы қою) – ауыстыру буферіне диапазондағы
– Select (айырып алу) – диапазонды белсенді етеді.
With операторын қолдану:
With операторы көп қасиет немесе үлкен көлемдегі әдістерді бір
With операторы келесі синтаксис арқылы жазылды:
With объекті
[операторлар]
End with
For Each опреторы
For Each операторы With операторымен бірдей міндет атқарады, бірақта
For Each операторын массивтерге қолдануға болады.
For Each операторының синтаксисі келесі:
For Each элемент In группа
[Операторлар]
[Exit For]
[Операторлар]
Next
2.8 VBA–дағы экрандық формалар
Бағдарламаға экрандық форма орналастыру:
Термин Экрандық форма–әртүрлі тағайындалу түрі бар терезе және қолданушының
Экрандық форма қасиеті:
Экрандық формамен жұмыс жасамас бұрын оның мәнін қасиеттерін орнату
Формаға Name қасиетін бергеннен кейін Caption қасиетіне қайткен күнде
Экрандық форманың орындалуы:
Экрандық формаға ешқандай код жазбай–ақ орындауға болады.
Басқару элементтерін экранға қоюмен формаға қою екеуі арасында ешбір
Экрандық форманы инициализациялау мәні:
Экрандық форманы жүктеу кезінде қандай болмасын бір алдын ала
Егер алғашқы форма көркем таза көрінсе және уақыт енгізу
2.9 Бағдарламаны автоматтандыру.
Excel программасының барлық мүмкіндіктері бойынша әртүрлі құбылыстарды жолдауға және
– Автоматтандыру мүкіндігі
– Негізгі автоматтандыру
– Кітапханадағы өзгеде объектілер нұсқасы бойынша сілтеме құру
– Excel программасында Microsoft Word бойынша.
Автоматтандыру дегеніміз не?
Автоматтандыру дегеніміз–OLE автоматтандырудың анықталынған түрі кез–келген функциональды ортаны қамтамасыз
ОФИСТІК ОРТАДА БАҒДАРЛАМАЛАР ЖАСАУ
Офис ортасында жаңа бағдарлама құру дегенім түгелдей бағдарламаны құру
3.1 Access қосымшаларында VBA–ны қолдану мүмкіндіктері
Visual Basic бағдарламасы көп функцианальды бағдарламалардың бірі бұл бағдарламаны
Visual Basic–ті қолдану кейбір мүмкіндіктері және қолдану мысалдары:
– Күрделі құрлымды есептер шығаруға арналған функциаларды құруға қолданады
– Бағдарламаны орындалу барсында комплекті өзгертулер енгізуге қолданамыз. Орындалу
– Макростар іске қосылып тұрған кезде әр жазударды өңдеу
– Белгілі шарттарды циклдарды орындау. Макростар While Wend циклдарын
– Қателерді жөндеу және оны қайта өңдеу жұмыстарын жүргізу.
– Windows DDE құралдары арқылы өзара ақпарат алмасу кезінде.
– Access–тен тыс әрекеттер орындау кезінде, Мысалға дискілерді тексеру
3.2 Қосымша меню түрлері
Word және Excel қолданбалы бағдарламалар ішінде менюдің үш
– Басты меню–меню, қосымша терезесінің үстінгі жағында орналасады, жалпы
– Контекстік меню–меню, қандайда бір объектіге тышқаның оң жақ
– Құралдар тақтасы – мәзірі, стандартты бас мәзірін ашып
Көп жағдайда бағдарламашылар VBA–да басты мәзір контекстік мәзірлер көмегімен
Мәзірге қатынау:
Мәзірге қатынау CommandBars және ActiveMenuBar объектілер көмегімен жүзеге асады.
Ind = Application.CommandBars(“Text”).index
Ind = Application.CommandBars.ActiveMenuBar.index
Бос мәзірлер құру:
Мәзірді CommandBars объектісінің add әдісі көмегімен құруға болады. Төменде
Application.CommandBars.Add Name:="Бас мәзір аты", _
MenuBar:=True, temporary:=True
Application.CommandBars.Add "Контекстік мәзір аты", msoBarPopup
Мәзірлерді енгізу:
Қолданушы бас мәзірін Visible қасиеті көмегімен, ал контекстік мәзірді
Мысалы:
Application.CommandBars("Контекстік меню аты").ShowPopup
Application.CommandBars("Бас мәзір аты").Visible = True
Мысалда қосымшаның контекстік және бас мәзірлерін шығаруға болатындығы жайлы
Мәзірлерді өшіру
Қолданушы мәзірлерін Delete касиетін қолдану арқылы өшіруге болады. Reset
Мысалы:
Application.CommandBars("Мәзір аты").Delete
Мәзірлерге бөлімдер қосу
Мәзірге жаңа бөлімдер Controls объектісінің Add қасиеті арқылы қосылады,
Мысалы:
With CommandBars("Мәзір аты")
‘Көрсеткішті мәзірге қосылған объектіге орнату.
Set mButton = .Controls.Add(Type:=msoControlButton, ID:=850)
With mButton
‘мәзір бөліміне қасиеттер меншіктеу
.Caption = ”Өз бөлмім”
.OnAction = ”Өз бөлімім”
End with
End with
Көрсетілген мысалда мәзірдің бірінші деңғейінде орналастырылатын бөлімнің бағдарламасы. Енгізу
Төменде бөлімдерді қосуға арналған процедуралар мысалдары көрсетілген.
Private Sub ДанныеМеню(s As String, Топ As Boolean, _
Пиктограмма As String, Оқиға аты, Қолтаңба, id1 As Long)
Dim s1 As String, i as long
If InStr(s, ",") <> 0 Then
s1 = Mid(s, InStr(s, ",") + 1)
s = Mid(s, 1, InStr(s, ",") - 1)
Else
s1 = ""
End If
If Mid(s, 1, 1) = "_" Or Mid(s, 1,
s = Mid(s, 2)
Группа = True
Else
Группа = False
End If
Пиктограмма = ""
While Mid(s, 1, 1) >= "0" And Mid(s, 1,
Пиктограмма = Пиктограмма + Mid(s, 1, 1)
s = Mid(s, 2)
Wend
If InStr(s, ";") <> 0 Then
ОқиғаАты = Mid(s, 1, InStr(s, ";") - 1)
Қолтаңба = Mid(s, InStr(s, ";") + 1)
Else
ОқиғаАты = ""
For i = 1 To Len(s)
If Mid(s, i, 1) <> "&" And Mid(s, i,
ОқиғаАты = ОқиғаАты + Mid(s, i, 1)
End If
Next i
Қолтаңба = s
End If
If Қолтаңба <> "" Then
If Mid(Қотаңба, Len(Қолтаңба), 1) = " " Then
id1 = 850
Else
id1 = 1
End If
End If
Подпись = RTrim(Подпись)
s = s1
End Sub
Private Sub Енгізу(Mbar, ByVal s As String)
Dim mButton As Variant, Пункт As Long, i As
Dim Пиктограмма As String, Группа As Boolean
Dim ОқиғаАты, Подпись, id1 As Long
ДанныеМеню s, Топ, Пиктограмма, ОқиғаАты, Подпись, id1
With Mbar
For i = 1 To 850 Step 849
If s = "" Then
Set mButton = .Controls.Add(Type:=msoControlButton, ID:=i)
Else
Set mButton = .Controls.Add(Type:=msoControlPopup)
End If
With mButton
Пункт = .Index
.Caption = Подпись
If i = 1 Then
.BeginGroup = Группа
End If
If s = "" Then
.OnAction = ИмяСобытия
If Пиктограмма <> "" Then
.FaceId = Val(Пиктограмма)
End If
If i = id1 Then
.Visible = True
Else
.Visible = False
End If
Else
Exit For
End If
End With
Қолтаңба = Қолтаңба + " "
Next i
End With
While s <> ""
БерілгенМәзір s, Топ, Пиктограмма, ОқиғаАты, Подпись, id1
With Mbar.Controls(Пункт)
For i = 1 To 850 Step 849
Set mButton = .Controls.Add(Type:=msoControlButton, ID:=i)
With mButton
.Caption = Подпись
.OnAction = ОқиғаАты
If i = 1 Then
.BeginGroup = Группа
End If
If Пиктограмма <> "" Then
.FaceId = Val(Пиктограмма)
End If
If i = id1 Then
.Visible = True
Else
.Visible = False
End If
End With
Подпись = Подпись + " "
Next i
End With
Wend
End Sub
Sub ДобавитьПункты(МенюАты, ParamArray ПунктыМеню())
Dim m As Variant, Mbar As Variant
If ИмяМеню = "" Then
ОқиғаАты =
Application.CommandBars.ActiveMenuBar.Name
End If
Set Mbar = Application.CommandBars(ИмяМеню)
For Each m In МенюПунктлері(Бөлімдері)
Добавление Mbar, m
Next m
End Sub
Sub БөлімдерҚосу2(ИмяМеню, ПунктМеню1, ParamArray ПунктыМеню())
Dim m As Variant, Mbar As Variant, Index As
Dim Пиктограмма As String, Группа As Boolean
Dim ИмяСобытия, Подпись, id1 As Long
If ИмяМеню = "" Then
ИмяМеню = Application.CommandBars.ActiveMenuBar.Name
End If
Set Mbar = Application.CommandBars(ИмяМеню)
With Mbar
ДанныеМеню (ПунктМеню1), Группа, Пиктограмма, ИмяСобытия, Подпись, id1
With .Controls.Add(Type:=msoControlPopup)
Index = .Index
.Caption = Подпись
.BeginGroup = Группа
End With
End With
Set Mbar = Application.CommandBars(ИмяМеню).Controls(Index)
For Each m In ПунктыМеню
Добавление Mbar, m
Next m
End Sub
3.3 Сервер нұсқасын кітапханалық объектілері
Көптеген нұсқалар кітапханалық объектілерде автоматтандыру технологиясын қолдайды. Кітапханалық объектілер
Сурет 3.1 Word типтіне кітапханалық сілтеме жасау көрінісі
3.2–сурет Нәтиже терезесі.
3.4 Кітапханадағы объектіні көру
Object Browser терезені ашып көрсету объектісі барлық кітапхана объектілері
3.5 Сервер нұсқасының экземплярын құру
Кітапханалық объектілердің сілтеме есебі – бұл кітапханалық объектілерді пайдалану
7.1 беті-Word экземплярын құру
1: Dim y As Word.Application
2:Set y = CreateObject ("Word.Application")
Ары қарай не істеу керек? Word және Excel мүмкін
3.6 Microsoft Word объектілерін пайдалану
Қазір біз қарапайым нұсқаны қарастырамыз, Excel-дің жұмыс бетіне хат
Менеджер по продажам
Посылаю Вам таблицу с итоговыми данными по объемам продаж.
В уважением,
Босс
Бұл мәтінді Письмо ретінде файлда сақтаңыз.
Сосан хатты екі закладкаға қоямыз. Закладка – бұл аталмыш
Менеджер по продажам фразасына барып курсорды орналастыру.
Вставка(Закладка командасын орындаңыз, Закладка диалогтық терезесі ашылады.
Закладка ретінде Регион деген атты енгізіп, Добавить кнопкасына шертіңіз.
Бос жолға С уважением сөзін енгізіңіз. Курсорды бос жолға
Сақтап және Письмо құжатын жабыңыз.
Excel бетіне көшіп төмендегі суретке берілгенге ұқсасатырып кесте құр.
Бұл кесте содан соң Письмо құжатына көшіріліп қойылады.
Word мәтіндік редакторына көшіп Данные_продажи атты макросты жазуды бастаңыз.
3.3- сурет. Excelдегі көшірілетін кестенің бейне көрінісі
Сол мезетте макросқа келесі әрекеттерді орындаңыз.
1. Файл(Открыть командасы арқылы Письмо құжатын ашыңыз.
2. Правка(Перейти командасын орындаңыз, Найти диалогтық терезесінен объектіні Перейти
3. Данные закладкасны таңдап Перейти түймешесін басыңыз.
4. Іздеу және ауыстыру терезесін жоғалту үшін Закрыть түймешесіне
5. Макростың жазуын тоқтатыңыз.
Сервис(Макрос(Макросы командасын орындау арқылы Макрос диалогтық терезесін ашып Данные_продажи
беті-Данные_продажи процедурасы ”Остаток”
Sub Данные_продажи()
.Documents.Open Filename:="C:\Мои документы\Письмо.doc"
.Selection.GoTo What:=wbGoToBookmark, Name:="Регион"
.Selection.GoTo What:=wbGoToBookmark, Name:="Данные"
End Sub
Бұл код Excelде құрылған сияқты болады. Яғни мұның көшрімесін
беті- Данные_продажи процедурасының Word-дағы экзампляры
Sub Данные_продажи()
Dim y As Word.Application
Set y = CreateObject("Word.Application")
With y
.Documents.Open Filename:="C:\Мои документы\Письмо.doc"
.Selection.GoTo What:=wbGoToBookmark, Name:="Регион"
.Selection.GoTo What:=wbGoToBookmark, Name:="Данные"
End With End Sub
Осымен жұмыс аяқталды деуге болады. Процедураның бүтін түрі келесі
7.4 беті Данные_продажи процедурасының аяқталуы
Sub Данные_продажи()
Dim y As Word.Application
Set y = CreateObject("Word.Application")
With y
.Visible = True
.Documents.Open Filename:="C:\Мои документы\Письмо.doc"
Worksheets("Лист1").Range("B1").Copy
.Selection.GoTo What:=wbGoToBookmark, Name:="Регион"
.Selection.Paste
Application.CutCopyMode = False
Worksheets("Лист1").Range("A3:D11").Select
Selection.Copy
.Selection.GoTo What:=wbGoToBookmark, Name:="Данные"
.Selection.Paste
Application.CutCopyMode = False
End With
End Sub
Wordтың қасиетін Visible=True операторына меншіктеу қажет операторды меншіктеу арқылы
Келесі кезекте Письмо құжаты ашылады. Кейін В1 ұяшығына барлық
.Documents.Open Filename:="C:\Мои документы\Письмо.doc"
Worksheets("Лист1").Range("B1").Copy
.Selection.GoTo What:=wbGoToBookmark, Name:="Регион"
.Selection.Paste
Application.CutCopyMode = False
Келесі көшірме A3:D11 ұяшықтар арасында көшіру әрекеті жүріледі.
3.4-сурет. Excel түсірілген Word мәтіндік редакторы
3.7 VBA ортасында VB бизнес жобаларын интеграциялау
Автаматтандырудың мүмкіндіктерін қолдану.
Ол үшін ал дегенде ұшкі бағдарламалау ортасын таңдау кажет
OLE Automation және COM унифицирленген объектілі иерархиалық модельдер негізіне
VBA негізгі бағдарламалау ортасында жасалады.
VBA бағдарламалау ортасындағы COM модельдерән қолдану үшін VBA ортасында
VBA бағдарламасының интеграциалау мүмкіндігі VBA Software Development Kit қосымшасының
Application Programmability Component (APC) технологиясы
Негізгі бағдарламалау технологиясының ойы өзіндік өңдеу ортасының көмегімен қосымшаларда
3.7 Cурет APC технология құрлымы
APC класстардың толық мүмкіндіктерін қолдай алады, олар Microsoft Foundation
Бағдарламалар негізінде қосымшалар жасаушылар тікелей APC кітапханасына қатынау кажет
Қолданушы VB қосымшаларын VBA да интегрциялау.
3.6 Сурет. Мәзір
VB бағдарлама ортасында VBA 6.0 SDK 6.1 бағдарламасын орнату
ҚОРТЫНДЫ
Visual Basic тілі Microsoft Office пакетінің барлық компоненттері үшін
Бұл жұмыс барысында көптеген сұрақтарға жауап алдым VBA-ді неге
VBA-ді қолдану арқылы Excel-дегі көптеген есептерді объектілі түрде шешімдерін
Сонымен қатар төмендегідей мақсаттарға қол жеткіздім:
Жалпы информатика саласында VBA бағдарламалау тілінің қолданушы жұмысын жеңілдетуге
Excel де шығарлатын экономика және финанстық есептерді VBA автоматтандыруға
VBA-ті тек ғана Excel-де емес Microsoft Word-та қалай пайдалануға
Әрине сондықтан да мен бағдарламалаудың барлық негіздрін тереңдете қарастырып
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. Шарон Подлин Программирование для Microsoft Excel 2000 /Подлин
2. Лхагвагийн Батбаяр Excelийг 21 өдөр сурах /Батбаяр Лхагва
3. Н. Энхтөр Visual Basic 6 Сургалтын гарын авлага
4. С. Браун Visual Basic 6 Учебный курс /
5. Үкімет Құсайынова Қазақша-Орысша, Орысша-Қазақша сөздік: Информатика және есептеуіш
6. Виталий Тихвинский «Обработка модулей VBA» /http://www.coroner.ru
7.Бунин Э. Excel Visual Basic для приложений. М.: Бином,
8. Николь Н., Альбрехт Р. Электронные таблицы Excel, М.:
9. Гарнаев.А.Ю. Использование MS Excel и VBA экономике и
4

17 ақпан 2020ж.
topreferat.com - Тегін қазақша рефераттар, курстық, дипломдық жұмыстар

^