Халықаралық жария құқықтың қайнар көздері ғылыми-теориялық аспектілері диплом жұмысы
№2092


Мазмұны - www.topreferat.com
Белгілеулер және қысқартулар...................................................................................3
Кіріспе...........................................................................................................................4
1 Халықаралық жария құқықтың қайнар көздерінің жалпы сипаттамасы.............7
1.1 Халықаралық жария құқықтың қайнар көздері ұғымы және түрлері..............7
1.2 Халықаралық шарттың халықаралық құқық қайнар көздері арасындағы
орны.............................................................................................................................10
1.2.1 Халықаралық шарттардың құқықтык табиғаты.............................................13
1.2.2 Халықаралық шарттарды жасаудың негізгі сатылары..................................17
1.2.3 Халықаралық шарттардың әрекет етуі, тоқтатылуы және жарамсыздығы.27
2 Халықаралық құқықтың қайнар көздерінің топтарға жіктелуі..........................32
2.1 Адамның құқықтары мен бостандықтарын қорғаудың халықаралық-
кұкықтық негіздері.....................................................................................................32
2.2 Дипломатиялық және консулдық құқықтың қайнар көздері...........................50
2.3 Халықаралық сипаттағы кылмыстық істермен күрес туралы құқықтық актілер.........................................................................................................................53
2.4 Ғарышты игеру бырысында қоршаған ортаны қорғаудың халықаралық-құқықтық қайнар көздері..........................................................................................56
2.5 Халықаралық әуе құқығының қайнар көздері...................................................60
2.6 Халықаралық теңіз құқығының қайнар көздері................................................61
2.7 Экономикалық құқықтың қайнар көздері..........................................................64
2.8 Халықаралық экологиялық құқықтың қайнар көздері.....................................66
2.9 Халықаралық гуманитарлық құқықтың қайнар көздері...................................68
Қорытынды.................................................................................................................70
Қолданылған әдебиеттер тізімі.................................................................................72Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Жұмыс көлемі: 72 бет
Пәні: Соңғы қосылған дипломдық жұмыстар

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------
https://www.topreferat.com/
ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫСТЫҢ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН МӘТІНІ

Мазмұны
Белгілеулер және қысқартулар...................................................................................3
Кіріспе...........................................................................................................................4
1 Халықаралық жария құқықтың қайнар көздерінің жалпы сипаттамасы.............7
1.1 Халықаралық жария құқықтың қайнар көздері ұғымы және
1.2 Халықаралық шарттың халықаралық құқық қайнар көздері арасындағы
орны.............................................................................................................................10
1.2.1 Халықаралық шарттардың құқықтык табиғаты.............................................13
1.2.2 Халықаралық шарттарды жасаудың негізгі сатылары..................................17
1.2.3 Халықаралық шарттардың әрекет етуі, тоқтатылуы және жарамсыздығы.27
2 Халықаралық құқықтың қайнар көздерінің топтарға жіктелуі..........................32
2.1 Адамның құқықтары мен бостандықтарын қорғаудың халықаралық-
кұкықтық негіздері.....................................................................................................32
2.2 Дипломатиялық және консулдық құқықтың қайнар көздері...........................50
2.3 Халықаралық сипаттағы кылмыстық істермен күрес туралы құқықтық актілер.........................................................................................................................53
2.4 Ғарышты игеру бырысында қоршаған ортаны қорғаудың халықаралық-құқықтық қайнар
2.5 Халықаралық әуе құқығының қайнар көздері...................................................60
2.6 Халықаралық теңіз құқығының қайнар көздері................................................61
2.7 Экономикалық құқықтың қайнар көздері..........................................................64
2.8 Халықаралық экологиялық құқықтың қайнар көздері.....................................66
2.9 Халықаралық гуманитарлық құқықтың қайнар көздері...................................68
Қорытынды.................................................................................................................70
Қолданылған әдебиеттер тізімі.................................................................................72
Белгілеулер және қысқартулар
Осы дипломдық жұмысында келесі тиісті бедгілеулер және қысқартулар қолданылды:
ЭКОЭЛК – БҰҰ-ның Экономикалық және Әлеуметтік Кеңесі
БЖКБ – босқындар мәселесі жөніндегі Біріккен Ұлттар Ұйымының Жоғарғы
ХЕҰ – Халықаралық Енбек Ұйымы
БДҰ – Бүкіләлемдік денсаулық сақтау ұйымы
ФАО – БҰҰ-ның Азықтүлік және ауыл шаруашылық ұйымы
ЕҚЫҰ – Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық жөніндегі ұйым
ДИ АҚБ – демократиялық институттар мен адам құқықтары жөніндегі
БӘҰ – Бүкіләлемдік сауда ұыймы
ГАТТ – тарифтер және сауда жөніндегі Бас Келісім
ЖХЭТ – Жаңа экономикалық тәртіп орнату
ЮНЕП – БҰҰ-ның қоршаған орта жөніндегі Бағдарламасы
Кіріспе
Тақырыптың өзектілігі. Халықаралық құқықтың материалдық қайнар көздері ретінде халықаралық
Сөйтіп, халықаралық құқықтың кайнар көздерінің - заңи мағынасы -
Халықаралық жария құқықтың қайнар көздерін сараламай тұрып, ен алдымен
Норма жасау процесі кезінде құқық субъектілері өздерінің қызметтерінің басым
Латын тілінен аударғанда норма сөзі (латын. norma) - міндетті
Кейбір құқықтық нормалардың мазмұны мен әрекет ету тетігі құқықтық
Халықаралық сыпайыгершілік - меймандостық, тату көршілік актілерін, мемлекеттердің өз
Алайда халықаралық сыпайыгершілік ережелері халықаралық-құкықтық қатынастың қатысушылары үшін заңдық
Халықаралық құқықтық нормалар ұлттық-құқықтық нормалармен тығыз байланысты, бұл тезистің
Ондай нормаларға мынадай сипат тән:
- біріншіден, халықаралық құқық субъектілерінін, қатынастарды реттеуі;
- екіншіден, міндетті сипаты, яғни қүқықтық нормалардың заңдық күші,
- үшіншіден, жалпы сипаты, яғни норманың әрекет етуі көптеген
Осы заманғы халықаралық-құқық ғылымының маңызды мақсаттарының бірі халықаралық құқық
Г.И. Тункин "маңызды ерекшеліктердің бірі... деп норманы" бұл қүқық
Осы заманғы халықаралық құқық субъектілерінің арасында туындайтын қатынастар қайнар
Дипломдық жұмыстың мақсаты мен міндеті. Осы заманғы халықаралық құқықтың
Аталған мақсат дипломдық зерттеудің келесі міндеттерін айқындайды:
- халықаралық құқықтың қайнар көздерінің құқықтық табиғатын мазмұндау;
- халықаралық жария құқықтың қайнар көздерінің ұғымы мен тұрлерін
- халықаралық шарттың халықаралық құқық қайнар көздері арасындағы орнын
Дипломдық жұмыстың зерттеу объектісі ретінде халықаралық жария құқық субъектілерінің
Ғылыми зерттеудің пәні ретінде осы тақырыпқа қатысты халықалалық-құқықтық актілер,
Дипломдық жұмыстың теориялық негізі. Жұмыс негізіне алынған материалдар: халықаралық-құқықтық
Дипломдық жұмыстың методологиялық негізі. Зерттеу барысында жалпы және жеке
Зерттеудің практикалық құндылығы. Дипломдық жұмыс материалдары және тұжырымдары халықаралық
Диплом жұмысының күрылымы. Ғылыми жұмыстың мақсаты мен міндеттеріне сай
1 Халықаралық жария құқықтың қайнар көздерінің жалпы сипаттамасы
1.1 Халықаралық жария құқықтың қайнар көздері ұғымы және
"Құқықтың қайнар көздері" деген термин материалдық және ресми (заңдық)
Халықаралық құқықтың материалдык қайнар көздері ретінде халықаралық еңбек бөлінісі
Сөйтіп, халықаралық құқықтың қайнар көздерінің - заңи мағынасы -
Қайнар көздердің жүйесі негізгі және көмекші болып екіге бөлінеді.
- Халықаралық шарт;
- Халықаралық дәстүр;
Халықаралық құқықтың көмекші қайнар көздеріне мыналар жатады:
- Халықаралық үйымдардың шешімдері, қарарлары;
- Халықаралық Соттың және Төрелік соттың шешімдері;
- Мемлекетішілік зандар, ұлттық соттардың шешімдері;
- Халықаралық құқықтағы ғалымдар доктринасы;
- «Өркениетті ұлттар таныған құқықтың жалпы қағидалары".
Халықаралық құқықтын өзіндік
Халықаралық шарт шарттасушы тараптар үшін құқықтар мен міндеттер түзеді,
Халықаралық дәстүр шарттан кейін екінші орынға ие, бұрындары ол
Халықаралық дәстүр дегеніміз халықаралық тәжірибеде қалыптасқан тәртіп ережесі, халықаралық
Сөйтіп. халықаралық дәстүрге мыналар тән:
- Қолданылу мерзімінің ұзақтығы.
- Мойындалуының жалпылығы.
- Заңдық міндеттілігінің сенімділігі.
Халықаралық дәстүрдің пайда болуы үшін қайталанба тәжірибе керек. Халықаралық-құқықтық
Халықаралық қатынастарда, әсіресе дипломатиялық қатынастар мен теніз кеме қатынасында
Халықаралық дәстүр мен халықаралық шарт құқықтың негізгі қайнар көздері
Халықаралық ұйымдардың шешімдері, қарарлары. Халықаралық құқықтың аталмыш қайнар көзінің
Қауіпсіздік Кеңесінің карарлары норма жасау процесіне қатысады. Мәселен, БҰҰ
Халықаралық Соттың және төрелік соттың сот шешімдері. Халықаралық Сот
Халықаралық құқық нормаларының қалыптасуына ұлттык заңдар зор әсерін тигізеді.
Халықаралық Сот Статутының 38-бабында Соттың істерді шешу барысында "құқықтық
Мұндай доктриналардың маңызы қолданыстағы халықаралық құкықтын қандай да бір
"Құқықтың жалпы қағидалары" проблемасын Ұлттар Лигасы қозғаған болатын, алғашында
Халықаралык жария кұқықтың қайнар кездерінін жүйесіне сәйкес, әдебиеттерде "қатаң
"Қатаң қүқық " санатына халықаралық шарттарды және үкіметаралық ұйымдардың
1.2 Халықаралық шарттың халықаралық құқық қайнар көздері арасындағы орны
Халықаралық шарттар құқығы – шарттық-құқықтың нормалар жиынтығын құрайтын, халықаралық
Халықаралық шарт – бұл халықаралық құқық субъектілерінің, ең алдымен
Ал, өкінішке орай іс жүзінде кездесетін теңқұқықсыз шарттарды не
- Шарттық процестің негізгі субъектілері – мемлекеттердің тәуелсіздігін сыртқы
- Халықаралық құқық субъектілерінің ішкі құзыреттерін құрайтын мәселелерге қол
- Өз мемлекеттерінің заңдарына бағындыру әрекеті.
- Келісуші мемлекеттердің құқықтар мен міндеттерді бөлісудегі әжептеуір үйлеспеушіліктерінің
- Қаржылық міндеттемелердің сәйкессіздігі, өзара тиімділіктің болмауы, жол беруде
Халықаралық шарт мемлекеттер арасында туындайтын дауларды бейбіт жолмен шешудің
Халықаралық шарттар құқығының қалыптасу процессі рим құқығының әсеріне, оның
Бұл жүйелеу қүжаты 85 баптан және қосымшадан тұрады. Оның
Халықаралық жария құқықтың барлық субъектілері халықаралық шарттар құқығының субъектілері
Барлық мемлекеттердің халықаралық шарт жасасу құқықтары бар. Мұндай ереже
Өздерінің тәуелсіздігі үшін күресуші ұлттардың шарттық кұқық қабілеттілігі олардың
Халықаралық ұйымдардың шарттық құқық қабілеттілік сипаты халықаралық құқықтың негізгі
Халықаралық қатынастар іс-тәжірибесінде түрлі санаттағы субъектілер қатысатын көп жақты
1.2.1 Халықаралық шарттардың құқықтык табиғаты
Халықаралық құқық субъектілерінің арасында өзара келісілетіннің барлығы халықаралық шарттың
Халықаралық шарт объектісінен оның мақсатын айыра білу керек, яғни
Кез келген халықаралық шарттың ажырамас қасиеті және оның халықаралық
Халықаралық шарт нысанының маңызды элементтерінің бірі және оның көмегімен
Халықаралық шарт нысанының элементтеріне оның құрылымын, шарттың атауын көрсететін
Халықаралық шарттың орталық бөлігі бөліктерге, тарауларға, баптарға, параграфтарға, тармақтарға,
Халықаралық шарттардың корытынды ережелерінде, белгілі болғанындай, қол қою, бекіту,
Халықаралық шартта қосымша материалдардан, қол қоюдың қорытынды хаттамаларынан, ноталар
Халықаралық шарттардың нысандарын атау сияқты элементтері де үлкен маңызға
Шартка катысушылардың сандық кұрамына байланысты: екі тарапты және көп
Халықаралық шарт объектілерінің түрлеріне байланысты: саяси. экономикалык. арнайы мәселелер
және тауар айналымы жөніндегі, есептік-несиелік шарттар, ендірістік
меншікті қорғау туралы, қосарланған салықтан құтылу үшін шарттар
және т.б. жатқызылады. Арнаулы мәселелер жөніндегі халықаралық
шарттар көлік, ауыл шаруашылығы, ғылым және мәдениет, денсаулық
сақтау, құқықтық мәселелер көлемінде жасалады.
Халықаралық шарттарды жасайтын органдарға байланысты шарттар
мемлекетаралық. үкіметаралық. ведомствоаралық болып бөлінеді. Қазақстан Республикасы Президентінің "Халықаралық
Халықаралық шарттың жасалатын мерзіміне байланысты мерзімді және мерзімсіз шарттар
Зандық салдарына, ұлттық заңдардын өзгеруіне байланысты халықаралық шарттарды өзі
Халықаралық шарттарды жіктеу үшін үсынылған негіздер толық көлемде емес
1.2.2 Халықаралық шарттарды жасаудың негізгі сатылары
Халықаралық шарттарды жасау дегеніміз – бірнеше жүйелі сатылардан құралатын
Халықаралық шартты жасау рәсімін қарастыру халықаралық-құқықтық әдебиеттерде әдетте, өкілеттіліктерді
Егер халықаралық шартты халықаралық конференцияларда немесе халықаралық ұйымдарда ұсынуға
Қазақстан Республикасының шет мемлекеттегі дипломатиялық өкілдігінің басшысы немесе Қазақстан
Қазақстан Республикасының шет мемлекеттегі дипломатиялық өкілдігі басшысының немесе Қазақстан
Қазақстан Республикасының министрі, Мемлекеттік комитетінің төрағасы, өзге де орталық
Арнайы өкілеттіктерді беру қажет болған жағдайда, келіссөздер жүргізу, шартты
Халықаралық шарттың келісілген мәтінін жасау шарт процесіндегі міндетті саты
- әдеттегі дипломатиялық көздерді пайдалану;
- халықаралық конференциялардың қызметі;
- халықаралық ұйымдардың қызметі.
Әдеттегі дипломатиялық арналар келісуші тараптардың дипломатиялық өкілдіктерінің қызметінен тұрады.
Халықаралық конференциялардың қызметі халықаралық шарт мәтінін үйлестірудің маңызды нысанының
Қазіргі кезең тәжірибесінде халыкаралық шарттар мәтіндерін жасау халықаралық үйымдардың
Шарт мәтінін қабылдау - дауыс берудің қажетті рәсімі, оның
Екі тарапты шарттар және аз мемлекеттер қатысатын шарттардың мәтіні
Рәсім ережелері дауыс беру нысанын да айқындайды. Оның ішінде
Мәтінді үйлестіру және қабылдау рәсімінен кейін осы мәтінді түпкілікті
- қол қою (парафирлеу - рагарһе деген француз сөзі
- халықаралық конференцияның Қорытынды Актілеріне шарттың мәтінін енгізу;
- халықаралық конференцияның қарарына шарттың мәтінін енгізу. Халықаралық шарттың
Халықаралық шартқа қол қоюдың екі түрі бар: түпкілікті және
- ad referendum - мемлекеттің шарттың өзіне міндетті екендігімен
келісу тәсілі; ал парафирлеу тек түпнұсқалықты анықтау мақсатымен
ғана шектеледі, яғни парафирлеуден кейін қол қойылады.
- ad referendum-ға қол қоюды растаудың кері күші бар,
қойғаннан кейін мемлекет шарттық міндеттемелердің субьектісі болып
табылады; ал парафирлеуде ондай кері күш болмайды.
- ad referendum-ға қол қою, парафирлеудегі сияқты уәкілетті адамның
аты-жөнінің бас әріптерін қоюмен шектелмейді; мұнда алдын ала қол
қою (шартты түрде) үшін уәкілеттіктің болуы шарт.
- ad referendum-ды мемлекет мақұлдағаннан кейін ол аяқталған
болып табылады, ал шартты парафирлегенде мемлекет оған қол қоюға
міндетті.
Екі тарапты шарттарға қол қойған кезде қол қою балама
Көп тарапты шарттарға қол қойған кезде уәкілетті адамдардың қолы
Шарт жасасудың барлық сатыларында мемлекеттің ескертулер жасау кұкығы бар.
Бекіту - ратификациялау (ratificatio және ratus деген латын сөздерінен
Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасы-
ның халықаралық шарттарын жасасу, орындау және күшін жою тәртібі
туралы" заң күші бар Жарлығының 10-бабына сәйкес, Қазақстан
Республикасының халықаралық шарттарын Қазақстан Республикасының
Парламенті бекітеді. Қазақстан бекіткен халықаралық шарттар оның'
заңдары алдында басым күшке ие және тікелей қолданылады.
Халықаралық шартта оны қолдану үшін заң шығару қажет деп
де мүмкін. Қазақстандық зандарға сәйкес, халықаралық шарттар жасасқан
кезде келісуші мемлекеттер ол туралы уағдаласқан жағдайда олар
бекітіледі. Мұнан басқа, Қазақстанның тәжірибесінде бекітуге жататын
халықаралық шарттардың толық қамтылған тізімі бар:
1) Орындалуы қолданылып жүрген заңдардың өзгертілуін немесе жаңа заңдардың
2) Қазақстан Республикасының басқа мемлекеттермен аумақтық шекараласуы туралы, ерекше
Мемлекетаралық қатынастардың негіздері туралы, қарусыздану немесе қару-жараққа халықаралық бақылау
Қазақстан Республикасының мемлекетаралық одақтарға, халықаралық үйымдарға және өзге де
Мемлекеттік заемдар немесе Қазақстан Республикасының экономикалық және өзге де
Бекіту процесінің белгілі бір заңи салдары бар. Біріншіден, бекіту
Қазақстандық тәжірибеде Парламент өз Палаталарының жеке мәжілістерінде Қазақстан Республикасының
Егер мемлекет әу бастан-ақ шарт жасасуға катыспаған болса, онда
Қазақстан Республикасының Президенті ұсынған мемлекетаралық сипаттағы халықаралық шарттарға қатысты,
Қазақстан Республикасы Үкіметінің қарауындағы және бекітуге жатпайтын
Ведомствоаралық сипаттағы халықаралық шарттарға қосылуға келетін болсақ, ол туралы
Халықаралық шарттарды тіркеу институты құпия дипломатияны ығыстырып жіберді. Тіркеудің
Халықаралық шарт процесі тәжірибесінде халықаралық-құқықтық және ішкі мемлекеттік жариялаулар
тіркеу тәртібімен берілген сериялық нөмірі;
шарттың немесе келісімнің аты;
келісуші тараптардың атауы;
қол қою, ратификациялау, бекіту грамоталарын алмасу, қосылу және заңды
шарттың немесе келісімнің қолданыста болу мерзімі;
шарт немесе келісім жасалған тіл немесе тілдер;
актіні тіркейтін тараптардың атауы және тіркеу датасы;
8) БҰҰ шарттарының серияларын жариялауға қатысты мәліметтер.
Тіркелген шарт немесе келісім шарттардың арнаулы Тізбесіне енгізіледі.
Тіркелген және шарттар тізіміне енгізіліп, сақталған шарттарды БҰҰ хатшылығы
Республикасы қатысушы болып табылатын халықаралық шарттарды тіркеу мен есепке
- халықаралық шарттың түпнұсқа мәтінін сақтау;
- түпнұсқа мәтіннің куәландырылған көшірмелерін дайындау;
- шартқа қол қойғызу; шартқа қатысты құжаттарды хабарландыру, хат,
- шартқа қатысты қойылатын қолдар мен өзге де қүжаттардың
- шартқа қатысты барлық қүжатгар туралы шарттың басқа да
- шартты БҰҰ Хатшылығында немесе басқа халықаралық ұйымдарда
тіркеу.
Депозитке беру деп депозитарийге халықаралық шарттың бекіту грамоталарының, халықаралық
Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі көп жақты халықаралық шарттардың
1.2.3 Халықаралық шарттардың әрекет етуі, тоқтатылуы және жарамсыздығы
Халықаралық шарттардың өз күшіне енуі дегеніміз шарт тараптарының қатысушылар
- шарттың қол қою сәтінде күшіне енуі;
- шарттың бекіту сәтінде күшіне енуі;
- шарттың бекіту грамоталарымен алмасу сәтінде күшіне енуі;
- шарттың бекіту грамоталарының тиісті көлемі жиналған кезде
- шарттың шарт талаптары бекіткен белгілі бір мерзімде күшіне
енуі.
Жоғарыда аталған негіздердің біреуін таңдап алу халықаралық шарт тараптарының
Әдетте, шарттың өз күшіне енуі оны қолданумен сәйкес келеді.
Шарттардың мерзімде әрекет етуі. Жалпы ереже бойынша, шарт өз
Шарттың бұрынғы қатысушылары бұрынғы шарт реттейтін мәселелер бойынша тағы
Халықаралық шарттардың кеңістікте әрекет етуі. Халықаралық шарттардың құқықтары туралы
Шарт және үшінші мемлекеттер. Халықаралық шарттар құқығында бұл тезис
Рим құқығында екі қағида бар: 1) Res inter alios
Шарттың әрекет етуінің токтатылуы дегеніміз халықарлық кұқыққа сәйкес барлық
Қазақстан Республикасында халықаралық шарттардың күшін жою тәртібі жоғарыда аталған
32-бап. Халыкаралык шарттардын күшін жою туралы үсыныстар.
Қазақстан Республикасының Үкіметі Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігінің ұсынуы
Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі Үкімет қарауына жататын мәселелер
3. Қазақстан Республикасынын министрліктері, мемлекеттік комитеттері және өзге де
4. Қазақстан Республикасының тиісті министрліктері, мемлекеттік комитеттері және өзге
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс енгізеді.
33-бап. Қазакстан Республикасы Парламентінін халыкаралық шарттардың күшін жоюы
Қазақстан Республикасынын Парламенті Палаталардың бөлек жеке отырысында мәселелерді ретімен,
1) Қазақстан Республикасының мемлекетаралық сипаттағы бекітіілген және бекітуге жатпайтын
2) Қазақстан Республикасының Үкімет қарауына жататын халықаралық шарттарының, сондай-ақ
34-бап. Қазакстан Республикасы Үкіметінін халыкаралык шарттардын күшін жоюы
Қазақстан Республикасының Үкіметі Қазақстан Республикасының тиісті министрліктерінің, мемлекеттік комитеттерінің
Халықаралық шарттарды калпына келтіру халыкаралық шарттың күшін тоқтата тұру
Халықаралық шарттардың жарамсыздығы.
Халықаралық шарттың заңи жарамдылығы оның ерекше қасиеті болып саналады.
Халықаралық шарттардың құқыктары туралы 1969 ж. Вена Конвенциясында жарамдылык
Халықаралық шарттардың жарамдылық презумпциясы 1969 ж. Вена Конвенциясының 42-бабында
1969 ж. Конвенцияның 46-53-баптары шарт субьектілеріне қатысты; халықаралық құқық
2 Халықаралық құқықтың қайнар көздерінің топтарға жіктелуі
2.1 Адамның құқықтары мен бостандықтарын қорғаудың халықаралық-құқықтық негіздері
Адамның негізгі құқықтары мен бостандықтарын құрметгеуге қолдау көрсетудегі халықаралық
- халықтың саяси, экономикалық және азаматтық құқықтарын үдемелі дамытуға
- шетелдіктердің құқықтық жағдайын айқындау;
- азаматтық мәселелер бойынша коллизиялардын алдын алу және шешу;
- азаматтық, отбасы және қылмыстық істер бойынша өзара құқықтық
- халықаралық қылмыстылықпен күрес жүргізудегі мемлекет күштерін үйлестіру.
Халықаралық құқықтың түрлі даму сатыларында ынтымақтастықтың аталған бағыттары мемлекеттер
Адам және азаматтың құқықтары туралы Франция Декларациясында "Адамдар ерікті
Біздің дәуірімізде, әлемнің барлык аймағындағы мемлекеттердің бәрі дерлік адам
Дүниежүзілік екі соғыс, жүздеген аймақтық және жергілікті қарулы қақтығыстар,
1945 ж. қабылданған БҰҰ жарғысында адам құқықтарына едәуір орын
Әмбебап ұйым аясында түрлі санаттағы азаматтардың құқықтары мен міндеттеріне
- 1948 ж. Адам құқықтарының жалпыға бірдей Декларациясы;
- 1966 ж. Экономикалық, әлеуметтік және мәдени құқықтар туралы
- 1966 ж. Азаматтық және саяси құқықтар туралы Халықаралық
- Отар елдер мен халықтарға тәуелсіздік беру туралы 1960
- Геноцид қылмысының алдын алу және оны жазалау туралы
- Нәсілдік кемсітушіліктің барлык нысандарын жою туралы 1965 ж.
- Апартеид кылмысының алдын алу және оны жазалау туралы
- Соғыс құрбандарын қорғау туралы 1949 ж. Женева конвенішясы
- Әйелдердің саяси құқықтары туралы 1952 ж. Конвенция;
- Әйелдерге қатысты кемсітушіліктін барлык нысандарын жою
- 1959 жылғы Бала құқығы Декларациясы;
- Бала құқығы туралы 1989 жылғы Конвенция;
- Тұрмыстағы әйелдердің құқықтары туралы 1957 ж. Конвенция;
- Төтенше жағдайлар мен қарулы кақтығыс кезінде әйелдер мен
- Азаматсыздықты қысқарту туралы 1961 ж. Конвенция;
- Апатридтер мәртебесі туралы 1954 жылғы Конвенция;
- Босқындардың мәртебесі туралы 1951 ж. Конвенция және 1966
- Аумақтық баспана туралы 1967 ж. Декларация.
Осы халықаралық жаңа ұйым адам құқықтары жөнінде беделді халықаралық
1948 ж. 10 желтоқсанында Адам кұқықтарының жалпыға бірдей Декларациясын
Адам құқықтарында жалпыға бірдей Декларациясының кіріспесінде: "...адам құқықтарына деген
Декларацияның қабылданған күні - 1948 ж. 10 желтоқсанын -Халыкаралық
Декларация латынның declaratio - жариялау деген сөзінен шыққан. Әдетте,
Адам құқықтарының жалпыға бірдей Декларациясы заңи міндетті құжат емес.
- адам құқықтарын қорғау саласындағы әлемдік кұқықтық жүйелерді әлемдік
- осы заманғы әлемде халықаралық катынастарды адамгершілік тұрғыда және
- халықтардың өзін-езі билеу құқығы үшін қайнар көз болып
- осы заманғы халықаралық құқық азаматтардың қүкықтары мен бостандыктары
Осы манызды халықаралық-қүқықтық құжат барлық индивидтер құқықтарының теңдігін паш
Бірінші топ - бұл азаматтық және саяси қуғындар мен
Азаматтардың қоғамдық және мемлекеттік істерді басқаруға қатысу қуқығын Саяси
Азаматтық және саяси құқықтар алғаш рет буржуазиялық революциялар дәуірінде
1948 ж. Декларацияда адамнын әлеуметтік-экономикалық және мәдени құқықтарын жариялау
- әлеуметтік қамсыздандыру құқығы;
- еңбекке және жұмыссыздықтан қорғану құқығы;
- бірдей еңбекке бірдей ақы алу құқығы;
- адамның және оның отбасының денсаулығы мен жақсы тұрмысын
- ана мен балаға ерекше қамқорлық және көмек;
- білім алу құқығы;
- қоғамның мәдени өміріне еркін қатысу құқығы;
- мәдениет және ғылым саласындағы авторлар еңбектерінің моральдық және
Адам құқықтары Декларациясының қорытынды баптары, атап айтқанда, 29, 30-баптары
- әлеуметтік және халықаралық тәртіптің болуы;
- құқықтар ғана емес, сонымен қатар міндеттерге ие болу
- азаматтардың қүқықтары мен бостандықтарын тиісті деңгейде мойындау және
- Біріккен Ұлггар ¥йымының мақсаттары мен қағидаларын орындау.
1948 ж. Адам қүқықтарының жалпыға бірдей Декларациясы адам құқықтарын
Пактілерде құқықтар мен бостандықтарға қойылатын шектеулер белгіленген. Мұндай шектеулерге
Сөйтіп, Адам құқықтары туралы Пактілер әлем халықтарынын адамның экономикалык,
Адам құқықтары туралы Пактілердің қосымша хаттамалары бар, оларда жеке
Қазақстан Республикасы тәуелсіз мемлекет болғаннан кейін өзінің конституциялық нормаларын
Екінші дүниежүзілік соғыс аяқталғаннан кейін жеке адамның мәртебесін айқындайтын
Құжаттардың болашақтағы жобаларын талқылаған кезде келісімге қатысушылар Адам құқықтарының
Еуропа Конвенциясы имплементация тетігін жасап шығарды, яғни халықаралық-құқықтық нормалар
Мемлекет Еуропа Кеңесіне қабылданатын кезде оның Еуропалық Конвенцияға қосылуы,
Адам құқықтары туралы Еуропа Конвенциясы және Еуропа әлеуметтік Хартиясы
Адамның балалық шағында болашақ азаматтың ен жақсы адами және
Конвенцияның жалпы қағидалары мынадай:
- кемсітпеу қағидасы - шектеулердің, қысым жасаулардың болмауы;
- балаларды арнайы корғау және қамқорлыкқа алу қажеттігі;
- бала мүддесін мемлекеттік қамтамасыз ету;
- баланың өмір сүру, даму құқықтарын мойындау;
- баланың жеке басын және көзқарасын құрметтеу;
- балалары үшін ата-аналарының жауапкершілігін тану;
- балаларды күтіп-бағудың ұқсас мүмкіндіктері.
1989 ж. Конвенцияда баланың қандай құқықтары оның өмірі мен
Өмір сүру және даму құқығы;
Өзінің аты мен азаматтығына деген қүқығы;
Жеке-даралығын сақтау құқығы;
Өзінің ата-аналарынан ажырамау құқығы;
Өзінің көзқарасын еркін білдіру құқығы;
Ойлау, ар-намыс және діни наным бостандығы;
Ассоциациялар мен бейбіт жиындарға қатысу бостандығы;
Білім және кәсіби дайындық алу құкығы;
Медициналық қызмет алу қүқығы.
Күрделі, дағдарысты жағдайларға тап болған балалар құқығын қорғауға ерекше
Бала құкықтарын қорғаудың арнайы іс-шаралары бар. Мемлекет балаларды ұрлау,
Бала құқықтары туралы Конвенция, біріншіден, баланың бостандығы мен ар-намысына
Мемлекет ата-аналардың, егер олар болмаса, қамқоршылардың балаға қатысты өз
Қазақстан Республикасы, тәуелсіз мемлекет болғандықтан өзіне жүктелген міндеттерді 1989
Қазақстан Республикасының 1995 ж. Конституциясының 27-бабында былай деп жарияланған:
Неке мен отбасы, ана мен әке және бала мемлекеттің
Балаларына камқорлық жасау және оларды тәрбиелеу - ата-ананың табиғи
Кәмелетке толған еңбекке кабілетті балалар еңбекке жарамсыз ата-анасына қамқорлық
Қазақстан Республикасының 1999 ж. "Неке және отбасы туралы" Заңының
Әрбір баланың мүмкін болғанынша отбасында өмір сүруге және тәрбиеленуге
БҰҰ Бас Ассамблеясының 49-сессиясында кабылданған БҰҰ адам құқықтары
Адам құқықтары жөніндегі Еуропа Конвенциясының 8, 12-баптары, №7 Хаттаманың
Өмір сүру құқығы. Өмір сүру құқығы - бұл адамның
Өмір сүруге деген құқықты қорғау мемлекеттің міндеті екендігіне қарамастан,
Қазақстан Республикасы Конституциясының 15-бабында: "Ешкімнің өз бетінше адам өмірін
Мұндай ең жоғары жаза көптеген елдерде бар, өйткені өлім
Өлім жазасын қолдайтын немесе сынайтын қоғамдық пікір жағдайға байланысты
Өлім жазасы жөніндегі мәселелерде қоғамдағы адамдардың көңіл-күйіне сезімдік факторлар
Өлім жазасы ертеде де аз қолданылған жоқ, ал қазіргі
Эвтаназия проблемасы қоғамымызда көп пікірталас тудырып жүр. "Эвтаназия" сөзі
Қазақстан Республикасының қылмыстық заңдарында өлім жазасы – ең жоғары
- адам өміріне кол сұғатын кылмыстар;
- соғыс кезінде немесе ұрыс жағдайьнда жасалған қылмыстар;
- мемлекеттік сатқындық;
- бейбітшілікке және адамзат қауіпсіздігіне қарсы қылмыстар;
- ерекше ауыр әскери қылмыстар.
Өлім жазасы:
- әйелдерге;
- он сегіз жасқа толмай қылмыс жасаған адамдарға;
- сот үкім шығарған сәтте алпыс бес жасқа толған
тағайындалмайды.
Кешірім жасау тәртібімен өлім жазасы жазаны ерекше режимдегі түзеу
Өмір сүру құқығына байланысты мәселелерді қарастырғанда адамзат алдында адам
Өркениетті әлем жасау үшін тағы бір қадамға жол беру
Өмір сүру сапасының маңыздылығын мойындау дегеніміз өмір сүру сапасын
- барлық елдерге қолданылатын өмір деңгейінің ең төменгі стандарттарын
- осы ең төменгі стандарттарды әрбір адамға жеткізу қажеттігі;
- осы халықаралық стандарттарды әрбір мемлекеттің орындау мүмкіндіктеріне негіздеу.
1948 ж. Адам құқыктарының жалпыға бірдей Декларациясының 1-бабында: "Барлық
Бір мемлекеттегі азаматтар теңдігі жынысына, нәсіліне, ұлтына, тіліне, тегіне,
"Заң алдында барлық адамдар тең". "Заңмен қорғалу құқығы" және
Кемсіту қашан да адам құқықтарына қысым жасауға байланысты болады.
Сөйтіп, адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарының теңдігі жеке
- нақты индивидтің құқықтары мен бостандықтарын жүзеге асыру басқа
- осы теңдік заң мен сот алдындағы теңдікке де
- адам және азаматтың қүқықтары мен бостандыктарының тендігі оларды
- осы қағида мазмұндалған заңдардың мәнін, мазмұнын және қолданылуын
Осы заманғы мемлекеттердің конституциялык нормалары азаматтардың кұқықтары мен міндеттерінде
Адамдардың құқықтық жағдайларында айырмашылықтардың болуына жол беріледі және ол
Адам құқықтарының жалпыға бірдей Декларациясының 16-бабында әйелдер мен ерлер
Әйелдерге қатысты кемсітудің барлық нысандарын жою туралы Конвенция отбасылық
Нәсілдік, тері түсіне, тектік, ұлттық немесе этникалық тегінің белгілеріне
Саяси, әлеуметтік-мәдени немесе қоғамдық өмірдің басқа салаларындағы бостандықтары мен
Нәсілдік кемсітушілік мәселелеріндегі құқық бұзушылықты бақылау үшін Комитеттін Нәсілдік
Адамның құқықтары мен бостандықтарын қорғау тетігі.
Біріккен Ұлттар Ұйымы адамның құкықтары мен негізгі бостандықтарын қорғау
Адамның құқықтары мен негізгі бостандықтарынын проблемалары БҰҰ Жарғысының бірқатар
БҰҰ Жарғысының 13-бабына сәйкес, Бас Ассамблеяның экономикалық, әлеуметтік, мәдени,
БҰҰ Бас Ассамблеясының Үшінші комитеті негізінен адам құқықтарына қатысты
БҰҰ-ның Экономикалық және Әлеуметтік Кеңесі (ЭКОЭЛК) адам құқықтарын қолдау
Адам құқықтары жөніндегі комиссия 1946 ж. құрылды, сол уақыттан
Алғашында Комитет құрамындағы 18 адамымен адам кұқықтары туралы Халықаралык
Адам құкықтары жөніндегі комиссия бірқатар елдер мен аумақтарда өзінін
1947 ж. аз ұлттарды кемсітудің алдын алу және қорғау
Сонымен бірге, бағынысты комиссияның құрылымында адам құқықтары жөніндегі, ұстау
1977 ж. Адам құқыктары жөніндегі комитет құрылды. Ол Азаматтық
Әйелдер жағдайы туралы комиссия өз қызметін 1946 жылдан бастап
БҰҰ Бас Ассамблеясы 1951 ж. босқындар мәселесі жөніндегі (БЖКБ)
- босқындарды қорғау туралы халықаралық конвенцияларды жасауға және бекітуге
- босқындар жағдайын жеңілдету және қорғауға мұқтаж босқындар санын
- босқындардың ерікті түрде репатриациялануын қолдауға немесе олардың жаңа
- босқындардың басқа мемлекеттердің аумағына баруын
- үкіметтерден олардың аумақтарындағы босқындар саны мен олардың құқықтық
- босқындар мәселелерімен айналысатын мүдделі үкіметтермен, үкіметаралық ұйымдармен тығыз
БЖКБ Бас Ассамблеяның рүқсат беруімен репатрациялау және орналастыруға байланысты
БҰҰ-ның мамандандырылған мекемелер жүйесі өз жұмысын адамның негізгі құқықтары
Мысалы, 1919 ж. Ұлттар Лигасына байланысты автономды ұйым ретінде
Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық жөніндегі ұйым (ЕҚЬІҰ) қауіпсіздік мәселелерімен
2.2 Дипломатиялық және консулдық құқықтың қайнар көздері
Өркениетті әлемдегі дипломатиялық тәжірибе тәуелсіз мемлекет-тердің сыртқы саясаттағы мүдделерінде
Дипломатиялық қызмет нормативтік қамтамасыз етуге, халыкаралық құқықтың басқа субъектілеріне
Дипломатиялық құқық – бұл халықаралық қатынасқа қатысушы халықаралық құқық
Шарт және салт-дәстүр дипломатиялык құқықтың негізгі қайнар көздері болып
Қазақстан Республикасының тәуелсіздік алуы және оны жариялауы шетел мемлекеттерімен
Шетел мемлекеттерінің тәжірибелерін ескере отырып, Қазақстан дипломатиялық және консулдық
Қазақстан Республикасындағы дипломатиялық қызмет ұлттық заңдарға және халықаралық шарттарға
Біздің мемлекетіміздің дипломатиялық және консулдық қатынастарын шетел мемлекеттеріндегі өкілдіктер
Консулдық қатынас мәселелері жөніндегі мемлекеттердін халықаралық келісімдері, дәстүрлері және
Консулдық құқық - бұл консулдық мекеменің құқықтық жағдайын, сондай-ақ
Консулдық құкықтың қайнар көздеріне мемлекеттердің халықаралық шарттары, салт-дәстүрлер мен
Қазақстан Республикасы үшін Консулдық қатынас туралы 1963 ж. Вена
2.3 Халықаралық сипаттағы кылмыстық істермен күрес туралы
Халықаралық-құқықтық әдебиеттерде халықаралық сипаттағы қылмыстардың түрлі атаулары кездесіп қалады:
Халықаралық сипаттағы қылмыстық істер көбіне ішкі мемлекеттік тәртіпке қол
Әлемдік тәжірибеде жиі кездесетін халықаралық сипаттағы қылмыстық істердің кейбірін
Халықаралық терроризм. Халықаралық терроризм проблемаларына байланысты мәселелерді талқылауға БҰҰ-ның
Сонымен, Қазақстан Республикасының 1995 ж. Конституциясының ережелеріне орай, Қазақстанның
1992 ж. 25 мамырда Мәскеуде Қазақстан Республикасы мен Ресей
1992 ж. осыған ұқсас шарттар Қазақстан Республикасы мен Өзбекстан
Қазақстан Республикасы көптеген мемлекеттермен халықаралык терроризммен күресуде біріккен әрекеттер
Қазақстан Республикасы Үкіметі мен Герман Федерациялық Республикасы Үкіметінің (бүгінгі
Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінде терроризм үшін жауапкершілік екі нормада
Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 234-бабында адамды кепілге алу жөнінде
Қылмыстылықпен күрестегі халықаралық ынтымақтастықтың маңыздылығын мемлекеттер арасындағы іргелі саяси
1993 ж. 22 қаңтарында Минскіде "Азаматтық, отбасылық және қылмыстық
Бұл Келісім кіріспеден және 83 баптан тұрады. Қарастырылып отырған
2.4 Ғарышты игеру бырысында қоршаған ортаны қорғаудың халықаралық–құқықтық қайнар
Халықаралық ғарыш құқығы жалпы халықаралық құқығы негізделетін қайнар көздерден
Қазіргі кезде ол халықаралық ғарыш құқығының болуы мүмкін, оның
Халықаралық ғарыш құқығы халықаралық құқықтың саласы болып табылады, сол
а) дауласушы мемлекеттермен толық мойындалған, жалпы және арнайы ережелер
б) жалпыға ортақ тәжірибемен дәлелденген, құқықтық норма ретінде танылған
с) өркениетті ұлттармен мойындалған – құқықтың жалпыға ортақ қағидалары;
д) құқықтық нормаларды анықтаудың қосымша құралы ретінде түрлі ұлттардың
Халықаралық Соттың статусының ілгеріде аталған бабы Халықаралық Соттың істерді
Халықаралық шарт.
Халықаралық шарт пен әдет халықаралық құқықтың қайнар көздері арасындағы
Халықаралық құқықтың басқа да классикалық салалармен салыстырғанда халықаралық ғарыш
Халықаралық ғарыш құқығының қалыптасуы, әсіресе ғарыш пен қоршаған ортаны
КСРО-дағы ең алғаш жасанды жер серігін ұшырған 40 жыл
Екіншіден, ғарышты зерттеу мен пайдалану процесі барысында туындайтын түрлі
Үшіншіден, халықаралық шарт, халықаралық құқықтық қайнар көзі ретінде, бар
Мысалы, ғарыш бойынша Шарттың 9-бабы анықтағандай, Шартқа қатысушы мемілекеттер
Бұл нақты уақытта жоқ, бірақ болашақта болуы мүмкін қатынастарды
Сондықтан халықаралық шарттарды жасасу ғарыш құқығының, соның ішінде ғарыш
Халықаралық әдет.
Халықаралық шарт халықаралық ғарыш құқығының негізгі қайнар көзі болып
Біріншіден, ғарыш дәуіріне ену мен ғарышты игерудің халықаралық тәжірбиесі,
Екіншіден, қазіргі халықаралық құқықта жай норманың пайда болуы процесі
Үшіншіден, ғарышты игеру тәжірибесі дәлелдегендей, ғарышты игеруді халықаралық-құқықтық реттеу,
Ілгеріде айтылғандардың негізінде келесідей қорытынды жасауға болады, халықаралық шартқа
Ғарыш құқықығының басқа да қағидалары.
Қазіргі құқықтағы құқықтың жалпы қағидалары ғарыш құқығының қайнар көздерінің
Халықаралық Сот статусының 38-бабының мәніне сәйкес құқықтың жалпы қағидалары
Сот шешімдері жалпы халықаралық құқықтағы сиақты, ғарыш құқығында да
Халықаралық ғарыш құқығының қайнар көздері жүйесін БҰҰ қол астында
Қайнар көздердің бірінші тобына: Ғарыш кеңістігін, Айды және басқа
Халықаралық ғарыш құқығының қайнар көздерінің екінші тобы ғылыми-техникалық бағыт
Үшінші топтағы шарттар ғарышкерлерді және ғарыш объектілерін құтқару және
Халықаралық құқықтың құқықтық нормаларының әрекеті ғарыш кеңістігіне және мемлекеттердің,
2.5 Халықаралық әуе құқығының қайнар көздері
Халықаралық әуе құқығы – бұл құқықтық нормалар мен институттар
Халықаралық әуе кұкығының даму тарихын үш кезеңге бөлсек, бірінші
Бірінші кезең ішінде негізінен халықаралық әуе құқығының теориясы қалыптасты.
Осы құқық саласының екінші даму кезеңі мемлекеттін өз әуе
Осылай, Конвенция мемлекеттер арасындағы қайшылықтарды көрсетумен қатар, мемлекеттік егемендік
Мадридтік (немесе оны басқаша иберо-американдық деп атайды) әуе навигациясы
АҚШ бастамасы бойынша жасалған американдық мемлекеттер конференциясында әуе коммерциясы
Гавана конвенциясының алдыңғылардан айырмашылығы - ол "зиянсыз үшу құқығын"
Дүниежүзілік соғыстар аралығындағы кезеңде халықаралық құқық ғылымында әуе қозғалыстарын,
Үшінші кезең екінші дүниежүзілік соғыстың соңғы кезеңінен басталып, қазіргі
Халықаралық аренаға азаматтық авиацияның кең түрде шығуы, тұрақты халықаралық
Халықаралық әуе құқығында әуе көліктерінің халықаралық қызметін реттейтін құқықтық
Халықаралық азаматтық авиация жөніндегі 1944 ж. Чикаго Конвенциясы соғыстан
2.6 Халықаралық теңіз құқығының қайнар көздері
Халықаралық теңіз құқыгы - бүл сауда саласында, сондай-ақ әскери
Осы заманғы халықаралық теңіз құқығына негізгі және көмекші қайнар
Халықаралық дәстүр өзінің басымдық маңыздылығын теңіз құқығы туралы БҰҰ
Халықаралық теңіз құқығы XX ғ. ортасынан бастап конвенциялық норма
Теңіз құқығы туралы БҰҰ-ның бірінші Конференциясы Женевада 1958 ж.
Қабылданған конвенциялар теңіз қызметінің негізгі жақтарын қамтып, мемлекеттердің Дүниежүзілік
Көзқарас қайшылықтарына байланысты ұсынылған ұсыныстардың бірде біреуі көпшілік дауыстан
Теңіз құқығына қатысты барлық мәселелер бойынша конвенциялар қабылдау үшін
Конференцияның міндеттерін анықтау мен оның барлығын қамтушы теңіз құқығы
Конференцияның рәсім ережелерінің аса маңызды құрамдас бөлігі "Джентльмендік келісім"
Конференцияда халықаралық жалпыадамзаттық проблемаларды шешуде екі өзара қарама-қайшы тәсілдер
Осы заманғы кезеңде тенізде жүзу және теңіз ортасын қорғау
Халықаралық қауымдастық теңіздер мен мүхиттарда халықаралық қауіпсіздікті қамтамасыз ететін
2.7 Экономикалық құқықтың қайнар көздері
Экономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету мемлекеттің экономикалық саясаты мен ұйымдық-құқықтық
Қазіргі таңдағы, әлемдегі халықаралық экономикалық қатынастар үшін мәселелердің көпшілік
Халықаралық экономикалық құқықтың негізгі қайнар көздері халықаралық шарт пен
Экономикалық қатынас саласындағы барлық халықаралық шарттарды нормативтік мазмүны маңызды
Халықаралық экономикалық шарттардың бірінші санатына мемлекеттер арасында жасалатын достық,
Екінші санатқа мемлекетаралық экономикалық қатынастар саласының түрлі аспектілерін реттейтін
Экономикалық құқықтың шарттық нормаларынын үшінші санаты халықаралық үйымға мүше-мемлекеттердің
Халықаралық дәстүр халықаралық экономикалық құкықтың қайнар көзі ретінде кебіне
Құқықтың қосалқы қайнар көздері, атап айтқанда, халықаралық экономикалық ұйьшдардың
2.8 Халықаралық экологиялық құқықтың қайнар көздері
Қоршаған ортаны қорғау мәселелері жөніндегі арнайы көпжақты алғашқы конференция
БҰҰ Бас Ассамблеясының XXVII сессиясында "Қоршаған орта саласындағы халықаралық
Кейінірек, 1975 ж. Хельсинки Қорытынды актісінде "Экономика, ғылым, техника
Бұл құжатта осындай сипаттағы ынтымақтастықтың келешегі белгіленді. Оның ішінде,
- қоршаған орта проблемаларын зерттеу, қоршаған орта проблемаларының кешенді
- фактілерді жинауда және саралауда пайдаланылатын тәсілдерді салыстыру және
- қоршаған орта саласындағы мақсатқа сай болатын және оларды
- қоршаған ортаны қорғау және жақсарту, оның жай-күйін бақылауға
Осы бағдарламалық құжаттар халықаралық қауымдастықтың ынтымақтастық саласын айқындап берді:
Ауаның ластануымен күресу.
Суларды және ауыз суларды пайдалануды ластанудан қорғау.
Теңіздің қоршаған ортасын қорғау.
Топырақ қабаты мен жерді пайдалануды қорғау.
Табиғат пен қорықтарды қорғау.
Қоршаған орта мен елді мекендердің жағдайын жақсарту.
Қоршаған ортадағы өзгерістерді іргелі зерттеу, бақылау, болжау және бағалау.
Құқықтық және әкімшілік шаралар.
Осындай сипаттағы ынтымақтастық нысандары ретінде: ғылыми-техникалық ақпараттар мен зерттеу
1979 ж. Женевада кеңес өткізілді, онда мынадай құжаттар жасалды:
1992 ж. маусым айында Рио-де-Жанейрода БҰҰ-ның қоршаған орта және
2.9 Халықаралық гуманитарлық құқықтың қайнар көздері
Халықаралық гуманитарлық құқық - бұл ізгілік қағидаларына негізделген және
Халыкаралық гуманитарлық құқтың нормалары мен қағидаларының сақталуына жәрдемдесу мақсатында
I Женева Конвенциясы қабылданған, 1864 ж. басталған жүйелеу процесі
Женева Конвенцияларының ережелері 1977 ж. оған қосымша екі хаттама
Қарудың кейбір түрлерін және соғыс жүргізудің кейбір әдістеріне тыйым
Халықаралық гуманитарлық құқыктың кептеген нормалары бүгінде әдеттегі нормалар ретінде,
Қорытынды
Сонымен, дипломдық жұмысты қорыта келе келесі тұжырымдар жасадық, мәселен,
Кеңес Одағының халықаралық құқық доктринасында халықаралық шарттарды басты қайнар
Осы құжаттарда халықаралық міндеттемелерді адал орындау қағидасының негізінде бірінші
Демек, осы кезден бастап Н.В. Миронов, А.П. Мовчан
Тәуелсіз Қазақстанның халықаралық құқық ғылымына келетін болсақ халықаралық шарт
Атағы дүние жүзеге мәлім әйгілі ғалым Л. Оппенгеймнің көзқарасына
Демек, Қазақстанның халықаралық құқық ғылымында шарт та, әдет-ғұрып та
Қолданылған әдебиеттер тізімі
1. Тункин Г.И. Теория международного права. – М.: Международные
2. Құлжабаева Ж.О. Халықаралық жария құқық. – Алматы: HAS,
3. Ерджанов Т.К. Международное публичное право. – Алматы, 2006.
4. Айдарбаев С.Ж. Халықаралық шарттың халықаралық құқық қайнар көздері
5. Халықаралық шарттардың құқықтары туралы 1969 ж. Вена Конвенциясы
6. Талалаев А.Н. Право междунанродных договоров: действие и применение
7. Қазақстан Республикасының Президентінің «Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарын жасасу,
8. Сарсембаев М.А. Международное право: Учебное пособие. – Алматы:
9. Тиунов О.И. Принцип соблюдения договоров в международном праве.
10. Соғыс кезінде халықты қорғау туралы 1949 ж.
11. Устав Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945
12. Всеобщая декларация прав человека 1948 г. // Международные
13. Международный пакт о гражданских иполитических правах от 16
14. Кудайбергенов М.Б. Права ребенка в казахстанском и
15. Қазақстан Республикасының Конституциясы. – Астана: Елорда, 2011. -
16. Қазақстан Республикасының 1999 ж. «Неке және отбасы туралы»
17. Европейская Конвенция о защите прав человека и основных
18. Даниленко Г.М. Международная защита прав человека. – М.,
19. Шестаков Л.Н. Права человека. – М., 1990. –
20. Галенская Л.Н. Право убежища. – М., 1970. –
21. Сарсембаев М.А. Дипломатическое и консульское право. – Алматы,
22. Венская конвенция о дипломатических отношениях от 1961 года
23. Богатырев А.Г. Международное сотрудничество государств в борьбе с
24. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексі. – Алматы: ЮРИСТ, 2011.
25. Косбасаров Т.Е. Правовая основа международного космического права //
26. Қабанбаева Г.Б. Ғарышты игеру бырысында қоршаған ортаны қорғаудың
27. Пирадов А.С. Космос и международное право. – М.,
28. Халықаралық азаматтық авиация жөніндегі 1944 ж. Чикаго Конвенциясы
29. Молодцев С.В. Международное морское право. – М., 1987.
30. Лазарев М.И. Теоретические вопросы современного морского права. –
31. Вельяминов Г.М. Основы международного экономического права. – М.,
32. Колбасов О.С. Международно-правовая охрана окружающей среды. – М.,
33. Лукашук И.И. Источники международного права. – Киев, 1966.
3

20 қыркүйек 2019ж.
2008-2018 topreferat.com - Қазақша рефераттар, курстық, дипломдық жұмыстар

^