AutoCAD көмегімен үш қатарлы котеджді жобалау диплом жұмысы
№2291


Мазмұны

Кіріспе................................................................................................................3

І бөлім. ЖОБАЛАУДЫ АВТОМАТТАНДЫРУ ПРОГРАММАСЫ
1.1. Сызба кеңістігі.........................................................................5
1.2. Координат нүктелерін енгізу тәсілдері.................................5
1.3. Режимдер................................................................................7
1.4. Жұмыс кеңістігінің өзгеру түрлері........................................9

ІІ бөлім. AUTOCAD ОРТАСЫ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ ТҮСІНІК
2.1. AutoCAD ортасының мүмкіндіктері.....................................11
2.2. Құрал - саймандар панелі....................................................12
2.3. AUTOCAD көмегімен үш қатарлы котеджді жобалау........51

ІІІ бөлім. Дипломдық жұмыстың экономикалық шығын есебі..............................................................................................................55

қорытынды...............................................................................................57

пайдаланылған әдебиеттер...........................................................59Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Жұмыс көлемі: 58 бет
Пәні: Соңғы қосылған дипломдық жұмыстар

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------
https://www.topreferat.com/
ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫСТЫҢ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН МӘТІНІ
Мазмұны
Кіріспе................................................................................................................3
І бөлім. ЖОБАЛАУДЫ АВТОМАТТАНДЫРУ ПРОГРАММАСЫ
1.1. Сызба кеңістігі.........................................................................5
1.2. Координат нүктелерін енгізу тәсілдері.................................5
1.3. Режимдер................................................................................7
1.4. Жұмыс кеңістігінің өзгеру түрлері........................................9
ІІ бөлім. AUTOCAD ОРТАСЫ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ ТҮСІНІК
2.1. AutoCAD ортасының мүмкіндіктері.....................................11
2.2. Құрал - саймандар панелі....................................................12
2.3. AUTOCAD көмегімен үш қатарлы котеджді жобалау........51
ІІІ бөлім. Дипломдық жұмыстың экономикалық шығын есебі..............................................................................................................55
қорытынды...............................................................................................57
пайдаланылған әдебиеттер...........................................................59
Кіріспе
AutoCAD жүйесі көптеген модельдерді жеңілдетіп сызуға арналған программа.
Дипломдық жұмыс осы айтылған AutoCAD жүйесінің көмегімен орындалды.
Диплом жұмысының тақырыбы - «AutoCAD көмегімен үш
Диплом жұмысының көкейтестілігі: Күрделі объектілерді компьютермен моделдеу ғылымда
Диплом жұмысының мақсаты – 3 қатарлы котеджді
Диплом жұмысының зерттеудің нысаны: Элементар объектілер мен
Диплом жұмысының пәні: Күрделі денелер мен беттерді
Диплом жұмысының болжамы: Сәулетшілерге, мүсіншілерге, дизайнерлерге, машина жасаушыларға
Диплом жұмысының зерттеу міндеттері:
1. Денелер кескіндерін өзгерту мүмкіндіктерін зерттеу;
2. Бейнелерді біріктіру, қиылыстыру, алып тастау, созу, ығыстыру,
3. Күрделі беттің көріну қасиеттерін зерттеу.
І бөлім. ЖОБАЛАУДЫ АВТОМАТТАНДЫРУ ПРОГРАММАСЫ
Сызба кеңістігі
Графикалық экранның сол жақ шеткі бұрышында координат осьтерінің
Координата осьтері
1.2. Координат нүктелерін енгізу тәсілдері
Бірінші тәсілі – кесіндінің шеткі нүктелерін тышқанның көмегімен
Бұл мысалда нүкте екі координатамен берілген:Х=65 мм, Y=113.24
Нүктелерді енгізудің үшінші тәсілі — бұл декарттық координаталарға
Бұл жазу бойынша, соңғы нүктенің алдыңғы нүктеге қатысты
Төртінші тәсіл — поляр координаталарына қатысты пернетақтадан енгізу,
Бұл тәсілде үтірдің орнына "<" белгісі қолданылады. Берілген
Бесінші тәсіл — бұл объектілік байланыс функцияларының көмегі
1.3. Режимдер
Командалық жолдың астыңғы жағында тіктөртбұрышты басқыштары берілген режимдер
ШАГ (SNAP) басқышы тордың нүктелеріне нақты қадаммен байланысты
СЕТКА (GRID) басқышы шектер зонасындағы бейнелеген торды нүктелерден
ОРТО (ORTHO) басқышы ортогональдық режимді қосады немесе өшіреді.
ОТС-ПОЛЯР (POLAR) басқышы ОРТО (ORTHO) режимінің кеңейтілген түрі,
ПРИВЯЗКА (OSNAP) басқышы объектілік байламның берілген функцияларының тұрақты
ОТС-ПРИВ (OTRACK) басқышы көмегімен қадағалау режимін қосқанда объектілік
ВЕС (LWT) басқышы сызба элементтері салмағының көрініс режимін
МОДЕЛЬ (MODEL) басқышы модель немесе бет кеңістігін ауыстырып
Режимдерді Режимы рисования (Drafting Settings) диалогтік терезесі көмегімен
1.4. Жұмыс кеңістігінің өзгеру түрлері
Қажетті элементтерді қарастыру үшін суреттермен жұмыс істегенде әрқашан
- Панорамирование в реальном времени басқышы
Панорамирования басқышы ПАН (PAN) командасын шақырады, егер оның
Командадан шығу үшін Контексттік мәзірде тышқанның оң жағын
(Press ESC or ENTER to exit, or right-click
- Зумирование в реальном времени басқышы
Зумирования в реальном времени басқышы суреттің орналасу центрін
Зумирование в реальном времени басқышының оң жағында ПОКАЗАТЬ
Бұл топталған басқыштар төмендегідей қызмет атқарады:
ZOOM команда нұсқалары
- Показать Предыдущий басқышы
Предыдущий (Previous) басқышы алдыңғы терезені алуға мүмкіндік береді.
ІІ бөлім. AUTOCAD ОРТАСЫ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ ТҮСІНІК
2.1. AutoCAD ортасының мүмкіндіктері
Жұмыстың негізгісі ретінде AutoCAD 2007 версиясы таңдап алынды.
Көптеген жаңадан бастаған пайдаланушылар бағдарламаның тек орыс
AutoCAD тек қана XY жазықтығында емес, сонымен бірге
AutoCAD –жобалық-конструкторлық жұмыстарды автоматтандыруға арналған танымал бағдарламалық өнім.
Енді AutoCAD өнімділікті арттырудың, графиканы ұсынудың жасақтау стандарттарын
2.2. Құрал - саймандар панелі
Кесінділерді салу
Ол үшін пернетақтадан Кесінді ОТРЕЗОК (LINE) командасын енгіземіз.
AutoCAD жүйесінің командалық жолында алғашқы қойылатын сауалнама
Бірінші нүкте:
(Specify first point:)
Бірінші нүктені көрсеткеннен кейін AutoCAD келесі сұрауларды шығарады:
Келесі нүкте немесе Алып тастау [Отменить]:
(Specify next point or [Undo]:)
Сауалнамалардың бір бөлігі тік шақшада жазылған. Бұл келесі
Егер сіз Алып тастау Отменить (Undo) опциясын таңдасаңыз,
Келесі нүкте немесе Алып тастау [Отменить]:
(Specify next point or [Undo]:)
Бұл сұрау бір командамен кезекпен бірнеше кесінді сызып,
Келесі нүкте немесе [Замкнуть/Отменить]:
(Specify next point or [Close/Undo]:)
Мұнда Отменить (Undo) опциясына қосымша Замкнуть (Close) опциясы
Егер үздіксіз кесінді сызбай, тек ОТРЕЗОК (LINE) командасын
ОТРЕЗОК (LINE) командасынан шығудың тағы бір тәсілі бар.
Сонымен, ОТРЕЗОК (LINE) командасы арқылы бір немесе бірнеше
Шеңберлер
Шеңберлерді салу КРУГ (CIRCLE) командасы арқылы орындалады. Бұл
- Шеңбер КРУГ (CIRCLE) командасының басқышы.
Команданы шақырған AutoCAD мынадай сұраныс береді:
Шеңбердің центрі немесе [ЗТ/2Т/ККР (кас кас радиус)]:
(Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan
Егер сіз берілген сұранысқа жауап ретінде нүкте салсақ,
Шеңбердің радиусы немесе [Диаметрі]:
(Specify radius of circle or [Diameter]:)
Шеңбердің радиусын береміз. Радиусты нүкте арқылы да беруге
Шеңбердің диаметрі:
(Specify diameter of circle:)
Диаметрдің мәнін сан немесе нүкте арқылы беруге болады
Егер 2Т (2Р) опциясын таңдасақ, онда тек екі
Шеңбер диаметрінің бірінші нүктесі:
(Specify firs! end point of circle's diameter:)
Шеңбер диаметрінің екінші нүктесі:
(Specify second end point of circle's diameter:)
ККР (Ttr) опциясы екі объектіні байланыстыратын шеңбер сызады.
Объектіден жанаманың бірінші нүктесін беру:
(Specify point on object for first tangent of
Объектіден жанаманың екінші нүктесін беру:
(Specify point on object for second tangent of
Үшінші сұраныс:
Шеңбердің радиусы:
(Specify radius of circle:)
Радиусты сан мәндерімен немесе екі нүкте арқылы беруге
Берілген радиусқа қатысты екі объектіні байланыстыратын шеңбер салудың
Рисование (Draw) мәзірінің Круг (Circle) пунктінде 3 жанасу
- Жанама Касательная (Tangent) объектілік байланыс функцияларының
Касательная (Tangent) жанама функциясы – жанама жүргізуге өте
Келесі мысалға назар аударайық. Шеңберге кесінді арқылы жанама
ОТРЕЗОК (LINE) командасын шақырамыз. Кесіндінің нүктелерін шеңберлерден белгілейміз
- Центр (Center) байлам объектілік функциясының басқышы.
Бұл функция арқылы біз шеңберлердің центрлерін қосатын кесінді
Сонымен бірге шеңбердің төрт ерекше нүктесі бар, олар
- Квадрант функциясы.
Доғалар
Доға — бұл шеңбердің бір бөлігі. Оны жүргізу
- Доға (ARC) командасының басқышы:
Команданың жалпы нұсқасын қарастырайық: Доға (ARC) командасының алғашқы
Доғаның алғашқы нүктесі немесе [Центр]:
(Specify start point of arc or [CEnter]:)
Алғашқы нүктесін береміз немесе Центр (Cеnter) опциясын таңдаймыз.
Нүктені енгізгеннен кейін, жүйе келесідей сұраныс береді:
Доғаның екінші нүктесі немесе [Центр/Конец]:
(Specify second point of arc or [CEnter/ENd]:)
Екінші нүктені енгізгеннен кейін келесідей сұранысты көреміз::
Доғаның соңғы нүктесі:
(Specify end point of arc:)
Нәтижесінде үш нүктеден құралған доға шығады. Екінші нүктені
Доға центрі:
(Specify center point of arc:)
Центрін бергеннен кейін келесідей сұраныс беріледі:
Доғаның соңғы нүктесі немесе [Угол/Длина хорды]:
(Specify end point of arc or [Angle/chord Length]:)
Егер доғаның соңғы нүктесін көрсетсе онда жүйе алғашқы
Доға жүргізудің тағы да екі нұсқасы бар, олар:Бұрыш
Центрлік бұрыш:
(Specify included angle:)
Бұрыш белгі арқылы немесе пернетақтадан немесе тышқан бағыттаушысы
Ал, егер де Бұрыш Угол (Angle) опциясының
Хорда ұзындығы:
(Specify length of chord:)
Хорда ұзындығы санмен белгімен, немесе нүкте арқылы беріледі.
Полилинии
Полилиния — бір-бірімен байланысқан бір немесе бірнеше түзулер
- ПЛИНИЯ (PLINE) командасының басқышы
Полилинияны сызу үшін ПЛИНИЯ (PLINE) командасы қолданылады, оны
Команданың алғашқы сұранысы:
Алғашқы нүкте:
(Specify start point:)
Полилинияның алғашқы нүктесін береміз. Келесі сұраныс алдыңғыға қарағанда
Ағымдағы полилинияның көлденеңі 0.0000 болады.Келесі нүкте немесе [Дуга/Замкнуть
(Current line-width is 0.0000 Next point or [Arc/Close/Halfwdth/Length/Undo/Width]:)
Полилиния — нолдік емес көлденеңге ие болатын объектілердің
Ағымдағы полилинияның көлденеңі Текущая ширина полилинии (Current line-width),
Егер осы кезде нүктені көрсетсек, ол сызықтың екінші
Келесі нүкте немесе [Дуга /Замкнуть /Полуширина /длИна /Отменить/
(Next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/'Undo/Width]:)
Міне осылай түзу сызықты сегменттерден құралған полилиниялар мен
Жабу - Замкнуть (Close) — Полилинияны жабатын тағы
Ені - Ширина (Width) — полилинияның келесі бір
Жартыені - Полуширина (Halfwidth) — енді жартыен арқылы
Ұзындық - Длина (Length) — берілген ұзындық пен
Болдырмау - Отменить (Undo) — ПЛИНИЯ (PLINE) командасындағы
Доға - Дуга (Arc) — полилинияның доғалық сегменттерін
Доғаларды салу режиміне көшу үшін жүйе келесі таңдауларды
Доғаның соңғы нүктелері немесе Конечная точка дуги или
(Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line /Rndius/Second pt/Undo/Width]:)
Нүктені енгізгеннен кейін, жүйе полилинияның алдыңғы бөлігіне байланыстырып
Басқа да қолданылатын операциялары төмендегідей:
Бұрыш - Угол (Angle) — доғалық сегмент үшін
Центр (Center) — доғалық сегмент үшін центрлік нүктені
Жабу - Замкнуть (Close) — доғалық сегмент көмегімен
Бағыттауыш -Направление (Direction) — доғалық сегментті құрау үшін
Жартыен -Полуширина (Halfwidth) — келесі сегмент үшін жартыенді
Түзусызықты - Линейный (Line) — түзусызықты сегменттерді салу
Радиус (Radius) — доғалық сегмент үшін радиусты енгізу;
Екінші -Вторая (Second pt) — үш нүкте бойынша
Болдырмау-Отменить (Undo) — соңғы әрекетті болдырмау;
Ені-Ширина (Width) — келесі сегмент үшін енін енгізу.
Доғалық сегменттерді сызу жолдары ДУГА (ARC) командасындағы доғаларды
Полилиниялардың ерекшеліктері:
полилиния өшіру немесе өңдеу операциялары үшін қолайлы объект
полилиния сызбада сызықтарды қалыңдатып сызғанда қолайлы;
графикалық эффекттер үшін полилиниялардың сегменттерінің түрлі ендері (бағыттаушыларды
Полилиния өте қиын объект болып табылады. Алайда, ол
- РАСЧЛЕНИТЬ (EXPLODE) командасының басқышы.
Алынған кесінділер мен доғалар нольдік емес енге ие
Жүйеде алдыңғы байланысқан кесінділер мен доғалардан полилиния жасауға
ПОЛРЕД (PED1T) командасының бірінші сұранысы:
Полилинияны көрсетіңіз:
(Select polyline:)
- ПОЛРЕД (PEDIT) командасының басқышы
Байланысатын алғашқы кесіндіні көрсетіңіз. Жүйе берілген объектінің полилиния
Таңдалған объект – полилиния емес. Оны полилиния ету
(Object selected is not a polyline Do you
пернесін басамыз немесе Д (Y) енгіземіз, сонда
Опцияны беріңіз /Задайте опцию:
[Замкнуть/Добавить/Ширина/Вершина/СГладить/СПлайн/Убрать сглаживание /Типлин/ Отменить]:
(Enter an option [Close/Join/Widfh/Edit vertex/Fit/Spline/Decurve/ Llype gen/Undo]:)
Егер кесінді жалғау керек болса, Д (J) енгіземіз.
Объекттерді таңдаңыз/Выберите объекты:
(Select objects:)
Кесінділерді көрсетеміз де, пернесі арқылы объектілерді таңдауды
Полилинияға 3 сегмент жалғанды. (3 segments added to
Әрі қарай жүйе сұранысты қайталайды.
Опцияны беріңіз / Задайте опцию
[Замкнуть/Добавить/Ширина/Вершина/СГладить/СПлайн/Убрать сглаживние/Типлин/Отменить]: (Enter an option [Close/Join/Width/Edit vertex/Fit/Spline/Decnrve/Ely ре
Төртбұрыштар
Төртбұрыштарды сызу Төртбұрыш ПРЯМОУГ (RECTANG) командасы арқылы орындалады.
- Төртбұрыш ПРЯМОУГ (RECTANG) командасының басқышы
Команданың алғашқы сұранысы:
Бірінші бұрыш немесе [Фаска/Уровень/Сопряжение/Высота/Ширина]:
(Specify first comer point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:)
Егер нүкте енгізсек, ол төртбұрыштың алғашқы бұрышы болады,
Төртбұрыш ПРЯМОУГ (RECTANG) командасы сұраныстарының мүмкін болатын опциялары:
Фаска (Chamfer) — төртбұрыштың әрбір бұрышынан алынатын фасканың
Қосу/Сопряжение (Fillet) — төртбұрыштардың бұрыштарын қосу арқылы радиусын
Деңгей/Уровень (Elevation) — үшөлшемді кеңістік бойынша төртбұрышты салу
Биіктік/Высота (Thickness) — Үшөлшемді кеңістікте төртбұрышты құрастыру үшін
Ені/Ширина (Width) — Төртбұрыштың сызықтарының енін беру;.
Жұмыс кезінде Төртбұрыш ПРЯМОУГ (RECTANG) командасына келесідей опцияларды
Ағымдағы режимдер: Фаска= 15.0000 х 10.0000 Деңгей =100.0000
(Current rectangle modes: Chamfer = 15.0000 x 10.0000
немесе ағымдағы режимдер: беттестіру=22.0000
(Current rectangle modes: Fillet=22.0000)
Көпбұрыштар
Көпбұрыштар МН-УГОЛ (POLYGON) командасы не бір жақтың нүктелері
- Көпбұрыш МН-УГОЛ (POLYGON) командасының басқышы
Көпбұрыш МН-УГОЛ (POLYGON) командасының алғашқы сүранысы:
Жақ саны <4>:
(Enter number of sides <4>:)
Жақ санын береміз (жақшада әртүрлі сандар беріледі).
Келесі сұраныс:
Көпбұрыштың центрін көрсетіңіз немесе [Сторона]:
(Specify center of polygon or [Edge]:)
С (Е) опциясын таңдасақ онда жүйе көпбұрыш жақтарының
Орналастыру опциясын көрсетіңіз [Шеңбердің ішінде салынған/шеңбердің сыртынан салынған]
(Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle]
При ответе В (I) болған жағдайда көпбұрыш шеңбердің
Шеңбер радиусы:
(Specify radius of circle:)
Сақина
Сақина КОЛЬЦО (DONUT) командасы арқылы салынады.команданы пернетақтаның көмегімен,
Сақинаның ішкі диаметрі <10.0000>:
(Specify inside diameter ofdonut <10.0000>:)
Ішкі диаметр санмен немесе екі нүкте арқылы берілуі
Екінші сұраныс:
Сақинаның сыртқы диаметрі <20.0000>:
(Specify outside diameter ofdonut <20.0000>:)
Диаметрлерін енгізгеннен кейін, жүйе сақинаның центрін көрсету үшін
Сақинаның центрі немесе <шығу - выход>:
(Specify center of donut or :)
Командададан шығу үшін пернесін немесе тышқанның
Мультилинии
Мультилиния - бір-біріне параллель орналасқан сынықтардың жиынтығынан тұратын
Мультилиниялардың құрылуы МЛИНИЯ (MLINE) командасы арқылы орындалады. Команда
- МЛИНИЯ (MLINE) командасының басқышы.
Мультилинияларды сызуда түрлердің, яғни стильдердің біреуі ағымдағы болады.
Ағымдағы келтірулер/Текущие настройки: Расположение = Верх, Масштаб =
(Current settings: Justification = Top, Scale = 20.00,
Осыдан кейін, келесі таңдау жасалады:
Басиапқы нүкте/Начальная точка или [Расположение/Масштаб/Стиль]:
(Specify start point or [Justification/Scale/STyle]:)
Бастапқы нүкте берілгеннен кейін, келесі нүктелерге сұраныс беріледі.
Бастапқы нүктені берместен бұрын әрбір опцияға мағына беруге
Бастапқыда суретте қолданушы тек бір стильмен ғана (ол
Жазбалар
Жазбалар ТЕКСТ (TEXT) немесе МТЕКСТ (МТЕХТ) командаларының көмегімен
ТЕКСТ (TEXT) командасы қарапайым пернетақтадан енгізілетін мәтін секілді,
Ағымдағы мәтіндік стиль/Текущий текстовый стиль: "Standard" Мәтін биіктігі/Высота
(Current text style: "Standard" Text height: 2.5000)
Стильге түсінік беретін шрифтер мен олардың қолданылу ерекшеліктері.
Мәтіннің алғашқы нүктесі немесе/Начальная точка текста или [Выравнивание/Стиль]:
(Specify start point of text or [Justify/Style]:)
Мәтіннің алғашқы нүктесін береміз немесе Тегістеу/Выравнивание (Justification) немесе
Келесі сұрау:
Биіктік/Высота <2.5000>:
(Specify height <2.5000>)
Мәтіннің биіктігін береміз немесе екінші нүктені енгіземіз, жүйе
Мәтіннің бұрылу бұрышы/Угол поворота текста <0>:
(Specify rotation angle of text <0>:)
Жазбаның төменгі негізінде Х осіне қатысты оң бағытта
Ақырғы сұраныс:
Мәтінді енгізіңіз/Введите текст:
(Enter text:)
Біз енгізген жазбаның бастапқы жерінде, I әріпі тәріздес
Мәтінді енгізіңіз/Введите текст: (Enter text:).
Мәтіндік бағыттауыш төменгі жолға орналасады да, келесі жазбаға
Егер мәтінге арнайы таңбалар (мысалы, диаметр) немесе шертілген
%%о — астын сызуды қосу/ алу (включение/отключение надчеркивания);
%%u — үстін сызуды қосу/ алу (включение/отключение подчеркивания);
%%d —"°" градус таңбасын қою (вставка символа градуса
%%р — плюс-минус "±" таңбасын қою (вставка символа
%%с — диаметр таңбасын қою (вставка символа диаметра);
%%% — "%" таңбасын қою (вставка символа процента
Егер бастапқы нүктенің орнына В (J) таңдасақ, онда
Опцияны енгізіңіз/Задайте опцию [впИсанный/Поширине/Центр/сЕредина/впРаво/ ВЛ/ВЦ/ВП/СЛ/СЦ/СП/НЛ /НЦ/НП]:
(Enter an option [Align/Fit/Center/Middle/Right/TL/TC/TR /ML/MC/MR/BL/BC/BR]:)
Егер оңға/ вправо (Right) опциясын таңдасақ, онда келесі
Мәтіннің базалық сызығының оң жақ соңғы нүктесі/Правая конечная
(Specify right endpoint of text baseline:)
Жазбаның базалық сызығының оң жақ соңғы нүктесін көрсетеміз.
Мәтіннің ортаңғы нүктесі/Средняя точка текста:
(Specify middle point of text:)
Берілген нүкте жазбаның ортаңғы нүктесі болады. Опциялардың атаулары
Вписанный (Align) және По ширине (Fit), опциялары
МТЕКСТ (МТЕХТ) командасы Microsoft Word мәтіндік процессоры сияқты
МТЕКСТ (МТЕХТ) командасы ағымдағы мәтіннің стилі жөнінде мәлімет
Басы:
Ағымдағы мәтіндік стиль/Текущий текстовый стиль: "Standard".
Мәтіннің биіктігі/Высота текста: 2.5 Бірінші бұрыш/Первый угол:
(Current text style: "Standard" Text height: 2.5 Specify
Содан соң:
Қарама-қарсы бұрыш немесе/Противоположный угол или [Высота/Выравнивание/Межстрочный интервал /Поворот
(Specify opposite comer or [Height/Justify/Line spacing/Rotation/Style/ Width]:)
Нүктелерді енгізгеннен кейін Редактор многострочного текста (Multiline Text
Сол жағынан ашылатын тізім ағымдағы қаріптің атын қоюға
Кейбір қаріптер әртүрлі белгіленеді: қарапайым, жартылай қалың (В),
Көпжолды мәтін редакторы
Ал түстерді басқару ашылатын түстер тізімінде беріледі. Түс
Символ (Symbol) басқышы мультимәтінде арнайы таңбаларды қою үшін
Құрам/Свойства (Properties) қосымшасы келесі тізімнен тұрады:
Стиль (Style) — мәтіннің стилін өзгертеді;
Тегістеу/Выравнивание (Justification) — бүкіл мәтінді тегістеу типін өзгертеді
Ені/Ширина (Width) — мультимәтіннің көлденең шекарасын өзгертеді;
Бұрылыс/Поворот (Rotation) — мультимәтінді берілген бұрышқа бұрады.
Көпжолды мәтіндік редактордың қиындау функциялары тағы да екі
Жол аралық интервал/Межстрочный интервал (Line Spacing) қосымшасы жолдар
Барлық параметрлер берілгеннен кейін, МТЕКСТ (МТЕХТ) командасын ОК
Өлшемдер
Өлшемдерді орнату операциялары Размеры (Dimension) мәзірінен немесе
- РЗМЛИНЕЙНЫЙ (DIMLINEAR) командасының басқышы.
DIMLINEAR — сызықты өлшемдерді орнатуға арналған. Оған Размеры
Төртбұрыш тәріздес деп алып, жоғарғы горизонталь кесіндісінен бастап
Сызықтың алғашқы нүктесінің басы немесе/Начало первой выносной линии
(Specify first extension line origin or :)
Жұмыстың орындалуының екі нұсқасы бар.
Бірінші – уақытша немесе тұрақты объектілік байлам арқылы
Екінші нүктенің басы:/Начало второй выносной линии:
(Specify second extension line origin:)
Объектілік байлам көмегімен жоғарғы оң жақ нүктесін көрсету.
Өлшемді сызықтың орналасуы немесе/Положение размерной линии или [Мтекст/Текст/Угол/Горизонтальный/Вертикальный/Повернутый]:
(Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]:)
Объектіде көрсетілген нүкте бойынша жүйе өлшемнің типін (горизонталь,
Төртбұрыштың вертикаль өлшемін құру орындалады. Жүйе берілген нүктелер
Сызықты өлшемнің типін өзгертуге болады, онда өлшемді сызықтың
Горизонтальды (Horizontal) — горизонталь өлшемді қою;
Вертикальды (Vertical) — вертикаль өлшемді қою:
Повернутый (Rotated) (бұрылыс) — бұрылыс (повернутый) өлшемін қою.
Жүйе сұраныс береді: Өлшемді сызықтың бұрылу бұрышы:/Угол поворота
Бұрыш/Угол (Angle) — Өлшемді сызыққа қатысты өлшемді мәтіннің
Мәтін/Текст (Text) — Үнсіз келісім бойынша берілген берілген
Ммәтін/Мтекст (Mtext) — мультимәтіннің мүмкіндіктерін пайдаланатын үлкендеу қиындатылған
Өлшемді екі нүктемен ғана емес, <объект таңдау/выбрать объект>
Өлшемді салу үшін объектіні таңдаңыз/Выберите объект для нанесения
Select object to dimension:
Полилиняның түзусызықты сегментін немесе кесіндісін көрсету керек. Жүйе
- РЗМПАРАЛ (DIMALIGNED) командасының басқышы.
РЗМПАРАЛ (DIMALIGNED) командасын Размеры (Dimension) панеліндегі Параллельный размер
- РЗМОРДИНАТА (DIMORDINATE) командасының басқышы.
РЗМОРДИНАТА (DIMORDINATE) командасы абсцисса мен ординатаға берілген
көлем менюіне қарасты(Dimension) Ордината пункті(Ordinate).
Команданың бірінші сұрауы:
Элемент жайын көрсету:
(Specify feature location:)
Нужно указать точку, в которой будет измерена выносимая
Конечная точка выноски или [Хзначение/Узначение/Мтекст/Текст /Угол]:
(Specify leader endpoint or [Xdatum/Ydatiim/Mtext/Text/Angle]:)
Нужно указать точку, в которой закончится выносная линия.
Другие опции команды:
Хзначение (Xdatum) — задать выноску абсциссы, независимо от
Узиачение (Ydatum) — задать выноску ординаты, независимо от
Угол (Angle) — задать угол наклона выносной надписи;
Текст (Text) — ввести новый текст выноски;
Мтекст (Mtext) — ввести новый текст выноски с
- РЗМРАДИУС (DIMRADIUS) командасының басқышы
РЗМРАДИУС (DIMRADIUS) командасына Размеры (Dimension) құрал-саймандар панеліндегі
Команда радиус салуға арналған және басында келесі сұранысты
Доғаны немесе шеңберді таңдаңыз/Выберите дугу или круг:
(Select arc or circle:)
Келесі сұраныс:
Сызықты өлшемнің орналасуы немесе/Положение размерной линии или [Мтекст/Текст/Угол]:
(Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]:)
Сызықты өлшемнің орналасуын көрсететін нүкте өлшемнің қалай және
- РЗМДИАМЕТР (DIMDIAMETER) командасының басқышы.
РЗМДИАМЕТР (DIMDIAMETER) командасы диаметрді орнату үшін арналған. Оған
- РЗМУГЛОВОЙ (DIMANGULAR) командасының басқышы.
РЗМУГЛОВОЙ (DIMANGULAR) командасы кесінділер арасындағы немесе доғаның бұрыштарының
Команда сұраныс береді:
Доға, шеңбер,кесінді таңдаңыз немесе <төбесін беріңіз>/Выберите дугу, круг,
<указать вершину >:
(Select arc, circle, line, or :)
Өлшемін қою үшін не доғаны, не шеңберді, не
- БРАЗМЕР (QDIM) командасының басқышы.
БРАЗМЕР (QDIM) біртипті топтардың тез құрылуы үшін
Команданың алғашқы сұранысы:
Өлшемді енгізу үшін объектіні таңдаңыз/Выберите объекты для нанесения
(Select geometry to dimension:)
Біртипті өлшемдерді қоюға қажетті объектілерді көрсету керек. Әрі
Сызықты өлшемнің орналасуы немесе/Положение размерной линии или
[Цепь/Ступенчатый/Базовый/Ординатный/Радиус/Диаметр/Точка/Изменить]
(Specify dimension line position, or [Continuous/Staggered/Baseline/Ordinale/Radius/Diameter/datumPoint/Edit])
Өлшемді сызықтың орналасуын көрсетумен қатар, келесі опцияларды қолдануға
Тізбек/Цепь (Continuous) — өлшемді тізбеті беру;
Сатылы/Ступенчатый (Staggered) — сатылы өлшемді беру;
Базалық/Базовый (Baseline) — базалық өлшемді беру;
Ординаталық/Ординатный (Ordinate) — ординаталық өлшемді беру;
Радиус (Radius) — радиустарды қою;
Диаметр (Diameter) — диаметрлерді қою;
Нүкте/Точка (Datum Point) — базалық немесе ординаталық өлшем
Өзгерту/Изменить (Edit) — өлшемдерді өзгерту.
- РЗМБАЗОВЫЙ (DIMBASELINE) командасының басқышы.
РЗМБАЗОВЫЙ (DIM BASELINE) командасы бір базалық нүктеден бірнеше
Команда бірінші шығаратын сызықтың орналасуын сұрамайды. Екінші сұранысқа
(Specify a second extension line origin or [Undo/Select]
Топ базасының қасиетіне негізделе отыра, алдағы сызық ұзындығы
Отменить(Undo) опциясы орындалатын РЗМБАЗОВЫЙ (DIMBASELINE)командасының операциясын болдыртпайды, ал
- РЗМЦЕПЬ (DIMCONTINUE) командасының басқышы
РЗМЦЕПЬ (DIMCONTINUE) командасы бір-біріне жалғасқан топталған сызықты өлшемдерді
РЗМЦЕПЬ(DIMCONTINUE) командасы да екінші орындалатын линияның сұрауынан басталады.
- ВЫНОСКА (QLEADER) командасының батырмасы
ВЫНОСКА (QLEADER) командасы аты айтып тұрғандай қарапайым
Команданың бірінші сұрауы:
Орнатудың бірінші нүктесі немесе [Параметры] <Параметры >:
(Specify first leader point, or [Settings] :)
Егер сұрақ нүктенi және қайталанатын сұраққа берiп нүктенi
(бұл келесi адымда анықтайтын бiр жолды немесе көп
(Enter first line of annotation text:)
пернесін басуға, немесе ар жағында сұрақ шығатын бiр
Жазатын келесi мәтiн жолы :
Enter next line of annotation text:
Пернеге басуды , шығаруды мәтiннiң аяқтауы пернесімен.
- ДОПУСК (TOLERANCE) командасының басқышы
ДОПУСК (TOLERANCE) бірнеше (1-ден 4-ке дейінгі) төртбұрыштардың қатары
ДОПУСК (TOLERANCE) командасы Допуски формы и расположения (Geometric
Допуски формы и расположения диалогтық терезесі
Кiру рұқсатының белгiсiн төрт жолы кiру рұқсатының төрт
Диалог терезесі Символ
Егерде тышқанның сол жағы
- РЗМЦЕНТР (DIMCENTER) командасының батырмасы
РЗМЦЕНТР (D1MCENTER) командасы ортаңғы бөлікке немесе доғаға маркер
Штрихтар
КШТРИХ (ВНАТСН) командасы суреттің тұйықталған аймақтарын штрихтау үшін
- КШТРИХ (ВНАТСН) командасының басқышы
КШТРИХ (ВНАТСН) командасы бұл контур ішінде нүктені көрсету
Қосымшаның сол жақ бөлігі штрихтың параметрлерін, ал оң
Стандартты/Стандартный (Predefined)
Сызықтың типі бойынша/По типу линии (User defined)
Қолданбалы/Пользовательский (Custom)
Жүйе стандартты штрихтардың кеңейтілген тобын ұсынады. Штрихты тізімдегі
Төртінші Пользовательские (Custom) бөлімінде қолданушы арқылы жасалған
Басқа стандартты штрихтардың тізімінде Solid деп аталатын штрих
Ескерту
Қолданылатын контур(Solid) тұйықталған болуы тиіс. Егер бірден
Егер Тип (Type) жолында По типу линии (User
Тышқан арқылы керекті үлгідегі штрихталған пиктограмманы таңдаймыз және
Егер ISO бөлімінен штрихтың стандартты үлгісі алынса, онда
Бөлімшенің оң жақ бөлігінің Основные (Quick) көмегімен контурдың
Выбор объектов (Select Objects) басқышы қиылысқан жерлері
Исключение островков (Remove Islands) басқышы көптеген объектілерді таңдауда,
Просмотр набора (View Selections) басқышы қандай штрихтау аймақтары
Егер штрих ассоциативті болса, онда ол сыртқы контурмен
Келесі штрих құрамының келтіру деңгейі Дополнительные (Advanced) бөлімшесі
Егер штрихталған контур бірікпеген объект болса, онда Сохранение
Егер контур Указание точек (Pick Points) басқышы арқылы
Контурдың параметрлерін беріп, оны құрағаннан кейін, нәтижесін қарап
Егер штрихты оны құрайтын кесінділерге қою керек болса,
Эллипстар
Эллипс— бұл екі фокустың ара қашықтығы тұрақты болатын,
Элипстар мен эллипстік доғаларды құрғанда пернетақтадан енгізумен қатар,
- ЭЛЛИПС (ELLIPSE) командасының басқышы
Команданың бірінші сұранысы/Первый запрос команды:
Эллипстің осінің шеткі нүктесі немесе/Конечная точка оси эллипса
(Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]:)
Егер эллипстің осінің бірінші нүктесін көрсетсеңіз, онда жүйенің
Осьтің екінші шеткі нүктесі/Вторая конечная точка оси:
(Specify other endpoini of axis:)
Эллипстің осінің екінші шеткі нүктесін көрсетеміз. Жүйе бірінші
Басқа осьтің ұзындығы немесе/Длина другой оси или [Поворот]:
(Specify distance to other axis or [Rotation]:)
Осы кезде санды енгіземіз, ол эллипстің екінші осінің
Егер соңғы жағдайда екінші осьтің ұзындығының орнына Поворот
Егер бірінші сұранысқа жауап ретінде Центр (Center) опциясын
Эллипстің центрі/Центр эллипса:
(Specify center of ellipse:)
Эллипстің центр нүктесін көрсеткеннен кейін жүйе сұраныс береді:
Осьтің шеткі нүктесі/Конечная точка оси:
(Specify endpoint of axis:)
Осыдан кейін жоғарыда қарастырғандай, соңғы сұраныс беріледі:
Басқа осьтің ұзындығы немесе/Длина другой оси или [Поворот]:
(Specify distance to other axis or [Rotation]:)).
Эллипстік доғаны құру үшін бірінші нүктенің сұранысына жауап
Эллипстік доғаның осінің шеткі нүктесі немесе/Конечная точка оси
(Specify axis endpoint of elliptical arc or [Center]:)
Осьтің екінші шеткі нүктесі/Вторая конечная точка оси:
(Specify other endpoint of axis:) Следующий запрос:
Басқа осьтің ұзындығы немесе/Длина другой оси или [Поворот]:
(Specify distance to other axis or [Rotation]:)
Енді эллипстің бөлігі ретінде доғаларды бөлетін келесі сұраныс:
Бастапқы бұрыш немесе/Начальный угол или [Параметр]:
(Specify start angle or [Parameter]:)
Бастапқы бұрыш сан мәнімен немесе бірінші оське қатысты
Әрі қарай:
Ақырғы бұрыш немесе/Конечный угол или [Параметр/Внутренний угол]:
(Specify end angle or [Parameter/Included angle]:)
Ақырғы бұрышты беруге болады немесе, Внутренний угол (Included
Егер бұл сұранысқа жауап ретінде Параметр (Parameter) опциясын
р(u) = с + a* cos(u) + b*
Эллипстік доғаның бастапқы және ақырғы бұрыштары бұрыш арқылы
Сплайндар
СПЛАЙН (SPLINE) командасы сплайн сызуға мүмкіндік береді, ол
- СПЛАЙН (SPLINE) командасының басқышы
Команданың алғашқы сұранысы:
Бірінші нүкте немесе/Первая точка или [Объект]:
(Specify first point or [Object]:)Егер сіз нүктені көрсетсеңіз,
Келесі нүкте/Следующая точка:
(Specify next point:)
Екінші нүктені енгізгеннен кейін келесі нүктелерді беруге немесе
Келесі нүкте немесе/Следующая точка или [Замкнуть/Допуск] <жанама><касательная в
(Specify next point or [Close/Fit Tolerance! :)
пернесін басып жанаманың бастапқы бұрышының сұранысына көшпей,
Алғашқы нүктедегі жанама/Касательная в начальной точке:
(Specify start tangent:)
Егер тұйықталған сплайн құрылса (сәйкес опцияны таңдауда), онда
Жанаманың бағыты/Направление касательной:
(Specify tangent:)Бұрыш сан мәнімен немесе тышқанның көмегімен беріледі.
Егер пернесін бассақ, онда бастапқы нүктеде сызықты
(Specify end tangent:)
Егер сплайнның бірінші нүктесінің орнына Объект (Object) опциясын
Сплайнды құрау үшін объектіні таңдаңыз/Выберите объекты для преобразования
(Select objects to convert to splines... Select objects:)
Объектіні (полилинияларды) таңдағаннан кейін, олар полилиниядан сплайнға құралады.
Жұмыс кезінде құрылып жатқан объектілер жөнінде мәліметтер алу
Ара қашықтық/Расстояние (Distance)
Аудан/Площадь (Area)
Масса (Mass Properties)
Тізім/Список (List)
Координаттар/Координаты (Locate Point)
Қажетті операциялардың топталған басқыштары
Бұл командаларға сонымен қатар Сервис (Tools) мәзіріндегі, Анықтамалар/Сведения
ДИСТ (DIST)
Аудан/ПЛОЩАДЬ (AREA)
МАСС-ХАР (MASSPROP)
Тізім/СПИСОК (LIST) КООРД (ID)
Тәжірибеде бұл командалардың барлығы да объектілерге сұраныс береді
- Тізім/СПИСОК (LIST) командасының басқышы
Анықтамалық командаларының ішінде ерекше орын алатын команда бұл
Тез таңдау/Быстрый выбор... (Quick Select) пункті Быстрый выбор
Құрылым/Свойства (Properties) пункті құрылымның өзгерісін беретін диалогтық терезені
Тез таңдау диалогтық терезесі
Мәзір пункттер тобы Windows операциялық жүйесінің буферімен жұмыс
Қиып алу/Вырезать (Cut) пункті ВБУФЕР (CUTCLIP) командасына
2.3. AUTOCAD көмегімен үш қатарлы котеджді жобалау
Бұл тарауда біз AutoCAD көмегімен кодеждің жобасын құрамыз.
1. Олай болса онда біздің проектімізді бастайық. Төмендегі
Кодеждің жобасы
Кесіндіні пайдаланып котедждің жобасын сызамыз.
AUTOCAD-та сызба жұмысы
Бұл сызбаны Line(линия) құралымен сыздым.
Графикалық экранның сол жақ шеткі бұрышында координат осьтерінің
Ол пиктограммада М әріпімен белгіленеді (ал AutoCAD-тың ағылшынша
ПКЖ пиктограмма оның сыртқы түрін қалпына келтіру.
ПКЖ пиктограммасының параметірлерінің бейнеленгендегі қалпына келтіру сызуда мүмкін
ИСК (ПКЖ) саймандар панелі
On (қосу) – On (қосу) қасында сәйкесі белгі
Ішкі бөліктерін сызып көрсетеміз. Котедждің оң жағынан
ІІІ бөлім. Дипломдық жұмыстың экономикалық шығын есебі
Тұрақты жұмыс есебі
Көптеген жұмысының шығыны негізгі методтық калькуляциямен анықталады. Бұл
Есеп тармағы, мәліметтер, сатып алынған бұйымдар, фабракалық заттар
Бұл тармақ материалдық шығын құны, сатып алынған бұйымдар,
2–ші кесте. Есептесу тармағы, материалдар, сатып алынған бұйымдар,
Тауар атауы Өлшем бірліктері Количество Бірлік бағасы (тг.)
Диск (CD-RW) Бума 1 150 150
Принтер қағазы Бума 1 700 700
Барлығы
850 (шығын)
Транспорт шығыны есебі бойынша: Транспорт шығыны 10%
10%:100=0,1
850+0,1*850=935 (тенге)
Негізгі жұмыс өтілі
Бұл тармақта жұмысшылардың негізгі жұмыс өтем ақысы, сондай-ақ,
3-кесте. Негізгі жалақының тақырып бойынша есебі
Жұмыс атауы Орындаушы Ақы
(тг.) Күнделікті жалақы
(тг.) Жұмыс көлемі (күнделікті) Жалақыдан шыққан шығын (тг.)
1.Орындалған этап Инженер 19349 тг 879 109
81440
2. Алг-у және бағд-у жұмысы Программист 18825 828
73195,2
3.Құжаттарды дайындау Инженер 193340 879 109 95811-15%
Барлығы:
Қосымша жалақының есебі
Бұл тармақта жалақы қаралады, еңбек заңына сәйкес, келісілген
20%:100=0,2
12483:0,2=62415 тг
қорытынды
Біз бәріміз бала кезімізден бастап информация алмасу процесіне
Қазіргі заманда ақпараттық-технологиялардың дамуына байланысты әлеуметтік – экономикалық
Қазіргі танымал программалардың ешқайсысы компьютерлік графикасыз жұмыс істемейді.
Қазіргі компьютерлік графика тек көркемдеу мен безендірумен үшін
Конструкторлар автомобильдің немесе ұшақтың жаңа үлгілерін құрастырған кезде
Менің дипломдық жобамның тақырыбы AutoCAD бағдарламасында коттедж жобасын
Жеке үй құрылысы дегеніміз оқшауланған және қоршалған құрылыс,
Инженерлік жабдықтаулар локальды және кварталды автономды кешенді ғимараттарды
AutoCAD бағдарламасын пайдалана отырып, автоматтандырылған жобаларды ұйымдастыруға болады.
AutoCad жүйесі тағы бір маңызды мәртебесінен игерілетіні: ол
пайдаланылған әдебиеттер
В.В.Степанкова., «Методическое пособие по черчению». - Г.Москва:
В.В.Часова., «Техническое черчение в школе». - Г.Москва:
В.И. Погорелов «AutoCAD 2008 Самое необходимое» Б.Х.В-
В.С.Боголов« Черчение», 1978г.
КОМПАС-3D V7: Руководство пользователя. Т. I. – ЗАО
КОМПАС-3D V7: Руководство пользователя. Т. III. – ЗАО
Л.Левковец., «AutoCAD-2009, Базовый курс». - Б.Х.В-Петербург, 2008
Мультимедийный самоучитель TeachPro
Норенков И.П. Основы автоматизированного проектирования: Учебник для ВУЗов.
Основы современных компьютерных технологий: Учебное пособие // Под
Симонович С. В., Евсеев Г. А., Алексеев А.
Самоучитель по AutoCAD 2005
5
Zoom Window – сызбаның ерекшеленген бөлігін экранға қосу
Zoom Dynamic – масштабты динамикалық күйге келтіру
Zoom Scale – берілген масштабпен ақиқаттық өлшемнің өзгертілуі.
Zoom Center -
Zoom In – қадаммен өзгерту
Zoom Out – қадаммен кішірейту
Zoom All -
Zoom Extents – экран аймағына түгел сызбаны көшіру.


26 қаңтар 2020ж.
2008-2018 topreferat.com - Қазақша рефераттар, курстық, дипломдық жұмыстар

^