Қазақ тіл біліміндегі қазіргі когнитивті парадигма диплом жұмысы
№2316
МАЗМҰНЫКІРІСПЕ.........................................................................................3

1 Қазақ лингвистикасында тілтанымдық «этюдтер»
парадигмасы...................................................................................5
1.1 Лексикалық бірліктер –таным көрсеткіші.......................... .7
1.2 Тілдік норма – танымдық заңдылық ................................. 19
1.3 Тілдік қор – танымдық жады қызметінің
нәтижесі.........................................................................................25
1.4 Тілдегі тәжірибе мен таным бірлігі –
лингвистикалық мәселе.................................................................33

2 Қазақ тіл біліміндегі қазіргі когнитивті парадигмала.............41
2.1Тілтаным теориясының концептологиялық
негізі................................................................................................43
2.2 Семантика мен таным теорияларының
байланысы.......................................................................................47
2.3Тіл мен таным одағының лингво-мәдени сипаты...................51
ҚОРЫТЫНДЫ................................................................................57
ӘДЕБИЕТТЕР.................................................................................60
ҚОСЫМША....................................................................................64Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Жұмыс көлемі: 69 бет
Пәні: Соңғы қосылған дипломдық жұмыстар

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------
https://www.topreferat.com/
ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫСТЫҢ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН МӘТІНІ

МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ.........................................................................................3
1 Қазақ лингвистикасында тілтанымдық «этюдтер»
парадигмасы...................................................................................5
1.1 Лексикалық бірліктер –таным көрсеткіші.......................... .7
1.2 Тілдік норма – танымдық заңдылық
1.3 Тілдік қор – танымдық жады қызметінің
нәтижесі.........................................................................................25
1.4 Тілдегі тәжірибе мен таным бірлігі –
лингвистикалық мәселе.................................................................33
2 Қазақ тіл біліміндегі қазіргі когнитивті парадигмала.............41
2.1Тілтаным теориясының концептологиялық
негізі................................................................................................43
2.2 Семантика мен таным теорияларының
байланысы.......................................................................................47
2.3Тіл мен таным одағының лингво-мәдени сипаты...................51
ҚОРЫТЫНДЫ................................................................................57
ӘДЕБИЕТТЕР.................................................................................60
ҚОСЫМША....................................................................................64
КІРІСПЕ
Зерттеу жұмысының өзектілігі. Бұл күні қазақ
Адамзат тіршілігінің ең басты құралы деп танылатын
Зерттеу нысаны. Тіл табиғатын, сөз мағынасы мен қызметін
Зерттеудің мақсаты мен міндеттері. Зерттеудің мақсаты –
қазақ тіл білімінің концептуалды және когнитивтік тұжырымдамалық қорын
қазақ тілі теориясының танымдық негізде қалыптасып даму бағытын
тіл теориясының әлеуметтік негіздерін қоғамдық факторлардың жалпыадамзаттық танымға
тіл теориясының халықтық танымнан бастау алар қағидаларына мән
Зерттеудің ғылыми жаңалығы мен нәтижелері. Қазақ
қоршаған әлемді тану, оның тілдік бейнесін жасау міндеттерін
тілтаным теориясының өзіндік даму бағыты қазақ ұлтының заңды
Зерттеу дереккөздері. ХХ ғасырдың 20-жылдарынан бастап тіл
Зерттеудің әдістері мен тәсілдері. Зерттеу барысында жұмыста
Зерттеу жұмысының құрылымы. Диплом жұмысы кіріспеден, екі
1 Қазақ лингвистикасындағы тілтанымдық «этюдтер»
ХХ ғасырдың бас кезінен бастап дүниеге келген
Тіл теориясының тарихи тұжырымдары мен құрылымдық заңдылықтарын
тіл және қоғам, әлеуметтік дамудың тілдік бірліктер мен
тіл және ойлау, адам ойының тіл арқылы
«этнос болмысы» және «тіл әлемі» - этнолингвистика мәселелері;
тіл мен мәдениет ұғымдарының сабақтастығы – лингвистикалық мәдениеттану
тілдің танымдық қызметі – когнитивті лингвистика
“Көпшілік назарын өзіне аударған Қазақстандық лингвистиканың өзекті мәселелері
Лексикалық бірліктер – таным көрсеткіші;
Тілдік норма – танымдық заңдылық;
Тілдік қор – танымдық жады қызметінің нәтижесі;
Тілдегі тәжірибе мен таным бірлігі – лингвистикалық мәселе
деген түйіндер уәждеді.
1.1 Лексикалық бірліктер – таным көрсеткіші
ХХ ғасырдың екінші жартысынан бастап дүниеге келген зерттеулердің
Тіл өнері үлгілерінің дамуын «сол тіл арқылы адамзат
Таным адам табиғатына негізделген, қоршаған әлем заңдылықтарынан нәр
«Тілде де әзір бейнелеу құралдары, халықтың қаншама ғасыр
«Тілді, оның әдеби түрін де халық жасайды» [11;
Лексикалық бірліктердің танымдық мүмкіндігін сұрыптау мақсатында ғалым
Аса құнды танымдық деректер тіл ғылымының ономастика
«Тайпалардың әрқайсысы өзіне тән және басқа тайпалармен көршілес
„Адам баласы дүниеге келгеннен кейін ең алдымен үш
«...әр халықтың басынан кешкен тарихы, бүкіл рухани, мәдени
Тіл мен таным байланысын автор тарихи қалыптасудың ажырамас
Қазақ еліне тән шешендік өнерін „халықтың болмысымен, рухани
Ғалым Г.Смағұлова: „Тіл білімінде қазақ ұлтының таным парасатын,
Өткен ғасырдың аяғы мен ХХІ ғасырдың бас кезінде
1.2 Тілдік норма – танымдық заңдылық
Тілдің қоғамдық қызметі оның қолданылу ерекшелігімен, қоғам
Зерттеуші әр тілдік проблеманы екі түрлі уәждемеге сүйене
«...өмір шындығын образды оймен жеткізіп, мағыналы, мәнді, философиялық
Қазақ тіл білімінде стильдік ерекшеліктерге, олардың тілдік нормаларына
«ХХ ғасырдың бірінші жартысындағы қазақ әдеби тілі» деп
Тілдік норма негізінде қалыптасатын заңдылықтар тек қазақ тіліне
1.3 Тілдік қор – танымдық жады қызметінің нәтижесі
Қазақ тіл білімінің қазіргі даму сипатын жан-жақты айқындау
Лингвистикалық тұжырымдамалардың аса құнды желісін ғалымның тарихи
«Әрбір халық өзін-өзі дана санайды. Бұл – заңды
Ә.Қайдар қазақ тіл біліміндегі танымдық бағыттың маңыздылығына мән
Р.Сыздық зерттеулерінің де маңызды бөлігін «қор» ұғымы мен
«Қазақ табиғатын» қисса-шежірелермен, ақын-жыраулар шығармаларымен сабақтастыра айқындаған ғалымдардың
«Тілдің, оның даму заңдарын халық тарихымен тығыз байланыста»
«Сөздік қор – аса күрделі тілдік нысан, бірақ
«Адам факторының тілдегі көрінісін, тіл мен сол тілді
Тілдік қордың толығу жолдарын құрайтын мәселелер қатарында ғалымдар
Тілдік қордың қалыптасу мен дамуын айғақтар құрылымдар қатарында
1.4 Тілдегі тәжірибе мен таным бірлігі – лингвистикалық
«Тіл тәжірибеміз» [42; 103-б.],- деп тіл табиғатын, оның
Тіл табиғаты мен қызметін оның қолданылу аясымен, танымдық
Р.Сыздық зерттеулерінде сөз болатын маңызды мәселелер қатарын тілдің
Сөздерді «ойдың бүкіл динамикалық қуатын бере алатын» [43;
Тілші зерттеулерінде орын алған танымдық қағидаларды
Тілдің фонологиялық құрамы мен дыбыс вариацияларының фонемаға айналуы
Ә.Ахметовтің “Түркі тілдеріндегі табу мен эвфемизмдер” деп аталатын
Тіл мен таным байланысының тәжірибелік сипатын анықтайтын мәселелердің
Танымның өзегі ретінде бұқаралық ақпарат құралдарының қызметіне, тілдік
2 Қазақ тіл біліміндегі қазіргі когнитивтік парадигмалар
Қазақ тіл білімінде ХХ ғасырдың аяқ кезінен
„...алғашқы қауымдық құрылыс кезінде этникалық байланыс бір руға
Тілтаным теориясының концептологиялық негізі;
Семантика мен таным теорияларының байланысы;
Тіл мен таным одағының лингво-мәдени сипаты.
2.1 Тілтаным теориясының концептологиялық негізі
«Сөз де сырсандық тәрізді. Сәті түсіп, кілті табылғандай
«Халық тілінде байырғыдан келе жатқан тұрақты сөз орамдарының
Тілтаным теориясының когнитивтік лингвистика қағидаларына ұласар ғылыми сипатын
1998 жылы жарық көрген Қ.Жаманбаеваның «Тіл қолданысының когнитивті
2006 жылы қорғалған Б.М.Тілеубердиевтің «Қазақ ономастикасының лингвоконцептологиялық негіздері»
2.2 Семантика мен таным теорияларының байланысы
Қазақ тіл біліміндегі таным теориясының қолдану сипаты
Қазақ тіліндегі сөз мағынасы мен объективті шындық
Мағына табиғатын тереңірек түсіну үшін тілші К.Огден мен
Тілдік құралдар арқылы қалыптасатын танымдық бейнелерді «субъектінің білімінің
«Сөздер тіркеске түсіп те, системада белгілі бір орын
«Ат қоюдың когнитивтік теориясы басқа деривациялық, семантикалық
2.3 Тіл мен таным одағының лингво-мәдени сипаты
Тіл дегеніміздің өзі күрделі танымдық үдерістің
Осы қатарда А.Исламның «Ұлттық мәдениет контексіндегі дүниенің тілдік
Тілдік құралдардың мәдени танымдық сипатын зерттеуіне нысана
Қазақ тіл білімінің танымдық тұжырымдамасын дамытуға ат
С.И.Жапақовтың «Эпикалық фразеологизмдердің когнитивтік негідері» атты диссертациялық жұмысы
М.Т.Күштаеваның «Тары» концептісінің семантикалық құрылымы мен лингвомәдени мазмұны»
Келесі когнитивтік бағытта дайындалған жұмыстардың бірі –
Ә.Ж.Айтпаеваның «Бесік жырларының этнолингвистикалық сипаттамасы [қазақ, орыс, неміс
Қорыта келгенде, қазақ тіл біліміндегі когнитивтік ұстанымдардың өзектелу
ҚОРЫТЫНДЫ
Тіл ғылымы адамзат өркениеті қол жеткізген аса
Қорыта келгенде, қазақ тілтаным ғылымының қалыптасуын түсіндіру үшін,
Осыған орай, қазақ лингвистикасындағы когнитивтік парадигманың қалыптасу, даму
Адам және әлем, қоғам және халық сынды ұғымдық
Қазақ тіл білімінің тарихи фактілері мен қазіргі
Лингвистикалық салалардың ұзаққа созылған қалыптасу тарихы
ӘДЕБИЕТТЕР
Сыздық Р. Абай және қазақтың ұлттық әдеби тілі
2004. – 616 б.
Сулейменова Э.Д. Актуальные проблемы казахстанской лингвистики:
1991-2001 – Алматы: Арыс, 2001. – 84 с.
Қосымова Г. Қазақ шешендік өнерінің негіздері және тілдік
Филология ғылымдарының докторы ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған
Болғанбаев Ә. Қазақ тілі лексикологиясы – Алматы. 1988.
Болғанбаев Ә., Қалиұлы Ғ. Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы
фразеологиясы – Алматы: Санат, 1997. – 256 б.
Қайдар Ә. Халық даналығы (қазақ мақал-мәтелдерінің түсіндірме
сөздігі және зерттеу) – Алматы: Тоғанай Т., 2004.
Қайдар Ә. Қаңлы – Алматы: Дайк-Пресс, 2004. –
Сыздық Р. Абайдың сөз өрнегі – Алматы: Арыс,
Жанпейісов Е. М.Әуезовтің «Абай жолы» эпопеясының тілі
Ғылым, 1976. – 168 б.
Манкеева Ж. Мәдени лексиканың ұлттық сипаты – Алматы:
1997. – 272 б.
Балақаев М., Сыздықова Р., Жанпейісов Е. Қазақ әдеби
Алматы: Мектеп, 1968. – 238 б.
Жанпейісов Е. Төрт түлік төңірегінде: жылқы [екінші мақала]
ҰҒА-ның Хабарлары. Тіл, әдебиет сериясы. – 2006, №1
Жанұзақов Т. Қазақ этнонимдерінің құрылысы мен сипаттары //
ономастикасының мәселелері. Жауапты редакторы Т.Жанұзақов. – Алматы: Ғылым,
Жанұзақ Т., Рысберген Қ. Қазақ ономастикасы жетістіктері
болашағы – Алматы: Азия, 2004. – 128
Сағындықұлы Б.Мүсірбай – Телеу. Ғаламның ғажайып сырлары. «Адам
Манкеева Ж.А. Қазақ тілін зерттеудің когнитивтік негіздері
Тілтаным. 2001, №4.
Сатенова С.К. Қазақ тіліндегі қос тағанды фразеологизмдердің тілдік
және поэтикалық табиғаты – Алматы: Ғылым, 1997. –
Смағұлова Г. Мағыналас фразеологизмдердің ұлттық-мәдени
аспектілері – Алматы: Ғылым, 1998. – 196 б.
Салқынбай А. Тарихи сөзжасам [семантикалық аспект]. Монография. –
Алматы: Қазақ университеті, 1999. – 309 б.
Авакова Р.Ә. Фразеологиялық семантика. – Алматы: Қазақ
университеті, 2002. – 152 б.
Сағидолдақызы Г. Поэтикалық фразеологизмдердің этномәдени
мазмұны [қазақ және монғол тілдерінің материалдары бойынша салыстырмалы
Аяпова Т. Сөйлеу әрекетінің онтогенезі: синтаксистің семантиканың
дамуы // Филология ғылымдарының докторы ғылыми дәрежесін алу
Сыздықова Р. Сөзді орнымен қолдана білсек // «Сөз
жинағы. – Алматы: Ғылым, 1978. – 184 б.
Сыздық Р. Қазақ әдеби тілінің тарихы –
Исаев С. Қазақ әдеби тілінің тарихы – Алматы:
Серғалиев М. Көркем әдебиет тілі: Монографиялар. Мақалалар.
Баяндамалар – Астана: Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, 2006. –
Балақаев М., Серғалиев М. Қазақ тілінің мәдениеті –
Press, 2004. – 140 б.
Серғалиев М. Ғабит Мүсрепов және тіл мәдениеті. Зерттеу
Күлтегін, 2003. – 112 б.
Мажитаева Ш. ХХ ғасырдың бірінші жартысындағы қазақ әдеби
Филология ғылымдарының докторы ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған
Жакупов Ж.А. Қазақ тілінің функционалдық синтаксисі //
ылымдарының докторы ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған диссертация
Сыздық Р. Ясауи «хикметтерінің» тілі – Алматы:
552 б.
Сыздықова Р, Қойгельдиев М. Қадырғали би Қосымұлы және
жылнамалар жинағы – Алматы: Қазақ университеті, 1991.
Әбілқасымов Б. ХІХ ғасырдың екінші жартысындағы қазақ әдеби
Алматы: Ғылым, 1982. – 224 б.
Әбілқасымов Б. Алғашқы қазақ газеттерінің тілі – Алматы:
1971. – 272 б.
Нақысбеков О. Қазақ тілінің ауыспалы говоры
1972. – 176 б.
Нақысбеков О. Қазақ тілінің оңтүстік говорлар тобы
Ғылым, 1982. – 168 б.
Жұбанов А. Қолданбалы лингвистика: қазақ тілінің статистикасы –
Алматы: Қазақ университеті, 2004. – 209 б.
Алдашева А. Аударматану: лингвистикалық және лингвомәдени
мәселелер – Алматы: Арыс, 1998. – 215
Тектіғұл Ж. Қазақ тіліндегі түркі негізді аффикстердің
Алматы: Ғылым, 2002. – 303 б.
Жалмаханов Ш.Ш. Қазақ лексикасының семантикалық деривациясы:
Түркі жазба ескерткіштері мен қазіргі түркі тілдерінің материалдары
Малбақов М. Бір тілді түсіндірме сөздіктің құрылымдық негіздері
Алматы: Ғылым, 2002. – 368 б.
Сарыбаев Ш. Қазақ тіл білімі мәселелері. Вопросы казахского
языкознания – Алматы: Арыс, 2000. – 624
Айтбаев Ө. Қазақ терминологиясының дамуы мен қалыптасуы –
Алматы: Ғылым, 1988. – 208 б.
Базарбаева З. Фонема теориясы туралы бірер сөз //
Хабаршысы. Тіл, әдебиет сериясы. – 2004, №3.
Хусаинов К.Ш. Звукоизобразительность в казахском языке – Алма-Ата:
Наука, 1988. – 232 с.
Ахметов Ә. Түркі тілдеріндегі табу мен эвфемизмдер (салыстырмалы
этнолингвистикалық зерделеу) – Алматы: Ғылым, 1995. –
Момынова Б. Газет лексикасы (жүйесі мен құрылымы )
Арыс, 1999. – 228 б.
Уәлиев Н. Сөз мәдениеті – Алматы: Мектеп,
Жаманбаева Қ. Тіл қолданысының когнитивтік негіздері: эмоция,
символ, тілдік сана – Алматы: Ғылым, 1998. –
Мечковская Н.Б. Язык и религия - М.,
Уәлиұлы Н. Фразеология және тілдік норма – Алматы:
баспа кабинеті, 1998. – 128 б.
Тілеубердиев Б.М. 1. Қазақ ономастикасының лингвоконцептологиялық негіздері //
Оразов М. Қазақ тілінің семантикасы – Алматы: Рауан,
Ирисханова О.К. Отглагольная номинализация в современных парадигмах лингвистического
Аитова Н.Н. Қазақ тіліндегі түр-түс атауларының когнитивтік
семантикасы // Филология ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу
Ислам А. Ұлттық мәдениет контексіндегі дүниенің тілдік суреті
(салыстырмалы-салғастырмалы линвомәдени сараптама) // Филология ғылымдарының докторы ғылыми
Шойбеков Р.Н. Қазақ тілінің қолөнер лексикасы // Филология
ғылымдарының докторы ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған диисертация
Сейілхан А.Қ. Қазақ тіліндегі этнографизмдердің
лингвомәдениеттанымдық мәні // Филология ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін
Жапақов С. Эпикалық фразеологизмдердің когнитивтік негіздері
// Филология ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін
Күштаева М.Т. «Тары» концептісінің семантикалық құрылымы
мен лингвомәдени мазмұны // Филология ғылымдарының кандидаты ғылыми
Әмірбекова А.Б. Концептілік құрылымдардың поэтикалық
мәтіндегі вербалдану ерекшелігі (М.Мақатаев поэзиясы бойынша) // Филология
Айтпаева Ә.Ж. Бесік жырларының этнолингвистикалық сипаттамасы (қазақ, орыс,
Сыздық Р. Қазақ теледидарының тіл мәдениеті қандай? //Тіл
Сарыбаев Ш.Ш. Қазақ тіл білімі әдебиетінің библиографиялық көрсеткіші.
Сарыбаев Ш.Ш. Қазақ тіл білімі әдебиетінің библиографиялық көрсеткіші.
Сарыбаев Ш.Ш. Қазақ тіл білімі әдебиетінің библиографиялық көрс
Шаймерденова Н.Ж., Авакова Р.А. Язык и этнос
Шаймерденова Н.Ж., Авакова Р.А. Язык и этнос
ҚОСЫМША
адам - белгілі бір психо-физиологиялық ерекшеліктер
адамның ойлауы - тіл арқылы материалдық
ақыл ісі – аңдау, яғни нәрселердің жайын ұғу,
адамның санасы фотография (сүгірет машинасы) емес, нәрсенің тұрпатын
алғашқы атау - тілдік ұжымға тән танымдық-бейнелегіш қызметтің
ана тілі - халқымыздың қалт етпес, қатынас құралы
ап[п]ерцепция - бұрыннан белгілі ой арқылы жаңа
ассоциация дегеніміз – адамның екі түрлі ұғымдарды немесе
әлемнің бейнесі – бұл ойлау әрекетінің нәтижесі және
әлемнің тілдік бейнесі - біріншіден, белгілі бір
әлеуметтік лингвистика - тілдің қоғамдық қызметтерін, әлеуметтік шартталған
байымдау (суждение) - шындық дүниенің адам санасында
білім - бұрыннан орныққан тәжірибе мен қалыптасқан түсінік
ғалам бейнесі дегеніміз – адамның дүниетанымындағы
ғаламның ономастикалық бейнесі дегеніміз – ғалам туралы білімдердің
ғылым - адам санасының жемісі, адам тәжірибесінің
диссонанс - адам санасында қайшы мәліметтерді қабылдаудан туындайтын
ес ұғымы - ұғым арқылы сипатталатын қара
жады – адамның өзі мен өзін қоршаған әлем
зейін – 1) бүтін ғаламды тануға жұмсалу; 2)
зейін - хабарды өңдеу барысында айқын байқалатын
идеология дегеніміз – белгілі бір топтың яки саяси
когнитивтік әлеуметтану дегеніміз – жеке адамдар мен топтардың
когнитивтік ғылым - адамның ақыл-ойымен шұғылданатын әрі
когнитивтік лингвистика дегеніміз – танымдық құрылымдардың лингвистикалық сәйкестіктері
когниция - танымның өзгеше сипаты, адамды
концепт – адам санасының ойлау бірліктері мен
концептуалды жүйе - адам ақылы меңгерген барша тұжырымдар
концепттік ая - белгілі бір тілде
концепттік талдау – 1) тар мағынасында - мәдени
категория - адам ойының танымдық формаларының бірі;
көңіл ісі – түю, талғау (А.Байтұрсынұлы);
қабылдау – 1) бұл философияда да, физиологияда да
қиял ісі – меңзеу, яғни ойдағы нәрселерді белгілі
лингвистикалық фактілер - тілдік ғұмырдың (языковая жизнь)
лингвомәдени концепт - жалпы бір ұлт мәдениетінің басты
логика - ойлау формалары мен заңдары туралы ілім
мәдениет дегеніміз – адамзат өмірін ұйымдастырып, дамытатын арнайы
метафора - бір объектінің екінші объект арқылы
ой - адамның өзі жайлы, болмаса, төңіректегілер жайлы
ойлау – сөздің мағынасын, ұғымдарды, байымдауларды, ойға қорытылғандарды
парадигма – 1) «еуропа ғылымында», нақтырақ айтқанда, роман,
прототип - белгілі бір өлшемдермен немесе
психология - адамның жанын қарайтын ғылым
психология ғылымы - адамның сөйлеу процесін, қабылдау,
психолингвистика - адамдардың сөйлеу әрекетін оның
сана -адам ойы, сезінуі мен еркінің формалары арқылы
сөз, сөйлем ойдың көрінісі, суреті болғандықтан, сөздер, сөйлемдер
сөздің мағынасы - ақиқат өмірдегі заттар мен құбылыстардың
таным дегеніміз - адамның ішкі мүмкіндіктерін
тіл - ойдан құралып, мидың талқысынан шыққан абстракт
тіл – адам ойының айнасы (М.Балақаев);
тілдік универсалий дегеніміз - генеологиялық, типологиялық немесе ареалды
тілдің бағалағыштық немесе коннотативтік қызметі -
тілтаным теориясының әлеуметтік негіздері дегеніміз – тіл мен
тілтаным теориясының психологиялық негізі дегеніміз – тіл мен
тілтаным теориясының халықтық сипаты деп әлемнің тілдік бейнесін
тілтаным теориясының мәдени негіздері деп тіл мен
тілтанымдық универсалий дегеніміз - адамзат атаулыға
тілтанымдық диалектика ұстанымдары деп ұғымдық қарама-қайшылықтар негізінде тілтанымдық
тілтанымдық дедукция ұстанымдары жалпыдан жалқыға бағыттылу негізінде
тілтанымдық антропология ұстанымдары дегеніміз - тіл мен
тиіс жағынан алып сөйлеу - кісі жайын сөйлегенде,...түсін,
түйіс жағынан алып сөз ету - сүйетін, сүймейтінін,
іс ұғымы - табиғат ісін, күшін, нәрселерін қалай
ұғым - айналадағы заттың, құбылыстың әрекеттің нақ айнымас
ұлттық-мәдени кеңістік және этномәдени белгілер - өзге мәдени
ұлттық мәдениет - этникалық мәдениеттің негізінде қалыптасатынына қарамастан,
ұмыту дегеніміз – ол «забыть» және «за-бытия» деген
философия - адамның ойлау процесі, анығырақ айтқанда,
фрейм – 1) онтологиялық тұрғыдан фреймдер
этникалық мәдениет - ұлттық мәдениеттің негізін құрайтын көне
этос дегеніміз - көне грек пәлсапасында танылған
2


26 қаңтар 2020ж.
2008-2018 topreferat.com - Қазақша рефераттар, курстық, дипломдық жұмыстар

^