Плазма физикасы негіздері электрондық оқулық жасау диплом жұмысы
№2972


Мазмұны
Кіріспе..............................5
Плазма туралы түсінік..........................9
1.1 Плазма классификациясы....................11
1.2 Қазіргі заманда плазманың қолданылуы.......23
1.3.........................
II. Электрондық оқулық жасау түрлері...................34
2.1 Компьютерлік бағдарламаларда электрондық оқулық жасақтау түрлері ........................
2.2 HTML-де электрондық оқулық жасау................
III. ”Плазма физикасы негіздері” пәні бойынша электрондық оқулықты жасақтау......................44
Қорытынды..............................57
Әдебиеттер...............................59Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Жұмыс көлемі: 74 бет
Пәні: Соңғы қосылған дипломдық жұмыстар

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------
https://www.topreferat.com/
ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫСТЫҢ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН МӘТІНІ
Мазмұны
Кіріспе..............................5
Плазма туралы түсінік..........................9
1.1 Плазма классификациясы....................11
1.2 Қазіргі заманда плазманың қолданылуы.......23
1.3.........................
II. Электрондық оқулық жасау түрлері...................34
2.1 Компьютерлік бағдарламаларда электрондық оқулық жасақтау
2.2 HTML-де электрондық оқулық жасау................
III. ”Плазма физикасы негіздері” пәні бойынша электрондық оқулықты жасақтау......................44
Қорытынды..............................57
Әдебиеттер...............................59
Глоссарий
Плазма – қаттылығы бірдей оң және теріс зарядтардан тұратын
Дебай радиусы - ,
Электрондық оқу құралы – компьютердің мүмкіндіктерін толығынан пайдалана отырып,
Электрлік доға – термодинамикалық себептерге байланысты әдеттегі шартта жүре
Delphi 7 – императиві, құрылымды, аймақтық-бейімделген программалау тілі.
Кіріспе
Қазіргі таңда Физика сияқты ғылымның даму деңгейі әлемде өте
Адамзат баласы плазманы тануға, оны техниканың әр түрлі саласына
Қазіргі таңдағы көзқараспен әлемдегі заттардың фазалық құрамының басым бөлігі
Қазіргі заманның талабымен ғылымның әртүрлі салаларын, оның ішінде физика
Президентіміздің халқымызға жолдауында 2015 жылға қарай білім беру ұйымдарының
Білім беру сферасындағы ақпараттық қызметтегі индустриялық дамуы, білім берудің
Оқу жүйесінде информациялық технологияны жалпы қолданудың маңызынан гөрі оны
Жалпы электрондық оқу құралы деп компьютердің мүмкіндіктерін толығынан пайдалана
Оқу процесін компьютер арқылы сүйемелдеу жалпы оқыту жүйесін жасаумен
-Компьютердің мүмкіндіктерін қолдануды қай сәтте көбірек енгізу керек;
-Жалпы сипаттау материалдарын қалай компьютерлендіру қажет;
-Оқытудың қай түрі, қандай әрекеттер толығынан компьютерге
-Пән мұғалімінің (әдіскердің) ақпараттық-әдістемелік ұсыныстарына сәйкес компьютерлік оқулық қалай
Білім берудегі ақпараттық-комуникациялық технологияларды қолдану, ақпараттық техрологиялардың жаңа
Жалпы, компьютерде пайдаланылатын электрондық оқыту материялдары мен әдістемелік нұсқаулар
-әр студентке таратылып берілетін негізгі оқыту материялдары;
-бақылау, тексеру (тесттен өткізу) материялдары;
-есептер мен жаттығулар;
-жеке (немесе топпен) орындауға арналған өзіндік тапсырмаларды дайындау әдістемелері;
-барлық ақпараттық-оқу материялдарын оқыту құралдары мен сабақтарды өткізу әдістемесімен
Сонымен, қазіргі кездегі қалыптасып келе жатқан компьютерлік технологияларды кеңінен
Енді осы бітіру жұмысы жоғарыда айтылған процестерді қамти отырып
Қазіргі информациялық технологиялар мүмкіндіктері мен оқытудың әдістемелік жүйесін
Сонымен қатар осы жалпы плазма туралы меліметтерді қазіргі заманға
Бітіру жұмысы кіріспе, 3 бөлім, қорытынды және әдебиеттер тізімінен
1 Плазма туралы түсінік
Жоғарыда айтылғандай плазма деп – заядталған бөлшектердің квазинейтралды газын
Заманауи физиканың плазмамен айналыса бастауы 20-ғасырдың 50-жылдарына сай келеді.
Плазма физикасының дамуына тағы бір себеп астрофизикалық зерттеулер жатады.
Расында әлемнің барлығы дерлік плазмадан тұрғанымен жай күндері біз
Плазма әдетте идеалды және идеалды емес, жоғары температуралы және
“Иондалған” деген сөз атом немесе молекуланың белгілі бір бөлігінен
Соған байланысты Ленгмюр былай деп жазады:
-Аздаған электрондар саны табылатын электрод аумағындағы кеңістікті санамағанда йондалған
Сондай-ақ плазманың алынуына Никола Тесла да үлес қосты. Ол
Сурет 1-Жоғары вольтті плазмалық шар
Ал Никола Тесланың ойлап тапқан плазмалық шары жоғары вольтті
1.1 Плазма классификациясы.
Плазмалық физикада Т температураны КТ энергетикалық бірлікте өлшеу қалыптасқан.
1эв=1,60* эрг = 1160 К
Тығыздығы 1 куб сантиметрде n бөлшекке тең болатын плазма

Мұндағы = 4,14* эв·сек
Т >>
Плазманың маңызды сипаты зарядталған бөлшектердің бір-бірімен өзара электростатикалық әсерлесуі
≈ Т
Сонда

Мұндағы бөлшектің орташа арақашықтығы.
Т >>
онда плазманы идеалды плазма деп айтуға болады. Идеады плазмада
Температурасы Т плазма –мен салыстырғанда аз

Бұл шама пайда болған электрон газының Ферми энергиясына сәйкес
Кванттық плазманың >>
n >> =
Барлық 4 ауданның
болатын ортақ бір нүктесі бар. Мұндағы =
n электрон мен сондай мөлшерде біртекті зарядталған ионнан тұратын
∆φ = -4≠еδn
Сурет 2-Плазма классификациясы: 1 – классикалық идеалды плазма (1׳
∆φ ≈ δφ/ деп алсақ, онда δφ,
Δφ ≈ 4≠ еδn
аламыз. еδφ шамасы бөлшектің Т кинетикалық энергиясынан айтарлықтай үлкен,

Дебай радиусын анықтау үшін

Егер L плазма мөлшері –дан үлкен

Егер L, –мен тең болса, онда
Дебай радиусын анықтағанда мына қарапайым формуланы қолданған жөн.
[см] = 740
Егер плазмада иондардың әр түрлі, яғни заряд саны
=
болады.
Дебай радиусы плазмада зарядтардың бөлінуі жүретін кеңістік мөлшерін сипаттайды.
t ≈ ≈
мұндағы –электрондардың жылулық жылдамдығы, ал
=
Тәжірибелік бірлікте
= 5.6·
Егер тығыздық флуктуациясы l >> өлшемдегі
Плазманың квазинейтралдық шарттары
Плазманың ерекше сипаты оның кеңістіктегі зарядтың оң иондары мен
Заряд бөлінуінің кеңістіктік масштабын анықтау керек. Плазманың біршама аймақтарында
E = 4πσ = 4π ex
Сурет 3
а –көлемдік зарядтың оң және теріс қабаттары; б,
Мұндағы е –заряд; –электрон тығыздығы; х
≈ El = 4π exl
Мұндағы l –қабат қалыңдығы.
Электрон қабаттарының араласуы арқасында пайда болған нейтралдылықтың бұзылу шарты,
l
мұндағы Т - немесе
деп аламыз. Плазма физикасында кең таралғандықтан бұл шаманы жиі
Сонымен плазма деп жалпы жағдайда оң, теріс және нейтрал
(1.17)
өрнегімен анықталады. Мұндағы - зарядтың
(1.18)
Осы өріске сәйкес потенциалдар айрымы- кернеу
(1.19)
Электронның потенциалдық энергиясы
; (1.20)
ал жылулық қозғалысының потенциалдық энергиясы
, (1.21)
- Больцман тұрақтысы. Электронның потенциалдық және кинетикалық энергияларының өзара
Яғни,
(1.22)
Соңғы теңдіктен зарядтардың өздігінен ажырауының кеңістіктік масштабы үшін
, (1.23)
өрнегін табамыз. Бұл масштабты Дебай ұзындығы деп атайды.
Плазмадағы квазинейтраль деп есептеу үшін оның алып жатқан көлемінің
(1.24)
Зарядтардың өздігінен ажырауының уақыттық масштабын табу үшін Дебай ұзындығын
;
Жылулық қозғалыс жылдамдығы үшін алсақ және
(1.26)
Егер қарастырылып отырған процесті сипаттайтын орташа уақыт
(1.27)
-ға кері шама
Сонымен (1.24) және (1.27) шарттар орындалғанда плазманы квазинейтраль жүйе
Плазма келесі құрылымдардан тұрады:
Тығыздық: зарядталған бөлшектердің әрқайсысы жақын орналасқан зарядталған бөлшектерден тұратын
мұнд. - зарядталған бөлшектердің концентрациясы.
Ішкі өзара әрекеттесудің басымдылығы: дебай радиусының экрандалуы плазманың өзіндік
Плазмалық жиілік: Бөлшектердің өзара соқтығысуының орташа жылдамдығы плазмалық тербелістің
Плазмадағы зарядталған бөлшектердің қозғалыс ерекшелігі
Плазманың негізгі қасиеті ондағы зарядталған бөлшектердің қозғалысымен анықталады. Бөлшектердің
Плазма құрамының нейтралды бөлшектерден тұратын газ құрамынан айырмашылығы бәрінен
Соқтығыстар арасындағы периодта электр өрісі зарядталған бөлшектер арасында үдеу
Бұл ретте электронды және ионды компоненттің қызуы бірқалыпты болады.
Сурет 4
Бөлшектердің қозғалыс траекториясы.
Зарядталған бөлшектердің тағы бір маңызды ерекшелігі қатты иондалған плазмада
Дебай радиусындай қашықтықтағы әрекеттесудің потенциялдық энергиясы мына қатынаспен алынады.
U ≈
Ол мына шартта
n немесе n
жылу энергиясымен (V T) салыстырғанда аз
Соқтығысу арасындағы периодтағы плазма бөлшектерінің қозғалысы үшін классикалық сипаттауды
δρ ≈ ħ/δr ≈ ħ
Классикалық сипаттауды қолдану үшін бұл анықталмағандық бөлшектің орташа импульсынан
δρ ≈
(1.30) өрнегін қолдана отырып электрон қозғалысына классикалық сипаттауды қолдана
n
Бұл шарт газдық плазманың барлық шартына қолданылады. Сондықтан плазманы
Дебай экрандалуы. Плазма бөлшегіндегі кулондық әсерлесу энергиясы.
Плазмада зарядтардың кулондық әрекеттесуі аттас емес зарядтардың бір-бірін тебуі
Экрандалудың мөлшерлік эффектісін сипаттау үшін плазмаға аттас q зарядты
= exp(- )
Мұндағы = e, i, ал
exp (- ) 1-
тығыздығына
(2.3)
Мұндағы е = -
∆φ = -4≠еδn =
Мұндағы –дебай радиусы мына формуламен анықталады.
= 4≠ ( )
деп белгілеген (1.11 формула) шын мәнісінде плазманың тек бір
Сонда (2.4) формуласы мына түрде болады
=
r → болғанда
φ = exp (- )
𝓐 тұрақтысы, r → 0 болғанда q/r кулондық потенциялының
φ = exp (- )
(2.7) потенциялы, q/r кулондық потенциялының экрандалмауынан тез сөнеді (5-сурет).
Сурет 5- бірлігіндегі дебай (түзу сызық) және
Егер плазмада зарядталған зарядтардың әртүрлі түрі болса онда дебай
=
(2.6) өрнекке оралайық. φ(r) потенциялы q/r зарядына және
= exp (- )
(2.9) өрнегіндегі r → 0 шегіне өтіп, бөлшек жанындағы
φ (0) = -
Нәтижесінде біз әрбір плазмалық заряд экрандайтын бұлтпен қоршалған деген
Сонымен қатар плазма зарядтарының бір-бірімен әсер ету энергиясын табуға
w = -
Бірзарядты ионы бар плазма үшін
w = -
Бір бөлшекке келетін =
= - = -
Мұндағы = ≠
Электростатикалық әрекеттесу энергиясының шағын шарты
(2.14)
Плазма температурасы мен тығыздығына –ны қоя
(2.14) теңсіздігі идеалды плазма шартына эквивалентті екеніне көз жеткіземіз.
Идеалды плазмада шамасы
Кулондық соқтығысу. Кулондық логарифм
Плазмалық үрдістердің көп жағдайында зарядталған бөлшектер арасындағы кулондық соқтығысу
Ρ ұшып келе жатқан бөлшектің көздеу қашықтығын білдірсін. 2πρdρ
∆ = тν(1 — Сos Ө).
F күші ұшып бара жатқан бөлшек жылдамдығымен бағыттас және
Ғ = (1 — соsӨ)2≠ρdр = mνj
параметрі транспортты ағыс деп аталады және көлденең ағыстың ауданын
= 2≠ (1 — соsӨ)2≠ρdр
(2.16) өрнегін шығару үшін θ-нің ρ-ға тәуелділігін білу керек.
∆ = mνθ =
= =
Осыдан табамыз
θ =
Сурет 6-Қозғалмайтын кулондық
центріндегі e зарядының траекториясы
Кез-келген ρ – да θ-нің ρ-ға тәуелділігін беретін Резерфордтың
tg =
(4.2) өрнегіне келсек жіктеуді пайдаланып
1 – cosθ =
Және (4.2) өрнегінен (4.3) өрнегін тапсақ
=
ρ-ның аз мәніндегі шашырау алыс ұшулардың жақындауын қолдануының бұзылуына

ρ-ның үлкен мәнінде кулондық потенциял өте жай болады. Плазмада
≈ ( )
∕ қатынастары логарифмдік қатынаста болғандықтан анық белгілі
∆ = ln
(2.22) шамасын кулондық логарифмдер деп атайды. (2.22) өрнегіндегі логарифмдік
= ≈ >>1
T = 100эВ, n= с
= 1,5· , ∆= 14,3
Әдетте ∆ - ның орнына 10-15 сандарын алады.
=
Бұл ағыс ұшатын бөлшектердің E= энергиясының квадратына

Табиғаттағы плазма және оны лабораториялық жағдайларда алудың әдістері
Табиғатта плазма – йондалған газ заттың ең көп тараған
Мысалы, Жер атмосферасының жоғарғы қабаты – ионосфера иондалған газ-
Плазманың анықтамасына сәйкес мысалды электрондық плазма, ал жартылай өткізгіштерді
Лабораториялық жағдайларда (практикада) плазманы алудың негізгі әдісі – газдық
Плазманы индукциялық (электродсыз) разрядты пайдаланып та алуға болады. Рекламалық
Ленгмюрлік жиіліктің плазманың мөлшері аумағындағы зарядының
(3.1)
Теңдеуімен анықталады. Электр өрісінің әсерінен зарядталған бөлшектері қозғалысқа келіп
(3.2)
Егер қозғалысқа электрондар ғана қатысады деп есептесек (
(3.3)
Пайда болған өріс әсерінен электрондардың алатын жылдамдығы қозғалыс теңдеуімен
(3.4)
(3.1), (3.2), (3.3) және (3.4) теңдеулерді пайдаланып,
(3.5)
теңдеуін алуға болады. (3.5) теңдеуден плазманың аз аумағындағы зарядтың
(3.6)
жиілікпен өзгеретіндігін байқау қиын емес.
Сондықтан ленгмюрлік жиілік зарядтың өздігінен уақыт бойынша ауытқуын
Плазманы алудың көп тараған әдісі затқа (газ, сұйық
1.2 Плазманың ғылым мен техникада қолданылуы
Қазіргі таңда плазма ғылым мен техниканың әртүрлі аймағында кеңінен
Плазманы магниттік гидродинамикалық қозғалтқышта (МГҚ) энергия өндіру үшін қолданады
Сурет 7-МГД-генераторы
Сурет 8-Токамак үлгісі.
Қазіргі заманда «жасыл технологияларға» басымдық берілетінін белгілі, бұл тұрғыдан
Токамак (орыс тілінде - ТОроидальная КАмера с МАгнитными Катушками)
Қазақстанның ұлттық ядролық орталығы бүгінде реакторлық және циклотрондық изотоптар
«Қазақстандық ТОКАМАК материалтанымдық» (ҚТМ) атты кешен - әлемнің бірде-бір
Электрлік доға – термодинамикалық себептерге байланысты әдеттегі шартта жүре
Плазма – физикада ғана емес, сонымен қатар химия (плазмохимия),
2 Электрондық оқулық жасау түрлері
Қазақстан Тәуелсіз мемлекет ретінде әлемдік кеңістікке шығуымен қатар, білім
Қазіргі кезде жетілген дербес компьютерлер көмегімен сабақты тиімді өткізудің
Жаңа буынның компьютерлік оқу-әдістемелік комплексі(ОӘК)- оқу және әдістемелік бағыттағы
Проблемалық ОӘК проблемалық оқыту теориясы мен логикалық ойлауды дамытуға
Құрама ОӘК(әмбебап) ОӘК санаулы жеке элементтерінен тұрады. ОӘК мен
2.1 Электрондық басылымдардың түрлері және оларға қойылатын талаптар
Оқыту жүйесінде қолданылатын ОӘК мен оның түрлері
Толығымен оқыту жүйесіне қолданатын ОӘК мен оның құраушыларын келесі
ОӘК берліген оқу пәні бойынша Қазақстан Республикасы ғылымы мен
ОӘК факультативтік жұмыста пән бойынша білімін тереңдетуге арналған;
ОӘК-үйдегі жаттықтырушы;
ОӘК оқу әрекетінің нәтижесін бағалаушы және қадағалаушы;
ОӘК (ОӘК құраушылары) ақпаратты-анықтамалық және энциклопедиалық сипатта;
Әдістемелік бағыттар бойынша жаңа буынның компьютерлік ОӘК және оның
үйретуші (білім береді, біліктілікті қалыптастырады, оқу немесе практикалық әрекеттерге
жаттықтырушы (өтілген материалды бекіту немесе қайталау, біліктілік
бақылаушы (оқу материалын меңгеруді бақылау мен өзіндік бақылау деңгейі
ақпараттарды-іздестіру мен ақпаратты-анықтамалық (ақпаратты тұрақтандыру бойынша біліктілік пен дағдыны
демонстрациялық (зерттелетін объектілерді, құбылысты зерттеу мен үйрену мақсатындағы
имитациялау(нақтылықтың анықталған аспектісі, оның құрылымдық немесе функционалдық сипаттамасын үйренуге
зертханалық(жойылған эксперименттерді нақтылы құрал- жабдықтармен өткізуге мүмкіндік
модельдеуші(объектіні, құбылысты оны зерттеу мен үйрену мақсатындағы процестерді модельдеуге
есеп-қисаптың(әртүрлі есеп қисаптарды автоматтау және басқа да операциялар);
оқу-ойыны(оқыту әрекетін ойын түрінде жүзеге асыратын оқу жағдайларын құру
ойын(есте сақтауды дамыту, реакцияны және де басқада сапаларды бос
ОӘК материалын баяндау пішіні бойынша және олардың құраушылары конвекциялық,
1) Конвекциялық ОӘК классикалық педагогика дәстүрлерін бекітуге сәйкес және
2) Бағдарламаланған ОӘК «стимул реакция» жүйесі бойынша оқытуға негізделген.
Детерминделген ОӘК- өңдеушімен өзара әсерлесу әдісімен мазмұны, параметрлері анықталатын,
Детерминделмеген ОӘК- пайдаланушының дайындық деңгейімен мақсатымен оның қызығушылығына сәйкес
Барлық өзгерістер ақпараттар және өңдеушімен анықталатын алгоритмдердің көмегімен өндіріледі.
ОӘК әр түрлері мен материалдары оларды құру үшін қажетті,
ОӘК пайдалану мақсаты
ОӘК пайдалану мақсаты жоғарғы мамандандырылған білім беру жүйесінде нақтыланады:
оқу әрекетінің түрлерін іздеу, жиын, сақтау, талдау, өңдеу сәйкес
зертханалық эксперименттер нәтижесінің өңделуін автоматтандыру;
курстық және түлектік жобалардың, бақылау тапсырмаларын орындау процесіндегі басқа
жобалау мен конструкциялауды автоматтандыру;
оқу процесіне қатынасушылар арасындағы оперативті әрекетті және интерактивті диалогты
имитация және күрделі объектілердің жұмысын модельдеу, әртүрлі құбылыстардың және
пәндік виртуал ортадағы тренинг көмегімен болашақ мамандандыру әрікетіне дайындық;
оқу әрекеті нәтижелерінің бақылауын автоматтандыру;
ОӘК төмендегі әдістемелік талаптарды қанағаттандыруы тиіс:
Алуан түрлі нақты техникалық жүйелер мен қондырғыларға және ОӘК-дегі
ОӘК оқу пәндерін жоғарғы деңгейдегі иерархиялық құрылым түріндегі ғылыми
Техника-технологиялық талаптарға жататындар:
Интернет-навигация ортасындағы ОӘК функционалдау, MS Windows 98, Me, 2000
Жергілікті (компакт-дискілерде, және басқа сырттан ақпаратты тасушыларға) және желілік
Қазіргі құралдарды мультимедиа және телекоммуникациялық технологиясында максималды қолдану;
Жұмысқа қабілеттілігінің орнықтылығы мен сенімділігі;
Көпсалылығы (гетерогендігі) (ОӘК спецификациясында қарастырылған әр түрлі компьютерлік
Ақауларға тұрақтылығы;
Пайдаланушының рұқсатсыз әрекетінен қорғау;
Ресурстарды тиімді және өтемелі пайдалану;
Тестілеу;
10. Инсталяциялық және денисталяциялау толықтығы мен сенімділігі, қарапайымдылығы;
Үшінші буын қашықтықтан және ашық білім алуда информацияның әртүрлі
Екі жағдайда ИКТ құралын қолдану студенттер мен мұғалімдер арасындағы
Білім беретін электрондық басылым информатикалаудың барлық формаларының стратегиясының негізгі
Электрондық оқу құралын пайдалану мен құру ең басында-ақ екі
Білім берудің ашық және басқа да формалары ретінде қолданылатын
Білім беру сферасындағы ақпараттық қызметтегі индустриялық
Оқыту процесін көтеруде электрондық құралдар аймағында жүйелік зерттеудің 30
Шет елдерде әдістемелік программалы – ақпараттық құралдарды құру, жоғарғы
Соңғы отыз жыл ішінде өзгертіліп болған, оқу электрондық программалық
Мұндай жүйе көбінде тек қоршам деген атауға сәйкес келеді:
2.2 Компьютерлік бағдарламаларда электрондық оқулық жасақтау
Macromedia Flash технологиясы
Macromedia Flash – мультимедиалық, интерактивтілік материалдарды құруға арналған тиімді
Macromedia Flash компьютерлік анимацияларды құруға арналған программалық жабдықтардың ішіндегі
Жалпы Macromedia Flash–тің жаңа мүмкіндігінің бірі ол интернет сайттарын
ActionScript программалаудың жаңа тілі. ActionScriptтің екінші версиясында объектіні құруға
Жаңа компаненттер енді Flash графикалық дестесіне қарағанда Delphi типінің
Бұл өзіндік компанентті құру үшін жаңа құрал. Flash (Flash
Flash жобасы. Қандайда бір фильмге, жобаға қатысты барлық файлды
Егер қандайда бір элементтің үстінен көлеңкені тез құру немесе
Компьютерлік графика негіздері
Flash-ті үйренуді теориядан бастаймыз. Компьютерлік графикада біз монитор
Алдымен компьютерлік графика қалай пайда болды, қалай дамыды, ал
Ары қарай, компьютерлік графиканың әртүрлі екі түрін, олардың жетістіктері
Мультипликациялық бейнелер жасауға арналған Macromedia Flash программасы үндеушілер арасында
Macromedia Flash программасы web – беттер құрамындағы элементтерді (графикалық
Анимация жасауда программа әртүрлі растрлық бейнелерді векторлық форматқа айналдырып,
Macromedia Flash прогграмасының жалпы көрінісі: меню жолы, негізгі құралдар
Бұл терезе Macromedia Flash программасы алғаш жүктелгенде пайда болатын
Бұл тақта құрамына келесі терезелер кіреді:
- Info, Transform, Stroke, Fill – обьектінің сыртқы пішіні
- Mixer, Swatches – обьект түстерін басқару;
- Character, Paragraph, Text Options – обьектідегі мәтін параметрлерін
- Instance, Effect, Frame, Sound – кадрлар арасындағы өту
- Object Actions, Movie Explorer – обьектіні программалау терезесі;
- Library – кітапхана.
Қосымша терезелер қызметі негізгі терезелермен тепе-тең. Жоба жасау үшін
Электрондық оқулықтың әрбір беті Macromedia Flash –та сценалар немесе
Flash бізге не береді.
Flash бізге не береді дегенді 3 сөзбен айтуға
Әмбебаптылығы
Web-бетін анимацияланған графикамен және әртүрлі эффектілермен құрғысы келетін
Бірінші, Web-дизайнер оған Macromedia dreaweaver-ге ұқсас. Блокнотты немесе аса
Екіншісі. Web-дизайнер Flash-іске қосады, жаңа құжат құрады, мәтін
Енді бетке анимацияны толықтыру қажет. Бірінші, Web-дизайнер анимацияны сақтау
Екінші Web-дизайнер: «Демек анимацияны ... сізге анимация бола аламыз»
Екінші Web-дизайнерге бұл үшін құжатты ашу мен Flash-та ActionScript
Компактылығы
Web-дидизайнер еңбегінің нәтижесі- дискіде аз орын алмайтын және желі
Flash- кескінін сақтайтын файл компакттылы. Біріншіден- Falsh графикасы векторлық
Үшіншіден- бұл жайлы нақтырақ айтып көрейік.
Сіз ActionScript тілінде сценри жазғанда Flash құжаты файлында (fla
Shockwave/Flash форматында дайын кескінді экспорттағанда, соңғы файл өз мөлшерінде
Қауіпсіздігі
Flash файлының қалай құрылғанын қарау әжептеуір қиындау. Flash құжатын
Flash көмегімен не жасауға болады:
Әдеттегі Macromedia Flash қолданылуымен құрылатын графиканың барлық түрін атап
Анимациясы бар, жарнамалық баннер мен батырма .
Әртүрлі интернет- сервис үшін интерфейстер, мысалы, пошталық серверлер,
Web-бетінде орналастыру үшін шағын фильмдер. Бұл оқу, жарнамалық немесе
Web-бетінде орналастыру үшін шағын программалар. Көбінде оплайндық ойындар мен
Flash форматында жасалынбайтындар тізімін көрейік:
Әдеттегі мәтін. Оны HTML форматында орналастырып, жалпылама шолу үшін
Әдеттегі графика: сұлба, сұлба, фотосурет, суреттер және т.б. Оларды
Кез-келген азды- көпті күрделі программа оны кез-келген өзімізге белгілі
Қағазға басу құжаттар.
Flash –тың жұмыс ортасы
Алдымен Flash – тың өзінің жұмыс ортасын түсініп алайық.
Негізгі терезе
Flash MX 2004 программасын іске қосқаннан кейін экранда негізгі
Сурет 9-Flash MX 2004 негізгі терезесі
Flash- көпқұжатты интерфейсі бар программа немесе жай көп құжатты
Көп құжатты қолданбаға сондай-ақ Microsoft Word , Abode Photoshop
Flash пайдаланушы интерфейсі
Бұл тарауды біз Macromedia Flash MX 2004 дестесімен жұмыстың
Flash-пен «бетпе-бет» танысамыз, оның интерфейсін үйренеміз. Интерфейсті қарастырғаннан кейін
Flash MX 2004- өте күрделі программа, бұл оның интерфейсінде
Macromedia Flash бағдарламасында жасалған электрондық оқулық әртүрлі анимациялармен әшекйленгендіктен
Delphi бағдарламасы
Delphi – императиві, құрылымды, аймақтық-бейімделген программалау тілі. Delphi 7.0
Платформалық мақсаты
Бастапқыда жасау аумағы Microsoft Windows бағдарламасының жасалуына негізделген болатын.
Сондай–ақ бұл тілді GNU жобасы (мысалы, Notepad GNU) мен
Object Pascal – өз кезегінде Паскаль тілінен жетілген Турбо
Object Pascal –дің C++ -тен айырмашылығы ол обьектілердің өздігінен
Өрнектелуі:
Object Pascal (Delphi) өрнектелуі арифметикалық, логикалық және негізгі логикалық
Логикалық өрнектелу негізінде шартты операторларда қолданылады. Логикалық өрнекке келесі
Not – “жоқ” логикалық өрнекті жоққа шығару
And – “және” логикалық өрнекті көбейту
Or – “немесе” логикалық өрнекті біріктіру
Delphi тілінде жазылған әрбір прогграмма тақырыптан, Uses модулін қолданатын
Delphi-да «Hello, world!» сөзін жазу
Файлдардың кеңейтімі
Сурет 10-Delphi 7 бағдарламасының терезесі.
HTML бағдарламалау тілі
HTML (HyperText Markup Language) тілі – бұл гипермәтінді белгілеу
HTML тілін жуық шамамен 1989 – 1991 жылдары Женевадағы
Басында HTML тілі құжаттардың бейнеге байланыссыз құрылуына және форматталуына
Бұл тілде компьютердің программалық және ақпараттық қамтуларының айырмашылықтарын ойламайтындай
HTML-файлдарының жетістігі:
Аз ақпараттық көлем;
Кез келген дербес компьютерден көру мүмкіндігі;
интерактивтілігі.
HTML гипермәтінінің тіл белгілеу дамуы жалғасуда. Осылайша DHTML (Dynamic
Белгілеуі кеңейтілген XML (Extensible Markup Language) тілі HTML гипермәтін
Құрылымдық тэгтер
Тэг – ол браузерге тэг ішінде орналасқан мәтіндегі бейнелеуді
Тэгтер: құрылымдық, абзацты форматтау, символдар, гипермәтінді анықтау, графиканы қою,
HTML-файлының құрылымын сипаттау үшін құрылымдық тэгтер қоданылады:
– беттің басы мен соңы;
– бетті сипаттау;
– бет аты;
– бет мазмұны.
Онда беттің құрылымдық HTML-коды келесі:Web-бетте мәтінді безендіру
HTML-файлының негізгі элементі болып абзац табылады. Браузерде мәтін жазу
1-кесте. Мәтінді форматтау тэг-тері
Тэг Тағайындама Нұсқау

Тақырып (1-6 деңгей) Құжат тақырыбы анықталады. Н әрпінен
Тақырыпшаны көрсететін цифр көп болған сайын, харіп түрі үлкен

Параграф, абзац Абзацтарды бір-бірінен бөліп, абзац соңына қойылады.

Жолдарды аударма жасау Тэг-тен кейін орналасқан бет мазмұны

Көлденең бөлгіш Экранның барлық жерінде жүре алатын көлденең
Ортасы бойынша туралау
Сол шетке туралау
Оңға туралау
2-кесте. Харіптерді форматтау Тэгі
Тэг Тағайындамасы Түсініктеме
Қарайтылған Тэг-тер арасындағы сөз қарайтылып жазылады.
Қисайтылған Тэг-тер арасындағы сөз қисайтылып жазылады.
Асты сызылған Тэг-тер арасындағы сөз асты сызылып жазылады.
Харіп өлшемі 1 цифры харіп өлшемін көрсетеді.
Харіп түсі Харіп түсі түсті
Харіп гарнитурасы Харіп түрінің
3-кесте. Мәліметтер тізімін безендіру тэгтері.
Тэг Тағайындамасы Түсініктеме
 • Тізім индексі Тэг индекстер тізімін береді


  Нөмірленбеген тізім Тізімді маркирленген түрде береді
  Әрбір элемент
 • тэгінен кейін тұрады.


  Нөмірленген тізім Тізімді нөмірленген түрде береді.
  Браузерде тізім элементтері 1-ден басталып, автоматты түрде нөмірленеді. Әрбір  Анықтамалар тізімі тэг
  анықтамалар тізімін немесе

  Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері


  • Қазақстан Республикасының мемлекеттік

  • Қазақстан Республикасының мемлекеттік елтаңбасы

  • Қазақстан Республикасының мемлекеттік әнұраны
  Snagit 5 программасы
  Snagit 5 программасы бейнетаспаны түсіру үшін қолданылады.
  Сурет 11-Snagit терезесі.
  терезе шығады. Қолдану үшін өзімізге керекті Video Capture батырмасына
  Сурет 12-Snagit Video Capture терезесі.
  Одан кейін Start батырмасын басамыз, сол кезде бейнекурсты түсіруді
  Фонограф программасы
  Фонограф программасы шағын дыбыстық файлдарды дискіге жазып, өз программаларыңызда
  Дыбыстық файлдарды құру
  Егер компьютерге микрофон қосылып тұрса, фонограф программасы көмегімен өз
  Фонограф программасын қосыңыз(
  Іске қосу =>Программалар => Стандартты =>Мультимедиа => Фонограф
  Экранда фонограф программасы терезесі пайда болады.
  Микрофонды қосып, жазба тұтқасын басып, сөйлеңіз. (Жазбаның ұзақтығы -
  Тоқта тұтқасын басыңыз.
  Жазбаны тыңдау үшін файл басына өту тұтқасын басыңыз.
  Іске қосу тұтқасын басыңыз.
  Файл => Сақтау командасын таңдап, файлға ат беріңіз (фонограф
  Дыбыс қатаңдығын реттеу
  Лазерлік ойнатқыш, әмбебап ойнатқыш, фонограф программаларымен жұмыс істеу барысында
  Дыбыс қатаңдығын реттеуді бірнеше тәсілмен орындауға болады(
  Тапсырмалар тақтасында орналасқан дауыс зорайтқыш түрінде орналасқан белгіні шерту
  Осы белгіге екі рет шерту арқылы дыбыс қатаңдығы терезесін
  Браузерлер
  HTML тілінің белгілерін құрайтын мәтіндік құжаттар, (әдетте ондай құжаттар
  Нұсқалар
  RFC 1866 – Html 2.0, 1995 жылдың 22 қыркүйек
  Html 3.2[1] – 1997 ж 14 қаңтарда
  Html 4.0[2] – 1997 ж 18 желтоқсанда
  Html 4.01[3] (бұрынғыдан өзгеше) – 1999 ж 24 желтоқсанда
  ISO/IEC 15445:2000[4] (ISO HTML деп аталатын, HTML 4.01 Strict-те
  HTML 5[5] – жасалу үстінде. 2014 жылға жоспарланған
  HTML 0.1 де ресми сертификат жоқ. 1995 жылға дейін
  3 Нұсқа 1995 жылы бүкіләлемдік ғаламтордың Консорциумына (W3C) ұсынылды
  HTML –дің 4 нұсқасындағы стандартта біршама «тазартулар» жүргізілген. Көптеген
  1998 жылы Бүкіләлемдік ғаламтор Концорциумы HML синтаксисіне сай HTML
  HTML тілінің болашақтағы дамуы
  Қазіргі таңда Бүкіләлемдік ғаламтор Концорциумы HTML –дің 5 –нұсқасын
  HTML құжатының құрылымы
  HTML – құжат белгілерінің тегті тілі. HTML тіліндегі кез-келген
  Ашылатын және жабылатын екі тегтің арасындағы мәтін
  Мұнда элементте href белгісі бар
  Терілген элемент аттары және белгі аттары HTML тілінде ешқандай
  Бұл мәтін жартылай қоюлатылған болады
  ал бұл әрі көлбеу болады

  Элементтерден басқа HTML тілінде маңызды «арнайы символдар» бар. Символдар
  HTML нұсқасындағы қандай да бір HTML құжаты HTML

  Егер бұл қатар болмаса браузерге бейнені енгізу қиындық тудырады.
  Ары қарай сәйкесінше құжаттың басы және аяғы көрсетіледі
  HTML 4.01 үшін DOCTYPE нұсқасы
  Қатаң (Strict): тегтер болмайды, ескірген немесе мақұлданбаған (deprecated).

  Өткізгіш (Transitional): HTML –дің ескі нұсқаларымен байланыстыратын ескірген тегтерден

  Фреймдармен (Frameset): өткізгішке ұқсас, бірақ фрейм жасауға арналған тегтардан

  HTML 5 үшін DOCTYPE
  Бұрынғы нұсқалардан бір ғана айырмашылығы бар

  Негізгі элементтер (тегтер)
  Тегтер және олардың шамаларын көрсеткіш сезбейді. Яғни
  Гиперсілтемелер
  сілтеме аты
  III. ”Плазма физикасы негіздері” пәні бойынша электрондық оқулықты жасақтау
  Қазіргі электрондық басылымдар мен ресурстары оның жеке дара қарқынында
  - таратылып берілетін оқу материалдары;
  - бақылау және тестен өткізу материалдары;
  - жаттығулар;
  - сыныппен (топпен) немесе жекелеп оқытуға және өздігінен оқып-үйренуге
  - әрбір материалды немесе олардьщ бірнешеуін қатарластыра иайдалану тәсілі,
  - экраннан берілетін барлық ақпараттық-оқу материалдарын компьютердің мультимедиалық мүмкіндігіне
  Компьютерлік оқу күралы жалпы оқу жүйесіне қойылатын талаптарға сәйкес
  Оқыту жүйссіне арналған программалық жабдықтама ретінде жасалатын компьютерлік оқу
  Білім берудің электрондық басылымына қатысты оқу электрондық құралының таралуы
  “Плазма физикасы негіздері” пәнін оқытуға арналған электронды әдістемелік құралы
  Төмендегі суретте (13-сурет) электрондық оқулықтың бастапқы беті көрсетілген. Мұнда
  Сурет 13-Электрондық оқулықтың бастапқы беті
  Кітаптың суретін басқанда негізгі бет бейнеленген терезе пайда болады.
  Енді осыдан кейін негізгі бетке көшеміз. Ол бет frame
  Алдымен тақырып бөліміне тоқталсақ.
  Сурет 14-Тақырып терезесі.
  Бұл тақырып бетінде плазма физикасы жайлы шығарылған кітаптардың суреттері
  Одан кейін бетіне тоқталамыз көрініс терезесіне келсек
  Сурет 15-Электрондық оқулықтың көрініс терезесінің суреті.
  Бұл терезе негізгі беттің оң жағының астыңғы бөлігінде орналасқан.
  Сонымен мазмұн бөліміне келсек
  Сурет 16-Электрондық оқулықтың мазмұн терезесінің суреті.
  Бұл мазмұн бетінің бас жағында мазмұн деп аталатын сурет
  1. Кіріспе бөлімі
  2. Дәрістер
  3. Семинар
  4. Студенттің өзіндік жұмысы (СӨЖ)
  5. Қорытынды бөлімі
  6. Пайдаланылған әдебиеттер
  Әр бөлімді таңдау барысында бөлім ішінде мәтіні бар терезе
  Енді осы үш терезені қосып бір бетке жинақтаймыз. Оның
  Сурет 17-Электрондық оқулықтың негізгі беті.
  Негізгі бет жоғарыда айтылғандай frame тегі арқылы үшке бөлінген.
  Кіріспе бөлімі.
  Бұл бөлімде оқулыққа қысқаша кіріспе берілген. Электрондық оқулық плазма
  Сурет 18-Электрондық оқулықтың кіріспе терезесі
  Дәріс бөлімі.
  Бұл бөлімде плазма физикасы негіздері пәні бойынша дәрістер жазылған.
  1. Заттың плазмалық күйінің анықтамасы мен негізгі сипаттамалары.
  2. Табиғаттағы плазма және оны лабораториялық жағдайларда алудың әдістері.
  3. Байланыссыз бөлшектер моделі. ЭМӨ - тегі зарядталған бөлшектердің
  4. ЭМӨ - тегі зарядталған бөлшектердің дрейфтік қозғалысы.
  5, 6 дәрістер. Кеңістік және уақыт бойынша баяу өзгеретін
  7. Тордағы дрейфтік қозғалыс.
  8, 9 дәрістер. Басқарылатын термоядролық синтез. Лоусон критериі.
  10, 11 дәрістер. Кинетикалық модель, Луивилль теңдеуі. S- бөлшекті
  12. ББГКИ теңдеулерінің тізбегі
  13,14 Дәрістер. Плазма бөлшектерінің соқтығысулары, олардың сипаттамалары.Кванттық механика тұрғысынан
  15. Орнықты күйдің статистикалық теориясының негіздері.
  Сурет 19-Дәріс терезесі
  Семинар бөлімі
  Бұл бөлімде осы “Плазма физикасы негіздері” пәні негізінде өтілген
  Сурет 20-Семинар терезесі.
  Студенттің өздік жұмысы (СӨЖ) бөлімі.
  СӨЖ бөлімі тек өздік жұмыс тақырыбтарынан тұрады (21-сурет). Осы
  1. Табиғаттағы плазма мен лабораториялық плазманың параметрлері мен пайда
  2. Тороидальды тұзақтар
  3. Байланыссыз бөлшектер, Кинетикалық, Гидродинамикалық моделдер.
  4. Бірбөлшекті таралу функциясы үшін кинетикалық теңдеу.
  5. Амбиполярлық плазманың диффузиясы.
  6. Магниттік гидродинамика теңдеуі.
  7. Плазманың иондалу дәрежесі.
  8. Изотропты плазмадағы толқындар.
  9. Толқынның кинетикалық сипатталуы.
  10. Плазмадағы сызықты емес толқындық үрдістер.
  11. Плазмада квазисызықты жақындау және турбулентті қыздыру.
  12. Плазмадағы квазигаздық тұрақсыздық.
  13. Термоядролық зерттеу.
  14. Лазерлік қыздыру және плазманы қысу.
  15. Токамакты орнатудағы элементар теория.
  Сурет 21-СӨЖ терезесі.
  Бұл терезе сәйкесінше мазмұн терезесіндегі СӨЖ белгісін басқанда мәтінді
  Қорытынды бөлім.
  Бұл бөлімде электрондық оқулықты жасау мақсаты жасалған электрондық оқулық
  Қолданылған әдебиеттер бөлімі.
  Бұл бөлімде осы электрондық оқулықты жасауға және “Плазма физикасы
  Осы аталған бөлімдерден бөлек электрондық оқулықта бейнебаян, глоссарий, тест
  Сурет 22-Бейнебаян терезесі.
  Тесттілеу бөлімі.
  Бұл терезеде “Плазма физикасы негіздері” пәні бойынша дайындалған тест
  Сурет 23-Тест тапсырмалары
  Әрбір нұсқада алты сұрақтан берілген. Осы алты сұрақтың жауаптарын
  Қорытынды
  Электрондық оқулықты қолдану студенттер мен мұғалімдер арасындағы студенттердің өз
  Қазіргі электрондық оқулық пен ресурстары оның жеке дара қарқынында
  Шет елдерде әдістемелік программалы – ақпараттық құралдарды құру, жоғарғы
  Қорытындылай келгенде, дипломдық жұмыста компьютерлік жаңа технологиялардың жетістігі мол,
  Қоданылған әдебиеттер
  1. Джеффри З.М. Web-дизайн по стандартам – М.:
  2. Кролл Н., Трайвелпис А. Основы физики плазмы –
  3. Ишимару С.Е. Основные принципы физики плазмы, - М.:
  4. Баимбетов Ф. Б. Введение в физику плазмы Алматы,
  5. Спитцер Л.Г. Физика полностью ионизованного газа.- М.: Изд.
  6. Джумагулова К. Н., Баимбетов Ф. Б., Рамазанов Т.
  7. Александров А.Ф., Богданкевич Л.С., Рухадзе А.А. Основы
  8. Исатулиев М.Г. “ Macromedia Flash 5”. -Санкт-Петербург,
  10.Сандерс Б.А. “Эффективная работа Flash 5(+CD)” . – М.:
  11. Дронов В.В. “Macromedia Flash MX 2004”,-С-П, 2004, 132
  12. Альберт Д.Л., Альберт Е.Л. “ActionScript 2.0”, С-П 2005,
  13. Котельников И. А., Ступаков Г. В. Лекции по
  14. Голант В. Е., Жилинский А. П., Сахаров С.
  15. Компьютерная технология обучения: Словарь-справочник / Под
  17.Нүрғалиева Г.Қ. Электрондық оқулықтар - мұғалім мен оқушы арасындағы
  18. Тажигулова А.И. Коструирование электронных учебников
  19. Виштынецкий Е. И., Кривошеев
  20. Сливина Н.А., Фомин С.С.
  21. "Қазақстан Республикасы орта білім жүйесін
  22. "Қазақстан Республикасы үлттық ақпараттық
  23 http://ru.wikipedia.org/wiki/ Магнитогидродинамический генератор
  24. http://ru.wikipedia.org/wiki Физика плазмы
  25. ru.wikipedia.org/wiki/Токамак
  26. http://ru.wikipedia.org/wiki/Tokamak_physics_engine
  27. http://www.energyland.info/files/080121_07.jpg
  28. http://ru.wikipedia.org/wiki/HTML
  30. http://htmlbook.ru/
  31. http://html.manual.ru/
  32. http://ru.wikipedia.org/wiki/Delphi (язык программирования)
  33. http://www.delphi-manual.ru/ Уроки Delphi начинающим с нуля
  34. http://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash
  35. http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/physics/plasma.htm
  36. http://www.twirpx.com/file/224351/
  37. http://ru.wikipedia.org/wiki Физика плазмы
  38. http:// mirknig. com/ knigi/ estesstv _nauki/ 1181315484 -osnovy
  Қосымша
  Бастапқы беттің HTML тіліндегі коды:
  Басты бет
  vlink=blue style='tab-interval:35.4pt'>  әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті


  Физика-техникалық факультеті


  Плазма Физикасы және Компьютерлiк Физика кафедрасы


  “Плазма физикасы негіздері” пәні бойынша


  src="glav.files/image04.gif">
  Яғни мұндағы: бастапқы беттің артында тұрған
  Негізгі беттің HTML коды:


  < Frameset Frameborder ="0" border ="0" framespacing ="0" rows="*">
  < Frameset cols="232,*" Frameborder ="auto" border ="0"


  < Frame name ="mainFrame" scrolling="auto" src="2.htm">

  Бейнебаян терезесінің HTML коды  Мұндағы mp4 – бұл кеңейтімі, START=openfile – бірден ойнату,
  Тест терезесіне қолданылған Java script коды


  xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"
  xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Текст  background="../рисунки/1%20фон.files/congress.bg.jpg">
  Нұсқалар: 1 2
  3 href="Т_4.html">4
  5


  1 тест
   80%
   жуық   name=Q2>
   100%
   5 • 


  20 қыркүйек 2019ж.
  2008-2018 topreferat.com - Қазақша рефераттар, курстық, дипломдық жұмыстар

  ^