Карамель өндірісі диплом жұмысы
№3193Мазмұны.
Кіріспе
Нормативтік техникалық құжаттардың бастапқы деректері және талаптары
Жабдық таңдауын негіздеу
Өндірістік, технологиялық сұлбасын сипаттау
Есептеу бөлімі
Пештердің өнімділігін есептеу
Өнім шығымын есептеу
Өндіріс рецептурасын есептеу
Шикізат қорын және оны сақтайтын ыдыстарды есептеу
Қамыр дайындаушы және қамыр бөлгіш жабдықтарды есептеу
Дайын өнімдерді сақтауға арналған жабдықтарды есептеу
Өндірістің технохимиялық бақылауы оның метрологиялық қамтамасыз етілуі
Автоматика және БАҚ
Санитарлы техникалық бөлім
Жылыту жүйесі
Желдету жүйесі
Су жүйесі
Канализация
Экономикалық бөлім
Еңбекті және қоршаған ортаны қорғау
Қолданылған әдебиеттер тізіміЖұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Жұмыс көлемі: 44 бет
Пәні: Соңғы қосылған дипломдық жұмыстар

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------
https://www.topreferat.com/
ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫСТЫҢ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН МӘТІНІ

Мазмұны.
Кіріспе
Нормативтік техникалық құжаттардың бастапқы деректері және талаптары
Жабдық таңдауын негіздеу
Өндірістік, технологиялық сұлбасын сипаттау
Есептеу бөлімі
Пештердің өнімділігін есептеу
Өнім шығымын есептеу
Өндіріс рецептурасын есептеу
Шикізат қорын және оны сақтайтын ыдыстарды есептеу
Қамыр дайындаушы және қамыр бөлгіш жабдықтарды есептеу
Дайын өнімдерді сақтауға арналған жабдықтарды есептеу
Өндірістің технохимиялық бақылауы оның метрологиялық қамтамасыз етілуі
Автоматика және БАҚ
Санитарлы техникалық бөлім
Жылыту жүйесі
Желдету жүйесі
Су жүйесі
Канализация
Экономикалық бөлім
Еңбекті және қоршаған ортаны қорғау
Қолданылған әдебиеттер тізімі
Жабдықтың спецификациясы
Д. ж. 1219000-2013
Өзг Парақ № құжат Қолы
Орындаған
Мазмұны.
әдебиет парақ парақтар
Жетекші
Рецензент
АТУ ТЭК
ХМ и КП – 10-32
Кіріспе
Кондитер өнер кәсібінде пайдаланатын негізгі және қосымша шикізаттар материалдар.
Негізгі шикізат қант, қанттың сұрыптары .
Қанттың сапасына қойылатын талаптар ,қаптаманың түрлері,тасымалдау және сақтау
Барлық кондитерлік өнімдер екі топқа бөлінеді: Қантты (шоколад,
Кондитер өнімдерін сақтау- олардың сапасының бір көрсеткіші болып табылады.
Жеміс жидектердің дайындамалы өзара алмастырылуы. Кондитер өндірісінде 200-ден астам
Жаңа өнім – бұл сапалы шикізаттарды қолдана отырып, ол
Д. ж. 1219000-2013
Өзг Парақ № құжат Қолы
Орындаған
Кіріспе
әдебиет парақ парақтар
Жетекші
Рецензент
АТУ ТЭК
ХМ и КП – 10-32
Нормативтік-техникалық құжаттардың бастапқы деректері және талаптары.
Осы бөлiмде өндiрiстiң өте озық технологиялық сұлбасын таңдайды және
Егер тапсырмада пештердің маркалары және линиялары көрсетiлмесе, онда жаңа
Тәжiрибелiк үлгiлерден, өндiрiстiк сынаулардан өткен жабдықтар мемлекеттiк комиссиямен қабылданған
Жабдық, монтаж және өндiрiстен алынған сынаулар, дипломдық жобада қолдануға
Қамырды даярлау үшiн келесi технологиялар мен жабдықтарды таңдау ұсынылады.
2.1.Жабдық таңдауын негіздеу
Майда бөлшектi бөлке және шоққа пiсiрiлген бұйымдар үшiн қойылтылған
Егер тапсырмада майда бөлшектi немесе қол мүшелеуi бар шоққа
Салмақтардың астында өлшелген ұн үшiн бункер орнату
Д. ж. 1219000-2013
Өзг Парақ № құжат Қолы
Орындаған
Нормативтік-техникалық құжаттардың бастапқы деректері және талаптары.
әдебиет парақ парақтар
Жетекші
Рецензент
АТУ ТЭК
ХМ и КП – 10-32
2.2. Өндірістік технологиясының сұлбасын сипаттау
Карамель өндірісінің "Прогресс-1000 " ағымдағы-механикаландырылған технологилық сызбасы:
«Монпансье», «Барбарис», «Слива» карамелдері: 1-котел, 2-мөлшерлегіштер, 3-салма жинақтағыштардың резервуарлы
Өзг Парақ № құжат Қолы Күні
Орындаған
Жетекші
3.Есептеу бөлімі.
Кондитер фабрикасындағы жұмыс күнінің жылдық есебі
1-кесте
Аталуы
Өндірістің түрлері
Кондитерлік өнімдер
Кондитерлік ұн өнімдері
1. Күнтізбедегі бір жылдағы күнтізбедегі күндер саны
365
365
Мейрам күндер саны
12
12
3. Демалыс күндер саны
51
51
4. Жалпы фабрикалық жабдықтар жәнеде техналогиялық ғимараттардың капиталдық
13
5. Қосымша ППР тізбегіне сәйкес жабдықтардың капиталдық жөндеу жұмыстары
2
2
6. Мирамға байланысты қысқартылған күндер саны
17
17
7. Жылдық жұмыс күндер саны
270
270
Д. ж. 1219000-2013
Өзг Парақ № құжат Қолы
Орындаған
Есептеу бөлімі.
әдебиет парақ парақтар
Жетекші
Рецензент
Кондитер өндірісінің аусымдық өндірілген тобы және тәуліктік,
Берілген топтық ассортиментіне сәйкес фабриканың берілген қуаттылығын қамтамасыз ететін
Карамель өндіру үшін ұздіксіз жұмыс істейтін желінің жұмыс өнімділігін
60*V*K3-K0
Псағ = -------------------
Ш*а
мұндағы; П= желінің жұмыс өнімділігі.
V = тізбектің форма беру өнімділігі(70м/мин)
K3= ұяны толтыруға кететін уақыт коэфиценті.(0,98)
K0 =қайтарылатын қалдықты есептеу коэфиценті.(0,97)
Ш= тізбектің адымы(0,038мм)
а = 1кг-ғы өнім саны(дана)
“Монпансье”
60*70*0,98*0,97
Псағ = --------------------------- = ----------------- =175,11 кг/сағ
0,038*600
«Барбарис»
60*70*0,98*0,97
Псағ = --------------------------- = ----------------- =808,20 кг/сағ
0,038*130
«Слива»
60*70*0,98*0,97
Псағ = --------------------------- = ----------------- =955,15 кг/сағ
0,038*110
2) Карамельдің аусымдық өнім көлемін есептеу.
Паус= Псағ*7.5*C
мұн: С-жұмыс өнімділігін пайдалану коэфиценті:
Паус=175,11*7.5*0.97=1273,92
Өзг Парақ № құжат Қолы Күні
Орындаған
Жетекші
2) Паус=808,20*7.5*0.97=5879,66
3) Паус=955,15*7.5*0.97=6948,72
3) Карамельдің өңделетін тәуліктік көлемін есептеу.
Птәу=Паус*2/1000
мұн: 2-аусым саны.
1000- килограмды тоннаға ауыстыру
Птәу=1273,92*2/1000=2,54 т/тәу
Птәу=5879,66*2/1000=11,8 т/тәу
Птәу=6948,72*2/1000=13,90 т/тәу
4) Карамельдің жылдық көлемін есептеу
Пжыл = Птәу* 270күн (бір жылдағы демалыс күндер саны.)
Пжыл =2,54*270=685,8
Пжыл =11,8*270=3186
Пжыл =13,90*270=3753
Кондитер өндірісінде өндірілетін оралмаған өнім түрлері
Өнімнің оралмаған түрін өндірген кезде кондитер фабрикасын жобалаудың негізгі
-кондитер өнімінің әр түрінен өндіру үшін жабдықтардың болуы;
-жүргізілетін қондырғының максималды тиеу болмысы (қуаттылықты пайдалану козффиценті есебінен);
-өндірісті автаматтау және механизациялаудың максималды болмысы.
Техналогиялық есепті орындау үшін бір түрдегі қондырғыда шығарылатын әр
Кондитер өніміндегі әр топтың оралмаған түрі 1,2,2-кестеде келтірілген.
Кестеге бір цехта өндірілетін өнім енгізіледі. Өнімнің оралмаған түрі
Өзг Парақ № құжат Қолы Күні
Орындаған
Жетекші
Кондитер фабрикасында шығарылатын өнімдердің түрлері.
2-кесте

Өнімнің тобы
Жалпы өнімге
%
Өнім, т
аусым
тәулікке
жылға
1
“Монпансье” карамелі
23,79
1,27
2,54
685,8
2
“Барбарис” карамелі
36,21
1,63
11,8
3186
3
«Слива»
карамелі
40,0
1,98
13,9
3753
Қорытынды
100%
4,88
28,24
7624,5
Оралған өнімдердің есебі
Карамель, конфет, ирис рецептуралық кітаптарда 1т оралмаған өнімді дайындауда
Х=А-Б
мұндағы: Х-оралмаған өнімнің саны, т/см:
А-оралған өнімнің есептелген саны т/cм
В-оралатын материалдың массасы т/cм
Өндірілетін әр түрлі қаптарда орналастырылған, сонымен қатар шокалад
және шокалад өнімдері, мармеладты пастил өнімдері,халва,ұнды кондитер өнімдерінің санын
Кондитер өніміндегі әр топтағы оралмаған өнімнің есебі 4.4-кестеде келтірілген.
Оралмаған өнімнің өңдеуге берілген кестені шикізат шығынын қосымша материалдарды
Өзг Парақ № құжат Қолы Күні
Орындаған
Жетекші
3-кесте

Өнімнің тобы
Жалпы өнімге
%
Өнім, т
Қаптау немесе әшекейлеу
аусым
тәулікке
жылға
1
“Монпансье” карамелі
43,79
1,27
2,54
685,8
Оралған
2
“Барбарис” карамелі
36,21
1,63
11,8
36,21
Оралған
«Слива»
карамелі
40,0
1,98 13,9
40,0
Оралған
3
Қорытынды
100%
2,9
5,8
1566
Карамель цехында шығарылатын оралмаған өнімдер.
4-кесте
Өнім атауы
Аусым-дық өң-деу,кг
Оралатын
материал-
дық мөл-шері,1т,кг
Аусымдық өңдеуге оралатын материалдың мөлшері, кг
Оралмаған өнім, т
ауы-сым
тәу-
тік
жыл-
ға
“Монпансье” карамелі
1273,92
45,3
57,70
1,27
2,54
685,8
“Барбарис” карамелі
1,63
46,4
58,2
1,63
11,8
36,21
«Слива»
карамелі
1,98
45,8
58,90
1,98
13,9
40,0
Нормативті рецептура
Берілген бөлімде фабрикада өңделетін өнімдердің барлық түрлері үшін унифицирленген
Өзг Парақ № құжат Қолы Күні
Орындаған
Жетекші
"Монпансье” карамелі
Мұздатқыш карамель, сыртқы пішіні сопақша оралған түрде шығарылады.Карамельді массасы
5-кесте
Шикізат және жартылай фабрикат
Құрғақ заттың массалық үлесі % Шикізат шығыны. Кг
1т жартылай өнімге
1т оралмаған өнім үшін жартылай фабрикат
Натурасы
құрғақ зат есебі
Натурасы
құрғақ зат есебі
Жартылай фабрикаттың 1тдайын өнім үшін рецептурасы
Карамельді масса
98.50
-
-
991,32
976,45
Лимон қышқылы
91,20
-
-
9,99
9,11
Эссенция
-
-
-
1,00
-
Бояғыш
-
-
-
1,00
-
Барлығы
-
-
-
1003.31
985,56
Шығыны
98,26
-
-
1000.00
982.60
Жинақтық рецептура
6-кесте
Шикізат
Құрғақ заттың массалық үлесі %
Шикізат шығыны, кг
Жартылай фабрикаттың 1т оралмаған өнімдегі суммасы бойынша
1т дайын өнімге (орайтын материалдарсыз)
Натурасы
құрғақ заттың есебі
натурасы
құрғақ заттың есебі
Құмшекер
99.85
709,63
708,57
711,90
710,80
Сірне
78.0
354,81
276.75
355,90
277,60
Лимон қышқылы
91,20
9,99
9,11
10,02 9,14
Эссенция
-
1.00
-
1.00
-
Бояғыш заттар
-
1,00
-
1,00
-
Барлығы
-
1076,43
994,43
1079,82
997,54
Өзг Парақ № құжат Қолы Күні
Орындаған
Жетекші
"Барбарис” карамелі
Мұздатқыш карамель, сыртқы пішіні сопақша оралған түрде шығарылады. Карамельді
7-кесте
Шикізат және жартылай фабрикат
Құрғақ заттың массалық үлесі %
Шикізат шығыны. Кг
1т жартылай өнімге
1т оралмаған өнім үшін жартылай фабрикат
Натурасы
құрғақ зат есебі
Натурасы
құрғақ зат есебі
Жартылай фабрикаттың 1тдайын өнім үшін рецептурасы
Карамельді масса
98.50
-
-
991,46
976,59
Лимон қышқылы
91,20
-
-
9,84
9,11
Барбарис эссенциясы
-
-
-
0,75
-
Ваниль эссенциясы
-
-
-
0,50
-
Бояғыш
-
-
-
0,75
-
Барлығы
-
-
-
1003.30
985,56
Шығыны
98,26
-
-
1000.00
982.60
Жинақтық рецептура
8-кесте
Шикізат
Құрғақ заттың массалық үлесі %
Шикізат шығыны, кг
Жартылай фабрикаттың 1т оралмаған өнімдегі суммасы бойынша
1т дайын өнімге (орайтын материалдарсыз)
Натурасы
құрғақ заттың есебі
натурасы
құрғақ заттың есебі
Құмшекер
99.85
709,73
708,67
713,50
712,40
Сірне
78.0
354,86
276.79
356,70
278,20
Лимон қышқылы
91,20
9,84
8,97
9,90
9,00
Барбарис эссенциясы
- 0.75
-
0.75
-
Ваниль эссенциясы
-
0,50
-
0,50
-
Бояғыш заттар
-
0,75
-
0,75
-
Барлығы
98,26
1000,00
982,60
1000,00
982,60
Өзг Парақ № құжат Қолы Күні
Орындаған
Жетекші
Шикізат шығынын есептеу
Шикізат шығынын есептеу үшін міндетті түрде,оралмаған өнім түрлерінің кестесінен
Кондитер цехында шикізат шығынын есептеу
9-кесте
Шикізат
атауы
Шикізат шығыны, т
Барлығы
Т
“Монпансье”карамелі

Ауыс/1,27
Ауыс
Тәу
Жыл
Құмшекер
711,90
0,90
0,90
1,8
486
Сірне
355,90
0,45
0,45
0,9
243
Лимон қышқылы
10,02
0,01
0,01
0,02
5,4
Эссенция
1.00
0,001 0,001
0,002
0,54
Бояғыш
1,00
0,001
0,001
0,002
0,54
Барлығы
-
-
1,362
2,724
735,48
Өзг Парақ № құжат Қолы Күні
Орындаған
Жетекші
"Слива” карамелі
Мұздатқыш карамель, сыртқы пішіні сопақша оралған түрде шығарылады. Карамельді
10-кесте
Шикізат және жартылай фабрикат
Құрғақ заттың массалық үлесі %
Шикізат шығыны. Кг
1т жартылай өнімге
1т оралмаған өнім үшін жартылай фабрикат
Натурасы
құрғақ зат есебі
Натурасы
құрғақ зат есебі
Жартылай фабрикаттың 1тдайын өнім үшін рецептурасы
Карамельді масса
97.9
-
-
668,03
654,00
Салма
84,0
-
-
335,01
281,41
Құмшекер
99.85
705,58
704,52
741,35 470,64
Лимон қышқылы
91,20
8,99
8,20
6,01
5,48
Слива эссенциясы
-
1,00
-
0,67
-
Слива пюре
10,0
300,0
30,0
100,50
10,05
Бояғыш
-
-
-
0,75
-
Барлығы
-
1463,22
847,63
1003.30
985,56
Шығыны
97,9
-
-
1000.00
982.60
Жинақтық рецептура
Шикізат
Құрғақ заттың массалық үлесі %
Шикізат шығыны, кг
Жартылай фабрикаттың 1т оралмаған өнімдегі суммасы бойынша
1т дайын өнімге (орайтын материалдарсыз)
Натурасы
құрғақ заттың есебі
натурасы
құрғақ заттың есебі
Құмшекер
99.85
659,45
658,46
663,30
662,3
Сірне
78.0
329,72
257.18
331,70
258,70
Алма пюресі
10,00
100,50
10,05
101,00
10,1
Слива пюресі
10,00
100,50
10,05
101,00
10,1
Лимон қышқылы
91,2
6,01
5,48
6,05
5,5
Сүт қышқылы 40,0
6,70
2,68
6,74
2,7
Слива эссенциясы
-
1.00
-
1.00
-
Бояғыш заттар қызыл, көк
-
0,50
-
0,50
-
Барлығы
-
1204,38
943,90
1211,29
949,4
Шығыны
93,26
1000,00
932,60
1000,00
932,6
Ванильді ұлпасы
3,61
0,006
0,006
0,012
3,24
Тұз
5,42
0,009
0,009
0,018
4,86
Сода
7,23
0,01
0,01
0,02
5,4
Амоний
0,87
0,001
0,001
0,002
0,54
Сірне
18,07
0,03
0,03
0,06
16,2
Барлығы
1252,83
2,04
2,04
4,08
1101,6
Фабрика бойынша материалдар мен ыдыстар шығынының есебі.
12-кесте
Шикізат
атауы
Барлығы
Барлығы
Карамель цехы
Ауыс
Тәу
Жыл
Ауыс
Тәу
Жыл
Жоғарғы сұрыпты бидай ұны
-
-
-
1,18
2,36
637,2
Крахмал маисовый
-
-
-
0,09
0,18
48,6
Құмшекер
0,90
1,8
486
1,15
2,3
621
Инвертті шырын
-
-
-
0,03
0,06
16,2
Маргарин
-
-
-
0,13
0,26
70,2
Қойыртылған сүт
-
-
-
0,26
0,52
140,4
Меланж
-
-
-
0,05
0,1
27
Ванильді ұлпасы
-
-
-
0,006
0,012
3,24
Өзг Парақ № құжат Қолы Күні
Орындаған
Жетекші
Тұз
0,009
0,018
4,86
-
-
-
0,009
0,018
4,86
Сода
0,01
0,02
5,4
-
-
-
0,01
0,02
5,4
Амоний
0,001
0,002
0,54
-
-
-
0,001
0,002
0,54
Сірне
0,03
0,06
16,2
0,45
0,9
243
0,48
0,96
256,2
Лимон қышқылы
-
-
-
0,01
0,02
5,4
0,01
0,02
5,4
Эссенция
-
-
-
0,001
0,002
0,54
0,001
0,002
0,54
Жартылай фабрикатқа қажеттілікті есептеу
Өз ішінде шығарылатын жартылай фабрикаттардың көлемін, олар пайдаланатын әр
Жартылай фабрикаттарды шығарғанда әр тағамды рецептураға сәйкес алып, жай
К * В
Н= ---------
а
формуласына қойып есептеп табамыз.
мұнда: Н-бастапқы алынған жартылай фабрикаттың мөлшері, кг;
К-дайындалған жартылай фабрикаттың немесе тағамның нақты
cалмағы, кг;
а-бастапқы алынған жартылай фабрикаттағы құрғақ заттың
проценті;
В-кейінгі дайындалған жартылай фабрикаттың құрғақ заттың
проценті.
Өзг Парақ № құжат Қолы Күні
Орындаған
Жетекші
991,32*98,50
Н= ------------------- = 1135,40
8
991,32*97,30
Н= ------------------- = 12056,92
8
991,32*97,10
Н= ------------------- = 12032,15
8
Рқ= 1135,40*86/82=1190,78 2) Рқ= 12056,92*86/82=12645,06
Рқ= 12032,15*86/82=12619,08
Мұздатқыш карамельдің жартылай фабрикатына: рецептуралық қоспа, капамельді шырын, карамельді
Кондитер цехы бойынша қажетті жартылай фабрикаттардың есебі
13-кесте
Жартылай фабрикаттардың атауы
Жартылай фабрикаттардың шығыны,т
Барлығы, т
“Монпансье” карамелі

Ауыс/1,27
Ауыс
Тәулік
Карамельді масса
991,32
1,25
5,17
10,34
Сірне
355,90
0,45
1,83
3,66
Барлығы
8,96
17,92
Өзг Парақ № құжат Қолы Күні
Орындаған
Жетекші
Фабрика бойынша жартылай фабрикаттардың есебі
14-кесте
Жартылай фабрикаттардың атауы
Жартылай фабрикаттардың шығыны,т
Барлығы, т
Кондитер цехы
цех
Ауыс
Тәу
Ауыс
Тәу
Ауыс
Тәу
Карамельді масса
5,17
10,34
-
-
5,17
10,34
Сірне
1,83
3,66
-
-
1,83
3,66
Инвертті шырын
-
-
0,003
0,006
0,003
0,006
Барлығы
-
-
-
-
7,003
14,006
Көмекші материалдарға қажетті есеп
Кондитер өндірісінде көмекші материалдарға: қаптайтын материалдар, кондитар өнімдерін орауға
Кондитер өнімінің әр түрі керекті ыдыстарды және қаптайтын материалдарды
1т дайын өнімге жұмсалатын көмекші материалдар шығыны
Карамельдер
Материалдар
“Ширатылған ” типті оралған карамельдер
Орайтын қағаз
3,9
ОДПГ-25 қағазы парафиндеуге негізделген жарлыққа жарамды
32,5
ОДП-25 қағазы астарлық парафиндеуге жарамды
12,8
МАБ маркалы жарлық жазуға келетін
51,4
Өзг Парақ № құжат Қолы Күні
Орындаған
Жетекші
Бисквит цехы бойынша материалдар мен ыдыстардың есебі
16-кесте
Материалдар мен ыдыстың
атауы
Материал және ыдыстың шығыны, т
Барлығы
“Восточная смесь” печенье

Ауыс/1,63 Ауыс
Тәу
Жыл
Орайтын қағаз
5
0,008
0,008
0,016
4,32
Жарлық қағаз
38,3
0,06
0,06
0,12
32,4
Пергамент
19,5
0,03
0,03
0,06
16,2
Подпергамент
16
0,02
0,02
0,04
10,8
Целлофан
22
0,03
0,03
0,06
16,2
Қораптық картон
233
0,38
0,38
0,76
205,2
Барлығы
333,8
0,54
0,54
1,08
291,6
Өзг Парақ № құжат Қолы Күні
Орындаған
Жетекші
Фабрика бойынша материалдар мен ыдыстардың есебі
17-кесте
Материалдар мен ыдыстың
Атауы
Материал және ыдыстың шығыны, т
Барлығы
Кондитер цехы
Бисквит цехы
Ауыс
Тәу
Жыл
Ауыс
Тәу
Жыл
Ауыс
Тәу
Жыл
Орайтын қағаз
0,008
0,016
4,32
0,07
0,14
32,62
0,078
0,156
42,12
Жарлық қағаз
0,06
0,12
32,4
-
-
-
0,06
0,12
32,4
Пергамент
0,03
0,06
16,2
-
-
-
0,03
0,06
16,2
Подпергамент
0,02
0,04
10,8
-
-
-
0,02
0,04
10,8
Целлофан
0,03
0,06
16,2
-
-
-
0,03
0,06
16,2
Қораптық картон
0,38
0,76
205,2
-
-
-
0,38
0,76
205,2
ОДПГ-25
-
-
-
0,04
0,08
21,6
0,04
0,08
21,6
ОДП-25
-
-
-
0,01
0,02
5,4
0,01
0,02
5,4
МАБ
-
- -
0,06
0,12
32,4
0,06
0,12
32,4
Барлығы
0,12
0,24
64,8
0,708
1,41
380,7
Өзг Парақ № құжат Қолы Күні
Орындаған
Жетекші
Қоймаларды есептеу
Кондитер өндірісінде қолданылатын әртүрлі шикізаттар физико-химиялық құрамына байланысты сақтау
Қаймалар:
а) негізгі шикізат қоймасы;
б) жеміс-жидек;
в) дәмдік және бояғыш заттар;
г) тез бұзылатын шикізаттар;
д) сірнені сақтау қоймасы;
е) ыдыстар және қаптайтын материалдар;
ж) дайын өнімдер қоймасы;
з) экспедиция;
Есептеу кезінде шикізатты қапсыз сақтау қоймасын бөлек алу керек.
Шикізат қоймасын есептеу кезінде артық шикізат нормасы, әр бір
Ұн мен қантты қапсыз сақтау үшін бункерлер мен силостарға
Какао бұршағын және жаңғақтарды қапсыз силостарда сақтау аз мөлшердегі
Какао жаңғақтарын силосқа түсірер алдында міндетті түрде реттегіш машиналардан
Құмшекерді сақтау үшін силостардың мөлшерінің есебі келесі түрде жүргізіледі:
Ең алдымен нақты маркалы силос таңдалады және оның көлемі
VT=V*p*k
мұндағы: VT-силос сиымдылығы , т
p- төгілмелі масса , т
к- силостың толтыру коэффициенті
Негізгі шикізаттың төгілмелі массасы 4.18- кестеде келтірілген.
Мысалы . Мөлшері 0 т құмшекерді қапсыз сақтау
VT= 27*1,58*0,8=34,128 м³
Өзг Парақ № құжат Қолы Күні
Орындаған
Жетекші
Шикізат қоймасының ауданын есептеу
18-кесте
Шикізаттар
Тәуліктік шығыны, кг
Сақтау ұзақтығы
Сақтауға жатады, т
1т –ға аудан нормасы, м2
Қажет аудан, м2
Негізгі шикізаттар қоймасы
Жоғарғы сортты бидай ұны
2360
10
236
1,39
328,04
Құмшекер
500
15
7,5
1,32
9,9
Сірне
960
45
43,2
1,0
43.2
Дәмдік және бояғыш заттар қоймасы
Инветті шырын
60
30
1,8
0,6
1,08
Ас тұзы
18
30
0,54
1,2
0,65
Ас содасы
20
30
0,6
6,7
4,02
Аммоний
2
15
0,03
0,55
0,01
Эссенция
2
30
0,06
0,25
0,015
Крахмал
180
10
1,8
1,32
2,37
Ванилин
12
20
0,24
0,025
0,006
Лимон қышқылы
20
30
0,6
0,25
0,15
Тез бұзылатын шикізаттар қоймасы
Маргарин
260
15
3,9
1,06
4,13
Қойыртылған сүт
520
15
7,8
0,6
4,68
Меланж
100
20
2
0,6
1,2
Өзг Парақ № құжат Қолы Күні
Орындаған
Жетекші
18070
n=----------------------------- = --------------- = 0,1020351~ 1 дана
3.14*52
-----------*8*0.8*1410
4
Жеміс – жидек шикізатының қоймасы
Қоймада езіндіні, пульпаны, бөшке ыдыста және штабельде сақтау қарастырылған.
Жеміс-жидек шикізатын ұзақ сақтау (200 тәулік шамасында) бурталарда мұздатылған
Жеміс-жидек езіндісін ыдыссыз әдіспен іші лакпен қапталған сиымдылығы 5-6тонналық
Өзг Парақ № құжат Қолы Күні
Орындаған
Жетекші
Дәмді және бояғыш заттар қоймасы
Қоймада жеміс-жидекті эссенциялар, бояғыш және органикалық қышқылдар, қоймаға бқтелкеде
Тез бұзылатын шикізат қоймасы
Қойма бөшкеде, жәшікте, бетонда ыдыссыз (сүт, май, меланж, т.б)
Қойманы жүк тиегіш лифтілердің жанына орналастыру қажет, ол жылу
Сақтау режимі ауа температурасы 0-4ºC, ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 70%.
Сүтті цистерналарда екі секциялы термоизоляциямен жабылған, сиымдылығы 3-5 тоннаға
Ыдыс және орайтын материялдар қоймасы
Ыдыс, орайтын материалдарды фабриканың 30 тәуліктік жұмысына есептеп дайындайды.
Орайтын материалдың керек мөлшерін фабриканың бір тәуліктік өнімін тауып,
Дайын тағамдар қоймасы
Барлық қанттан, ұннан істелген тағамдар ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 70-75%,
Өзг Парақ № құжат Қолы Күні
Орындаған
Жетекші
1т дайын тағамдарды сақтауға керекті қойма ауданы
19-кесте
Тағам түрлері
1т керекті ааудан, м²
Карамель
1,50
Дайын тағамдар қоймасының ауданын есептеп табу
20-кесте
Тағам
Тәуліктік өнім
Сақтау мерзімі, тәулік
Сақтауға жататын салмағы, т
1т сақтауға керек аудан м²
Барлық керек аудан, м²
“Монпансье” карамелі
1,27
5
6,35
1,50
9,525
“Барбарис” карамелі
1,63
4
6,52
3,00
19,56
“Слива” карамелі
1,85
5
6,75
3,70
19,54
Қорытынды
29,085
Қоймаға сақтауға жіберілетін дайын өнімді экспедиция алаңына жөнелтеді. Экспедиция
29,085-100%
------------------ х = ----------------
х-20%
Өзг Парақ № құжат Қолы Күні
Орындаған
Жетекші
4.Өндірістің технохимиялық бақылауы оның метрологиялық қамтамасыз етіледі
Өндірісті дайындаудағы метрологиялық қамтамасыз ету (ӨДМҚ)-технологиялық үрдістер
Мақсаты:
1)Өлшенетін параметрлердің ұтымды номенклатурасын және
2) Өлшеуді орындаудың техникалық үрдістерді
3)Өндірісті ӨҚ-мен қамтамасыз ету;
4)Метрологиялық қызмет көрсету және ең
5)Нормативті-техникалық құжаттарда көрсетілген өлшеуді
6) Өндіріс қызметкерлерін және
7) Метрологиялық бақылауды ұйымдастыру және
ӨДМҚ жұмыстарын мекеменің конструкторлық, технологиялық
Метрологиялық қамтамасыз етуді реттейтін ғылыми-техникалық
ӨДМҚ жүйесінде ҒТҚ маңызды
1)Мекемедегі жалпы ӨДМҚ жағдайы;
2)Метрологиялық қызметтің даму деңгейі;
3)Салалық құжаттарда метрологиялық қамтамасыз
4)Мекемеге технологиялық, құрылымдық және нормативті
5)Салыстырып тексеру және өлшеу құралдарын
ҒТҚ-да ӨДМҚ жұмыстарын ретейтін
Д. ж. 1219000-2013
Өзг Парақ № құжат Қолы
Орындаған
Өндірістің технохимиялық бақылауы оның метрологиялық қамтамасыз етілуі.
әдебиет парақ парақтар
Жетекші
Рецензент
АТУ ТЭК
ХМ и КП – 10-32
Ұйымдастырушылық стандарттары-жүйенің негізі болып
Әдістемелік стандарттар-өлшенетін параметрлердің номенклатурасы
Өндірісті технохимиялық бақылау
Келіп түскен шикізат пен шала фабрикаттардың және дайын
1.Азық-түліктердің,шикізаттардың,шала фабрикаттардың және дайын өнімдердің сапалығын зерттеу.
2.Шала фабрикаттардың және шикізаттардың ГОСТ,РТУ-ге сәйкес
3.Зерттеудің арнайы түрлері:лактоздардың мөлшері,фриктор майының сапасы т.б.
Шикізаттар мен дайын өнімдерді зерттеуді органолептикалық және
Дайын өнімдерді бақылау үшін ГОСТа қарастырылған кондитер өнімдерін
Өнімнің сапалылығы және технологиялық процесінің дұрыстығы туралы
Бұл тәсілдің зор мәні бар,өйткені өнімнің дәмдік сапасы негізгі
Лабораторияны жалпы ауаны айдағышпен жабдықтандырады.Анализ бен зерттеулерді жүргізу процессі
Өзг Парақ № құжат Қолы Күні
Бет
Орындаған
Жетекші
Лабораторияда кепілдеме бойынша келесі бөлемелердің болуы керек׃ аспаптармен
Үлкен кәсіпорындардың лабораторияларын тәжірибелік технологиялық жұмыстарды жүргізетін және аз
Кондитер фабрикаларының лабораторияларына әр түрлі аспаптар мен жабдықтарды орналастырады.Арнайы
Кондитер өндірісі үшін арнайы аспаптар қолданылады׃ аналитикалық таразы, шоколад
Лабораториялық құжаттама
Кондитер фабрика лабораториясының барлық жұмысын арнайы құжаттамамен
Барлық журналдар нөмірленген, тігілген, беттің саны кәсіпорын бастығының немесе
Өзг Парақ № құжат Қолы Күні
Бет
Орындаған
Жетекші
Лаборатория орналасқан бөлмелерге келесідей талаптар қойыла
21-кесте
Көрсеткіштер
Талаптар
Жарықтандыру
Үлкен терезелер күндізгі уақытта жасанды жарықтандырусыз жұмысты қамтамасыз ету
жарық лампаларын қолданған дұрыс;
жалпыдан басқа жұмыс орны жарықтандырылған болу керек; терезе жұмысшының
жағынан да болуы мүмкін.
Орналасуы
Лабораторияның барлық бөлмелерін бір этажда орналастырады; оларды от
жағатын жерлердің, газогенераторлар-
дың, діріл беретін жабдықтар құрылған бөлмелердің (қуатты вентиляторлар) қасында
Аудан, м²
жалпы бір жұмысшыға
200- 250
14
Едендер
Ағашты, линолеум төселген
Төбеге дейінгі биіктік, м
3,2-ден жоғары
Бір жұмысшыға берілген үстелдің ұзындығы, м
1,5
Қажетті қуат, кВт
30
Температура,°С
18-25
Ауаның 20°С-ғы ылғалдылығы
80
Өзг Парақ № құжат Қолы Күні
Бет
Орындаған
Жетекші
"Хабарландыру" – кәсіпорынға келіп түсетін шикізаттың әр партиясын өндірістік
Шикізатты сақтау және шығындау берілген кепілдемеге сәйкес жүргізіледі.Форма №2
Форма №3 " Қант анализі туралы журнал", форма №4
Форма №12 "Жартылай фабрикаттардың және дайын өнімдердің анализі туралы
Форма №14 "Өндірістік цехтарға келіп түсетін шикізаттар мен жартылай
Өзг Парақ № құжат Қолы Күні
Бет
Орындаған
Жетекші
Форма №16 "Сиропты, салманы, карамель массасын және басқа жартылай
Форма №18 "Дайын карамель, драже және халва өндірісінің анализі";
Форма №22 "Шикізаттың, жартылай фабрикаттың, дайын өнімнің және басқалардың
Форма №23 "Дайын өнімге сапалық куәлік" – цех лабораториясының
Форма №24 "Диабеттік бұйымдарының сапа жөніндегі сертификаты" -
Форма №25 "Кешіктірген ОТК өнімінің актісі" – оны екі
Форма №26 "Ферроқоспаларды тіркеу журналы" және форма №27
Форма №28 "Шикізаттың анализі туралы журнал" – кіші және
Әр лаборатория қызметкерінде жұмыс дәптері болу керек.Онда оның иесінің
Дайын кондитер өнімдерін зерттеу
Пирожныйлар мен торттарды органолептикалық көрсеткіштері бойынша
Органолептикалық көрсеткіштері бойынша кондитер өнімдерінің сапасын анықтау сыртқы
Өзг Парақ № құжат Қолы Күні
Бет
Орындаған
Жетекші
Өнімнің біреуінің массасын өнімнің осы түрінің 50 ден кем
Дайын өнімнің ылғалдығын ұнның ылғалдығын анықтайтын тәсілмен анықтайды және
Кондитер өнімдері анализінің нәтижелері журналға жазылады, ал кәсіпорынға
беріледі.Сыртқы көріністері, дәмі, түсі және иісі белгіленген
Өзг Парақ № құжат Қолы Күні
Бет
Орындаған
Жетекші
5. Автоматтандыру
Өндірісті автоматтандыру адамды технологиялық процестерді басқару функцияларын тікелей орындардан
Технологиялық процесстерді автоматтандыру басқару түсінігі осы процессте оңтайлы немесе
Басқару объектісінің жағдайы басқарыла тын технологиялық процестің көрсеткіштері
Технологиялық процесстерді басқару кезінде келесі бақылау алынады: температура,қысым және
- технологиялық процесстердің шың мәніндегі нақты шамаларын анықтауға
- құрал –жабдықтардың жұмысын белгілі жіне бақыланатын көрсеткіштердің
- өз уақытында басталуын берілген кезекті және белгілі өндірісті
- механизмдер мен процестің топталуына әкеліп соқтыратын апаттық
Д. ж. 1219000-2013
Өзг Парақ № құжат Қолы
Орындаған
Автоматика және БАҚ әдебиет парақ парақтар
Жетекші
Рецензент
АТУ ТЭК
ХМ и КП – 10-32
- тіркеуді басқару,белгі беру қондырғыларында өлшенген шамаға сәйкес
- процесстің параметрлерінің белгілі бір ұстап тұру үшін
Технологиялық процесті қажетті техникалық құралдар мен процестің автоматтандыруға дайындығын
Өзг Парақ № құжат Қолы Күні
Орындаған
Жетекші
6. Санитарлық - техникалық бөлiмi
Қазіргі уақытта санитарлы техникалық бөлім жағдайларын жақсарту, оның
Өндірістік желдету жобасын орнатудың негізгі мәселесі – еңбек шарттарын
Бөлмелерде санитарлық — гигиеналық және технологиялық талаптарды қанағаттандыратын
Дипломдық жобаның санитарлық - техникалық бөлiм түсiнiктемесiнде технологиялық жобалаудың
Ауа ылғалдылығы мен температура технологиялық үрдістерді жүргізу талаптарына
6.1.Жылыту жүйесі
Жылыту жүйелерi, түр және жылу шығаратын заттың параметрлерi, жылытқыш
Анықтау жүйесі қабылданады:
А) - өндiрiстiк бөлмелер, залдың құрастырылымының жанында үшiн,
- әуе сәйкесi құйылатын желдетумен.
Д. ж. 1219000-2013
Өзг Парақ № құжат Қолы
Орындаған
Санитарлы техникалық бөлімі
әдебиет парақ парақтар
Жетекші
Рецензент
АТУ ТЭК
ХМ и КП – 10-32
В) Қосалқы ғимараттар үшiн - жобалау бойынша СНиП басшыларының
Жергiлiктi жылытқыш түзеулерi бар өндiрiстiк және қосалқы бөлмелердiң сумен
Кезектi жылыту келесi бөлмелерде ескерiледi: нанның суып қалуы, аунатылатын
Бөлмелер, талап етпейтiн жылытулар: пештердiң қазан, оттық бөлiмшесi, өрт
Өндiрiстiк және қосалқы бөлмелерде тегiс бетi бар радиаторлар жылытқыш
Әкiмдiк- тұрмыстық бөлмелер үшiн ауаның iшкi есептi температурасын "Қосалқы
6.2. Желдету жүйесі
Жылытудың жүйелерi, түрі және жылу шығаратын заттың параметрлерi, жылытқыш
Анықтауды жүйе қабылданады:
А) - өндiрiстiк бөлмелер, залдың құрастырылымының жанында үшiн,
- әуе сәйкесi құйылатын желдетумен.
Б) Майда өндiрiстiк бөлмелерi, тарасыз сақтаудың қоймаларының ұндары үшiн
В) Қосалқы ғимараттар үшiн - жобалау бойынша ҚНжЕ басшылар
Кезектi жылыту келесi бөлмелерде ескерiледi: нанның суып қалуы, аунатылатын
Бөлмелер, талап етпейтiн жылытулар: пештердiң қазан, оттық бөлiмшесi, өрт
Өндiрiстiк және қосалқы бөлмелерде тегiс бетi бар радиаторлар жылытқыш
Өзг Парақ № құжат Қолы Күні
Орындаған
Жетекші
6.3. Сумен жүйесі.
Су - мемлекеттiк стандарт талаптарды қанағаттандыру тиiстi.
Наубайхана өндірісінде су тұзды, ашытқыны ерітуге және қамыр илеу
Суық және ыстық судың жеткiзумен қабыршақтары орнатуы керек.
Шикiзат, нан сырғалықтың даярлауының әзiрлеулерi баспанаға;
Қамба жинау жабдығының сұйық дрожжейлерi өңдеу, экспедиция, мөлшерлеу, технолог
Iшiрлiк сумен жабдықтаудың қамтамасыз етулерi үшiн жұмыс орындарынан 75
25 ммнiң диаметрiнiң мұздай судың барлық құбырлары дымдар конденсациядан
Судың технологиялық жеткізу жабдықтары:
Өзг Парақ № құжат Қолы Күні
Орындаған
Жетекші
6.4. Канализация
.
Өндіріс канализация-- дегеніміз ағым суларды жинау үшін оларды тазалап
- тұрмыс қажеттілігіне шығатын ағын сулар;
- өндірістік қажеттілігіне шығатын ағын сулар;
Жалпы өндірісте канализация екі түрге бөлінеді:ішкі және сыртқы канализация
Ішкі канализация дегеніміз елді мекеннен немесе өндіріс орнынан шыққан
Ласты тазалау және жинау әдістеріне қарай ағызбалы және
Ағызбалы жүйе орталықтандырылған болуы мүмкін, егер оны үйлерінің су
Шығарылмалы жүйеде ласты жергілікті жерде жинайды және оны транспортпен
Өндiрiстiк және кеңселiк бөлмелер арқылы өтетiн канализациялық тiк құбырлар
Корпустың шатырлары судың тастауы бар iшкi суағарларының желiсiн жобаланадыдан
Iшкi суағар желi (тiк құбырлар ) шойын қысым кең
Өзг Парақ № құжат Қолы Күні
Канализация
Бет
Орындаған
Жетекші
8.Еңбекті және қоршаған ортаны қорғау
Еңбек қорғау облысындағы Қазақстан Республикасының негізгі заңы Қазақстан Республикасының
Қазіргі кездегі технологиялық үрдістердің жылдамдығы мен қарқындылығы, жұмыс машиналарының
Еңбекті қорғау - жұмыс үрдісі кезіндегі адамның жұмысқа
Техника қауіпсіздігі – қауіпті өндірістік факторлардың ( авариялар, жарақаттар,
заң нормаларын қолдануға және халықаралық құқық нормаларын қабылдауға болады,
Осылайша қазіргі кезде заң формалары мен нормативтік сұрақтар ҚР
ауқымына, жыл мезгілдеріне сай жасалады.
Д. ж. 1219000-2013
Өзг Парақ № құжат Қолы
Орындаған
Еңбекті қоршаған ортаны қорғау әдебиет парақ парақтар
Жетекші
Рецензент
АТУ ТЭК
ХМ и КП – 10-32
Жарықтандыру
Жарықтандыру адам өміріндегі ең керекті жағдай.
Өндірісті рационльды жарықтандыру психологиялық ыңғайды, көзді ауыртпауды, еңбекті сапалы
Табиғи жарық..Организімнің өмір сүруін жақсартады, ішкі ортаны және бөлмені
Жасанды жарық. Электірлі жарық көзінің көмегімен алынады. Лабораторияда жалпы
Жарықтандыру нормативті талаптарға сай болу керек.
Электр қауіпсіздігі
Электір қауіпсіздігі деген техникалық және ұйымдастыру жүйелерінің шаралары
Қоршаған ортаның ыңғайына қарай бөлмелердің жетілуі /ПЭУ-76-дан/. Лаборатория бөлмелердің
Адамдардың электр тоғымен /ПЭУ-76/ қауіпсіздену сатыларымен байланысты бөлмелер жіктелінеді.
Электротехникалық бұйымдар класы адамдардың электр тоғынан жарақаттануынан қорғау жағдайына
Лабораторияда 0 класы – бұл бұйым, жұмысты оқшаулау және
Өрт қауіпсіздігі
Өндірістің әр нүктесіндегі өрт қауіпсіздігі әр түрлі. Тіпті бір
Өзг Парақ № құжат Қолы Күні
Еңбекті қорғау
Бет
Орындаған
Жетекші
10. Қолданылған әдебиеттер тізімі
1)Дайрашева С.Т,Молдабекова Б.Ж,Кондитер фабрикасының дипломдық жобалау әдістемелік құралының методикалық
2) А.Я. Олейникова, Г.О. Магомедов. Проектирование кондитерских предприятий.
3) Карамель рецептурасы. –М. Тамақ өнеркәсібі.
4) Зубченко А.В. Техналогия кондитерского производства.
5) Г.А. Маршалкин. Технологическое оборудование кондитерских фабрик.
6) И.С. Лурье. Технология кондитерского производства.
7)Б.В.Кафка.И.С.Лурье. Технохимический контроль кондитерского производства.
8) М.М.Благовещенская,Н.О.Воронина.Автоматика и автоматизация пищевых производств.
9)Құдайбергенов.Р.Техникалық термин сөздігі.
10)М.П.Байысбаева. Нан өнімдерінің технологиясы
11)1-2курста өтілген лекция дәптерінен керекті мағұлматтар.
12)Ғаламтордан алынған қысқаша мәліметтер.
13) Өзімнің көзбен көргендерім мен
14) Үсембаева.Кондитер өндірісінің технологиясы.
15)Маршалкин.Г.А. Кондитер өнідірісінің технологиясы.А. 2008ж
16)А.С. Гришин, Б.И. Пакатило, Н.Н. Молодых. «Нан пісіру өнеркәсібі
17)Г.Акишева. Г.Дарибаева Стандарттау метрологиясы
Д. ж. 1219000-2013
Өзг Парақ № құжат Қолы
Орындаған
Қолданылған әдебиеттер әдебиет парақ парақтар
Жетекші
Рецензент
АТУ ТЭК
ХМ и КП – 10-32
Жарықтандыру
Жарықтандыру адам өміріндегі ең керекті жағдай.
Өндірісті рационльды жарықтандыру психологиялық ыңғайды, көзді ауыртпауды, еңбекті сапалы
Табиғи жарық..Организімнің өмір сүруін жақсартады, ішкі ортаны және бөлмені
Жасанды жарық. Электірлі жарық көзінің көмегімен алынады. Лабораторияда жалпы
Жарықтандыру нормативті талаптарға сай болу керек.
Электр қауіпсіздігі
Электір қауіпсіздігі деген техникалық және ұйымдастыру жүйелерінің шаралары
Қоршаған ортаның ыңғайына қарай бөлмелердің жетілуі /ПЭУ-76-дан/. Лаборатория бөлмелердің
Адамдардың электр тоғымен /ПЭУ-76/ қауіпсіздену сатыларымен байланысты бөлмелер жіктелінеді.
Электротехникалық бұйымдар класы адамдардың электр тоғынан жарақаттануынан қорғау жағдайына
Лабораторияда 0 класы – бұл бұйым, жұмысты оқшаулау және
Өрт қауіпсіздігі
Өндірістің әр нүктесіндегі өрт қауіпсіздігі әр түрлі. Тіпті бір
Өзг Парақ № құжат Қолы Күні
Еңбекті қорғау
Бет
Орындаған
Жетекші
10.Жабдықтар спецификациясы
31-кесте

Жабдықтар аттары
Маркасы
Саны
1
Қабылдау щиті
ХШП-2
1
2
Ұнға арналған силос
ХЕ-160А
2
3
Қаққыш фильтр
ХЕ-161
2
4
Қоректендіргіш ротор
М-122М
1
5
Ұн қабылдағыш
ХМП-М
2
6
Ұнды ауыстырғыш
Ш2-ХМБ-50
1
7
Өндірістік бункер
-
1
8
Ұн елеуге арналған бункер
стандартты емес
2
9
Ұн елегі
ПБ-1,5
4
10
Бункер арасындағы таразы
стандартты емес
2
11
Автоматты таразы
041-АВ-50НК
2
12
Бункер астындағы таразы
стандартты емес
2
13
Суға арналған бөшке
үнемдеу
4
14
Тұз еріткіш
Т1-ХСТ-20
2
15
Орталық насос
Г2-ОПА
1
16
Ауа үрлегіш
1А-22-80-АО
2
18
Шикізатқа арналған паддон (ұн, қант, т.б.)
3
19
Комбайнер печенье
Эмульсияға арналған ыдыс
И1Б-1П
1
Д. ж. 1219000-2013
Өзг Парақ № құжат Қолы
Орындаған
Жабдықтар спецификациясы
әдебиет парақ парақтар
Жетекші
Рецензент
АТУ ТЭК
ХМ и КП – 10-32


22 қазан 2019ж.
2008-2018 topreferat.com - Қазақша рефераттар, курстық, дипломдық жұмыстар

^