Кен байыту электрмен жабдықтау жүйесін жобалау диплом жұмысы
№3205


Мазмұны
Кіріспе 8
1 Өндірістің технологиялық процессі 9
1.1 Жобаның бастапқы берілгендері 11
2 Электрлік жүктемені есептеу 12
2.1 Жарықтандыру жүктемені есептеу 12
2.2 Фабрика бойынша электрлік жұктемені есептеу 13
2.3 Цех трансформаторлардың қуаты мен санын есептеу және 0,4 кВ кернеу үшін реактивті қуатты компенсациялау 19
2.4 ТП жүктемелеріне пропорционал QНБК тарату 22
2.5 Фабрика бойынша электрлік жүктеменің дәл есептелуі
2.5.1 ЦТП-да қуат шығындарын анықтау 22 22
2.5.2 СҚ-ның есептік қуаттарын анықтау 23
2.5.3 10 кВ шиналарында Q компенсацияны есептеу 24
3 Сыртқы электрмен жабдықтау схемаларын салыстыру 28
4 U =10 кВ жабдықтарды таңдау және қысқа тұйықталу токтарын есептеу. 44
5 Арнайы бөлім 63
6 Еңбекті қорғау бөлімі 68
7 Экономикалық бөлімі 82
Қорытынды 92
Қолданылған әдебиеттер тізімі 93Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Жұмыс көлемі: 89 бет
Пәні: Соңғы қосылған дипломдық жұмыстар

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------
https://www.topreferat.com/
ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫСТЫҢ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН МӘТІНІ
Мазмұны
Кіріспе 8
1 Өндірістің технологиялық процессі 9
1.1 Жобаның бастапқы берілгендері 11
2 Электрлік жүктемені есептеу 12
2.1 Жарықтандыру жүктемені есептеу 12
2.2 Фабрика бойынша электрлік жұктемені есептеу 13
2.3 Цех трансформаторлардың қуаты мен санын есептеу және 0,4
2.4 ТП жүктемелеріне пропорционал QНБК тарату 22
2.5 Фабрика бойынша электрлік жүктеменің дәл есептелуі
2.5.1 ЦТП-да қуат шығындарын анықтау 22 22
2.5.2 СҚ-ның есептік қуаттарын анықтау 23
2.5.3 10 кВ шиналарында Q компенсацияны есептеу 24
3 Сыртқы электрмен жабдықтау схемаларын салыстыру 28
4 U =10 кВ жабдықтарды таңдау және қысқа тұйықталу
5 Арнайы бөлім 63
6 Еңбекті қорғау бөлімі 68
7 Экономикалық бөлімі 82
Қорытынды 92
Қолданылған әдебиеттер тізімі 93
Кіріспе
Халық шаруашылығы мен өндірісті дамыту электр энергетикасын жетілдіру қажеттілігін
Электр энергиясының басты тұтынушылары болып өндіріс транспорт, ауыл шаруашылығы,
Электр энергиясы барлық ауыл шаруашылық салаларында, әсіресе әртүрлі механизмдердің
Электрқабылдағыштардың үлкен тобын ауыл шаруашылығының барлық салаларында: көтергіш-көлік машиналары,
Электр энергиясы кен-байыту фабрикасында қолданылатын энергияның негізгі түрі болып
Кенді байыту үшін электр құралдар мен электр жабдықтау жүйесінің
Қазіргі уақытты ірі және кішігірім қуатты электр машиналары, кернеуі
Энергожүйеден өндіріс объектілеріне, қондырғыға, жабдық пен механизмдерге қажетті мөлшер
Өндіріс мекемелеріндегі өндірілген энергияны беру, орналастыру мен тұтыну жоғары
Электр энергиясын цехтік орналастыру жүйесінде комплекттік қондырғылар жабдықтары, қосалқы
Электр жабдықтау объектілерін жобалаудың басты мәселесі – олардың сенімділігі
1 Өндірістің технологиялық үрдісі
Жезқазған байыту фабрикалары № 1, 2 мыс
Жер астындағы кендер сульфидті
сульфидi - тотықтардың құрамы 12 % - ке
араласы тотықтардың құрамы 12-20 %;
тотықтардың тотығылған құрамы - 20 %;
1.1 Технологиялық материалдар және жабдықтар
Сүзетін тор орташа ұсақталуының уатқыштарының алдында шыбықшалар арқылы сүзетiн
Натридың ксантогенаты сұйық бутилді сульфид кендерiнiң флотациясында реагент ретiнде
Роторлы вагон төңкергiш - темір жолдағы
Конусты iрi ұсақтағыш 1500/180 - 3000 кгс/см2ге дейiн көмбе
Езу, жару, бұрылыс және уатылу шақпақ тау-кен жыныстарын
Конусты уатқыш - 1500/180 ұсақтағышының негiзгi техникалық мiнездемесі
Кесте 1.1-Конусты уатқыш - 1500/180 ұсақтағышының негiзгi техникалық
Параметрлердің аталуы Нормасы
Ені, мм 1500
Руданың размері, мм 1200
Тасымалданатын руданың ені, мм 1200
Ұсақтағыштың конусының диаметрі, мм 2520
Ұсақтағыштың конусының минутта айналуы 80
Электрқозғалтқыш:
Типі ФАМСО-158-10
қуаты, кВт 310, 320
Айналу жиілігі, айн/мин 590
кернеуі, в 6000
Ұсақтағыш массасы, т 415,4
Конвейерлер кеннiң тасымалдауы үшiн байыту фабрикаларында қолданылады.
1.1 - сурет — кен-байыту фабрикасының технологиялық сұлбасы
1 — тізбекті тасымалдағыш, бункерден немесе қоймадан шихталық шикізаттарды
Жылдар Кеннiң өңдеуi,
мың тонна Мыстың шығарылуы,тонна Рудадағы мыстың, пайыз Шығарымы,пайыз
план айғақ % план айғақ % план айғақ план
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2000 17 788 000 12 484 826 70,2 134
2001 22 038 300 18 008 944 81,7 190
2002 21 870 500 19 801 857 90,5 180
2003 22 152 400 22 170 573 100,1 186
2004 23 973 550 24 312 487 101,4 202
2005 23 422 193 24 952 047 106,5 204
2006 23 298 733 24 221 909 104,0 209
2007 21 953 066 23 248 714 105,9 206
2008 22 583 406 21 276 806 94,2 205
2009 23 626 316 20 791 208 88,0 207
2010 25 308 530 23 911 029 94,5 195
2011 26 332 205 23 887 876 90,7 189
1.2 Жобаға берілген мәліметтер
Фабриканың басты жоспар сүлбесі.
2. Фабриканың цехтар бойынша электр жүктемелерінің мәліметтері.
3. Фабрика, 10 кВ қуаттары 50 МВА 4 турбогенераторлары
4.ЖЭО-нан фабрикаға дейінгі қашықтық – 4,5 км.
5. Фабрика үш ауысыммен жұмыс істейді.
Кесте 1.3 – Фабрика бойынша берілген электрлік жүктемелері
№ Цех аталуы Эл.қа-былда-ғыштар саны Тұрақталған қуат, кВт
Бір электр қабылдағыш, РН, кВт ΣРн
1 Қойма 10 5-20 120
2 Қазандық 30 10-80 350
3 Пульпосорғы: а) 0,4 кВ 10 1-20 100
б) СҚ 10 кВ 4 1250 5000
4 Суьфидтік кен қоймасы 50 10-30 1000
5 Механикалық цех 37 7-35 200
6 Байыту цехі 100 1-50 3700
7 Ұсақтау цехі 3 120 360
8 Ұсақтау-жуу цехі № 1
а) 0,4 кВ 40 1-30 720
б) СҚ 10 кВ 4 500 2000
9 Сорғы станциясы 6 120 720
10 Кептіру цехі 40 10-100 850
11 Ұсақтау-жуу цехі № 2 30 20-80 1050
12 Кептіру цехі 200 1-100 400
13 Ұсақтау цехі 50 10-100 2000
14 Магниттік сеперациялау цехі 180 10-120 3200
15 Гараж 20 10-20 150
16 Зауытбасқару,асхана 30 1-30 250
17 Шламосорғы СҚ 10 кВ 2 800 1600
2 Фабрика бойынша электр жүктемелерін есептеу
2.1 Жарықтандыру жүктемесін есептеу
Жарықтандыру жүктемесін анықтау кезінде жеңілдетілген әдіс бойынша есептеуде өндіріс
Бұл әдіс бойынша есептелетін жарықтандыру жүктемесі ең жүктелген аусымдағы
Рpo=КcoРуо , кВт,
Qpo=tgоРр квар.
мұндағы Кco – жарықтандыру, жүктемесінің активті қуаты бойынша сұраныс
tgо – реактивті қуат коэффициенті cos бойынша
Руо – цех бойынша жарықтандыру қабылдағыштардың орнықты қуаты
Руо=оF, кВт
мұндағы 1м2 келетін меншікті есептік қуат кВт;
F – фабриканың жалпы сұлбасы бойынша анықталатын өндіріс ғимаратының
Fтеррцехов =F1+ F2+ F3+…+ F15;
Fтер фаб =А B ,м2;
Fосвещаем терр= Fтер фаб- Fтеррцехов
Барлық есептік берілулер 2.1-кестеге “Жарықтандыру жүктемені есептеу” енгізіледі.
2.2 Фабрика бойынша электр жүктемелерін есептеу
Фабрика цехтары бойынша кернеуі 1кВ-қа дейінгі электр жүктемелерді
Электрлік жүктеменің картограммасын есептеу үшін шеңбер радиусы жазылады
(2.2.1)
мұндағы R – шеңбердің радиусы;
α – сектордың бұрышы;
m – шеңбер ауданын табу үшін масштаб, 0,5-ке тең.
Электр қабылдағыштар топтары үшін ең жүктелген сменадағы орташа активті
(2.2.2)
(2.2.3)
Торап электр қабылдағыштарынан жарты сағатты максималды активті және реактивті
(2.2.4)
егер болса ,
Максимум коэффициентінің мәні қабылдағыштар тобының қолдану коэффициентіне және қабылдағыштардың
Есептелетін қорек торабының максималды толық жүктемесі келесі формула бойынша
(2.2.5)
Максималды есептік ток
(2.2.6)
2.1 к е с т е - Жарықтандыру жүктемесін
№ Цехтардың аты Цех өлшемдері Цех ауданы
F, м2 Меншікті жарықтандыру жүктемесі, ро кВт/м2 Сұраныс коэффициенті,Кc
тұрақты қуаты
Ру.о., кВт Жарықтандыру жүктемесін есептеу Tgφ
Ені Ұзын-дығы
Рро, кВт Qро,кВт
1 Қойма 87 23 2001 0,015 0,95 30,02 28,52
2 Қазандық 34 40 1348 0,001 0,6 1,35 0,81
3 Пульпосорғы: 20 15 300 0,015 0,95 4,5
4 Суьфидтік кен қоймасы 40 23 920 0,015 0,95
5 Механикалық цех 40 20 800 0,015 0,95 12
6 Байыту цехі 92 80 7298 0,014 0,95 102,2
7 Ұсақтау цехі 37 23 851 0,013 0,95 11
8 Ұсақтау-жуу цехі № 1 35 40 1400 0,016
9 Сорғы станциясы 23 23 529 0,015 0,95 8
10 Кептіру цехі 45 42 1872 0,015 0,9 28
11 Ұсақтау-жуу цехі № 2 80 26 2080 0,016
12 Кептіру цехі 85 90 7586 0,015 0,95 113,8
13 Ұсақтау цехі 98 20 1960 0,013 0,95 25,5
14 Магниттік сеперациялау цехі 40 47 1880 0,015 0,95
15 Гараж 82 17 1394 0,013 0,6 18,1 10,9
16 Зауытбасқару,асхана 94 17 1598 0,009 0,4 14,4 5,7
18 Территорияны жарықтандыру 651 810 527400 0,009 0,1 4746,1
2.2 к е с т е - 0,4
№ Цехтардың аты Рн.мин-Рн.мах ΣРн, кВт n m Kи
Рсм, кВт Qсм, кВар
Рр, кВт Qр, кВар Sр, кВар
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Қойма
а) күштік 5÷20 120 10 >3 0,35 0,9 0,5
б) жарықтық
28,5 14,2
Барлығы
92,3 35,2 98,8
2 Қазандық
а) күштік 10÷80 350 30 >3 0,5 0,9 0,5
б) жарықтық
0,8 0,4
Барлығы
240,56 96,66 259,25
3 Пульпосорғы
а) күштік 1÷20 100 10 >3 0,6 0,9 0,5
б) жарықтық
4,2 2,1
Барлығы
79,8 35,1 87,2
4 Суьфидтік кен қоймасы
а) күштік 10÷30 1000 50 3 0,4 0,9 0,5
б) жарықтық
13,1 6,5
Барлығы
469,1 206,5 512,5
2.2 к е с т е н і ң
1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 Механикалық цех
а) күштік 7÷35 200 37 >3 0,3 0,9 0,5
б) жарықтық
11,4 5,7
Барлығы
102,6 35,7 108,6
6 Байыту цехі
а) күштік 1÷50 3700 100 >3 0,6 0,9 0,5
б) жарықтық
97,0 48,5
Барлығы
2472,4 1158,5 2730,4
7 Ұсақтау цехі
а) күштік 120 360 3 <3 0,45 0,9 0,5
б) жарықтық
10,5 5,2
Барлығы
370,5 318,4 488,5
8 Ұсақтау-жуу цехі № 1
а) күштік 1÷30 720 40 >3 0,45 0,9 0,5
б) жарықтық
21,28 10,64
Барлығы
393,88 172,64 430,05
9 Сорғы станциясы
а) күштік 120 720 6 >3 0,65 0,9
2.2 к е с т е н і ң
б) жарықтық
7,53 3,77
Барлығы
648,69 261,17 699,29
10 Кептіру цехі
а) күштік 10÷100 850 40 >3 0,35 0,9 0,5
б) жарықтық
26,6 13,3
Барлығы
434,2 162,0 463,5
11 Ұсақтау-жуу цехі № 2
а) күштік 20÷80 1050 30 >3 0,5 0,9 0,5
б) жарықтық
31,6 15,8
Барлығы
645,8 278,3 703,2
12 Кептіру цехі
а) күштік 1÷100 4800 200 >3 0,35 0,9 0,5
б) жарықтық
108,1 54,0
Барлығы
1956,1 894,0 2150,7
13 Ұсақтау цехі
а) күштік 10÷100 2000 50 >3 0,45 0,9
2.2 к е с т е н і ң
б) жарықтық
24,2 12,1
Барлығы
1059,2 462,1 1155,6
14 Магниттік сеперациялау цехі
а) күштік 10÷120 3200 180 >3 0,5 0,9 0,5
б) жарықтық
26,7 13,3
Барлығы
1802,7 813,3 1977,7
15
Гараж
а) күштік 10÷20 150 20 <3 0,25 0,9 0,5
б) жарықтық
10,8 5,4
Барлығы
67,1 24,1 71,3
16
Зауытбасқаруу, асхана
а) күштік 1÷30 150 30 >3 0,4 0,9 0,5
б) жарықтық
5,75 2,88
Барлығы
131,7 52,8 141,9
Барлық цехтағы:
10967,1 5007,1 12056,1
Территорияны жарықтандыру
474,66 47,46
Зауыттағы барлығы: 0,4 Кв
11441,8 5054,5 12508,5
2.3 Трансформаторлар санын анықтау барысында 0,4 кВ шинасын-дағы
Цех трансформаторларының саны мен қуатын технико-экономикалық жолымен ғана мүмкін
Есептеулер үшін мәліметтер:
Рp0,4= 11441,8 кВт;
Qp0,4= 5054,5 квар;
Sp0,4= 12508,5 кВА.
Трансформаторлар санын анықтау барысында 0,4 кВ шинасындағы реактивті
Nmin т= + ΔN
мұнда Рр 0,4 – соммалы есептік активті қуат;
кз –трансформатордың жүктелу коэффициенті;
Sнтр – трансформатордың қабылданған номинал қуаты;
(N – ең жақын бүтін санға дейінгі қосымша.
Кен-байыту фабрикасы 2 категориялы тұтынушыларға жатады, үш ауыммен жұмыс
Ең көп есептік активті жүктемені қамдау үшін қажетті қуаттары
Nmin т= + 0,058 =9
Экономика жағынан тиімді саны
N т..э = N min + m
мұнда m – қосымша трансформаторлардын саны.
N т..э – З*п/ст капиталды шығындардың тұрақты құраушыларын ескеріп,
кз = 0,8; N min = 9; (N =
N т..э =9+1=10 трансформатор.
Трансформаторлардың таңдалған саны бойынша кернеуі 1 кВ-қа дейінгі желіге
Q1= ;
Q1= =5731,3 квар
0,4 кВ шиналарында реактивті қуаттар балансы шартынан Qнбк1 шамасын
Qнбк 1+Q1=Qр 0,4,
бұдан,
Qнбк 1= Qр 0,4 - Q1= 5107,5– 5731,3 =
Qнбк=Qнбк 1=0 квар.
К е с т е 2.3- Цех ТП-да төменгі
№ Тп Sнт,кВА Qнбк Цех № Рр0,4 кВт Qр0,4
ТП1 –(2х1600)
ТП2 –(2х1600)
∑Sнтр = 6400 8 393,8 172,6
9 648,6 261,1
12 1956,1 894
13 1059,2 462,1
15 67,1 24,1
16 131,7 52,8
Терр.жар. 474,6 47,4
Барлығы 6 4731,41 1914,5 5104,072 0,79
ТП3--(21600)
ТП4--(11600)
∑Sнтр=4800 кВА 14 1802,79 813,39
2 240,56 96,66
3 79,88 35,14
4 469,11 206,55
5 102,6 35,7
11 645,87 278,31
Барлығы 6 3340,81 1465,75 3648,21 0,76
ТП5--(21600)
ТП6--(11600)
∑Sнтр=4800 кВА 6 2472,46 1158,53
10 434,26 162,09
1 92,36 35,36
7 370,51 318,45
Барлығы 4 3372,95 1727,25 3789,48 0,78
2.4 Фабриканың нақтыланған жүктемесінің есептелуі
2.4.1 Трансформатордағы қуат шығындарын анықтау
Трансформатордағы активті қуаттың анықталуы:
(Рт=(Рхх+(Ркз. Кз2;
Трансформатордағы активті қуаттың анықталуы:
(Qт=(Qхх+(Qкз. Кз2= . Sнт+ . Sнт. Кз2;
ТМ-1600-10/0,4 трансформаторын таңдаймыз:
Паспорттық берілгендері:
Sнт=1600 кВА, Iх=1,3%, Uкз=6,5%, (Рхх=2,75 кВт, (Ркз=18 кВт
1-ші магистраль үшін, яғни ТП1-ТП2:
Кз=0,79
Трансформатор саны N=4
(Рт=4(2,75+18. 0,792)=55,9 кВт,
(Qт=4( . 1600+ . 1600. 0,792)=342,8 квар
2-ші магистраль үшін, яғни ТП3-ТП4:
Кз=0,76
Трансформатор саны N=3
(Рт=3(2,75+18. 0,762)=39,4 кВт,
(Qт=3( . 1600+ . 1600. 0,762)=242,6 квар
3-ші магистраль үшін, яғни ТП5-ТП6:
Кз=0,78
Трансформатор саны N=3
(Рт=3(2,75+18. 0,782)=41,1 кВт,
(Qт=3( . 1600+ . 1600. 0,782)=252,2 квар
Барлық қуат шығындары
Σ∆Ртр=136,47 кВт (2.24)
Σ∆Qтр=837,65 квар (2.25)
2.4.2 Синхронды қозғалтқыштардың есептік қуаттарын анықтау
Синхронды қозғалтқыш үшін есптік активті және реактивті қуаттарды анықтаймыз
Р р СҚ = Р н СҚ ( NСҚ
Q р СҚ = Р р СҚ ( tgφ,
СҚ үшін есептік қуатын анықтау:
СҚ: Рн СҚ =1250 кВт; cos
Р р СҚ = 1250 ( 4 ( 0,85
Qр СҚ= Рр СҚ·tgφ=4250·0,539=2290,75 кВар.
СҚ: Рн СҚ =500 кВт; cos
Р р СҚ = 500 ( 4 ( 0,85
Qр СҚ= Рр СҚ·tgφ=1700·0,539=916,3 кВар.
СҚ: Рн СҚ =800 кВт; cos
Р р СҚ = 800 ( 2 ( 0,85
Qр СҚ= Рр СҚ·tgφ=1360·0,539=733,04 кВар.
2.4.5 ГПП 10кВ шинасындағы реактивті қуатты өтемелеу
Резервтегі қуат
Qрез=0,1∙ΣQрасч =0,1∙ (Qр0,4+ΔQтТП∑)
Qрез =0,1· (5107,5+837,6)=594,5 квар.
Энергожүйеден келетін қуат
Qэ=0,25∙ΣPр зав=0,25∙ (Pр0,4+ΔPтТП∑+PрСД∑)
Qэ =0,25· (11445,2+136,4+7310)=4439,5 квар.
ВБК қуатын реактивті қуат баланстар шартынан анықтаймыз
QВБК =Qр0,4+ΔQтТП∑+ Qрез - Qр.СД∑ - Qэ -QНБК∑
QВБК=5007,1+837,6+594,5-2290,7-916,3-733-0=-1840кВар
реактивті қуатты компенсациялауға ВБК керек емес.
2.4 к е с т е –Фабрика бойынша
№ТП, Sн.т,Qнбктп Цех № n Рн
ТП-1,2
Sнт=6400
8 40 1-30 720 324 162
9 6 120 720 468 234
12 200 1-100 4800 1680 840
13 50 10-100 2000 900 450
15 20 10-20 150 37,5 18,75
16 30 1-30 250 100 50
күштік 346 1-120 8640 0,4 3509 1754
жарықтық
Тер. жар
474,56 47,46
Барлығы
ТП-3,4
Sнт=4800
14 180 10-120 3200
2 30 10-80 350 175 87,5
3 10 1-20 100 60 30
4 50 10-30 1000 400 200
5 37 7-35 200 60 30
11
525 262,5
күштік 337 1-120 5900 0,47 2820 1410
жарықтық
Барлығы
2.4 – кестенің жалғасы
ТП-5,4 Sнт=4800 7 3 120 360
162 81
6 100 1-50 3700
1 10
42 21
10 40 10-100 850
297,5 148,7
күштік
153 1-120 5030 0,54 2721
жарықтық
162,7 81,38
Барлығы
3156,4 1442 3470 0,72
Барлығы 0,4 кВ
ΔΡт тпΣ,ΔQттпΣ
10кВ эл,жуктемесі
СҚ 10кВ 10 500-1250 8600
Барлығы фабрика
Сыртқы электрмен жабдықтау схемаларын таңдау
Өнеркәсіпті электрмен жабдықтау кезінде бірнеше топтарды салыстыру қажеттілігі
Фабрика, 10 кВ қуаттары 50 МВА 4 турбогенераторлары бар
ЖЭО-нан фабрикаға дейінгі қашықтық – 4,5 км.
Фабрика үш ауысыммен жұмыс істейді.
Технико–экономикалық салыстыру үшін электрмен жабдықтаудың 2 нұсқасын қарастырамыз:
I нұсқа – ЛЭП 115 кВ;
II нұсқа – 10 кВ.
I нұсқа үшін технико-экономикалық есептеу
3.1 сурет - Электрмен жабдықтау жобасының бірінші сұлбасы
I нұсқа бойынша электржабдықтарды таңдаймыз.
3.1 ГПП трансформаторын таңдау
(3.1)
Қуаттары 16000 кВА екі трансформаторларды қарастырамыз.
Жүктелу коэффициенті
(3.2)
ТДН –16000-110 трансформаторды қабылдаймыз
Трансформатордын паспорттық берілулері:
Sн=16000 кВА, Uвн=115 кВ,ΔPхх=18 кВт, ΔPкз=85 кВт, Iхх=0,7 %.
Ктр=480 мын.у.е.
ГПП трансформаторларындағы қуат шығындары мен электрэнергия-ларынын шыгындарын анықтаймыз
Активті куат шыгындары
(3.3)
Реактивті куат шыгындары
(3.4)
Трансформаторларындағы энергия шығындары
Үш ауысыммен жұмыс істеу кезде Твкл=6000сағ. Тмакс=5000сағ
(3.5)
сағ
Трансформатордағы энергия шығындарын анықтаймыз
ΔWтрГПП=2(ΔPхх∙Tвкл+ΔPкз∙ τ ∙Kз2) ;
ΔWтрГПП=2(18∙6000+85∙3411∙0,62)=424749 кВт∙сағ.
3.1.1 ЛЭП 110 бойынша өтетін қуатты анықтаймыз
.
Бір желіден өтетін есептеу тоғы:
.
Апаттық режимдегі тоқ
(3.10)
Тоқтың экономикалық тығыздығы бойынша қимасын анықтаймыз (jэ)
(3.11)
мұнда j=1,1 А/мм2 Тм=5000 сағ
ЛЭП 110-ға АС –70, Iдоп=265А сымды қабылдаймыз.
,
Таңдалған қиманы тексереміз:
Жұмыс тоғынан қызу шарты бойынша
Iдоп=265 А>Iр=47,6 А
Апаттық режимде
Iдоп ав=1,3∙Iдоп=1,3∙265=344,5 A>Iав=95,2 A .
ЛЭП-гі электр энергия шығындарын анықтаймыз:
(3.12)
кВт∙сағ
мұнда
R=r0∙L
R =0,46∙4,5=2,07 Ом,
3.1.2 U=110 кВ сөндіргіштерді, ажыратқыштарды, айырғыштарды
таңдау
Аппараттарды таңдау алдында алмастыру схемасын құрамыз (3.2 - сурет.)
3.2 сурет – Орынбасу сұлбасы
Енді базистік өлшемдерді таңдаймыз:
Sб=1000 МВА; Uб=115 кВ.
(3.14)
Желінің кедергісі келесі формуламен табылады:
(3.15)
Желінің кедергісін келесідей табамыз:
(3.16)
К-1 нүктесіндегі қысқа түйықталу тоғын есептейміз:
(3.17)
К-1 нүктесіндегі соққы тоғы:
(3.18)
мұндағы , Ку– соққы коэффициенті. Энергожүйедегі қысқа тұйықталуда
=1,72.
К-1 нүктесіндегі қысқа тұйықталу қуаты:
(3.19)
К-2 нүктесіндегі қысқа тұйықталу тоғын есептейміз:
(3.20)
К-2 нүктесіедегі қысқа тұйықталу тоғы
мұндағы, Ку – соққы коэффициенті. Энергожүйе және ВЛ
К-2 нүктесіндегі қысқа тұйықталу қуаты
3.1.3 110 кВ кернеуге арналған сөндіргіштер таңдау
В1,В2 сөндіргіштерді жүйедегі трансформатордың апатты тоқ арқылы
және В3 сөндіргішті жұмыс тоғы арқылы таңдаймыз.
МКП-110Б-630-20У1;бағасы-10310 у.е. сөндіргішті таңдаймыз.
3.1 к е с т е
Паспорттық берілулері Есептік берілулері
Uн= 110 кВ
Iн= 630 А
Iоткл.= 20 кА
Iдин.=52 кА
Uн= 110 кВ
IАВ= 209,95 А
Iк-1=1,91 кА
iук-1= 4,9 кА
В3 секционндық сөндіргішті таңдаймыз МКП-110Б-630-20У1
3.2 к е с т е
Паспорттық берілулері Есептік берілулері
Uн= 110 кВ
Iн= 630 А
Iоткл.= 20 кА
Iдин.=52 кА Uн= 110 кВ
IАВ= 212,6 А
Iк-1=1,92 кА
iук-1= 4,9 кА
В4, В5 сөндіргіштерді таңдау шарты:
В4, В5 сөндіргіштерді апаттық тоқ арқылы таңдаймыз
3.3 к е с т е
Паспорттық берілулері Есептік берілулері
Uн= 110 кВ
Iн= 630 А
Iоткл.= 20 кА
Iдин.=52 кА Uн= 110 кВ
IАВ= 106,3 А
Iк-1=1,92 кА
iук-1= 4,9 кА
МКП-110Б-630-20У1,бағасы – 10310 у.е. сөндіргішін таңдадық
В6, В7 сөндіргіштерді апаттық тоқ арқылы таңдаймыз
3.4 к е с т е
Паспорттық берілулері Есептік берілулері
Uн= 110 кВ
Iн= 630 А
Iоткл.= 20 кА
Iдин.=52 кА Uн= 110 кВ
IАВ= 106,3 А
Iк-2=1,8 кА
iук-2= 4,6 кА
МКП-110Б-630-20У1,бағасы – 10310 у.е. сөндіргішін таңдадық
В1, В2 сөндіргіштердің үлестік қосылымы:
В3 сөндіргіштің үлестік қосылымы:
3.1.4 110кВ кернеуге ажыратқыштар таңдаймыз
РНД -110/630 Т1 ажыратқышын таңдаймыз.
Бағасы 690у.е.
3.5 к е с т е
Паспорттық берілулері Есептік берілулері
Uн=110 кВ
Iн= 630 А
Iпред скв. ток ампл.=80 кA
Iпред.терм.стойк.=31,5 кA Uн= 110 кВ
IАВ =425,3 А
iУд к2 = 4,6 кА
Iк2=1,92 кA
ОПН-110У1 таңдаймыз, бағасы 328 у.е.
3.1.5 Электрқондырғыларына кететін капиталды шығындар
1. ГПП трансформаторына кететін капиталды шығын
2. ЛЭП-қа кететін капиталды шығын
= 13300y.e. Екі тізбекті, темірден жасалған тіреу.
3. В1-В2 сөндіргіштеріне кететін капиталды шығын
4.В3 сөндіргішіне кететін капиталды шығын
5.В4-В5 сөндіргіштеріне кететін капиталды шығын
6.В6-В7 сөндіргіштеріне кететін капиталды шығын
7 Ажыратқышқа кететін капиталды шығын
8. Жүйе трансформаторларына кететін шығын
9. Асқын кернеуді шектеуішке кететін капиталды шығындар :
10 .Капиталды шығындардың қосындысын анықтайық
(3.21)
3.1.6 Өндірістің жылдық ұстанымдарды анықтайық
Амортизациялық аударылымдардың нормалары
Еа лэп=0,028
Еа об=0,063
Эксплуатациялық аударылымдар нормалары
Еэкс.об=0,01
Еэкс.лэп230=0,004
Амортизациялық аударылымдар
Иа.лэп =Еа∙Клэп=0,028∙59850=1676 у.е./жыл;
Иа.обор= Еа.обор∙Кобор( = 0,063∙1421940=89582 у.е./жыл;
Иа∑= Иа.лэп+ Иа.обор=1676+89582=91258у.е./жыл.
Эксплуатацияға арналған ұстаным
Иэкс.лэп = Еэкс.лэп ∙ Клэп = 0,004∙59850=239 у.е./жыл;
Иэкс.обор = Еэкс.обор ∙ Кобор( = 0,01∙1421940=14219у.е./жыл;
Иэкс.∑= Иэкс.лэп +Иэкс.обор=239+14219=14458 у.е./жыл.
Жобаланып жатқан электрқондырғысындағы электрэнергиясының жылдық шығынынан туындайтын ұстаным
Ип=Со∙( ∆Wтр.гпп +∆Wлэп)=0,007 ∙(424749+96147)=3646 y.e./год
Сo=1/Кдоллар=1/148≈0,007 у.е./кВт∙сағ..
Ұстанымдар қосындысы
И1=Иа∑+ Иэкс.∑+Ипот =91258+14458+3646=109362 у.е./год
I нұсқа бойынша келтірілген шығындар қосындысы
(3.24)
II Нұсқа
3.4 сурет – электрмен жабдықтау сұлбасының екінші схемасы
Бір желіден өтетін есептеу тоғы
.
Апаттық режимдегі тоқ:
Тоқтың экономикалық тығыздығы бойынша қимасын анықтаймыз (jэ):
.
мұнда j=1,1 А/мм2 Тм=5000 сағ
ЛЭП 10-ға 4*АС –120, Iдоп=375А сымды қабылдаймыз.
,
Таңдалған қиманы тексереміз:
Жұмыс тоғынан қызу шарты бойынша:
Iдоп=4*375 А>Iр=519,22 А
Апаттық режимде:
Iдоп ав=1,3∙Iдоп=1,3∙1500=1950 A>Iав=944 A.
ЛЭП-гі электр энергия шығындарын анықтаймыз:
кВт∙сағ
мұнда
R=r0∙L
R =0,24∙4,5=1,1 Ом,
В1, В2, В3 сөндіргіштерді таңдау
3.5 сурет – Орынбасу сұлбасы
Қысқа түйықталу токтарын есептейміз Iкз есептеу (о.е.).
Sб=1000 МВА және Uб=10,5 кВ, сонда базистік тоқ
Желінің кедергісін келесідей табамыз
(3.28)
ТВФ-63-2ЕУ3 Sпол=78,75 МВА генераторын таңдаймыз.
К-1 нүктесіндегі қысқа түйықталу тоғын есептейміз
(3.31)
К-1 нүктесіндегі соққы тоғы
Мұндағы , Ку– соққы коэффициенті. Энергожүйедегі қысқа тұйықталуда
=1,72.
К-1 нүктесіндегі қысқа тұйықталу қуаты:
К-2 нүктесіндегі қысқа тұйықталу тоғын есептейміз:
К-2 нүктесіедегі қысқа тұйықталу тоғы:
мұндағы, Ку – соққы коэффициенті. Энергожүйе және ВЛ
К-2 нүктесіндегі қысқа тұйықталу қуаты:
3.6 В1-В4 сөндіргіштерді таңдау
В1-В3 сөндіргіштерді жүйе трансформаторларының авариялы тоғы бойынша таңдаймыз:
3.6 к е с т е
Таңдау шарты В1,В2 сөндіргіштерінің берілгендері В3-В4 сөндіргіштерінің
,кВ 10кВ≥10кВ 10кВ≥10кВ
,кА 1600кА≥1038,4кА 1600кА≥1038,4кА
,кА 31,5кА≥4,3кA 31,5кА≥1,8кA
,кА 80кА≥10,9кA 80кА≥4,6кA
В1,В2 сөндіргіштері үшін ВВЭ-10-31,5/1600 У3түрін таңдаймыз.Бағасы-19 мың у.е.
В3-В4 сөндіргіші үшін ВВЭ-10-31,5/1600 У3түрін таңдаймыз.Бағасы-19 мың у.е.
3.7 В5- сөндіргіштерді таңдау
Таңдау шарты В5 сөндіргішінің берілгендері
,кВ 10кВ≥10кВ
,кА 1600кА≥1038,4кА
,кА 31,5кА≥1,8кA
,кА 80кА≥4,6кA
РНД -10/2000 Т1 ажыратқыштарын таңдаймыз,бағасы – 295 y.e.
3.7 к е с т е
Паспортные берілгендері Есептік берілгендері
Uн=10 кВ
Iн=2000 А
Iпред сквозн дин =85 кА
Iпред.терм.стойк.=31,5 kA
Uр= 10 кВ
Iав=1038,4 А
IУ = 51кА
Iк.= 21,07 кA
II нұсқа бойынша шығындарды есептейміз
1. В5 сөндіргішіне кететін капиталды шығындар
2. ЛЭП-қа кететін шығындар
= 70000y.e. Екі тізбекті, темір бетоннан жасалған
3. В1-В2 сөндіргіштеріне кететін капиталды шығындар
4. В3-В4 сөндіргіштеріне кететін капиталды шығындар
5. Ажыратқыштарға кететін капиталды шығындар
Барлық капиталды шығындардың қосындысы
3.2.7 Өндірістің жылдық ұстанымын анықтау
Амортизациялық түсілім нормасы
Еа лэп10=0,024
Еа об=0,063
Эксплуатациялық түсілім нормасы
Еэкс.об=0,01
Еэкс.лэп10=0,004
Амортизациялық түсілім
Иа.лэп =Еа∙Клэп=0,024∙1260000=30240 у.е./жыл;
Иа.обор= Еа.обор∙Кобор( = 0,063∙97360=6134 у.е./жыл;
Иа∑= Иа.лэп+ Иа.обор=30240+6134=36374 у.е./жыл.
Эксплуатацияға арналған ұстан
Иэкс.лэп = Еэкс.лэп ∙ Клэп = 0,004∙1260000=5040 у.е./жыл;
Иэкс.обор = Еэкс.обор ∙ Кобор( = 0,01∙97360=973у.е./жыл;
Иэкс.∑= Иэкс.лэп +Иэкс.обор=5040+973=6013 у.е./жыл.
Жобаланып жатқан электрқондырғысындағы электрэнергиясының жылдық шығынынан туындайтын ұстаным
Ип=Со∙( ∆Wлэп)=0,007 ∙(14897025)=104279 y.e./год
Сo=1/Кдоллар=1/148≈0,007 у.е./кВт∙сағ.
Ұстанымдар қосындысы
И2=Иа∑+ Иэкс.∑+Ипот =36374+6013+104279=146666 у.е./жыл
II нұсқа бойынша келтірілген шығындар қосындысы
3.8 к е с т е – ТЭЕ нәтижелері
КΣ т.у.е Иа Σ т.у.е. Иэ Σ т.у.е. Ип
115кВ 1481790 91258 14458 3646 287177
10кВ 1357360 36374 6013 104279 309549
І нұсқаны шығыны аз, сенімділігі жақсы болғандықтан таңдаймыз.
4. U=10кВ үшін жабдықтың таңдауы және қысқа тұйықталу тоғын
4.1 СҚ –дан тұтынуын ескере отырып Iкз (U=10 кВ)
4.1 сурет – Орынбасу сұлбасы
Орынбасу сұлбасының параметрлерін анықтаймыз:
Sб=1000 МВА; Uб=10,5кВ, xтр.ж.=0,26о.е., хлэп=0,18о.е., Iк1=1,9кА, Iк2=1,8кА
Қысқа тұйықталу тоғы:
(4.1.1)
4.1.2 Синхронды қозғалтқыштарға дейінгі кабельдер кедергісін табайық.
№3 пуьпосорғы цехында СДНЗ-2-18-61-8 төрт синхронды қозғалтқышы
Берілгені:
(4.1.2)
(4.1.3)
Тоқтың экономикалық тығыздығы бойынша СҚ-қа кабель таңдаймыз:
Fэ = ,
Fэ =
(4.1.5)
ААШв-10-(3 70), , X0 = 0,08
СҚ қоректендіретін кабель кедергісі:
СҚ параметрлерін анықтаймыз:
СҚ-тан қысқа тұйықталу тоғы:
(4.1.6)
Мұндағы,
(4.1.7)
№8 ұсақтау-жуу цехында СДНЗ-2-18-61-8 төрт синхронды қозғалтқышы
Берілгені:
(4.1.8)
(4.1.9)
Тоқтың экономикалық тығыздығы бойынша СҚ-қа кабель таңдаймыз:
Fэ = ,
Fэ =
(4.1.11)
ААШв-10-(3 25), , X0 = 0,09
СҚ қоректендіретін кабель кедергісі:
СҚ параметрлерін анықтаймыз:
СҚ-тан қысқа тұйықталу тоғы:
(4.1.12)
Мұндағы,
(4.1.13)
№17 шламо-сорғы цехында СҚНЗ-2-18-61-8 екі синхронды қозғалтқышы
Берілгені:
(4.1.14)
(4.1.15)
Тоқтың экономикалық тығыздығы бойынша СҚ-қа кабель таңдаймыз:
Fэ = ,
Fэ =
ААШв-10-(3 50), , X0 = 0,006
СҚ қоректендіретін кабель кедергісі:
СҚ параметрлерін анықтаймыз:
СҚ-тан қысқа тұйықталу тоғы:
(4.1.17)
Мұндағы,
(4.1.18)
IҚТ=Iкз(3)+IкзСҚ1+ IкзСҚ2+ IкзСҚ3=7,92 +0,47+0,18+0,3=8,87 кА
Iудкз=1,41∙1,8∙8,87=21,3 кА
Кабелдерді қайта таңдау қажет емес.
4.2 Сөндіргіштерді таңдау
В8-В10 кірістегі және В9 секцондық сөндіргіштерін таңдау:
Sр.фаб.=18187 кВА
Жұмыс тоғы
Iр=
Апаттық тоғы: Iа=2∙Iр=2∙531,8=1063,6 кA.
ВМПЭ-10-20/1600 УЗ. [4] типті сөндіргіштерді таңдаймыз.
4.1 к е с т е сөндіргіштің тексеруі:
Паспорттық Есептелген
Uн=10 кВ
Iн=1600 A
Iскв.ампл.=20 кА
Iпред..терм. = 52 кА
Uн=10 кВ
Iав=1063,6 А
Iуд.кз=1,9кА
I кз∑= 4,9 кА
Жетегі ППВ серіппелі
Секциондық сөндіргіш арқылы,кіріс сөндіргіш арқылы өтетін жүктеменің жартысы өтеді,
ВВЭ-10-20/630У3 [4] сөндіргіш қабылдаймыз.
4.4 к е с т е сөндіргіштің тексеруі:
Паспорттық Есептелген
Uн=10 кВ
Iн=630A
Iскв.ампл.=20 кА
Iпред..терм. = 52 кА
U=10,5 кВ
Iав=531,5 А
I.уд.кз=1,8 кА
I к-3= 4,9 кА
Жетегі ППВ серіппелі
4.2.2 Шығатын желілердің ажыратқыштарын таңдау:
1)ГПП-(ТП1-ТП2) магистралі:
Есептелген тоқ
Авариялық тоқ
Iав=2∙Iр=2∙131,1=262,2 A
В14-В15 сөндіргішін таңдаймыз:
ВВЭ-10-20/630У3 [4] сөндіргішін қабылдаймыз.
4.5 к е с т е сөндіргіштің тексеруі:
Паспорттық Есептелген Uн=12 кВ
Iн=630A
Iоткл=20 кА
Iскв=52 кА U=10,5 кВ
Iав=223,6 А
Iкз=1,9 кА
Iy=4,9 кА
Жетегі ППВ серіппелі
Кабелдер таңдаймыз:
ААШв-10-(3х120) с Iдоп=240 А кабелін таңдаймыз.
Тексеру: Iдоп ав =240 Iр =131,1
Iдоп ав =1,3·240=312 А  Iав =262,2 А;
Жүктеме ажыратқышы таңдаймыз:
а) Uном= 10 кВ ≥ Uр=10 кВ
б) Iном= 400 А ≥Iав= 2·89,1= 178,2 А;
ВНР-10/400-10зУ3 ТП маркалы жүктеме ажыратқышын таңдаймыз.
ТП2:
Кабель таңдаймыз:
ААШв-10-(3х70) с Iдоп=165 А кабелін таңдаймыз.
Тексеру: Iдоп каб =165 Iр =65,56 А
Iдоп ав =1,3·165=214,5 А  Iав =2·65,56=131,12 А
2) ГПП-(ТП3-ТП4) магистралі:
В15-В17 сөндіргіштерін таңдаймыз:
ВВЭ-10-20/630У3 [4] сөндіргіш қабылдаймыз.
4.6 к е с т е сөндіргіштің тексеруі:
Паспорттық Есептелген
Uн=12 кВ
Iн=630A
Iоткл=20 кА
Iскв=52 кА U=10,5 кВ
Iав=190А
Iкз=1,9 кА
Iy=4,9 кА
Жетегі ППВ серіппелі
Кабелдер таңдаймыз:
ААШв-10-(3х185) с Iдоп=310 А кабелін таңдаймыз.
Тексеру: Iдоп ав =310 Iр =190,2
Iдоп ав =1,3·310=372 А  Iав =380,4 А;
Жүктеме ажыратқышы таңдаймыз:
а) Uном= 10 кВ ≥ Uр=10 кВ
б) Iном= 400 А ≥Iав= 2·89,1= 178,2 А;
ВНР-10/400-10зУ3 ТП маркалы жүктеме ажыратқышын таңдаймыз.
ТП4:
Кабель таңдаймыз:
ААШв-10-(3х50) с Iдоп=60 А кабелін таңдаймыз.
Тексеру: Iдоп каб =50 Iр =31,6 А
Iдоп ав =1,3·50=65 А  Iав =2·31,6=63,2 А
3) ГПП-(ТП5-ТП6) магистралі:
В15-В17 сөндіргіштерін таңдаймыз:
ВВЭ-10-20/630У3 [4] сөндіргіш қабылдаймыз.
4.6 к е с т е сөндіргіштің тексеруі:
Паспорттық Есептелген
Uн=12 кВ
Iн=630A
Iоткл=20 кА
Iскв=52 кА U=10,5 кВ
Iав=380,4А
Iкз=1,9 кА
Iy=4,9 кА
Жетегі ППВ серіппелі
Кабелдер таңдаймыз:
ААШв-10-(3х185) с Iдоп=310 А кабелін таңдаймыз.
Тексеру: Iдоп ав =310 Iр =190,2
Iдоп ав =1,3·310=372 А  Iав =380,4 А;
Жүктеме ажыратқышы таңдаймыз:
а) Uном= 10 кВ ≥ Uр=10 кВ
б) Iном= 400 А ≥Iав= 2·89,1= 178,2 А;
ВНР-10/400-10зУ3 ТП маркалы жүктеме ажыратқышын таңдаймыз.
ТП4:
Кабель таңдаймыз:
ААШв-10-(3х50) с Iдоп=140 А кабелін таңдаймыз.
Тексеру: Iдоп каб =140 Iр =65,6 А
Iдоп ав =1,3·140=182 А  Iав =2·47,5=95 А
4.2.3 СҚ-ға сөндіргіш таңдаймыз:
№8 сорғы цехында Sн=1250 кВА, Iр.сд=46,74 А.
ВВЭ-10-20/630У3 [4] сөндіргішін қабылдаймыз.
4.7 к е с т е сөндіргіштің тексеруі:
Паспорттық Есептелген
Uн=12 кВ
Iн=630A
Iоткл=20 кА
Iскв=52 кА U=10,5 кВ
Iав=46 А
Iкз=5,85 кА
Iy=14,85 кА
Жетегі ППВ серіппелі
№7 сорғы цехында Sн=500 кВА, Iр.сд=46,74 А.
ВВЭ-10-20/630У3 [4] сөндіргішін қабылдаймыз.
4.8 к е с т е сөндіргіштің тексеруі:
Паспорттық Есептелген
Uн=12 кВ
Iн=630A
Iоткл=20 кА
Iскв=52 кА U=10,5 кВ
Iав=46 А
Iкз=5,85 кА
Iy=14,85 кА
Жетегі ППВ серіппелі
№17 шламосорғы цехында Sн=800 кВА, Iр.сд=46,74 А.
ВВЭ-10-20/630У3 [4] сөндіргішін қабылдаймыз.
4.9 к е с т е сөндіргіштің тексеруі:
Паспорттық Есептелген
Uн=12 кВ
Iн=630A
Iоткл=20 кА
Iскв=52 кА U=10,5 кВ
Iав=46 А
Iкз=5,85 кА
Iy=14,85 кА
Жетегі ППВ серіппелі
4.3 Тоқ трансформаторын таңдау
Келесі шартпен тоқ трансформаторы таңдалады:
құрылғының кернеуі бойынша: Uном тт Uном уст-ки;
тоқ бойынша: Iном тт Iрасч;
электродинамикалық беріктілік бойынша: Кдин
екіншілік жүктеме бойынша: Sн2 Sнагр расч;
5) термиялық беріктілік бойынша: Ктс= ;
6) конструкциялық және дәлдік класы бойынша.
Кірістегі В8,В9,В10,В11 сөндіргіштердегі тоқ трансформаторын таңдау
ТЛ-10 У3 Iн = 2000 А/5 А ; Sн
4.10 к е с т е тоқ трансформаторын есептеу
Аспап Тип Фаза А, ВА Фаза В, ВА Фаза
A Э-350 0,5 0,5 0,5
W Д-365 0,5 - 0,5
Var И-395 0,5 - 0,5
Wh САЗ-И681 2,5 2,5 2,5
Varh СРУ-И689 2,5 2,5 2,5
Барлығы 6,5 5,5 6,5
Тоқ тансформатордың шығысындағы жүктемесін есептейміз. Шықпалық жүктеменің кедергісі, аспап
R2 = Rприб + Rпров + Rк-тов
Аспаптардың кедергілері мына формуламен анықталады
(4.10)
(4.11)
мұнда Sприб. – аспап қоректенетін қуат,
I2 – аспаптың екінші номинал тоғы.
Сым кедергілері
(4.12)
(4.13)
АКРТВ; F=2,5мм2 сымын қабылдаймыз
(4.14)
S2=R2 =0,41652=10,5 ВА;
Мұндағы, R2=Rприб+Rпров+Rк-тов=0,26+0,056+0,1=0,416 Ом
2)ГПП шинасындағы В12-В13 секциондық сөндіргіштеріне трансформатор тоғын таңдаймыз:
ТЛ-10У3 тоқ трансформаторын қабылдаймыз:
Iн = 600А/5А; Sн = 17 ВА.
4.11 к е с т е тоқ трансформатор жүктемесі
Аспап Типі А, ВА В, ВА С, ВА
A Э-350 0,5 0,5 0,5
Барлығы
0,5 0,5 0,5
Тоқ тансформатордың шығысындағы жүктемесін есептейміз. Шықпалық жүктеменің кедергісі, аспап
Сым кедергілері
АКРТВ ; F=2,5 мм2 сымын қабылдаймыз;
R2 = Rприб + Rпров + Rк-тов
R2 = 0,02 + 0,056 + 0,1 = 0,176
S2 = 0,176 · 52 = 4,4 ВА;
а) ГПП-(ТП1-ТП4) желісінің тоқ трансформаторын таңдаймыз
Аспап Типі А, ВА В, ВА С, ВА
А Э-350 0,5 0,5 0,5
Wh САЗ-И681 2,5 2,5 2,5
Varh СР4-И689 2,5 2,5 2,5
Итого
5,5 5,5 5,5
0,6-0,22-0,1=0,28 Ом;
АКР ТВ кабелін таңдаймыз, F=2,5мм2 ;
R2=Rприб+Rпров+Rконт=0,22+0,056+0,1=0,376 Ом;
S2=R2∙ =0,376∙52=9,4 ВА.
ГПП-(ТП1-ТП4) желісінің тоқ трансформаторына, Iав=0,22кА, тоқ трансформаторын ТПЛК-10У3: Iн=300
б) ГПП-(ТП5-ТП6) желісінің тоқ трансформаторын таңдаймыз
Аспап Типі А, ВА В, ВА С, ВА
А Э-350 0,5 0,5 0,5
Wh САЗ-И681 2,5 2,5 2,5
Varh СР4-И689 2,5 2,5 2,5
Барлығы
5,5 5,5 5,5
0,6-0,22-0,1=0,28 Ом;
АКР ТВ кабелін таңдаймыз, F=2,5мм2 ;
R2=Rприб+Rпров+Rконт=0,22+0,056+0,1=0,376 Ом;
S2=R2∙ =0,376∙52=9,4 ВА.
ГПП-(ТП5-ТП6) желісінің тоқ трансформаторын, Iав=0,2кА, тоқ трансформаторын ТПЛК-10У3: Iн=300
в)СҚ-қа арналған тоқ трансформаторын таңдайық. Ip= 46,74A
Аспап Типі А, ВА В, ВА С, ВА
A Э-350 0,5 0,5 0,5
А Э-350 0,5 0,5 0,5
А Э-350 0,5 0,5 0,5
Varh СР4-И689 2,5 2,5 2,5
Барлығы
4 4 4
0,4-0,16-0,1=0,14 Ом;
АКР ТВ кабелін таңдаймыз; F=2,5 мм2;
R2=Rприб+Rпров+Rконт=0,16+0,056+0,1=0,316 Ом;
S2=R2∙ =0,316∙52=7,9 ВА.
тоқ трансформаторын таңдаймыз:
ТПЛК-10У3: Iн=100 А; Uн=10 кВ;Sн =10 ВА.
г)СҚ-қа арналған тоқ трансформаторын таңдайық. Ip= 46,74A
Аспап Типі А, ВА В, ВА С, ВА
A Э-350 0,5 0,5 0,5
А Э-350 0,5 0,5 0,5
А Э-350 0,5 0,5 0,5
Varh СР4-И689 2,5 2,5 2,5
Итого
4 4 4
0,4-0,16-0,1=0,14 Ом;
АКР ТВ кабелін таңдаймыз; F=2,5 мм2;
R2=Rприб+Rпров+Rконт=0,16+0,056+0,1=0,316 Ом;
S2=R2∙ =0,316∙52=7,9 ВА.
тоқ трансформаторын таңдаймыз:
ТПЛК-10У3: Iн=100 А; Uн=10 кВ;Sн =10 ВА.
д)СҚ-қа арналған тоқ трансформаторын таңдайық. Ip= 46,74A
Аспап Типі А, ВА В, ВА С, ВА
A Э-350 0,5 0,5 0,5
А Э-350 0,5 0,5 0,5
А Э-350 0,5 0,5 0,5
Varh СР4-И689 2,5 2,5 2,5
Барлығы
4 4 4
0,4-0,16-0,1=0,14 Ом;
АКР ТВ кабелін таңдаймыз; F=2,5 мм2;
R2=Rприб+Rпров+Rконт=0,16+0,056+0,1=0,316 Ом;
S2=R2∙ =0,316∙52=7,9 ВА.
тоқ трансформаторын таңдаймыз:
ТПЛК-10У3: Iн=100 А; Uн=10 кВ;Sн =10 ВА.
4.4 Кернеу трансформаторларын таңдау
Келесі шартпен кернеу трансформаторы таңдалады:
1) қондырғының кернуі бойынша: Uном Uуст;
2) екінші ретті жүктеме бойынша: Sном2 S2расч;
3) дәлдік классы бойынша;
4) құрылымы және қосылу сұлбасы бойынша.
4.12 к е с т е кернеу трансформаторын есептеу
Аспап Тип Sоб-ки , ВА Орам спны cos sin
V Э-335 2 2 1 0 2 8 -
W
Д-335 1,5 2 1 0 2 6 -
Var И-335 1,5 2 1 0 2 6 -
Wh СА3-И681 3 Вт 2 0,38 0,925 9 54
Varh СР4-И689 3 вар 2 0,38 0,925 9 22,3
Барлық
82 183,6
Есептелетін екінші ретті жүктеме
НТМИ – 10- 66 У3,T3 типті ТН қабылдаймыз
НТМИ-10-66У3,Т3 типті кернеу трансформаторын тексеру
4.13 к е с т е
Uн т=10 кВ Uн т=10 кВ
Sн 2=500 кВА Sр 2=198,8 ВА
Схема соединения обмоток
Дәлдік класы бойынша - 3
4.5 Цех трансформаторларына сөндіргіш жүктемесі
Барлық цехтық трансформаторлар үшін ВНПу –10/400 –10 УЗ
Таңдап алынған сөндіргішті тексереміз
4.14 к е с т е
Паспорттық Есептелген
Uн=10 кВ
Iн=400 A
Iскв=25 кА Uн=10 кВ
Iав=34,7 A
Iкз=5,85 кА
Жетегі серіппелі
4.5.1 Шығысындағы кабельдерді таңдау
Кабельдерді таңдау келесі шарттар бойынша орындалады:
а) экономиклық тоқ тығыздығы бойынша:
б) минималды қима бойынша: Fmin =((Iкз((tп;
в) жұмыс тоғының қызу шарты бойынша: Iдоп каб
г) апаттық режим бойынша: Iдоп ав Iав/Кпопр;
д) кернеу шығынына байланысты: (Uдоп (Uрас
ГПП-(ТП1-ТП4)
а)
jэ=1,4 алюминий жиласы бар кабельдік желі үшін
б)
ААШв-10-(3х95), Iдоп=205 А кабелін таңдаймыз;
в) апаттық тоқ бойынша тексеру: Iдоп ав =1,3∙205=0,266кА >0,22кА
г) бір траншеяда жатқан кабель санына байланысты түзету коэффициентін
(146,6А < 205 А);
Шарттар орындалады.
ТП1-ТП2
а)
б)
ААШв-10-(3х70) , Iдоп=165 А кабелін таңдаймыз;
в) апаттық тоқ бойынша тексеру: Iдоп ав =1,3∙165=214,5 А
г) бір траншеяда жатқан кабель санына байланысты түзету коэффициентін
(117,3 А < 165 А);
Шарттар орындалады.
ТП2-ТП3
а)
б)
ААШв-10-(3х50) , Iдоп=140 А кабелін таңдаймыз;
в) апаттық тоқ бойынша тексеру: Iдоп ав =1,3∙140=182 А
г) бір траншеяда жатқан кабель санына байланысты түзету коэффициентін
(88 А < 140 А);
Шарттар орындалады.
ТП3-ТП4
а)
jэ=1,4
б)
ААШв-10-(3х50), Iдоп=140 А кабелін таңдаймыз;
в) апаттық тоқ бойынша тексеру: Iдоп ав =1,3∙140=182 А
г) бір траншеяда жатқан кабель санына байланысты түзету коэффициентін
(46,3А < 140 А);
Шарттар орындалады.
ТП4-ТП5
а)
б)
ААШв-10-(3х50), Iдоп=140 А кабелін таңдаймыз;
г) бір траншеяда жатқан кабель санына байланысты түзету коэффициентін
(23,16 А < 140 А);
Шарттар орындалады.
ГПП-(ТП5-ТП6)
а)
jэ=1,4.
б)
ААШв-10-(3х70), Iдоп=165 А кабелін таңдаймыз;
в) апаттық тоқ бойынша тексеру: Iдоп ав =1,3∙165=0,2 кА
г) бір траншеяда жатқан кабель санына байланысты түзету коэффициентін
(133,4 А < 165 А);
Шарттар орындалады.
ТП5-ТП6
а)
б)
ААШв-10-(3х50), Iдоп=140 А кабелін таңдаймыз;
в) апаттық тоқ бойынша тексеру: Iдоп ав =1,3∙140=182 А
г) бір траншеяда жатқан кабель санына байланысты түзету коэффициентін
(80 А < 140 А);
Шарттар орындалады.
№7 сорғы Iр.сд=46,74 А
а)
б)
ААШв-10-(3х50), Iдоп=140 А кабелін таңдаймыз;
в) бір траншеяда жатқан кабель санына байланысты түзету
(58,42 А <140 А);
Шарттар орындалады.
№7 сорғы Iр.сд=46,74 А
а)
б)
ААШв-10-(3х50), Iдоп=140 А кабелін таңдаймыз;
в) бір траншеяда жатқан кабель санына байланысты түзету
(58,42 А <140 А);
Шарттар орындалады
№7 сорғы Iр.сд=46,74 А
а)
б)
ААШв-10-(3х50), Iдоп=140 А кабелін таңдаймыз;
в) бір траншеяда жатқан кабель санына байланысты түзету
(58,42 А <140 А);
Шарттар орындалады
4.6 ГПП шиналарын тандау
Шиналардың қимасын ұзақ мерзімді ток пен экономикалық тиімділігіне қарап
АТ-10010 маркалы қатты қимасы тік төртбұрышты алюминий шинасын таңдаймыз.
Iдоп=1820 А(бір фазаға бір жолақ), Iав=1,68 кА; iуд=14,85 кА
а) Iдоп=1820 А Iав=1,68 кА;
б) Iкз –ға термиялық төзімділігі:
Fmin=∙Iкз∙ =12∙14,85∙ =178,2 мм2 < 1000 мм2
в) Соққы тогына динамикалық төзімділігі доп=700 кгс/см2:

W=0,167∙b∙h2=0,167∙0,8∙102=13,36 см3
мұнда, L=100 см – изоляторлар арасындағы ара қашықтық;
а=10 см – фазалар арасындағы ара қашықтық;
b=0,8 см – жолақтың қалыңдығы;
h=10 см – шинаның ені (биіктігі).
Шартқа қарасақ, шиналар динамика жағынан төзімді
4.7. Изоляторларды таңдау
Қатты шиналар изоляторларда бекітіледі.Оларды таңдау шарттары
А) номиналды кернеу бойынша: Uном ( Uуст ;
Б) рұқсат етілген жүктемесі бойынша: Fдоп ( Fрасч;
мұндағы Fрасч – изоляторға түсіретін күш;
Fдоп – изолятордың бас жағына рұқсат етілген
С6-80 I УХЛ.типті изоляторды таңдаймыз Fразруш =600 кгс.
Fдоп = 0,6∙Fразруш = 0,6 ∙636кгс. ( > 63,58
5. Технико-экономикалық салыстыру
Электрлік жүктемені анықтаған кейін және тұтынушының сенімділік категориясын орнатқаннан
Технико-экономикалық есептеу мыналарды таңдау үшін орындалады:
1) цехтардың және кәсіпорындардың элкетржабдықтауда тиімді рационалды
сұлбасын таңдау үшін;
2) басты төмендетуші подстанцияның транформаторларының жұмыс режимі мен қуаттарының
3) кәсіпорынның жүйесіндегі ішкі және сыртқы электрменжабдықтауда рационалды кернеуін;
4) реактивті қуатты компенсациялауда экономикалық тиімділігін және компесациялаушы құрылғыларды
5) электрлік аппараттарды, изоляторларды және тоқжүретін қондырғыларды;
6) сымның қимасын, техникалық және экономикалыққа тәуелді кабельдің қимасын
7) өзіндік электрстанцияның тиімді қуаты және генераторлық қондырғылар керек
8) электржелілерді орнату тәсілдері және трассаны.
Бұл этапта желіде қарастырылып отырған екі нұсқаның тиімдісін таңдау
З=ЕнК+И
Мұнда, З – келтірілген шығындардың саны;
Ен – эффективті коеффициенті (0,12);
К – құрылғыларға кететін капиталды шығын ;
И – жылдық эксплуатациондық шығын.
К = ∑Ктр+∑Клэп+∑Кв+∑Кажыр+∑Ктр сис
И = Иа∑+ Иэкс.∑+Ипот (5.3)
I нұсқа
Электрқондырғыларына кететін капиталды шығындар
1. ГПП трансформаторына кететін капиталды шығын
2. ЛЭП-қа кететін капиталды шығын
= 13300y.e. Екі тізбекті, темірден жасалған тіреу.
3. В1-В2 сөндіргіштеріне кететін капиталды шығын
4.В3 сөндіргішіне кететін капиталды шығын
5.В4-В5 сөндіргіштеріне кететін капиталды шығын
6.В6-В7 сөндіргіштеріне кететін капиталды шығын
7 Ажыратқышқа кететін капиталды шығын
8. Жүйе трансформаторларына кететін шығын
9. Асқын кернеуді шектеуішке кететін капиталды шығындар :
10 .Капиталды шығындардың қосындысын анықтайық
3.1.6 Өндірістің жылдық ұстанымдарды анықтайық
Амортизациялық аударылымдардың нормалары
Еа лэп=0,028
Еа об=0,063
Эксплуатациялық аударылымдар нормалары
Еэкс.об=0,01
Еэкс.лэп230=0,004
Амортизациялық аударылымдар
Иа.лэп =Еа∙Клэп=0,028∙59850=1676 у.е./жыл;
Иа.обор= Еа.обор∙Кобор( = 0,063∙1421940=89582 у.е./жыл;
Иа∑= Иа.лэп+ Иа.обор=1676+89582=91258у.е./жыл.
Эксплуатацияға арналған ұстаным
Иэкс.лэп = Еэкс.лэп ∙ Клэп = 0,004∙59850=239 у.е./жыл;
Иэкс.обор = Еэкс.обор ∙ Кобор( = 0,01∙1421940=14219у.е./жыл;
Иэкс.∑= Иэкс.лэп +Иэкс.обор=239+14219=14458 у.е./жыл.
Жобаланып жатқан электрқондырғысындағы электрэнергиясының жылдық шығынынан туындайтын ұстаным
Ип=Со∙( ∆Wтр.гпп +∆Wлэп)=0,007 ∙(424749+96147)=3646 y.e./год
Сo=1/Кдоллар=1/148≈0,007 у.е./кВт∙сағ..
Ұстанымдар қосындысы
И1=Иа∑+ Иэкс.∑+Ипот =91258+14458+3646=109362 у.е./год
I нұсқа бойынша келтірілген шығындар қосындысы
II нұсқа
Электрқондырғыларына кететін капиталды шығындар
1. В5 сөндіргішіне кететін капиталды шығындар
2. ЛЭП-қа кететін шығындар
= 70000y.e. Екі тізбекті, темір бетоннан жасалған
3. В1-В2 сөндіргіштеріне кететін капиталды шығындар
4. В3-В4 сөндіргіштеріне кететін капиталды шығындар
5. Ажыратқыштарға кететін капиталды шығындар
Барлық капиталды шығындардың қосындысы
3.2.7 Өндірістің жылдық ұстанымын анықтау
Амортизациялық түсілім нормасы
Еа лэп10=0,024
Еа об=0,063
Эксплуатациялық түсілім нормасы
Еэкс.об=0,01
Еэкс.лэп10=0,004
Амортизациялық түсілім
Иа.лэп =Еа∙Клэп=0,024∙1260000=30240 у.е./жыл;
Иа.обор= Еа.обор∙Кобор( = 0,063∙97360=6134 у.е./жыл;
Иа∑= Иа.лэп+ Иа.обор=30240+6134=36374 у.е./жыл.
Эксплуатацияға арналған ұстан
Иэкс.лэп = Еэкс.лэп ∙ Клэп = 0,004∙1260000=5040 у.е./жыл;
Иэкс.обор = Еэкс.обор ∙ Кобор( = 0,01∙97360=973у.е./жыл;
Иэкс.∑= Иэкс.лэп +Иэкс.обор=5040+973=6013 у.е./жыл.
Жобаланып жатқан электрқондырғысындағы электрэнергиясының жылдық шығынынан туындайтын ұстаным
Ип=Со∙( ∆Wлэп)=0,007 ∙(14897025)=104279 y.e./год
Сo=1/Кдоллар=1/148≈0,007 у.е./кВт∙сағ.
Ұстанымдар қосындысы
И2=Иа∑+ Иэкс.∑+Ипот =36374+6013+104279=146666 у.е./жыл
II нұсқа бойынша келтірілген шығындар қосындысы
3.8 к е с т е – ТЭЕ нәтижелері
КΣ т.у.е Иа Σ т.у.е. Иэ Σ т.у.е. Ип
115кВ 1481790 91258 14458 109362 287177
10кВ 1357360 36374 6013 104279 309549
І нұсқаны шығыны аз, сенімділігі жақсы болғандықтан таңдаймыз
6. Өміртіршілік қауіпсіздігі
6.1 Өндірістік кәсіпорындағы еңбек қорғау бойынша техникалық шараларға талдау
Өндірісте еңбек қорғау жұмысы еңбек қорғаудың негізгі мақсаты, еңбек
Еңбек қорғау жауапкершілігі негізінен өндірістің бас инженеріне, бас мамандарға,
Еңбек қорғау қызметін құруда ұйымда еңбек қорғау қызметін ұйымдастыруда
Еңбек қорғау қызметінің міндеттері:
жұмысшылардың еңбек қорғау талаптары орындауды ұйымдастыру жұмысы;
жұмысшылардың заңмен басқа да еңбек қорғау бойынша нормативті құқықтық
өндірістік жарақаттың алдын алу бойынша профилактикалық жұмыс, кәсіптік аурулар
еңбек қорғау сұрақтары бойынша жұмыс беруші мен жұмысшыларға мәлімет
еңбек қорғау бойынша озық тәжірибені үйрену және кеңінен тарату,
Еңбек қорғау қызметінің функциясы мен оның қызметкерлерінің құқықтары еңбек
Еңбек қорғау қызметіне қойылған міндеттерді жүзеге асыру үшін төменгі
өндірістік фактор себепші болған аурулар, кәсіби аурулар, өндірістік жарақаттарды
зиянды және қауіпті өндірістік факторлардың параметрлеріне өлшеуді жүргізу және
ұжымдық келісім шарттың «Еңбек қорғау» бөлімін құрастыруға, еңбек қорғау
еңбек қорғау бойынша нұсқаулар дайындау қажет, себебі мамандықтар мен
мамандықтар мен лауазымдар тізімін құруда көмек көрсету керек, осы
ғимараттардың, жабдықтардың, машиналар мен механизмдердің, құрылғылардың, жұмысшылардың, ұжымдық және
өндірістік бағытта қолдануға берілген объекті қабылдайтын комиссия жұмысына қатысу,
өндірістік жарақаттар, кәсіптік аурулардың алдын алу, еңбек қорғау мен
жоспарланған іс-шараларды орындау бойынша ұйымдастыру-әдістемелік көмек көрсету;
өндірісте болған сәтсіз жағдайды тексеруді ұйымдастыру және сәтсіз жағдайды
өндірісте болған сәтсіз жағдайда немесе кәсіптік ауруларға байланысты сақтандыру
ГОСТ бекіткен үлгілермен еңбек жағдайымен еңбек қорғаудың есептерін құру;
ұйым жұмысшыларына еңбек қорғау бойынша оқыту бағдарламасын әзірлеу, сонымен
еңбек қорғау бойынша уақтылы оқытуды ұйымдастыру және еңбек қорғау
еңбек қорғау бойынша нұсқамалар қарастырғанда және әзірлемелер дайындағанда бөлімше
бөлімшелерді ұйымның локалды нормативтік құқықтық акттарымен қамтамасыз ету еңбек
ҚР еңбек қорғау бойынша қолданыстағы заңдар мен басқа да
Еңбек қорғау мен еңбек жағдайы тарапына байланысты жұмысшылар арыздарын,
Өндірістің еңбек қорғау қызметі бақылау жүргізеді:
жұмысшылардың еңбек қорғау бойынша нормативтік құқықтық акттар талаптарын сақтауын;
жеке және ұжымдық қорғану әдістерін дұрыс қолдану мен қамтамасыз
өндірісте сәтсіз жағдайларды есепке алу және тексеру ретінде нұсқауларды
еңбек қорғау мен оның жағдайын жақсарту бойынша көрсетілген жоспарларды,
мамандық пен жұмыс түрлерінің тізімдеріне сәйкес жұмысшылар үшін еңбек
жұмыс орындарына аттестация өткізуін және еңбек қорғау бойынша жұмыстарды
Еңбек қорғау бойынша жоспарлау жұмыстары перспективалық бірнеше жылға (жылдық,айлық)
Еңбек қорғау қамтамасыз етуге ұлттық заңдар мен ережелермен бекітілген,
Еңбек қорғауды басқару жүйесінің негізгі элементтері:
саясат;
ұйымдастыру;
жоспарлау және жүзеге асыру;
бағалау;
жоғары сатыға көтеру үшін іс-әрекет жасау.
Техникалық шаралар бұл факторлардың жұмысшыларға әсерiн елеулi төмендетуге мүмкiндiк
6.2 Жезқазған кен-байыту фабрикасының № 1-ші бас корпусының
Атмосфераға зиянды қоспалардың шығарылуы
Кен-байыту фабрикасының ауаны ластайтын зиянды қоспалардың көздері:
- ұсақтау корпусында кенді тасу мен
- бас корпустарда технологиялық процеске арналған реагенттердің су ерітінділері
- қосалқы шаруашылықтың байыту қоймаларының жанында
Кен-байыту фабрикасының зиянды қоспалардың көздері организацияланған, организацияланбаған болып бөлінеді.
Организацияланбаған технологиялық қалдықтар (шаңданатын материалдармен әртүрлі транспорттық операциялар кезіндегі
Атмосфералық ауаны ластаудың көп таралғаны технолгиялық процесс кезінде пайда
Барлық шаң шығару көздері 78 сепарацондық шаң аулауғыштар жүйесімен
Кен-байыту фабрикасында реагенттердің еру және ерітінділердің даярлау реагентті
Организацияланбаған қалдықтар көздеріне кесектеу корпустарында, пісіру цехтарында сақтау
Шаңдардың ауаға сіңу жылдамдығы олардың меншікті салмағына, формасына және
6.1 кесте – Атмосфераға шығарылытын зиянды қоспалардың сипаттамасы
Бөлімше атауы
Ластану көздері
Зиянды қоспалардың құрамы, г/сек Нормалық құрамы
т/жыл Қолданылуы
1 2 3 4 5
№1 Кесектеу корпусы Аспирациондық жүйе – 32
Мыс – 0,199
Қорғасын – 0,019
433,515
4,767
0,455 Аспирациондық жүйемен ауланған шаң технологиялық процеске қайтарылады;
ауланбағаны – атмосфераға шығарылады
Организацияланбаған қоспалар Органикалық емес шаң
80,0
№2 Кесектеу корпусы Аспирациондық жүйе – 48 дана.
Мыс – 0,406
Қорғасын – 0,043
373,38
5,305
0,574
Организацияланбаған қоспалар Органикалық емес шаң 110,0
Сақтау қоймасы Организацияланбаған қоспалар Органикалық емес шаң 1025,6 Ауланбайды,
№1Бас корпус Желдету жуйесі – 14 дана. Күкіртті сутек
Күкіртті көміртек – 0,916
Спирттар – 0,0758
Фторлы водород– 0,00055 1,768
24,339
0,628
0,00057 Ауланбайды, қолданылмайды
№2Бас корпус Желдету жуйесі – 17 дана. Күкіртті сутек
Күкіртті көміртек – 1,904
Спирттар – 0,149 4,008
57,46
4,496 Ауланбайды, қолданылмайды
Күкіртті қышқылды нейтралдау учаскесі
Күкіртті сутек – 0,0004
Мышьяктік көміртек – 0,00395
Фосфорлы көміртек – 0,0119
Күкіртті қышқыл – 0,00631
Мышьяктік ангидрид – 0,000082 0,012
0,12
0,0719
0,1911
0,019 Ауланбайды, қолданылмайды
Барлығы №1,2 ЖКБФ Барлық көздер Барлық зиянды қоспалар
Атсмосфераларда қоспалардың сейілу процесі көптеген факторларға тәуелді, оларға: атмосфераның
Зиянды заттардың жердегі концентрациясының максималды мәні мына формуламен анықталады:
Мұндағы, А - стратификациялық температураның коэфициенті, Қазақстан үшін А=200.
М- уақыт бірлігінде шығарылатын зиянды заттардың массасы, г/с.
Ғ- заттарға сіңудің жылдамдығын анықтайтын коэфициент. Ғ=1 газ
η- аймақтық рельеф коэфициенті, η=1 – түзу жазықтық үшін.
Н- көздің биіктігі,м.
V1 - газды ауа қоспаның шығыны, м³/с. Сондa
Түтіндік құбыр биіктігі, H=40м
Саға диаметрі, D=4,5 м
Газдың шығу жылдамдығы, W0=25м/с
Tr =167°С
Tв=23°С
Шыққан күл,Мз=260г/с
Күкіртті сутегі,МH2S=0,133 г/с
Күкіртті көміртегі,МC2S=0,916 г/с
Ауа тазалаудың деңгейі, 90%
Ауданның орналасуы – Жезқазған
Жел бағытының орташа қайталанулық Р мәні, %
С СШ Ш ОШ О ОБ Б СБ
23 18 11 3 5 8 15 17
ΔΤ=Tг(Τв=167-23=144°С.
f мәнін келесі формула арқылы анықтаймыз:
Қыздырылған көздерге арналған газды ауа қоспасының жылдамдығы:
;
m - коэфициенті f тәуелділік формуласымен анықталады (m –
Сонда
f – жылу көзінің температурасын анықтайды, f<100 болса, бұл
f<100 болса, n коэфициенті Vm тәуелділігі арқылы формуласымен анықталады.
Cонымен n=1.
Көздерден шығарылған заттардың аралығы Xm жердегі концентрациясы С жағымсыз
Күкіртті сутегі 436,6; күкіртті көміртегі
Мұнда өлшемсіз коэфициент d , егер f<100 болғанда, келесі
f>100 немесе ΔТ≈0 болғанда, өлшеулі коэфициент d:
Сонда d=
Флюгер деңгейінде қауіпті жылдамдық мәні Um (м/с) (жер деңгейінен
Сонда Um=
Желдің қауіпті жылдамдығында Um зиянды қоспаларының жердегі концентрациясы C(мг/м³),
Мұндағы Si-өлшемсіз коэфициент. Ол x/Xm қатынасы және F коэфициенті
Сөйтіп осы есептеулер арқылы келесі мәндерді аламыз:
Күкіртті сутегі
Күкіртті көміртегі
Кәсіпорындағы санитарлы қорғаныс зона (СҚЗ) шекарасын мына формуламен анықталады:
; Мұндағы L(м) – СҚЗ есептік өлшемі.
L0 – белгілі жердегі жергілікті аймақты есептейтін өлшем, мұнда
P(%)(%)- бұл қарастырылған румбтағы орташа жылдағы жел бағытының қайталануы
Кесте 6.2-Есептеу
X X/Xm S1H2S C1H2S X/Xm S1c2s Сc2s ШРК
0 0 0 0 0 0 0 0,5
100 0,229 0,227 0,358 0,153 0,113 0,178 0,5
200 0,458 0,622 0,983 0,305 0,358 0,564 0,5
300 0,687 0,906 1,432 0,458 0,622 0,980 0,5
400 0,916 0,998 1,577 0,611 0,833 1,313 0,5
500 1,145 1,014 1,601 0,763 0,956 1,507 0,5
600 1,374 0,907 1,433 0,916 0,998 1,572 0,5
700 1,603 0,847 1,338 1,069 1,001 1,578 0,5
800 1,832 0,787 1,243 1,222 1,051 1,656 0,5
900 2,061 0,728 1,150 1,374 1,269 1,999 0,5
1000 2,290 0,672 1,061 1,527 1,817 2,862 0,5
1100 2,519 0,619 0,978 1,680 2,896 4,563 0,5
1200 2,749 0,570 0,901 1,832 0,787 1,240 0,5
1300 2,978 0,525 0,829 1,985 0,747 1,177 0,5
1400 3,207 0,484 0,764 2,138 0,709 1,117 0,5
1500 3,436 0,446 0,704 2,290 0,672 1,059 0,5
6.1 сурет- Күкіртті сутегі мен күкіртті көміртегі үшін график
6.3Кесте - Санитарлы – қорғаныс зонасы құру үшін:
Бағыт Р,% L, м
күл газ
С 23 506 588,8
Сш 18 396 460,8
Ш 11 242 281,6
Ош 3 66 76,8
О 5 110 128
Об 8 176 204,8
Б 15 330 384
Сб 17 374 435,2
6.3 сурет - Желдер розасы
6.4 сурет - Санитарлы-қорғаныс зонасы
6.3 Электр қауіпсіздігін қамтамассыз ету
Адам ағзасына электр тоғының әсері күрделі және әртүрлі формада
Цехты жобалау кезінде электр қауіпсіздігімен қамтамасыз ету үшін ТЭЕ
Барлық электрқозғалтқыштар қол жетпейтіндей жерленген. Кабельді желілер ғимараттың еден
Әрбір электрқұрылғы үшін жұмыстың қалыпты және төтенше жағдай режимдерінің
К е с т е 6.7 - Тоқ түріне
Ток түрі Ток әсерінің астында қалуының шекті (артық емес)
0,01-0,03 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8
Айналмалы 50 Гц 650 500 250 165 125 100
Айналма-лы 400 Гц 650 500 500 330 250 200
Тұрақты 50 Гц 650 500 400 350 300 250
Электр тоғынан сақтану үшін мынандай шараларды қолданады:
тоқ жүретін қондырғыларды изоляциялау;
– электроаспаптардын металдық қораптарын жерлендіру;
– электрқондырғыларды коррозиядан сақтау мақсатында коррозияға қарсы жабдықтармен қорғау;
тоқ жүретін ауданды қоршау.
6.4 Адам организміне шудың әсер етуі
Шудың адам организміне ұзақ уақыт әсер етуі, бірнеше қолайсыз
Шумен күресудегі ең негізгі шаралары бұл – үш негізгі
шудың пайда болу себебін немесе оның көзінің шуын азайту
беру жолдарының шуын азайту;
цехтағы жұмысшыларды қорғау.
Шуды азайтудың негізгі құралы бұл – шуды көп шығаратын
6.5 Шудың рұқсат етілетін деңгейі
Адамда есту сезімін тудыратын дыбыс үдемлігі 10-12 вт/м2 және
J0 – есту табалдырығына сәйкес келетін дыбыс үдемелігі.
Белге қарағанда адам құлағы 10 есе аз шамаға ірекет
L = 10lgJ/J0 (1.27)
мұнда J0 – естілу табалдырығы 10-12вт/м2
Дыбыс қарқындылығы дыбыс қысымына пропорционал болғандықтан, қысым деңгейін формуламен
L = 20lgP/P0
Мұнда P0 – дыбыстың қысым бірлігіндегі естілу табалдырығы, Р
Әдетте дыбыс қарқындылығын акустикалық есептеулерде, ал дыбыс қысымының деңгейлерін
Жұмыс орындарында шудың рұқсат етілетін деңгейі 110, 94, 87,
7. Экономикалық бөлім
Бизнес-жоспары «Жезқазған кен-байыту фабрикасының сыртқы электрмен жабдықтау сүлбесін
Мазмұны
1. Резюме.
2. Кәсіпкерлікпен айналысудың мақсаты мен тапсырмасы.
3. Кәсіпорынның сипаттамасы.
4. Базар өтімінің талдауы.
5. Маркетинг жоспары.
6. Фабриканың электрмен жабдықтау сүлбесінде инвестициясын анықтау.
7. Қаржы жоспары.
7.1 Резюме
Берілген бизнес-жоспар кен-байыту фабрикасының сыртқы электрмен жабдықтау
7.2 Бизнес-жоспардың мақсаты мен тапсырмасы
Халықаралық базарларда және дайын өнім өндіретін аймақта кен-байыту
Электрмен жабдықтаудың экономикалық және техникалық көзқарасымен,сүлбелердің біреуін мақсатқа сәйкес
Жезқазған қаласындағы «Банк Тұран Алем» өнеркәсіптің несиелердің есептесу кезіндегі
7.3 Өнеркәсіптің сипаттамасы
«Жезқазған кен-байыту фабрикасының»- жауапкершілігі шектеулі серіктестік түрі-ресми атауы.
Атаудың қысқартылуы: ЖШС «ЖОФ»
Заңгерлік мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Жезқазған қаласы.
Фабрика Жезқазған қаласында орналасқан, бұл қала Қазақстанның өнеркәсіп-тік қалалардың
Фабрика өзінен 5,8 км ара-қашықтықта орналасқан ЖЭО-ның эл.энергиясымен қоректенеді.
7.4 Кәсіпорынның шығаратын өнімдері және оның сипаттамасы
Инвестиция кезеңінде кәсіпорынның тапсырмасы осы заманғы сыртқы эл.жабдықтауының сүлбесін
Бұлардың мақсаттары,белгіленген электрді жабдықтау сүлбелерін таң-дап өткізуіне кейін қол
-Қазақстанның тұтынушы халқының сапалы өнімге канағаттануы;
-халықтың жұмыс басының көбеюі және фабрикада әр-түрлі мамандықтар
-Отандық өндірушілердің техникалық және өндірісті потенциалдығын нығайту.
Болжам бойынша,тап осы кәсіпорын,неше түрлі бұйымдарды тегістей-тін ең ірі
Өнімді шығаруға арналған ассортимент:
-кен қазбалары;
-мыс және қорғасын концентраттары ;
-ұнтақтайтын аспаптар;
-жүк машиналары,электркарлары;
Қазақстан Республикасы бойынша Жезқазған мыс концентратын шығаратын фабрика сапасы
Жоспарлануда, фабрика тек қана Қазақстан Республикасы бойынша лайықты орын
7.5 Базар өтімінің талдауы
Фабрикадан шығарылған барлық тауар өнімдері,мемлекеттік стан-дарттарға және басқада нормативті-техникалық
Қосалқы бөлшектердің базарда табысты өтімінің шешуші факторларына мыналар жатады:
-базардың талаптарын орындау және біруақытта ұйымның жеңіл өндірісі;
- өнім сапасының жақсаруы;
-өнімнің нәтижелі өтуі көтерме және бөлшек сатып алушыларға,сауда өкілділіктерінің
Саналған мақсаттарды шешу үшін ,аймақтардағы өнімді таратуды ықшамдау қажет,әрбір
Арнайы техника жөндейтін кәсіпорындар,машина құрастыру зауыты, және ауыл-шаруашылық зауыттар,тау-кен
«Банк Тұран Алем»-нен несие алу және оның қайтару шығындарын
ЖОФ өнімі әрқашанда сұранысқа ие болады.
7.6 Жарнама бірлестігі
Кәсіпорынның жарнамалық қызметі Қазақстанда әр жыл сайын өтетін жәрменкелер
7.7 Маркетинг жоспары
Отандық арнайы техниканы төменгі импортталған бағасын жинақтау үшін,онда
7.8 Инвестициялық жоспар
Жоғарыда белгіленгендей, фабриканың сыртқы электр жабдықтау сүлбесін таңдау үшін
Экономикалық есептеудің мақсаты-бұл анықтау сүлбенің үйлесімді нұсқасы,эл.желілерінің параметрі және
Электр жабдықтау сүлбесін таңдау екі нұсқаны салыстырумен жүзеге асады.
Фабрикадан энергожүйе ЖЭО-нан қоректенеду жүзеге асады, зауыттан 5,8 км
Осы нұсқаға қажетті инвестицияны анықтаймыз.
Жобаның капиталды салымына бірнеше құрамдар кіреді: құралдың бағасы, өңдеу
ΣК = Ко + Кс + Км +Кпр,
мұндағы Ко –қондырғыларды қолданғанғандағы капиталды салымы ,
Кс –құрылыстық жұмыстардың капиталды салымы , 30 % бастап
Км – монтажды және іске асу жұмыстарының капиталды салымы
Кпр – басқа да шығындардың капиталды салымы, 6% бастап
Капиталды салым қосалқы станцияның үлкейтілген суммалық тұтыну бағасының келтірілген
- Тарату қондырғылардың барлық кернеулері;
- трансформаторлар ;
- компенсациялық қондырғылар және реакторлар;
- тұрақты шығын бөлігі.
Тарату қондырғыларының бөлшектерінің бағасы ажыратқыштардың, айырғыштардың, ток және кернеу
Қосалқы станциялардың шығынының бөлігінің тұрақты көрсеткіштері, дайындықтың толық есептік
Капиталды салымның суммалық қосалқы станциялардың релелік қорғаныс қондырғыларын пайдаланудағы
ΣК = 219305 мың тенге.
Фабриканың жылу электр станциясында қуатты 16 МВА екі трансформатор
(7.2)
Максимум қолдану сағат саны Тм=3200 сағ. Осыдан:
Кәсіпорын шығындарына кіргізілетін амортизациялық аударылымдардың сомасы әртүрлі әдістермен анықталуы
(7.3)
мұндағы, Аамр – амортизациялық аударылымдар сомасы;
Қнқ – негізгі қорлар құны;
h0 – амортизациялық аударылымдар нормасы, %.
Амортизациялық аударылымдар нормасы негізгі қорлардың нысандарының әрқайсысы үшін олардың
(7.4)
немесе
(7.5)
мұндағы, Сныс – негізгі қорлар нысандарының құны;
Сл – нысанның ликвидациялық құны, өндірісте шығарылып тасталатын нысанды
Негізгі қорлардың нысанның амортизацияланып бітпеген бөлігінің құны тозу мен
Өндірістің тиімділігі негізі қорлардың ғылыми-техникалық деңгейіне байланысты ғана емес,
Эксплуатациялық шығындарды анықтайық. Амортизация жұмыстарына кеткен шығындарды есептейік. Ол
Шығынның қалған 55% табамыз. Бұл шығындардарды құрайтын негізгілері:
Шаруашылық мұқтаждықтарға қажет энергия. Шаруашылық мұқтаждықтарына бөлмелердiң, монтерлiк пункттердің
Техникалық шығындарды өтемелеуге қажет энергия. Электр энергиясын тасымалдаған кезде
Еңбекақы төлеуге жұмсалатын шығындар. Бұл шығындар өндiрiстiк және басқарушы
Еңбектi қорғау. Кез келген компанияға арнайы еңбектi қорғаудың талаптарына
Құралдардың тексерiсi. Жұмыс және бастапқы эталондардың тексерiсi қажеттi. Арнайы
Қайғылы жағдайлардан сақтандыру. ҚРдағы сақтандыруы мiндеттi түрде - тек
Экологиялық шығындар. Бұл бап ЖЖМ көлiгiн қолдануға байланысты
Байланыс қызметі. Мұнда қала аралық және халықаралық келiссөздердiң
Коммуналдық қызметке кететін шығындар. Мұнда суық суға, канализацияға,
Салық төлемдер. Пайдадан алынатын салық емес, өзiндiк құнға
Толық шығын:
Осыдан өзіндік құнды табуға болады:
(7.6)
Қорытынды тариф электр энергия транзиті қосалқы станция арқылы 10%
.
Жылдық кірісті анықтаймыз қосалқы станция арқылы транзитттік кірістік налогты
∑Птр= Wгод·0,1·SПС·0,8=81920·0,1·0,319·0,8=2090,6 мын.тенге/кВт·сағ;
7.9 Қаржы жоспары
Карағанды облысындағы электр энергиясы 2012 жылдың сәуір айындағы тарифіне
- электр энергияны сатып алу(5 теңге кВт/сағ);
- КЕГОК тарифі (1 теңге кВт/сағ);
- «Энерго жүйе» тарифі (4 теңге кВт/сағ);
- ТОО «КМК» жеке тарифі (0,319 теңге кВт/сағ).
Онда жылу электр станцияның электр энергиясының өзіндік құны 10,319теңге
Кіріс налогын есептеген кездегі берілген түрдегі жылдық кіріс мынаны
∑Пкп= Wгод·0,68·0,8=81920·0,68·0,8=44564,48 мың. теңге;
Өнеркәсіптің екі түрінен де алынған суммалық кірісі мынаны құрайды:
∑П=∑Пкп+∑Птр=2090,6+44564,48 =46655,08мың. теңге.
NPV анықтау(таза әдеттегі құн).
Таза келтірілген табыс көрсеткіші (Net Present Value, NPV) капиталдық
NPV немесе жобаның таза келтірілген құны зор белгі болып
Берілген әдіс келесіден тұрады:
Керекті шығын бағасы анықталады, яғни берілген жоба үшін неше
Жобадан келешекте түсетін ақшалай түсілімдердің қазіргі бағасы есептелінеді. Әр
(7.7)
мұндағы CF – жыл сайынғы ақшалай түсім;
n – жобаны тарату жылдары;
r – банктің пайыздық қойымы.
Берілген шығын бағасы (I0) берілген табыс бағасымен салыстырылынады.
Берілген жобаны тұтастай инвестициялауды бағалауды мына әдістермен жүргіземіз; таза
1) Кез-келген өнеркәсіп өз құндылығының өсуіне ұмтылады;
2) Әр түрлі уақыттағы шығындардың бір келкі емес құндылығы
NPV анықтау үшін жобаның әр жылдағы қаржы ағынының шамасын
Таза келтірілген табыс көрсеткіші (Net Present Value, NPV) капиталдық
NPV немесе жобаның таза келтірілген құны зор белгі болып
Таза келтірілген құн былай анықталады:
(7.8)
Мұндағы CF – жыл сайынғы ақшалай түсім;
n – жобаны тарату жылдары;
Iо – толық қосынды инвестиция;
r – банктің пайыздық қойымы.
Есептеу NPV бірінші оң мәніне дейін жүргізіледі, яғни 8-жылға
7.1 кесте – Берілген нұсқа үшін NPV есебінің
жылдар CF, млн.теңге r (12%) PV
0 -219,3 0,12 -219,3 -219,3
1 46,65 0,12 41,65 -177,65
2 46,65 0,12 37,32 -140,33
3 46,65 0,12 33,32 -107,01
4 46,65 0,12 29,71 -77,29
5 46,65 0,12 26,5 -50,78
6 46,65 0,12 23,68 -26,32
7 46,65 0,12 21,2 -5,1
8 46,65 0,12 18,96 13,86
РР анықтау (орнын толтыру мерзімі)
Бұл әдіс бастапқы инвестиция сомасын төлеу үшін қажет мерзімді
Қорытынды
Дипломдық жоба кен-байыту электрмен жабдықтауды жобалауға арналған. Жұмыста келесідей
Фабриканың сыртқы электрмен жабдықтауының екі түрлі схемасы қарастырылған. Осылардан
Еңбекті қорғау бөлімінде негізгі зиянды заттар анықталды, технологиялық қызметі
Сонымен қатар кәсіпорында техникалық шараларға талдау жасалды.
Қолданылған әдебиеттер тізімі
Князевский Б.А., Липкин Б.Ю. “Электроснабжение промышленных предприятий” – М.
“Справочник по проектированию электрических сетей и электрооборудования” под редакцией
“Справочник по проектированию электрических сетей и электрооборудования” под редакцией
“Справочник по электроснабжению и электрооборудованию” В 2 т. под
Федоров А.А. “Основы электроснабжения промышленных предприятий” - М. Энергия,
Неклепаев Б.Н., Крючков И.П. “Электрическая часть электростанций и подстанций”.
Рожкова Л.Д., Козулин В.С. “Электрооборудование станций и подстанций” -
Чернобровов Н.В. “Релейная защита” Учебное пособие. – М. Энергия.
Васин В.М., Липкин Б.Ю. Дипломное проектирование для специальности “Электрооборудование
Липкин Б.Ю. “Электроснабжение промышленных предприятий” - М., 1975 г.
ПТЭ и ПТБ, 1969 г.
Правила устройства электроустановок. Минэнерго СССР – М.Энергия, 1986 г.
Айзенберг Ю.Б. “Световые приборы” .- М.Энергия, 1986, 464 с.
“Справочная книга для проектирования электрического освещения” под редакцией К.Н.Кнорринга,
.Федоров А.А., Каменева В.В. “Основы электроснабжения промышленных предприятий” –
Положение об аттестации производственных объектов организации по условиям труда.
Свенчанский А.Д., Трейзон З.Л., Мнухин Л.А. “Электроснабжение и автоматизация
Миронов Ю.М., Миронова А.Н. “Электрооборудование и электроснабжение электротермических, плазменных
Свенчанский А.Д., Жердев И.Т. “Электрические промышленные печи: Дуговые печи
Свенчанский А.Д., Смелянский М.Я. “Электрические промышленные печи. Дуговые печи”
Минеев Р.В., Михеев А.П., Рыжнев Ю.Л. “Графики нагрузок дуговых
Минеев Р.В., Михеев А.П., Рыжнев Ю.Л. “Повышение эффективности электроснабжения
Шидловский А.К., Вагин Г.Я., Куренный Э.Г. “Расчеты электрических нагрузок
Борисов Б.П., Вагин Г.Я. “Электроснабжение электротехнологических установок” – Киев:
Баклашов Н.И., Китаева Н.Ж., Терехов Б.Д. “Охрана труда на
Хакімжанов Т.Е. “Еңбек қорғау” – Алматы: «ЭВЕРО», 2008 –
23
103
25


23 қаңтар 2020ж.
2008-2018 topreferat.com - Қазақша рефераттар, курстық, дипломдық жұмыстар

^