Cусымалы жүктерді тасымалдау диплом жұмысы
№767МАЗМҰНЫ - www.topreferat.com
Кіріспе......................................................................................................................._
1.Мәселенің қойылуы............................................................................................_
2. Сусымалы жүктің көліктік мінездемесі және тасымалды ұйымдастыруға
көліктік мінездеменің әсері.............................................................................._
2.1Жүк және оның классификациясы .................................................................._
2.2 Жүктерге әсер ететін факторлар...................................................................._
2.3 Сусымалы жүктердің физика-химиялық қасиеттері және көлемді
салмақты сипаттамалары................................................................................._
2.4 Сусымалы жүктердің жалпы мінездемесі....................................................._
2.5 Тасмалдауға дайындау және қабылдау.........................................................._
2.6 Тапсыру және сақтау тәртібі..........................................................................._
3. Тасымал кезінде үйілмелі жүктердің сақталуын қамтамасыз ету................_
3.1 Тасымал шарттары және ережелері..............................................................._
3.2 Жылжымалы құрамға қойылатын талаптар және жылжымалы
құрамға коммертциялық бақылау жүргізу.................................................... _
3.3 Жылжымалы құрамда жүктің орналасуы, тегістеу тығыздау....................._
3.4 Қорғаныш пленкасын қондыру және дайындау технологиясын жасау...._
3.5 Тасымал кезінде жүкті жоғалтуды ескертетін шаралардың экономикалық әсері....................................................................................................................._
Қорытынды.............................................................................................................._
Қолданылған әдебиеттер тізімі .........................................................................._Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Жұмыс көлемі: 66 бет
Пәні: Басқа тақырыптағы дипломдық жұмыстар

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------
https://www.topreferat.com/
ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫСТЫҢ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН МӘТІНІ


Реферат
Дипломдық жұмыста сусымалы жүктердің көліктік мінездемесі және көліктік мінездемелерледің
В дипломной работе была рассморена транспортная характеристика навалочных грузов
Мазмұны Кіріспе......................................................................................................................._
1.Мәселенің қойылуы............................................................................................_
2. Сусымалы жүктің көліктік мінездемесі және тасымалды ұйымдастыруға
көліктік мінездеменің әсері.............................................................................._
2.1Жүк және оның классификациясы .................................................................._
2.2 Жүктерге әсер ететін факторлар...................................................................._
2.3 Сусымалы жүктердің физика-химиялық қасиеттері және көлемді
салмақты сипаттамалары................................................................................._
2.4 Сусымалы жүктердің жалпы мінездемесі....................................................._
2.5 Тасмалдауға дайындау және қабылдау.........................................................._
2.6 Тапсыру және сақтау тәртібі..........................................................................._
3. Тасымал кезінде үйілмелі жүктердің сақталуын қамтамасыз ету................_
3.1 Тасымал шарттары және ережелері..............................................................._
3.2 Жылжымалы құрамға қойылатын талаптар және жылжымалы
құрамға коммертциялық бақылау жүргізу.................................................... _
3.3 Жылжымалы құрамда жүктің орналасуы, тегістеу тығыздау....................._
3.4 Қорғаныш пленкасын қондыру және дайындау технологиясын
3.5 Тасымал кезінде жүкті жоғалтуды ескертетін шаралардың экономикалық
Қорытынды.............................................................................................................._
Қолданылған әдебиеттер тізімі .........................................................................._
Мәселенің қойылуы
Зерттелетін тақырыптың маңыздылығы: Республикамыздың жалпы көлік жүйесінде темір жолдар
Жалпы көлік жүйесінде темір жол көлігінің жетекші рөлін салыстырмалы
Қазіргі уақытта жүк шаруашылығы еліміздің темір жол көлігінде маңызды
Жұмыстың мақсаты: Қазақстан Республикасының темір жол көлігінде сусымалы жүктерді
Осы мақсатқа жету үшін мына мақсаттар шешіледі:
сусымалы жүктердің көліктік сипаттамасы және көліктік сипаттамалардың тасымалды ұйымдастыруға
Жүк және оған сипаттама беріліп, жүкке әсер етуші факторлар
Сусымалы жүктердің физика-химиялық қасиеттері және көлемді-салмақтық сипаттамаларына анықтама берілді;
Сусымалы жүкті тасымалдауға дайындау, қабылдау, тапсыру мен сақтаудың тәртібі
Зерттеу объектісі: Қазақстан Республикасының темір жол көлігі.
Зерттеудегі ғылыми жаңалық келесідей:
жүктің “төбешігі” трапеция тәрізді тиелгенде оның пленкаға әсер ететін
қорғағыш пленкасын пайдалану үшін орнатылатын жаңа технология ұсынылды;
жартылай вагондарда сусымалы жүктердің тығыздалуы және тегістелуі үшін статикалық
әр түрлі вагондар үшін “төбешіктің” максималды биіктіктері көрсетілді;
жеке жүктер үшін “төбешіктер” түрін таңдау әдісі көрсетілді.
Зерттеудің тәжірибелік құндылығы:
Тасымал кезінде жүк шығынын азайту мақсаты мен қорғағыш пленкаларды
Қорғауға ұсынылады:
қорғағыш пленкаларға әсер етуші күштерді анықтау:
жүктерді тасымалдау кезінде шығынның алдын-алу шараларының экономикалық тиімділігін анықтау.
Бұл дипломдық жұмыстың көлемі бет.
Республикамыздың жалпы көлік жүесінде темір жолдар
Жалпы көлік жүесінде темір жол көлігінің жетекші
Темір жол көлігі басқа көлік трлері сияқты қалыпты өндіріс
Көліктің басты есебі- бұл халық шаруашылық талаптарын өз уақытында,
Тасымал көлемінің сапалы орындалуы тек қана жүк шаруашылығының
Қазіргі уақытта жүк шарушылығы еліміздің темір жол көлігінде
Станса және кіріс жолдарының жүк және саудажұмысын ұйымдастыруды жақсарту
Берілген дипломдық жұмыста тиелетін жүктерді жаппай жасаумен стансаның жүк
Тиелетін жүктің көпшілігі ашық жылжымалы құрамда орын есебінсіз және
Тиелуші құрылыс материалдарын сақтау және тасымалдау, тиеу шарттары әртүрлі.
Болашақта темір жол және стансаның есебі жүк және сауда
2.1 Жүк және оның классификациясы
Темір жол бойынша тасымалға тәулік сайын 5 мың атаудан
Әр атаудың жүктері тасымалдаудың техникалық жағдайларын анықтайтын тек оларға
Жүктің көліктік сипаттамасы тасымалдау,қайта тиеу және сақтаудың тәртіптерін, сонымен
Жүктің көліктік сипаттамасының жарым-жартылай өзгерісінің өзі тасымалдау үрдісінің бір
Темір жол көлігінде жүктер классификациясының көліктік классификациясын және тиеп-түсіру
Көліктік сипаттама тасымалдауға берілетін жүктердің түрі мен күйіне, олардың
Үйілмелі жүктерге қатты жағар май, кен, минералдық-құрылыстық материалдар, орман
Көліктік классификация тасымалдауға берілетін жүктердің түрлері мен күйіне, оларды
Әр топ жүктерді олардың көліктік сипаттамаларының ұқсастықтары мен тасымалдау
Сурет 1.1 Жүктердің көліктік сипаттамасы
Барлық жүктер өзіндік қасиетер мен тасымалдау шарттарына тәуелді 11
Бірінші топқа тез бұзылатын жүктер құрайды, яғни қоршаған ортаның
Екінші топ жүктерінің өзіндік ерекшіліг болып гироскопиялығы табылады, ол
Үшінші топқа бөтен иістердітез қабылдайтын жүтер (шай, қант) жатқызылған,
Бірге сақтау кезінде немесе, тасымалдау кезінде басқа жүктердің бүлінуіне
Бесінші топты тасымалдау және сақтау үрдісінде өзіне тән физика-химиялық
Алтыншщы топқа тасымалдау кезінде бөлшектердің қатуы немесе пісуі нәтижесінде
Жетінші топ жүктің жоғарғы қабаттарының қысуы нәтижесінде өнім бөлшектерінің
Қауіпті жүктер сегізінші топқа біріктірілген. Бұл жүктер жарылыстың, өрттің,
аурудың, уланудың немесе адамдар мен жануарлардың күйіп қалуының себебі
қондырғылармен ғимараттардың бүлінуіне немесе зақымдалуына әкелуі мүмкін.
Қауіпті жүктерге мыналар жатады: жарылыс қоспаларының пайда болуына қабілетті
Тоғызыншы топты тасымалдау және сақтау үрдісінде салмақты едәуір қабілетті-көкөністер,
Оныншы топқа жануарлар жатқызылған. Машина жасау өнімі он бірінші
2.2 Жүкке әсер ететін факторлар
Тасымалдау және сақтау үрдісінде жүк салмағында сапалық және сандық
Жүктердің сапасына үлкен әсерді ауа құраиының ылғалдылығы температурасы мен
Бізге мәлім болғандай ауа құрамына оттегі-19,1%, азот-75,5%, аргон-1,3%, көмірқышқыл
Абсолютті ылғалдылық бұл ауаның 1м³ -да
Ауаның ылғал сыйымдылығы температурасында ауаның ылғалды
Ылғал сыйымдылық ауа температурасынан тура тәуелді, сондықтан ауаның құрақтылық
Салыстырмалы ылғалдылық бұл % температурасында ауаның абсолютті ылғалдылығының
Жүктер сапасына елеулі түрде ауа ылғалдылығы әсер етеді. Осылайша
Температуру, ауа ылғалдылығы, ылғалдануы мен шық нүктесі өз араларында
Жүкке түсетін механикалық әсер статикалық және динамикалық жүктемелер түрінде
Статикалық жүктемелер максимал мәндерге штабельге салынған жүктердің төменгі қатарларында
Динамикалық жүктемелербөлек жүк орындарының құлауы кезінде тиеп-түсіру жұмыстарын орындау
2.3. Сусымалы жүктердің физика-химиялық қасиеттері және көлемді-салмақты сипаттамалары.
Физика-химиялық қасиеттер жүктің күйін, оның қоршаған ортамен өзара әрекеттесуге
Шаң сыйымдылығы – қоршаған атмосферадан жүктің шаңды оңай сіңіру
Шаңдану-заттың ұсақ бөлшектерінің ауамен орнықты салмақтар құру қабілеттілігі және
Шаң қоршаған ортадан газдарды, булар мен радиоактивті заттарды
Жүктердің қатты шаңдатуы адамдар жұмысын қиындатады, дәке таңғыштарды, респераторларды,
Жүктердің шаңдануының алдын алу үшін ыдыс пен орамды жетілдіру,
Жүктің әр түріне тасымалдау, қайта тиеу, сақтау шарттарын таңдауға
Сусымалылық- сусымалы және ақтарма жүктердің ауырлық күштерінің немесе сыртқы
Жүктің табиғи ығысу бұрышының тыныштықтағы және қозғалыстағы түрлерін ажыратады.
Кесте2.1.
Табиғи ығысу бұрышының шамалары.
Ығысуға кедергілесу материал бөлшектерінің үйкеліс күштерінің және олардың ілінісу
,
Мұндағы,
ығысуға кедергілесу күші;
жүк бөлшектерінің өзра ілінісу күші;
сығылудың кернеуі;
ішкі үйкеліс күші;
ішкі үйкеліс коэффиценті.
Мінсіз сусымалы жүктер үшін жүк бөлшектерінің ілінісуі болмағанда ішкі
Жүктердің көлемді-салмақты сипаттамалары оларды жылжымалы құраммен қоймаларда орналастырумен байланысты
Сусымалы және үйілме жүктер бөлшектердің түрлі өлшемдегі және түрдегі
Жүк тығыздығы вагондық немесе тауарлық таразыларда өлшеу арқылы не
Тауарлық таразыларда сыйымдылық ретінде 1м³ сыйымдылықтағы жәшікті қолданады. 5-8
Ылғалдылықтың күлдің құрамының гранулометриялық құрамның өзгеруі өнім тығыздығының шамасының
,
Мұндағы,
жүктің мәлім тығыздығы,т/м³;
жаңа жағдайлар үшін жүк тығыздығы,т/м³;
өнімнің тығыздығының алғашқы анықтау жағдайлары үшін ылғалдың күлдің және
жүк салмағындағы ылғалдың күлдің және фракциялардың сәкесінше нақты пайыздық
өнімнің 1% сәйкес сипаттамалар өзгергенде жүк тығыздығы шамасының өзгерісін
Кесте 2.2-те едәуір кең таралған жүктер үшін а,в,с түзету
Түзету коэффиценттердің мәндері
Сусымалы және үйілмелі жүктердің өзгерісі кезінде жаңа жағдайлар кезінде
(2.3)
Сусымалы және үйілмелі жүктер тығыздығының мәніне елеуші әсерді штабельдерді,
Жүк тығыздығы жүздік үлестерге дейінгі дәлдікпен анықталуы керек, себебі
Өзіндік көлем деп жүк салмағының бірлік көлемі аталады. Сусымалы
Өлшеу бойынша жүктер салмағын анықтау.
Бұл әдістің дәлдігі таразыда өлшеудегіден төмен, сондықтан ол тек
Үйілмеде жүкті тасымалдағанда салмағы мына формула бойынша анықталады:
(2.4)
Мұндағы,
вагондағы жүк көлемі, м³;
жүк тығыздығы, т/м³.
Жүк салмағын анықтау дәлдігі көрсетілген шамаларды анықтау дұрыстығынан тәуелді.
Вагондағы жүк көлемі;
Оны кузов шегінде орналастырғанда
(2.5)
Мұндағы,
S-вагон еденінің ауданы, м²;
h-тиеу биіктігі, м.
Борт деңгейінен жоғары тиегенде, яғни “төбешікпен”
(2.6)
Мұндағы,
вагон кузовының шегіндегі жүк көлемі;
-жартылай вагонның борттарынан жоғары тиелген жүк бөлігінің көлемі, “
“Төбешік” қимасында ұшбұрыштың немесе трапецияның формасына ие болуы мүмкін.
(2.7)
Мұндағы,
В-жартылай вагонның кузовының ішкі ені, м;
берілген жүктің табиғи ығысудың орташа бұрышына тең әтөбешіктің” бүйір
750 мм астам тиеу биіктігіде “ төбекшік” қимасын ұшбұрышты
(2.8)
Мұндағы,
тәжірибелік жолмен алынған түзету коэффиценті; 700-950 мм биіктіктегі “қалпақшалар”
Трапеция формадағы “төбешік” көлемі ұшбұрышты “төбешіктің” толық көлемі мен
,
Мұндағы,
Z-вагон кузовының ішкі ұзындығы, м;
h-“төбешіктің” шешілген төбесінің биікт ігі, м;
b-трапеция “төбешіктің” төбесінің ені, м.
Бағдарлық есептер ұшін табиғи ығысу бұрышының келесі мәндерін қабылдау
Саз балшық............................40
Гравий....................................39
Күл.....................................35-45
Әк тас......................................40
Тас...........................................36
Кокс, торф.........................35-40
Бор.........................................39
Құм.........................................35
Кен..........................................36
Тас көмір................................30
Шлак.......................................35
Қиыршық тас.........................40
Тежелу алаңнан және онсыз платформаға тиелген үйілмелі жүктің “төбешік”
,
Кесте 2.3
Вагондардың түрлері үшін “төбешіктердің” барынша көп биіктігі
Кесте (2.4)
Бөлек жүктер үшін “төбешік” төрін таңдау
Жүк тығыздығы, табиғи еңіс бұрышы мен “төбешік” өзара байланысқан
2.3 Сусымалы жүктердің жалпы мінездемесі
Сусымалы жүк деп көпшілік сусымалы жүктерді, тасымалға орын есебінсіз
Ақтарма жүктерді тасымалдау және сақтау шарттарына тәуелді шартты түрде
Сусымалы жүктерді тасымалдау кезінде жабық вагондарда есік кедергісі қолданылады
Сусымалы жүктер тұрақты ағынмен сипатталады. Оларды тиеу және түсіру
Жүктің көліктік сипаттамасына тек қана жүктің физикалық қасиеті ғана
Жүктің көліктік сипаттамасы жүктерді жасаудың технологиялық процесстерін өңдеудің және
Сақтау және тасымалдау процессі кезінде көптеген жүктерде
Көлікке түсетін жүктер үш топқа бөлінеді: шикізат, шала бұйым
Жүктердің жіктелуін және тасымалдау шарттары тобы бойынша өңдеу мақсатындағы
Барлық жүктер басты, тиелетін және құйылатын тез бұзылатын болып
Жүктің сапасы олардың қалыптылығын анықтайтын маңызды белгілердің бірі болып
Жүктің қасиетін және оның сапасын анықтайтын үш негізгі әдіс
Сусымалы жүктерді сақтау және тасымалдау кезінде арнайы сәйкес шарттарды,
Бұл факторларды қойма және жүк фронтын мамандандырү және орналастыру
2.5 Жүкті тасымалдауға дайындау
Жүкті тасымалдауға бермес бұрын жүк жөнелтуші оны вагонның жүк
(қолданылатын механизация құралдарын ескеріп) тәсілі; тасымалдау ұзақтығы және ауа-райы
Төгілуден үйілмелі жүктердің кемуін азайту мақсатында вагондарды дайындау тасымалданатын
Жөнелту стансаларында жүкті қабылдауға алғанда жүк және коммертциялық операцияларды
Жүк тасымалдауға жалпы пайдалану орындарында (стансалық қоймалар мен алаңдар)
Жалпы пайдалану орындарында жүктерді қабылдағанда оларды жөнелту бойынша жүктік
Жөнелтуші тасымалға берілетін жүктің тасымал құжатын жүк алаңына жүкті
Накладнойда көрсетілген күні жөнелтүші жүкті тауарлықоймалық кеңсеге кіргізіп, қабылдап-жөнелтушіге
Жалпы пайдалану орындарында жүкті қабылдап-тапсырғанда жол олардағы пакеттер мен
2.6 Тапсыру мен сақтау тәртібі
Стансада жүкті тапсыру мен шығару үшін қабылдаушы қабылдап жөнелтушіге
Үйілмелі жүктерді тапсырғанда әр тасымалдауға өнімнің бүкіл салмағының 0,7%
Тағайындалу стансасында келген маршруттың жүгін тапсыру кезінде жолға ағытылған
Ұзақ сақтау кезінде торф ауаның оттегісімен әрекеттесуі нәтижесінде жүктердің
Асфальтті немесе бетонды төселуі бар ашық алаңдарда сақтағанда кенді
Өздігінен қызу шақтарының орындары үйілмелі жүктер штабельдері беткейлерінің күйінің
штабель бетіндегі дымқыл дақтар немесе жаңбырдан соң бөлек орындардың
штабель үстінде таңертеңгі және кешкі сағаттарда жылы ауадағы
кеппеген дымқыл дақтардың болуы;
штабельдің қарлы жамылғысында ерулердің пайда болуы;
көмірсутектің күкіртті қосылыстардың иістерінің және аздаған ақ немесе
түнгі уақытта ұшқындау.
Алайда көмір штабельдерінің күйін тек сыртқы белгілер бойынша бақылау
Жалпы пайдалану орындарында түсірілетін жүктерді олардың қасиеттеріне байланысты
3.1. Тасымал шарттары және ережелері.
Жіберуші жүкті тасымалға дайындай отырып, накладнойға “Орын саны” графасын
Сусымалы жүктерді вагон таразысында вагон тіркеусіз, бірақ таразы алаңында
Қорап массасын трафарет бойынша қабылдайды. Үйілмелі жүк массасын өлшеу
Жол кірісіндегі маршруттан тіркеуді ақаулық салдарынан зерттеуді жалпы түр
Акт көшірмесін қабылдаушыға береді. Вагон келуіне дейін осы акт
жүктелуінің жіберілетін техникалық нормамен сәйкес жүктелініп аяқталады немесе
Торф аздаған қашықтықта тасымалданады. Торфті тасымалдау үшін өсірілген астауы
Кен және флюстер жылжымалы құрамнан сақиналық маршрутты құрайтын бөлек
Флюстердің және кендердің тасымалдануы үшін жартылай вагондар, сондай-ақ арнайы
3.2. Жылжымалы құрамның коммерциялық тексерілуі және жылжымалы құрамға қажеттіліктер
Міндеттемелерге жататындар: техникалық станйиялардағы вагондардың өткізілуі және қабылдануы, коммерциялық
Іздеу жолдарының қосымша операцияларына қайта адрестеу, коммерциялық түзетулерді шығару,
Жүктің ұласатын жолы бойынша станциялардағы вагондардың қабылдануы және жіберуі.
Тасымалданатын құжаттардың және жүктелген вагондардың берілуі, сондай-ақ бір жолдан
Коммерциялық тексеру орнының технология жұмысы. Жалғасу жолдарындағы вагондардың жәнепоездардың
Коммерциялық түзетілмеу болып жүктің сақталуы немесе қозғалыс қауіпсіздігіне қатер
Жүктердің сақталуы және поездардың қозғалыс қауіпсіздігіне қатер төндіретін коммерциялық
Келген поездағы вагондардың коммерциялық тексерілуі техникалық тексерумен бірге болады
Вагондардың коммерциялық тексеру өндірісінің технологиялық графиктері жүктемелі станция жұмысының
Коммерциялық түзетілулер құрамнан вагонның тізбесіз ереже сияқты жұмысшылармен шығарылады.
Тексеру кезінде табылған коммерциялық түзетілулер, жүктің сақталуына және қозғалысына
шанақпен) қол жеткізу мүмкіншіліктері немесе ұрлау белгілерімен контейнерлердің және
Жолдағы жүктің тексерілуі және қайта жүктелуі. Егер вагон коммерциялық
Жалғастыру жолында жүктің күйін және массасын вагондардағы пломбаның
Жалғастыру жолында жүктің тексеру қорытындылаоы жалпы форманың растау құжатымен
Қосымша жіберу-бұл бөлек қосымша жіберілетін және бір бір тасымалданатын
Құжаты жоқ жүктерді станцияда байқаған кезде коммерциялы расталатын құжат
Құжатсыз қалған жүктің бөлігінің немесе бөлек орындарының тағайындалу станциясына
Жүктердің қайта адрестелуі. Қайта адрестеу деп жүктің алғашқы
Қайта адрестеу алушының, жіберушінің өтініші бойынша хатталады. Өтініште көшірме
Жылшымалы құрамды нөмірлеу жүйесі жылжымалы құрамда берілген бірлікті қосып
Барлық жүк вагондары үшін ортақ (тек 3 санынан басталатын
Барлық алты осьті вагондар және тасымалдаушылар 3 саннан басталатын
Осьтіліктен басқа, екінші сан; жабық вагондар үшін – шанақ
(0 – 12,4м дейін 2 – 13,4м және жоғары),
(0 – люк және бөрене есікпен, · - люкпен
Вагонның номеріндегі төртінші, бесінші және алтыншы белгі олардың қатар
санын анықтайды және сипаттамаға ие емес 9 санының жетінші
Бақылаушы сан келесі түрде жазылады.
Вагон номері 7 4
Көбейткіш
Топ бойынша
Туынды
Топ бойынша
Қосынды
Бақылаушы белгіден жақын толық ондыққа дейінгі топтық қосындыны толтыратын
Кіріс жолында және стансада және стансада жөнелтілетін және келетін
үшін – платформа, ауыр салмақты үшін – платформа, тиелетін
3.3. Жылжымалы құрамда жүктің тығыздалуы, тегістелуі және орналасуы.
Темір жол көлігінің күшінің жаңа көбірек үдемелі түріне ауысуы
Темір жолдың тасымалдау кезіндегі көмірлердің жоғалулары үш түрде болады:
поездардың (ұсақ класстардың көмірлерінің жоғалулары) қозғалыс уақытында ауа ағынының
тығыздалмаудан және саңылаулар арқылы кему, ал көбінесе жартылай вагонның
жартылай вагонның шанағының деңгейінен жоғары тиелген көмірлердің төгілуі.
Темір жол бойынша тасымалданатын барлық жүктерден тас көмір едәуір
массалы болып табылады. Оның үлесіне қатып қалатын тасымалдаудың
Үрлеуден көмірлердің жоғалуын төмендететін құралдың бір құрамы оның тиеу
Тығыздалатын катоктар тасымалдау кезінде үрлеуден жоғалуларды жүзеге асыру туралы
Катоктармен көмірлерді тығыздау әдісі бар қатарда вибратығыздау әдісі
Бірақ пневматикалық және электрлік сияқты дірілдеткіштің қолдануы вагондардың қайта
Үйілмелі жүкпен қатуда оның күйі толығымен немесе жиірек
Маңызды мәндердің көбі практикалық мақсаттар үшін жүктердің физико-химиялық қасиеттерін,
Тасымалдау кезінде тас көмірлердің шоғының қатуы басты түрде оның
Көмірлердің тасымалдау процессі кезінде темір жол бойынша қыстық шарттарда
Тас көмірлердің ерекшеліктері жылу өткізу коэффицентінің аз мәнін және
Қатырып тастау-вагондарға материалды жүктеуге дейінгі ауның теріс температуралары кезінде
ұқыпты тиелу кезінде және тұрақты аяздар кезінде қанағаттандыратын
Құрғақ көмір-ылғалды көмірдің массасымен араласуы үшін-сирек, себу ретінде
Көп жылдық тәжірибеде материалдың тек алдын-ала қатыруы, содай-ақ
қанағаттандыратын қорытындыларды беретін қауіпсіздік шектеріне дейінгі ондағы ылғалдылықты мазмұнды
Профилактикалық құрамдар жүктің барлық массасының қатуын алдын алу үшін
Профилактикалық құрамдар келесі негізгі қажеттіліктерге жауап берулері керек:
вагондардан қалыпты түсірулерді қамтамасыз ете отырып, 40°С-ға дейінгі
- қызмет көрсететін
түсіруге дейінгі жүктің өңделу процессінде немесе түсіру кезінде жүктерге
жылылықтың және аяздың алмасуы- ауыспалы рай шарттарында әрекеттің
вагодардың жүк көтергіштерінің пайдалануындағы минималды шағылысу;
- вагондардың шанақтарының және жүктемелі-түсіндірмелі механизмдердің түйіндері
- дайын өнімді және өндірістік процесстерге
оларды тиеу орындарында сақтау үшін ерекше шарттарды қажет етпеу;
үйілмелі жүктерге сәйкес тиеу станциясына жақын маңда жүргізіледі.
Қауіпсіздік шекке дейінгі жүкке ылғалдылықтың мазмұнының
төменделуі.Жүктің қатуының алдын алудың едәуір радикалды шаралары қату қатынасында
Бұл әдістің жетістіктері жүктің ылғалдылығының қататын бөлігі жойылатын болғандықтан
Кептіруде немесе сырғытуда вагондарға материалды тиеуге дейінгі әр түрлі
Қатырып тастау.Қатуы бар бұл күреспен өлшеу оның қатуында алдын
Қатып қалудың жоғарғы сапасын қамтамасыз ету үшін қатып
қажет. Қатырып тастау егер жүктің температурасы көрсетілген
Майлау. Профилактиканың ерілген әдісі жұқа майланған қабықпен оның бөліктерінің
шанақтың ішкі беткейінде майланады және пайдаланылады.
Тәжірибеде майлану үшін темір кенін тасымалдау кезінде жартылай
Майлаудың көмегімен жүктің барлық массаларының ескерту оқылуы жүктің массасымен
Бірақ тәжірибеде бұған жетпейді. Байытылатын фабрикалардың ковейірлік ленталарда жуылған
Барлық аудан бойынша жартылай вагонның еденінің тесігінің тығыздалуының
3.1-ші сурет. Жартылай вагонның еденінің барлық ауданы бойынша саңылауларды
1- қабылдау бункері,
2- элеватор,
3- резервті сыйымдылық,
4-насос,
5- дозатор,
6-ақтарма жүктің дозаторы-бункер,
7-тозаңға айналдырушы,
8- қоректену,
9-форсунка.
3.4. Қорғаныс қабығын қондыру және дайындау технологиясын жасау.
Әлемдік тәжірибеде бір пайдаланатын әрекеттің сұық ұсталатын қабықтардың көмірлер
Бұдан бұрын қабықтар құрайтын материалдар қатары берілген. Қабықша
Мұнайды өңдеу өнімінің қалған негізінде қабықша құрайтын масса
Қоспаның шығыны 100кг/ жартылай вагон (қолмен жүргізу әдісі кезінде).
Барлық айтылған қабықтардың түрлері көмірлер сияқты кендік концентрацияларды тасымалдау
Бірақ олардың әсері қабықша құру материалының жүргізілуінің қолдық
жағалуларын шығаратын, өлшемдерді қабылдауға міндетті. Барлық жоғалуларды үш түрге
Вагонның шанағының тығыздығынсыз және құрастырмалы саңылауларына жүктің
қабықша материалдарының және орамалардың көмегімен саңылаулардың және
Жүктің үрлеуін жүзеге асыру үшін оның беткейін теңестіру
3.2-ші Сурет. Жартылай вагондарда көмірдің тығыздалуы және теңестірілуі үшін
1-көтеру механизмі;
2- қаңқа;
3-стопорлы құрылғы;
4-сырғанау тығыздатқыш .
Жүктің “төбешікте ” көлденең қиылысында трапеция формасын береді: оның
Сондай-ақ минералды- құрылыс жүктерінің “басының” негізі вагонның астауының жоғарғы
Беткейдің тығыздалуы және теңестірілуі үшін ұсақ фракциялардың жүгінің тығыздығынан
Себілетін жүктің тығыздалу дәрежесі оны жартылай вагонға тиеу тәсілінен
Үрлеуден жоғалулар жүктің арнайы теңестіру беткейінде пайдалану кезінде 10-15℅-ға
Жүктемелі-түсірмелі жұмыстар кезінде шаң түзу және жалғастару жолында жартылай
химиялық өндірістің арзан қалдықтарынан алынған олардың беткейінің қорғаушыларының жабылуы
Қорғайтын қабықша жоғарғы қозғалыс кезінде бұзылмайтын, жүктің бөлігі және
Қабықша бөлінетін форсункалар да вагондардың жылжу кезінде жүктің теңестірілген
Үрлеуден жоғалулар жүктің қорғану қабықшаларын жабу кезін толығымен жүзеге
Жартылай вагонға тиелген жүктің беткейіне қабықша құратын қабықшанаң жіберілу
3.3. –ші сурет. Қорғалатын қабықшаларды жүргізу үшін орнатц\удың принципиалды
1-цистерна;
2-лотка;
3-резервті сыйымдылық;
4-бак;
5-насос;
6-форсунка;
7-вагон;
8-маневр құрылысы.
Қорғалатын қабықшадағы жүктемені анықтау. Сусымалы жүктің беткейіне жүргізілген поездің
3.4-ші сурет. Трапециялды формадағы “төбешікті ” жүктеу кезінде
Ауалық ағының теріс қысымының есебінен пайда болатын күш Ф1
(3.1)
Мұндағы,
Н-трапециялды қиылысудың “бастапқысының ” биіктігі, м
Сонда,
(3.2)
(3.3)
Теріс қысымдар Р1, Р2 аэродинамикалық құбырда тәжірбиелік анықталынылады.
Координат өсінде күштерді жобалай отырып, екі теңдеудің жүйесін аламыз:
(
(3.2) формуласының есебінен түрлендіруден кейін теңдеу жүйесін шешіп, бүлінетін
(3.5.)
Мұндағы,
ρ-ауа тығыздығы ρ=⅛ кг (с²·м·);
m— ∆АВС –дан анықталынатын элемент массасы;
(3.6.)
υп— поездың қозғалыс жылдамдығы, м ⁄ с.
(3.4) формуламен (3.5) өрнегіне қойып,алатынымыз
(3.7.)
Рұқсат етілетін күшке R әсер ететін әр алувндылық факторларын
3.5-ші сурет. Поездың жылжу жылдамдығынан бұзылатын күштің тәуелділігі:а- сегментті
Бұзылатын күшпен астаулардың деңгейінен төмен жүктің жүктелуі кезінде поездың
(3.8.)
Кесуде (беріктіліктің шегінде) қорғалатын қабықтың жіберілетін
(3.9.)
Мұндағы,
к – бөлік формасынан тәуелденетін коэффицент;
-жүктің «төбешігінің» жоғарғы бөлігінің кеңдігі , мм.
Қабықтың қалыңдық астауының төменгі деңгейіндегі жүктің жүктелуі кезінде анықтайды:
(3.10.)
Мұндағы,
- жүктің беткейімен қабықтың себілу күші, м;
-қорғалатын қабықтың көлемді массасы, кг/м³
Қабықтың қалыңдығын біле отырып, бір жартылай вагонның жүгінің беткейінің
(3.11.)
Мұндағы,
-жабылатын беткейдің ауданы , м2
-бастапқы өнімнің тығыздығы, кг/м3 .
Байланыстыратын материалдардың басты сипаттамасы вагонның шанағының және еденінің
3.5. Тасымал кезінде жүкті жоғалтуды ескеретін шаралардың экономикалық
Темір жолдық көлікпен жүктің сақталған тасымалдануында оптималды нұсқаның экономикалық
Темір жол көлігінде тікелей пайдаланатын шығындардың анализі және салыстырылуы
Жүктің жоғалуларымен байланысқан жүк жөнелтушілердің пайдаланатын шығындары жүктің
Капиталды салым жүктердің жоғалуларын толықтыру үшін қажетті кәсіпорын жүк
Тасымалдау кезінде жүктердің алдын алу жоғалулары бойынша шаралардың экономикалық
1т жүктің тасымалдануына келтірілген шығындар
тг/т
Мұндағы,
1т жүкке келетін пайдаланылатын шығындар, тг./т;
-капиталды салымдардың нормативті әсер коэффицент;
капиталды салымдардың салмағы, тг./т.
тг/т
Жүктің сақталуын қамтамасыз ету бойынша шарларды ендіруден экономикалық әсердің
тг/т
Мұндағы,
бар және берілетін әдіс бойынша 1т жүктің тасымалдауына келтірілгесеп
жүктің тасымалдануының жылдық көлемі, т.
тг/т
Темір жол көлігінде падаланылатын шығындар қозғалу өлшемінен тәуелденетін бөлікке
Жүктің орындалатын тасымалдауы мен байланысқан шығындардың есебі мен жүктің
тг/т
Мұндағы,
1000 т. км, тенге келетін падаланылатын шығындар;,
тасымалдау қашықтығы, км;
жолдағы жүкті тасу кезіндегі жоғалатын тасымалдануларда шығындарды ескеретін коэфициент.
тг/т
Тасымалдау прцессінде себілетін жүктердің жоғалуларын қысқартудың жалғасуында, сондықтан
Жолдың өткен мазмұны бойынша еңбек ақы төлеміндегі шығындарды әсіресе
тг/т
Мұндағы,
g0 -өткен мазмұн бойынша 1 жұмысшының айлық еңбек
gД- әсіресе қоқысталған телімдерде тегістеуде еңбек шығындарының қосымша нормасы
телім ұзындығы, км;
ГР- себілетін жүктің берілген телімдерде тасымалдаудың саны, т.
тг/т
Жолдың орташа жөндеуімен байланысқан шығындар,
тг/т
тг/т
Мұндағы,
жылдағы жөндеу саны:
(3.17.)
Мұндағы,
жолдың 1км орта жөндеуінің бағасы , тг;
телімнің жүк кернеулігі , млн. т. км брутто/ км;
қоқысталу интенсифтілігінен тәуелді жөндеу аралық тоннаж, млн. т.
тг/т
Мұндағы,
D-нормативті шамамен өткізілетін қоқыстану, %
d-жолды төсеулер кезінде балласттың қоқыстанудың нормасы, %
1 млн т брутто-да қоқыстану интенсифтілігі, %
тг/т
Маңызды технологиялар бойынша жүктеуде вагондардың дайындығымен
байланысқан шығындар материалдарға және әлеуметтік сақтандыруға
Жүктің 1т-ға келетін еңбек ақының қоры:
тг/т
Мұндағы,
жүктеменің астында 1 вагонды дайындаудағы еңбек сиымдылығы, адам-сағ;
жұмысшының сағаттық тарифті қойылуы, тенге;
әртүрлі телімдерді ескеретінкоэффициент;
1 вагонның статикалық жүктемесі, т.
тг/т
Инвнтардың алынуы және вагонның дайындалынуы үшін материалға М шығындар
Жүктелетін түсірілетін операциялардағы шығындар орындалу есебімен 1т жүктің түсіруінің
өздік құны туралы кәсіпорын-алушылардың және жүктердің
тг/т
тг/т
Мұндағы,
1 вагонның тиеу-түсіруіне сәйкес өздік құны, тг.
Байланысқан материалдармен вагонның шанағының тесігін тығыздаумен және қорғалатын қабықтың
тг/т
тг/т
Еңбек ақыға шығындар орнатуларды қызмет көрсетулерге бос емес жұмысшылардың
тг
Мұндағы,
барлық есептелгендермен бір жұмысшының жылдық еңбек ақысы,тг;
R-жұмысшының тізімдік котінгенті, адам.
тг
Орнатуларға қызмет көрсетулер бойынша жұмысшылардың тізімдік контингенті жалпы міндеттерді
,адам
адам
Қорғалатын қабықшаның жүргізілуі үшін материалдарға кететін шығындар
тг
Мұндағы,
вагондардың бір жылда өңделетін саны;
бір физикалық вагонның өңделуі үшін алғашқы өнімнің шығын нормасы,
тасымалдау есебімен бір вагонның өңделуі үшін 1кг алғашқы өнімнің
тг
Майланатын және сүртілетін материалдардағы шығындар электр энергиясына
Өндірістік орындардың жылытулары үшін отынға кететін шығындар
тг
тг
Мұндағы,
жылынатын ғимараттың көлемі, м3;
1ºС сыртқы ауаның және ғимарат ішіндегі температуралар арасындағы айырмашылықтар
жылынатын маусымының күн саны;
жылытылатын аймақта сыртқы ауаның орташа
(3.27)
1т шарттық отындағы баға , тг.
Технологиялық мақсаттар үшін отынға кететін шығындар
тг
Мұндағы,
технологиялық мақсаттардағы жылудың жылдың шығыны, Мкал;
1 Мкал бағасы.
.
Онда отынға жалпы шығындар мынаны құрайды
, тг
тг
Технологиялық қажеттіліктер үшін электр энергияға кететін шығындар
тг
Мұндағы,
электр двигателлдің қосынды қуаты,
двигательдің пайдалы әрекет коэффиценті;
t- бір вагонның өңделу кезінде двигательдің уақыты, сағ;
қуат бойынша двигательді пайдалану коэффициенті;
тораптарда электр энергиялардың жоғалуларын ескеретін коэффициент;
электр энергияның1 кВт бағасы. , тг.
тг
Өндірістік орнатулардың толық қалпына келуі және амортизациялық шығындарға капиталды
,
Мұндағы,
орнатулар саны ;
бір орнатудың шетті бағасы, тг;
орнатудың толық қалыпқа келтірілуі және амортизационды шығын нормаларына
тг
Жүктің жоғалуымен байланысқан шығындар
тг
Мұндағы,
бір вагонға келетін жүктің жоғалулары; %
1т жүктің бағасы, тг.
тг
1т жүктің толығу есебімен тасымалдау процесінің операциялары бойынша есептелген
тг
(3.34)
Мұндағы,
өңдеуде және резервте вагондарға және локомотивтерге сәйкес болуды ескеретін
локомотивке және вагонға сәйкес баға, тг.
тг
тг
Ендірілетін шаралардың іске асырылуы темір жолдың нақты құрылғысының дамуында
тг
Мұндағы,
1,1 тиынға тең темір жолдың құрылғысының дамуында капитал салымының
тг
Вагонның шанағының тесігін тығыздау және қорғау қабаттарының жүргізілуі өндірістік
тг/т
тг/т
Темір жолдар үшін келтірілген шығындар мынаны құрайды:
тг/т
тг/т
Жүкті жіберуші және жөнелтуші үшін:
тг/т
тг/т
Жалпы ауылшарушылық шығындар:
тг/т
тг/т
Қазіргі нарық заманында темір жол көлігінің алатын орны орасан
Берілген дипломдық жұмыс тақырыбына сәкес, жұмыстың екінші бөлімінде сусымалы
Ал үшінші бөлімде тасымал кезінде сусымалы жүктердің сақталуын қамтамасыз
Қорытындылай келе осы дипломдық жұмыста жүктерді тасымалдауда олардың сапасы
1. Атамкулов Е.Д., Жангаскин К.К Железнодорожный
2. Омаров А.Д., Кабашев Р.А., Ли С.В., Кобдиков
3. Погрузочно-разгрузочные работы на транспорте: (В примерах и задачах).
4. Управление грузовой и коммерческой работой на железнодорожном транспорте.
5.Шрамов А.А. Пособие приемосдатчику груза М: Транспорт,1991-176с
6.Типовой технологический процесс работы грузовой станции
7. Единые нормы выработки и времени на вагонные, автотранспортные
8.Грузоведение, сохранность и крепление грузов/ Под ред. А.А.Смехов -
9.Сборник правил перевозок и тарифов №160 железнодорожного транспорта, М.Транспорт
10.Транспортная тара. Справочник/ А.И.Телегин, Ю.А.Балберин и др.- М.Транспорт, 1989-216с
11.Инженерные решения по безопасности на транспорте. А.Д.Омаров. Издательство Бастау,
12.Грузовая коммерческая работа. Перепон.В.П.1986г
13.Организация перевозок грузов. Перепон.В.П.2005г
14. Правила перевозок грузов.Перепон.В.П.2003г
Табиғи ығысу
Жүк атауы
тыныш- қозғалыста
тықта
Тас көмір
Әк тас
Кокс
Гравий
Кен
Жүк түрі
Тас көмір
Кокс
Темір кені
Құм
град кезінде “төбешіктің
Кузов көлемі,
Жылжымалы құрам
20
Жартылай вагон:
Сегіз осьтік
Алты осьтік
Төрт осьтік, пісірмелі кузовтың
ағаш қаптамасымен
төрт осьтік тұтастай металдан
жасалған
төрт осьтік платформалар
Орташа
Жүк түрі
т/м³
Кокс
Қоңыр көмір,гранулдан-
ған шлак
Тас көмір

20 мамыр 2019ж.
2008-2018 topreferat.com - Қазақша рефераттар, курстық, дипломдық жұмыстар

^