Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау курстық жұмыс
№2239


МАЗМҰНЫ - www.topreferat.com
КІРІСПЕ.............................................................................................
4
1. «КазМикроФинанс» ЖШС -тің ОҚО ФИЛИАЛЫНЫҢ ЖАЛПЫ СИПАТТАМАСЫ, ҚЫЗМЕТІ, БАСҚАРУ ҚҰРЫЛЫМЫ..............................................................
6
1.1 Кәсіпорынның сипаттамасы, қызметі ..................................
6
1.2 «КазМикроФинанс» ЖШС тің ОҚО филиалының құрылымы және қызметтік міндеттемелер..........................
8
1.3 «КазМикроФинанс» ЖШС -тің ОҚО филиалының негізгі қаржы-экономикалық көрсеткіштері.....................
10
2. «КазМикроФинанс» ЖШС-тің ОҚО ФИЛИАЛЫНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙЫН ТАЛДАУ......
13
2.1 Баланс активінің құрамы мен құрылымының динамикасын талдау...............................................................
13
Кәсіпорынның баланс өтімділігін талдау.........................
17
2.3 Кәсіпорынның төлем қабілеттілігін талдау........................
20
3. Кәсіпорынның қаржы жағдайын ЖЕТІЛДІРУ бойынша шара.........................................................................
27
ҚОРЫТЫНДЫ.................................................................................
34
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ............................
37Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Жұмыс көлемі: 28 бет
Пәні: Қаржы

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------
https://www.topreferat.com/
КУРСТЫҚ ЖҰМЫСТЫҢ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН МӘТІНІ

МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ.............................................................................................
4
1. «КазМикроФинанс» ЖШС -тің ОҚО ФИЛИАЛЫНЫҢ ЖАЛПЫ
6
1.1 Кәсіпорынның сипаттамасы, қызметі ..................................
6
1.2 «КазМикроФинанс» ЖШС тің ОҚО филиалының құрылымы және
8
1.3 «КазМикроФинанс» ЖШС -тің ОҚО филиалының
10
2. «КазМикроФинанс» ЖШС-тің ОҚО ФИЛИАЛЫНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙЫН ТАЛДАУ......
13
2.1 Баланс активінің құрамы мен құрылымының динамикасын талдау...............................................................
13
Кәсіпорынның баланс өтімділігін талдау.........................
17
2.3 Кәсіпорынның төлем қабілеттілігін талдау........................
20
3. Кәсіпорынның қаржы жағдайын ЖЕТІЛДІРУ бойынша шара.........................................................................
27
ҚОРЫТЫНДЫ.................................................................................
34
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ............................
37
ҚОСЫМШАЛАР
КІРІСПЕ
Нарықтық қатынастары жағдайында кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдаудың маңызы
Қаржылық жағдай кәсіпорынның бәсекелестік қабілетін және оның іскерлік
Нарықтық экономика жағдайында жұмыс істеуші кәсіпорындардың қаржылық жағдайын
қаржылық жағдайға баға беру және оның есеп беру
активтер мен олардың қалыптасу көздері арасындағы сәйкестікті, оларды
айналым капиталының көлемін, оның өсуін (кемуін) және ағымдағы
қаржы – есептік және несие ережесін сақтау;
кәсіпорын активтері және оның міндеттемелерінің құрылымын зерттеу;
ағымдағы активтердің айналымдылық есебі, оның ішінде дебиторлық борыш
баланстың өтімділігін, кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығының және төлеу қабілеттілігінің
кәсіпорын табыстылығын бағалау;
кәсіпорын табысының салыстырмалы көрсеткіштерін, сондай-ақ олардың деңгейінің өзгеруіне
кәсіпорынның іскерлік белсенділігін анықтау;
кәсіпорын табысының салыстырмалы көрсеткіштерін, сондай-ақ олардың деңгейінің өзгеруіне
кәсіпорынның іскерлік белсенділігін анықтау;
кәсіпорынның қаржылық жағдайының тұрақтылығын ұзақ және қысқа мерзімді
Оқу өндірістік тәжірибенің есеп беруінде «КазМикроФинанс» ЖШС-тің ЖО
1 «КазМикроФинанс» ЖШС -тің ЖО ФИЛИАЛЫНЫҢ ЖАЛПЫ СИПАТТАМАСЫ,
1.1 Кәсіпорынның сипаттамасы, қызметі
Жауапкершілігі шектелген серіктестік «КазМикроФинанс» ЖО филиалының кіші кәсіпкерлік
Жауапкершілігі шектелген серіктестік «КазМикроФинанс» ЖО филиалы 14.07.1999 жылы
Серіктестіктің құрудың және қызметінің негізгі мақсаты таза
Серіктестік қызметінің негізгі пәні:
аударым операциялар: төлемдер және ақша аударымдар бойынша тапсырыстарды
қарыз операциялар: ақша түрінде несиелерді беру;
несие серіктестіктің қатысушылардың төлем құжаттарын инкассоға қабылдау;
аккредитивті ашу және бекіту және ол бойынша міндеттемелерді
сейфтік операциялар: құнды қағаздарды, құжаттарды және құндылықтарды сақтау
лизингтік қызметті жүзеге асыру;
несие серіктестіктің қатысушыларының банктік шоттарын ашу және жүргізу;
факторингтік операциялар;
кассалық операциялар: операцияларды орындау кезінде қолма-қол ақшаны қабылдау
Серіктестіктің оқшауланған мүлкі бар, тек Қазақстан Республикасының қолданылып
Серіктестік Қазақстан Республикасының аумағында да, шетелдерде де өз
1.2 «КазМикроФинанс» ЖШС тің ЖО филиалының құрылымы және
Қызмет міндеттері. Барлық әлеуметтік мекеменің барлық қызметтері мен
Серіктестіктің квалификациялық кадрларына жаңа жағдай қабылдайды, қоршаған ортаны
Бас бухгалтер
Қызмет міндеттері: даму нысаны мен бухгалтерлік есетің әдістерін
Ақша есебінің түсетін әдісін, тауарлы-материалды құндылықты және негізгі
Білуі тиіс: қаулыны, жарлықтарды, әдістемелік органдардың бұйрығын, кәсіпорындағы
Сапаны бағалау. Жоғарғы экономикалық білімі мен қаржы-бухгалтерлік жұмыстардағы
Бухгалтер
Қызмет міндеттері: бухгалтерлік есеп берудегі әр түрлі бөлімдерінің
Шаруашылық есепті күшейтуге, арнайы кәсіпорындарды өңдеу жұмыстарына қатысады.
Ақша айналымындағы әдістермен байланысты және тауарлы-материалдық құндылықтардың бухгалтерлік
Білуі тиіс: қаулыны, жарлықтарды, әдістемелік жоғары тұрған органдардың
Кесте 1-«КазМикроФинанс» ЖШС ЖО филиалының штаттық кестесі
Р/с Мамандықтар Бірлік саны Еңбекақы мөлшері Аудандық коэф.
1 2 3 4 5 6
1. Директор 1 13880 4858 18738
2. Бас бухгалтер 1 10900 3815 14715
3. Бухгалтер 2 категориялы 1 6278 2197 8475
4. Кассир 1 4966 1748 6744
Барлығы 4 22174 7760 29934
5. Жоспарлы бөлім басшысы 1 10900 3815 14715
6. Қаржы-экономикалық бөлімі 10 6700 2345 36180
7. Бас маман (мастер)1 1 9500 3325 12825
8. Кадрлар бөлімі басшысы 1 6668 2334 9002
9. Жабдықтау бөлімі:
ТБ және ГО инженер міндетімен біріккен жабдықтаушы инженер
3
10500
3675
14750
10. Арнайы медициналық бөлім қызметі 1 4963 1737
Жалпы саны 24 107410 48093 185503
1.3 «КазМикроФинанс» ЖШС -тің ЖО филиалының негізгі қаржы-экономикалық
«КазМикроФинанс» ЖШС-тің ЖО филиалының негізгі қызметінің қаржы-экономикалық көрсеткіштері
Кесте 2-Ақша қаражаттары және олардың эквиваленттері
2008 жыл 2009 жыл
Несие серіктестіктің кассадағы қолма-қол ақша 31683 11974
Несие серіктестіктің есеп айырысу шотындағы қаражаттар 265003 142079
Барлығы ақша қаражаттар және оларды эквиваленттері 296686 154053
Кесте 3-Серіктестіктің құнды қағаздар, нетто
2009 жыл 2008 жыл
Сауда үшін бағытталған 27536 7637
Сатып алынған құнды қағаздар бойынша дисконт
619
Құнды қағаздар құнын өзгерту бойынша шоты 3078
Барлығы құнды қағаздар 30614 8256
Кесте 4-Займдар және клиенттерге берілген қаржылық жал, нетто
2009 жыл 2008 жыл
Клиенттерге берілген займдар 1389673 656062
Несие портфельдің құнсыздаудың резервісін алып тастағанда (97708) (98195)
Барлығы несиелер 1291965 557867
Кесте 5-Серіктестіктің негізгі құралдары, нетто
Ғима-раттар Компью-терлік жабдықтау Басқалар Материалдық емес активтер Барлығы
2005 жылдың 31 желтоқсанына қалдық құны 10196 1565
Бастапқы құны
Жыл басына қалдық 16624 2390 13366 617 32997
Түсімдер
1572 1606 370 3548
Шығарылуы
421 656 336 1413
Қайта бағалау 289463
289463
Жылдың соңына қалдық 306087 3541 14316 651 324595
Жинақталған амортизация
Жылдың басына қалдық 6428 825 2815 347 10415
Амортизациялық аударымдар 4867
4867
Шығарылуы 0 86 270 44 400
Амортизацияны қайта бағалау 35474 730 1244 111 37559
Жылдың соңына қалдық 46769 1641 4329 192 52931
2006 жылдың 31 желтоқсанына қалдық құны 259318 1900
Кесте 6-Басқа да активтер
2009 жыл 2008 жыл
Болашақ кезеңнің шығындары 211 151
Клиенттерге несие серіктестіктің қызметтері үшін есептелген комиссиялық табыстар
Басқа да тауарлы-материалдық қорлар 400 707
Салықтар және басқа да міндетті төлемдер бойынша бюджетпен
Клиенттер бойынша есептелген айыппұлдар 1779 983
МСБ бойынша қаражаттарды қайтару
5171
МСБ бойынша есептелген сыйақылар
948
Тауарлар және қызметтер үшін 701 519
Барлығы басқа да активтер 9155 20097
2 «КазМикроФинанс» ЖШС-тің ЖО ФИЛИАЛЫНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙЫН ТАЛДАУ
2.1 Баланс активінің құрамы мен құрылымының динамикасын талдау
Баланс өтімділігін талдаудың мәні – активтегі өтімділік дәрежесі
Кәсіпорынның төлем қабілеттілігі оның қаржылық тұрақтылығының маңызды белгілерінің
Кәсіпорынның баланс өтімділігін талдау үшін алғы мәліметтер негізінде
Кесте 7-Аналитикалық баланс- нетто
Көрсеткіштер 2008 ж, мың тг.
Баланс валюта-сына, ( 2009ж,
мың тг. Баланс валюта-сына, ( Ауытқуы
+,-
Актив
І. Ұзақ мерзімді активтер
1.1 НҚ қалдық құны
1.2 Ұзақ мерзімді дебиторлық қарыз
ІІ. Ағымды активтер
Тауарлы материалдық қорлар
Қысқа мерзімді дебиторлық қарыздар.
Ақша қаражаттары.
316,4
237,9
78,5
700,9
610,7
89,5
0,7
31,1
23,4
7,7
68,9
60,0
8,8
0,07
196,4
196,4
0
732,0
566,8
19,2
146
21,2
21,2
0
78,8
61,1
2,1
15,7
-120
-41,5
-78,5
31,1
-43,9
-70,3
145,3
Барлығы 1017,3 100 928,4 100 -88,9
Пассив
І. Меншікті капитал
-жарғылық капитал
- бөлінбеген табыс (жабылмаған шығын)
- он ішінде есептік жылда
ІІ. Ұзақ мерзімді міндеттемелер.
ІІІ. Ағымды міндеттемелер.
-қысқа мерзімді кредиторлық қарыздар
--басқа да кредиторлық қарыз
-1610,5
66
-1676,5
-501,4
-
2627,8
389,6
2078,1
-158,3
6,5
-164,8
-49,3
-
258,3
38,3
204,3
-1792,3
66
-1858,3
-181,9
-
2720,7
152,4
2460,1
-193,1
7,1
-200,2
-19,6
-
293,1
16,4
265,0
-181,8
-
-181,8
-319,5
-
92,9
-237,2
382,0
Барлығы 1017,3 100 928,4 100 -88,9
Кесте мәліметтері бойынша, кәсіпорынның активтері 88,9 мың тг.
Ағымдағы активтер құрылымында тауарлы материалдық запастар 43,9 мың.тг.
Баланс пассивінде сондай – ақ өзгерістер болады. Ол
Кәсіпорынның өзіндік капиталы оларға капиталы қосымша төленбеген және
Кәсіпорынның ағымдағы міндеттемелері 92,9 мың тг. көбейді. Ағымдағы
“ КазМикроФинанс ” ЖШС ЖО филиалының балансындағы пассив
Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын сипаттайтын көрсеткіштерге тәуелсіздік коэффициенті, қаржылық
Кесте 8-Қаржылық тұрақтылығы көрсеткіштерін есептеу
Көрсеткіштер Жыл басы Жыл соңы Ауытқу Құрылымының өзгеруі
Сомасы, мың тг Үлес салмағы,( Сомасы, мың тг
Кәсіпорынның мүлігі
1.1.Меншіктік қаржылар
1.2 Қарыздық капитал
оның ішінде: -ұзақ мерзімді 1017,3
-1610,5
2627,8
- 100
-158,3
258,3
- 928,4
-1792,3
2720,7
- 100
-181,9
293,1
- -88,9
-193,1
92,9
- -
-29,3
35,2
- Х
-128,1
-45,3
-
2.Тәуелсіздік коэффициент (1.1/1) 0,889 Х 0,607 Х Х
3. Қаржыландыру коэффициенті (1.1/1.2) 8,07 Х 4,25 Х
4. Қатыстырылған капиталдың меншікті капиталға қатынасы 0,12 Х
0,24 Х Х Х +0,12
Тәуелсіздік коэффициенті кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын сипаттайтын маңызды көрсеткіштердің
Өзіндік капитал сомасының көбеюімен кәсіпорында экономиканың дағдарыс құбылыстарын
Қаржылық тұрақтылық коэффициенті кәсіпорын мүлігінде өзіндік капитал мен
Қаржыландыру коэффициенті өзіндік қаржылар шамасы қысқа мерзімді міндеттемелерден
2009 жылы кәсіпорында қаржылық тұрақтылығының барлық көрсеткіштері нормативтік
Батыс фирмаларында қаржыландыру коэффициентінің кері көрсеткіші кеңінен қолданылады,
Кәсіпорынның баланс өтімділігін талдау
Баланс өтімділігінің талдаудың мәні – активтегі өтімділік дәрежесі
Өтімділік дәрежесіне, яғни ақша қаражаттарына, айналу жылдамдығына байланысты
Өтімділігі бұдан төмен элементтер тауарлы-материалдық қорлар мен
Баланс өтімділігін анықтау үшін актив пен пассив бойынша
(А1)( (П1), (А2)( (П2), (А3)(
Баланстың топтастырылған баптарын кәсіпорын мәліметтері бойынша кесте
Кесте мәліметтері бойынша төлем қаражаттарының бірінші тобы
Актив пен пассив баптарының 1 тобының жиындарын салыстыру
Актив пен пассив баптарының 2 тобын салыстыру жақын
Кесте 9-Баланс активінің өтімділік дәрежесі
Актив Мың тг.
Пассив Мың тг. Төлеу артықтығы +, жетіспеушілігі -
2008 ж 2009 ж
2008 ж 2009 ж 2008 ж 2009 ж
Ең өтімді активтер - (А1)
- ақша қаражаттары
- қысқа мерзімді салым 2925
2925
- 1341
1326
152 Тезірек төленуге
тиіс міндет -
темелер - (П1)
-қысқа мерзімді кредиторлық борыш 1973
1973
4667
4667 -1943
-1943 -4533
-4535
Тез өткізілетін активтер - (А2)
-Қысқа мерзімді дебиторлық қарыздар 4739
4739 1315
1315 Қысқа (П2)
мерзімді міндеттемелер
-8165
8165
+4739
+4988
Баяу өткізілетін активтер - (А3)
Тауарлы
материалдық
запастар
-Ұзақ мерзімді
инвестиция
3781
3264
5154
124
9133
8172
6762
2847 Ұзақ мерзімді міндеттеме
лер - (П3)
- ұзақ мерзімді заемдар
12
12
-
-
+378
-
+913
-
Қиын -(А4) өткізілетін активтер -
-НҚ қалдық құны
-аяқталмаған құрылыс
9349
5441
3908 1024
8081
2165 Тұрақты міндеттеме-
Лер - (П4)
-меншікті капитал
1592
1592
1983
1983
-6576
-6576
-9588
-9588
Барлығы
1017,3 928,4 Барлығы 1017,3 928,4 - -
Ең өтімді және тез өткізілетін активтердің сомасы 2008
Баяу өткізілетін активтерді ұзақ мерзімді міндеттемелермен салыстыру перспективалы
Баланс активі мен пассиві баптарының төртінші тобының жиындарын
Көрсетілген схема бойынша жүргізіліп отырған талдау баланс өтімділігіне
мұндағы, а1,=1, а2, = 0,5; а3=
А мен П актив пен пассив бойынша
«КазМикроФинанс» ЖШС –те оның көлемі 2008 жылда 1,79
2.3 Кәсіпорынның төлем қабілеттілігін талдау
Кәсіпорынның төлем қабілеттілігі оның қаржылық тұрақтылығының маңызды белгілерінің
Осы көрсеткештің көмегімен кәсіпорынның төлем қабілеттілігіне және кәсіпорындағы
Кәсіпорын жоғары немесе төмен дәрежеде өтімді болуы мүмкін,
Абсолютті өтімділік коэффициенті – шикізат және материалдар жеткізушілердің
Сондықтан төлем қабілеттілігі бар деп, ағымдағы активтің сомасы
Төлем қабілеттілігі коэффициенті 1-ге тең немесе үлкен болса,
Нарықтық экономика теориясы мен практикасында перспективті төлем қабілеттілігін
Кәсіпорынның перспективті төлем қабілеттілігін анықтау үшін кәсіпорын активіндегі
Абсолюттік өтімділік коэффициенті ақша қаражаттары мен тез өткізілетін
Аралық өтеу коэффициентін есептеу үшін ақша қаражатының құрамына
Жалпы өтеу коэффициенті немесе ағымдағы өтімділік коэфйфициенті барлық
Егер ағымдағы активтер мен қысқа мерзімді міндеттемелердің ара
Өтімділіктің әртүрлі көрсеткіштері тек өтімді қаржыларды есепке алудың
Көптеген кәсіпорындар үшін аралық өтімділіктің төмен коэффициентінің жалпы
Кәсіпорында аралық өтімділік коэффициентінің төмен және жалпы өтеу
Кесте 10-Ағымдағы активтердің өтімділік көрсеткіштері
Көрсеткіштер Норма-тивтік коэффи-циент Жылдар Ауытқуы
2008 2009 +,- %
1. Ақша қаражаттары
2925 1326 +1033 4,5есе
2. Қысқа мерзімді
қаржы салымдары
- 152 +152 -
3. Дебиторлық қарыздар
4739 1315 -3414 2,7есе
4. Өндірістік запастар
мен шығындар.
3264 8172 +4908 2,5есе
Қысқа мерзімді міндеттемелер
1973 4667 +2694 2,3есе
3. Өтімділік көрсеткіштер
3.1. Абсолюттік өтімділік
коэффициенті (1 +2./ 5) 0,2 - 0,25 0,015
3.2. Аралық өтімділік
коэффициенті (1+2+3 /5) 0,7- 0,8 2,146 2,847 0
3.3. Жалпы өтімділік
коэффициенті (1+2+3+4/5)
2,0 - 2,5
4,058
4,598
0,3
133,3
Кесте мәліметтері бойынша абсолютті өтімділік коэффициенті кәсіпорынның төлем
Жалпы өтеу, яғни ағымдағы өтімділік коэффициенті 2005 жылда
Кесте 11-Жалпы өтімділіктің (ағымдағы) коэффициенті деңгейінің өзгеруіне қорытылған
Р/н Көрсеткіштер 2008 ж Ағымдағы актив
(+,-) С.і. өзгеру есебінен
Ағымда-ғы активтер-дің (3гр-2гр) Қысқа мерзімді міндетте
(2гр-1гр)
1 Ағымдағы активтер 8033 8033 2146 Х Х
2 Ағымдағы міндеттемелер
1973
4667
4667
Х
Х
Х
3 Өтімділіктің жалпы (ағымдағы) коэффициенті
4,058
0,581
4,598
+0,54
+4,017
-3,477
Кесте мәліметтері өтімділіктің жалпы коэффициентінің өсуіне ағымдағы активтердің
Өтімділік коэффициентін жан-жақты бағалау үшін оларды құрайтын факторлардың
Ағымдағы активтер баптары үшін үлестік қатысу коэффициенті- 0,000002142
Факторлардың әсерлерінің есебі келесі кестеде келтірілген.
Кесте 12-Жалпы (ағымдағы) өтімділік коэффициенті деңгейінің өзгеруіне нақтыланған
Факторлар Есептеу Факторлардың әсер ету деңгейі
1. Ағымдағы активтердің өзгеруі 4,598-0,581 +4,017
1.1 Ақша қаражаттары мен қысқа мерзімді қаржылық салымдардың
+1048*0,000002142
+0,0225
1.2 Дебиторлық борыштың және басқа да активтердің +8414*0,000002142
+2,9432
1.3 Тауарлы-материалдық қорлардың +4908*0,000002142 1,0513
2. Қысқа мерзімді міндеттемелердің өзгеруі
1,721-4,058 -3,477
2.1 Қысқа мерзімді несиелер мен заемдердың
+3,291*0,00000985 0,0000322
2.2 Кредиторлық борыштың -2694,7*0,00000985 -3,477
Келтірілген есептеулерден, жалпы өтеу коэффициентіне дебиторлық борыштар
Осылайша, біз кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығының маңызды көрсеткіштерінің бірі
Төлем қабілеттілігін талдау кезінде осы факторларды кешенді түрде
3 Кәсіпорынның қаржы жағдайын ЖЕТІЛДІРУ бойынша шаралар
«КазМикроФинанс» ЖШС-тің ЖО филиалының қаржы жағдайын талдау барысында,
Дебиторлық қарыздардың айналымдылық коэффициенті өнім (тауар, жұмыс, қызмет)
Кадқ=ТN/Дқ,
мұндағы: Кадқ – дебиторлық қарыздардың айналымдылық коэффициенті; ТN
Дебиторлық қарыздардың айналымдылық коэффициенті дебиторлық қарыздардың сапасы мен
Дебиторлық қарыздардың бір айналымының ұзақтығы келесі формула бойынша
Ұадқ=360/ Кадқ,
мұндағы: Ұадқ – дебиторлық қарыздардың бір айналымының ұзақтығы.
«КазМикроФинанс» ЖШС-тің ЖО филиалының дебиторлық қарыздарының айналымдылығын талдау
Кесте 13-2008-2009 ж.ж. «КазМикроФинанс» ЖШС-тің ЖО филиалының дебиторлық
Рет № Көрсеткіштер Өлшем бірлігі Іс жүзінде Ауыт-қуы
2008 ж. 2009 ж.
1 Өнімді өткізуден түскен табыс Мың тг 1274
2 Дебиторлық қарыздардың орта жылдық шамасы Мың тг
3 Дебиторлық қарыздардың айналымдылық коэффициенті - 2,8 1,51
4 Дебиторлық қарыздардың бір айналымының ұзақтығы күн 128,6
Кесте мәліметтері көрсетіп отырғандай кәсіпорын дебиторлық қарыздарының орта
Нақты айтатын болсақ кәсіпорын дебиторлық қарыздарын азайту бойынша
Кәсіпорын өзінің дебиторларына бір ай шамасында өтеген борыштары
Онымен қоса кәсіпорын төлемдер жүргізбеген тұлғаларға айыппұл салады.
Орындалатын шараның нәтижесінде дебиторлық қарыздардың айналымдылық саны артып,
Кесте 14-«КазМикроФинанс» ЖШС-тің ЖО филиалының дебиторлық қарыздарының айналымдылық
Рет № Көрсеткіштер Өлшем бірлігі 2009 ж. Болжам
1 Өнімді өткізуден түскен табыс Мың тг 13527
2 Дебиторлық қарыздардың орта жылдық шамасы Мың тг
3 Дебиторлық қарыздардың айналымдылық коэффициенті Рет 1,51
4 Дебиторлық қарыздардың бір айналымының ұзақтығы Күн
Кесте мәліметтерінен дебиторлық қарыздардың айналымдылық коэфициенті 1,51-ден 1,73-ке
Кесте 15-Шара есебінен қаржылық тұрақтылық көрсеткіштерінің өзгерістері
Рет № Көрсеткіштер Норматив коэфф-р Жылдар Ауытқуы
2009 Болжам +,- (
1 Меншікті қаражаттар
1983
2054,4
+157,4
103,6
2 Қысқа мерзімді қарыздар
4667
4667
-
-
3 Дебиторлық қарыздар
13153
12437,6
-715,4
94,6
4 Ұзақ мерзімді міндеттемелер
-
-
-
-
5 Активтер құны
3266 3266 - -
6 Тәуелсіз коэффициенті (1/5)
0,5
0,607
0,629
+0,022
103,6
7 Қаржылық тұрақтылық коэффициенті (1+4/5)
0,75
0,607
0,629
+0,022
103,6
8 Қаржыландыру коэффициенті (1/2)
(1
4,25
4,4
+0,15
103,5
Кестеден көрініп тұрғандай, шараны іске асыру нәтижесінде меншікті
Кесте 16-Шара есебінен айналым қаржыларының тиімділік көрсеткіштерінің өзгерісі
Көрсеткіштер 2009 ж Болжам жылы Ауытқу
1 Өнімді өткізуден түскен табыс 13527 14243,4 +715,4
2 Өткізілген тауардың өзіндік құны 13292 13292
3. Активтің орташа құны 2528,5 2528,5 -
4. Ұзақ мерзімді активтердің орташа құны 1039 1039
5. Ағымдағы активтердің орташа құны . Оның ішінде:
- өндірістік запастар 5718,5 5718,5 -
- дебиторлық борыштар 894,5 823,1 -71,4
6. Салық салуға дейінгі табыс 2351 950,4 +71,4
7. Активтер айналымының коэффициенті (1/3) 0,535 0,563
8. Ұзақ мерзімді активтердің айналымының коэффициенттері (1/4) 1,3
9. Ағымдағы активтердің айналымының коэффициенттері (1/5) 0,91 0,96
10. Өндірістік запастар айналымның коэффициенті (1/5.1) 2,37 2,49
11. Дебиторлық борыштар айналымның коэффициенті (1/5.2) 1,51 1,73
12. Бір айналымның ұзақтығы:
- Барлық активтер (360/7)
672,9
639,43
-33,5
- Ұзақ мерзімді активтер (360/8) 277,0 262,8 -14,2
- Ағымдағы активтер (360/9) 395,6 375 -20,6
- Өндірістік запастар (360/10) 151,9 144,6 -7,3
- Дебиторлық қарыз (360/11) 238,41 208,1 -30,31
13. Айналым активтерінің загрузка коэффициенті (5/1) 1,1
14 Айналым активтерінің рентабельдік денгейі (6/5) 1,58
Шараны енгізу есебінен айналым қаражаттарын пайдалану тиімділігі жоғарылады.
ҚОРЫТЫНДЫ
Оқу-өндірістік тәжірибені өту барысында «КазМикроФинанс» ЖШС-тің ЖО филиалының
- кәсіпорынның активтері 88,9 мың тг. азайды. Активтердің
- ағымдағы активтер құрылымында тауарлы материалдық запастар 43,9
- баланс пассивінде сондай – ақ өзгерістер болады.
- «КазМикроФинанс» ЖШС-тің ОҚО филиалында қызмет көлемі 2008
- кәсіпорында аралық өтімділік коэффициентінің төмен және жалпы
- абсолютті өтімділік коэффициенті кәсіпорынның төлем төлеу қабілетін
- жалпы өтеу, яғни ағымдағы өтімділік коэффициенті 2008
- 2009 жылы кәсіпорында қаржылық тұрақтылығының барлық көрсеткіштері
- Өзін қаржыландыру кезінде кәсіпорын қызметі амортизациялық төлемдер
- «КазМикроФинанс» ЖШС-тің ЖО филиалының айналым қаржыларының пайдалану
-кәсiпорынның қаржылық жағдайына талдау жүргiзген кезде оның рентабельдiлiк
Айыппұл төлету үшін көбінесе кәсіпорын басшылығы оған жұмсалатын
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИТТЕР ТІЗІМІ:
Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Анализ бухгалтерской отчетности. –
Дюсембаев К.Ш. Анализ финансового положения предприятия: Учебное пособие.
Дюсембаев К.Ш., Егембердиева С.К. Аудит и анализ финансовой
Егембердиева С.К. Финансовая отчетность и ее аудит. Диссертация
Ефимова О.В. Как анализировать финансовое положение предприятия: Практическое
Ефимова О.В. Финансовый анализ. – М.: Бухгалтерский учет,
Ковалев В.В. Финансовый анализ. Управление капиталом. Выбор инвестиций.
Ковалев А.И., Привалов В.П. Анализ финансового состояния предприятия.
Клейнер Г.Б., Петросян Д.С. Оценка финансового состояния предприятия.
Лоханина И.М., Золкина З.К. Основы анализа финансового состояния
Маркарьян Э.А., Герасименко Р.П. Финансовый анализ. – М.:
Нидлз Б., Андерсон Х. Принципы бухгалтерского учета –
Ришар Ж. Аудит и анализ хозяйственной деятельности предприятия.
15

19 қазан 2019ж.
2008-2018 topreferat.com - Қазақша рефераттар, курстық, дипломдық жұмыстар

^