Бұрғылау қондырғысының жабдығы курстық жұмыс
№4041Кіріспе
Бұрғылау жұмыстарының техникасы мен технологиясының даму тарихын қысқаша сипаттамасы. Адам баласының мұнайды қай ғасырда алғаш пайдалана бастағанын анықтау қиын , бірақтан ертеден екендігі бейім. Алғашқыда мұнай емдік құрал ретінде көздің суықтауы , проказ және т б ауруларға қарсы қолданылатын . Бірақтан көп жағдайда артеректе мұнай жарық беру материалы ретінде қолданылады. Ендігіде жерді қазу бойынша өндіру әдісі бастала бастады оның тереңдігі 2 м-ге дейін ғана барды жәнеде оның қабырғаларының опырылуына қарсы өрілме қойылды . Оның т
бінде мұнай жиналатын , сөйтіп мұнай одан алынатын .
Қалалардың индрустиалды дамуының арқасында мұнай саласының рөлі арта түсті . Заводтарға, фабрикаларға, теміржол және су тасымалына жанармай, әсіресе көмір мен мұнай қажет болды. Құдықты әдіс жаңа халық шаруашылығының және саясаттың сұранысын қанағаттандыра алмай барды. Ендігі кезде өнім қабатын тереңінен жарудың жаңа әдісі ал онымен бірге мұнайды жер бетіне шығарудың жаңа әдісін ойлап табу керек болды.мұндай әдіс ретінде ұңғыны бұрғылау болатынЖұмыс түрі: Курстық жұмыс
Жұмыс көлемі: 31 бет
Пәні: Соңғы қосылған курстық жұмыстар

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------
https://www.topreferat.com/
КУРСТЫҚ ЖҰМЫСТЫҢ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН МӘТІНІ

Аннотация
Біз ,,Бұрғылау жабдықтары пәнінен” курстық жұмыста
Сызба бөлімі бір А1 форматында орындалады.
Кіріспе
Бұрғылау жұмыстарының техникасы мен технологиясының даму тарихын қысқаша
Қалалардың индрустиалды дамуының арқасында мұнай саласының рөлі
1. Бұрғылау қондырғысының жабдығын сипаттау.
Бұрғылау мұнарасы бұрғылау тізбектерін және шегендеу құбырларын ұңғыға
Бұрғылау мұнаралары зауыттарда бұрғылау қондырғыларына келесі тәсілде жасалады:
Сорапты қоймасы бұрғылау сорабы мен күштік жабдықтардың сиғызуға
Қабылдау көпірі шегендеу және бұрғылау құбырларының орнықтылығын және
Ұршықтар. Таль жүйесінің бұрғылау тізбегімен жалғау үшін қолданылады.
Таль жүйесі. Бұрғы қондырғыларын таль (полиспаст) жүйесі шығыр
арқан өткізіліп бір ұшы қозғалмайтын етіп бе- кітіледі.
ішінде шкивтермен подшипник тіректері қондырылған тұрық түрінде болады.
Сурет 1.1 ШВ-14-160 қондырғыларында
Арқан дайындау үшін жоғары көміртекті жоғары марганецті қолданылады.
Бұрғылау шығырлары.
Бұрғы шығыры бұрғылау құбырлары тізбегін көтеріп түсіру, ұстап
Бұрғы шығыры екі түрлі тежегіштермен жабдықталады:
1)таспалы
2) электрлі тежегіштер
Таспалы тежегіштер құбыр тізбектерін көтеріп ұстау, түсіру жылдамдығын
Роторлар – бұрғылау тібегіне бұрғылау кезінде айналым беру,
Ротор столы тербелмелі подшипникте айналады. Бұрғы қашауын ашқанда
Сурет 1.2 Ротор
Кронблок
Кронблок белбеу жүйесінің қозғалмалы бөлігі болады. Оны көтеру,
Сурет 1.3 Кронблок
подшипниктерде орналасқан 3 арқанды шкивтен 3 тұрады. Бұл
2. Қондырғының тағайындалуы мен конструкциясы.
Ұршық тәл жүйесін бұрғылау тізбегімен жалғау үшін қолданылады.
Бұрғылау процесі кезінде ұршық автоматты элеваторға немесе тәл
Ұршықтарға келесі негізгі талаптар қойылады:
бұрғылау тізбегін арттыру және көтеріп түсіру операциялары кезінде
кәсіптік жағдайларда тез тозуға ұшырайтын бөлшектер мен түйіндер
майда жеткізу және тарату ұршық бөлшектерін қарқынды майдалауды
тәл блогына жалғанатын қондырғы ұршықты шурфқа жылдам апаруға
Пайдалану және терең барлау ұңғыларын бұрғылауда қолданылатын ұршықтар,
Бұл курстық жұмыста біз заманауи бұрғылау ұршық қондырғысын
Штроптың бұрғылау бұрышы қалта қабырғасымен шектеледі. Және 450
Бұрғылау роторы жиілігімен оқпан айналады және бұрғылау тізбегі
Ұршықтың қарастырылып отырған құрылымында , негізгі оқпан тірегіне
Сондықтанда ауыр жүктеме жүктелген ұршықтарда конусты немесе сфералы
Подшипниктердің сыртқы сақиналы, сақиналы паз қаңқасына орнатылған серіппелі
Қаңқа мен қақпақтар арасындағы қуыс және ұршық оқпаны
Сурет 2.1 ШВ – 14 –
1 –– Сырға ( штроп )
2 –– Мойынша
3 –– Қақпақ
4 –– Жуу құбыры
5 –– Сальникті тығыздағыш
6 –– Жоғары майлау сальнигі
7 –– Қаңқа
8 –– Радиалды роликті подшипник
9 –– Саусақ
10 –– Қажымайтын подшипник
11 –– Тіректі подшипник
12 –– Төменгі майлау сальнигі
13 –– Қорапша
14 –– Оқпан
3. Конструкциялық материалдарды қабылдау.
Бұрғылау жабдықтарды конструкциялауда металдар және олардың құймалары,
Металл және олардың негізгі конструкциясына жатады. Олардың арасында
Металлкерамика темірлі немесе мысты түрде қосымша кремниймен толықтырылады
Қатты құймалар мұнай кәсібінің жабдықтары үшін аз қолданылады.
Мұнай зауыттарының аппараттары мен жабдықтарын дайындау үшін материалдардытаңдау
а) ішкі жұмыс шарттарына тәуелділігі;
б) берілген материалдардың қасиеттерімен баайланыстылығы.
1-ші топ факторларына, температура, қысым және ортаның қасиеті
Температура материалдың механикалық қасиетіне әсер етеді. Температура жоғарылаған
Қысымның жоғарылауы кезінде болаттың сапасы қатаң талаптар қойылады.
Материал таңдау кезінде ортаның коррозиялық және эрозиялық әсерін
2-ші топ факторларына материалдың физика –механикалық және технологиялық
Материалдарды таңдау кезінде механикалық қасиеттердің ең маңызды мінездемелірі
Құрамында 0,4 ( көміртегі болаттардың механикалық қасиеттерінің
(3.1 -кесте).
Температура,
С
20
100
200
300
400
500 100
100
120
115
90
60 100
95
85
70
58
40 100
80
55
80
100
110 100
95
80
90
100
110 100
98
95
90
85
75 100
110
115
110
85
60
Металлемес бұйымдар-пластмассаны, резинаны, цемент және бетонды, сондай-ақ жабдықтарды
Пластмассаны лезде металл орнына немесе оны коррозиядан қорғау
Резина негізінен тығыздаушы бөлшектерге, подшипниктерге, металды коррозиядан
Алайда жіберу нәзіктігінің өсуі мүмкін және де хромды
40ХН-маркалы болаттың -та аққыштық шегі
Ұршық қаңқасы көміртекті немесе аз легірленген болаттан жасалады
Ұршық оқпандары еркін құйма тәсілімен алынған, бір қалыпты
Тегеурінді құбырлар азлегірленген цементтелуші 12ХН2А , 20ХН3А сияқты
4.Құрылғы бойынша негізгі есептемелер.
Бұрғы ұршығының бөлшектерін беріктікке есептеу.
4.1) Бұрғылау тереңдігі – 2000м, ілмектегі максималды жүктеме
Ұршық оқпаны жоғары легірленген және термиялық өңделген ,
Сұйық өтуі үшін оқпанның ішкі жағы жонып өңделген.
Ұршық оқпаны суреттегі келесі мәліметтер бойынша есептеледі.
D=400мм ; D1=190мм;
I – I қимасын қарастырамыз . бұл қимада
(4,1)
Мұндағы :
Жүктеменің пульсациялық цикл кезіндегі созылудың төзімділік шегін
(4,2)
Болат 40ХН үшін беріктік шегі
Беріктік қоры коэффициенті
(4,3)
II – II Қиманы қарастырамыз .бұл қимада
(4,4)
Мұнда: Миз – Бұралудың максималдымоменті
(4,5)
W - өстік кедергі моменті
(4,6)
(4,7)
Жүктеменің пульсациялық цикл кезіндегі бұралуға төзімділік шегі
(4,8)
Бұралуға беріктік қоры коэффициенті
( 4,9)
мүмкіндігінен үлкен
Қиылу кернеуін анықтаймыз
(4,10)
Мұндағы: F – қиылу ауданы
(4,11)
Қиылу төзімділік шегі
(4,12)
Қиылуға беріктік қоры коэффициенті
(4,13)
III – III Қиманы қарастырамыз . Бұл қимада
(4,14)
Мұндағы D2=195мм ,
(4,15)
Беріктік қоры коэффициентінің жүктеменің пульсациялық цикл кезіндегі төзімділік
(4,16)
бұл нәтиже жеткілікті болып табылады
4.2) Ұршық штропын беріктікке есептеу қажет. Ілмектегі максималды
Сурет 4.2 бойынша R1=255мм , R2=125мм ,
I – I және II – II
I –I қиманы қарастырамыз . Бұл қимада ұршық
4.2 Сурет Ұршық оқпаны
Бұралу кернеуі келесі формула арқылы анықталады.
(4,17)
Мұндағы Миз – бұралу моменті Миз=Nl
(4,18)
l – бұралу иіні ,
d – қима диаметрі d=13см
Барлық мәндерге ие бола отырып, анықтаймыз
Созылу кернеуі
(4,19)
Мұндағы:
(4,21)
Сонда ,
Бұл қимадағы нәтижелеуші кернеу
(4,23)
Созылу және бұралу шаршау шегін анықтаймыз
(4,24)
Көрініп тұрғандай , созылу
(4,25)
бұл толық жеткілікті .
II – II қиманы қарастырамыз .
Бұл қиманы Лямо формуласы бойынша есептейміз. Штроптың
(4,26)
Мұндағы: q – қысым қарқындылығы ,
(4,27)
Беріктік қоры коэффициенті тең
(4,28)
бұл жеткілікті болып есептеледі.
Сыртқы беттегі максималды созылу кернкеуін келесі формуламен анықтаймыз
(4,29)
(4,30)
Штроп проушинасын қарастырамыз. Штроп проушинасын да Ляма формуласы
(4,31)
Мұндағы:
- проушина диаметрі , d1=115мм
- проушина ені , b=100мм
(4,33)
(4,34)
(4,35)
4.3) Ұршық штропының саусағын беріктікке есептеу қажет
Штроп саусағы бұралу және қиылу деформациясына жұмыс істейді.
ұқсап , RA және RB реакцияары
(4,36)
(4,37)
,
Бұл жерде:
(4,39)
Максималды бұралу моментін анықтаймыз.
(4,40)
Бұралу кернеуін табамыз
(4,41)
Беріктік қоры коэффициентін анықтаймыз.
(4,42)
бұл әбден жеткілікті .
4.4) Бұрғылау сорабымен , максималды қысымды ұршықтың ішкі
Созылу кезінде ішкі құбыр беріктікке есептеледі.
3
Мұндағы Р – бұрғылау насосының максималды қысымы, D2
Берілген мәндерді жоғарыдағы формулаға қойып , мынаны аламыз
(4,44)
Жүктеменің пульсациялық циклы кезіндегі созылудың шаршау шегін анықтаймыз
(4,45)
Беріктік қоры коэффициенті тең болады
(4,46)
4.5) Ұршықтың корпусты роликті тірек подшипнигін беріктікке есептеу
Сурет 4.5 бойынша , D=400мм, d=210мм, lp=75мм, dp=47.5мм,
Бір роликке әсер ететін күшті төмендегі формуламен анықтаймыз
(4,47)
Мұндағы Qкр – подшипникке түсетін өстік жүктеме
Z – роликтер саны z=12
- конустық бұрыш =150
(4,48)
Сақина мен жанасқан роликтің максималды түйісу кернеуін
(4,49)
Мұндағы lp – роликтің ең үлкен диаметрі
(4,50)
Мүмкін түйісу кернеуі тең
Осы жолмен , 16500<35000 (кгс/см2) , яғни
5. Техника қауіпсіздігі.
Ұңғыларды қышқылдармен өңдеуде техника қауіпсіздігік ережелерін сақтау керек,
Ұңғымен жұмыс істеуде ондағы жұмысшылар көзілдірілігін киюі
Егер жұмыс орнына қышқыл шыны бөтелкелермен
Насостар, мерниктер және ұңғы сағалары бір бірімен тығыз
Бірінші, алғашқы көмек көрсететін жағдайда жұмыс орнында аптечка
6. Қоршаған ортаны қорғау.
Мұнай мен газ кен орындарын дайындау, құрастыру сондай-ақ,
Өндірістік, шаруашылық, ағын сулары технолгиялық жабдықтарды жуудан, сондай-ақ
Суды қайта пайдаға жаратпағаннан оның сулы ортаға таралуына
Техникалық сумен қамтамасыз ету үшін бұрғылау кезінде және
Шашыранды материалдар мен химиялық реагенттерді жабық қоймаларда немесе
Қабаттың құрамына байланысты (көмірқышқыл газды, тұз қышқылдарының ерітіндісі,
Теңіз ұңғыларын бұрғылау кезінде ондағы теңіздің ластануын
Шашыранды заттарды, химиялық реагенттерді теңіз платформасына тасымалдауда контейнерлі
Қоршаған ортаны қорғау мұнай өндіру саласында ең басты
Мұнай мен газды өндірудің қандай да бір жолмен
Ұңғы құрылысын жүргізуде қоршаған ортаның ластануы көбінесе сеткаларды
Қоршаған ортаның ластаушылары ретінде ұңғы құрылысы кезінде химиялық
Біздің елімізде 1950 жж дүниежүзінде бірінші рет болып
Мұнай мен газдың сыртқа таралуында және ашық фонтандануда
-Қыс мезгілінде теңіздің мұз боп қатуы кезінде қарсылақтырғышты
-Ұңғы сағасын жобалау кезінде теңіздің өнім сұйығымен, минералды
-Теңізге мұнай түскен жағдайда ол арнайы техникалық құрылғылармен
Ұңғы жұмыстарының алғашында ұңғы арнайы герметикалық саға жабдықтарымен
7. Қорытынды
Бұл курстық жұмыста студенттер өз бетінше таңдаған
Сондықтан бұл жұмыстың нәтижесі болашақ инженер мамандарға
Әдебиеттер тізімі
1.Элияшевский И.В., Орсуляк Я.М., Сторонский Я.М. Типовые задачи
2.Ильский А.Л., Миронов Ю.В., Чернобыльский А.Г.
Расчет и конструктирование бурового оборудование.-М.: Недра 1985.
3.Бограмов Р.А. Буровые машины и комплексы.Учебник для вузов.-М.:Недра
4.Алексеевский Г.В.
Буровые устоновки. Уралмаш. Завода.- М.: Недра 1981.528с.
5.Вихман Г.Л., Круглов С.А.
Основы конструирования аппаротов и машын нефтеперерабатывающих
6. Вадецкий Ю.В.
Бурение нефтяных и газовых скважин: Учебник для нач.
28 қаңтар 2020ж.
topreferat.com - Тегін қазақша рефераттар, курстық, дипломдық жұмыстар

^