ActiveX элементтері курстық жұмыс
№4833


КІРІСПЕ
1. НЕГІЗГІ БӨЛІМ
2. ТЕОРИЯЛЫҚ БӨЛІМ
2.1. Internet және ActiveX технологиялары
2.2. ActiveX программалық компонеттері
2.3. ActiveX программалық компонеттерінің загрузкалары
2.4. ActiveX макротілдері
2.5 ActiveX документтері және ActiveX компоненттерінің өңдеу құралдары
2.6. Java сүйеуі
ҚОРЫТЫНДЫ
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕРЖұмыс түрі: Курстық жұмыс
Жұмыс көлемі: 18 бет
Пәні: Соңғы қосылған курстық жұмыстар

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------
https://www.topreferat.com/
КУРСТЫҚ ЖҰМЫСТЫҢ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН МӘТІНІ
КІРІСПЕ
1. НЕГІЗГІ БӨЛІМ
2. ТЕОРИЯЛЫҚ БӨЛІМ
2.1. Internet және ActiveX технологиялары
2.2. ActiveX программалық компонеттері
2.3. ActiveX программалық компонеттерінің загрузкалары
2.4. ActiveX макротілдері
2.5 ActiveX документтері және ActiveX компоненттерінің өңдеу құралдары
2.6. Java сүйеуі
ҚОРЫТЫНДЫ
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
КІРІСПЕ
Шын мәнінде бұл ActiveX технологиясының негізін құратын, Microsoft
ActiveX басқару элементтерінің файлдары .OCX кеңейтілуін пайдаланады (осы
Сонымен, Authenticode сертификаты қалай қолданылады? 1996 жылы программист
Бірақта есте сақтайтын жайт, Маклейн жай ғана компьютерді
1. НЕГІЗГІ БӨЛІМ
1.1. Бағдарламаны әзірлеудің құрал-жабдықтарына қысқаша мағлұмат
Бағдарламана әзірлеудің құрал-саймандары болып аспаптар және өңдеушілер болып
Объектіге бағдарлы оқиғалық программалау тілінде программаның жұмысы негізінен
Delphi 6-да интернет үшін қосымшаларды дайындау мүмкіндігі кеңейтілген
Бұл программалау технологиясында нағыз революция жасады. Компоненттік тәсіл
Көптеген операторлардың жазылуы Турбо Паскальдағы сияқты. Delphi құрамында
2. ТЕОРИЯЛЫҚ БӨЛІМ
Internet және ActiveX технологиялары
Microsoft Internet Explorer – ActiveX технологиясын қолданатын, көпплатформалы
Web пайдаланушыларының көпшілігі негізінде бағдарламалық компоненттермен, белсенді құжаттармен
• Бағдарламалық компоненттерді – компоненттер, компьютерде – клиентте
• Макротілмен кез-келген әйгілі Active Scripting қолданады, біріктіру
• Құжаттары Microsoft Internet Explorer терезесінде құжат –
• Java виртуалды машинасы (tm) Internet рұқсат етеді
• ActiveX Server Framework функция сервернінен қамтамасыздандырады, тап
• Өңдеу құралдары Microsoft өңдеулері таныс құралдарды қолдануға
1.2. ActiveX программалық компоненттері
Бүгінгі күнде күнделікті жұмыста белсенді қолданылатын қосымшалар өте
Жаңа технологиялары қолдану кезінде пайдаланушыға беттердің қарауына арналған
• Пайдаланушы әрекетінің тәуелділікте беттердің динамикалық жаңарту, сыртқы
• Желі трафигінің төмендеуі осы графикалық көрсету арқылы
• Мәтінді кез-келген бұрышпен көрсету қабілеттілігі анимацияның көмегімен
1.3. ActiveX компоненттерінің программалық загрузкасы
ActiveX бағдарламалық элементтерінің сілтемелері бар беттерді қараған кезде,
Сонымен қатар, ActiveX бағдарламалық компоненттері цифрлік қолды қолдана
ActiveX бағдарламалық элементтерінің жеткілікті үлкен саны еркін рұқсатта
ActiveMovie программалық компоненті
ActiveMovie компонентінің көмегімен, бейнелерді беттерге орналасуға болады –
PowerPoint-қа арналған видеоойнатушы
Жаңа Microsoft PowerPoint Animation Player for ActiveX ойнатушысы
VRML қосымшасының программалық элементі
Мынау бағдарламалық элемент – виртуалды нақтылық үлгілеу тілін
HTML Layout Control программалық элементі
Мынау элемент күрделі беттерді қарап шығуға мүмкіндік етеді.
ActiveX RealAudio программалық элементі
Web беттерде орналасқан, RealAudio жазбаларын тыңдауға мүмкіндік береді.
ActiveX Marquee программалық элементі
Web бетті көруге мүмкіндік береді, ол экранда өзімен
Басқа программалық компоненттер
Кез-келген Web-мастер немесе қолданушы http://www.microsoft.com/ie/appdev/controls/default.htm адресінен ActiveX
• Label. Мынау бағдарламалық элемент бұрыш астында мәтінді
• Preloader. Мынау бағдарламалық элемент үлкен көлем бетті
• Timer. Бағдарламалық элемент бет синхронизациясы үшін қолданылады,
• ViewTracker. Бетті жаңартуға рұқсат етеді, пайдаланушы оны
• StockTicker. Бетті арнайы уақыттар аралығында жаңартады, уақытпен
• Popup Menu. Ұқсас мәзірді көптеген нұсқалармен көрсетеді.
• Chart. Кестелік хабарды графикалық суреттеуге әртүрлі нұсқаларда
1.4. ActiveX макротілдері
Microsoft Internet Explorer сондықтан Visual Basic Script және
Макротілдердің арқасында беттер жасауға болады, қайсыларды клиентік компьютерде
VB Script Visual Basic Scripting Edition. Visual Basic
Сондай JScript Java Scripting функционалдылықты қамтамасыздандырады, және VBScript
1.5. ActiveX документтері және ActiveX компоненттерін өңдеу ортасы
ActiveX Documents басқа қосымша терезесін ашуға рұқсат етеді
ActiveX Document клиентімен тек қана емес Internet Explorer
OLE Documents ашуына ActiveX Documents – қосымша болады,
Бағдарламашылар компоненттерді жасай алады, бағдарламалау кез-келген тілі қолдана,
ДБ – қиылысқан сілтемелері бар әртүрлі типті өрістері
Мәліметтер сақталатын кестелерді жолдары жазбалар, бағандары жазбаның өрістері
Осындай кестелерден тұратын базалар моделі реляциялық база моделі
Кесте жолдары обьектілер сипаттамалары жазылатын өрістерден тұрады. Әр
Кестенің әр жолы обьектілердің біріне сәйкес келеді. Ол
Базада жазбаларды оқу, жаңадан жазба қосу, өшіру, өзгерту
Әдетте бұл жазудың жеке дара екендігі көрсететін кілттік
Пайдаланушы үшін кесте реттелген сияқты көрінеді, оның өзінде
Ал бірінші өрістегі мәндер үшін екінші өріс бойынша
Базаларды құратын және түрлі сұраныстарды өңдейтін ДББЖ болып
Visual Basic арқасында, бағдарламашыларды компоненттері жазуға істей алады
Егер пайдаланушы жылдам нольден компоненттері өңдеуді қаласа, ол
Web-мастерлер өз серверлеріммен басқара алады мынау Microsoft FrontPage
1.6. Java қызмет көрсетуі
Internet Explorer Internet стандарттарына сай ашық платформа болып
Microsoft Internet Explorer Java элементтеріне ActiveX-тің барлық мүмкіншіліктерін
Оған қоса, Microsoft Internet Explorer VBScript және Jscript
Java анықтамасы, Visual J++-пен бірге қолданылатын, Java программаларынан
Оған қоса, Java – ActiveX программалық және басқа
Артықшылық барлық қолдану Microsoft Internet Explorer Java элементтеріне
Сонымен қатар, Microsoft Internet Explorer сценарийлардың тілдері қолдануға
Көбірек айтқанда, бұлар бағдарламалық компоненттер қосымшаларда, бағдарламалау жазылған
Құжаттары Microsoft Internet Explorer терезесінде құжат форматты ашуға
Java анықтамасы, жеткізіліп тұрылушы бірге С++ суреттеулер асырайды,
Java Internet Explorer бұл жағынан алғанда іске асырады
• Java бағдарламалары жұмысы жүрмейді
• Win32 ортасында Sun Microsystems виртуалды машиналары жұмысты
• Java бағдарламалары байланыстыру Web-мастерлерге рұқсат етеді, немесе
• Java қоса салынған қауіпсіздігі қамсыздандырады (қауіпсіздік стандартты
• Орындалуда олардың жанында Java бағдарламаларының жылдам компиляциясын
JIT Microsoft Internet Explorer құрастырушысы Java бағдарламаларының жылдам
1-Кесте. Internet Explorer және Netscape Navigator-дағы Java программасының
Microsoft Performance Test Netscape Navigator Internet Explorer
Sieve 4263 4665
Loop 7654 8112
Logic 2108 2181
String 36 132
Float 1228 2661
Method 2305 2903
Image 26 137
Graphics 61 47
Dialog 171 31
Ортақ баға 1383 1705
Мына кесте Internet Explorer-ға енгізілген JIT компиляторы 18%
Осындай тестілерді әртүрлі тәуелсіз компаниялармен өткізу кезінде аналогтық
ҚОРЫТЫНДЫ
ActiveX программалық компоненттерін Web-беттердің шет жағында қолдана отырып,
Бағдарламашылар, C, C++, Visual Basic, Java және кейбір
Бірақ, кейбір жетістіктерге қарамастан, ақпараттық қауіпсіздікке қолайлы жағымен
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:
1. В. Шмидт. Microsoft Visual Basic 5.0. M.:
2. Колесов А., Павлова О. «Использование элементов управления
3. материалы сайта http://www.microsoft.ru/offext/developers/ от 09.04.07
4. материалы сайта http://www.cetis.ru/ от 10.04.07
5. Бобровский С. Delphi5: учебный курс.Спб: Питер,2001. 640с.;
6. Климова Л.М. Delphi 7. Основы программирования.М.:Кудиц-Образ,2004. 480с.;
7. Кузнецов С. SQL язык реляционных баз данных.
8. Атре Ш. Структурный подход к организации баз
9. Бойко В.В., Савинков В.М. Проектирование баз данных
10. Дейт К. Руководство по реляционной СУБД DB2.
11. Джексон Г. Проектирование реляционных баз данных для
12. Гофман В. Э. Хомоненко А. Д. Delphі
13. Гофман В. Э. Хомоненко А. Д. Работа
14. Мейер М. Теория реляционных баз данных. М.:
15. Тиори Т., Фрай Дж. Проектирование структур баз
16. Чекалов А. Базы данных: от проектирования до
17. Хаббард Дж. Автоматизированное проектирование баз данных. М.:
18. Хомоненко А. Д., Цыганков В. М., Мальңев
19. Диго С.М. Проектирование и использование баз данных.
20. Фаронов В. Программирование баз данных в Delpi
21. Ульман Дж. Базы данных на Паскале. М.:
20 қараша 2019ж.
2008-2018 topreferat.com - Қазақша рефераттар, курстық, дипломдық жұмыстар

^