Joomla-ның көмегімен құрылыс кәсіпорынының web сайтын құру курстық жұмыс
№4842


МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ 3
І. НЕГІЗГІ БӨЛІМ 4
1.1. WEB-технологиясының түсінігі 4
1.2. Web-технологияны қолдану ортасы туралы негізгі деректер 6
1.3. Интернет иерархия желісі ретінде 7
ІІ ТЕОРИЯЛЫҚ БӨЛІМ 12
2.1. Web беттерін құрудағы JavaScript мүмкіндіктері 12
2.2. JavaScript тілінің негізгі қүрылымдық формасы 12
2.3. JavaScript тілінің өрнектері 13
ІІІ. ПРАКТИКАЛЫҚ БӨЛІМ 16
3.1. Joomla-ның көмегімен кафедраның web сайтын құру 16
ҚОРЫТЫНДЫ 23
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР 24Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Жұмыс көлемі: 22 бет
Пәні: Соңғы қосылған курстық жұмыстар

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------
https://www.topreferat.com/
КУРСТЫҚ ЖҰМЫСТЫҢ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН МӘТІНІ
МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ 3
І. НЕГІЗГІ БӨЛІМ 4
1.1. WEB-технологиясының түсінігі 4
1.2. Web-технологияны қолдану ортасы туралы негізгі деректер 6
1.3. Интернет иерархия желісі ретінде 7
ІІ ТЕОРИЯЛЫҚ БӨЛІМ 12
2.1. Web беттерін құрудағы JavaScript мүмкіндіктері 12
2.2. JavaScript тілінің негізгі қүрылымдық формасы 12
2.3. JavaScript тілінің өрнектері 13
ІІІ. ПРАКТИКАЛЫҚ БӨЛІМ 16
3.1. Joomla-ның көмегімен кафедраның web сайтын құру 16
ҚОРЫТЫНДЫ 23
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР 24
КІРІСПЕ
Қазіргі заманғы ғылым мен техниканың жалпы халық шаруашылығы
Internet желісін алғашқы дүниеге келтіруге себеп болған осыдан
Internet жүйесіне саяхат жасай отыра, Web беттерінің әртүрлілігіне
І. НЕГІЗГІ БӨЛІМ
1.1. WEB-технологиясының түсінігі
WEB (World Wide Web) - сөзі орыс тілінде
Web бетінің интернет жүйесінде басқа қызметтер сияқты негізгі
Web бетінен қолдану қарқыны дамуда. Екі онжылдық ішінде
Web бетінде қүжаттарды мәліметтерді жазуда негізгі жүйе гипермәтінді
HTML құжатынсыз да Web бетінен құруға болады. Көптеген
HTML тілі элеметтерді жазумен шектеледі Web бетінде көрсетілгендей.
Анимацияны құру үшін Gif форматындағы анимациялық бейнелерді Web
JAVA аплеті болып JAVA тілінде жазылған
Браузерде аплет азғана көлемді алады. Онда график, басқару
CGI (Common Gateway Interface – біріккен шлюздік интерфейс)
CGI – программалау үшін негізінде мына тілдер PHP,
HTML технологиясында каскадты таблица стилі (Cascading Style Sheets
Қазіргі стильдер таблицасы HTML динамикалық интеграция
Қазіргі HTML тілінің стандарты динамикалық беттерді құруға арналған
1.2. Web-технологияны қолдану ортасы туралы негізгі деректер
Хаттама - бұл бір деңгейде жатқан желілік компонентердің
Хаттамалардың үш анықтауышын айырады:
Әрбір хаттама әртүрлі есептерді шешуге арналған және өздерінің
Хаттамалар OSI модлінің әртүрлі деңгейлерінде жұмыс істейді. Хаттамалар
Бірнеше хаттамалар стекпен бірге жұмыс істейді.
Мәліметтерді желі арқылы жіберу тізбектелген қатар қадамдарына бөлінген,
Жіберуші – компьютер хаттамаға сәйкес келесі іс әрекетті
Қабылдаушы – компьютер хаттамамен дәл сондай іс әрекетті
Белгілі маршрутпен бір мәліметтерді беру маршрутизатор деп аталады,
TCP/IP- стандартты өндірістік хаттама, ол бір қалыпты емес
SMTP (Simple Mail Protocol)- E-mail -імен алмасу үшін;
FTP (File Transfer Protocol)- файлдарымен алмасу үшін;
SNMP (Simple Network Management Protocol)- желіні басқару үшін
Клиен - сервер бұрын желілік жүйелер орталықтандырылған есептеулер
Клиент сұранысты қосымша көмегімен генерациялайды, сұраныстарды құрады және
1.3. Интернет иерархия желісі ретінде
Internet сөзі interconnected networks (айланысқан желілер) сөзінен
Интернетке қосылатын компьютердің сұлбасын қарастырайық. Үйдегі компьютерді Интрнетке
ISP- провайдерлерде локальді қолданушылардың қосылатын POP (Point of
ISP-A магистральді желісі
1.1 - сурет. Интернетке компьютерді жалғаудың сұлбасы
Екі Интернет –провайдрлердің желісі болсын. Барлық А провайдер
Маршрутизаторлар - құрылғысы көмегімен ақпаратты керекті адреске жеткізу
Ақпаратты бос арналар арқылы жібереді, сөйтіп желіде толып
Ақпарат керекті бағытпен жіберілуін қадағалайды.
Керек жағдайларда мәліметтерді бір хаттамадан екіншіге ауыстырады.
Провайдерлер Интернетке қымбат оптовоколды жоғары жылдамдықты каналдармен қосылады.
Интернетке қатынау үшін бар инфраструктураны қолдануға мүмкіндік беретін
OSI эталондық моделі барлық компьютерлік желілердің жұмысы ақпаратты
Мәліметтерді тану.
Басқарылатын блоктарға мәліметтерді бөлу.
Әрбір блокқа оның орналасу орны мен қабылдаушы туралы
Ақпаратты синхронизациялау және қателерді тексеру үшін қосады.
Ақпаратты желіде алмастыру және берілген адреске жіберу.
Желілік операциялық жүйе бұл жағдайларды орындаған кезде қатал
OSI (Open System Interconnection Reference Model, 1984 г.
OSI моделінде 7 деңгей бар, олардың әрқайсысына желілік
1.1 - кесте. OSI өзаражелілік алмасу хаттамасының жеті
№ деңгей Деңгей аты Мазмұны
7 Қосымшалар деңгейі Соңғы қолданушы деңгейіне көрсетілетін қызмет:
6 Мәліметтерді көрсету деңгейі Интерпретация және мәліметтерді сығу.
5 Сессия деңгейі Аутентификация және міндеттерін тексеру.
4 Транспорттық деңгей Мәліметтердің корректілік және байланысқанын қайта
3 Желілік деңгей Маршрутизация және учетті жүргізу.
2 Арналық деңгей Жіберу және пакеттерді қабылдау, аппаратты
1 Физикалық деңгей Өзінің кабельі немесе физикалық тасумалдауыш.
Қосымша деңгей терезесі өзімен желілік қызметтерге қосымша үрдістердің
Қосымша деңгейі желілік ДК арасындағы мәліметтерді алмастыруға қолданатын
Сеанстық деңгей сеанс деп аталатын әртүрлі ДК қосымшаларды
Транспорттық деңгей сеанстық деңгейден мәліметтерді алып, оларды үлкен
Желілік деңгей желі ішіндегі операцияларды атқарады, яғни хаттама
Арналық деңгей өзімен процедуралар жиынтығын және мәлліметтерді жіберілуін
Физикалық деңгей структураланбаған, шикі бит ағымдарын физикалық ортада
Кіші номерлі деңгей өзімен көршілес деңгейге қызметін көрсетеді
Әртүрлі деңгейде ақпаратпен алмасу әртүрлі бірліктерде жүзеге асады:
ІІ ТЕОРИЯЛЫҚ БӨЛІМ
2.1. Web беттерін құрудағы JavaScript мүмкіндіктері
JavaScript -ің тегі VBScript деп аталады, SUN корпорациясы
JavaScript тілі объектіге негізделген (object - based) және
Жоғарыда айтып өткендей, JavaScript тілі объектіге негізделген, (Event
2.2. JavaScript тілінің негізгі қүрылымдық формасы
JavaScript тілінің негізгі қүрылымдық формасы С , C++,Delphi
Оқиға (event) дегеніміз web бетте белгілі бір операция
JavaScript тілінің қарапайымдылығы мына екі жақтан бейнеленеді: біріншіден,ол
JavaScript тілі қауіпсіз тіл.Ол жергілікті қатқыл дисктың жолашықтығына
JavaScript тілі тек қана браузерге сүйеніп?эдетте операциялық ортамен
Айта кетуге тиісті бір жәйіт, JavaScript пен Java
JavaScript тілінде жазылған скриптерді іске қосу үшін не
2.3. JavaScript тілінің өрнектері
Өрнектер литералдардан, айнымалылардан, операция таңбаларынан және жақшалардан тұрады.
Өрнектер операция белгіленуі мен операндтардан тұрады. Мысалы, а*b
Операциялар унарлы және бинарлы болып екіге бөлінеді. Өрнектер
Өрнектің есептелетін мәнінің типіне байланысты арифметикалық, логикалық, жолдық
Арифметикалық өрнектер төмендегі кестеде көрсетілген операцияның орындалуының салдарынан
2.1 - кесте. Арифметикалық өрнектер
Операция Атауы
+ Қосу
- Алу
* Көбейту
/ Бөлу
% Бүтін сан қалдығы
++ Операнданың бірлікке өсуі
-- Операнданың бірлікке азайуы
Операторлар өрнекте солдан оңға қарай есептеледі. JavaScript тілінде
2.2 - кесте. Арифметикалық әрекеттер туындайтын операторлдар
Оператор Эквиваленттік оператор
X += Y X = -X+Y
X -= Y X = X-Y
X *= Y X = X*Y
X /= Y X = X/Y
X %= Y X = X%Y
Қатынас операциялары кез келген типтегі операндтарға қолданылады. Операция
< (кіші);
<= (кіші не тең);
== (тең);
!= (тең емес);
>= (үлкен не тең);
> (үлкен).
! операциясы логикалық типтегі операндтарға қолданылады. Келесі кестеде
2.3 - кесте. Логикалық типтегі операндтар
А В A&&B A||B
true True true true
true False false true
false True false true
false False false False
Операция приоритеттері өрнекте операциялар қандай кезекте орындалатынын анықтайды.
2.4 - кесте. Операция приоритеттері
Атауы Мағынасы
Инкремент ++
Декремент --
Қарсы !
Унарлық минус -
Көбейту *
Бөлу, бөлудің қалдығы /, %
Қосу +
Алу -
Салыстырма <, >, <=, >=
Теңдік ==
Теңсіздік ! =
Логикалық ЖӘНЕ &&
Логикалық НЕМЕСЕ ||
Өзіне алу =, +=, -=, *=, /=, %=,
«++» және «--» операциялары тек айнымалыларға тіркеледі, оларды
ІІІ. ПРАКТИКАЛЫҚ БӨЛІМ
3.1. Joomla-ның көмегімен құрылыс дүкені web сайтын құру
Joomla – танымалдық алып келген, көптеген командаларымен сыйлық
Joomlaның басқа жүйелерден негізгі ерекшелігі – бұл ойлап
Joomla есімі Суаоахили тіліндегі "Jumla" сөздің фонетикалық транскрипциясы
Негізгі бетте құрылыс дүкені туралы мәлімет көрсетіледі.
«Главная » бетінде құрылыс дүкенінің алғашқы беті көрсетілген.
«О компании » бетінде құрылыс дүкені туралы қысқаша
«Контакты » бетінде КазСтрой құрылыс дүкенінің орналасқан жері
«Продукты » бетінде КазСтрой құрылыс дүкенінің қамтылатын және
Осы «Продукты » бетіі категорияларға бөлінген. Олар:
«Кафельные плитки » бетінде құрылыс дүкенінің осы товар
«Сухие строительные смеси » бетінде құрылыс дүкенінің осы
«Цементы » бетінде құрылыс дүкенінің осы товар мағлұматы
«Бетон » бетінде құрылыс дүкенінің осы товар мағлұматы
«Оконые жалюзи » бетінде құрылыс дүкенінің осы товар
Құрылған құрылымның сәйкестігіне байланысты сайттың алғашқы беті жоспарланды.
3.1-сурет. Негізгі беттің сұлбасы
Жоспарланғандай сайт барлық құрылымдық және навигациялық элементтерден тұрады:
Тіркеу формасының түрі жаңа қолданушылар үшін төменде көрсетілген.
3.2-сурет. Тіркеу формасының сұлбасы
Бөлім – бұл құрамдық құрылымының иерархия негізіндегі негізгі
Бөлімдермен жұмыс жасау үшін "Управление разделами" бетіне көшеміз.
3.3-сурет. Бөлімдерді басқару беті
3.4-сурет. Негізгі мәзір сұлбасы
Санат - бұл құрылым құрамының иерархиясындағы(бөлімнен кейінгі) екінші
3.5- сурет. Санаттарды басқару беті
Joomla сайтына арналған шаблондар .zip файлдар түрінде таратылады.
"Сайттың жаңа шаблонын орнату" бетінде орнататын керекті файлды
3.6-сурет. Сайттың жаңа шаблонын орнату беті
3.7-сурет. Сайттың шаблоның басқару беті
3.8-сурет. Сайттың шаблонының позиция беті
3.9-сурет. «О компании» бетінің сұлбасы
3.10-сурет. «Контакты » бетінің сұлбасы
3.11-сурет. «Главная » бетінің сұлбасы
3.12-сурет. Күнтізбенің сұлбасы
ҚОРЫТЫНДЫ
Қорыта келгенде бұл курстық жұмыста құрылыс дүкенінің сайтпен
Ендігі кезең сайт құру барысындағы іс әрекеттері болады.
Сайтты құру үшін Joomla бағдарламасын пайдаландым. Joomla –
Joomla - ның басқа жүйелерден негізгі ерекшелігі –
Курстық жұмыс үш бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім негізгі
Екінші теориялық бөлімде JavaScript бағдарламасы туралы жаздым. Мұнда
Кейінгі үшінші тәжірибелік бөлімде Joomla бағдарламасында құрылыс дүкенінің
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:
Дейтел Х.М., Дейтел П.Дж., Нието Т.Р. Как программировать
Фролов А.В., Фролов Г.В. Базы данных в
Холмогоров В. Основы WEB – мастерства. – СПб.:
Луис Аргерих «JavaScript программирование», Санкт-Петербург 1998 ж.
Банкью Чой «JavaScript и Web дизайн», Москва
Джон Костел «JavaScript», Новосибирск 2001 ж.
Кен Эдгард «Профессиональное JavaScript», Москва 2002 ж.
Джеймс Мур «HTML и JavaScript», Санкт-Петербург 2001 ж.
Хариш Рабат «JavaScript программирование», Москва 2004 ж.
Крис Дипат «Программирование в JavaScript», Санкт-Петербург 2005
Майкл Кей «Справочник программиста» 2-издание, Москва 2004
Голонов М.С. «Основы JavaScript», Санкт-Петербург 2006 ж.
Деркочов М.С. «Справочник по JavaScript», Санкт-Петербург 2006.
Дейтел Х.М., Дейтел П.Дж., Нието Т.Р., Лин, Садху
Шафран Э. Создание WEB – страниц – СПб.:
Хоумер А., Улмен К. Dynamic HTML – СПб.:
Пек С., Аррантс С. Все необходимое для
Штайнер Г. MS Internet Explorer - М. ЛБЗ,
Дмитриева М.В. JavaScript. Быстрый старт: БХВ-Петербург, 2002
Комер Д. Принципы функционирования Интернета.: Питер, 2002
21. Солоницын Ю., Холмогоров
23
ПК
Модем
Варианты доступа в Интернет
Точка присутствия провайдера (POP) ISP -A
Модемный пул
Сервисы
E-mail
DNS
WWW
Высокопро-пускные каналы
Высокопроизводительные маршрутизаторы
Точка обмена большого трафика (NAP)
Связь с другими сетями
Выделенная линия


21 қараша 2019ж.
2008-2018 topreferat.com - Қазақша рефераттар, курстық, дипломдық жұмыстар

^