Гармоникалық тоқ және кернеу көздері бар сызықты тізбектерге жүргізілетін анализ курстық жұмыс
№5435М азмұны
Кіріспе................................3
Гармоникалық электр қозғаушы күші және ток көздері бар сызықтық тізбектердің қасиеттері және оларды есептеу әдістері.............4
Тізбектегі кернеу және ток көздері.....................7
Синусоидалық токтарды комплекстік жазықтықта кескіндеу.............9
Синусоидалық ток тізбегіндегі индуктивтік элемент.............11
Электр тізбектері мен олардың элементтерінің анықтамалары, сипаттамалары, классификациялануы..............13
Тізбектер тонологиясының элементтері ......................16
ЭҚК жоқ тізбек бөлігіне арналған Ом заңы ................17
Гормониялық токтардың негізгі сипаттамалары.........19
Гармониялық токты түсіндіру.Векторлық диаграмма............20
векторлар жиыны векторлық диаграмма деп аталады.
Кешенді шамалар.........................21
Қортынды.........................22
Пайдаланған әдебиеттер тізімі...............23Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Жұмыс көлемі: 24 бет
Пәні: Соңғы қосылған курстық жұмыстар

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------
https://www.topreferat.com/
КУРСТЫҚ ЖҰМЫСТЫҢ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН МӘТІНІ

М азмұны
Кіріспе................................3
Гармоникалық электр қозғаушы күші және ток көздері бар
Тізбектегі кернеу және ток көздері.....................7
Синусоидалық токтарды комплекстік жазықтықта кескіндеу.............9
Синусоидалық ток тізбегіндегі индуктивтік элемент.............11
Электр тізбектері мен олардың элементтерінің анықтамалары, сипаттамалары, классификациялануы..............13
Тізбектер тонологиясының элементтері ......................16
ЭҚК жоқ тізбек бөлігіне арналған Ом заңы ................17
Гормониялық токтардың негізгі сипаттамалары.........19
Гармониялық токты түсіндіру.Векторлық диаграмма............20
векторлар жиыны векторлық диаграмма деп аталады.
Кешенді шамалар.........................21
Қортынды.........................22
Пайдаланған әдебиеттер тізімі...............23
Кіріспе
Гормониялық токтардың негізгі сипаттамалары.
Уақыт аралығында өзгеріп отыратын ток – айнымалы ток деп
Токтың оң бағыты ретінде мүмкін екі бағыттың бірі алынады.Ол
Периодқа кері шама f айнымалы токтың жиілігі деп аталады:
Гармоникалық электр қозғаушы күші және ток көздері бар
Өзінің бағыты және шамасы периодты түрде өзгеріп отыратын
Синусоидалық ток уақытқа байланысты синусоидалық заңмен өзгереді.(1-сурет)
і= sin( +ψ)= sin(ωt+ψ)
Функцияның максимал шамасын амплитуда деп атайды.токтың амплитудасын
Бір секундтағы тербелістер саны жиілік деп атайды,оны ƒ
ƒ =1/T
Бұрыштық жиілікті ω мен белгілейді(бұрыштық жиіліктің өлшемі рад/с
ω=2πƒ=2π/T
1-өрнегіндегі синустың аргументі (ωt+φ)-ді фаза деп атайды.Фаза t-уақыт
Синусоида заңымен өзгеретін кез-келген функция үш шамамен : амплитудамен,бұрыштық
ТМД және Батыс Европа елдерінде ,энергиялық стандарт ретінде,синусоидалық
Синусоидалық тоқтар мен электр қозғаушы күшінің жиіліктері төмен (бірнеше
Синусоидалық электр қозғаушы күші көздерін және ток көздерін
Жоғары математикада ƒ (t) периодтық функцияның Т-периодындағы орташа
=(t)dt
Мұнда біз,функцияның бір период ішіндегі орташа шамасы,ауданы ƒ(t) функциясымен
Синусоидалық функция жағдайында период ішіндегі оның мәні нөлге тең,себебі
= = |-cosωt = ͌
Демек,синусоидалық токтың орташа мәні амплитудалық токтың 0,638 бөлігін құрайды.Осыған
= .= ͌ 0.638
Токтың жылулық әсері және сол сияқты бірдей ток өтетін
Бұдан әрі біз математикаға жүгінсек, ƒ (t)-периодтық функциясының
F= ²dt
Осы өрнектің синусоида заңымен өзгеретін токқа қолдансақ,онда токтың әсерлік
I= = =
Бұл жерде,біз синусоидалық тоқтың әсерлік мәні,оның амплитудалық мәнінің
Осыған ұқсас
E= және U=Um/
Белгілі бір кедергі арқылы бірдей уақыт аралығында жүріп өтетін
Бір периодта синусоидалық токтан бөлінетін жылудың мөлшері
Сондай уақыт аралығында тұрақты токтың бөлетін жылуы
= Тнемесе = I =
Сонымен,синусоидалық токтың әсерлік мәні (І) сан жағынан , синусоидалық
Практикада қолданылатын көптеген өлшеуге арналған электрлік құралдар,өлшенетін шаманың
Периодты түрде өзгеретін функцияның амплитудасының оның әсерлік мәніне
= =
Сол сияқты периодты түрде өзгеретін функцияның әсерлік мәнінің оның
= = =
Тізбектегі кернеу және ток көздері
Электр тізбектерінің теориясында электр энергиясының идеал көзі-кернеу көзі және
Кернеу көзі кернеуі сол көз арқылы өтетін токтан
Кернеу көзіндегі кіші потенциалдан үлкен потенциалға бағытталған зарядтты бөлшектің
Жоғарыда айтылтылған жағдайда байланысты қарастырылып отырған кернеу көзінің
Суретте көрсетілгендей кернеу көздері көррсетілген а және ә суреттерінде
Кернеу көзіне қосылған пассивтік электр тізбектеріндегі токы идеал кернеу
Шектелген қуатты кернеу көзі электр қозғаушы күші түрінде бейнеледі.Оған
Ток көзі өзінің қысқыштарындағы кернеуінен тогының шамасы тәуелсіз болатын
Идеал ток көздерін шартты түрде белгілеу 8.2.а,ә суретте көрсетілген.Ток
Идеал ток көздеріне жалғанған сыртқы электр тізбегіндегі кедергіні шектеусіз
Шектеулі қуатты ток көзі,идеал ток көзі түрінде бейнеленеді.Оның қысқыштарында
Ток көзі ретінде,аккумуляторға қосымша тізбектей қосылған үлкен кедергілі құрылымды
Идеал кернеу және ток көздерінің вольт-амперлік сипаттамалары i-және u-өстеріне
8,3 ә суретте тәуелсіз қоздырушысы бар тұрақты ток генераторының
Синусоидалық токтарды комплекстік жазықтықта кескіндеу
44.1-суретінде комплекс сандарды кескіндеуге болатын жазықтық бейнеленген.
Комплекстік санның нақты және жорамал бөлігі болады.Комплекстің жазықтықтың абцисса
Математика курсынанбелгілі Эйлер өрнегі бойынша:
=cos
Комплекстік жазықтықтағы -комплекстік саны векторды бейнелейді,ол бірге
= = 1
Мұндағы - функциясының +1 өсіне проекциясы cos
= cosα+j sinα
Комплекстің жазықтықта бұл функция, -функциясы сияқты +1 өсіне
44.1 өрнегіндегі α-бұрышы кез-келген бола аладаы.Сондықтан біз α=ωt+ψ деп,яғни
= cos( )+j sin
Мұндағы cos( ) қосылғышы
cos( )= ( )
ал sin функциясы
i= sin =Im
Сонымен синусоидамен өзгеретін i тогын Im
Радиотехникалық әдеьиеттерде барлық уақытта негіз ретінде синусоида емес,косинусоида қолданылады.Демек
cos( )= ( )
Комплекстік жаықтықтарда бірдейлік үшін,уақытықа байланысты синусоидалық түрде өзгеретін вектордың
= =
мұндағы - модулі
- шамасын і-тогының комплекстік амплитудасы деп атайды.Комплекстік амплитуда комплекстік
Синусоидалық ток тізбегіндегі индуктивтік элемент
Индуктивтік элемент уақытқа байланысты магнит ағынының өзгерісінен,электр қозғаушы күшінің
Енді индуктивтік элементті бөліп алайық.47,1,а –сурет.Онда ол арқылы өтетін
= =
Демек,
U=ωL sin(ωt 90º)= sin(ωt
= ωL
Мұндағы ωL-көбейтіндісін белгілейді және оны индуктивтік
= ωL
Осыдан,біз ток және кернеудің әсерлік мәндеріне тиісті амплитудалар,Ом заңына
= ωL = ;
Ал индуктивтік кедергіге кері шаманы ( ) индуктивтік
; I .
Қорыта айтқанда ,синусоидалық ток жүргенде индуктивтік элементтің (актив кедергісі
47.1.ә-суретінде -кернеу векторы -ток векторынан
47.1.б-суретінен лездік кернеу мен ілездік токтың 𝜑-фазалық ығысуы 𝜋/2-ге
𝜑= = 𝜋/2
Енді ілездік қуатты анықтайық,сонда
P=ui= cosωt sinωt= sin2ωt
Ілездік қуаттың графигіне қарап,біз оның нөлдік мәніне өтуі ток
Электр тізбектері мен олардың элементтерінің анықтамалары, сипаттамалары, классификациялануы
Электр тізбегі дегеніміз электр тогын өткізетін элементтер мен құрылғылардың
Электр тізбегінің элементі дегеніміз электр тізбегінің құрамындағы белгілі бір
Электр тізбегінің сызбасы дегеніміз элементтердің негізгі белгіленуі мен олардың
Эквивалент электр тізбегі дегеніміз идеалданған элементтер мен құрылғылардың жиынынан
Элементтер актив және пассив болып екіге бөлінеді.
Пассив элементтер дегеніміз электр тізбегінің энергияны жұмсайтын және жинайтын
Кедергі дегеніміз бойында электр энергиясының жылулық энергияға түрленуі
Тогы орам саны болатын индуктивтік катушка арқылы өткенде
Индуктивтік өздік индукция толық магнит ағынының
Сыйымдылық С дегеніміз өзінің электр өрісінде қайтымды энергия жинақтайтын
Алайда резистор сыйымдылық пен индуктивтікке ие және кейбір жағдайда
Сондықтан идеалдандырылған С элементтер көмегімен резистордың индуктивтік катушканың
Пассив элементтер сызықтық және сызықтық емес , сондай ақ
Сызықтық емес элементтерге жартылай өткізгіш немесе электронды құрылғыларды ферромагнит
Параметрлері тұрақты элементтер дегеніміз параметрлері уақытқа тәуелсіз сызықтық элементтер.
Параметрлері айнымалы элементтер дегеніміз параметрлері уақыт өткенде белгілі бір
Актив элементтер – бұл энергия көздері. Элементтің ЭҚК көзі
Идеал ЭҚК көзі – ол ұштарындағы кернеуі бойынан өтетін
Идеал ЭҚК тұйықтанғанда ішкі кедергісі нольге тең болғандықтан оның
Феал ЭҚК көздеріндегі ток күші қысқа тұйықталу кезінде ішкі
Идеал ток көзі дегеніміз бойындағы ток күші ұштарындағы кернеуге
Реал ток көздері ішкі кедергінің түпкілікті мәнімен rішкі =
Электр тізбектерін классификациялау тізбекті құраушы элементтердің сипаттамалары мен оларды
Пассив тізбек дегеніміз құрамында электр энергиясы көзі
Актив тізбек дегеніміз құрамында кемінде бір энергия көзі болатын
Сызықтық тізбек дегеніміз құрамында ешқандай сызықтық емес элемент
Сызықтық емес тізбек дегеніміз құрамында кемінде бір сызықтық емес
Тізбектер тонологиясының элементтері .
Тізбектерді анализдеу мен есептеулерде олардың геометриялық құрылымын өте маңызды
Топология – фигуралардың өлшемі мен түзулігіне тәуелсіз геометриялық қасиеттері
Тармақ ( ветвь ) дегеніміз электр тізбегінің бір немесе
Түйін ( үзел ) дегеніміз тармақтардың жалғанған жері .
Контур дегеніміз электр тізбегінің бірнеше тармағы арқылы өтетін тұйықталған
Тізбек графы дегеніміз тізбек сызбасының барлық түйіндер нүктемен ,
Граф түйіні дегеніміз 3 немесе одан да көп тармақтың
Граф тармағы дегеніміз тізбек сызбасының сызық түрінде бейнеленген тармағы
Топологиядағы маңызды ұғымдардың бірі граф ағыны және граф байланысы.Топологиядағы
Граф түйендерін контур туғызбай түрлі жолдармен сызықтар аралығы жалғауға
Ерікті түйіндер саны граф ағашындығы тармақтар санына тең болады
Тұрақты ток тізбектері үшін Ом және Кирхгов заңдары .
Тұрақты ток тізбектеріндегі кернеу , ток күші және ЭҚК
ЭҚК жоқ тізбек бөлігіне арналған Ом заңы .
Тізбек бөлігіндегі кедергіге r қатынасына тең ; I =u
Тізбек бөлігіндегі ток күші і кернеу u мен өткізгіштің
І ток күші скаляр шама . Бірақ оны тізбектер
Электр тізбегінің бөлігіндегі кернеу дегеніміз осы бөлік ұштарындағы потенциалдар
Кернеу – скаляр шама . Бірақ оны да бағытпен
Ом заңын пайдаланып берілген тармақталмаған тұйық тізбек бойындағы потенциалдың
Диаграмма тұрғызғанда бір нүктенің ( біздің жағдайда Uа
ЭҚК бағыты мен бағыттас ЭҚК көзінен өткенде потенциал ЭҚК
Кирхгофтың 1және 2 заңдары
1. Электр тізбегінің түйініндегі токтардың алгебралық қосындысы нөлге тең
2. Тармақталған электр тізбегінің контурында әсер ететін ЭҚК алгебралық
Гормониялық токтардың негізгі сипаттамалары.
Уақыт аралығында өзгеріп отыратын ток – айнымалы ток деп
Токтың оң бағыты ретінде мүмкін екі бағыттың бірі алынады.Ол
Айнымалы токтар периодты және периодты емес болады. Лездік мәндерді
Ток амплитудасы дегеніміз оның абсолют шамасы бойынша
Жоғарыда қарастырылған параметрлерінен тыс айнымалы токты әсер етуші және
Периодты айнымалы токтың әсер етуші мәні (әсер тогы)
Бұл теңдік әсер етуші периодты ток мәні бойынша актив
Токтың оң және теріс жартытолқындарының аумағы өзара тең болғандықтан
Токтың бұл мәні орташа түзетілген мән деп аталады.
Синусоидалық токтың орташа мәні негізгі болатын і
Гармониялық токты түсіндіру.Векторлық диаграмма.
Егер синусоидалық шамаларды айналмалы вектор арқылы көрсететін болсақ, синусоидалық
Тікбұрышты санақ жүйесінде горизонталь оське қатысты бұрышпен модулі
Векторының вертикаль оське проекциясы тең және ол
Векторы уақыт моментінен бастап сағат тіліне қарсы бағытта токтың
Уақыт өткен соң ол , бұрышқа бұрылып, горизонталь осьпен
Осындай жолмен ток векторының горизонталь оське проекциясы кез-келген
Жиіліктері бірдей екі және синсоидалық токтарды қосу
Синусоидалық токтардың айырмасын қосындымен алмастыруға болады. Ол үшін ток
Берілген уақыт моментінде жиіліктері бірдей синусоидалық ток, кернеу, ЭҚК
Кешенді шамалар.
Кез-келген кешенді санын кешенді жазықтықта.Радиус – векторлы нүкте
мұндағы - кешенді санның модулі; - кешенді санның заттық
Ал кез-келген гармониялық үдерістерді синусоидамен қатар косинусоидамен де сипаттауға
Мұндай өрнекті гармониялық тербелістердің кешенді немесе символдық түрде жазылуы
Модулі мен аргументі берілген синусоидалық токтың модулі мен аргументіне
Кешенді лездік синусоидалық токтың тұрақты бөлігі кешенді амплитуда
Орын ауыстыру тұрақты бұрыштық жылдамдықпен сағат тіліне қарсы
Кешенді шамасы кешенді әсер етуші синусоидалық ток немесе жай
Егер токтың кешенді амплитудасы немесе кешенді ток белгілі
Қортынды
Пайдаланған әдебиеттер тізімі
Атабеков Г.И. Теорические основы электротехники. ч.1.М.Энергия,1970
Бессонов Л.А.Теорические основы электротехники.Электрические цепи. М.:Гардарики,1999
Блажкин А.Т. и др.Общая электротехника. Л.: Энергия,1979
Касаткин А.С.,Немцев М.В. Электротехника. М.:Энергоатомиздат,1983
Касаткин А.С.,Перекалкин М.А.Электротехника.М.-Л.:Госэнергоиздат,1959
Основы теории цепей.М.:Энергия,1975
Поливанов К.М. Теорические основы электротехники.Т.1.М.:Энергия,1972
Сылкин М.И. Теорические основы электротехники.Алма-Ата,Қайнар,1987
Каплянский А.Е. и др.Теорические основы электротехники.М.:Высшая школа,1972
Евдокимов Ф.Е.Теорическая основы электротехники. М.:Высшая школа,1975
Попов В.С. Теорическая электротехники. М.:Энергия,1975
Ахметов А.К.,Қабақова Т.А. Электротехниканың теориялық негіздері.Астана,2004
24


21 қаңтар 2020ж.
2008-2018 topreferat.com - Қазақша рефераттар, курстық, дипломдық жұмыстар

^