Инновациялық оқыту әдістемелері курстық жұмыс
№5760


Мазмұны
Кіріспе 3
1 Инновациялық оқытудың теориялық аспектілері 5
1.1 Инновациялық оқыту түсінігі 5
1.2 Инновациялық оқытудың негізгі ілімдері 10
2 Инновациялық оқыту әдістемелерін оқу бағдарламасында
қолдану 13
2.1 Сын тұрғысынан ойлау әдістемесі 13
2.2 Ойын технологиясын пайдалану 17
2.3 Ынтымақтастық жаңашыл педагогика тәсілдері 23
3 Инновациялық оқытуды сабақ барысында қолдану
(Монаховтың педагогикалық технологиясы негізінде) 25
Қорытынды 30
Қолданылған әдебиеттер тізімі 31Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Жұмыс көлемі: 31 бет
Пәні: Соңғы қосылған курстық жұмыстар

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------
https://www.topreferat.com/
КУРСТЫҚ ЖҰМЫСТЫҢ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН МӘТІНІ
Мазмұны
Кіріспе
1 Инновациялық оқытудың теориялық аспектілері
1.1 Инновациялық оқыту түсінігі
1.2 Инновациялық оқытудың негізгі ілімдері
2 Инновациялық оқыту әдістемелерін оқу бағдарламасында
қолдану
2.1 Сын тұрғысынан ойлау әдістемесі
2.2 Ойын технологиясын пайдалану
2.3 Ынтымақтастық жаңашыл педагогика тәсілдері
3 Инновациялық оқытуды сабақ барысында қолдану
(Монаховтың педагогикалық технологиясы негізінде) 25
Қорытынды
Қолданылған әдебиеттер тізімі
Кіріспе
Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңында ең басты мақсат ретінде
Бұл бүгінгі мектептегі білім беру мазмұнына қатысты іс-шараларды жақсартуды,
Қоғам талаптарына сай білім беру мазмұнын өзгерту мәселелері В.П.
Мұғалімдердің біліктілігін арттыру Педагогикалық қызметтің инновациялық бағыттылығы.Мұғалімдердің біліктілігін арттыру
Педагогикалық қызметтің инновациялық багыттылыгы. Білім берудегі инновациялар
Жаңа енгізілген немесе инновация адамның кәсіптік қызметінің бәрінс де
Хүтвс педагогикалық процестің инновациялық стратегиясында жаңашылдық процестерді тікелей алға
Курстық жұмыстың мақсаты оқытудың инновациялық әдістерін оқу бағдарламасында қолдану
Міндеттері:
Инновациялық оқытудың теориялық аспектілерін зерттеу;
Инновациялық оқыту түсінігін ашу;
Инновациялық оқытудың негізгі ілімдерін зерттеу;
Инновациялық оқыту әдістемелерін оқу бағдарламасында қолдануды талдау;
Сын тұрғысынан ойлау әдістемесін зерттеу;
Ойын технологиясын пайдалануды талдау;
Ынтымақтастық жаңашыл педагогика тәсілдерін зерттеу;
Монаховтың педагогикалық технологиясын сабақ барысында қолдану.
1 Инновациялық оқытудың теориялық аспектілері
1.1 Инновациялық оқыту түсінігі
Инновация – педагогикалық процеске оқыту мен тәрбиенің жаңа тұжырымдамаларын,
Инновациялық процессіз мектептің дамуы мүмкін емес. Мектептің тарихында оқыту
70-80 жылдары Ш.А.Амонашвили, И.П.Волков, С.Н.Лысенкова, В.Ф.Шаталовтардың жаңашылдық іс-тәжірибесі сол
Инновациялық мектептердің мақсаты - жеке тұлғаны жан-жақты дамыту.
Н.Нұрахметов инновацияны мынадай топтарға бөледі:
білім мазмұнындағы инновация;
оқу-тәрбие процесінің әдістемесі, технологиясы, түрі, әдістері және құралдарындағы инновация;
оқу-тәрбие процесін ұйымдастырудағы инновация;
мектептегі басқару жүйесіндегі инновация.
Жаңалықтан кейін болған өзгерістердің сипатына қарай топталған инновацияның түрлері:
жеке, бір-бірімен байланысы жоқ;
модульдық (бір-бірімен байланысты): бір-біріне жақын пәндерге және жас деңгейлері
жүйелі: барлық мектептерде болатын өзгерістер.
Иновацияның түрлері: модификациялық, комбинаторлық, түбірлі.
Модификациялық инновация - педагогикадағы әдіс-тәсілдерді жетілдіру. Мысалы: А.С.Макаренконың қиын
Комбинаторлық инновация - белгілі әдістердің элементтердің бір-біріне қосу. Инновацияның
Иннавациялық іс-әрекет – қоғамның әлеуметтік-экономикалық жағдайына сай мектеп жұмысын
Инновациялық процестің кезеңдері:
иновацияның себептері;
жаңалықты жобалау;
жаңалықты жүзеге асыру.
Инновациялық іс-әрекетке орта да әсер етеді. Мектеп жаңалықтың себебін,
мектеп басшыларының шығармашылығы, оқытудың жаңа технологияларын жасауға қабілеттілік, педагогикалық
инновациялық процестің жоспары, бағдарламасы;
бағдарлама, жоспар бойынша мектепке ғалымдардың кеңес беруі, керек жағдайда
әлеуметтік-экономикалық жағдай;
инновациялық процеске қатысушылар: бастама көтерушілер, көмектесушілер, қарсы тұрушылар.
Инновациялық әрекет технологиясы–оқу-танымдық әрекет тұрғысынан алғанда, жаңаны меңгеру және
Сондықтан зерттеу жұмысымызда Ш.Т. Таубаеваның «Инновация - білім
Д.Қ. Пошаевтың – «технология - ол өнім алу барысында
Осыған орай инновациялық технологиялар білім беру мазмұнын дамытуға мүмкіндік
Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында: «Білім беру жүйесінің басты
Бұл міндеттерді шешу үшін, мектеп ұжымдарының, әр мұғалімнің күнделікті
Сондықтан да қазіргі қоғамымызға әр мұғалім өз іс -
Келер ұрпаққа қоғам талабына сай тәрбие мен білім беруде
Оқу процесіндегі инновациялық модельдің құрылымын былай көрсетуге болады:
- жалпы инноватикадағы инновациялық процесс идеялары;
- педагогикалық инноватиканың пайда болуы, таралуы, педагогикалық жаңалықтарды меңгеру;
- оқу процесі кезінде теориялық талдау жасау немесе іс
Инновациялық процесс оқу аймағында теориялық модельдің суреттелуі.
Инноватиканың басталуы: инновациялық процесс – инновациялық іс-әрекет – инновациялық
Жаңалық ғылыми – зерттеу құралы болып көріну үшін, олар
«Жаңа» деген түсінік, жақында пайда болған. Ашылмаған, ғылым аймағына
Новация дегеніміз – бұл лабораториялық емес жаңа идеяны бірінші
Инновацияда, жаңалық енгізу, новация бір – бірімен тікелей пән
Лапиннің инновациялық процеске байланысты екі ілімі қолданылады:
1) қарапайым түрде қолдану, ол яғни ашылу – жаңалық
2) кеңейтілген түрде қолдану – ашылу – новация –
Инновациялық процесті зерттеу барысында жүйенің бір жағдайдан екінші бір
Лапин басқа қазіргі зерттеушілер сияқты жаңалық айтқандардың (Мор, Роджерс,
Осы кезде бейімделу процесінде жаңа бейімделу ұйым этаптары бірігіп,
Жаңалықты қабылдап, танып зерттеу, оны қолдану, қабылдау, жаңалықты қалыптастыру,
Инноватика үш ғылыми пәннен тұрады: социология, психология және басқару
Оқу процесін ақпараттандыруды жаппай қолға алу, оның ғылыми -
Сондықтан инновациялық әдіс–тәсілдерді оқу процесіне енгізу барысы, белгілі деңгейде
Сонымен қатар, біз Н.В. Горбунова еңбектеріне сүйене отырып, инновациялық
Сурет 2- Инновациялық процесс кезеңдері
Инновациялық процестің осы кезеңдеріне байланысты инновациялық іс - әрекеттің
Бірінші кезеңде мұғалім жаңалықтың қажеттілігін дәлелдеу арқылы жаңалық туралы
Содан кейін, мұғалім инновациялық іс-әрекеттің екінші кезеңіне көшеді, яғни
Жаңалықты енгізу уақыты аяқталғаннан кейін инновациялық іс-әрекет үшінші кезеңіне
Инновациялық процесті болжау барысында қолданылатын инновациялық іс-әрекеттер тереңдетіліп, кеңейтіледі.
1.2 Инновациялық оқытудың негізгі ілімдері
Жаңа формация мұғалімі – бұл пәндік білім жүйесінің,
Жанпейісованың модульдік технологиясы, бұл оқушылардың оқу қанығын (мотивациясын) күшейтіп,
Бұл технологияның басты жетістігі – жеке оқушының білім сапасын
- бағдарламаға байланысты жеке тақырыптар
грамматикалық тесттер
лексика-грамматикалық тесттер
лексика- грамматикалық бақылау жұмыстары
Жобалау технологиясы, бұл оқушының пәнге, ғылымға деген қызығушылығын қалыптастыра
Волковтың технологиясы шығармашылық қажеттілікке негізделген яғни оқушылардың өз бетімен
Ивановтың технологиясы әлеуметтік түйсікке негізделген, бұл технология бойынша оқушылардың
Ақпараттық технологиясы кез – келген техникалық құралдарды жатқызуға болады
Сарыбаевтің натуралды әдісі оқушыларға сөйлеу тілін үйренудегі алғашқы баспалдақ
Оқытудың инновциялық технологиялары
Білім беруді ізгілендіру
Компьютерлік оқыту
Дамыта оқыту
Өздігінен даму
Модульдік оқыту
Жаңа ақпараттық технлологиялық
Оза оқыту
Деңгейлеп саралау оқыту
Тірек сигналдары арқылы оқыту
Ойын арқылы оқыту
Проблемалық оқыту
Ынтымақтастық оқыту
Қоғам өмірінің барлық салаларында яғни экономикасы мен әлеуметтік қатынастарында
Ғылым мен халыққа білім берудің дамуы еліміздің техникалық прогресске
Инновациялық педагогикалық іс-әрекет белгілі оқытудың, тәрбие беру мен дамытудың
Шынында бұл мәселенің шешімі ұстаздың кәсіпкерлік шынайы іске асыруға
Ю.Н. Кулюткин кәсіпкер ұстаздың іс-әрекетіндегі “мөлшерлік шығармашылық белсенділіктің” ара
Педагогикалық жаңалық - жаңа идеялар, әдістер, технологиялар ғана емес,
Дәстүрлі оқу пәндерінде шоғырландырылған мақсат пен міндеттер қойылмайды, пәнді
Педагогтың кәсіби даярылығындағы технологиялық принцип болашақ мамандығына бағдар беретін
Оқыту технологиялары теориялық негізде құрылады: егер, Л.В. Занков әдістемесі
Оқыту технологиясының генетикалық дерекнамасы педагогикалық эвристикадан алынған дейді Д.
Педагогикалық технология үш аспектіде қаралады:
ғылыми;
процессуалды-сипаттамалы;
процессуалды-әрекеттік.
Осындай жолмен педагогикалық технология оқытудың рационалды жолдарын зерттеуші ғылым
Кез-келген педагогикалық технология философиялық негізде қаралады. Философия жалпы реттеуші
Көптеген педагогикалық технологияларда кездесетін философиялық бағыттар:
материализм және идеализм;
диалектика және метафизика;
гуманизм және антигуманизм;
антропософия және теософия;
прагматизм және экзистенциализм.
2 Инновациялық оқыту әдістемелерін оқу бағдарламасында қолдану
2.1 Сын тұрғысынан ойлау әдістемесі
Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында « Білім беру жүйесінің
Оқыту барысында өз сабақтарымда қолданып жүрген технологиялар ішіндегі «Сын
-мұғалімге тәуелділіктен арылып, өзінің білім беру қызметін өздері басқаруға;
-білім мәдениеттілігі мен маңыздылығын түсініп, қажетті іс-әрекетті белсене және
-жеке ерекшелігі мен қыбылетіне сай тапсырмаларды өзі таңдап, іздеп
-білім мен мәдени құндылықтарды игеру ісін топтасып және ұжымдасып
-құр мәлімет алумен шектелмей, сабақ барысында өз пікірін ашық
-ой-өрісі ғана емес, рухани және әлеуметтік жағынан өздерін-
Сын тұрғысынан ойлау бағдарламасында 100-ге жуық стратегиялар бар.
Сын тұрғысынан ойлау арқылы оқу мен жазу дамыту технологиясын
1.Сабақты белсенді өткізіп, әр баладан еркін жауап алуға жағдай
2.Сенімділікке тәрбиелеу.
3.Қиялын дамыту « менің ойымша» деген жауапқа алуға жағдай
4. Әр түрлі жауапты соңына дейін тыңдау.
5. Жауап беруге тілек білдірмеген баланы өз еркінсіз, қинап
6. Баланың дүниетанымының кеңіп, рухани өсуіне, әр сабақта жағдай
7.Жеке тұлға ретінде « мен» деген рөлін көтеру, өз
« Сын тұрғысынан ойлау» сабақтарының алғашқы бөлігі міндетті
Үшінші, білім «ой толғаныс» арқылы жалпылама жүйеленеді/ ойлау
«Сын тұрғысынан ойлауды дамыту» бағдарламасы сабақта үнемі қолдану барысында,
СТО бағдарламасын география сабығында қолдана бастағаныма көп уақыт болсада,мынандай
Қазіргі оқытудың талабына сай компьютерлі технологияны пайдаланып
«Оңтүстік Американың халқы мен елдері» Әдеттегі сабақтардан айырмашылығы жаңа
Негізгі мақсатым- оқушыларға Оңтүстік Американың халқы мен елдері, олардың
Көрнекіліктер: дүние жүзі физикалық картасы, дүние жүзі саяси картасы,
Сабақтың түрі: жаңа сабақ
Сабақтың әдісі: СТО технологиясы ассоциация, түртіп алу, «Иә» «Бейтарап»
«Жоқ» кестесі, эссе
Сабақтың барысы:
Ұйымдастыру кезеңі. /1-2 минут/
І. Қызығушылықты ояту.
Оқушылардың оқитын тақырыбына деген қызығушылығын туғызу. Оқушылардан сұрақтар жиналады.
Ассоциация құрастыру.
Оңтүстік Америка: пампа, сельвас, гилея, ломас, льянос, пуна, кебрачо,
Оқушылар жауабы:
1.Ылғалды экваторлық орман.
Сельвас-ит тұмсығы батпайтын қалың орман
Льянос-Ориноко саваннасы
Кампос-Бразилиа саваннасы
Пампа-құнарлы шымды қызғылт « жазық дала»
Гилея-ылғалды экваторлық орман
Ломас-түйнекті өсімдіктердің ерекше тобы.
Кебрачо-тері илеуге қажетті шикізат алынатын ағаш.
Пуна-биік таудағы шөптесін өсімдіктерден тұратын белдеу.
Оқушы Мұғалім
Әр оқушы өз білетіндерін еркін айтады.
Өз лидерін анықтайды.
Әр оқушы жеке-жеке белгілеп, лидерге ұсынады.
Өздерін-өздері бағалайды. Оқушылардың топқа дұрыс бөлінуін қадағалайды.
Бағалау парағын таратады.
Еске түсіру үшін оқушыларға сұрақтар береді.
ІІ. Мағынаны ашу. Бұл кезеңде оқушы жаңа ақпараттармен, пікірлермен
Мәтінмен жұмыс. Түртіп алу немесе Инсерт.
Тақырыбы: «Оңтүстік Америка халқы мен елдері». Мәтіннің жоспары:
1.Оңтүстік Америка халқының құрамы.
2. «Инктер өркениеті»
3.Байырғы және келімсек халықтары.
4. Елдері.
Мәтінді оқи отырып, бұрыннан білетін және жаңалықтармен таныса отырып,
Оқушы Мұғалім
Мәтінді оқиды. Топқа жеке, бәрі бірігіп шарты белгілер қойып,
Әр топтан біреуі жауап береді. Негізгі жауапты таңдауға үйренеді.
ІІІ. Ой- толғаныс. Соңғы маңызды бөлім. Алған білімдерін қорытындылайтын
Х. Колумбтың Американы ашуы жақсы болды ма? 3 дәлелмен
Иә
Жаңа дүниедегі жаңа ашуларға негіз салды.
2.Батыс жарты шарды алып Америка дүние бөлігі ашылды.
3.Жаңа жерлердің табиғаты, халқы,шаруашылығы жөніндегі деректер белгілі болды, т.б.
2. Жақсы блмағаны-үндістердің едәуір дамыған өркениеті мен мәдениетінің дамуына
2.Бағынбаған үндістердің көпшілігі қырғынға ұшырады.
3. Байырғы халықтар тіршілкке қолайсыз аудандарға көшірілді, т.б.
Бұл кездегі оқушы мен мұғалімнің әрекеттері.
Оқушы
Өзі белгіні қояды.
Еркін сөйлейді.
3 дәлел келтіріп, сөзін дәлелдеп береді. Уақыт береді.
Нақты жауаппен дәлелдеуін талап етеді.
Үйге тапсырма: 1.« Егер мен саяхатшы болсам »
Елдерге визитка жасау.
Тест құрастыру, елдердің территориясын кескін картаға белгілеу.
Мұғалімнің қол жеткен жетістіктері:
-Оқушы қызығушылығы артты.
-Бей-жай отырған оқушы жоқ, бәрі топтық, ұжымдық іс-әрекетте.
-Тіл байлығы артып, ойлау қабылеті дамиды.
-Дүниетанымдық көзқарасты қалыптастырады.
-Бір-бірін сыйлауға, құрметтеуге үйренеді.
-Топ алдына шығып, еркні өз ойын айтуға дағдыландырады.
Осы орайда, Қ. И. Сатпаевтың « Өз білімін өмірдің,
2.2 Ойын технологиясын пайдалану
Еліміз егемендік алған алғашқы жылдарынан бастап білім беру ісіне
Елбасы Н.Назарбаевтың "Қазақстан - 2030" стратегиясында болашақ қоғам мүшелері
Сонымен қазіргі мектептің оқушыларын жеке тұлға етіп қалыптастыруда адам
Осыған байланысты білімнің мазмұнын, оқыту әдістері мен сабақты ұйымдастыру
Ғылым мен техниканың дамуымен әлеуметтік өмір деңгейі де өзгеріп
"Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білім беру дамыту туралы
Тұжырымдаманың басты ерекшелігі мен артықшылығы білім берудің ұлттық жүйесін
Бүгінгі қоғамда мектеп қабырғасында және жоғары оқу орнында оқып
Білім берудің мақсаты, оның ұйымдастырушылық құрылымы, технологиялық жағынан жабдықталуын,
Мақсат —> мазмұн —> форма —> әдіс —> оқыту
Егемен еліміздің экономикасы мен саясатының, білім мен ғылымның тұтқасын
Ақын қоғам қайраткері М.Жұмабаев "Қазақтың ұлттық мектебі қандай болуы
Мектебіміздің саулық, өз жанымызға қабысатын, үйлесетін негізін құра білмесек,
Болашақ Қазақ мектебі ұлтқа, оның мүддесіне қызмет етуі керек.
Физика бүгінде өркениеттен өзінің лайықты орынын алған және қарыштап
Өткен ғасырда адам баласы түрлі ұшу құралдарын: ұшақ, тікұшақ
Ал енді осының бәріне физиканың қатысы жоқ деп кім
Керісінше, көзі ашық, көкірегі ояу кез келген азамат мұның
Бірақ бұдан ғылым өзінің бар жаңалығын ашып "асарын асап,
"Физик пен лириктің айырмашылығы неде?" деп сұрағанда біреу: "лирик
Сол айтқандай, физиканың алдында адам баласына "оңай тілмен" түсіндіріп
Мемлекетіміз өркениетті елдер қатарына қосылып, әлем құрылымының белсенді мүшесі
Ал, жас ұрпаққа беретін білім мазмұнын жақсарту, оны заман
Қазіргі кезде жалпы орта білім берудің мақсаты мен міндеттері,
Сабақ - мұғалімнің ізденісінің нәтижесі. Күнделікті сабақтағы бір сарындылық
Физика сабағында ойын элементтерін пайдалану оқушылардың ой-өрісін, танымдық белсенділігін
Оқушыларды тапқырлыққа баулып, зейінін, ойлау қабілетін дамытып, білім-танымын кеңейтеді.
Оқушылардың физика пәніне қызығушылығына, еркін шығармашылығына, өздігінен ізденушілігіне физикалық
Оқушылардың танымдық ой белсенділігін қалыптастыруда ойын сабақтарын өткізу оқушыларды
Ойын сабақ оқушылардың логикалық ой-өрісін, сана-сезімін дамытуда, олардың әр
Сабаққа дайындық барысында оқушылар әр түрлі газет-журналдарды, көмекші құралдар
Ең бастысы ойындар оқушылардың көңілін өз бетінше ізденушілікке аударып,
- ойындар абстрактілі оқытуға қарағанда өз
- ойындар ойын басшысының тәжірибесіне немесе
- ойындар интуицияны жаттықтырады, мәселені шешу
- ойындар жеке мәселелерді оқуда және
Жаңа технология жүйесінде проблемалық, іскерлік ойын арқылы оқытудың маңызы
I кезең. Дайындық (рольдерді бөліп беру, оқушыларды топтарға бөлу,
II кезең. Ойын кезеңі (оқушылар жасаған хабарламаларды тыңдау, пікірталас
III кезең. Қорытындылау (проблеманы шешудің тиімді жолдары іздестіру)
Іскерлік ойындарының дидактикалық, тәрбиелік, дамытушылық (әлеуметтендірушілік) маңызы зор.
Физикалық білімдерді жүйелі түрде меңгерту мақсатында сабақтың ойын түрінде
Ауыл шаруашылық өндірісіне, болашақ еңбек іс-әрекетінің ерекшеліктеріне оқушылардың қызығуы
Ауылдық мектептің оқу-тәрбие ісінің тиімділігін арттыруға ықпал ететін шарттарының
Оқушылардың ауыл шаруашылық өндірісінің нақты түрлемеріне және жерді өңдеумен
Оқушылар әрбір сабақтан мол білімділік, тәрбиелік, дамушылық алу керек.
Оқыту үрдісі кезінде сабақтағы басты тұлға білім беретін мұғалім
"Қызығу - әр қырынан алып қарауға болатын күрделі ұғым,
Ойын қазметінің мүмкіндігін сипаттау оқушылардың таным қызығуының құрамын қалыптастыру
Елбасының білім және ғылым қызметркелерінің II съезінде "Болашақта еңбек
Білім беру саласындағы қазіргі оңды өзгерістер әрбір мұғалімнен өз
Нағыз өз ісінің шебері ғана жоғары жетістіктерге ие бола
Мен де өз әріптестеріммен қатар бала оқыту мен тәрбиелеу
Әсіресе, мен баланың білімге деген қызығуын арттыратын жүйелі іс-әрекеттер
1. Қызықты жағдайлар, хабарламалар.
2. Оқушылардың өз бақылауларынан,
3. Шығармашылықпен жұмыс істеуге арналған тапсырмалар.
4. Әр түрлі анықтамалықтармен жұмыс істеуге дағдыландыру.
5. Ғылыми әдебиеттердің оқуға баулу.
6. Жарыстар, сайыстар ұйымдастыру.
7. Әр түрлі танымдық ойындар ұйымдастыру.
8. Сабақтың әр түрлі формада өтуін (экскурсия, мектептен тыс
9. Телеарна мен мерзімді
ғылымының жаңалықтарымен таныстырып отыру.
10. Қызықты тәжірибелерді, сапалық есептерді көбірек қолдану.
11. Мұғалімнің айшықты,
Осы әдістерді сабақта қолдана отырып оқушының ойлау тәсілдерін бақылауға
Өз тәжірибемдегі оқушының ойлау қабілетін арттыру үшін қолайлы деп
Тағы да айта кетерлік нәрсе, әрбір сабақты өзекті де
2.3 Ынтымақтастық жаңашыл педагогика тәсілдері
Ынтымақтастың - бір мақсатқа жетуге бағытталған, бірлескен іс-әрекет. Оған
Ынтымақтастық педагогикасының пайда болуына себеп болған оқушылардың білім деңгейінің
Ынтымақтастың педагогикасы баланың психикасының саулығын сақтап, күштеп оқытуға, формализмге
Жаңашыл мұғалімдер өз мектептерінде 25 жыл бойы идеяларын сынақтан
- балалар мен мұғалімдер, ата-аналар арасындағы ынтымақ; ұжым мүшелерінің
- оқушыға атқарушылық және шығармашылық қабілетін •(дамытатын жұмыстар беру;
- баланы өзін-өзі және ұжымды талдауға үйрету; тұлғалық дамуы;
- тірек идеясы;
- жаңарту идеясы;
- озу идеясы;
- жаңа мектеп;
- тұлғаны дамыту идеясы.
Кеңес мектебі білім беруге баса назар аударып, іскерлікке аз
Атқарушылық, шығармашылық қабілет. Балалардың ақыл-қабілетінің дамуын зерттеген Б. Никитин,
Бала дамуының жаңын аймағы - үлкендердің көмегі арқылы баланың
Баланың бір күнінің екінші жартысы оның икемділігін, қызығушылығын дамытуға
Жаңашылдар баланы өзін-өзі құрметтеуге оқу-тәрбие жүмысының барлық кезеңдерінде үйретеді.
Ойын - демократ тұлғаны қалыптастыратын құрал. Мектеп және қоғамдың
3 Инновациялық оқытуды сабақ барысында қолдану (Монаховтың педагогикалық технологиясы
Қазіргі заманғы ғылыми техникалық прогрестің өте шапшаң қарқынмен демуы
Мұндай дүниежүзілік күрделі проблеманы шешудің бір жолы, жастарға үздіксіз
Көптеген мұғалімдер технология мазмұнын жете түсінбейді, оны әдістемеден ажырата
Ғылыми тұрғыдан негізделген В.М.Монаховтың педагогикалық технологиясы мұғалім қызметін екі
Оқу процесін жобалау кезеңі.
Осы жобаны іске асыру кезеңі.
Бірінші кезеңде мұғалім оқу материалын шағын мақсаттар жүйесі ретінде
Технологиялық картаның әр бөлшектері қандай жұмыс атқаратынын қарастырайық.
1.Мақсат қою. Берілген тақырыпқа қойылатын білім стандарттарының талабын жүзеге
2.Болжам. Бұл өзіндік жұмыстардың, яғни болжамның, ерекшелігі мынада: тексерудің
3.Үй тапсырмасын мөлшерлеу. Егер үй тапсырмасын мөлшерлегенде біраз ақаулар
1-ші деңгей. Болжамның 1-ші, 2-ші тапсырмасына.
2-ші деңней. Болжамның 3-ші тапсырмасына.
3-ші деңгей. Болжамның 4-ші тапсырмасына сәйкес болуы керек.
4.Логикалық құрылым, оқу тақырыбына байланысты әр шағын мақсаттарды меңгеру
Түзету. Түзету негізгі үш бағытта жүргізіледі:
1)Жаңа оқу материалын меңгеру кезіндегі оқушыларға тиетін қиындық.
2)Оқушылардың жұмысында жиі жіберілетін қателіктер.
3)Оқушыларды стандарт деңгейіне жеткізетін педагогикалық әдістер жүйесі.
Технологиялық карта нәтижесі әр болжамнан кейін тексеріліп, талдау жасауды
Оқу үрдісін педагогикалық технология тұрғысынан жобалау жекелеме тараулардың технологиялық
1.Технологиялық негізі жоғарыда айтып өткеніміздей мақсат қоюдан басаталады, яғни
Мақсатты нақты және анық көре білу, яғни тақырыптың негізгі
Ілгеріде қойылатын мақсат саны тақырып көлеміне қарай 2-5 аралығында
Мақсат қою технологиясы және педагогтың әдістемелік жұмысының мақсаттылығы оқу
2.Берілген тақырыпты мақсаттарға бөліп алғаннан кейінгі жұмыс осы қойылған
Біз бірінші рет оқушыға жеке тұлға ретінде қараймыз, себебі
В.М.Монаховтың педагогикалық технологиясы бойынша болжауды құру барысында мына жеті
1-аксиома. Өзіндік жұмыстың (ӨЖ) екі түрі бар: білім беру
2-аксиома. Стандартты ӨЖ төрт тапсырмадан тұрады: алғашқы екеуі стандартты
3-аксиома. ӨЖ-тың жалпы түрі:
1)білім беру стандарты талаптары деңгейіндегі тапсырма;
2)білім беру стандарты талаптары деңгейдегі тапсырма;
3) «Төрттік» баға деңгейіндегі тапсырма;
4) «Бестік» баға деңгейіндегі тапсырма.
4-аксиома. Алғашқы екі тапсырма қиындығы жөнінен бірдей, оқушыларға түсінікті
5-аксиома. Білім беру Заңына (әрбір 3 оқушы стандарт деңгейіне
6-аксиома. «Төрттік» бағаға берілетін №3 тапсырма алғашқыларға қарағанда қиынырақ
7-аксиома. «Бестік» бағаға берілетін №4 тапсырма №3 тапсырмаға қарағанда
Міне, осы аксиомалар талаптары толық сақталғандща болжау жұмысының тапсырмалары
Осы аксиомаларға нақтырақ түсініктемелер берейік. 3-аксиомада болжамдағы тапсырмалар саны
Келесі кезекте «бестік» деңгейін анықтайды, яғни №4 тапсырманың үлгісін
3.Оқушылардың сабақтан тыс бетімен орындайтын тапсырмаларын мөлшерлеу бөлігі. Бұл
Адамгершілік мақсаты – оқушыға бірінші рет «білім туралы» Заңға
Негізгі мақсат – артық тапсырмадан арылу.
Мұнда да қойылған мақсаттар санына байланысты, әрбір мақсатқа үш
Уақытпен есептелген ұзақтық қойылған мақсатқа жетуге жеткілікті болатын тақырыпқа
Технологиялық ең соңғы «Түзету» (коррекция) бөлігін қарастырайық. Бұл бөлік
Бірінші – қойылған мақсатқа қатысты оқу материалын меңгеру барысындағы
Екінші - өтілетін тақырып бойынша оқушыларда жіберілетін негізгі қателіктер.
Үшінші – оқушы білімін стандарт деңгейіне көтеру үшін педагогикалық
Технологиялық картада неше мақсат болса сонша түзету жұмысы болады,
Осы айтылғандарды қорыта келіп, технологиялық картаның жалпы құрылымын төмендегі
Сызбада технологиялық картаны толтыру реті рим цифрымен көрсетілген.
Технология негізінде жобалаудың келесі кезеңін, жобаның негізгі ойын жүзеге
Қорытынды
Инновация — жаңалық, жаңашылдық, өзгеріс деген ұғымды білдіреді. Инновация
Білім берудегі инновациялық процестердің мәнін педагогиканың маңызды екі проблемасы
Бұның барлығы педагогикалық жаңалықты жасау, игеру және пайдалануда басқару
Біріншіден, қоғамда жүріп жатқан әлеуметтік-экономикалық қайта құрулар білім беру
Екіншіден, білім беру мазмұнын ізгілендірудің күшеюі, пәндерінің көлемі мен
Қолданылған әдебиеттер тізімі
Назарбев Н. "Қазақстан — 2030" Барлық қазақстандықтардың өсіп-өркендеуі, қауіпсіздігі
Демеуова Л. Ғаламдық ойлауға бейімдеу. "Қазақстан мектебі" №12 Алматы,
Жошыбаева Г. Ұлттық мектеп - ел еңсесі. "Қазақстан мектебі",
Қоянбаева С. Танымдық қызығуды белсендіру. "Қазақстан мектебі" №6, 2003
Кобдикова Ж.У. Педагогическая технология уровневой дифференциации обучения
Границкая А.С. Научить думать и действовать.
Дамитов Б.К., Фредман Л.М.
Пидкасистый П.И. Самостоятельная
Педагогикалық ізденіс . Алматы-Рауан . 1993 .
Байжанов М. «Педагогикалық инновация және оқытудың қазіргі технологиялары»
Мектеп директорының орынбасары. Республикалық ғылыми-әдістемелік журнал 2009 №
Андреев В. И. Педагогика. Учебный курс для творческого саморазвития.
Болдырев Н. И., Гончаров Н. К., Есипов Б. П.
Бондаревская Е. В., Кульневич С. В. Педагогика: личность в
Дьюи Д. Психология и педагогика мышления. Пер. с англ.
Журавлев В. И. Педагогика в системе наук о человеке.
Ильина Т. А. Педагогика. Учебное пособие для пед. ин-тов.
Краевский В. В. Сколько у нас педагогик? // «Педагогика».
Краевский В. В. Общие основы педагогики. Учеб. для студ.
Педагогика. Учебное пособие. Под ред. П. И. Пидкасистого. —
Педагогика. Учеб. пособие для студентов пед. институтов. Под ред.
В. А. Сластёнин, И. Ф. Исаев, А. И. Мищенко
Педагогические теории, системы и технологии. Опыт организации творчества студентов.
Подласый И. П. Педагогика. — М.: «Просвещение», 1996.
Прокопьев И. И. Педагогика. Избр. лекции. Уч. пособие в
Хуторской А. В. Педагогическая инноватика: методология, теория, практика. Научное
32


21 мамыр 2018ж.
2008-2018 topreferat.com - Қазақша рефераттар, курстық, дипломдық жұмыстар

^