MS SQL Server курстық жұмыс
№5863


Мазмұны
Кіріспе
MS SQL Server 6.5-шi архитектура 6
Өнімділік 7
SQL Enterprise Manager 8
(Distributed Management Objects ) SQL-DMO 9
Электрондық почтамен кiру 10
MS SQL Server 12
MS SQL Serverдың кәдiмгi сақталатын процедуралары 13
MS SQL Эксперементтік жұмыс
Қорытынды.
Пайдаланған әдебиеттерЖұмыс түрі: Курстық жұмыс
Жұмыс көлемі: 19 бет
Пәні: Соңғы қосылған курстық жұмыстар

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------
https://www.topreferat.com/
КУРСТЫҚ ЖҰМЫСТЫҢ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН МӘТІНІ
Мазмұны
Кіріспе
MS SQL Server 6.5-шi архитектура
Өнімділік
SQL Enterprise Manager
(Distributed Management Objects ) SQL-DMO
Электрондық почтамен кiру
MS SQL Server
MS SQL Serverдың кәдiмгi сақталатын процедуралары
MS SQL Эксперементтік жұмыс
Қорытынды.
Пайдаланған әдебиеттер
Бағдарлама құрылымы
Аннотация
Бұл жасалған курстық жұмыс деректер қоры жайында баяндайды.
Деректер қоры – ол барлық адамдар не заттар тізімі
өнеркәсіптерде жұмыс істейтін адамдар жайында деректер қоры сақталады.
Деректер қорын жасау көп бағдарламаларда жасалады.Мысалы MSQL,
MS ACCES т.б бағдарламаларда орындалады.
Аннотация
Это курсовая работа докладывает о ресурсе данных. Ресурс данных
MS ACCES и.т выполняется на программах.
Аbstract
This course work reports on the resource data. Resourcedata
Қысқартылған сөздер
MySQL – My Strutured Query Language.
MS – Microsoft.
MS DTC - Microsoft Distributed Transaction Coor-dinator.
COM - Component Object Model.
ODS - Open Data Service
Т.Б – тағыда басқа.
Т.С.С – тағыда сол сияқты.
О.Ж – операциялық жүйе.
Н/Е – немесе.
Ж/Е – және.
Кіріспе
Қазақстан Республикасының білім беру жүйесін ақпараттандыру еліміздің даму стратегиясының
Деректер қоры адамға ең қажетті кесте. Ол арқылы адам
1. MS SQL Server 6.5-шi архитектура
MS SQL Server-дың симметриялық мультипроцессор архитектурасы (threads ) ағындардың
1.1 Өнiмдiлiк
Windows NTтiң ағындарының жоспарлауының қызметтерiмен көп тасқынды ядро және
Басқа сөзбен айтқанда, неше минутына транзакциясына меншiктi бағасы туралы
Кесте 1-
Бұдан басқа, MS SQL Server 6.5 Web-assistant қосады -
• деректер қорлары физикалық орналасатын (devices ) құрылымдар;
• деректер қоры және объекттердiң сақтық көшiрмелерi оның iшi
• деректер қоры:
• қолданушылар және қолданушылардың тобы;
• кестелер;
• ұсыныстар;
• сақталатын процедуралар;
• (rules ) ережелер;
• defaultтың түрiнiң шектеулерi
• мәлiметтердiң түрлерi қолданушы нақтылы;
• сервермен Қосулары үшiн logins.
2.SQL Enterprise Manager
SQL Enterprise Manager басқаруды өздiң барлық функциясында, деректер қоры
2.1(Distributed Management Objects ) SQL-DMO
Сiз басқаруды таралған ортаның архитектурасында қабаттай - MS SQL
REXX немесе PERLнiң түрiнiң сценарилi тiлдерiне басқа ДҚБЖдарға әдетте
Бұл деректер қорының үстiнде есептердiң бiздiң тозақ алдыңғы тармақ
FoxPro 5.0:
oSQLServer=CreateObject("SQLOLE.SQLServer")
oSQLServer.Connect("ntalexeysh", "sa")
oQueryResults=oSQLServer.Databases("mydb").ExecuteWithResults("select * from anytable")
?
for each oColumn in oSQLServer. Databases("mydb").Tables("anytable").Columns
?? padc(oColumn.Name,oColumn. Length)+' '
next
for i=1 to oQueryResults.Rows
?
for j=1 to oQueryResults.Columns
?? oQueryResults.GetColumnString(i,j)+' '
next
next
oSQLServer.Close
Объектiнiң үлгiсi не соншама қуатты, толық және солқылдақ тiптi
2.2Электрондық почтамен кiру
Бiз ескертудi возникно жағдайда электрондық почта бойынша қатынастардың автоматты
Процедураларға осыған алып тастау үшiн файл, xp_deletemailдiң ол қабаттасқан
create procedure scaninbox as
declare @msg_id varchar(64), @originator varchar(255), @recipients varchar(255)
declare @cc_list varchar(255), @subject varchar(255), @date_received varchar(255)
declare @msg_body varchar(255)
truncate table mysqldb..inbox
while (1=1) begin
exec master..xp_findnextmsg @msg_id=@msg_id output
if @msg_id is null break
exec master..xp_readmail
@msg_id=@msg_id,
@originator=@originator output,
@recipients = @recipients output,
@cc_list=@cc_list output,
@subject=@subject output,
@date_received = @date_received output,
@message=@msg_body output,
@suppress_attach='true',
@peek='false'
insert into mysqldb..inbox (msg_id, originator, recipients,
cc_list, subject, date_received, msg_body) values
(@msg_id, @originator, @recipients, @cc_list, @subject, @date_received, @msg_body)
end
2.3 MS SQL Server
SQLMail SQLExecutiveнiң сервисiнiң стартымен автоматты iске қосу үшiн бiр
Transact-SQLның тiлiнiң мiнездемесiТүгелдей дерлiгi жоғарыда көрсетiлген утилиталардың негiзiнде Transact-SQLның
Transact-SQL сервердiң күйге келтiрулерiн өзгерiс үшiн операторлар қосады, жасау
• аналитикалық сұрау салуларды жасау үшiн CUBE және ROLLUP
• (концептуалды контейнерлiк объекттiң жасауы) CREATE SCHEMAның операторы;
• шектеулердi уақытша жоюды мүмкiндiк көбейтуде;
• көбейтудi процесстiң күйге келтiруi үшiн қосымша сақталатын процедуралар;
text және imageнiң осы типтарын көбейтудi мүмкiндiк
• резервтегi көшiрмесiн алу және жеке кестенiң жүктеуiн мүмкiндiк;
• DDLның операторларының қолдануының мүмкiндiгi транзакцияның iшi;
• DBCC үшiн DBREINDEX, PROCCACHE, ROWLOCK, UPDATEUSAGEнiң жаңа опциялары
• INSERT-EXEC-шi оператор процедураның орындауының нәтижелерiнiң тiкелей орнатуын iске
• таралған транзакциялардың қолдауы.
2.4 MS SQL Serverдың кәдiмгi сақталатын процедуралары
MS SQL Serverдың кәдiмгi сақталатын процедураларынан тысқары намической жүктеу
Қорғаудың қосымша деңгейi ұлғаймалы процедурада жадтың қорғауды бұзылыстарының жағдайындағы
6.5 Transact-SQLге болжамдарда OLE Automationнiң объекттерi бар жұмыс үшiн
2.5 MS SQL Эксперименттік жұмыс
Қорытынды
MS SQL Server 6.5 жоғарғы өнiмдiлiк айырмашылығы болатын Дан
Пайдаланған әдебиеттер
1. Системы Управления Базами Данных #1/97 стр. 30-50. А.В.
2. Microsoft SQL Server 6.5. Комплект документации.
3. MS SQL Server 6.5 Unleashed, by David Solomon,
4. Microsoft SQL Server 6.5 DBA Survival Guide, by
5. Hitchhiker's Guide to Visual Basic & SQL Server,
6. Clustering Support for Microsoft SQL Server. White Paper.
7. Кастер Х. "Основы Windows NT и NTFS", Microsoft
8. Transaction Processing,by Jim Gray & Andreas Reuter,ISBN 1-55860-190-2
9. Круглински Д. "Основы Visual C++", части IV-V, Microsoft
10.Inside COM, by Dale Rogerson, Microsoft Press, ISBN 1-57231-349-8.
11.Шуленин А. "Microsoft SQL Server и активный Internet". Материалы
Бағдарлама құрылымы
create table jumyswi
(id int (5),
primary key (id),
name varchar (54),
kyzymeti varchar (23),
akysy numeric (7),
telefony numeric(10)
);
create table mawina
(id int (5),
primary key (id),
markasy varchar (54),
sany numeric (2),
jyly varchar (23),
bagasy varchar (24),
kolemi varchar (23)
);
create table klient
( id int (5),
primary key (id),
name varchar (54),
adresi varchar (53),
telefony numeric (10),
j_id int (5),
foreign key (j_id) references jumyswi (id)
);
create table partner
( id int (5),
primary key (id),
name varchar (54),
adresi varchar (23),
telefony numeric (10),
m_id int (5),
foreign key (m_id) references mawina (id)
);
create table tapsyrys
(id int (5),
primary key (id),
kuni varchar (15),
m_id int (5),
foreign key (m_id) references mawina (id),
k_id int (5),
foreign key (k_id) references klient (id)
);
insert into jumyswi values(1,'Asyl','Konsultant',80000,2257816);
insert into jumyswi values(2,'Daniyar','Konsultant-prodovec',90000,2971538);
insert into jumyswi values(3,'Erzhan','Konsultant-prodovec',90000,2978966);
insert into jumyswi values(4,'Gulden','Bugalter-menedger',100000,2865541);
insert into jumyswi values(5,'Meirzhan','Konsultant-menedger',110000,2974852);
select*from jumyswi;
insert into mawina values (1,'Toyota-Camry 40',12,'2008','35000$','2.6');
insert into mawina values (2,'Toyota-Corola',10,'2009','24000$','2.2');
insert into mawina values (3,'Toyota-Camry 35',20,'2009','27000$','2.6');
insert into mawina values (4,'Toyota-Land Cruser',20,'2008','40000$','3.3');
insert into mawina values (5,'Toyota LC Prado',18,'2009','35000$','3.0');
select*from mawina;
insert into klient values (1,'Dariya','Almaty',2978853,3);
insert into klient values (2,'Azamat','Aktobe',3658915,2);
insert into klient values (3,'Alinur','Almaty',2958844,1);
insert into klient values (4,'Madi','Almaty',2970436,5);
insert into klient values (5,'Azat','Almaty',2979417,3);
select*from klient;
insert into partner values(1,'Erik','Astana',2556349,1);
insert into partner values(2,'Aidos','Almaty',2975236,5);
insert into partner values(3,'Almas','Almaty',2957852,3);
insert into partner values(4,'Talgat','Atyrau',2598649,4);
insert into partner values(5,'Janserik','Aktau',2456933,2);
select*from partner;
insert into tapsyrys values(1,'15.06.10',2,1);
insert into tapsyrys values(2,'19.08.10',4,3);
insert into tapsyrys values(3,'24.08.10',5,2);
insert into tapsyrys values(4,'16.09.10',3,5);
insert into tapsyrys values(5,'19.09.10',1,4);
select*from tapsyrys;
2


20 қаңтар 2020ж.
2008-2018 topreferat.com - Қазақша рефераттар, курстық, дипломдық жұмыстар

^