Жылына 500 мың тонна цемент алу ұнтақтау бөлімі курстық жұмыс
№5907Жоспар
Кіріспе
Өнімнің аттары
Шикізаттарға анықтама
Шикізаттардың құрамын есептеу
Технологиялық бөлім
Өндіріске бақылау
Еңбек пен ортаны қорғау
Қолданылған әдебиеттер тізімі.Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Жұмыс көлемі: 29 бет
Пәні: Соңғы қосылған курстық жұмыстар

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------
https://www.topreferat.com/
КУРСТЫҚ ЖҰМЫСТЫҢ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН МӘТІНІ

Жоспар
Кіріспе
Өнімнің аттары
Шикізаттарға анықтама
Шикізаттардың құрамын есептеу
Технологиялық бөлім
Өндіріске бақылау
Еңбек пен ортаны қорғау
Қолданылған әдебиеттер тізімі.
Кіріспе
Байланыстырғыш материалдарының өндірісі мемлекеттің материалдық-техникалық базасын жасауда үлкен роль
Байланыстырғыш материалдардың қолдануы тек қана құрылыспен ғана шектелмейді. Оларсыз
Қазіргі құрылыс өндірісі байланыстырғыш материалдарын басқа жоғары талаптар қоюда.
Цемент өнеркәсбі ауыр өнеркәсіптің бір бөлігі - материалдық өндірістің
Цeмент− (нем. Zement, лат. Caementum — ұсақталған
Цeментті пайдалану үшін, оны алдымен сумен араластырып, цементтік қамыр
Цемент өнеркәсібі - халық шаруашылығының шикізатты көп
Өнімнің аттары
Жоспарланған зауытта жылына 500000 тонна цемент шығарылуы көзделген.
Цемент дегеніміз – цемент клинкерін гипспен бірге ұнтақтау арқылы
Портландцементтің шын тығыздығы 2,8—3,0 г/см3 маңында, шлактың мөлшерін арттырған
ПЦ аязға төзімділігі бойынша жетерліктей жарамды. Бірақ, құрғақ климатты
ПЦ әдетте көпір және гидротехникалық құрылыста агрессивтіортада пайдаланатын түрлі
Тез қатаюшы портландцемент /ТПЦ/
Бұл цементтің ерекшелігі қатаюдың алғашқы мезгілінде мықтылығын
ТПЦ ыстық бу ішінде өңделетін түрлі жинақты бетон және
Сульфаттық-шлактық цемент
Бұл байланыстырушыны алу үшін сульфаттық қоздырушы ретінде қоқысқа ангидритті
Гипсті-шлактық цементті 80-85 пайыз граншлакты, 10-15 пайыз гипсті және
Бұл цементтер өнеркәсіп қалдықтары негзінде оңай технологиямен алынатын болғандықтан,
Гипсті-шлактық цементтің қатаю процесі сульфаттық және сілтілік қоздырушылардың әсерімен
Гипсті-қоқыстық цементтің ұнтақтылығы №008 електен 90 пайыздан көпөтетіндей болуы
Гипсті-шлактық байланыстырушының 28 сөтке бойы ылғалды жердеқатайғаннан кейінгі қысқандағы
Клинкерсіз қоқыстық цементтердің қасиеттері, оған қоятын талаптар, оның тиімділігі
Сульфатты-шлактық цементтерді су және жер астында пайдаланатын бетон және
Шикізатқа анықтама
Цeмент− (нем. Zement, лат. Caementum — ұсақталған
Цeментті пайдалану үшін, оны алдымен сумен араластырып, цементтік қамыр
Клинкер – цементтің ең басты құрам бөлігі/ компаненті/.Клинкер(нем. klіnker).
Клинкер- әк тасын және сазды күйдіру арқылы алады.
Клинкер=> әк тасын + саз.
Клинкердің құрамында 80% ға дейін әр түрлі силикаттар болады.
Портландцемент клинкердің химиялық құрамы− әр түрлі оксидтерден тұрады.Оларға негізгілеріне
Гипс минералынан тұратын тұнба тектi тау жынысы. Гипс 3-5%
Отын цемент өндірісінде үлкен роль ойнайды. Өткені, цементтік кликерді
Портландцементтің шикізат қоспасын есептеу әдісі.
Портландцемент және оның түрлері құрылыста негізгі байланыстырғыш материалдар ретінде
Портландцементті әртүрлі қасиеттерімен байланысты алу үшін оның шикізат қоспасын
Портландцемент клинкерінің құрамы ең алдымен клинкер тотықтарының мөлшерімен, қанығу
СаО=63-66%; SiO2=21-24%;
Берілген мәндердің қанығу коэффициенті бойынша ҚК=(0,80-0,95), гидравликалық немесе негізгі
Қанығу коэффициенті және модулі шамалары келесі формулалармен анықталады:
;
Шикізат шихтасының есептеу теориясынан белгілі, берілгені бойынша шикізат бөліктерінің
Бұдан, егерде қанығу коэффициентінің тек қана шамасы берілетін болса,
Есептеудің дұрыс екенін мүмкіндігінше бақылау және ыңғайлы болу үшін
1-кесте

Р/с Бөліктердің аталуы Тотықтар
CaO SiO2 Al2O3 Fe2O3
1 Бірінші бөлік, әкті C1 S1 A1 F1
2 Екінші бөлік, глиноземді C2 S2 A2 F2
3 Үшінші бөлік, жоғарғы глиноземді C3 S3 A3 F3
4 Төртінші бөлік, жоғарытемірлі C4 S4 A4 F4
5 Шикізат қоспасы C0 S0 A0 F0
6 клинкер C S A F
Екі бөлікті шикізат қоспасын есептеу тәсілі
Қанығу коэффициенті бойынша екі бөлікті шикізат қоспасын есептеу тәсілін
Қанығу коэффициентінің формуласына ,
Алынған теңдеуді Х арқылы шешіп, бірінші және екінші бөліктерінің
Екі бөлікті шикізат қоспасын есептеудің мысалы
1-кесте
Бөліктер SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 ППП Қосындысы
1-бөлік 7,84 1,66 1,05 49,09 0,92 - 40,03 100,59
2-бөлік 64,37 16,46 8,15 1,89 0,89 0,79 7,17 99,72
100%-ға теңестіріп, қосындыны қайтадан есептейік.
2-кесте
Бөліктер SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 ППП Қосындысы
1-бөлік әк тас 7,8 1,65 1,04 48,8 0,91 -
2-бөлік саз (глина) 64,55 16,51 8,17 1,9 0,89 0,79
0,88-тең, қанығу коэффиуиенті шамасы ретінде берілген, екі бөлікті шикізат
Сонымен қатар, бір өлшенуге алынған саздың бөлігіне 7,066 рет
Пайыздық қатынаста шикізат қоспасы мына түрде болады:
әк тас= =87,60%;
саз= =12,40%;
Шикізат қоспасы мен клинкерінің химиялық құрамын есептейміз.
Балқыған заттың шикізат қоспасының құрамы бойынша қайтадан есептеп клинкер
Силикаттты және глиноземді модульдердің қанығу коэффициентінің шамасын анықтаймыз.
Алынған шаманың қанығу коэффициентін берілгенімен сәйкестігі дқрфс есептегенін дәлелдейді.
3-кесте
Бөліктер SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 ППП қосындысы
Әк тас 87,6 рет өлшен 6,83 1,45 0,91 42,75
Саз 12,40 өлшен 8,0 2,05 1,01 0,24 0,11 0,10
Шикізат қоспасының құрамы % 14,83 3,5 1,92 42,99 0,91
құрамы 23,08 5,45 2,99 66,91 1,42 0,15 - 100,0
Үшбөлікті шикізат қоспасының есептеу тәсілі (әдісі).
Есептеуді портландцемент құрамын екі сипатталумен беру;қанығу коэфициентімен және силикатты
Шикізат қоспасындағы үшінші бөлікке бір өлшемді бөлім, бірінші бөлікке
C0=
S0=
Қанығу коэфициентімен силикатты модулінің формуласына белгіленген мәндерін орнына қойып,
КК=
n = .
Екі белгісізі бар 2 сызықты теңдікті жүйе аламыз:
X(C1-2,8*S1KK-1,65A1-0,35F1)+(C2-2,8*S2KK-1,65A2-0,35F2)=2,8S3KK+1,65A3-C3;
X(S1-nA1-nF1)+Y(S2-nA2-nF2)=nA 3+nF3-S 3
Есептеуге ыңғайлы болу үшін келесі қысқартылған белгілерді қолданайық.
a1= C1-2,8S1KK-1,65A1-0,35F1;
b1= C2-2,8S2KK-1,65A2-0,35F2;
c1=2,8S3KK+1,65A3+0,35F3-C3;
Осы қысқартылған белгілерді сызықты теңдеуге қойып, мынаны аламыз:
Екі белгісізі бар екі теңдеудің жүйесін шығара отырып, келесі
Үш бөлікті шикізат қоспасының есептеу мысалы
1-кесте
Бөліктер SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 ППП
Әктас
0,68 1,15 54,15 0,52 0,49 0,12 42,8
Саз 73,79 14,98 2,71 3,65 1,75 0,29 2,83
Шығыршықты күлдер 13,94 1,44 2,10 78,4 0,22 3,10 0,80
Қанығу коэфициенті ҚК=0,9 және силикатты
Шикізат бөліктерінің арасындағы арақатынасты анықтаймыз:
a1=54,15-2,8*0,69*0,90-1,65*1,15-0,35*0,52=50,33;
b1=2,71-2,8*73,79*0,90-1,65*14,98-0,35*3,65=-209,24;
c1=2,8*13,04*0,90+1,65*1,44+0,35*78,40*2,10=62,85;
a2= 0,69-2,8*1,15-2,8*0,5=-3,16;
b2= 73,79-8,3*14,98-2,8*3,65=30,94;
c2= 2,8*1,44+2,8*78,40-13,94=169,69;
X= =41,88;
Y= =9,75.
Осылай болғанда,бір өлшемді бөлімнің шмкізат қоспасына 41,80 өлшемді
Пайыздық қатынаста шикізат қоспасы:
әктасы= =79,54%;
саз= =18,55%;
күлдер= =1,91%.
Шикізат қоспасымен клинкердің химиялық құрамын есептейміз.
2-кесте
Бөліктер
SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 ППП Қосындысы
Әктас 0,55 0,91 0,41 43,07 0,39 0,1 34,11 79,54
Саз 13,69 2,78 0,68 0,5 0,32 0,05 0,53 18,55
Күл 0,29 0,03 1,5 0,04 0,01 0,06 0,01 0,91
Шикізат қоспасының құрамы 14,50 3,72 2,59 43,61 0,72 0,21
Клинкердің құрамы 22,21 5,59 3,96 66,74 1,09 0,31 -
Тексеру:
KK= =0,90;
n =- =2,30;
Берілген қанығу коэфициенті мен силикатты модульдің есептеулерінің сәйкестігі бірден
Технологиялық схема
Берілген химиялық құрамы мен белгілі физикалық қасиетіне(ылғалдылық, ұнтақталыну дәрежесі,
Шикізат қоспасын даярлау процессі: ұнтақтау(қатты және жіңішке), мөлшерлеу, шикізат
Гипс
Клинкер мен гипстің диірменде ұнтақталуы(10)
Цементтi жинау(11)
Буып-түйю(12)
Цементті қаптармен жіберу
Цементті құрғақ тәсілмен өндірудің технологиялық схемасы
Шикізат қоспасын күйдіру ең маңызды технологиялық процесс. Күйдіру температурасы
Пештерде ұяшықты және т.б. жылуалмастырғыштардың қолданылуы газдан шикізат ұнына
Шикізат ұны бункерден (18) қоректендіруші шнек (17) арқылы элеватордың
4.2 сурет. Айналмалы пештің циклондық жылуалмастырғыштарын орналастыру схемасы
1— пеш; 2, 4, 9, 10 и 13 —
Айналмалы пеш пен циклондар арасындағы байланыстырғыш түйін болып табылатын,
Бұл қондырғыда газдар мен шикізат ұнының қозғалысы бір-біріне қарама-қарсы
4.3 Сурет. Айналмалы пештің сүргілеуші жүктеуіш басты – камерасы
Күйдіру кезінде шикізат ұнында, әр түрлі физикалық және физико-химиялық
Қапталмаған цементті арнайы өздігінен түсіретін темір-жол вагондарындарында(13) ақтара тиеу
Қаптарға(50 кг) буылған цементті цемент қоймасында(14) тұтынушыға жіберілгенінше сақтайды.
Технологиялық бөлім
Негізгі технологиялық есептеулер
Бұл бөлімде байланыстырғыш материалдар шығатын цехқа, өндіріске келесі есептеулер
1.Цехтың жұмыс істеу тәртібін есептеу;
2.Керекті шикізат пен отынды есептеу;
3.Технологиялық жабдықтарды анықтау;
4.Қоймалар мен бункерлерді есептеу;
5.Қажетті энергияны есептеу;
6.Техника-экономикалық көрсеткіштер;
I. Цехтың жұмыс істеу тәртібін есептеу;
Өндірістің жұмыс істеу тәртібін өндірістің ерекшеліктеріне,заттың мөлшеріне және басқа
Технологиялық қондырғылардың жылдық қорын сағат арқылы есептегенде коэффициенті майда
мұндағы,
Кж.қ. – жылдық жұмыс күні;
n – смен саны;
Жу – жылдық уақыт қоры;
t – смендегі сағат саны
t = 8 сағ.
k1 - коэффициенті, есепке алынатын жабдықтар ағымдағы жөндеумен сабақтас
k2 – коэффициенті, есепке алатын жай ғана жоспарлы
Ұнтақтау цехы:
Қж.к. = 305
Жу = 305 · 8 · 0,9 =2196сағ.
Күйдіру цехы:
Қж.к. = 305
Жу = 305 · 8 · 0,9 =2196сағ.
II. Шикізат пен отынның қажеттігін есептеу
Есептеудің алдында әр технологиялық бөлімде өндірістің механикалық материалдар шығынын
Орташа шығын – 10%
Байланыстырғыш материалдар өндірісінде әуелі шикізатты құрғақ түрде есептейді,сонан кейін
= = 703125 т
Әк тасы – 615973 т.
Саз – 88593 т.
мұндағы шикізаттың мөлшері, жылдық
= = = 560035.8
мұндағы шикізаттың мөлшері, W – шикізаттың
9- кесте
№ Операцияның аты Шикізаттың аты Өлшем бірлігі Керек өнімділік
жыл ай Күн Сағат
1. Құрғақ ш.з. мөлшері Әк тасы Тонна 520833,3 43402,7
2. Ылғал ш.з. мөлшері Әк тасы Тонна 560035,8 46669,6
III. Технологиялық және транспорт қондырғыларын талдау
Қондырғыны есептегенде технологиялық тізбек бойынша жеке машинаға шикізаттың берілуінен
Ұсақтау = =
Диірменде кептіру = =
3.Айналмалы пеште күйдіру =
мұндағы - қолданылатын машина саны; -
Қондырғылардың реттелген нәтижесі.
Аты Түрі 1 сағ. өнімділік 1 сағ. паспорттағы өнімділік
Ұсақтағыш ~ 87,45 35 3 54 0,92
Кептіру диірмені ~
78
15
6
90
0,92
Циклондық жылуалмастырғышты айналмалы пеш 5х75
87 50 2 320 0,92
Циклонды жылуалмастырғышты айналмалы пештердің техникалық сипаттамасы
Көрсеткіштер Өлшеу бірліктері Өлшеу мәндері
Пеш өлшемі м 5х75
Жылуалмастырғыштың саты саны дана 4х2
Циклондардың металл бойынша ішкі диаметрі:
I,II,IIIқадам м- 4,8
IVқадам м 2,8
Циклондардың биіктігі: м
Iқадам м 9,5
IIқадам м 8,5
IIIқадам м 8,4
IVқадам м 10,8
Пешке түсетін шикізат ұнының температурасы 0С 800-850
Жылуалмастырғыштың І қадамына түсетін газдардың температурасы 0С 950-1100
Қондырғының өнімділігі т/сағ. 50
Пештің ішкі беті м2 1075
Пештің меншікті өнімділігі кг/м2ּсағ. 62
Клинкерді күйдіруге қажет меншікті жылу шығыны ккал/кг клинкер 800-850
Пештің көлбеу бұрышы % 3,5
Электр қозғалтқышының қуаты квт 320
Пештің жылуалмастырғыштармен салмағы т 1527
Тоңазытқыштың түрі
Колосниковый «Волга-75су»
Тоңазытқыштың салмағы т 530
IV.Шикізат қоймасындағы ыдыстарды және дайын өнімге керек
Қоймаларды есептеу өндірістің жұмыс істеу тәртібіне, материалдың түріне және
V = = =
мұндағы, Ө – цемент шығаратын өндірістің өнімділігі немесе жылына
Кс – силостың толтыру коэффициенті, оны 0,9 деп қабылдаймыз;
γ – материалдың орташа сеуіп салғандағы салмағы, т/м3.
Сүрлем қоймасы көлемін клинкерге, гипске және қоспаға бірдей етіп
Шикізат және материалдарды сақтау нормасы
V.Энергия ресурсы қажеттілігін есептеу
Шығатын бір өнімге келетін электроэнергияның меншікті шығымы:
Эм = = =1,58
мұндағы: Өж – негізгі өнімнің түрі бойынша өндірістің жылдық
Эж = 790560(3 ұсатқыш өнімділігі – 2*54=108квт/сағ. және 1
Эм = = =6,58
Эж = 3294000(6 пештің өнімділігі – 5*90=450квт/сағ. және 1
Эм = = =14,05кВт/сағ
Эж = 7027200(2 диірменнің өнімділігі – 3*320=960квт/сағ. және 1
VI.Жұмыс күнінің қажеттілігін есептеу
Өндірістегі жұмысшылардың құрамына, өнім шығаруға қатысатын барлық адамдар кіреді,
Цех жұмыскерлерінің құрамына кіретіндер цех бастығы, смен мастері, кіші
Қосымша жұмысшылардың саны 25-40, ал қызметкерлердікі 6-10 олардың ішінде
Еңбек өнімділігі дегеніміз – бір жұмысшыға жылына шығатын өнімнің
Еңбек өнімділігі шығатын өнім мөлшері бойынша алғанда бір жұмысшыға
Өс = =
мұндағы, Сж – барлық жұмысшылар саны.Сж = 54
Энергиямен қамтамасыз ету дегеніміз – барлық негізгі және транспорт
Өндірістің (цехтың) техника-экономикалық көрсеткіштері
№ Көрсеткіштердің аты Өлшем
бірлігі Саны
1. Цехтың жұмыс істеу тәртібін есептеу;
2.
Шикізат пен отынның қажеттігін есептеу
560035,8
3 Технологиялық және транспорт қондырғыларын талдау
3
6
2
4 Шикізат қоймасындағы ыдыстарды және дайын өнімге керек сүрлемдерді
5 Энергия ресурсы қажеттілігін есептеу кВт/сағ
1,58
6,58
14,05
6 Жұмыс күнінің қажеттілігін есептеу
кВт/адам 9259,26
Өндірісті бақылау
Өндiрiсті бақылау - кез келген технологиялық процестістiң негізгі құрама
Жедел бақылау өндiрiстiң жеке бөлiмшелерiне қойылған технологиялық нормативтар және
Технологиялық бақылау өндiрiстi басқару негiзiнен мақсатқа ие болады, тап
Жедел және технологиялық бақылаудың схемалары механикаландыру және автоматтандыру тәсілін
Шикiзат материалдарының бақылауы. Цемент зауыттарындағы өндiрiстi бақылау карьерда жасалатын
9.Еңбек және ортаны қорғау
Өндірістік процесс – күрделі әрі қиын жүйе.Өндірістік процесс өзі
Қауіпсіздік құралдары деп жұмысқа қауіп төндірмеу мақсатында қойылатын талаптар,
Қорғаныш құралдары бұл адаммен қауіпті және зиянды өнеркәсіптік факторлар
1. Өндірістегі жарақаттық пен кәсіптік аурулар туралы түсінік.
Жарақат ( грекше trauma – жарақаттану) сыртқы әсерлерден адам
Кәсіби аурулар бұл жұмыс істеу кезінде жұмысшыға өндірістегі әртүрлі
Өндірістен тыс: жұмысқа бара және келе жатқанда,мемлекеттік және қоғамдық
Өндірісте: жұмыстық борышын өтеу кезінде,өнеркәсіп мақсатында,әкімшіліктің тапсырмасынсыз.Өнеркәсіп территориасында немесе
Жеңіл жағдайлар өнеркәсіп әкімшілігімен және кәсіптік кеңес қатысуымен тергеледі,Н-1
Егер байқаусыз жағдайлар жұмыспен байланысты деп мойындалса, онда жарақаттанған
2. Өндірістегі жарақаттар мен кәсіби аурулардың себебі.
Байқаусыз жағдайлардағы тергеудің ең қиын түрі ол себебін анықтау.
Техникалық себептер: құралдардың конструкциялық жетіспеушіліктері, ауыр жұмыстардың толығымен механикаландырмауы,қарғаныс
Ұйымдастырушылық себептері: өндірістегі еңбекті ұйымдастыру дәрежесіне байланысты.Бұған өнеркәсіптегі жүру
Санитарлы-гигиеникалық себептер,жұмыс орнындағы ауадағы зиянды заттардың жоғары болуы;жарықпен
Психофизиологиялық себептер: жұмыс істеушіге физикалық және нервті-психологиялық әсер
Топтық тәсілдерге: жарақаттанудың уақыты; жарақатанушының жасы, кәсібі және квалификациясы;
Топографикалық тәсілдерге: бұнда өнеркәсіпте болған байқаусыз жағдайлардың барлығы арнайы
Экономикалық тәсіл бұл жарақаттың қаншалықты экономикалық зиян әкелгенін
Эргономикалық тәсіл бұл “өндірістегі адам – машина” жүйесімен
Соңғы жылдары өрт қауіпсіздігі саласы жаңа, осы заманға сай
Қорытынды
Қолданылған әдебиеттердің тізімі
Ақмалаев К.А. УМК Алматы: КазҰТУ, 2009 ж.
К.А Ақмалаев УМК Алматы:КазҰТУ,2011 ж.
К.А.Ақмалаев, М.С.Садуақасов “Табиғи және жасанды тас материалдар” Алматы 2010.
Сатеков Б.С. «Табиғи және жасанды құрылыс материалдары мен бұйымдары»
Сатеков Б.С. «Табиғи және жасанды құрылыс материалдары мен бұйымдары»
6. Волженский А.В. и др. Минеральные вяжущие вещества.
М.: Стройиздат, 1986.


27 қаңтар 2020ж.
2008-2018 topreferat.com - Қазақша рефераттар, курстық, дипломдық жұмыстар

^