Көлiк экспедициясы шарты курстық жұмыс
№5914


Жоспар
Кіріспе 3
1 Тасымалдаудың шарттық міндетемелері және олардың құқықтық реттеу 7
1.1 Тасымалдау шарты туралы жалпы ережелер 7
1.2 Жолаушылар мен теңдеме жүктi тасымалдау шарты жəне тасымалдау шартының басқа да түрлерi. 18
2. Тасымалдау шарттары бойынша жауапкершілік, көлік экспедициясы 24
2.1 Тасымалдау шарттары бойынша жауапкершiлiк 25
2.2 Көлiк экспедициясы шарты 31
Қорытынды 36
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 39Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Жұмыс көлемі: 37 бет
Пәні: Соңғы қосылған курстық жұмыстар

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------
https://www.topreferat.com/
КУРСТЫҚ ЖҰМЫСТЫҢ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН МӘТІНІ
Жоспар
Кіріспе 3
1 Тасымалдаудың шарттық міндетемелері және олардың құқықтық реттеу 7
1.1 Тасымалдау шарты туралы жалпы ережелер 7
1.2 Жолаушылар мен теңдеме жүктi тасымалдау шарты жəне тасымалдау
2. Тасымалдау шарттары бойынша жауапкершілік, көлік экспедициясы 24
2.1 Тасымалдау шарттары бойынша жауапкершiлiк 25
2.2 Көлiк экспедициясы шарты 31
Қорытынды 36
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 39
Кіріспе
Тасымалдауды ұйымдастыру мен жүзеге асыру және оны басқа тұрғыдан
Көлiк – бұл жоғары дәрежелi техногендiкпен, техникалық жабдықталумен, қоғам
Сонымен қатар, сақтандыру қатынастары мен есептiк несиелiк қатынастарындағыдай, азаматтық
Олар әкiмшiлiк актiден (яғни тасымалдауды жоспарлау актiлерi) және шарттардан
Бұл айтылған сөз көлiктiң экономиканың ерекше саласы ретiнде, жоғары
Қазiргi уақытта көлiктi мемлекеттiк басқару төмендегi мiндеттердi шешуге бағытталған:
-көлiк аясындағы Қазақстан Республикасының мүдделерiн қорғауға;
-көлiк аясындағы мемлекетаралық және халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асыруға;
-меншiк нысанына қарамастан көлiктiң барлық түрлерiнiң құқықтық және нормативтi
- көлiктiң барлық түрлерiн дамытудың тұжырымдамалары мен мемлекеттiк (ұлттық)
-көлiк қызметтерiн тұтынушылардың құқықтарының сақталуын бақылауға;
-болжамдарды жасауға және тасымалдауға деген республика мен тұрғындардың мемлекеттiк
- Қазақстан Республикасы көлiк кешенi қызметiнiң жұмысын үйлестiру мен
Мемлекет, осыған сүйене отырып, тасымалдау шарттарын бекiту үшiн ұйымдастырушылық
Мемлекеттiң әртүрлi аймақтарына, елдi мекендердiң iшiнде, мемлекет аумағынан тыс
Әрекет етушi заңнамамен көлiк шарттарының төмендегiдей түрлерi белгiленген: а)
Жүктердi, жолаушы мен теңдеме жүктi тасымалдау шартының негiзiнде жүзеге
Тасымалдау шарты бойынша тасымалдаушы жүктi немесе жолаушыны (теңдеме жүктi)
Жоғарыда айтып өткенiмiздей, бұл мiндеттемелердiң ерекшелiктерi өздерi туындайтын салалармен
Көлiк түрлерi. Объективтi сипаттағы себептер бойынша бөлiнуi қажет болатын,
Қазақстан Республикасының көлiгi – бұл оның аумағында тiркелген темiржол,
Құқықтық реттеудiң қайнар көздерi. Тасымалдау мен өзге де көлiк
Тасымалдаушылар қызметтерiн тұтынатындар үшiн тасымалдаудың бiрыңғай параметрлерiн қамтамасыз ету
Көлiктiң кейбiр түрлерiнiң қызмет ету аясы табиғи монополияларға жатқызылған,
Қазiргi таңда тасымалдаудың жекелеген түрлерiн реттейтiн заңдар қабылданып әрекет
Жұмыс құрылымы кіріспеден, екі тараудан, қорытынды және қолданылған әдебиеттер
Бірінші тарауда тасымалдаудың шарттық міндеттемелері және оларды құқықтық реттеу
Екінші тарауда тасымалдау шарттары бойынша жауапкершілік пен көлік экспедициясы
Қорытындыда теориялық және тәжербиелік материалдар шығармашылығы ескере отырып, ғылыми-тәжербелік
1 Тасымалдаудың шарттық міндетемелері және олардың құқықтық реттеу
1.1 Тасымалдау шарты туралы жалпы ережелер
Тасымалдаушылар қызметтерiн тұтынатындар үшiн тасымалдаудың бiрыңғай параметрлерiн қамтамасыз ету
Қазiргi таңда тасымалдаудың жекелеген түрлерiн реттейтiн заңдар қабылданып əрекет
Тасымалдау шартының сипаттамасы. Тасымалдау шартына тəн ерекше белгiлер жүктердi
Бiздiң ойымызша сөз алдын ала шарттың ерекше бiр түрi
Тасымалдау шарты – екi жақты жəне ақылы шарт, оның
Тасымалдау ақысы. Жүктердi жолаушылар мен көтерме жүктi тасымалдағаны үшiн
Орталықтандырыла белгiленген тарифтер жүктердi, жолаушылар мен қол жүгiн қоғамдық
Тасымалдау процесi барысында қозғалыс қауiпсiздiгi қамтамасыз етiлуге тиiс. Клиенттiң
Контейнерлер əмбебап жəне арнайы боп бөлiнедi. Əмбебап контейнерлерде əртүрлi
Накладноймен қатар жол ведомостi толтырылады, ол накладноймен 50 га
Бiрiншi парақ жол ведомостiнен тұрады. Екiншi парақ жол накладнйының
Жүктi жөнелткенге дейiн есеп айырысу кезiнде төлемдердi енгiзу мерзiмi
Егер вагондарды, контейнерлердi түсiруге беру түсiрушiлердiң бос болмауы салдарынан
Тасымалдаушы тасымалдау құжатында көрсетiлген жүк алушыға жүктi беруге мiндеттi,
1.2 Жолаушылар мен теңдеме жүктi тасымалдау шарты жəне тасымалдау
Жолаушы тасымалдау шарты бойыншатасымалдаушы жолаушыны баратын мекенiне, ал жолаушы
Жолаушылар мен теңдеме жүктi тасымалдау шартының нысаны жазбаша, ол
Тараптардың құқықтары мен мiндеттерi жалпы түрде Азаматтық кодексте анықталады,
Тасымалдау шартының жария сипаты жолаушыны тасымалдау шарты үшiн айрықша
Тасымалдаудың барлық түрлерi бойынша жолаушы көлiк қызметтерiн көрсететiн тасымалдаушының
Егер кəсiпорындардың, мекемелердiң, ұйымдардың тапсырыстары бойынша алынған жол жүру
Ұжымдық жол жүру билеттерiн қайтару кезiнде өзгеше мерзiмдер мен
Тасымалдауды жалғастырудан тасымалдаушы бас тартқанда ол жолаушыны баратын жерiне
Егер темiр жол тасымалы кезiнде жолаушыға сатып алынған билетке
Теңдеме жүктi тасымалдау жөнiндегi мiндеттеме – тасымалдаушының жолаушы көрсеткен
Кеме жалдау (чартер) шарты бойынша бiр тарап (кемемен жалданушы)
Бұрын əуе кемелерiн жалдау шарттары басымды маңызға ие болатын.
Халықаралық жеке құқықтың коллизиялық нормаларын қолдануға байланысты бiзде шетелдiк
Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексiнде (695 бап) жалпы пайдаланыстағы көлiкпен
Бұл қатынастарға тасымалдаушы жағынан шарттық қатынастарға заңнама жəне тиiстi
Көлiк шарттарының тағы бiр түрi болып көлiк ұйымдары арасындағы
2. Тасымалдау шарттары бойынша жауапкершілік, көлік экспедициясы
2.1 Тасымалдау шарттары бойынша жауапкершiлiк
Жүктердi тасымалдау бойынша мiндеттемелердi бұзғаны үшiн жауапкершiлiктiң жалпы негiздерiтасымалдаудың
Тасымалдау шарттары жөнiндегi жалпы ереже бойынша заңды актiлермен белгiленген
Тасымалдауды бiрнеше тасымалдаушылар жүзеге асырған жағдайда олар жүктi, теңдеме
жүк алушының, тармақ иесiнiң, экспедитордың кiнəсi бойынша туындаған жауапкершiлiкке
Тасымалдау жоспарын орындамағаны үшiн де жауапкершiлiк туындауы мүмкiн (мұнда,
Жүк жөнелтушi төмендегi жағдайларда тасымалдау жоспарын орындамаған үшiн жауапкершiлiкке
Егер мiндеттемелердi орындауға стихиялы сипаттағы құбылыстар (су тасқыны, жер
Жүк жөнелтушi өзiнiң алдын ала келiсiмiнсiз тиеудi арттыру тəртiбiмен
Тасымалдаушы жүктiң мүлтiксiз сақталуын оны тасымалдауға алған сəттен бастап,
Тасымалдаушының жауапкершiлiгi туындамауы керек, егер тасымалдауға қабылданған жүктiң жоғалтылуы,
а) жүк жөнелтушi немесе жүк алушының кiнəсiнен;
ə) жүктiң ерекше табиғи қасиеттерiнiң салдарынан, сондайақ тасымалдау немесе
б) егер тиеу немесе түсiру жөнелтушiнiң немесе алушының құралдарымен
в) жүктердi ашық жылжымалы составта тасымалдаумен байланысты кəдiмгi себептер
г) жүктi жүк жөнелтушiнiң немесе жүк алушының жол серiгiмен
ғ) жүктердi тасымалдауға қабылдау кезiнде сырттай қарау бойынша да
д) жүк жөнелтушi накладнойда көрсеткен мəлiметтердiң қателiгi, нақты болмауы
е) белгiленген норма шектерiнде жүк салмағының орынды түрде азаюы
ж) тасымалдау кезiнде тасымалдану мерзiмдерi мен температуралық режим сақталғанда
Қазақстан Республикасының “Теңiзде жүзу саудасы туралы” заңының 105бабына сəйкес
Қазақстан Республикасының “Темiр жол көлiгi туралы” заңының 78бабы бойынша
Жүк жөнелтушi вагонды, контейнердi жоя берiлетiн нормалардан артық тиеудiң
Жолаушылар мен теңдеме жүктi тасымалдау шарты бойынша жауапкершiлiк. Жолаушы
Қазақстан Республикасының “көлiк туралы” заңының 18бабының 2 тармағына сəйкес
Тасымалдауға қабылданған теңдеме жүктiң жоғалғаны кем шыққаны жəне зақымданғаны
Егер тасымалдау кезiнде жолаушының денсаулығына немесе өмiрiне зиян келтiрiлсе
Республикасының “Темiр жол көлiгi туралы” заңының 75бабының 2тармағына сəйкес
2.2 Көлiк экспедициясы шарты
Көлiк экспедициясы шарты өз алдына жеке жəне тек қана
Бұл шарт мəнiсi жағынан өтелмелi қызмет көрсету туралы шарт
Шартқа экспедиторлар ретiнде қатысу туралы айтқанда, бiз оларға кəсiпкерлiк
Шарт мерзімі тараптардың келісімімен айқындалады.Шарт тараптардың бірінің бастамасы бойынша
Экспедитор қызмет көрсетуге жекелеген мамандандырылған ұйымдарды (мамандарды) қатыстыруы мүмкiн.
Тараптардың құқықтары мен мiндеттерi. Кез келген өзге шарттық мiндеттемеге
Экспедитор жүк жөнелтушiге (алушыға) ақпараттың анықталған кемшiлiктерi туралы хабарлауға,
Жауапкершiлiк. Көлiк экспедициясы шарты бойынша жауапкершiлiк мiндеттемелердi орындамағаны немесе
Қорытынды
Тасымалдаушылар қызметтерiн тұтынатындар үшiн тасымалдаудың бiрыңғай параметрлерiн қамтамасыз ету
Қазiргi таңда тасымалдаудың жекелеген түрлерiн реттейтiн заңдар қабылданып әрекет
Қазақстан Республикасының “Көлiк туралы” заңы тасымалдаушы мен клиенттiң өзара
Тасымалдаушы жүктердiң, теңдеме жүктiң және почта жөнелтiлiмдерiнiң тасымалдауға қабылданған
- жүк немесе теңдеме жүк жоғалған немесе жетiспеген жағдайда
- жүк немесе теңдеме жүк зақымданған (бүлiнген) жағдайда -
- құндылығы жарияланып, тасымалдауға тапсырылған жүк немесе теңдеме жүк
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі.-Алматы, 2003.
Жайлин Ғ.А. Азаматтық құқық. Оқулық, Ерекше бөлім. 1 том.-
Сулейменова М.К., Басина Ю.Г. Гражданское право.Алматы, 2000.
Басин Ю.Г. Избранные труды по гражданскому праву (Сер. Классика
Басин Ю.Г. Принципы гражданского законодательства Республики Казахстан // Гражданский
Сергеев А.П. «Гражданское право часть 2» 1997.
Атамқұлов Е.Д., Жангаскин К.К., Қазақстан темiр жол көлiгi –Алматы,
Бекжанов З.С. Жалпы көлiктану негiздерi – Алматы, 2000.
Повороженко В.В., Акулиничев В.М. Эксплуатация железных дорог «Транспорт», 472
Қазақстан Республикасы Кеден кодексі. – Алматы: ЮРИСТ, 2005.
Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексі. – Алматы: ЮРИСТ, 2005.
Хамзин Ұ.М.,Көпжасарова С.І.Оқу-әдістемелік кешен «Болашақ-Баспа»-Қарағанды, 2009.
Қазақстан Республикасының 8 желтоқсан 2001 жыл «Темiр жолкөлiгi
Қазақстан Республикасының 2001 ж. 8 желтоқсандағы № 266-ІІ
Қазақстан Республикасының 2004ж“Көлiк туралы” заңы 2 бап.
3


21 қаңтар 2020ж.
2008-2018 topreferat.com - Қазақша рефераттар, курстық, дипломдық жұмыстар

^