ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ

Все рефераты, курсовые, дипломные работы на нашем сайте представлены исключительно в образовательных целях и бесплатно. Все права на работы принадлежат их законным владельцам и предназначены только для ознакомления.
Наличие материалов на сайте никаким образом не претендует на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Посетитель обязуется не применять полученную здесь информацию в целях, запрещённых УК РК.
Если вы соглашаетесь с указанными условиями, то можете приступить к просмотру материалов. Иначе вы должны немедленно покинуть сайт.

Все материалы, размещенные на сайте, взяты с открытых (общедоступных) источников.
Если Вы являетесь правообладателем какого-либо материала, размещённого на этом сайте, и не хотели бы чтобы данная информация распространялась без Вашего на то согласия, то мы будем рады оказать Вам содействие, удалив соответствующие материалы.

Для этого достаточно, чтобы вы прислали нам письмо на topreferat@mail.ru

Қазақ этнопедагогикасы курстық жұмыс
№5918


Жоспар.
Кіріспе
Қазақ этнопедагогикасы және оның этнопедагогикалық білім беру жүйесіндегі негізгі мәні.
Этнопедагогиканың мазмұны.
Этнопедагогикалық зерттеу әдістері. Өзге зертеу әдістері салаларымен байланысы.
Қорытынды.
Пайдаланылған әдебиеттер.Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Жұмыс көлемі: 23 бет
Пәні: Соңғы қосылған курстық жұмыстар

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------
https://www.topreferat.com/
КУРСТЫҚ ЖҰМЫСТЫҢ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН МӘТІНІ
Жоспар.
Кіріспе
Қазақ этнопедагогикасы және оның этнопедагогикалық білім беру жүйесіндегі негізгі
Этнопедагогиканың мазмұны.
Этнопедагогикалық зерттеу әдістері. Өзге зертеу әдістері салаларымен байланысы.
Қорытынды.
Пайдаланылған әдебиеттер.
Кіріспе
Ұлттық педагогика, халық педагогикасы – Халықтың ұрпақ тәрбиелеу тәжірибесін
Этнопедагогика - халық арасындағы тәрбиенің мақсаты мен міндетін
Этнопедагогика - ол ұлттың мәдени сызығын өзінде сақтаған, әдістері
1. Қазақ этнопедагогикасы және оның этнопедагогикалық білім беру жүйесіндегі
Этнопедагогиканың мәнін анықтау барысында біз Т.И.Огородниковтың: «этнопедагогика – педагогиканы
«Тұтастыққа, бір жүйеге бағына отырып, құрамдас бөліктер салыстырмалы түрде
Этнопедагогика үшін – дамып отыратын этнопедагогикалық болмыс;
Этнология үшін (этнография) – этнос және өзі сияқтылармен қарым-қатынасы;
Этномәдениеттану үшін – сол этностың мәдениеті;
Этнопсихология үшін – ұлтық сана-сезім, ұлттық мінездің қалыптасу заңдылықтары;
Этнофилософия үшін – қоршаған ортаны қабылдау ерекшеліктері;
Алайда аталған салалардың әрқайсысы өз аспектісін: яғни этнопедагогика –
Осы деректерге сүйене отырып, біз педагогиканың құрамдас бөліктері мен
Этнология мен педагогиканың арасындағы нысан бойынша байланыс – этностың
Этномәдениет пен этнопедагогика арасындағы байланыс. Этнопедагогика – халықтың рухани
Этнопедагогика мен этнософия арасындағы байланыс. Этнопедагогиканың мазмұны халық даналығын,
Этнопедагогика мен этнопсихология арасындағы байлансы. Ол – зерттелетін мәселелер
Этнофилософия және этнопедагогика арасындағы байланыс. Этнофилософия – дүниетаным. Осы
Сөйтіп, жоғарыда айтылған пәндердің арасындағы байланыстардың тамыры тереңде жатыр,
Этнопедагогикаға берілген көптеген анықтамаларды талдау зерттеушілердің негізінен оның этникалық
Біз қолданып отырған «этникалық» деген ұғым тәрбие мен білім
Педагогика әдіснамасы қазақ этнопедагогикасының бағыттаушы негізі бола отырып, бізге
2. Этнопедагогиканың мазмұны.
Этнопедагогика – этникалық қауым педагогикасының дамуын зерттейтін педагогикалық білімдердің
Педагогоканың дамуын халықтың педагогикалық дәстүрлерімен бірге қарастыру тек қызығушылық
Алайда педагогика мен халықтық тәрбиенің мұндай бірлігі олардың бірдейлігі
Этнопедагогика курсы болашақ маманды тәрбие жүйесіндегі этникалық өзгешеліктер мен
Курс мазмұнында этнос педагогикасының пайда болуы, дамуы және қазіргі
Мұның бәрі халықтық педагогика өзіне нақты этникалық қауымға қатыссыз
Этностың педагогикалық мәдениетін қоғам дамуының бүкіл кезеңдеріне тән әлеуметтік
Сонымен қатар этнопедагогика өзіндік ішкі тарихи-педагогикалық даму заңдылықтарына ие.
Болашақ маман тәрбие жұмысының сапасы мен нәтижелігі ғасырлар бойы
Этнопедагогиканың халыққа білім беру саласында қолданылу жағдайларымен байланысты мәселелер
Дәл сондықтан да этноедагогиканы алдымен оқу-тәрбие процесіне кеңінен енгізудің
Этнопедагогикадағы бала денсаулығы мен денесінің жетілуі жөніндегі қамқорлық, ақыл-ой
Құрылымында этнопедагогика элементтері бар немесе өзге өлшем мен көрініс
3. Этнопедагогикалық зерттеу әдістері өзге ғылым салаларымен байланысы.
Этнопедагогиканың зерттеу әдістері жәй сөз болған жекелеген авторлар /Н.Я.Ханбиков,
Әлеуметтік жүйенің көпшілікке ортақ түрі отбасынан басталады. Халықтың күнделікті
Нақты өмір сүру жағдайындағы /әлеуметтік, экономикалық, мәдени, табиғи және
Этнопедагогикада кең теориялық қорытындылауды талап ететін проблемалармен қатар, фактілік
Халықтық педагогика жетістіктерін қазіргі тәрбиеде қолданудың мақсатқа сәйкестілігі жөніндегі
Мұндай пікірлердің қателігі, ең алдымен халық даналығының ешуақытта ескірмейтіндігімен
Диалектикалық ілімге сүйене отыра этнопедагогика ұдайы мұрагер болу, жаңару
Этностық педагогиканың кеңес өкіметінен кейінгі кезеңі бір мағыналы емес,
Қоғам өміріндегі өзгерістердің этнопедагогикаға ықпалы көпқырлы және бірқатар өлшемдер
Этнопедагогика білімдерін қолдану рухсыздыққа, ұлттық жоққа шығаруға, тарихи ессіздікке
Отанға қызмет етудің тиімді жолдарының бірі оның ұрпақ тәрбиесіне
Дүниежүзілік тарихи мәнге ие өткен кезеңдер мен түрлі елдердің
Этнопедагогикалық қарастыруда тәрбие қоғамдық құбылыстың бірінен өзгесіне заңды ілесіп
Бұқаралық педагогикалық шығармашылықтан өсіп шыққан этнопедагогика педагогика ғылымының халыққа
Еңбекшілердің педагогикалық процесті терең талдауға мүмкіндіктері болады, ол жазудың
Сонымен этнопедагогика зерттеудің кең көлеміне не оның алдында үлкен
Тәрбие идеялары мен тәжірибесін салыстырмалы педагогикалық талдау этнопедагогика методологиясының
Этнопедагогиканың практикаға жол табуы ол қазіргі педагогикалық теорияны жан-жақты
Этнопедагогикалық ізденістерді этносоциологиялық зерттеулердің құрамдас бөлімі ретінде қарастыру жемісті
Педагогика ұғымына педагогика ғылымының бүтіндей жүйесі кіретіні белгілі. Жоғарғы
Этнопедагогиканың дербес ғылым ретінде алатын орнын белгілеуде және дәлелдеуде,
Қорытынды.
Этнопедагогика – белгілі бір халықтың, тайпаның өзіне тән ерекшелігі
Ғылымда жеке бір халықтың, тайпаның этностық ерекшеліктерін айқындайтын ғылыми
Әдеп, яғни жеке ғылым саласы ретінде әлемнің Бірінші, Екінші
Эстетиканың өмірлік, тұрмыстық, адами қарым-қатынастық саладағы алтын өзегі -
Қазақ этнопедагогикасының қайнар бұлағы біздің заманымызға дейінгі дәуірден бастау
Этнопедагогиканың арқауы болған тәлімдік ойлар тарихы өзектестігімен ұлттық педагогиканың
Қазақтың жазу мәдениетінде Қорқыт атаның тәрбиелік мәні зор жырлары
Пайдаланылған әдебиеттер.
Әбілов З., Қалиева Қ. «Этнопедагогика оқулығы». Алматы, 1999ж.
Жанұзақова Ш.И. «Қазақ этнопедагогикасы дербес оқу пәні ретінде». \\Этнопедагогика
Қажығалиева К.К. «Этнопедагогика әдіснамасының даму болашағы». \\Этнопедагогика , 2005ж.
Қалиев С., Молдабеков Ж., Иманбекова Б. «Этнопедагогика». Астана, 2007ж.
Қожахметова К.Ж. «Қазақ этнопедагогикасы және оның этнопедагогикалық білім беру
Қожахметова К.Ж. «Казахская этнопедагогикаә: методология, теория, практика – Алматы.
Табылдиев Ә. «Қазақ этнопедагогикасы». Алматы, 2001ж.
Абашева П. «Отбасы тәрбиесінің этнопедагогикалық мазмұны». \\Ұлт тағылымы,

21 ақпан 2020ж.
topreferat.com - Тегін қазақша рефераттар, курстық, дипломдық жұмыстар

^