Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы және өкілетті органдарының жүйесі курстық жұмыс
№5922Жоспар
Кіріспе.........................................................3
1 бөлім. Қазақстан Республикасы жергілікті өзін-өзі басқару құрылымы
1.1. Жергілікті басқару атқарушы және өкілетті органдардың жалпы ереже негіздері............................................................................5
1.2. Өкілетті орган маслихаттың құрылуы, қызметі, тәртібі және құзыреті.........9
2 бөлім. Қазақстан Республикасы жергілікті жерді басқару жетілдіру жолдары
2.1. Атқарушы орган, әкімдер-әкімшіліктерді құру, құзыреті қызметін ұйымдастыру..................................................................18
2.2. Мемлекеттік басқару құрлымына жаңа технологияларды енгізудің жаңа басқару модьелдері........................................................25
Қорытынды.....................................................................29
Пайдаланылєан әдебиеттер тізімі......................................................31Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Жұмыс көлемі: 31 бет
Пәні: Соңғы қосылған курстық жұмыстар

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------
https://www.topreferat.com/
КУРСТЫҚ ЖҰМЫСТЫҢ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН МӘТІНІ

Жоспар
Кіріспе.........................................................3
1 бөлім. Қазақстан Республикасы жергілікті өзін-өзі басқару құрылымы
1.1. Жергілікті басқару атқарушы және өкілетті органдардың жалпы
1.2. Өкілетті орган маслихаттың құрылуы, қызметі, тәртібі және құзыреті.........9
2 бөлім. Қазақстан Республикасы жергілікті жерді басқару жетілдіру
2.1. Атқарушы орган, әкімдер-әкімшіліктерді құру, құзыреті қызметін
2.2. Мемлекеттік басқару құрлымына жаңа технологияларды енгізудің
Қорытынды.....................................................................29
Пайдаланылєан әдебиеттер тізімі......................................................31
Кіріспе
Өзінің тәуелсіздікке арналєан ел басымыздын сөзінде Н.А.Назарбаев былай
Қазақстан өз дамуында алєа нақ сенімді басып
Жергілікті басқару тарихи, этникалық, географиялық және басқа жаєдайларєа байланысты
1997 жылы қазақстан 2030 жылєа дейін даму стратегиясын құрып
1 бөлім. Қазақстан республикасы жергілікті өзін өзі басқару
1.1 Жергілікті басқару атқарушы жане өкілетті органдардың жалпы
Қазақстан Республикасындаєы жергілікті мемлекеттік басқару жергілікті өкілді органдар мен
Жергілікті мемлекеттік басқару мен өзін-өзі басқару ұєымдарының арақатынасына байланысты
Біріншіден, ауылдық, кенттік, селолық, аудандық, қалалық және облыстық деңгейлерде
Заңның 1-тарауы "Жалпы ережелерде" онда қолданылатын негізгі ұєымдар туралы,
Занда жергілікті мемлекеттік басқару туралы зандар Қазақстан Республикасының Конституциясына
1.2 Өкілді орган – маслихаттар құрылуы қызметі,
"Қазақстан Республикасындаєы жергілікті мемлекеттік басқару туралы" Заң жергілікті өкілді
мәслихаттар халықтың еркін іске асыру үшін қажетті шараларды жалпы
мәслихаттар жергілікті өзін-өзі басқару органдары болып табылмайды дегенді білдіреді;
"Сайлау туралы" Заң мәслихаттарєа сайлауды одан көрі толыєырақ реттемелейді.
"Жергілікті мемлекеттік басқару туралы" Заң Конституция мен "Сайлау туралы"
2) Мәслихат Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясы белгілеген оның
Мәслихат тұрақты әрекет ететін мемлекеттік басқару органы болып табылмайды.
Мәслихат тек мемлекеттік өкілді орган болып саналады, заңды тұлєа
Мәслихаттар қызметінің негізгі нысаны сессия, яєни, депу-таттар жиналысы болып
Мәслихат сессиясы жалпы отырыс нысанында өткізіледі. Жаңадан сайланєан мәслихаттың
"Қазақстан Республикасындаєы жергілікті мемлекеттік басқару туралы" Заңда мәслихат депутатының
Мәслихат депутатының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім аумақтық
тиісті аумақтарда қоршаєан ортаны қорєау мен табиєатты пайдалану жөніндегі
әкімнің ұсынуы бойынша әкімшілік-аумақтық бірлікті басқару схемасын бекіту;
әкімнің ұсынысы бойынша мәслихат сессиясының шешімімен тиісті әкімдіктің дербес
халықтың жұмыспен қамтылуына жәрдемдесу мен кедейлікпен күрес баєдарламаларын бекіту;
әкімнің ұсынуы бойынша ведомствоаралық сипаттаєы мәселелер бойынша әкімдік жанындаєы
Мәслихаттардың осы өкілеттіктері белгілі бір қорытындылар жасауєа негіз береді.
2) мәслихаттардың айрықша өкілеттіктері. Оларєа төмендегілер жатады:
— тиісті мәслихаттардың қарауына жатқызылєан жергілікті әкімшілік-аумақтық құрылыс
атқарушы органдар басшыларының есептерін қарау және тиісті органдарєа мәслихат
Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы кодексіне сәйкес бұзылуы
Қазақстан Республикасының зандарына сәйкес азаматтардың құқықтары мен занды мүдделерін
жер туралы заңдарєа сәйкес жер қатынастарын реттеуді жүзеге асыру;
азаматтар мен ұйымдардың Қазақстан Республикасы Конституцияның, зандарының, Қазақстан Республикасы
Тек мәслихаттардың өздері єана жүзеге асыратын өкілеттіктердің екінші тобы
Ұйымдық тұрєыда мәслихаттар берілген өкілеттіктер шектерінде әкімшілік-аумақтық құрылыс мәселелерін
Мәслихаттар қабылдайтын актілер шешімдер деп аталады. Олар нормативтік –
"Жергілікті мемлекеттік басқару туралы" Заңның 6-бабында мәслихаттардың жекелеген буындарының
Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалар және Қазақстан Республикасы астанасының
2 бөлім. Қазақстан Республикасы жергілікті жерді басқару жетілдіру
2.1.Атқарушы орган әкімдер, әкімшілктерді құру құзіретті
Әкімшіліктердің төмендегі буындары құрылады: 1) облыстык, республикалық маңызы бар
Облыстық (Алматы, астаналық) әкімшілік аудандық әкімшіліктердің қүзыретіне кіретін мәселелер
Ақырында, облыстық (Алматы, астаналық) әкімшілік консультативтік жүмысты жүзеге асырады,
Облыстың (Алматының, астананың) әкімшілігі мәслихаттың органы болып табылмайды, бірақ
Облыстық әкім. Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкес облыстардың (Алматының, астананың)
Облыстың (Алматының, астананың) әкіміне бірнеше түрге бөлуге болатын қүзырет
Өкілдік өкілеттіктер. Облыстың (Алматының, астананың) әкімі мемлекеттік органдармен, ұйымдармен
Бақылау өкілеттіктері. Орталық атқарушы органдардың аумақтық бөлімшелері әкімшіліктің аумаєында
Кадрлық өкілеттіктер. Облыс әкімі төмендегі лауазымды адамдарды: 1) жоєары
Тәртіптік өкілеттіктер. Облыс әкімі облыс (Алматы, ас-тана) бюджетінен қаржыландырылатын
Үйлестірушілік өкілеттіктер. Облыс әкімі аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың)
Жергілікті өзін-өзі басқару органдарымен байланыстар жөніндегі өкілеттіктер. Облыс (Алматы,
Басқарушылық (әкімшілік ету) өкілеттіктер. Облыс әкімі өз қүзыреті
Облыс әкімінің аталєан өкілеттіктері түпкілікті болып табылмайды. Заң оєан
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) әкімдіктер.
Аудан (облыстық маңызы бар қалалардың) әкімдігі Қазақстан Республикасы бір
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімшілігі алқалы орган болып
1) ұйымдық-шаруашылық; 2) реттеушілік; 3) әлеуметтік; 4) заңдылықты қамтамасыз
Ұйымдық шаруашылықтарєа төмендегі өкілеттіктерді жатқызуєа болады: ауданды дамытудың жоспарларын,
Заңдылықты қаматамасыз етуге азаматтардың,ұйымдардың Конституцияның, зандарының, Қазақстан Республикасы мен
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімдік өзіне жүктелген міндеттерді
"Жергілікті мемлекеттік басқару туралы" Занда аудан (облыстық маңызы бар
Заң, әкімнің төмендегі өкілеттіктер кіретін құзыретін белгілейді:
1. Өкілдік өкілеттіктер әкім мемлекеттік органдармен, ұйымдармен және азаматтармен
2. Бақылау өкілеттіктері. аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімі
3. Құқық тәртібі мен заңдылықты қамтамасыз ету саласындаєы өкілеттіктер.
4. Әлеуметтік өкілеттіктер. Әкім мектепке дейінгі, бастауыш, орта, және
5. Кадрлық өкілеттіктер. Әкім мынадай лауазымды адамдарды: Жоєары тұрєан
Аудан (облысқа баєынышты қала) әкімінің аталєан өкілеттіктері түпкілікті болып
"Жергілікті мемлекеттік басқару туралы" Заң жергілікті атқарушы органдардың соңєы
Заңдарда белгіленген түсімдермен қоса, коммуналдық мүлікті пайдалануєа беру мен
Занда Алматы қаласы әкімінің ерекше өкілеттігі көзделген. Алматы қаласын
2.2. Мемлекеттік басқару құрлымына жаңа технологияларды енгізу басқару модельдері.
Басқару жаңа технологияларды падалану аймақты немесе жергілікті басқару да
Бұл негізінде аймақты басқару коммерциялық ұйымдармен Мемлекеттік ұйымдардың арасындаєы
Мемлекеттік қызмет көрсетушілер нарық жаєдайындаєы баєа бекітпейді. Кейде тегін
Қажетті бейімделуі керек. Мемлекеттік ұйым бір салада қызмет көрсетумен
Мемлекеттік ұйымдар аз қаржыландырылєан жаєдайдада тиімді және көлемді жұмыс
Зейнеткерлерге, жұмысқа жарамсыз азаматтардың дұрыс өздеріне тиісті көрсетілетін қызметтердің
Қазіргі аймақты командылық бірлестіпкер құрып олардың жаңа өнімі немесе
Қорытынды
Мемлекттік басқаруда жергілікті жерді басқаруда тиімді ұтымды оңтайлы қызмет
Жоєарєы технологиялар саласындаєы жобаларды қаржыландыруды қолдайтын құрлымдар жасақтау керек
Қазақстан бизнесінің иновациялық белсенділігін көтермелеу шарт Єылыми
Қазақстанда өнірдін экономикаық жолбасшысына әрі осы заманєы қызмет
Мемлекеттік қызметшілер біліктілігін арттыру ұшін белгілі бір білім стандарттарын
Қолданылєан әдебиеттер тізімі
Қазақстан Республикасының Конституциясы. 1995.
“Қазақстан Республикасының жергілікті мемлекеттік басқару туралы” Қазақстан Республикасының Заңы.
«Қазақстан Республикасындаєы Жергілікті өзін-өзі басқару туралы» Заң (жоба). //Егемен
“Мемлекеттік қызмет туралы” Қазақстан Республикасының Заңы, 1999.
Қазақстан Республикасының Президенттінің Жарлыєымен 1993 жылєы 10 желтоқсанындаєы (өзгерістер
“Қазақстан Республикасының еңбек туралы” Заңы. //Егемен Қазақстан, 1998.
1993 жылєы №2572 “Қазақстан Республикасының әкімшілік территориялық құрылымы туралы”
Қазақстан Республикасы Президентінің «Қазақстан Республикасы Үкіметі туралы» 1995 жылєы
«Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің ар-намыс кодексі туралы» Қазақстан Республикасы
Об административных процедурах Закон Республики Казахстан от 27 ноября
Қазақстан Республикасы Президентінің 2004 жылєы 17 қаңтарындаєы №1284 “Қазақстан
Указ Президента РК, имеющий силу конституционного Закона от 26.12.95
Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» атты
Қазақстан Республикасы Конституциясына өзгерістер енгізу. // Егемен Қазақстан. –
Ахатов Н.Г. Теория государства и права. -М. 2002 «Интерстиль».
Ванилов С.А. Теория государства и права. - М. 2000
Воронин А.Г., Лапин В.А., Широков А.Н. Основы управления муниципиальным
Даулетов А.Н. Конституционное право Республики Казахстан:
Ибрагимов Х. Административное право. – Алматы: Жанекер, 2000.
Ибраева А., Ибраева Н. Теория государства и права -
Көшім.Д. ЖӨӨБ - Азаматтық қоєамның алєашқы баспалдаєы. «Дастан Орталыєы».
5


21 қаңтар 2020ж.
2008-2018 topreferat.com - Қазақша рефераттар, курстық, дипломдық жұмыстар

^