Математиканы оқытуда инновациялық технологиялар курстық жұмыс
№5942


Мазмұны
I Кіріспе .................................................................... 5
II Математиканы оқытуда инновациялық
технологияларды пайдалану ……………………………………………………6
III Математика сабақтарында инновациялық әдістерді
қолдану арқылы білім сапасын арттыру ......................................14
Оқытудың инновациялық технологияларын
пайдалану ерекшеліктері ....................................................22
IV Қорытынды .........................................................30
V Пайдаланылған әдебиеттер ....................................................Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Жұмыс көлемі: 29 бет
Пәні: Соңғы қосылған курстық жұмыстар

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------
https://www.topreferat.com/
КУРСТЫҚ ЖҰМЫСТЫҢ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН МӘТІНІ
Мазмұны
I Кіріспе .................................................................... 5
II Математиканы оқытуда инновациялық
технологияларды пайдалану ……………………………………………………6
III Математика сабақтарында инновациялық әдістерді
қолдану арқылы білім сапасын арттыру ......................................14
Оқытудың инновациялық технологияларын
пайдалану ерекшеліктері ....................................................22
IV Қорытынды .........................................................30
V Пайдаланылған әдебиеттер ....................................................
Кіріспе
Курстық жұмыс «Математиканы оқыту теориясы мен әдістемесі» пәні бойынша
Бұл курстық жұмыстың негізгі тақырыбы: «Математиканы оқытуда инновациялық әдістерді
Құрылымы: Курстық жұмыс кіріспеден, негізгі бөлімнен және қорытынды бөлімдерінен
Негізгі бөлімде мынадай 2 тарау қарастырылады:
Әр бөлімде ақпарат толық қарастырылған және де пайдаланылған әдебиеттер
Математиканы оқытудағы инновациялық әдістерді пайдалану және оларды қолдануды қарастырады.
Математиканы оқыту сапасы – инновациялық білім беру негізі
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев инновациялық болашаққа жол – жалпыұлттық
Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011 – 2020 жылдарға
Курстық жұмыстың мақсаты: математиканы оқытуда инновациялық әдістерді пайдалану
Математиканы оқытуда инновациялық технологияларды пайдалану
Математикаға оқыту – бұл жеке әрбір оқушыға бағытталған өнер.
Көптеген мұғалімдер сабақты «орташа қарқынмен» жүргізіп, орташа оқитын оқушылардың
Оқушыларды қалай математикаға қызықтыру керек?
Оларды математика сабағын асығыспен күту үшін не істеу
Оқушылардың өздерінің еңбектеріне жауапкершілікпен қарауды қалай қалыптастыру керек?
Менің оқыту жүйем, алдымен менің оқушыларым бар күш-жігерімен менімен
Оқу, үйрену процесінде оқушылардың пәнге қызығушылықтарын арттыру, оқу материалын
Мен қазіргі таңда пәндерді оқытуда оқушылардың творчестволық қабілеттіліктерін дамытуға
Бірқанша жылдан бергі менің жұмысымда оқу қызметінің кез келген
Мен қазiргi математиканың сабағының тиiмдiлiгiнiң арттыру мақсатында негiзгi ақпараттық
Жаттықтырушы – бағдарламалар, Microsoft Office Excel – де тестер
Мен өз тәжiрибемде үйретушi және математиканың курсының жеке тақырыптары
Мұндай оқушылар компьютерге жеке тәртiптерде кезекпен жұмыс iстейдi және
Мұғалiм бұл уақытта топпен сөзсiз үйрену деңгейіндегі материалын жан-жақты
Компьютерді қолдану жас талаптың мүдде және талаптылыққа ынталандыратын ақпараттық
Сонымен жаттығу тапсырмаларының саны шектелмеген үлкеедi; оқушының жұмысы ұтымды
Оқытуды жекелендіру үшін қолданбалы бағдарламалық жабдыққа дидактикалық талаптар қойылады.
Білім алушылардың ҚБЖ-мен жұмыс барысындағы белсенділігі оқушылардың жеке мінездеріне
1 сурет – Оқытуды жекелендіруге арналған ҚБЖ-ның моделі аударғаны
Бұл бағдарлама әрі оңай, әрі функционалды болып, оқушы және
Бағдарлама істей алады:
§ Күрделігі әртүрлі дәрежедегі жай мәтіндік өрнекпен берілген (мысалы4sin(3x+tgx))
§ Мәтіндік түрдегі туындыны іздеп табу мүмкіндігі;
§ Анықталған интегралдың мәнін есептеу;
§ Жанама және нормальдарды тұрғызу;
§ Функцияның кез-келген нүктедегі мәндерінің кестесі;
§ Түзу және параболалардың берілген нүктелері бойынша графигін тұрғызу;
§ Квадрат теңдеулерді шешу утилита;
§ Бір уақытта 16 функциямен жұмыс істей алады.
Жасалған қолданбалы бағдарламалық жабдықтың моделінің сипаты төмендегідей:
Оқушы тіркеу бөлімінде міндетті түрде өзінің аты-жөнін, сыныбын таңдап
ҚБЖ-ны қолданып оқытуды жекелендіру үшін келесі әдіс-тәсілдерді пайдаландық:
1) компьютердің көмегімен тақырыпты оқу уақытын және жолдарын өздігінен
Мұндай сабақтарда мұғалім, негізінен, тапсырмаларды берудегі, нәтижелерді белгілеп баға
2 сурет – ҚБЖ көмегіменжәне y = sin x
Оқушылардың зерттеу біліктілігін қалыптастыру және өз бетінше жұмыс істей
Бұлардан тыс жаттықтырушы ”1С: Репетитор. Математика (часть 1)”
Математика пәні әрі қызықты, әрі өте қажетті болған пән.
«Математические этюды», сайт: http://www.etudes.ru ); http://www.math.ru ; http://www.exponenta.ru ,Allmath.ru
Мен өз қызмет тәжірибемде осындай жаңа педагогикалық технологияларды қолданып,
Математика сабақтарында инновациялық әдістерді қолдану арқылы білім сапасын арттыру

Президенттің жолдауында: «Ұлттың бәсекеге қабілеттілігі бірінші кезекте білім деңгейімен
Қазіргі мектеп жағдайындағы білім берудің ұлттық моделіне өту оқыту
Мемлекеттік білім стандарты деңгейіне оқыту үрдісін ұйымдастыру жаңа педагогикалық
Оқу тәрбиесі үрдісінде педагогикалық жаңалықтарды енгізу IV кезеңнен тұрады:

І. Жаңа идеяны іздеу (Инновацияларды ұйымдастыру, жаңалықтарды іздестіру)

ІІ. Жаңалықтарды ұйымдастыру

ІІІ. Жаңалықтарды енгізу (Оқу - тәрбие үрдісінде жаңа инновациялық
IV. Жаңалықтарды бекіту

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында оқыту формасын, әдістерін, технологияларын
Қазіргі кезде қолданып жүрген жаңа педагогикалық технологияның негізіне мыналар
• Әрбір оқушының жеке және дара ерекшеліктерін ескеру;

• Оқушылардың қабілеттері мен шығармашылықтарын арттыру;

• Окушылардың өз бетінше жұмыс істеу, іздену дағдыларын қалыптастыру.

Жаңа педагогикалық технологияларға:

ынтымақтастық педагогикасы

білім беруді ізгілендіру технологиясы

тірек белгілері арқылы оқыту технологиясы

түсіндіре басқарып озат оқыту технологиясы

деңгейлік саралап оқыту технологиясы

модульдік оқыту технологиясы

жобалап оқыту технологиялары кіреді.

Ынтымақтастық педагогикасының ерекшелігі мына төмендегідей:

-мұғалім-оқушы, оқушы-мұғалім, оқушы-оқушы. Оқушы да субъект, мұғалім де субъект;

-оқушының жеке басына ізгілік қарым-қатынас;

-оқушы мен мұғалім арасындағы өзара түсінушілік, ынтымақтастық қарым-қатынас.

Ізгілендіру технологиясының негізін қалаған Ш.Амонашвили.

Білім берудің ізгілендіру технологиясының мақсаты - баланы азамат етіп
Тірек белгілері арқылы оқыту технологиясының негізін қалаған В.Шаталов болды.
-білім, білік, дағдысьң қалыптастыру

-барлық баланы оқыту;

-оқытуды жеделдету.

Бұл технологияның ерекшеліктері:

-үнемі қайталау, міндетті кезеңдік бақылау, жоғары деңгейлік, блокпен оқыту,
-жеке бағдарлы қарым-қатынас, ықпал;

-ізгілік, еркімен оқыту;

-әр оқушьшың жобасының жариялылығы, түзетуге, есуге, табысқа жетуге жағдай
-оқыту мен тәрбиенің бірлігі;

Озат оқыту технологиясының авторы Ресейлік мұғалім С.Аженкова. Бұл технологияның
-оқу материалдарының өзіндік бірізділігі, жүйелілігі;

-саралап әр оқушыға берілетін материалдың қолайлылығы;

-бағдарламаның, қиын тапсырыстарды біртіндеп оқшаулату эдісін қолдану: сабақты пысықгауға
-бірте-бірте толық дербестікке жету;

-сыныптағы қалыпты жағдайды қалыптастыру;

-түсінік, өзара, көмек, қарым-қатынас;

-оқушының қателігіне ескерту, бірақ еш жазаламау;

-үй тапсырмасы тек әр оқушының мүмкіндігіне қарай беріледі;

-білім, білік дағдыны дамыта меңгерту;

-түсіндіру, қабылдау.Деңгейлеп саралап оқыту технологиясының негізін қалаған профессор Ж.Қараев.

Бұл технологияның ерекшеліктері темендегідей:

-білімнің базалық деңгейінің барлық оқушылар үшін міндеттілігі;

-оқушыға берілетін тапсырманың саралануы;

-оқушының бірте-бірте өрістей дамуына мүмкіншілік жасау;

-оқушының оқу деңгейін таңдауға ерік беру;

-оқушы өз мүмкіндігіне орай тек міндетті деңгейде білім алуға


Модульдік технология дамыта оқыту технологиясына негізделген.

Мұндағы мақсат - оқушының өз бетінше жұмыс істей алу
Модульдік оқыту өзегі - оқу модулі. Оқу модулі ақпараттардың
Жобалап оқыту технологиясы алдын ала құрылған жобаға, нұсқауға негізделіп
Барлық жаңа технологияның алдына қоятын мақсаты - окушының жеке


Оқушы қызметін активтендіру негізінде педагогикалық технологияларының бірі-деңгейлік саралау технологиясының
1) репродуктивтік деңгей-жалпыға бірдей стандартты білім негізінде тапсырма беріледі.
2) алгоритмдік деңгей-мұнда оқушы мұғалімнің түсіндіруімен қабылдаған ақпаратты пайдалана
3) Эвристикалық деңгей оқушы өзі ізденіп, қосымша әдебиеттерді қолдана
4) Шығармашылық деңгей-оқушының таза өзіндік шығармашылығын байқатады. Жаңа тақырыпты
Деңгейлеп оқыту әр оқушының белсенділігін оятады. Бұл технологияның мақсаты:
1) Деңгейлеп оқыту әр оқушыға өз мүмкіндіктерін пайдалана отырып,
2) Деңгейлеп оқыту әр түрлі категориядағы балараға, олармен саралай
3) Деңгейлеп-саралап оқыту құрылымында білімді игерудің үш деңгейі қарастырылады:
ең төменгі деңгей (базалық),

бағдарламалық,

күрделенген деңгей сондықтан әрбір оқушы меңгеруі тиіс.

Деңгейліп оқыту технологиясы тиімді нәтижелі болу үшін

а) жеке тұлға ерекшеліктеріне,

б) психологиялық даму ерекшеліктеріне,

в) пән бойынша білімді игеру деңгейіне көңіл бөліп отырамын.

Сабақ өткізу формаларын және түсіндіру әдістерінің жаңа тәсілдерін күнделікті
1) сабақтың мазмұны,

2) сабақты өткізудегі тәсілдері мен әдістерін таңдау,

3) сабақтың нәтижелігі.

Жалпы, менің оқытудағы өз проблемам оқушыларды өз бетімен жұмыс
6-сыныпта тақырыпты меңгеруін тексеру барысында карточкалар таратылады, мұндағы тапсырмалар
8 сыныпта «Тіктөртбұрыш, ромб, квадрат» тарауын қайталау мақсатында өткізген

І-деңгей: мынадай сұрақ беремін: Осы фигуралардың анықтамаларын ата.

Тақтаға фигураларды сызып көрсет.(интерактивті тақтада)

Проблемалық сұрақтар беремін.

1.Қоршаған ортадан ұқсас пішінді заттарды ата?

2. фигураның қабырғаларының арасындағы сәйкестікті бұзсақ қандай фигура пайда

ІІ-деңгейде: мынадай сұрақ беремін: Осы фигуралардың қасиеттерін ата. Тақтадағы

ІІІ-деңгейде:Осы үш фигуралардың ұқсастығын ата.8 сынып « Квадрат теңдеудің түбірлерінің формулалары» тақырыбы бойынша

1.Екінші дәрежелі теңдеу қалай аталады?

2. Квадрат теңдеудің түбірі неге тәуелді?

3. Егер, «Д» 0- ден үлкен болса теңдеудің

4. Бірінші коэффициенті 1-ге тең теңдеу қалай аталады?

5. Дискриминанты 0-ден кіші теңдеудің неше түбірі болады?

6. Бос мүше 0-ге тең болса теңдеу қалай аталады?Үй тапсырмасын бергенде, оқушылардың деңгейлік айырмашылықтарын ескере отырып таңдау

Оқушының пәнге қызығушылығын арттырудың бір саласы деңгейлеп, саралап оқытуда

1) сыныптағы барлық оқушы жұмыспен қамтамасыз етіледі. Оқушы белсендігін

2) Оқушы өз білімінің деңгейіне жұмыс жасайды.

3) Оқушының өз бетімен жұмыс істеу тиянақтылыққа, ұстамдылыққа
1)Оқытудың инновациялық технологияларын
пайдалану ерекшеліктері
Қазіргі кезде егемен елімізде білім берудің жаңа жүйесі жасалып,
Ғылым мен техниканың жедел дамыған, ақпараттық мәліметтер ағыны күшейген
Білім беру саласы қызметкерлерінің алдына қойылып отырған міндеттердің бірі
“Инновация” ұғымын қарастырсақ, ғалымдардың көбі оған әртүрлі анықтамалар берген.
Инновациялық құбылыстар білім беру саласында өткен ғасырдың сексенінші жылдарында
Қазақстанда ең алғаш «Инновация» ұғымына қазақ тілінде анықтама берген
Әдіскер С.Көшімбетова өзінің зерттеуінде оқу-тәрбие үрдісінде оқытудың инновациялық әдіс-тәсілдерін
- дербес оқыту технологиясы оқу-тәрбие үрдісінде ғылымның негіздерін
- қоғам мен табиғат заңдылықтарын кіріктіру негізінде меңгеруі;
- оқытушы білмейтін шығармашылық ізденіс негізінде өмірге келген
- саралап деңгейлел оқыту
- ақпараттық бағдарламалап оқыту – оқытудың
- иллюстрациялы түсіндірмелі оқытуда «адам-қоғам-табиғат” үйлесімдік бағыттағы дүниетанымында жүйелі
- ізгілендіру технологиясында педагогика ғылымының алдыңғы
Ал жалпы инновацияны модификациялық, комбинаторлық, радикалдық деп үш түрге
Модификациялық инновация – бұл бұрын қолда барды дамытумен, түрін
Комбинаторлық модификация – бұрын пайдаланылмаған, белгілі әдістеме элементтерін жаңаша
Радикалдық инновация – білімге мемлекеттік стандарттарды енгізу жатады.
Қазір республика оқу орындары ұсынып отырған көп нұсқалыққа байланысты
Инновациялық процестерді ендіру үш өзара байланысты күштер анықталады: енгізілген
Жаңа инновациялық оқыту технологиясы кәсіптік қызметтің ерекше түрі болып
Мотивациялық өлшемдеріне танымдық қызығуды қалыптастыру бейнесі жатады. Оған болашақ
Мазмұндық өлшемдеріне болашақ маманның жалпы мәдениеттілік дайындығы мен мәндік
Бейімділік өлшемдерін болашақ маманның барлық жағдайға бейімделе алу қабілеті
Танымдық өлшемдері болашақ маманның әлеуметтік кәсіби қоршаған ортаны жедел
Іс-әрекеттік өлшемдері болашақ маманның өзінің кәсіби іс-әрекетінің мақсаты мен
Технологияның өлшемдері оқытудың әдістемелік мақсаттары, оқыту үрдісі, оның міндетттерін
Шығармашылық өлшемдеріне шығармашылық ептілікті,
Осы аталған көрсеткіштердің әсерінен білім, кәсіп, іскерлік, іс-әрекет, игеру,
Әрбір педагогтің инновациялық іс-әрекетін қалыптастырудың педагогикалық шарттары: инновация
Әрбір білім беру ордаларында бүгінгі таңда белең алып отырған
Бұл тығырықтан шығудың бірден-бір жолы оқу-тәрбие процесінде инновациялық әдіс-тәсілдерін
Қорытынды
Білім сапасын арттырудағы жаңа инновациялық технологияларды оқып, үйреніп, сараптай
- білім алушылардың білім, білік сапасын арттырудағы
- жаңа инновациялык технологияларды
- жаңа инновациялық оқыту технологияларын енгізу барысында әрбір оқу
Қазіргі жас ұрпақтың саналы да сапалы білім алуының бірден-бір
Қорыта келгенде, жаңа инновациялық педагогикалық технологияның негізгі, басты міндеттері
- әрбір білім алушының білім алу, даму, басқа
- білім мен білігіне сай келетін бағдар таңдап
- өз бетінше жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру, дамыту;
- аналитикалық ойлау қабілетін дамыту.
Пайдаланылған әдебиеттер
Әдебиеттер
1. Раджерс Э. Инновация туралы түсінік. – //Қазақстан мектебі,
2. Қабдықайыров Қ. Инновациялық технологияларды диагностикалау. – А., 2004
3. Жүнісбек Ә. Жаңа технология негізі – сапалы білім.
4. Нағымжанова Қ. Инновациялық технологияның құрылымы. – А.:Өркен, 2007
5. Көшімбетова С. Инновациялық технологияны білім сапасын көтеруде пайдалану
http://www.etudes.ru ); http://www.math.ru ; http://www.exponenta.ru ,Allmath.ru — бүкіл математика
4


25 қаңтар 2020ж.
2008-2018 topreferat.com - Қазақша рефераттар, курстық, дипломдық жұмыстар

^