Қаржы саясаты және қаржы механизмі курстық жұмыс
№821МАЗМҰНЫ - www.topreferat.com
КІРІСПЕ 3
1 Әлеуметтік-экономикалық процестердегі қаржы саясатының және қаржы механизмінің мәні мен маңызы 5
2. Қаржы саясатының мазмұны, міндеттері, мақсаттары және қағидаттары 13
3. Қаржы механизмінін мазмұны мен құрылымы 17
Қорытынды 26
Қолданылған әдебиеттер 27
2
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Жұмыс көлемі: 26 бет
Пәні: Қаржы

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------
https://www.topreferat.com/
КУРСТЫҚ ЖҰМЫСТЫҢ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН МӘТІНІ


МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ 3
1 Әлеуметтік-экономикалық процестердегі қаржы саясатының және қаржы механизмінің
2. Қаржы саясатының мазмұны, міндеттері, мақсаттары және қағидаттары
3. Қаржы механизмінін мазмұны мен құрылымы 17
Қорытынды 26
Қолданылған әдебиеттер 27
КІРІСПЕ
Қаржы саясаты - бұл қоғамның әлеуметтік-экономикалық дамуы жөніндегі
Қаржы саясаты қаржы ресурстарын іздестіру, шоғырландыру және
Қаржы саясаты өзіне бюджет, салық, ақша, кредит, баға
Қаржыны басқарудың бүкіл жүйесі мемлекеттің қаржы саясатына
Қазіргі жағдайда қаржы саясатының негізгі бағыттары мыналар
1) шаруашылық жүргізуші субъектілер қаржысының сферасында нарықтық
2) дағдарысты жай-күйді жою
3) халықты әлеуметтік қорғау жөнінде шаралар кешенін жүргізу.
Тұрақтандырудың қаржы саясаты өзіне
1) инфляцияны тоқтату;
2) бюджет тапшылығын ЖІӨ-нің 2%
3) мемлекет борышын ЖІӨ-нің 48% дейін жеткізу.
1 Әлеуметтік-экономикалық процестердегі қаржы саясатының және қаржы механизмінің
Саясат мемлекет қызметінің барлық бағыттарын қамтиды. Саяси ықпал
Бұдан бұрын айтылғандай, кез келген қоғамда мемлекет қаржыны
Қаржы саясаты — бұл қоғамның әлеуметтік-экономикалық дамуы жөніндегі
Материалистік диалектика жүйесінде түрлі басқа саясат сияқты қаржы
Демек, қаржы саясаты қаржы ресурстарын іздестіру, шоғырландыру және
Қаржы саясаты өзіне бюджет, салық, ақша, кредит, бага
1.сызба. Қоғамдық-экономикалық формацияның базистік және қондырмалық жүйесіндегі қаржы
Осы бес бағыттың жиынтығы мемлекеттік саясатты жүргізудің негізгі
Қаржыны басқарудың бүкіл жүйесі мемлекеттің қаржы саясатына негізделеді.
Мезгілінің ұзақтығына және шешілетін мәселелердің сипатына қарай мемлекетгің
Қаржы стратегиясы экономикалық және әлеуметтік стратегиямен анықталып, перспективаға
Қаржы стратегиясын мемлекет қоғам дамуының ірі тарихи кезеңдеріне
Қаржы тактикасы қаржы байланыстарын ұйымдастыруды дер кезінде өзгертіп
Қаржы саясатының стратегиясы мен тактикасы өзара байланысты. Стратегия
Қаржы саясатын экономикалық қатынастар тудырады, өйткені қоғам қаржы
Қаржы саясаты қаржы ресурстарын шоғырландыруға және зәру міндеттерді
Қаржы саясаты ғылыми зерттемелерге негізделсе және ғылыми тәсілдеме
Қаржы саясаты қазіргі кезеңде қарама-қайшылықты міндеттерді шешеді, демек,
Қазіргі жағдайда қаржы саясатының негізгі бағыттары мыналар болып
1) шаруашылық жүргізуші субъектілер қаржысының сферасында нарықтық
2) дағдарысты жай-күйді жою және қаржы жүйесін сауықтан-Дыру;
3) халықты әлеуметтік қорғау жөнінде шаралар кешенін жүргізу.
Қаржы саясатын нақты тарихи жағдайларға байланыстыра отырып жасау
Кезең срекшелігін есепке алу оның алдыңғы шаруашылық және
Қаржы саясатын жасаған кезде оның бірнеше нұсқалары дайындалады.
Еддің қаржы жағдайы бірқатар көрсеткіштермен сипатталады:
1) жалпы қоғамдық енім мен ұлттық табыс;
2) инвестициялаудың ауқымы;
3) негізгі қорларды (капиталдарды) жаңартудың қарқындары;
4) еңбек өнімділігінің өсуі;
5) халықтың тұрмыс деңгейі;
6) мемлекет бюджетінің тапшылығы.
Соңғы жылдардағы Қазақстанның қаржы жүйесі мемлекет бюджетіне төленбеген
Тұрақтандырудың қаржы саясаты өзіне мына міндеттерді кіріктіреді:
1) инфляцияны тоқтату;
2) бюджет тапшылығын ЖЮ-нің 2%дейін төмендету;
3) мемлекет борышын ЖІӨ-нің 48% дейін жеткізу.
Қаржы саясатына ақша-кредит саясаты қосылады. Қаржы саясаты жетістіктерінің
Қаржылық тұрақтандырудың міндеттеріне мыналар кіреді:
1) тұрақты бағалар (инфляция нөлге жуық). Алайда инфляция
2) бюджет тапшылығы ЖЮ-нің 2-3% аспайды;
3) мемлекет борышы аз соманы құрауы тиіс жөне
Қаржы саясатына қойылатын маңызды талап қаржы саясатын жүргізгенде,
Қаржы саясатының бағыттары фискалдық және экономикалық саясат болып
Фискалдық саясат дискредициялық саясат ретінде, яғни ұлттық өндірістің
Сондай-ақ бюджет тапшылығына қатысты фискалдық саясатты ажыратады (бұл
2. Қаржы саясатының мазмұны, міндеттері, мақсаттары және қағидаттары
Экономикалық дағдарыстан шығу және одан әрі серпінді даму
Мемлекеттің қаржы саясатының мазмұны экономикалық заңдардың іс-әрекетін ескере
Мемлекеттің қаржы саясатының мазмұны айтарлықтай күрделі, өйткені ол
1) экономикалық зандардың әрекеті, экономиканың жай-күйі, қоғамның әлеуметтік-экономикалық
2) экономикалық саясаттың тиісті мақсаттары мен міндетгерін негіздей
3) белгіленген іс-әрекеттерді қаржы механизмі арқылы (экономикалық қайта
Осы негізгі үш буынныц бірлігі қаржы саясатының мазмұнын
Қазіргі кезеңце қаржы саясатының көмегімен шешілетін басты міндеттердің
а) елдің дамуының әрбір нақты кезеңінің ерекшеліктері
ә) қаржы ресурстарын қоғамдық өндірістің сфералары арасында, ұлттық
б) экономикалық дамудың белгіленген бағыттарын орындау үшін
Сондықтан Қазақстан жағдайында қаржы саясатының міндеті экономиканы экономикалық
Елдегі жүргізіліп жатқан реформаларға сәйкес мемлекеттің қаржы саясаты
Қаржы саясатының мақсаты - қоғам дамуының аса маңызды
Таяудағы мақсат ретінде — мемлекетгж бюджет теңгерімділігіне жету
Қаржы саясатын жүзеге асырудың негізіне жалпы және жеке
Қаржы саясатын жүргізгенде оның мына қағидаттарын жүзеге асырудың
қолда бар нақты қаржы ресурстарын негіздей отырып, бюджеттерді
қаржы қатынастарының жоспарлы ұйымдастырылуын қамта-масыз ету;
қаржы жүйесінің барлық сфералары мен буывдарында кірістер мен
қаржы резервтерін жасау (бюджет жүйесінде кірістердің шығыстардан және
мемлекет пен шаруашылық жүргізуші субъектілердің арасында қаржы ресурстарын
Қаржы саясатының тиімділігін қамтамасыз ететін жалпы қағидаттарға мыналар
объективті экономикалық зандардың іс-әрекетін есепке алу;
нақты тарихи жағдайларды есепке алу;
өткен жылдардың өзіндік тәжірибесін және дүниежүзілік тәжірибені есепке
Жеке (өзгеше) қағидаттарга мыналарды жатқызуға болады:
қоғамда қаржы жүйесінің ұтымды құрлымын, қаржы қатынастарын жоспарлы
қаржы жүйесінің барлық салалары мен буындарындағы кірістер мен
бюджеттегі кірістердің шығыстардан асып түсетін қаржы резервтерін жасау;
салық жүйесін ұтымды құру арқылы экономикалық және әлеуметтік
негізгі қаржы ресурстарын мемлекет қарамағына жұмылдыру, оларды мемлекет
қаржы және кредит-ақша саясатының тепе-тендігі.
3. Қаржы механизмінін мазмұны мен құрылымы
Қаржы саясаты нақты шаруашылық өмірде қаржы механизмі арқылы
Қаржы механизмі мемлекет белгілеген қаржы шараларын атаулы, нақтылы
Қаржы механизмі — экономикалық және әлеуметтік даму үшін
Қоғамдық шаруашылықтың жеке бөлімдерінің ерекшеліктеріне қарай және қаржы
Жалпышаруашылық механизмі секілді қаржы механизмінің де өзіне тән
Қаржы механизмі құрылымын сипаттау үшін оның буындары ретінде
Қаржы механизмінің қосалқы жүйесі (бөлігі) оның неғұрлым маңызды
Қаржы механизмінің блогы (буыны) — бұл жалпы мақсатты
Қаржы механизмінің элементі — бұл қарапайым шаруашылық нысан,
Әрбір элемент біріңғай қаржы механизмінің құрамды бөлігі болып
Қаржы механизмі элементгерінің — қаржы қатынастарын ұйым-дастырудың нысандарының,
Қоғамдық өмірде қаржының диалектикасы тұлғалау нысандарының және әрекет
Нақты өмірде, шаруашылық және қаржы механизмдерінде абстрактты экономикалық
Қаржы қатынастары көрінісінің нысандары экономиканы басқарудың деңгейіне қарай
Шаруашылық және қаржы механизмдерінде қаржы-экономикалық нормативтер мен лимиттер
Ұлғаймалы ұдайы өндірістің қалыпты ағыны экономикалық саясат пен
Қаржы механизмінің әрбір сферасы мен жеке буыны бірыңғай
Қаржы механизмінің сфералары мен буындары жеке элементтердің күрделілігімен
Қаржы механизмінің маңызды құрамды болігі қаржы ынталандырмаларІ —
Қаржының өзара байланыстарының кептігі қаржыны ұйым-дастырудың түрлі нысандары
Мемлекет объективті зандардың негізінде жалпы ұлттық өнім мен
Қаржы ынталандырмаларының мынадай топтарын бөліп көрсетуге болады:
1. Қоғамдық өндіріске ресурстарды инвестициялаудың неғұрлым тиімді бағыттарын
Қаражаттарды инвестициялаудың негізгі бағыттарын тандау кезінде қаржы сиымдылығы
Қаржы сиымдылығын томендету және қоғамдық өндірісте қаржы қайтарымын
2. Арнаулы көтермелеу қорларын пайдалану.
3. Өндірісті интенсивтендірудің бюджеттік әдістерімен байланысты қаржы ынталандырмалары.
Белсенді қаржы саясатын жүргізе отырып, өндірісті көтермелеу үшін
Қаржы құқығы қаржы саясатын қалыптастыру мен жүргізудің тетігі
Бұл байланыстарды дәйексті түрде былай көрсетуге болады:
1. Қаржыны бұл катсгорияның мүмкіндіктерін танып білу арқылы
2. Қаржы саясатын құқықтық ресімдеу.
3. Есептерді шешудің тәсілдері мен әдістсрін дамыту және
4. Қаржы құқығы қаржы қатынастарын регламенттеуді жүзеге
Қоғам дамуының белгілі бір кезеңінің ұсынылатын және шешілетін
Қаржы механизмін қалыптастыра отырып, мемлекст сол бір кезеңнің
Қаржы саясатының түбегейлі өзгеруімен байланысты қаржы механизмі қайта
Экономика дамуының қазіргі кезеңде қаржы механизмін жстілдірудің міндеттері
Қаржы механизмі қоғамның өндірістік қатынастарының барлық жақтарынан етеді.
Экономика дамуының қазіргі ксзсңінде қаржы механизмін жстілдірудің міндеттері
Қорытынды
Қорыта келгенде, қаржы саясатына
Қаржылық тұрақтандырудың міндеттеріне мыналар
1) тұрақты бағалар (инфляция нөлге жуық). Алайда
2) бюджет тапшылығы ЖІӨ-нің
3) мемлекет борышы аз соманы
Қаржы саясатына қойылатын маңызды талап қаржы саясатын жүргізгенде,
Тікелей инвесторлармен келісім-шарттар жағдайлары бойынша 2000-2002 жылдары 15
Қолданылған әдебиеттер
“Қаржылық есеп” (2001ж) Авторлары: Қ.К. Кеулімжаев, З.М. Әжібаева,
“Бухгалтерлік есеп шоттарының жоспары” Авторы: Әбдіғали Әбдіманапов.
“Кәсіпорындардың бухгалтерлік есебі” Авторы: Көкенов У.Ж., Көкенова Ф.У.
27
27 қаңтар 2020ж.
2008-2018 topreferat.com - Қазақша рефераттар, курстық, дипломдық жұмыстар

^