Ұйымдағы қызметкерлерді басқару тұжырымдамасының даму кезеңдері реферат
№1188МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ 2
Персоналды басқарудың мәні 3
Персоналды басқарудың құрылымы, жүйесі, әдістері. Қызмет категориялары 3
Кадрлық менеджмент: мәні, қызметі 14
ҚОРЫТЫНДЫ 17
Қолданылған әдебиеттер 18
1
Жұмыс түрі: Реферат
Пәні: Менеджмент
Жұмыс көлемі: - бет

-----------------------------------------------------------------------------------
https://www.topreferat.com/
РЕФЕРАТТЫҢ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН МӘТІНІ


МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ 2
Персоналды басқарудың мәні 3
Персоналды басқарудың құрылымы, жүйесі, әдістері. Қызмет
Кадрлық менеджмент: мәні, қызметі 14
ҚОРЫТЫНДЫ 17
Қолданылған әдебиеттер 18
КІРІСПЕ
Кез-келген ұйымның өркендеуіне оның персоналын дұрыс,
Еңбек потенциалы басшының дұрыс мақсат қою
Персоналды басқару – еңбек ету функцияларын
Персоналды басқару менеджменттің құрамды бөлігі болып
Кез-келген ұйымның басшылығы дәстүрлі ақшалай тек
Қазіргі кездегі жағдайларда адам ресурстар құнының
Қазақстан Республикасында нарықтық жағдайдың қалыптасуына қарай
Көп жағдайға байланысты персоналмен жұмыс істеу
Кадрлық саясатты жүзеге асыру кезінде барлық
Персоналды басқарудың мәні
Персоналды басқарудың құрылымы, жүйесі, әдістері. Қызмет
Әрбір ұйымның өркендеуі үшін ұйым персоналын
Ал, персонал атқаратын қызметіне сәйкес олардың
Еңбек сипаты бойынша персоналдың барлық категориялары
1-кесте
Қызмет түрі бойынша кәсіпорын персоналын жіктеу
N Жіктеу сипаты Персонал категориялары
Жұмысшылар Қызметкерлер Мамандар Басшылар
01 02 03 04 05 06
1 Көбінесе атқаратын қызметтер Өнім шығару
2 Әрекеттену саласы Өндіру және қызмет
Басқару
3 Басымырақ еңбек сипаты Дене
Ақыл – ой
4 Қызмет көрсету мен басқару бойынша
Х
Техника-лық
Логика-лық
Шығармашы-лық
5 Ресурстарды оперативті басқару Болмайды Сарапшы-лық
Еңбек ресурстары – бұл қызмет көрсетумен
1-сурет. Еңбек ресурстарының құрылымы.
Еңбек ресурстарының құрылымында қоғамдық өндірістік қатысу
Еңбек потенциалы, басшының дұрыс мақсат қою
Персоналды басқару – еңбек ету функцияларын
Персоналды басқару менеджменттің құрамды бөлігі болып
Персоналды басқару құрылымына келесідей қызмет бағыттары
Ресурстарды жоспарлау: адам ресурстарындағы қажеттіліктерді қанағаттандыру
Персоналды жинау: барлық лауазым бойынша потенциалды
Іріктеу: жұмыс орындарына кандидаттарды бағалау, жинақтау
Жалақы мен компенсацияны анықтау: персоналды тарту,
Профориентация және бөлімшелерге кірістіру, ұйым олардан
Оқыту: жұмыстың тиімді орындалуы мен алға
Еңбек қызметін бағалау: еңбек қызметін бағалау
Жұмыс бабында көтеру, түсіру, аудару, жұмыстан
Кадрларды, басқарушыларды дайындау, қызмет сатысымен алға
Жұмыстық қатыстар: ұжым келісім шарттарды ұйғаруға
Жұмыс істеу: жұмыспен қамтудың теңдей мүмкіндіктерін
Қазақстан Республикасында нарықтық жағдайдың қалыптасуына қарай
Ұйым персоналын басқару жүйесі – ол
2-кесте
Персоналды басқару схемасы
Кадрлық саясатты жасап шығару мен жүргізу
Персоналға мұқтаждықты анықтау және оның санын
Жұмысқа жалдау, іріктеу және персоналдың жұмыстан
Персоналды істік бағалау
Білікті оқыту, қайта даярлау және біліктілігін
Мансапты басқару Еңбек ақы төлеу
формалары
Еңбек өнімділігін арттыру жолдары
Еңбек ақының марапаттау жүйесі Жұмысшылар-ды басқаруға
Жұмысшылар бригадалары және олардың функ-циялары
Ұжымдағы моральді-психо-логиялық климат
Кәсіподақ-тарымен өзара қарым-қатынас Жұмысшылар-дың еңбек
Фирманың корпоротивті мәдениеті
Персоналды басқарудың фирма жұмысына әсер ету
Персоналды басқару жүйесі әрқашан бір-бірімен өзара
басқару стратегиясы;
операциялық ішкі жүйелері;
ресурстық қамтамасыз ету блогы.
Осыдан, персоналды басқарудың типтік құрылымы шығады,
3-кесте
Персоналды басқару жүйесінің типтік құрылымы
Жасау кезеңіне
Операциялық (басқарушы) ішкі жүйе
Жоспарлау мен маркетинг ішкі жүйесі -
- келешектегі
- персонал маркетингі
Персоналды өзіне қаратудың ішкі жүйесі -ресурстар
-жалдау және бастапқы даму
- персоналды іріктеу
Персоналды дамыту ішкі жүйесі - оқыту
- жұмыс нәтижесіне баға беру
- лауазымдық орын ауыстыру
Ұсыныла-тын резерв-терді бас-қару ішкі жүйесі -
- резервті таңдау
- резервті даярлау
Еңбек ақы төлеу ішкі жүйесі -
- қосымша еңбек ақы
Әлеуметтік-психология-лық қолдау ішкі жүйесі -әлеуметтік-экономи-калық қолдау
-психологиялық қолдау
Құқықтық қамтамасыз ететін ішкі жүйе -еңбек
-құжаттарды келісімдеу
-шаруашылық қызметінің құқықтық мәселелері
Персоналды басқару жүйесінің құрылымында негізгі жеті
- ішкі жүйелер әдістемелік үйлесімді болу
- олардың жалпы құрылымы мынадай логикалық
- әрбір ішкі жүйенің атқарған жұмыс
Персоналды басқару жүйесін құруда 3 топқа
Әкімшілік әдістер – еңбек ету мәдениетінің,
Экономикалық әдістердің көмегімен ұжым және жекелеген
Басқарудың әлеуметтік – психологиялық әдістері басқарудың
4-кесте
Ұйым персоналын басқару әдістерінің жүйесі
Ұйымдар өздерінің бөлімшелерінің және жұмысшыларының қызметтері
Ұйымдардағы құрылымдық арабайланыстар көптеген зерттеушілер мен
Басқару құрылымын айтқанда еңбекті бөлу, бақылау
Басқару құрылымы жайлы көпшілікке танымал анықтама
Басқару құрылымы дегеніміз басқарушы шешім қабылдау
Басқа анықтамалар құрылымды құрудағы адамдардың қарым-қатынастарын
Ұйымдардың басқару құрылымы негізгі үш функцияларды
Басқару құрылымы және басқару процесі –
Ұйымның басқару құрылымы дегеніміз өзара тұрақты
Басқару құрылымы мазмұнының санқырлылығы оларды құрудағы
Белгілі бір жағдайларға сәйкес ұйым схемаларының
Құрылымдық принциптер байланысты жүмыстар мен өкілеттіктер
Жұмыстарды бөлу принципі. Файольдің айтуынша, жұмысты
Мамандандыру жағдайында көңіл аударылып, негізгі еңбек
Әмір бірлігі принципі. Жұмысты бөлу принципін
Орталықтандыру принципі. Бұл принцип бойынша, барлық
Өкілеттіктер мен жауапкершіліктер принципі. Бұл принцип
Скалярлық тізбек принципі. Айтылған төрт принциптердің
Жоғарыда қарастырылған 5 принцип жұмыстар мен
Процессуалдық принциптер ұйымды басқаруда және қол
Тәртіп принципі “фирма және оның қызметкерлері
Дара басшылық принципі бойынша, басқарушы бағыныштыларымен
Түпкі нәтиже принциптеріне ұйымның тілекке сәйкес
Файоль бойынша бұл анықтамалар құрылымдық және
Файоль және Муней, Рейлей, Фоллет, Урвик
Өндірістік-техникалық база, әсіресе өндірісті ұйымдастыру типі,
Өндірістің мамандану түрі мен кооперация дәрежесі,
Шығарылатын өнімнің күрделілігі мен қолданылатын технологияның
Көптеген ірі бірлестіктер үшін басқаруды ұйымдастырудың
Бұл жоғарғы деңгейдегі басшылықта қосымша штабтық
Осы айтылған талаптардың қанағаттандырылуы және бір-біріне
Кадрлық менеджмент: мәні, қызметі
Кадрлық менеджмент басқарудың теориясы мен практикасының
Осыған байланысты персоналмен жұмыс істеу бірінші
Адам ресурстарының менеджменті 2 элементтен тұрады:
Қазіргі кездегі кадрлық менеджменттің негізгі қағидаларына
еңбек туралы заңдар талаптарына бағытталу;
жұмыстан бастылуды азайтып, кадр құрамын тұрақтандыру
ұйым мен оның жұмысшыларының мақсаттарының балансын
кадрлық саясатты жүзеге асыру кезінде барлық
жеке алғандағы әрбір адамға қамқорлық жасау,
Кадрлық менеджменттің мәні мен функциясы.
Кадрлық менеджмент жүйесі екі ішкі жүйеден
өндірістік аппараттың жаңаруы мен жаңа технологияларға
жас мамандарды тарту жолымен кадрларды жасартуға
кадрлардың жаппай жұмыстан босатылуында жұмыспен қамтамасыз
ұйымды басқаруда қатысатын көбірек жұмысшалар жігін
Қазіргі кезде ірі фирмаларда басқару саласындағы
Кадрлық менеджменттің келесі маңызды тапсырмасы персоналды
Кадрлық менеджментің тағы бір бағыты кадрлық
Бұл бірнеше әдістермен жүзеге асырылады. Колледж
Осылайша, кадрлық маркетинг мамандандырылған, сонымен қоса
Персоналды басқарушы мамандардың көптеген қасиеттерінің ішінде
бизнесті игеру (фирма жұмысының саласы);
персоналды басқару саласында кәсіби білімі мен
лидерлік қасиеті мен басқара білуі;
дамуға және оқуға деген қабілеттілігі.
Басшылар фирма мақсатын жасау кезінде, оған
Кадрлық жоспарлаудың мақсаты жұмысшыларға өз уақытында
ҚОРЫТЫНДЫ
Әрбір ұйым кірісі ең бірінші кезекте
Адам ресурстарын басқару, бұл кез-келген ұйымның
Жоғарыда жазылған материалды зерттеуде мен мынадай
Менеджер адамдарды тани білуі, олардың қажеттіліктерін
Қазіргі әлемде нарық үстемдік құрған заманда
Егер де кәсіпорын өз персоналын басқаруды
Кәсіпорын басшысы өз мекемесінде кадрлық менеджментті
Кадрлық менеджер кәсіпорында алға жетелеуші басшылардың
Ал ААҚ “Наурыз Банк Қазақстан” басшысы
Персоналдарды басқаруды дамыту әрбір кәсіпорын және
Қолданылған әдебиеттер
Қазақстан Республикасының Конституциясы - 1995г
Ахметова К.Ғ. “Менеджмент негіздері”. -
Бердалиев “Басқару
Гершикова И.Н. “Менеджмент” - учебник
Кабушкин Н.И. “Основы менеджмента” – М.,
Нарықтық экономикада дамыған елдер өнеркәсібіндегі
Нарибаев К., Жұмабаев С. “Менеджмент” –
Романенко И.В. “Управление персоналом” Санкт-Петербург 2000
Шекшня С.В. “Управление персоналом современной
организаций” - М., 1997г.
Закон о труде Республики Казахстан, 2000г.
Веснин “Основы менеджмента”
Маковская “Основы менеджмента”
Виханский О.С.Наумова А.И. “Менеджмент”. – М.,
Ашимбаев Т.А. Экономика Казахстана на пути
Жаркенова С.Б. “Менеджмент негіздері”. - Қостанай,
Каренов Р.С. “Кадровый менеджмент”. –Алматы, 1998.
Эммерсон Г. “Двенадцать принципов производительности”. –
Әубәкіров Я. Экономикалық теория негіздері. Алматы:
2
Еңбек ресурстары
Тұрғылықты жері
Қоғамдық топтар
Білімі
Жасы
Жынысы
Діні
Сала бойынша жұмысы
Мамандығы
Ұлты және тілі
Президент
Басқадай вице - президенттер
Персонал жұмысы бойынша Вице - президент
Персонал қызметі
Персоналды басқару стратегиясы
Ресурстармен қамтамасыз ететін блок
- сыртқы
- ішкі
Ақпараттық
Құралдық
- әкімшілік
- экономикалық
- психологиялық
Ұйымдас-тырушылық
- стандарттар
- талаптар
- шарттар
Нормативті-әдістемелік
- сыртқы
- ішкі
- әдістемелік
Қаржылық
- ақша қаражаттары
Персоналды басқару әдістері
Экономикалық
Әкімшілік
Әлеуметтік-психологиялық
Жұмысшылар ұжымдағы әлеуметтік талдау
Әлеуметтік жоспарлау
Ұжымда шығармашылық жағдай туғызу
Басқаруда жұмысшылардың қатысуы
Ұжым дамуын әлеуметтік ынталандыру
Мәдени және рухани қажеттіліктерді қанағаттандыру.
Топ, ұжымды қалыптастыру, қалыпты – психологиялық
Тәртіптің әлеуметтік нормасын орнату.
Жұмысшылардың ықыласы мен жауапкершілігін жетілдіру.
Моральды санкциялар мен марапаттарды белгілеу
Технико-экономикалық тандау.
Технико – экономикалық негіздеу
Жоспарлау. Материалды ынталандыру.
Несиелендіру
Баға белгілеу
Түсім мен капиталға қатысу
Салық салу Экономикалық нормалармен нормативтерді белгілеу
Сақтандыру Материалдық санкциялар мен марапаттарды
Мемлекеттік тапсырыстарды орнату.
Басқару органдарының құрылымын қалыптастыру әкімшілік нормалармен
Құқықтық реттеу.
Бұйрық, нұсқау, жарлықтарды шығару.
Инструкциялау кадрларды іріктеу, талдау, орны-орнына қою
Әдістемелер мен ұсыныстарды бекіту.
Ережелерді, лауазымдық нұсқауларды, ұйым стандарттарын дайындау.
Басқа регламенттелетін құжаттамаларды дайындау.
Әкімшілік рұқсаттармен марапаттарды белгілеу

12 қараша 2019ж.
2008-2018 topreferat.com - Қазақша рефераттар, курстық, дипломдық жұмыстар

^