Қарым-қатынас реферат
№1275


Мазмұны
Кіріспе 2
I. Бөлім: Қарым-қатынас және зейін үрдістерін теориялық талдау 4
1 .1. Психология ғылымында қарым- қатынастың теориясы 4
II.Бөлім: Студенттердің зейіні мен қарым-қатынасының психологиялық ерекшеліктері 9
2.1. Зейін және қарым-қатынас 9
2.2. Студенттік шақтағы зейін мен қарым-қатынастың психологиялық сипаты 10
Қорытынды 13
Әдебиеттер тізімі 14Жұмыс түрі: Реферат
Пәні: Жұмыс көлемі: - бет

-----------------------------------------------------------------------------------
https://www.topreferat.com/
РЕФЕРАТТЫҢ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН МӘТІНІ

 Мазмұны
Кіріспе 2
I. Бөлім: Қарым-қатынас және зейін үрдістерін
1 .1. Психология ғылымында
II.Бөлім: Студенттердің зейіні мен қарым-қатынасының психологиялық
2.1. Зейін және қарым-қатынас 9
2.2. Студенттік шақтағы зейін мен қарым-қатынастың
Қорытынды 13
Әдебиеттер тізімі 14
Кіріспе
Қазіргі таңда психологияның алдыңғы міндеттері қоғам
Өмір сүру барысында дамитын тұлғаның ерекшеліктерін
Студент тұлғасының қарым-қатынас үрдісіндегі зейін қасиеттерінің
Ж ұ м ы с ы
Әлеуметтік, экономикалық дамуды жылдамдатуда болашақ мамандарды
Әлеуметтік психология мен жалпы психология аймағында
А.А. Леонтьев «Қарым-қатынас» ұғымын әмбебап коммуникативті
В.А. Кан-Калик қарым-қатынасты адамгершілік құндылық потенциалына
Орыс психологы И.Н. Ланге зейінді объективтілік
Т.А. Рибо өзінің ерікті зейін мен
В. Вунд сана мен зейінді байланыстырады.
Зейін өзіндік психикалық процесс болып саналмайды,
Зейінді іс-әрекеттің әр түрінен зерттей отырып
Зейін іс-әрекетте мазмұнды және осының негізінде
Зейін – бұл адамдардың іс-әрекет процесі
Өзінің көріністерінде қарым-қатынас айналадағылармен контактқа түсудің
Қарым-қатынас – екі немесе оданда көп
Сондай-ақ қарым-қатынас болашақ маман тұлғасының қалыптасуының
Сондықтанда жан-жақтан келіп, жаңа әлеуметтік ортаға
Зерттеу жұмысының мақсаты:
Қарым-қатынас үрдісінде зейін қасиеттерін зерттеу.
Зерттеу жұмысының міндеттері:
1. Қарым-қатынас пен зейін мәселелері туралы
2. Қарым-қатынас пен зейіннің өзекті
3. Қарым-қатынас үрдісіндегі зейін қасиеттерінің
4. Қарым-қатынас үрдісіндегі зейін қасиеттерінің деңгейін
Зерттеу жұмысының объектісі:
Қарым-қатынас және зейін теорияларын зерттеу.
Зерттеу жұмысының пәні:
Қарым-қатынас үрдісінде зейін қасиеттерін зерттеу.
Зерттеу жұмысының болжамы:
Қарым-қатынас пен зейін теорияларын талдау оны
Қарым- қатынаста зейін қасиеттерінің орын алуы
Қарым-қатынас үрдісінде зейін қасиеттері эффективті түрде
I. Бөлім: Қарым-қатынас және зейін үрдістерін
1 .1. Психология ғылымында
Қарым-қатынас адамдардың өзара әрекеттестік және өзара
Леонтьев А.А. «қарым-қатынас» ұғымын әмбебап коммуникативті
Қарым-қатынасқа ең жалпы анықтаманы Б.Ф.Ломов берді:
Макродеңгей
Мезодеңгей
Микродеңгей
Макродеңгей – индивидтің басқа адамдардың қалыптасқан
Неміс – американдық психологы К. Левин
Сондай – ақ қарым–қатынасты зерттеуде оның
Қарым–қатынастың коммуникативтік жағы немесе тар мағынадағы
Интерактивтік жағы қарым – қатынас жасаушы
Перцептивтік жағы адамдардың бірін- бірі қарым
Ғалым бұлай жіктеп, бөлудің шартты екендігін,
Р.С.Немов та қарым – қатынас құрылымын
Мақсаты бойынша, (яғни адамда белсенділік неден
Тәсілі бойынша (кодпен хабарлау, жіберу мәліметтің
Түрлері бойынша – іскерлік (әдетте адамдардың
Қарым-қатынас жайлы адамдардың бір-біріне өзара ықпалы
В.М. Бехтерев (1907, 1921) әлеуметтік -
«....Әр түрлі ортада қарым-қатынаста болып өскен
В.М. Бехтерев қарым-қатынасты «тікелей» және «орташа»
Қарым-қатынастың тікелей түрінде ол еліктеу мен
В.М. Бехтеревтің идеяларының дамуы өзінің шәкірті
Қарым-қатынасты филасофиялық тұрғыда талдаған көпке танымал
М. С. Каган қарым-қатынастың төрт функционалды
В.А.Мясищевтің еңбегінде қарым – қатынас белгілі
А.А.Бодалев қарым-қатынасты іс - әрекетің ерекше
В.А. Кан-Калик педагогикалық процесте қарым –
М.А. Буева қарым-қатынасты тек рухани ғана
Қарым-қатынаста адамдар өзін көрсетеді, өзі үшін
Құралдары бойынша қарым-қатынас тікелей емес, тура
Тікелей емес қарым-қатынас табиғи мүшелер (қол,
Тікелей қарым-қатынас ақпарат алмасу және қарым-қатынасты
Адамзат тәжірибесін игеруде жазудың, кітаптың, басқа
II.Бөлім: Студенттердің зейіні мен қарым-қатынасының психологиялық
2.1. Зейін және қарым-қатынас
Біріншіден адамдарда сыртқы қарым-қатынасты қалыптастыратын ерікті
Адамның қасиеттерін, оның жеке ерекшеліктерін сипаттауда
Зейінсіздікте басқа субъект өте сирек сол
Сондықтанда зейін мәселесі тұлға мәселесінің аймағына
Зейін материалдық әлемнің қандай да
Сондай –ақ зейін – адамның әртүрлі
Қорыта келгенде, зейін адамдардың барлық іс
Қарым–қатынас процесінде өз ойын жеткізу мен
2.2. Студенттік шақтағы зейін мен қарым-қатынастың
Студенттерде зейін дамуының бағыттылығы олардың болашақ
Кейінгі мәліметтер бойынша 18 жастан кейін
Студенттерде зейін және оның қасиеттерінің қалыптасуы
Ал студенттік шақтағы қарым-қатынас мәселесіне келсек,
Оны Ж.Ж.Руссо өзінің «Исповеди» атты еңбегінде
Шарты түрде қарым-қатынастағы қажеттіліктің негізгі екі
Қарым-қатынас сі-әрекетті ұйымдастырудың тәсілі ретінде;
Қарым-қатынас адамның басқа адамның рухани қажеттілігіне
Ол жастық аспекттеде әр түрлі кезеңдерден
Әсіресе қарым-қатынастағы қажеттілік студенттердің төменгі курстарында,
Айналадағылармен үйреншікті өзара қатынастың бұзылуы сирек
Бұл өз кезегінде көп ойланатын жастарды
Қарым-қатынастың студенттер өмірінің барлық сферасында, тіпті
Олар әділетті түрде студенттік шақтағы маңызды
Сондықтанда студенттердің арасында студенттердің топтық қызығушылықтырын
Жоғарғы оқу орнына келген студенттер алғашқы
Студенттердің қарым-қатынас стильін қалыптастыруда осы кезеңнің
Сондықтанда қарым-қатынастың студенттер өмірінің барлық сферасында,
Қорытынды
Қорыта келгенде зерттеу барысында үш бөлім
Бірінші бөлімде қарым-қатынас пен зейін мәселелеріне
Екінші бөлімде студенттердің зейіні мен қарым-қатынасының
Қарым–қатынас процесінде өз ойын жеткізу мен
Үшінші бөлімде I-III курс студенттерінің қарым-қатынастағы
Зерттеу барысында алынған әдістемелер Стьюдент әдісі
Эксперименталды топтағы студенттерге арнайы алынған әдістеменің
Қарым-қатынас зейін қасиеттерінің деңгейлерін арнайы тиімді
Соның негізінде ғылыми-теориялық негізделген жұмыстың құндылығы
Зерттеу жұмысының барысында мақсат-міндеттеріміз орындалып, болжамымыз
Әдебиеттер тізімі
Леонтьев А.А. Психология общения М.: 2005.
Бодалев А.А. Личность и общение М.:
Возчиков В.А. Общение и коммуникация НИЦ
Станкин М.И. Психология общения Воронеж:
Андреева Г.М. Социальная психология М.:
Отв. Ред. Ломов Б.Ф. Психологическое исследования
Бодалев А.А. Проблемы общения в пихологии
Буева П.П. Человек: деятельность и общение
Ерастов Н.П. Психология общения Ярославль:
Борисова А.А. Проницальность как проблема психологии
Каган М.С. Мир общения М.: 1988.
Хрестоматия по вниманию / Под.ред. А.Н.Леонтьева,
Немов Р.С. Психология Словарь-справочник. В 2
2

29 қаңтар 2020ж.
topreferat.com - Тегін қазақша рефераттар, курстық, дипломдық жұмыстар

^