Сөйлеу психологиясы реферат
№1286


ЖОСПАР
АДАМ АРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР ПСИХОЛОГИЯСЫ 2
1. Адам аралық қатынастар жөнiнде жалпы түсiнiк 2
2. Адамдардың бiрiн-бiрi қабылдауы мен түсiнуi 7
3. Таным мен түсiнiсудегi қателiктер себебi 12
ТIЛДЕСУ ПСИХОЛОГИЯСЫ 13
1. Тiл қатынасы жөнiнде түсiнiк 13
2. Тiлдесу ақпарат алмасу құралы. Сөйлеу 14
3. Сөз (сөйлеу) қызметтерi 16
4. Сөйлеу түрлерi 17
Жұмыс түрі: Реферат
Пәні: Жұмыс көлемі: - бет

-----------------------------------------------------------------------------------
https://www.topreferat.com/
РЕФЕРАТТЫҢ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН МӘТІНІ

 ЖОСПАР
АДАМ АРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР ПСИХОЛОГИЯСЫ 2
1. Адам аралық қатынастар жөнiнде жалпы
2. Адамдардың бiрiн-бiрi қабылдауы мен түсiнуi
3. Таным мен түсiнiсудегi қателiктер себебi
ТIЛДЕСУ ПСИХОЛОГИЯСЫ 13
1. Тiл қатынасы жөнiнде түсiнiк 13
2. Тiлдесу ақпарат алмасу құралы.
3. Сөз (сөйлеу) қызметтерi 16
4. Сөйлеу түрлерi 17
АДАМ АРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР ПСИХОЛОГИЯСЫ
Жоспары:
2. Адамдардың бiрiнбiрi
түсiнуi.
3. Таным мен түсiнiсудегi қателiктер себебi.
1. Адам аралық қатынастар жөнiнде жалпы
Адам аралық қатынас дегенiмiз қарапайым
Адам арасындағы қатынастардың түрi келесiдей: жеке
Қызметтiк қатынастар әлеуметтiк топ не мекеме
Егер ара қатынастар әрбiр адамның меншiктi
Тең құқықты қатынастар қатынас мүшелерiнiң
Адамдар арасында қарамақарсылық болмай, өзара терең
Топ iшiнде кейбiр тұлғалардың ұнамды ниеттерi
Адамдардың бiрбiрiне деген өшпендiлiгi болған жерде
Адамдар арасындағы, тiптi кейде бiр тұлғаның
Тұрақты да келелi қатынастар жүйесi қалыптаспаған
Адам аралық қатынастардан туындайтын ең қиын
Адам аралық қатынастардың ерекшелiгi олардың эмоционалды
Қызметтiк қатынастар жеке қатынастарға қарағанда бiршама
Бiрақ өмiрде жеке және қызметтiк қатынастар
Қарамақарсылықты қатынастар негiзiнде толық үйлесiм болмағанымен,
Кейде екi адам бiр ортада бола
Қоғамдықәлеуметтiк жағдайларға байланысты бiр ортаға түсiп
Адамдар арасындағы және бiр ерекше қатынастар
Адамдар аралық қатынастар негiзiнде адамдардың бiрiменбiрi
Адамдар қажетсiнулерiнiң арасында өз мәнi бойынша
Адамдар арасындағы үйлесiмдi қатынастар өмiрде сирек
Адамдар аралық қатынастар сипатына ықпал етушi
Адамдар арасындағы қатынастардың өзгеруiне мүмкiн болар
Адамдар қатынасының орнығуы немесе өзгеруiне және
Ал осы төңiрегiндегiлермен болған өз қатынасының
Екiншiден, бұл адамның жасына тәуелдi. Егделер
Адамдар арасындағы қатынастар сол қатынастардың нақты
Әрқилы адамдардың өзара қатынастарын тануда көптеген
Адам аралық қатынастар толық қалыптасып, орныққаннан
¶лкен әлеуметтiк топтардағы қызметтiк, ресми қатынастар
Жеке адамдар арасындағы қарымқатынастар өте нәзiк
Адамдардың алғашқы танысуынан олар арасындағы бұдан
Нақты мезеттегi адамдар арасында болатын қатынастардың
Адамдар арасындағы қатынастар олардың жеке мiнезқұлығына
Ойөрiсi кең дамыған, тәжiрибесi бар адамдар
Жас ұлғайған сайын қатынастар тек тұрақталып
2. Адамдардың бiрiн-бiрi қабылдауы мен түсiнуi
Адамдар арасындағы қатынастардың қалыптасуы, әдетте, олардың
Бөгде адамның бейнесiн қалыптастыру арқылы бiз
Адамның эмоционалдық жағдайын бағалай отырып, бiз
Бөгде адамның тұлғалық дәрежесi жөнiнде бiз
Адамның iшкi жан дүниесi оның сөзi
Кейбiр қатынастарға байланысты адамдардың психологиялық бейнесi
Кейде кездейсоқ ұшырасқан адамымыз көптен таныс
Уақыт ағымына берiлмей, ұзақ мерзiм сақталатын
Жоғарыда бөгде адамды тану, бiлу мүмкiндiгiн
Екiншi тараптан, егер адам өзi жөнiнде
Адам өзiнiң шындыққа келетiн сырт көрiнiсiнен
Адам өзi жөнiндегi шындықты басқалардың оның
Iсәрекетте нәтижеге жетсе, мақтау алып, не
Есте ұстайтын жәйт, өз бағаңды қорытындылауда
Адамның өзiнөзi тануы төңiрегiндегiлердiң қабылдауы мен
Адам образын жасаудың ең көп тараған
Алғашқы әсер тәсiлi бөгде адамды бiрiншi
Ал ендi жеткiзiлiп жатқан ақпараттағы адам
Ықтималды болжай әсерлену деп келесi құбылысты
Оқиғалар мен құбылыстарды дәл болжастыру қажеттiлiгi
Асыра сiлтеу әсерi адам жөнiндегi алғашқы
Психологиялық бейне жасауда ең күрделi де
Бөгде адамның тұлғалық ерекшелiктерiн тануда жекедара
Кең әлеумет ортасында жүрген кәсiп, қызмет
3. Таным мен түсiнiсудегi қателiктер себебi
Бiрiн бiрi түсiнiсуде адамдар көбiне шектен
Адамның өзiмшiлдiгi оның төңiрегiндегiлерге баға берудегi
Субъектив қателiктiң мәнi: нақты кезеңдегi өзiнiң
Ситуативтiк қателiк мәнi: басқаны бағалай және
Асығыс қорытынды жасауға байланысты қателiк мәнi:
Қателiктердiң және бiр тобы жалған қарапайымдылықтан
ТIЛДЕСУ ПСИХОЛОГИЯСЫ
1. Тiл қатынасы жөнiнде түсiнiк
Адамның қоғамдық болмысы жанжақты әрi көп
Қазiргi кезде жалпы психология мәселелерiнiң көптеген
Тiлдесу деген не? Тiлдесу бiркелiкi
Сонымен, бiртұтас тiлдесу процесiнде үш бағытты
Тiлдесу мен iсәрекет өзара тығыз байланысты
Сонымен, iсәрекет тiлдiк қатынастың бiр
Тiлдесу әрекетiнiң сипаты, аймағы мен әдiстерi
Шынында да, қай тарапынан болмасын тiлдесу
2. Тiлдесу ақпарат алмасу құралы.
Тiлдесудiң жеке адам деңгейiндегi сипаты өз
Коммуникативтiк процесте, бiрiншiден, ақпарат бiр жақты
Екiншiден, адамдар арасындағы ақпарат алмасу сипаты
¶шiншiден, ақпарат алмасудың нәтижесi болған коммуникативтiк
Төртiншiден, адамдар өзара сөйлесу барысында ерекше
Ақпараттың қайсысы болмасын таңбалар жүйесi арқылы
Сонымен, сөйлеу тек адамға тән
Тiл сөйлесу құралдарының қатаң қалыпқа
3. Сөз (сөйлеу) қызметтерi
Сөз негiзiнен екi қызметтi атқарады: коммуникативтiк,
Сөздiң негiзгi сипаты оның мағынасында, семантикалық
Сөздiң және бiр, күрделiрек қызметi бар.
Адам тiлiндегi көңiлкүй көрiнiсi үлкен маңызға
Сөз бiр нәрсе жайында баяндаумен бiрге
Сөйлеу процесiнiң негiзгi тiрегi түсiну,
Сөйлеу саналы әрекетке айналуы үшiн әңгiме
4. Сөйлеу түрлерi
Сонымен, сөйлеу тiл көмегiмен түзiлген
Сөйлеудiң барша түрлерi өзара ықпалды қатынас
Жоғарыда атағанымыздай, сыртқы сөйлеу ауызша және
Бiреудiң дыбыстауынан құлағымызға жеткен сөз
Ауызша сөйлеу диалогтық және монологтық
Монологтық сөйлеу ұзаққа созылады, ортаға қыстырма
Бұрын атағанымыздай, қалаған ақпаратты екiншi адамға
Вербалды тiлдесуде таңбалық жүйе ретiнде сөз
Сөйлеу арқылы тек қана ақпарат "жүрiсi"
Әңгiме мағынасын жеткiзу мен қабылдау барысындағы
Хабарлаушының айтқан ой мағынасының тыңдаушыға түсiнiктi
Тiлдесудiң мазмұндылығы, оның барысындағы әңгiмелесушiлердiң бiрбiрiне
Вербалды емес тiлдесуде ең алдымен көру
Вербалды тiлдесуге "қосымша" ретiнде паралингвистикалық және
Қорыта айтқанда, сөздiк емес тiлдесудiң қай
Ишара, емеурiн, қимыл әлiппесiн бiлетiн адам
29 қаңтар 2020ж.
topreferat.com - Тегін қазақша рефераттар, курстық, дипломдық жұмыстар

^