Трансформатор тб энергия көздері реферат
№1555Трансформатор - (латынша transformo – түрлендіремін) – техникада энергияның немесе объектілердің кейбір қасиеттерін, пішінін, түрін өзгертуге, түрлендіруге арналған құрылғы. Айналдыру моментін гидравликалық тәсілмен түрлендіргіштер де трансформатор деп аталады.(гидротрансформатор). Электр энергиясының физикалық сипаттамаларын өзгертуге арналған трансформатор электрлік трансформатор деп аталады. Мұндай трансформатордың жұмысы электромагниттік индукция құбылысына негізделген. Электрлік трансформаторды тұңғыш рет 1876 жылы орыс ғалымы П
.Н.Яблочков пайдаланды. Ал 1890 жылы М.Доливо – Дбровольский үш фазалы трансформаторды ойлап тапты. Электрлік трансформатордың құрамына бір бірінші реттік орам (БРО) немесе бірнеше екінші реттік орам (ЕРО) және ферромагнитті өзекшк енеді. Барлық орамдар өзекшеде орналасады әрі олар өзара индуктивті байланыста болады. Егер бірінші реттік орамның біраз бөлігі екінші реттік орамның қызметін (немесе керісінше) атқаратын болса,онда мұндай трансформатор автотрансформатор деп аталады. Бірінші реттік орамның ұштары (трансформатордың ену контак
ісі) айнымалы кернеу көзіне, ал екінші реттік орамның ұштары тұтынушыларға жалғанады. Бірінші реттік орамдағы айнымалы ток трансформаторп өзекшесінде айнымалы магнит ағынын тудырады.Мұның нәтижесінде бірінші реттік орам мен екінші реттік орамда:
Жұмыс түрі: Реферат
Пәні: Физика
Жұмыс көлемі: - бет

-----------------------------------------------------------------------------------
https://www.topreferat.com/
РЕФЕРАТТЫҢ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН МӘТІНІ


Тақырыбы: Энергия көздері
Тексерген: Асылбеков Абай
Орындаған: Қайырбек Ержан
Үсенбаев Бақыт
Алматы-2005
Трансформатор - (латынша transformo – түрлендіремін)
Электр қозғаушы күштері пайда болады, мұндағы
және
трансформациялау коэффициенті деп аталады.
Шартын қанағаттандыратын трансформатор жоғарылатқыш трансформатор, ал
Электр энергиясын тарататы желілерде күш трансформаторы
Электр вакуумдық приборлар – жоғарғы вакуумда
Электр кернеу, электр қозғаушы күш –
Электр қуаты – электр тогының белгілі
Тең. Синусоидалы токтар үшін реактивті қуат
қарастырылады. Электр тізбегін символды әдіспен есептеу
Электр заряды - бөлшектер мен дененің
Электр энергетикасы - өнеркәсіптің электр және
Ұлы Отан соғысы жылдарында және одан
Электромагниттік өріс импульсі – электромагниттік өрічтің
не
тең энергиясы,
Электромагниттік тербелістердің – ашылуы күтпеген жағдайда
Лейден банкасының астараларын сымнан жасаған катушка
Ғалымдар конденсаторды ктушка арқылы разрядтағанда тербеліс
Сонымен, конденсатордың разрядталуы кезінде заряд, ток,
Электомагниттік тербелістерді бақылау үшін ең ыңғайлы
Электромагниттік тербелістер алуға болатын, тізбектей жалғанған
Тербелмелі контурдағы еркін электромагниттік тербелістердің периодты
Бұл формуланыф 1853 жылы физигі У.Томсон
Сонымен, қорыта айтқанда: конденсатор мен индуктивті
Толқындық қозғалыс. Суға лақтырылған тастың түскен
Тербелістердің серпімді ортаның бір бөлшегінен екінші
Ортаның бөлшегі тербеліс жасауы үшін оған
Толқын тербелістегі бөлшектерді тасымалдамайды, тек энергияны
Бөлшектердің тербелісі толқынның таралу бағытына перпендикуляр
Мұндай толқынды мектептегі толқындық мшина көмегімен
Сондықтан да, енді бізге суға лақтырылған
Көлденең толқындар бір қабаттың екінші қабатқа
Алайда біз сұйық бетінде де көлденең
Толқынның маңызды сипаттамасына толқын ұзындығы жатады.
Толқын ұзындығы – Т периодқа тең
Басқаша айтқанда, Толқын ұзындығы деп толқын
Механикалық толқын ортада таралатындықтан, оның таралу
Толқын ұзындығының бөлшектердің Т тербеліс периодына
Ал Т тербеліс периоды v тербеліс
Көлденең толқындардың басқа толқынның таралу бағытында
Бөлшектердің тербелісі толқынның таралу бойында жүзеге
Бөлшектердің тербелу кезінде олардың өзара орналасуы
Толқын жылдамдығын жиілікпен және толқын ұзындығымен
Үлкен ауқымдағы қатты денелердегі толқындық қозғалыстың
Жер сілкіну ошағынан келген тербелістерді байқайтын
Электромагниттік толқындар.
Элекртлік өрісін электр заряды бар денелер
Электр зарядтар айнымалы қозғалғанда, яғни кез-келген
Максвелл сегіз жыл бойы тынбай жүгізген
өзгеріп отыратын магнит өрісі кеңістікте өзгеріп
өзгеріп отвратын электр өрісі кеңістікте өзгеріп
Осылайша, өзгеріп отыратын электр және магнит
Электромагниттік толқынның пайда болуы туралы Максвеллдің
Электромагниттік толқынның таралу механизмін былай түсіндіруге
Электромагниттік толқынмен механикалық толқындардың ұқсастықтары да,
Электромагниттік толқын әр түрлі заттарда да,
Электромагниттік толқындар – тек көлденең толқындар
Максвеллдің теориялық есептеулері бойынша вакуумдағы электромагниттік
трақты шама.Электромагниттік толқынның таралу жылдамдығының с
Максвеллдің көрінетін ақ жарықты
Жылдамдықпен тарайтын электромагниттік толқын деп жорыды.
Вакуумға қарағанда заттағы электромагниттік толқынның таралу
өйткені ораның сыну көрсеткіші
Механикалық тоқындар сияқты электромагниттік толқындар да
Электромагниттік толқындардың толқын ұзындығы, периоды, жылдамдығы,
Электромагниттік толқындаодың вакуумнан затқа өткенде, жмілігі
Тербелмелі электрлік контурда пайда болатын электромагниттік
Томсон формуласымен анықталатыны белгілі.
Жарық толқындары да, радиотолқындар да, ретгендік

9 желтоқсан 2019ж.
2008-2018 topreferat.com - Қазақша рефераттар, курстық, дипломдық жұмыстар

^