Аuto CAD реферат
№2230Мазмұны:
1. Кіріспе
2. Негізгі бөлім
2.1. Қолданылған командалар
3. Қорытынды
4. Пайдаланылған әдебиеттерЖұмыс түрі: Реферат
Пәні: Информатика
Жұмыс көлемі: - бет

-----------------------------------------------------------------------------------
https://www.topreferat.com/
РЕФЕРАТТЫҢ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН МӘТІНІ


Мазмұны:
1. Кіріспе
2. Негізгі бөлім
2.1. Қолданылған командалар
3. Қорытынды
4. Пайдаланылған әдебиеттер
1. Кіріспе
Аuto CAD бұрыннан және осы күнге
Кейінгі уақытта көптеген автоматтандырылған сызба-графикалық есептер
Автоматтандырылған сызба — графикалық жұмыстан басқа,
- Графикалық модельдеу, яғни автоматтандырылған проектілеу
- Берілген сызбалардың информациялық базасын құру;
- Бір сызба негізінде сызба бөлшектерін
- Таралған жүйенің игеру кинематикасын модельдеу,
Сонымен, Аuto CAD бағдарламасын құрылыстарды, үлкен
2. Негізгі бөлім
2.1. Қолданылған командалар
LINE (кесінді) командасы.
Бұл команда тізбекті қайталанатын командалар тобына
Ситуацияға байланысты сұраныс шақырудың текстік нұсқалары
DRAW (сурет) саймандар тақтасынан LINE (кесінді)
Бастапқы нүктені енгізгеннен кейін командалық қатарда
Кем дегенде екі сегмент салынғаннан кейін
Specify next point or (Close/Undo(:
Келесі нүктені енгіз немесе (Тұйықта/Болдырма (:
Команда форматы мына түрде болады:
Command: Line
Команда: Кесінді
Specify first point:
Бірінші нүктені беріңіз:
Specify next point or (Undo(:
Келесі нүктені беріңіз немесе (Болдырмаңыз(:
Specify next point or (Undo(:
Келесі нүктені беріңіз немесе (Болдырмаңыз(:
Specify next point or (Close/Undo(:
Келесі нүктені енгіз немесе (Тұйықта/Болдырма (:
Specify next point or (Close/Undo(:
Келесі нүктені енгіз немесе (Тұйықта/Болдырма (:
Erase (өшіргіш) командасы.
Сызбада артық сызылған жерлерін өшіру үшін
Circle (шеңбер) командасы.
Бұл команда шеңберді алты әдіспен тұрғызуға
Cen, RAD - центрі және радиусы
Cen, DIA - центрі және диаметрі
2 point - бір түзудің бойында
3 point - бір түзудің бойында
ttr - екі жанама объект және
ttt - үш жанама объект арқылы.
Командалық қатарға Circle командасын енгізгеннен кейін
Команда форматы төмендегідей түрде болады:
Command: Circle
Specify center for circle or (3p/2p/ttr
Specify radius of circle or
Specify diameter of circle
Arc (доға) командасы.
Шеңбер доғасы Arc (доға) командасымен тұрғызылады.
Arc командасын шақырудың диалогтық хаттамасын келтірейік:
Command: Arc
Specify start point of Arc or
Specify center point of Arc:
Specify start point of Arc:
Specify end point of Arc or
Specify included angle:
Осыдан көріп отырғанымыздай тізбекті түрде доғаны
S- Starting point Бастапқы нүкте
E- End point Соңғы нүкте
R- Radius Радиус
A- Angle Центрлік бұрыш
L- Chord Length Хорда ұзындығы
D- Starting Diretion Бастапқы бағыт
Аuto CAD бағдарламасында доғаны тұрғызудың әртүрлі
3 point - 3 нүкте арқылы:
SCE - бастапқы нүкте, центрі және
SCA - бастапқы нүкте, центрі және
SCL - бастапқы нүкте, центрі және
SEA - бастапқы нүкте, соңғы нүкте
SER - бастапқы нүкте, соңғы нүкте
SED - екі нүкте және жанама
CSE - центрі, бастапқы және соңғы
CSA - центрі, бастапқы нүкте және
CSL - центрі, бастапқы нүкте және
Polygon (көпбұрыш) командасы.
Auto CAD бағдарламасында көпбұрыш – бұл
Кесте
Опция Сипаттамасы
Edge (қабырға) Бұл опцияны таңдау үшін
Inscribed in circle (шеңберге іштей) Шеңбердің
Circumsiribed about circle (шеңберге сырттай) Шеңбердің
Команда форматы мына түрде болады:
Command: Polygon
Specify center of Polygon or (Edge(:
Enter an option (Inscribed in circle/
Specify radius of circle:
Spline (сплайн) командасы.
Spline (сплайн) командасы қисық сызық сызуға
Команданы шақырғаннан кейін не бастапқы қисық
Trim (объектінің бөлігін кесу) командасы.
Trim (кесу) командасы тандалған объектінің кесілетін
Команда форматы келесідей орындалады:
Command: Trim
Current settings: Projection = Ues Edge
Select cuttin edges:
Select objects: 1 found.
Select objects: [ Project / Edge
Select objects to trim or [
Select objects to trim or [
Extend (ұзарту) командасы.
Объектіні шекаралық шетке дейін ұзарту үшін
Scale (масштаб) командасы.
Таңдалған объектінің басқа объектіге қатысты шамасын
Команда форматы келесідей орындалады:
Command : Scale
Select objects: 1 found
Select objects:
Specify base point
Specify scale factor or [ Reference
Specify reference length <1> : Specify
Specify new length:
Fillet (түйіндестіру) командасы.
Fillet (түйіндестіру) командасы 2 кесіндіні, 2
Команданың үш опциясы бар:
Polyline – Полилинияның барлық сегменттерінің түйіндесуін
Radius – Түйіндесудің ағымдық радиусының мәнін
Trim - Бастапқы объектінің түйіндесу
Команда форматы келесідей орындалады:
Command : fillet
Current settings : Mode = Trim,
Select first objects or [ Polyline
Specify fillet radius:
Command : fillet
Current settings : Mode = Trim,
Select first objects or [ Polyline
Select second objects
Offset (ұқсастық) командасы.
Нүктелері бірдей арақашықтықта жататын, осы нүкте
Команда форматы мына түрде болады:
Command : Оffset
Specify offset distance or [ Through
Select objects to offset or <
Specify point on side to offset
Select objects to offset or <
Copy (көшіру) командасы.
Copy (көшіру) командасы Move командасына ұқсас.
Команда форматы мына түрде болады:
Command : Copy
Select objects : 6 found
Select objects :
Specify base point or displacement ,
Mtext (көпқатарлы текст) командасы.
Mtext командасы сызбаға бірден текстің бірнеше
Hatch (штрихтау) командасы.
Штрихтау Hatch немесе Bhatch командасымен орындалады.
Оны меню қатарынан [ Draw –
Мысалы команда форматы мына түрде қарастырайық:
Command : Hatch
Диалогты терезе : Boundary Hatch
Pattern : ANSI 31
Angle : 13 немесе 15
Pick point :
Select objects
Ok .
Move (жылжыту) командасы.
Объектіні өзімізге қажетті кез-келген жерге жылжыту
Команда форматы төмендегідей түрде болады:
Select objects:
Объектіні көрсет:
Specify base point or displacement:
Базалық нүктені көрсет:
Specify second point of displacement or
Екінші нүктені көрсетіңіз немесе (қолданылған бірінші
Mirror (айна) командасы.
Егер сызба симметриялы түрде берілген кезде
Команда форматы төмендегідей түрде болады:
Select objects: Specify first point of
Объектіні көрсет: Айнаның бірінші нүктесін көрсет:
Specify second point of mirror line:
Айнаның екінші нүктесін көрсет:
Delete source objects ? (Yes/No):
Құрылған объекті өшіріле ме? <Жоқ>
Үнсіз жағдайда команда <жоқ> деп қабылдайды.
Rotate (бұру) командасы.
Rotate (бұру) командасы бізге объектіні бір
Команда форматы төмендегідей түрде болады:
Select objects:
Объектіні көрсет:
Specify base point:
Базалық нүктені көрсет:
Specify rotation angle or (Reference):
Бұрылатын бұрышты көрсет немесе (аудару):
Chamfer (фаска) командасы
Chamfer (фаска) командасы бізге объектіні белгілі
Команда форматы төмендегідей түрде болады:
Select first line or [P/D/A/T/M]
Бірінші нүктені көрсет:
Specify chamfer length on the first
Фасканың бірінші кесіндісінің ұзындығын бер:
Specify chamfer angle from the first
Фасканың бірінші кесіндісінің бұрышын бер:
3. Қорытынды
Американдық Auto Desk, Inc компаниясы әлемде
Бұл графикалық жүйе екі өлшемді жазық
Осы курстық жұмыста мен Line, Move,
Құрама сызбада берілген отын беруді ажыратқыштың
Auto CAD бағдарламасы болашақ мұнай және
Пайдаланылған әдебиеттер:
1. Ярвуд. А – “Auto
Уроки для начинающих, “Мир”,
2. Россоловский А. В
“Настольная книга пользователя”
Москва – 2000 год.
3. Дж. Омуре “Auto
4. В. Пилищук, А. Пилищук
Практическое руководство, Москва,
Диалог – “ МИФИ”

13 қараша 2019ж.
2008-2018 topreferat.com - Қазақша рефераттар, курстық, дипломдық жұмыстар

^