Моральдық зиян келтірудің туындайтын міндеттемелер түсінігі мен маңызы реферат
№2549Жоспар - www.topreferat.com
І.Кіріспе...................................................................................................................3
ІІ.Негізгі бөлім.
1.Моральдық зиян келтірудің туындайтын міндеттемелер түсінігі мен маңызы....................................................................................................................5
2.Маралдық зиянның туындауының пайда болуы......................................10
3.Маралдық зиянды өтеуге заңдылықты қолдану.....................................15
ІІІ.Қорытынды...................................................................................................24
IV.Әдебиеттер тізімі..........................................................................................25
Жұмыс түрі: Реферат
Пәні: Соңғы қосылған рефераттар
Жұмыс көлемі: - бет

-----------------------------------------------------------------------------------
https://www.topreferat.com/
РЕФЕРАТТЫҢ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН МӘТІНІ


Жоспар
І.Кіріспе...................................................................................................................3
ІІ.Негізгі бөлім.
1.Моральдық зиян келтірудің туындайтын міндеттемелер түсінігі
2.Маралдық зиянның туындауының пайда болуы......................................10
3.Маралдық зиянды өтеуге заңдылықты қолдану.....................................15
ІІІ.Қорытынды...................................................................................................24
IV.Әдебиеттер тізімі..........................................................................................25
Кіріспе.
Адамардың өзара карым-қатынасында бір тұлғаның екіншісіне
Ол басқа азаматтар мен заңды тұлғалардың
Зиян келтіру өндіріс аясында орын алады,
Жоғарыда аталған субъектілердің іоәрекеттері зиян келтіре
Бұдан ары біз осыған кажетті шарттарды
Азаматтар мен заңды тұлғалардың құқықтарына (игіліктеріне)
Тұлғалардың бұзылған құқыктары мен мүдделерін бірдей
Азаматтық-құқықтық жауапкершіліктің қырлары шарттық міндет-темелерді қарастыру
Сонымен қатар белсенді қолданысқа деликтілік жауалкершілік
Азаматтық-құқықтық жауапкершіліктің аталған түрлерінін ортақтығына қарамастан
1.Маралдық зиян келтірудің туындайтын міндеттемелер түсінігі
Азаматтық-құқықтық жауапкершілік - зандық (құқыктық) жауап-кершіліктің
мемлекеттік мәжбүрленумен ажырағысыз байланыс;
іс-жүзіндегі негіздеме - құқык бұзушылык болуы;
құқық бұзушы тәртібінің мемлекеттік және қоғамдық
байланысы.
Алайда, азаматтық-қүкықтық жауапкершілік спецификалык, өзіне
тән ішкі белгілерге ие. Ол қылмыстық~құқыкты.к,
тық, тәртіптік жауапкершілікпен қатар жеке өзіне
ға_ие. Азаматтық құқықтық жауапкершілік субъектілері іс-әрекеттерінің
қолданылады және өзі-сонымен бірге өзін колдану
дардан ерекшеленетін, белгілі бір азаматтык-құкықтық салдарға
келеді.
Азаматтық-құкықтық жауапкершіліктің, басқа да заңдық (құқық-
тық) жауапкерщіліктерден тағы бір ерекшелігі -
оны жүзеге асырудың ерікті тэртібін де
орай азаматтық-кұқыктык жауапкершілікті азаматтық құқық теория-
сында жасалып қойған құқық бұзушылықтар үшін
лігі ретінде анықтайды. .
Азаматтық-құқықтық жауапкершіліктен деликт жасаған құкық бұзушыға
Азаматтық-құқықтық жауапкершілік жеке сипатқа ие. Яғни
қолданылуы құқықтары мен мүдделеріне зиян келтірілген
немесе жәбірленушінің атынан талал-арыз қоюға құқылы
еркіне тәуелді болады. Кәмелетке толмағандардың мүдделеріне
келтірілген кезде, егер олар ата-анасының қамқорлығында
талап-арыз бала тәрбиелеу мекемелерімен, қорғаншылар мен
шылармен, тікелей қорғаншылық және қамқоршылық органдарымен
немесе прокурормен қойылады. Өз қүқыктарын өздері
тын тұлғаларға зиян келтірілген жағдайларда азамалтық-құқыктык
жауапкершілік мүмкіндігінше мүлтіксіз жүзеге асырылуға тиіс.
үшін қажетті жағдайлар заңнамамен қалыптасуға тиіс,
тілікті деликтілік құқық нормаларын қолданатыи мемлекеттің
жария мүддеге зиян келтіру жағдайларына да
айтыла алады.
Азаматтық-құкықтық жауапкершіліктің жеке сипаттылығының та ғы
Азаматтық-құқықтың жауапкершіліктің жеке-құқықтық сипаты зиян келтірудегі
Міндеттеменің аталған түрі заңнамаға сәйкес туындайды.
Оны іс жүзінде жүзеге асыру, алдында
Зиян келтіруден туындайтын міңдеттемелермен рестеу аясы
Зиян келтіруден туындайтын міндеттеме, басым жағдайларда,
ҚР АК 917-бабының 1-тармағына сәйкес азаматтар
Сондай-ақ заң актілерінде зиянды өтеу міндеті
Зиян келтіруден туындайтын міндеттеме - бұл
Зиян келтіруден туындайтын міндеттемелерді жүзеге асырумен
Оларға азаматтык-құқықтық жауапкершіліктің санкцияларын қолдану салдарынан
Борышқорлар ретінде де, кұқыққа қайшы іс-әрекеттерінің
Орын алған жағдайға, зиян келтіруден туындайтын
Борышқор үшін зиянды өтеген тұлға (мысалы,
Міндеттеме түрі болып ол бойынша тиесілі
Зиян келтіру салдарынан туындайтын міндеттеме бір
Жәбірленуші зиянды өтеу жөніңдегі міндетті оның
Жоғарыда атап өткеніміздей, көптеген қатысушылары бар
Зиянды бірлесе отырып келтіру ретінде зиян
Ол заңнамаға сәйкес солидарлы (немесе ортак)
2.Маралдық зиянның туындауының пайда болуы.
Сондай-ақ зиян құрамына жәбірленушінің дағдылы айналым
Басым жағдайда нақты залал тікелей бастапқьг
Зиян адам өмірі, оның денсаулығы, ар-намысы,
Денсаулықты зақымдаумен, адам өмі.рін айырумен келтірілген
Сонымен денсаулықты зақымдаумем келтірілген зиян
Мүмкін емес зиян деп қол сұғылатын
Жоғарыда бір эиянкелтіруден туындайтын міндеттемелердің пайда
Сондай-ақ ҚР АК 917-бабының 2-тармағында зиян
Сонымен, зиян келтіргені үшін жауапкершіліктің жалпы
Құқыққа қайшылық түсінігі азаматтық құқықта көп
Сонымен катар, бірқатар басқа мемлекетердің құқықтарында
Бірқатар жағдайларда, іс-әрекеттердің құкыққа кайшыиығы олардың
Әрекетсіздіктің құкыққа қайшылығын анықтау кезінде біршама
Зиян келтіру барлық жағдайларда дерлік сол
Мұндай анализді біз ауыткушылык ретінде жасадық,
Әрине мұндай талап арызды қою кезінде
Бұл талап келтірілген зиянды өтеу туралы
Кейбір жағдайларда тұлғаның тиым салуға арызданып
Талап-арызын қанағатандырудан бас тартылған суьбект өзіне
Зиян азаматтық құқыққа материалдық немесе материалдық
Осындай мүмкіндікті ескере отырып автор зиян
Зиян азаматгык құқықта мүліктік және мүліктік
3.Маралдық зиянды өтеуге заңдылықты қолдану.
Азаматтың өмірі мен денсаулығына келтірілген зиян
Адам өмірі мен денсаулығына келтірілген зиян
Еңбек жағдайында немесе басқа да жағдайларда
Бұл төлемдер, олардың біржолғы сипатқа ие
КР Азаматтык кодексінде (938-бап 3-т) аталғандай,
Өтеуге жататын жоғалтылған табыстың (кірістің) мөлшері
Егер жәбірленуші зиян келтірілген кезде жұмыс
Жәбірленушінің 14 жасқа толғаннан кейін, сондай-ақ
Егер денсаулығы зақымданған кезде кәмелетке толмаған
Егер артынан жәбірленушінің еңбек қабілеттілігі төмендесе,
Зиян келтірушінің талабы бойынша, егер жәбірленушінің
Жоғалалтылған табысты (кірісті) өтеу жүйелі және
Азаматтарға денсаулығының зақымдануына немесе жәбірленушінің қайіыс
Жалақының ең төменгі мөлшері заң актілерімен
Жәбірленуші заң актілеріне сәйкес міндеттемені тоқтатуды
Қылмыстық әрекеттен жәбірленген тұлға емделуге кеткен
Жәбірленушіге күтім жасауға кеткен шығындар, олардың
Егер жәбірленуші көлік құралына мұқтаж болса,
Ресей Федерациясының сот тәжірибесінде осы мәселені
Азамат қайтыс болған жағдайда кайітыс болған
Қайтыс болған адамның асырауында болған және
Ата-аналарының біреуі, зайыбы не жұмыс істемейтін
Зиян кәмелетке толмағандарға - 18-жаска толғанға
Азаматтың қайтыс болуына байланысты зиянды өтетуге
Заңнама мәнісі бойынша ата-анасының екеуінен де
Жәбірленушінің қайтыс болуымен байланысты зиян үшін
тұлғалар жерлеуге қажетті шығындарды осы шығындарды
тұлғаға өтеуге міндетті.Республика соттарымен денсаулыққа келтірілген
лері туралы" Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сот
де 1994 жылғы қаулысының 12-тармағына сәйкес
жерлеумен тікелей байланысты шығындар жатқызылады. Оларға
быт жасауға, қайтыс болған адамға киім
берлер алуға, бейіт қазуға, өлген адамды
және т.б. кеткен шығындар жатады. Оларды
сүйене отырып, ескерткіштер мен қоршаулар орңатуға
дар да өтелуге жатады. Бірақ олар
дартты ескерткіштер мен қоршаулардың шекті құнынан
керек.
Жерлеуге кеткен артық шығындар тараптарды.ң келісімі
ҚР АК 945-бабы заңды тұлға тоқтатылғаң
Өмір мен денсаулыкка келтірілген зиян үшін
_Өмір мен демсаулыкқа келтірілген зиян үшін
Таратылагын заңды тұлғада мүліктің болмауы немесе
Енді моральдық залал (зиян) үшін туындайтын
Азаматтық құқық теориясында моральдық зиян жәбірленушіге
Моральдық зиянның бірінші заңды анықтамасы- жоғарыда
Азаматтық заңнамада мұндай азаптар жәбірленушінің қорлануды,
Осы анықтамалар үстүрт болғандықтан олар одан
Моральдық зиянды өздеріне карсы құкық бұзушылық
Моральдық залал келтіруден туындайтын міндеттеме деликтілік
Зиян келтірушінің кінәсіне қарамастан моральдық зиян
зиян азаматтың өмірі мен денсаулығына жоғары
арқылы келтірілсе;
зиян азаматқа оның заңсыз сотталуының, заңсыз
жауапка тартылуының, бұлтартпау шарасы ретінде заңсыз
алуды, үйде қамауда ұстауды немесе ешқайда
алуды қолданудың, қамауда ұстау, психиатриялық емдеу
немесе басқа емдеу мекемесіне орналастыру түрінде
ны заңсыз қолданудың салдарынан келтірілсе:
зиян ар-ожданына, қадір қасиетімен іскерлік беделіне
келтіретін мәліметтер тарату арқылы келтірілсе;
4) заң актілерінде көзделген өзге де
Моральдық (мүліктік емес) зиян - элементі
Қорытынды.
Сондай-ақ назарға кажетті қорғанысқа деген құқықты
Заңға сәйкес азаматтар оларды қашып құтылу
Аса қажеттілік кезінде бұл мәселе баеқаша
Әдебиеттер.
1.Қ.Р-ның азаматтақ кодексі.Ерекше бөлім.-Алматы,2004.
2.Гражданский кодекс Республики Қазахстан.Обшая часть.-Алматы,1997
3.Мемлекет және құқық негіздері.-А.2001.
4.Басин.Ю.Г.Ответственность за нарушение гражданско-правового обязательства.-Алматы,1997.
5.Жайлин.Ғ.А. Азаматтық құқық.Ерекше бөлім.ІІ том.-Алматы,2004.
6.Советское гражданское право.-М:Юрид.лит.,1986.
7.Теория государства и права.-М,1985.
2

17 маусым 2019ж.
2008-2018 topreferat.com - Қазақша рефераттар, курстық, дипломдық жұмыстар

^