Delphi жүйесінде Суретті жина ойынын құрастыру реферат
№2750


Мазмұны
Кіріспе 4
Проект сараптамасының кезеңдері 5
Қорытынды 14
Әдебиеттер тізімі .15
Жұмыс түрі: Реферат
Пәні: Соңғы қосылған рефераттар
Жұмыс көлемі: - бет

-----------------------------------------------------------------------------------
https://www.topreferat.com/
РЕФЕРАТТЫҢ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН МӘТІНІ

Мазмұны
Кіріспе 4
Проект сараптамасының кезеңдері 5
Қорытынды 14
Әдебиеттер тізімі .15
Кіріспе
Delphi жүйесі қазіргі заманға сай сарапталған
Визуалды құрама формалар программист жұмысын, программаның
Delphi-де есептерге арналған кез-келген типті проектіні
Осы курстық жұмыстың мақсаты Delphi 6
Проект сараптамасының кезеңдері
„Суретті жина” ойынының моделдеуі бірнеше кезеңнен
1. Delphi 6-да „Soberi” деп аталатын
Left = 239
Top = 185
BorderIcons = [biSystemMenu]
BorderStyle = bsSingle
Caption =Собери картинку
ClientHeight = 254
ClientWidth = 255
Color = clBtnFace
Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
Font.Color = clWindowText
Font.Height = -11
Font.Name = 'MS Sans Serif'
Font.Style = [ ]
Menu = MainMenu1
OldCreateOrder = False
OnCreate = FormCreate
OnMouseDown = FormMouseDown
OnPaint = FormPaint
PixelsPerInch = 96
TextHeight = 13.
2. Форманы құру процедурасын құру (OnCreate
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject) (22 бет)
Оның орындалуына келесі процедураларды программаға енгізу
procedure TForm1.Formmas (19 бет)
procedure TForm1.NewGame (18 бет)
Formmas процедурасы ойын алаңындағы клетка массивін
3. OnMouseDown жағдайын өңдеумен процедура құру:
procedure TForm1.FormMouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton; Shift:
Ол тышқанның батырмасын басқан кезде фрагменттің
4. Формаға Standart және Dialog беттерінен
5. Менюдің Ойын (игра) пунктіне процедура
procedure TForm1.N2Click(Sender: TObject) (23 бет)
Бұл процедура ойыншыға ойынды басынан бастауға
6. Сурет таңдау (набор картинок) пунктіне
procedure TForm1.N3Click(Sender: TObject) (23 бет),
Осы арқылы программа программаның бас кезінде
7. Менюдің Шығу (выход) пунктін програмалайық:
procedure TForm1.N11Click(Sender: TObject) (22 бет)
Бұл процедура ойыннан шығуды қамтамасыз етеді.
8. Ойынның деңгейін таңдау үшін келесі
жеңіл пункті үшін - procedure TForm1.N8Click(Sender:
орташа пункті үшін - procedure TForm1.N9Click(Sender:
қиын пункті үшін - procedure TForm1.N10Click(Sender:
Суреттің бөлшектерге бөлінуіне қарай, деңгейі анықталады
9. Ойыншы менюдағы ойын ережесі пунктін
Word Pad программасында “Суретті жина” ойынының
Жаңа Form3 формасын құру;
Формаға Win32-нің ішіндегі RichEdit1 және Standart
Объектілердің кейбір анықтамаларын өзгерту:
Panel1 үшін:
Align – alBottom.
Button1 үшін:
Caption – Жабу (Закрыть).
RichEdit1 үшін:
Align – alClient;
ScrollBars – Vertical;
Use Unit (Alt+F11) командасымен Form3-пен байланысқан
Ойын ережесі пункті үшін процедура құру
procedure TForm1.N6Click(Sender: TObject) (23 бет)
Бұл процедура экранға Form3 формасын шығарады
Осы арқылы, ойыншы ойын ережесімен танысуға
10. Әр қолданушы программа өзінің авторы
Жаңа Progr_ проектісін құрып, оны Soberi
Формаға бірнеше объекті қою: Standart және
Орналасқан компоненттермен форманың кейбір анықтамаларын өзгерту:
Form1 үшін:
Name – Form2;
Caption – Soberi_ Программа туралы
BorderIcons:
biMaximize – False;
biMinimize – False;
biSystemMenu – False.
Lable1 үшін:
Caption – Курстық жұмыс: „Ойын
WordWrap – True;
Alignment – taCenter.
Label2 үшін:
Caption – Информатика факультетінің 2 курс
WordWrap – True;
Alignment – taCenter.
Panel1 үшін:
Caption – Армавир 2005;
BevelInner – byLowered;
BevelOuter – byRaised;
Для Button1:
Caption – Жабу.
Image компонентіне, қолданушының еркі бойынша кез
Button1 батырмасы үшін төмендегі процедураны жазу:
procedure TForm2.Button1Click(Sender: TObject)
begin
close;
end.
Бұл процедура батырманы басқан кезде форманы
Пайда болған Progr_ проектісін, алдыңғы Soberi
Программа туралы меню пунктін келесі процедурамен
procedure TForm1.N7Click(Sender: TObject) (22 бет).
Осы пункті шақыру кезінде Soberi проектісіндегі
11. Проектіні іске қосатын, қорытынды кезеңі.
ҚОРЫТЫНДЫ
Delphi тiлi объектi-бағдарланған бағдарламалау тiлi. Ол
Қолданылған әдебиеттер тізімі:
1. Архангельский А. Я. Интегрированная среда
2. Марко Кэнту для профессионалов Delphi
3. Фаронов В. В. DELPHI 6:

14 қараша 2019ж.
2008-2018 topreferat.com - Қазақша рефераттар, курстық, дипломдық жұмыстар

^