Delphi-дің мультимедиалық мүмкіндіктері реферат
№2752МАЗМҰНЫ - www.topreferat.com
I. КІРІСПЕ ….2
II. НЕГІЗГІ БӨЛІМ
2.1 Delphi-дің мультимедиалық мүмкіндіктері 3
2.2 Animate компоненті……………………………………………..3
2.3. Animate компоненттінің қасиеттері…………………………..........5
2.4. Анимация құру………………………………………………………6
III. ЕСЕП
3.1. Есептің берілгені……………………………………………………8
3.2. Есептің алгоритімі………………………………………………….8
3.3. Порограмма листингі........................................................................11
IV.ҚОРЫТЫНДЫ.....................................................................................16
V.ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР......................................................17Жұмыс түрі: Реферат
Пәні: Соңғы қосылған рефераттар
Жұмыс көлемі: - бет

-----------------------------------------------------------------------------------
https://www.topreferat.com/
РЕФЕРАТТЫҢ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН МӘТІНІ


МАЗМҰНЫ
I. КІРІСПЕ ….2
II. НЕГІЗГІ БӨЛІМ
2.1 Delphi-дің мультимедиалық мүмкіндіктері 3
2.2 Animate компоненті……………………………………………..3
2.3. Animate компоненттінің қасиеттері…………………………..........5
2.4. Анимация құру………………………………………………………6
III. ЕСЕП
3.1. Есептің берілгені……………………………………………………8
3.2. Есептің алгоритімі………………………………………………….8
3.3. Порограмма листингі........................................................................11
IV.ҚОРЫТЫНДЫ.....................................................................................16
V.ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР......................................................17
I. КІРІСПЕ
Ақпараттық коммуникациялық технологиялардың қарқынмен дамып, күнделікті
Менің курстық жұмысымда Delphi-дің мультимедиалық мүмкіндіктер
II. НЕГІЗГІ БӨЛІМ
2.1. Delphi-дің мультимедиалық мүмкіндіктері
Қазіргі замндағы көптеген Windows ортасында
Delphi-ортасында мультимедиялық программалар жасау үшін екі
Animate — Жәй анимацияны шығаруға мүмкіндік
MediaPlayer —Аса қиын есептерді шығаруға мүмкіндік
2.2 Animate компоненті
Animate компоненті Windows стандартты видео клипін
Дыбысты орындалатын бейне мынадай екі қасиеттің
FileName немесе Common Avi.FileName проектілеу процесінде
Ал CommonAVI қасиеті Windows-тағы стандартты мультипликацияны
Type TCommonAVI=(aviNone, aviFindFile, aviFileComputer, aviCopyFile, aviCopy
Propery CommoneAVI:CommanAVI;
TCommonAVI типі Windows-та алдын ала анықталған
Ал әзірге CommonAVI-дің мағынасын орнатсақ, мәселен,
Егер Repetitions қасиетіне 0-ден үлкен мән
Орындалған бейнені кадр бойынша көре аласыз.
Төменде көрсетілгендей клиптың фрагментін дыбысты орындатуды
Play арқылы жүзеге асыруға болады.
Procedure Play(FormFrame6ToFrame:word;Count:integer);
Кадрлық клиптің берілген ізбасар әдісін FromFrame-нан
Play –ң орындалуы StartFrame FormFrame-ге тең,
Animate компонентінде компонентті ашу және жабу
Енді Animate компонентің мүмкіндіктерін көрсететін текстік
Сондықтан, дыбысты орындалу соңына дейін орындалу
2.3. Animate компоненттінің қасиеттері
Animate компоненттінің Win32 (1-сурет.) қосымшасында орналасқан.Ол
1-Сурет. Animate компоненттінің белгісі
Десе де, AVI-файлында орналасқан анимацияны дыбыстық,эфект
Animate компоненті формаға әдеттегідей орнатылады.Қосқаннан кейін
1-кесте. Animate компоненттінің қасиеттері
Қасиет Анықтамасы
Name Компонент аты. Компонент қасиетіне кіру
FileName Компонент көмегімен бейнеленетін анимация орналасқан
StartFrame Анимация бейнесі басталатын кадр номері
stopFrame Анимация бейнесі аяқталатын кадр номері
Activate Анимация кадрларын бейнелеу прцесін екпінді
Color Анимация өтетін компонент фонының түсі
Transparent Анимацияны бейнелеу кезінде «мөлдір» түсті
Repetitions Анимация бейнесін қайталау мөлшері
Animate компаненті теқ қана AVI-файлдарын ұйымдастыру
2.4. Анимация құру
Анимациялық (AVI-файла) файлды құруды мысалға алайық.
2-Сурет. Дельфийский храмамның эскизі
1
2
3
4
5
6
7
...
37
3-Сурет. Дельфийски храмының суретінің салынуының
III. ЕСЕП
3.1. Есептің берілгені
Animate компанентін қолданып жоба құру. Animate
3.2. Есептің алгоритімі
Программа листингінде көрсетілген текст, Animate компанентін
4-Сурет. Сводка батырмасында AVI-файлы жайлы
5-Сурет. Программа формасы Анимация көру
Формаға программа құрғаннан кейін анимацияның
2-кесте. Animate1 компонентінің қасиетінің түсінігі
Қасиет Түсінігі
FileName bart.avi
Active False
Transparent True
Button1 кнопкасы анимацияны қозғалту үшін және
3.3. Порограмма листингі
Листинг. Animate компоненттін қолдану.
unit ShowAVI_; interface
uses
Windows, Messages, SysUtils,
Classes, Graphics, Controls,
Forms, Dialogs, StdCtrls, ComCtrls, ExtCtrls;
type
TForm1 = class(TForm)
Animate1: TAnimate; // компонент Animate
Button1: TButton; // кнопка Пуск-Стоп
Button2: TButton; // следующий кадр
Button3: TButton; // предыдущий кадр
RadioButton1: TRadioButton; // просмотр всей анимации
RadioButton2: TRadioButton; // покадровый просмотр
procedure Button1Click(Sender: TObject);
procedure Button2Click(Sender: TObject);
procedure Button3Click(Sender: TObject);
procedure RadioButton1Click(Sender: TObject);
procedure RadioButton2Click(Sender: TObject);
private
{ Private declarations } public
{ Public declarations ) end;
var
Form1: TForm1; // форма
CFrame: integer; // номер отображаемого кадра
// в режиме покадрового просмотра
implementation {$R *.DFM}
// к следующему кадру
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
if CFrame = 1 then Button2.Enabled
if CFrame < Animate1.FrameCount then begin
CFrame := CFrame + 1;
// вывести кадр
Animate1.StartFrame := CFrame;
Animate1.StopFrame := CFrame;
Animate1.Active := True;
if CFrame = Animatel.FrameCount // текущий
then Button2.Enabled:=False;
end;
end;
// к предыдущему кадру
procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
begin
if CFrame = Animate1.FrameCount
then Button2.Enabled := True;
if CFrame > 1 then begin
CFrame := CFrame — 1;
// вывести кадр
Animate1.StartFrame := CFrame;
Animate1.StopFrame := CFrame;
Animate1.Active := True;
if CFrame = 1 // текущий
then Form1.Button3.Enabled := False;
end;
end;
// активизация режима просмотра всей анимации
procedure TForml.RadioButtonlClick(Sender: TObject);
ттиьбор
Buttonl.Enabled:=True; //доступна кнопка Пуск
// сделать недоступными кнопки покадрового просмотра
Form1.Button3.Enabled:=False ;
Form1.Button2.Enabled:=False;
end;
// активизация режима покадрового просмотра
procedure TForm1.RadioButton2Click(Sender: TObject);
begin
Button2.Enabled:=True; // кнопка Следующий кадр доступна
Buttons.Enabled:=False; // кнопка Предыдущий кадр недоступна
// сделать недоступной кнопку Пуск —
Buttonl.Enabled:=False; end;
// пуск и остановка просмотра анимации
procedure TForm1.ButtonlClick(Sender: TObject);
begin
if Animate1.Active = False // в
then begin
Animate1.StartFrame:=l; // вывод с первого
Animate1.StopFrame:=Animate1.FrameCount; // по последний кадр
Animate1.Active:=True;
Button1.caption:='Стоп';
RadioButton2.Enabled:=False;
end
else // анимация отображается
begin
Animate1.Active:=False; // остановить отображение
Button1.caption:='Пуск';
RadioButton2.Enabled:=True;
end;
end;
end.
Animate компоненті қолданушыға өзінің программасында стандартты
.
3-кесте. СomonAVi қасиетінің мағынасы анимацияны анықтайды
Анықтамасы Анимация Процесс
aviCopyFiles Файлды
AviDeleteFile Файлды
өшіру
aviRecycleFile Файлды корзйнадан
IV.ҚОРЫТЫНДЫ
Қорыта келгенде, мен осы курстық жұмысымды
Delphi-дің мультимедиалық бейнелеулерді жасуға мүмкіндіктер береді.Біз
Delphi көптеген есептерді шешуге, кестелері, графиктері,
Менің курстық жұмысымда Delphi-дің мультимедиалық мүмкіндіктер
Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйінін айтатын
V.ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
С.И.Бобровский. Delphi7) Баженова.И.Ю - Delphi7
Сухарев.М.В. основы Delphi профессиональный подход
А.Я.Архангельский программирование в Delphi7
Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных
Гринзоу Лу. Философия программирования для Windows
Зелковиц М., Шоу А., Гэннон Дж.
Практическое руководство по программированию / Пер.
Фокс Дж. Программное обеспечение и его
Язык компьютера. Пер. с англ, под
2

7 желтоқсан 2019ж.
2008-2018 topreferat.com - Қазақша рефераттар, курстық, дипломдық жұмыстар

^