Місrоsоft Offісе 2000 реферат
№2830МАЗМҰНЫ
1. WІNDОWS ЖҮЙЕСІНДЕГІ ЕХСЕL ПРОГРАММАСЫ
1.1. Ехсеl программасы туралы жалпы мағлүматтар
1.2. Ехсеl программасын іске қосу
1.3. Ехсеl менюімен жұмыс атқару
2. МS ОҒҒІСЕ 2000-НЫҢ ҚЫЗМЕТІ
3. МS ОҒҒІСЕ 2000 ЖҮМЫСЫН БАСТАУ МІСRОSОҒТ ОҒҒІСЕ 2000-ды іске қосу
4. МІСRОSОFT ОҒҒІСЕ 2000-ды МІСRОSОFT ОҒҒІСЕ
панелінен іске қосу
5. МІСRОSОFT ОҒҒІСЕ 2000-нан шығу
6.МІСRОSОFT ОҒҒІСЕ 2000-НАН ЖӘНЕ ОFFІСЕ БОЙЫНША КӨМЕКШІДЕН АНЫҚТАМА АЛУ
7. ОҒҒІСЕ 2000-НЫҢ МЕНЮ, ИНСТРУМЕНГГЕР ПАНЕЛІ ЖӘНЕ ТЕРЕЗЕЛЕРІ
1. WІNDОWS ЖҮЙЕСІНДЕГІ ЕХСЕL ПРОГРАММАСЫЖұмыс түрі: Реферат
Пәні: Соңғы қосылған рефераттар
Жұмыс көлемі: - бет

-----------------------------------------------------------------------------------
https://www.topreferat.com/
РЕФЕРАТТЫҢ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН МӘТІНІ

user
user
2
МАЗМҰНЫ
1. WІNDОWS ЖҮЙЕСІНДЕГІ ЕХСЕL ПРОГРАММАСЫ
1.1. Ехсеl программасы туралы жалпы мағлүматтар
1.2. Ехсеl программасын іске қосу
1.3. Ехсеl менюімен жұмыс атқару
2. МS ОҒҒІСЕ 2000-НЫҢ ҚЫЗМЕТІ
3. МS ОҒҒІСЕ 2000 ЖҮМЫСЫН БАСТАУ
4. МІСRОSОFT ОҒҒІСЕ 2000-ды МІСRОSОFT ОҒҒІСЕ
панелінен іске қосу
5. МІСRОSОFT ОҒҒІСЕ 2000-нан шығу
6.МІСRОSОFT ОҒҒІСЕ 2000-НАН ЖӘНЕ ОFFІСЕ БОЙЫНША
7. ОҒҒІСЕ 2000-НЫҢ МЕНЮ, ИНСТРУМЕНГГЕР ПАНЕЛІ
1. WІNDОWS ЖҮЙЕСІНДЕГІ ЕХСЕL ПРОГРАММАСЫ
1. Ехсеl программасы туралы жалпы мағлүматтар
Бүл сабақта Місгоsоft Ехсеl электрондық кестесімен
1. Функциялар мен формулаларды пайдалана отырып
2. Түрлі-түрлі факторлардың қүжаттарға тигізетін әсерін
3. Тиімді ету мәселелерін шешу.
4. Белгілі бір критерийлерді қанағаттандыратын мәліметтер
5. Графиктер мен диаграммаларды түрғызу.
6. Мәліметтерді статистикалық талдау. Электрондық кестелердің
Місгоsоft фирмасының Ехсеl программасы — кестелік
Ехсеl мүмкіндіктерінің көпжақтылығы оны тек экономика
Бұл программамен жүмыс істеуді үйрену алдында
Электрондық кестенің жұмыс аймағы жолдар мен
2. Ехсеl программасын іске қосу
Ехсеl программасын іске қосу үшін осы
Енді осы стандартты Ехсеl терезесінің элементтерін
Жоғарғы жол — басқару батырмалары бар
Екенші жол — Ехсеl менюі.
Үшінші және төртінші жолдар — Стандартты
Форматтау аспаптар тақтасы.
1-сурет. Электрондық кесте терезесінің алғашқы көрінісі
Бесінші жол — енгізу мен түзету
Терезенің ең төменгі жолы — қалып-күй
3. Ехсеl менюімен жұмыс атқару
Меню жүйесін екпінділеу Win Word программасындағьщай
Ехсеі менюімен жүмыс істеу үшін тышқан
МS - World редакторындағьщай Ехсеl-де де
Енді злектрондық кестенің негізгі үғымдарымен танысалық.
Жол нөмірі — электрондық кестедегі жолды
Багана әрпі — электрондық кестенің бағаналарын
Үяшық — электрондық кестенің мәлімет енгізілетін
Үяшық көрсеткіші — ағымдағы үяшықты анықтайтын
Ағымдағы үяшық — көрсеткішпен белгіленіп түрған
Блок (үялар жиыны, аймағы) —Тіркесе орналасқан
Жүмыс парағымен және кітаппен жүмыс істеу.
Кестені, блоктарды, жолдарды және баганаларды ерекшелеу.
бағананы белгілеу — бағана атына сәйкес
бірнеше бағананы ерекшелеу — алдыңғы шерткен
жолды ерекшелеу — жол нөміріне сәйкес
бірнеше жолды ерекшелеу — алдыңғы шерткен
блокты ерекшелеу — тышқан батырмасын блоктьщ
жүмыс парағын толық ерекшелеу — тышқан
Пернелер көмегімен блокты ерекшелеу үшін Shift
Бір-бірімен тіркесе орналаспаған блоктарды ерекшелеу қажет
— алғашқы үяшықты немесе тіркес үяшықтардың
— Сtrl пернесін басу және оны
— келесі үяшықты немесе блокгы ерекшелеу,
— Сtrl пернесін қоя беру.
Ерекшелеуді алып тастау үшін тышқан батырмасын
2. МS ОҒҒІСЕ 2000-НЫҢ ҚЫЗМЕТІ
Қазіргі заманғы кеңседе күн сайынғы жүмыс
Клиентгермен, әріптестсрмен іскерлестсрмен езара іс-өрекет
1-сурет. МS Оffісе қызметі.
МS Оffісе 2000 қүрамына мәтіндік процессор
Өз дамуының 1993 жылдан бергіде уақыты
3.2-сурет. МS Оffісе дамуы
МІНДЕТ БАЗАЛЫҚ ҚҮРАЛ
Есеп-қисап, шарт, хаттар ... жасау Word
Есептер, талдау жүргізу; кесте-лермен жүмыс істеу
Түсаукесерлер өткізу, таратылатын материалды дайындау РоwегРоіnt
Күнделік дөптерді жүргізу, жүмыс уақытын үйымдастыру,
Шағын баспа пішіндерін жариялауға дайындау Рublisher
Үлкен көлемді деректермен жүмыс істеу Ассезв
Интернеттегі жарияланым WеЬ-беттерін жасауға арналған Ғгоnt
Кеңсе программалары арасынан таңдап алу қойылған
Десте қүрамына кіретін программалардың бәрінің үқсас
3. МS ОҒҒІСЕ 2000 ЖҮМЫСЫН БАСТАУ
МІСRОSОҒТ ОҒҒІСЕ 2000-ды іске қосу
МS Оffісе 2000 дестесін пайдалануға кіріспей
• Wіdоws 95/98 NT есептер панелінің
• Місгоsоft Оffісе панелінен іске қосу
• Wіdоws Проводник программасын шақыру керек
• Алдын ала жасаған жөне жүмыс
• Місгоsоft Оffісе 2000-ды іске қосудың
• Есептер панелівде Пуск батырмасьш шергіп,
• Есептер панелінде Дускбатырмасына шертіп, Создать
Місгоsоft Оffісе 2000 программасьш Wіdоws 95/98
1. Есептер панелівдегі Пуск батырмасын
2. Өздерің жүмыс істегелі отырған
Севдердің алдарьщда тавдалған жаңа файл жасауға
Егер Программы менюіндегі пункттердің көптігінен сендерге
2-сурет. Программы менюіндегі тармақтардың одеттегі шогырлануы
3-сурет. Создать документ Оffісе диалог
1. Есептер панелінде Пуск батырмасын шертіндер.
2. Создать документ Місговой ОШсе
Сонда 3-суретте көрсетілгендей Создать документ
Оffісе диалог терезесі пайда болады.
3. Общие қосымшасына көшіндер.
Егер Місгоsоft Оffісе 2000 файлының ерекше
4. Өздерің жасағыларың келген қүжат
Мысалы, егер Ассеss өте жаңа деректер
5. ОК батырмасын шертіңдер.
Тандалған өздерің қандай да бір бағалы
Егерде 4-пунктті орындау кезінде өздерің жасауға
4. МІСRОSОFT ОҒҒІСЕ 2000-ды МІСRОSОFT ОҒҒІСЕ
панелінен іске қосу
Місгоsоft Оffісе 2000-ды іске қосудың тағы
Місгоsоft Оffісе панеліне белгішелерді қосу
Місгоsоft Оffісе панелі тышқанды бір рет
Місгоsоft Оffісе панеліне белгіше қосу үшін
1. Тышқанның оң жақ батырмасын
2. Настройки (Баптау) командасын таңцандар.
3. Кнопки (Батырма) қосымшасын шертіндер.
4. Добавить файл батырмасын шертіндер. Добавить
5. Өздерің Місгоsоft Оffісе панеліне
Өздеріңе қажетті файлға жеткенше салынған қапшықтарды
6. Добавить батырмасын шертіндер.
Сендер тандап алған белгіше Настройки диалогтық
7. ОК батырмасын шертіндер.
Егер Місгоsоft Оffісе Панеліндегі қандай да
4-сурет. Настройки диалогтық терезесі Місгоsоft Оffісе
Місгоsоft Оffісе панеліндегі Открыть документ Оffісе
Егер монитор терезесінде Місгоsоft Оffісе панелін
1. Місгоsоft Оffісе панеліндегі Открыть
Открыть документ Оffісе диалоггық терезесі пайда
2. Өздерің ашқыларың келген файлды
Егер сендердің ашкыларың келген файл басқа
3. Открыть батырмасын шертіндер.
Экранда редакциялауға немесе қарауға дайын қажетті
Егер 2-пунктті орындау кезінде ашқыларың келген
Сендерге Місгоsоft Оffісе 2000-да жұмыс істеу
• Егер ағымдағы қүжатты
• Егер программадан толық шыққыларың келсе,
Егер соңғы сақтау кезеңінен бастап қүжатта
• Қүжатты сақтау үшін Да батырмасын
• Егер сощы өзгерістерді сақтағыларың келмесе,
• Егер кенет жүмысты аяқтағыларың келмесе,
Місгоsоft Оffісе 2000-мен жүмысты аяқтаудың ең
6. МІСRОSОFT ОҒҒІСЕ 2000-НАН ЖӘНЕ ОFFІСЕ
ОҒҒІСЕ бойынша көмекшімен танысу
Місгоsоft Оffісе 2000 туралы анықтама алу
5-сурет. Оffісе бойынша Көмекшіні бейнелейтін кейіпкердің
Салпаңқулақ деректерді сақтайды
Місгоsоft Оffісе 2000 программаларының бірін (Word,
7. ОҒҒІСЕ 2000-НЫҢ МЕНЮ, ИНСТРУМЕНГГЕР ПАНЕЛІ
Місгоsоft Оffісе 2000-ның қүрамына үстел
Бүл Місгоsоft Оffісе 2000 программасының
Үнемі өзгеретін меню
Місгоsоft Оffісе 2000 менюі командаларын
• Барлық қатынас қүруға болатын командалар
• Неғүрлым күрделі командалар бейнеленбейді (бүл
• Неғүрлым күрделі командалар бірден көріне
Рһоtо Dгаw — бүл Місгоsоft Оffісе
Пайдаланушылардың кейбіреулері менюдің неғүрлым күрделі командаларын
Місгоsоft Оffісе 2000-ның программаларындағы менюді
Місгоsоft Рublisһег менюі жүмысының параметрлерін өзгерту
Настройка диалоггық терезесі көрінеді.
сурет. Настройка диалогтық терезесінде меню жумысы
Word, Ехсеі, РоmегРоіnt, Ассекк жөне Ғrоnt
1. Вид Панели инструментов Настройка командасын
2. Параметры қосымшасын шертіндер.
3. Келесі жалаушалардың бірін қойындар немесе
Менюде алдымен соңғы пайдаланылған комавдалар көрінеді.
Аздаған кідірістен кейін толық менюді көрсету
4. Закрыть батырмасын шертіндер.
Егер Місгоsоft Оffісе 2000 қосымша командаларды
Қос бағдаршасы бар батырма
Стандартты және Пiшімдеу инструменттер панельдерін Рublisһег
Стандартгы жөне Пішімдеу инструменттер панельдерінің өзара
1. Вид Панели инструментов Настройка
2. Параметры қосымшасын шертіңдер.
3. Стандартты панель мен жалаушасын
4. Закрыть батырмасын шертіндер.
Егер Стандартты панелі мен Пішімдеу панелін
Бірнеше тереземен жүмыс істеу
Місгоsоft Оffісе 2000-ның барлық дерліктей программаларының
Дегенмен, бірнеше терезелерді аіпу екі немесе
20 қыркүйек 2019ж.
2008-2018 topreferat.com - Қазақша рефераттар, курстық, дипломдық жұмыстар

^