Corel Draw реферат
№302Тақырыбы: COREL DRAW 12
МАЗМҰНЫ
Кіріспе..........................................................................................................................2
1 Бағдарламаға жалпы сипаттама.............................................................................3
1.1 Құжат терезесі...............................................................................................4
1.2 Графика тақтасы............................................................................................5
1.3 Бейне режимін өзгерту.................................................................................7
2 Сурет салу құралдардың түрлері..........................................................................8
2.1 Freehand және Polysline құралы..................................................................9
2.2 Artistic Media құралы...................................................................................10
2.3 Тіктөртбұрыш пен эллипстің жасалуы (Pectan Tool and Ellipse Tool)....11
2.4 Көпбұрыштар мен жұлдыздар (Polygon Tool).............................................12
2.5 Спиральдар (бұрмалар Spiral tool)................................................................13
3 Тексті енгізу мен оны редактілеу........................................................................15
3.1 Мәтінді енгізу ...............................................................................................15
3.2 Мәтінді контурды жағалай орналасуы........................................................16
4 Интерактивті құралдар.........................................................................................17
4.1 Интерактивті құйма......................................................................................17
4.2 Градиентті құйма..........................................................................................18
4.3 Өрнек құйасы................................................................................................19
4.4 Post script……………………………………………………………………20
4.5 Interactive Transparency(Мөлдітлік) құралы...............................................21
5 Өтпелер-перетекания........................................................................................... 22
5.1 Interactive Blend құралы...............................................................................22
5.2 Тегіс объектілерге ауқымдық беру.............................................................24
5 Осы құралдарды пайдаланып объекті құру......................................................27
Қорытынды.............................................................................................................. 29
Қолданылған әдебиеттер тізімі ………………………………………………… .30
1
Жұмыс түрі: Реферат
Пәні: Информатика
Жұмыс көлемі: - бет

-----------------------------------------------------------------------------------
https://www.topreferat.com/
РЕФЕРАТТЫҢ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН МӘТІНІ

Тақырыбы: COREL DRAW 12
МАЗМҰНЫ
Кіріспе..........................................................................................................................2
1 Бағдарламаға жалпы сипаттама.............................................................................3
1.1 Құжат
1.2 Графика тақтасы............................................................................................5
1.3 Бейне режимін
2 Сурет салу құралдардың
2.1 Freehand және
2.2 Artistic Media
2.3 Тіктөртбұрыш пен эллипстің
2.4 Көпбұрыштар мен жұлдыздар (Polygon
2.5 Спиральдар (бұрмалар Spiral tool)................................................................13
3 Тексті енгізу мен
3.1 Мәтінді енгізу ...............................................................................................15
3.2 Мәтінді контурды жағалай орналасуы........................................................16
4 Интерактивті құралдар.........................................................................................17
4.1 Интерактивті құйма......................................................................................17
4.2 Градиентті құйма..........................................................................................18
4.3 Өрнек құйасы................................................................................................19
4.4 Post script……………………………………………………………………20
4.5 Interactive Transparency(Мөлдітлік) құралы...............................................21
5 Өтпелер-перетекания........................................................................................... 22
5.1 Interactive Blend құралы...............................................................................22
5.2 Тегіс объектілерге ауқымдық беру.............................................................24
5 Осы құралдарды пайдаланып
Қорытынды.............................................................................................................. 29
Қолданылған әдебиеттер тізімі ………………………………………………… .30
КІРІСПЕ
1985 жылдан бастап Майкл
Әр илюстрацияда жұмыс жасау белгілі
Бағдарламаға жалпы сипаттама.
Интерфейске шолу.
Жұмыс үстелінің элементтері Corel DRAW
1-сурет
сурет. Corel DRAW 12 бағдарламасының
Графика
Тақтасы
бет есепші
Айналдыру жолдары
Ол суреттің үстімен қозғалуға мүмкіндік
Негізгі жұмыс жасау құралы құрал-саймандар
Түс палитрасы.
Түс палитрасы түс контурын немес
Палитра түсін 3 жолға ұлғайтуға
Құрал-саймандар тақтасы.
Құрал-саймандар тақтасы Corel DRAW-дағы көбірек
Құрал-саймандар тақтасын ашу үшін конткстік
Құжат терезесі, контур және құйма,
Экранның көп бөлігін құжат терезесі
Редактрлеу режимінде бір уақытта салынған
Каркас режимінде тек суреттің контуры
Негізгі меню
Негізгі меню экранның жоғарғы бөлігінде
Сызғыштар.
Объектіні өлшеу үшін сызғышты құжат
Қалып-күй қатары
Қалып-күй қатарынада жекеленген объектілер немесе
Графика тақтасы.
Графика тақтасы Corel DRAW-дағы құралдарға
2-сурет
Таңдау.
Объектіні таңдау оны өзгерту.
Форма.
Негізгі объектіні редактрлеу ашылған кезде
Масштаб.
Құжатты көргенде оның масштабын өзгертуге
Қисық сызық.
Сызықтарды, қисық және супер сызықтарды
Тік көлем.
Тік көлемдерді салу. Тік көлем
Тік бұрыш.
Тік бұрыштар мен шаршылар салу.
Эллипс.
Эллипстер мен шеңберлер саламыз.
Көпбұрыштар.
Көпбұрыштарды салғанда мысалға жұлдызды алсақ
Фигуралық мәтін.
Фигуралық мәтінді қосу. «Жай мәтін»
Контур.
Объектінің нұсқасын өзгерту.
Құйма.
Объектінің құймасын өзгерту. Экранның кез
Егер тақта экранның ортасында орналасса,
Саймандар кішкентай үшбұрыштар мен жабдықталған
Бейне режимін өзгерту
Көру режимінде жасалған объектілерді көру
Онда 5 түрлі режим бар.
Normal (Жәй) режимінде объектінің нақты
Draft (Черновой) режимінде күрделі растровые
Enhanced (Ұлғаймалы) – режмі жоғары
Wri Frame (Контурлық) – режимінде
Simple WriFrame (Упрощенный контурный) режимінде
Обьектіні түзету тәсілі тор және
Құжаттағы объектіні түзету үшін торды
Тор.
Үзік сызықтар жинағы, біркелкі экранда
Бағдарлаушы.
Көлденең, қиғаш және тік сызықтар,
Бет есепшісі.
Тұрған қүжаттың бет саны есепшіснен
Басқа бетке көшу немесе
Есепші батырмалары.
Сандық өрістегі мәндерді тышқанның көмегімен
Ярлыктар.
Кейбір диалог терезелері бірнеше жинақтардан
Ерікті сурет салу. Freehand Tool
Бұл құралды таңдап тышқанды басулы
9-сурет. Салынған кездегі қисық пен
Түзулердің кесінділерімен де салуға болады.
Келесі шертпе түзу кесіндісін өңдеуді
Түзу кесінділерінен тұратын сынық түзу
Егер еркні көпбұрышты салу керек
Атрибут панелінде салынған сызықтың кейбір
10-сурет. Панел атрибутындағы еркін сурет
Қаламұшпен салу. Artistic Media Tool
Құрал тұйық контур салу үшін
11-сурет. Әр түрлі құламұшпен сурет
Тік төртбұрыш пен элипстің
Бұл құралдармен жұмыс істеу өте
Егер тіктөртбұрыш пен элипсті жасаған
шеңберді жасаймыз. Дайын пішіндерге Shape
3 сурет. Төтртбұрыштың бұрышын дөңгелктеу
Тышқанды төртбұрыштың бір бұрышына апарып,
Элипсті дөңгелектеу кезінде Shape Tool
Жаңа жасалған пішінде екі демеу
4 сурет. Shape Tool (Түрін
Көпбұрыштар мен жұлдыздар. Polygon Tool
Бұл құралды қолдану тік бұрышты
5-сурет. Жұлдыз бен көпбұрыш салудағы
Жұлдыз тәртібі тек жұлдызға ғана
6- сурет. Тоғыз сәулелі жұлдыздың
Жұлдыз бен көпбұрышты редакциялау атрибуттар
(7-сурет).
7-сурет. Пішінін өзгерту құралы арқылы
Спиральдар (Бұрмалар). Spiral Tool құралы
Спираль жасаудың біререкшелігі бар: атрибут
Ұлғайту коэффиценті (Spiral Expansion factor)
Мәтінді енгізу. Text Tool құралы.
Бағдарламада екі түрлі мәтінді объектілер
Өзгерістер әріптерді кескін кескін үйлесімінде
Блочный мәтін контейнер оболочкасы сияқты,
Тақырыптамалық пен блочный мәтіндерді енгізу
12-сурет. Мәтінге тән элементтер
Параметрлерді нақты реттеу үшін пішімдеу
Тақырыптамалық пен блочный мәтіннің модификациясы
Кернигті реттеу үшін вертикалді жылжуды
13-сурет. Жеке диалог терезесі арқылы
Оның негізгі маркерін тышқанмен таңдап,
Жеке символдарды кейбір бұрыштарға бұруға
Мәтіннің контурды жағалай орналасуы.
Мәтінді эффектілеудің ішінде ең көп
Егер мәтінде Pick Tool (Таңдау)
Ашылған тізім Text Orientation (Мәтін
Text Placement (Контур бойымен ығысу)
Place on other side (Арғы
Интерактивті құралдар.
Интерактивті құйма. Interactive Tool құралы.
Экранның оң жағында орналасқан палитра
Ашылған тізімнен қандай түс модулін
14-сурет. Біркелкі құйманың түсін реттеу
Бірақ ең қызығы – алдыда!
Градиентті құйма.
Бұл құйма үшін объектіні Interactive
Атрибут панелі көмегімен градиентті құйманың
15-сурет. Әр түрлі градиентті құймаларға
Егер интерактивті элементтредің мүмкіншіліктері көркем
16-сурет. Диалог терезесінің көмегімен градиентті
Өрнек құймасы.
Панел атрибутында ашылған тізімнен контурды
Two Color (Екі түсті өрнек)
Full color Pattern (Көп түсті
Bitmap Pattern (Растровый өрнек)
Үш түрдің бәрінің де атрибут
Панел атрибутымен басқару ыңғайлы, бірақ
17-сурет. Өрнек құймасының параметрлерін интерактивті
PostScript құймасы
Интерактивті құйма тобының ішіндегі соңғысы.
Ол контурдың ішінде орналасады. Егер
мүмкіншілігі атрибут панелінде ашылады. Қолдану
Мөлдір түсті өзгерту. Interactive Transparency.
Ойын түсіне еліктейді, ол нақты
Corel Draw 12 векторлық редакторінде
18-сурет. Мөлдірлікті басқару үшін интерактивті
Ellipse Tool (Эллипс) құралымен жасыл
19- сурет. Атрибут панелінде мөлдірлікті
Ашылған тізімнен біртекті мөлдір түрін
Мөлдір орнатылатын объектінің біркелкі болуы
Мөлдірді өзгерту құралы көмегімен билики
(Pattern) өрнегі мен (Texture) текстура
Переходы (Өтпелер). Interactive Blend құралы.
Бұл құрал Tool box құрал
Олар:
Blend (Өтпе)
Contour (Ореол)
Distortion (Бұрмалау)
Envelope (Огибающая)
Extrude (Вывадвливание)
Drop Shadow (Көлеңке)
Transparency (Мөлдір)
Interactive Blend Tool (Өту) құралы
Өтуді жасау үшін екі эллипс
20-сурет. Объекті арасындағы интерактивті құрал
Екі эллипс арасында аралық объектілер
26 сурет. Өтудің сызықтығын өзгерту.
Өтудің тағы бір тәсілін жасап
21-сурет. Өту траекториясының динамикалық қалыптасуы:
Егер тышқан батырмасын жіберуге асықпасақ,
Жөндеу үзік сызығы, енді қисыққа
Interactive Blend Tool (Өту) құралымен
23-сурет. Алдын ала салынған контур
Салынған эффектіні нақты жөндеу үшін
Интерактивті өту жасаған кездегі атрибут
Объектіні контур бойымен орналастырудың екі
Тегіс объектілерге ауқымдық беру. Interactive
Тегіс объектілерге ауқымдық беру басқаша
24-сурет. Үш көлемді объектіні выдавливание
Енді ауқымды объектінің денесін шертеміз.
25-сурет үшауқымды объектінің айналуы.
Interactive Extrude Tool құралын таңдаған
26-сурет жиылыс нүктелерін өзгерту кезінде
Interactive Envelope Tool құралымен жасалған
Interactive Drop Shadow құралымен жасалған
Мұздағы жазу
Бұл мысалда біз
таңдаймыз.72пунктін таңдап
Shape құралын таңдаймыз.
Shape құралын жұмысқа келтіру үшін
Жұлдыздарға келейік: Polygon құралын таңдап,
Осы сияқты амалдарды пайдаланып суреттегідей
27-сурет
28-сурет
Қорытынды
Қорыта айтқанда пакеті қуатты құралдар,
Қолданылған әдебиеттер тізімі
Петров, С. Попов, CorelDRAW! 12
Рик Олтман, CorelDRAW! 6 для
Дик Мак-Клелланд, CorelDRAW!6 для “чайников”.
Н. Николь, Р. Альбрехт, CorelDRAW!
Ковтанюк Ю.С., Corel DRAW 10
1
Көпбұрыш салу
Көпбұрыш тәртібі
Жұлдыз салу
Жұлдыз тәртібі
Айналым саны
Логорифмикалық спираль
Біркелкі спираль
Логорифмикалық спиральді ұлғайту коэффиценті
8-сурет. Спираль салудағы тән элементтер
Стиль
Шегініс
Қаріп
Гарнитура
Өлшем
Сызықтығы
Түзегіш
Редакциялау
Редакциялау
Басылмайтын символдарды көру
Маркерлер
Мөлдір
түрі
Мөлдір
дәрежесі
Мөлдірді
болдырмау
Мөлдірді
қыстырмау
Мөлдір
режимі
Бұрыш бұрылымы
Қадам санын қою
Координаттар
Түсті өту
Сызықтықты басқару
Объектінің өтуін алмастыру
Өлшемдер
Объект арасындағы арақашықтықты қою
Ілгек,
Ілмек
Қосымша параметрлер
Өту траекториясын алмастыру
Өтуді өшіру
Сызық стилі
Қисықты бөлу
Контурды тұйықтау
Пішін басы
Тегістеу дәрежесі
Меню жолы
Стандарт панелі
Атрибут панелі
Сызғыш бағыты
Жұмыс беті
Түрі - огибающий
(деформация по касательным)
Еркін огибающий режимі
(деформация по касательным)
Симметриялық эффект
Тік деформацияланған доға
Тақырыптамалық мәтінге огибающийді қолдану
Пішін соңы
Сызық қалыңдығы


17 қаңтар 2020ж.
2008-2018 topreferat.com - Қазақша рефераттар, курстық, дипломдық жұмыстар

^