Delphi реферат
№307


A??inoie naaa?oa?
Computer1
User
Жоспар - www.topreferat.com
1.2.1 Енгiзу терезесiнен мәлiметтердi енгiзу 5
1.2.3 Диалогтiк терезе алаңынан енгiзу 6
1.3.1 Нәтиженi хабарлау терезесiне шығару 6
1.3.2 Диалогтiк терезеде шығару 8
1.4.1 Полиморфизм және виртуалды әдiстер 8
1.8.1 Анықтамалық жүйе 11
2.5.1 Файлдық жүйе компоненттерi 17
2.7.1 Жаңа форманы ашу 19
2.7.2 Форманы ашу 19
2.7.3 Формадан текстiк редакторына көшу және керiсiнше 20
2.7.4 Программада форманы құрудың әдiсi 20
2.7.5 Форманы текст күйiнде көрсету 20
2.7.6 Форманың қасиеттерiн өзгерту 21
2.7.7 Формаға компоненттер орналастыру және оның қасиеттерiн өзгерту 21
2.7.8 Формадағы компоненттi жою және оны буферге көшiру 22
2.7.9 Форманы жою және жабу 22
2.7.10 Форма құрастырушысының локальды мәзiрi 22
2.8.1 Форманы баспаға шығару 23
2.8.2 Printer объектiсiне енуге рұқсат 24
2.8.3 Текстi баспаға шығару 24
2.8.4 Quick Report компоненттерi 25
2.9.1 Компиляция уақытының қатесi 27
2.9.2 Компилятордың ескертулерi және процедуралары 27
2.9.3 Қосымшаны бағдарламалау ортасынан орындату 27
2.9.5 Қосымша орындалу уақытының қателерi 28
2.9.6 Қосымша үшiн ерекше белгi жасау 29
2.9.7 Қосымшаны орналастыру 29
2.10.2 Бағдарламаны трассировкалау 32
2.10.3 Бағдарламаның тоқату нүктелерi 33
2.10.4 Тоқтату нүктелерiн қосу 33
2.10.5 Тоқтату нүктесiнiң мiнездемелiк өзгеруi 34
2.10.6 Тоқтату нүктесiн жою 34
2.10.7 Айнымалылар мәнiн бақылау 34Жұмыс түрі: Реферат
Пәні: Информатика
Жұмыс көлемі: - бет

-----------------------------------------------------------------------------------
https://www.topreferat.com/
РЕФЕРАТТЫҢ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН МӘТІНІ
A??inoie naaa?oa?
Computer1
User
Жоспар
1.2.1 Енгiзу терезесiнен мәлiметтердi енгiзу
1.2.3 Диалогтiк терезе алаңынан енгiзу
1.3.1 Нәтиженi хабарлау терезесiне шығару
1.3.2 Диалогтiк терезеде шығару 8
1.4.1 Полиморфизм және виртуалды әдiстер
1.8.1 Анықтамалық жүйе 11
2.5.1 Файлдық жүйе компоненттерi 17
2.7.1 Жаңа форманы ашу
2.7.2 Форманы ашу 19
2.7.3 Формадан текстiк редакторына
2.7.4 Программада форманы құрудың әдiсi
2.7.5 Форманы текст күйiнде көрсету
2.7.6 Форманың қасиеттерiн өзгерту
2.7.7 Формаға компоненттер орналастыру және
2.7.8 Формадағы компоненттi жою және
2.7.9 Форманы жою және жабу
2.7.10 Форма құрастырушысының локальды мәзiрi
2.8.1 Форманы баспаға шығару
2.8.2 Printer объектiсiне енуге рұқсат
2.8.3 Текстi баспаға шығару 24
2.8.4 Quick Report компоненттерi 25
2.9.1 Компиляция уақытының қатесi 27
2.9.2 Компилятордың ескертулерi және
2.9.3 Қосымшаны бағдарламалау ортасынан орындату
2.9.5 Қосымша орындалу уақытының
2.9.6 Қосымша үшiн ерекше белгi
2.9.7 Қосымшаны орналастыру 29
2.10.2 Бағдарламаны трассировкалау 32
2.10.3 Бағдарламаның тоқату нүктелерi
2.10.4 Тоқтату нүктелерiн қосу 33
2.10.5 Тоқтату нүктесiнiң мiнездемелiк
2.10.6 Тоқтату нүктесiн жою 34
2.10.7 Айнымалылар мәнiн бақылау 34
КІРІСПЕ
Қазiргi кезде компьютер әлемiнде бағдарламалау
Бұл сұраққа жауап беру оңай
Turbo Pascal-ды жетiлдiре отырып, Borland
Уақыт келе Turbo Pascal-да объектiлi-бағытталған
International фирмасы Delphi 5.0
1 Delphi-де бағдарламалау
1998 жылы Inprise Corporation фирмасы
Windows операциялық жүйесiнде Паскаль, Си
Кейiнгi кездегi дамып келе жатқан
Пакет Delphi қиын программаларды программалаудың
Жобалау стадиясында бiрнеше файлдар құрастырылып
Программаның жұмыс iстеу стадиясында әртүрлi
Delphi-дiң жұмыс барысында жоғарыда
Осы айтылғандардың бәрiн келесi
DLL-
кiтапханасы
Программалар
Орындау стадиясы
Компоненттер
пакетi
Стандартты
модулдер
Жобалау стадиясы
1- сурет. Delphi-дегi программа компоненттерiнiң
1.1 Delphi аймағы
Delphi-де дайын бөлiктердi бiрiктiру арқылы
Delphi-дегi программалаудың бiр ерекшелiгi, прошраммист
Программаны құруды клавиатура және mouse
Windows-тың жұмыс аймағында- монитор экранындағы
Немесе "Выполнить" (орындау) командасын қолдануға
C:\Program Files\Borland\Delphi_4\Bin\ Delphi_32.exe
Бұл жолды енгiзудiң оңай жолы
Delphi-дiң программалау аймағының
· Басты терезе:
- басты мәзiр (меню),
- құрал- саймандар панелi,
- компоненттер палитрасы,
· Текстiк редактор (Code Editor);
· Форма құрастырушы (Form);
· Жоба администраторы (Project Manager);
· Обьектiлер инспекторы (Object Inspector);
· Компоненттер кiтапханасы (Component Library);
· Обьектiлер архивы (Object Repository);
· Обьектiлердiң навигаторы (Browser);
· Мәзiр конструкторы (Menu Designer);
· Встроенный отладчик;
· Локальды мәзiр;
· Анықтама жүйесi.
Бұл айтылған компоненттерден басқа Delphi-дi
Delphi-де бағдарламалауда бағдарламашының жұмысы
1.2 Мәлiметтердi енгiзу
Бағдарлама бастапқы мәлiметтрдi енгiзу терезесiнн,
1.2.1 Енгiзу терезесiнен мәлiметтердi енгiзу
Қолданушымен енгiзiлген оралу мәнi жол
Айнымалы:=Input Box(аты,көмек,мәнi);
Мұндағы,
Айнымалы-мәнi енгiзу терезесiнен алынатын, түрi
Аты-енгiзу терезесiнiң атының текстi;
Көмек-хабарды түсiндiрушi текст;
Мән-экранда енгiзу терезесiнiң пайда болу
S:= Input Box(‘ фунттар-килограмдар‘,’фунтта
Бұл нұсқауда келесi түрмен орындалады:
1. Экран мониторында енгiзу терезесi
2. Енгiзу алаңынан сан(клавиатурадан терiледi)
3. Мұнда енгiзу терезесiнiң комадалар
· ОК пернесiндегi басу енгәiзiлген
· Cancel пернесiндегi басу
көрсетiлген, оның аргументi ретiнде (берiлген
Тағыда бiр Input Box функциясының
S:= Input Box(‘ фунттар-килограмдар‘,’фунтта салмақты
Funt:=StrToFloat(S);
1.2.3 Диалогтiк терезе алаңынан енгiзу
Мәлiметтердi диалогтiк терезе алаңынан енгiзу
a:=StrToFloat(Edit1.Text);
мұндағы Text параметрi бұл-алаңда тұратын
1.3 Мәлiметтердi шығару
Бағдарлама нәтиженi хабарлау терезесiне, диалогтiк
1.3.1 Нәтиженi хабарлау терезесiне шығару
Бұл үрдiс Show Message немесе
Show Message(хабарлама);
Хабарлама тұрған жерде-өрнек, оның
Show Messageпроцедурасымен шығатын хабарлау терезесiнiң
Message Dlg функциясы неғүрлым икемдi.
Жалпы түрде:
Таңдау:= Message Dlg (хабарлама, түрi,
Мұндағы:
· Хабарлама-хабарды шығаратын текст;
· Түрi-хабардың түрi;хабарлама ақпараттық,сақтандырушылық немесе
Хабарлама түрiн анықтайтын атаулы константалар
Константа Хабарлама түрi Белгi
Mt Warning Көңiл аудару
Mt Error Қате
Mt Information Ақпараттық
Mt Confirmation Бекiту сұанысы
Mt Cusstom Күнделiктi қолданушы хабарламасы,
· Тiзiмдер пернелерi-пернелердiң түрiн және
Атаулы константалар тiзiмдерi
Константа
Mb Yes Yes
Mb No No
Mb Ok Ok
Mb Cancel Cancel
Md Help Help
Mb Abort Abort
Mb Retry Retry
Mb Ignore
Mb All Ignore
All
Мысалға, Ok және Cancel
үшiн пернелер тiзiмi келесi екi
[mb Ok,mb Cancel]
· Анықтама контекстi хабарлама терезесi
1.3.2 Диалогтiк терезеде шығару
Ақпаратты шығару үшiн тағайындалған диалогтiк
бөлiгi шығару алаңы немесе өлшем
1.4 Әдiс
Класс әдiстерi (функциялар мен процедуралар)
Professor.show нұсқау professor объектiге show
Класс әдiстерi бағарламада қарапайым үрдiс
1.4.1 Полиморфизм және виртуалды әдiстер
Полиморфизм-әртүрлi кластарға кiретiн, әдiстер үшiн
¶ш класс анықталған болып, оның
Төменде әрбiр класс үшiн
Бағдарламадағы адамдар тiзiмiн Tperson класс
List: array [1…szl]of Tperson;
Бұндай етiп тiзiмдi хабарлауға болады,
Бағдарламаның жұмыс iстеу барысында
Келесi бағдарлама, қарастырылып кеткен Tperson
Қосу (Button1) пернесiнiң басылуымен iске
Тiзiм (Button2)пернесiн басып, Tform1.Button2Click үрдiсi
1.5 Инкапсуляция және объект
Инкапсуляция деп - тек класс
Object Pascal–да объектiлер даласына мүмкiндiктiң
Кластарды жазғанда қасиет атының алдына
Төменде екi name және address
Қасиет мәнiн орналастыру бағдарламасында обьектiде
жазсақ жеткiлiктi.
Компилятор келтiрiлген қасиет мәнiн теңестiру
Бағдарламада қасиеттi қолдану сырттай алғанда
Келтiрiлген TTPerson обьектiнiң конструкторы обьект
1.6 Protected және Private директивтерi
Кластардың элементтерiн жариялануынан басқа (дала,
Protected секциясында хабарланған класс элементтерi
Private секциясында хабарланған класс элементтерi
1.7 Delphi код редакторы
Delphi код редакторы автоматты түрде
Негiзгi сөздерден басқа код редакторы
Бағдарламашы коментаридiң жабылатын символын енгiзгеннен
1.8 Контекстi тәуелдi анықтамалық жүйе
Код редакторы бағдарлама текстi теру
Мысалы: егер бағдарлама текстiк теру
1.8.1 Анықтамалық жүйе
Бағдарлама текстiн теру кезiнде бағдарламалау
Анықтама алудың басқада жолы бар,
2 Delphi-дегi файлдық қолдау
2.1 Файлдық көмек
Бағдарламалардың көптегенi үшiн файлдарда мәлiметтердi
Сонымен бiрге файлдық қолдаудың
· Object Pascal тiлiнiң файлдық
· VCL жағынан файлдық
· Dbase және Parodox таблицасы
2.2 Паскаль тiлi және файлдары
Паскаль тiлi басқа осы сияқты
type
IntFile:file of integers;
IntFilei:IntFile;
Одан басқа, file кiлттiк сөзiн
Тағы бiр вариант ретiнде сiз
Файлдық айнымалының анықталғаннан кейiн
Delphi файлдарды басқару функцияларының төменде
Append, AssignFile, BlockRead, BlockWrite, ChangeFileExt,
Бұл функциялар стандартты Паскалда анықталынбаған
2.3 Текстiк файлдарды өңдеу
Неғұрлым кең қолданылатын файлдар форматының
Print мысалының формасына PrintDialog компонентi
Ендi форманың Print кнопкасы Print
Негiзгi амал текстiк файлдың айнымалысын
Ендi сiздер Rewrite үрдiсiн файлға
Rewrite (PrintFile);
Writein (PrintFile, Lavel1.Caption, ’’, DBEdit1.Text);
Writein (PrintFile, Lavel2.Caption,’’, DBEdit2.Text);
CloseFile (PrintFile);
Жоғарыда айтылып өткендей, Тry блогына
var
OutputFile:TextFile;
begin
{Print диалогтiк панелiн суреттеу}
if PrintDiolog 1.Execute
{егер чекбокс Print to File
if PrintDialog1.PrintToFile then begin
{файлдың атын таңдау}
if SaveDialog1Execute then{текстi файлға шығару}
AssignFile(OutputFile,SaveDialog.FileName)
end
else begin
{принтердi файлға тағайындау}
AssignPm(OutputFile);
{шрифтi орнату және жазуды шығару}
Printer.Canvas.Font:=Font;
end;
try Rewrite(OutputFile);
writeln(outputFile,Lavel1.Caption,’’,DBEdit1.Text);
writeln(outputFile,Lavel2.Caption,’’,OBEdit2.Text);
finally CloseFile(PrintFile);
end;
end;
end;
PrintAll кнопкасы шығару амалдарыны неғұрлым
ProcedureTNavigator.TableToFile(var Tfile:TextFile);
var
Bookmerk:TBookmark;;
begin
{жаңа белгiнi құра отырып, ағымды
Bookmark:=Table1.GetBookmark;
Table1.DisavleControls;
try Rewrite (TFile);
Table1.First;
while not Table1.EOF do begin
{бос жолмен екi алаңды шығару}
writeln(Tfile,’Country:’,Table1.FiledByName(‘Name’).AsString);
writeln(Tfile,’Capital:’,Table1.FiledByName(‘Capital’).AsString);
writeln(TFile);
Table1.Next;
end;
finally
{белгiге оралу және оны жою}
Table1.GotoBookmark(Bookmark);
Table1.FreeBookmark(Bookmark);
Table1.EnabledControls;
CloseFile(TFile);
end;
end;
Егер сiз Print to File
ProcedureTNavigator.PintAllButtonClick(Sender:Tobject);
var File1:TextFile;
begin
if PrintDialog1.Execute then
if PrintDialog1,PrintToFile then
if SaveDialog1.Execute then { нақты
AssignFile(File1,SavedDialogt.FileName);
TableToFile(File1);
end;
end else
{ принтердi файлға тағайындау }
AssignPrn(File1);
{фрманың шрифтын орнату және
Printer.Canvas.Font:=Font;
TableToFile(File1);
end;
end;
Бұл мысалда сiздер жiбере аласыздар,
2.4 Ерiктi емес формат мәлiметтерiн
Текстiк файлдарды қолданумен қатар сiздер
Файлда бүтiн сандар тiзбегiн қалай
Оларды жәй файлдан оқи немесе
SaveFile: file of Integer;
Содан кейiн, сiзге файлдың айнымалыны
var S: TfileStream;
begin
if OpenDialog1.Execute then begin
S:= TfileStream.Create(OpenDialog1.FileName,fmOpenRead);
try
{S ағымын пайдалану} finally
end;
end;
end;
Осы кодтағы көрсетiлгендей, Create әдiсi
Procedure CopyFile(SourseName,TargetName;String);
var Stream1,Stream2:TfileStream;
begin
Stream1:=TfileStream.Create(SourceName,fmOpenRead);
Stream2:=TfileStream.Create (TargetName, fmOpenWrite or fmCeate);
Stream2.CopyFrom(Stream1Stream2.Size);
T.Free;
S.Free;
end;
Ағындарды пайдаланудың келесi маңызды ерекшелiгi
2.5 Delphi компоненттерiндегi файлдық қолдау
Delphi Паскаль тiлiнiң стандартты
Компоненттердiң көптеген кластары SaveToFile және
2.5.1 Файлдық жүйе компоненттерi
Delphi файлдық жүйе компоненттерi Win
· Directory Exists каталогтың бар
· Force Directories бiр
· Select Directory Delphi-
2.6 Мјлiметтер аєымы
Delphi-дiң басқа қызықты жағы,
VCL Tstream абстрактылы класын және
Delphi –дiң Help файлыда көп
function Read(var Buffer;Count; Longhint):Longint;
function Write(const Buffer;Count;Longhint):Longint;
function Seek(Offset;Longhint;Orign:Word):Longint;
procedure ReadBuffer(var Buffer;Count;Longint);
procedureWriteBuffer(constBuffer;Count;Longint);
function Copy From(Source:Tstream;Count;Longint);
function ReadComponent(InStance:Tcoroponent):TComponent;
function ReadComponentRes(InStance:Tcomponent):TComponent;
procedureWriteComponent(InStance:Tcoroponent);
procedureWriteComponentRes(constResName:String;
Instance:Tcomponent);
procedureReadfiles Header;
Бұл функцияның үлкен бөлiгi компоненттермен
2.7 Форма ўрастырушы
Форма құрастырушы- жобаның формасын
үшiн арналған.
Форм - деп жобаланатын программаның
Форманың барлық көрiнетiн компоненттерi екi
Z-тәртiбi: Delphi-де әрбiр соңғы таңдап
Tab-тәртiбi: Бұл тәртiп бойынша, егер
Форма жобаның қосымша бөлiгi, сондықтан
Форманың мiнездемелерi (құрамы, өлшемi,
Жобаның құрамында бiрнеше форма
Форма құрастырушы форма құрастырғанда келесi
· Форманың қасиеттерiне бастапқы
· Формаға жаңадан компоненттердi қосады
· Форманың компоненттерiнiң қасиеттерiне,
· т.б.;
2.7.1 Жаңа форманы ашу
Жаңа жобаны ашқан кезде автоматты
Жобаға жаңа проект қосу үшiн
q Басты мәзiрдiң File\New
q Жобаның элементтерiн таңдау терезесi
q Құрал-сайман панелiндегi New Form
Жоғарыда айтылған мүмкiндiктердi қолданғанда ешқандай
2.7.2 Форманы ашу
Жобаны ашқан кезде бiрден оның
Егер жобаға бұрын ашылған форманы
· Басты мәзiрдiң Project\ Add
· Стандартты құрал-сайман панелiндегi Add
Ашылған файлдың атын таңдау терезесiне
2.7.3 Формадан текстiк редакторына
Егерде кез келген бiр модуль
2.7.4 Программада форманы құрудың әдiсi
Кез-келген жобаның формасы, негiзгi формадан
Алғашында барлық форма программаны жұмыс
Форманы құрылу процесi мен
2.7.5 Форманы текст күйiнде көрсету
Кез келген форманы графикалық
Ал форманың графикалық түрiне келтiрiлуi
2.7.6 Форманың қасиеттерiн өзгерту
Форма құрастырғышын қолдана отырып,
Форманы активтендiру үшiн, тек қана
2.7.7 Формаға компоненттер орналастыру және
Формаға компоненттер орналастырған кезде оның
Формаға компоненттердi компоненттер кiтапханасынан орналастыруды
Бiрiншi әдiс - компоненттер палитрасындағы
Екiншi әдiс- басты мәзiрдiң View\Component
Кез келген компонента формада
Компонеттi формада жылжыту үшiн келесi
· Mouse-пен оның кез келген
· Ctrl клавишасын басып тұрып
· Обьетiлер инспекторы арқылы Left
· Форма құрастырушының локальды
Компонеттiң көлемiн өзгерту үшiн келесi
· Mouse-пен компоненттiң төртбұрышты қара
· Shift клавишасын басып тұрып
· Обьетiлер инспекторы арқылы Height
· Форма құрастырушының локальды мәзiрiнiң
· т.б.;
2.7.8 Формадағы компоненттi жою және
Компоненттi жою үшiн басты мәзiрдiң
Жойылған компоненттi керек жағдайда басты
Егер компоненттi буферге оны жоймай-ақ
2.7.9 Форманы жою және жабу
Форма белгiленген бiр файлға қарасты
2.7.10 Форма құрастырушысының локальды мәзiрi
Форма құрастырушысының локальды мәзiрiнiң компонетке
Форма құрастырушысының локальды мәзiрiнде келесi
Align to Grid (Сеткаға байланысты
Bring to Front (жоғары (үстiне)
Send to Back (астына (соңына)
Align (түзеу)- командасы басты мәзiрдiң
Size (өлшемiн беру)- командасы басты
Scale (масштабын беру) - командасы
Tab Order (Tab-тәртiбi) - командасы
Creation Order (көрiнбейтiн компоненттер құру
Flip Children (компоненттердiң көрiнуi)
Add to Repository (обьектiлер архивiне
View as Text (текст көрiнiсiнде
2.8 Delphi осымшасын баспаєа
2.8.1 Форманы баспаға шығару
Delphi-де орындалу кезеңіндегi форманы баспаға
Procedure Tform.PrintButtonClick(Sender:Tobject);
begin
Print;
end;
Бұл кодты ағымды принтер, форманың
Print әдiсiн шақырмас бұрын
Бұл қасиеттiң басқа екi мүмкiн
параметрiн қолдансаңыз, нәтиже барлық беттi
PrintScale қасиетiндегi poPrineToFit
2.8.2 Printer объектiсiне енуге рұқсат
Delphi бағдарламасында неғұрлым күрделi амалдар
Printer объектiсiн принтерге қатысты
Холосты қолданып тапсырманы баспаға жiберу
2.8.3 Текстi баспаға шығару
Егер бiз текстi формада жаңадан
Текстi баспаға шығарудың басқа әдiсi
Дегенменен тегiн билет үшiншi әдiсте
Procedure TnotesForm7PrintClick(Sender:TObject);
var
PrintFile:TextFile;
I:integer;
begin
if PrintDialog1.Execute then
begin
{файлға принтердi тағайындау}
AssignPrn(PrintFile);
Rwrite(PrintFile);
{шрифты орналастыру}
Pinter.Canvas.Font:=Memo1.Font;
{memo объектiсiнiiң бүкiл текстiн принтер
For i:=0 to Memo1.Count-1
Writeln(PrintFilr,Memo1.Lines[i]);
System.CloseFile()PrintFile);
end;
end;
2.8.4 Quick Report компоненттерi
Quick Report бұл - есеп
Quick Report форманы есеп беруде
Quick Report қолдануда есеп
Есеп берудi құру үшiн бiз
Quick Report жиынынан мәлiметтер
Printer объектiсiнiң Canvas компонентiн есеп
Мәлiметтер базасымен байланысқан формамен жұмыс
2.9 Компиляция
Оқиғаны өңдеу процедурасының текстiн
2.9.1 Компиляция уақытының қатесi
Компиляция кезiнде бағдарлама синтаксистiк қателерiн
Бiрiншi қате бұл компилятормен
Ok пернесiн басу арқылы Compiling
2.9.2 Компилятордың ескертулерi және
Бағдарламада компилятор дәл келмеушiлiктердi тапқан
Мысалы: кездесетiн көмек бұл бағдарламада
2.9.3 Қосымшаны бағдарламалау ортасынан орындату
Бағдарламаны Delphi жұмысын аяқтатпай орындатып
2.9.5 Қосымша орындалу уақытының
Қосымша жұмысы уақытынды орындалу уақыты
Егер бағдарлама Delphi –ден орындатылса,
Мысал ретiнде Еrror терезесiнi
Кейiн Run менюiнен Step Оover
Жобаны ойлап жасау кезiнде бағдарламаның
Бұл белгi жұмыс iстеу кезiнде
2.9.6 Қосымша үшiн ерекше белгi
Delphi құрамына
Жаңа белгi жасауды бастау үшiн,
2.9.7 Қосымшаны орналастыру
Қосымша белгiсiн жұмыс столына немесе
Файлдың атын енгiзу үшiн обзор
Командалық қатарды енгiзгеннен кейiн Ары
Бағдарламаны жаңа топқа орналастыру үшiн,
Мысалы: Менiң бағдарламаларым.
Арықарай пернесiн басқанда бағдарламаның
<Дайын>-пернесiн басқан соң көрсетiлген бағдарламалық
Delphi-жобаларының қарапайым құрылымы
Delphi-дiң жобалары модульдерден тұратын бағдарламалық
Ескерту.
Басты модуль .dpr- өлшемдi
View Source –тен Project-менюiн қараймыз.
Екiншi листингте фунттан килограмға айналдыратын
Комментарий сияқты {$R*.RES} компиляторға пиктограмма
Басты модульдiң орындалатын бөлiгi begin,
Әрбiр бағдарламада басты модульден басқа
¶шiншi листингте фунттан килограмға айналдыратын
Модуль unit сөзiмен басталады кейiн
Интерфейс бөлiгi (interface сөзiмен басталады)компиляторға
‘Жүзеге асыру’- сөзi inplementation
Жүзеге асыру бөлiгi{$R*.DFM} директивасынан басталады,
Инициализация бөлiгi модуль айнымалыларының инициализациялауын
Ескерте кететiн жай: Модуль инструкциясының
2.10 Қателер классификациясы
Бағдарламада кездесетiн қателердi 3 топқа
· Синтаксистiк
· Орындалу уақытының
· Алгоритмдi
Синтаксистiк қателер - оларды тағы
Орындалу уақытының қателерi Delphi-де олар
Delphi-дегi бағдарламада қателер шыққан жағдайда
Қате пайда болғаннан кейiн жұмыс
Егер бағдарлама WINDOWS –тан шыққан
Алгоритмдiк қателермен жұмыс басқаша болады.
Бағдарлама көру жұмысы кезiнде қалыпты
2.10.1 Орындауға жiберу
өңдеу Delphi-дiң интегралды аймағы,онда орындату-бағдарламалаушының
2.10.2 Бағдарламаны трассировкалау
Бағдарламаны қосқаннан кейiнгi қорытындыда бағдарлама
Оны бағдарламаның трассировкасын орындап,iстеуге болады.
Delphi трассировканың екi режимiн
Процедураға кiрмей (Step over) және
Троссировканы бастау үшiн, Run менюiнен
Трассировканың функционалды клавиатура көмегiмен
Барлық уақытта трассировканы бiтiрiп, бағдарламаның
Бағдарлама бөлiгiнде трассировканы орындау қажет
Трассировкалау уақытында тек қана бағдарламаның
2.10.3 Бағдарламаның тоқату нүктелерi
Орындату (жiберу) кезiнде
2.10.4 Тоқтату нүктелерiн қосу
Бағдарламаны тоқтату нүктелерiн қосу үшiн,
Бұл диалогты терезе тоқтату нүктесiн
· Filename (файл аты)
ламаның файл аты бар.
· Line number (жол
бағдарлама текстiнiң жол номерi
Condition (шарт) және Pass count
ОК пернесiн басқаннан кейiн бағдарламаға
Тоқтату нүктесiне шарт қоюға болады,
Шарт (логикалық өрнек) Add Sourse
2.10.5 Тоқтату нүктесiнiң мiнездемелiк
Бағдарламашы тоқтату нүктесiнiң мiнездемесiн өзгерте
Бұл диалогты терезеде тоқтату
2.10.6 Тоқтату нүктесiн жою
Тоқтату нүктесiн жою үшiн, Breakpoint
Оның басқа да әдiсi бар
2.10.7 Айнымалылар мәнiн бақылау
Жекеше түрде, орындату кезiнде бағдарламаны
Бағдарламаны қадамдық жолмен орындау кезiнде
Соңында Watch Properties (бақыланатын элементтердiң
Соңында Watch List диалогты терезеге
Редактор код терезесiнде бағыттаушымен бағдарлама
2.11 Жобаны сатау
Delphi терминологиясындағы жоба түсiнiгi –
Жобаны сақтау үшiн File менюiнен
Осы терезеде Delphi –дiң барлық
Delphi жобалары папкасында сақталып жатқан
Ендi жасалған папка белгiсiн қос
21 қаңтар 2020ж.
2008-2018 topreferat.com - Қазақша рефераттар, курстық, дипломдық жұмыстар

^