C++ тіліндегі предикаттар реферат
№3128


 МАЗМҰНЫ - www.topreferat.com
КІРІСПЕ 2
1Функция туралы ұғым 3
2.Предикаттар 5
2.1 Предикаттардың түрлері 6
ҚОРЫТЫНДЫ 10
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ: 11Жұмыс түрі: Реферат
Пәні: Соңғы қосылған рефераттар
Жұмыс көлемі: - бет

-----------------------------------------------------------------------------------
https://www.topreferat.com/
РЕФЕРАТТЫҢ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН МӘТІНІ

 МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ 2
1Функция туралы ұғым 3
2.Предикаттар 5
2.1 Предикаттардың түрлері 6
ҚОРЫТЫНДЫ 10
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ: 11
КІРІСПЕ
С++ тегі программа – бұл алдын
С++ өзекті сөздері – бұл тілдегі
С++ тің мүмкінділігі деректердің сақталатын
Операциялар өздігінен қайтымды мән болып
(+) қосу операциясын, (-) айырым,
Операциямен қайтымды мәнді тиімді қолдану үшін
(+=) меншіктеумен қосу, (-=) меншіктеумен айырым,
ФУНКЦИЯ ТУРАЛЫ ҰҒЫМ
Программада қолдануға шамаланатын әрбір функция
Қайтымды тип FuncName (хабарлантын параметрлердің тізімі);
Мұндағы қайтымды тип – функциямен қайтарылатын
int swap(int, int);
double max (double par1, double par2);
void func();
Функцияның анықтамасы оның тақырыбына және мағыналық
Функция нақты іс-әрекетті орындауы үшін, ол
Функцияның шақырылуы өздігінен артынан дөңгелек жақша
Функция аты (аргумент 1, аргумент2,...., аргумент
Функцияның әрбір аргументі келешекте есеп процесінде
Функция басқа функцияларды шақыра алады, ал
ПРЕДИКАТТАР
Көптеген STL алгоритмдеріне міндетті түрде
предикаттардың қолдану тәсілін келесі мысалда қарастырайық:
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
using namespace std;
class Man;
ostream& operator << (ostream& os, Man&
class Man
{
string sex;
string name;
int age;
public:
Man ()
{}
Man (string name, string sex, int
{
this - >name = name;
this - >sex = sex;
this - >age = age;}
int GetAge ()
{
return this - >age;}
void SetAge (int age)
{
this - >age = age;}
string GetName ()
{
return this - >name;}
void SetName (string name)
{
this - >name = name;}
string GetSex ()
{
return this - >sex;}
void SetSex (string sex)
{
this - >sex = sex;}
void PrintInfo ()
{
cout << (*this);}
};
ostream& operator << (ostream& os, Man&
{
os << " - - -
os << "My name is: "
os << "I am " <<
os << "I am " <<
os << " - - -
return os;
};
class ManLess
{
public:
bool operator ()(Man& man1, Man& man2)
{
if (man1.GetAge () < man2.GetAge ())
{
return false;}
Else
{
return true;}
};
};
bool ManOlderThan23(Man& man)
{
if (man.GetAge () > 23)
{
return true;}
Else
{
return false;}}
class ManOlderTha
{
int m_age;
public:
ManOlderThan (int age)
{
m_age = age;};
bool operator ()(Man& man)
{
if (man.GetAge () > m_age)
{
return true;}
Else
{
return false;}
};
};
int _tmain (int argc, _TCHAR* argv
Man man1("Dima", "male", 23);
Man man2("Sasha", "male", 30);
Man man3("Sergey", "male", 32);
vector programmers;
programmers.push_back (man1);
programmers.push_back (man2);
programmers.push_back (man3);// find and print all
cout << "Find all programmers older
vector::iterator p =
find_if (programmers.begin (), programmers.end (),
ManOlderThan23);
while (p!= programmers.end ())
{
cout << (*p);
p++;}// here is the same in
cout << "Find all programmers older
p = find_if (programmers.begin (), programmers.end
ManOlderThan (23));
for_each (p, programmers.end (), mem_fun_ref
(Man::PrintInfo));
cout << "Sorted list of programmers:
sort (programmers.begin (), programmers.end (), ManLess
for_each (programmers.begin (), programmers.end (),
mem_fun_ref (Man::PrintInfo));
return 0;
}
Бірінші көзқарасқа, бұл мысал өте күрделі
Келесі сипатталатын предикат- функтор LessMan, біздің
Main() функциясына кіргеннен кейін біз вектор
Айтып кететін бір жайт, бұл программа
Бұл кодтың тағы бір ерекшелігі, біз
Предикаттардың түрлері
Салыстыру предикаты:
Салыстыру предикаты келесі ережелер бойынша анықталады:
::=

{ | }
::=
= | <> | < |
Теңсіздік белгісі “< >” осылай
Between предикаты:
Between предикаты келесі ережелер бойынша анықталады:
::=

[NOT] BETWEEN AND Анықтама бойынша "x BETWEEN y
In предикаты:
In предикаты келесі ережелер бойынша анықталады:
::=
[NOT] IN
{ | ()}
::=

{,}...
Предикат ақиқат деген мәнді қайтарады,егер сол
Like предикаты:
Like предикаты келесі ережелер бойынша анықталады:
::=
[NOT] LIKE
[ESCAPE ]
::=
::=
Предикаттың мәні ақиқат,егерде pattern жол астындағы
Null предикаты:
Null предикаты келесі ережелер бойынша анықталады:
::=
IS [NOT] NULL
Бұл предикат әрқашанда ақиқат немесе жалған
Еxists предикаты:
Еxists келесі ережелер бойынша анықталады:
< exists predicate> ::=
EXISTS
Бұл предикат әрқашанда ақиқат немесе жалған
ҚОРЫТЫНДЫ
Қорыта келгенде, функция нақты іс-әрекетті орындауы
Функцияның шақырылуы өздігінен артынан дөңгелек жақша
Функция аты (аргумент 1, аргумент2,...., аргумент
Функцияның әрбір аргументі келешекте есеп процесінде
Предикат функция немесе функтор болуы мүмкін.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:
1. Программирование на Visual C++/
2. Глушаков С.В., Коваль А.В., Смирнов
3. Баженова И.Ю. Visual C++6.0(VISUAL STUDIO
4. Жумагулова Д.К., Калинин А.А., Карасев
C++ тіліндегі предикаттар
Салықбаев Дәурен ИС-09-1к

20 қыркүйек 2019ж.
2008-2018 topreferat.com - Қазақша рефераттар, курстық, дипломдық жұмыстар

^