WORD реферат
№371


 ЖОСПАР
Word редакторында құжатты қағазға басып шығару 2
Басып шығарылатын мәтінді алдын ала көріп шығу 2
Беттерді белгілеу арқылы көру режимі 2
Мәтінді алдын ала көру режимі 3
Құжатты баспаға шығару 5
Баспаға мәтіннің бірнеше көшірмесін шығару 6
Құжатты баспаға бөліп шығару 6
Құжатты қосымша информациямен бірге баспаға шығару 8
Құжат жайлы қосымша информацияны баспаға шығару 9
Басылымның алғашқы нұсқасын алу 10
Беттерді артынан алдына қарай (кері ретпен) баспаға шығару 11
Командалық қатарлар өрістерін жаңарту 11
Байланыстарды жаңарту 11
Фондық режимде баспаға шығару 12
Басылым қағаздарын таңдау 12
Қолданылған әдебиеттер: 14
1
Жұмыс түрі: Реферат
Пәні: Информатика
Жұмыс көлемі: - бет

-----------------------------------------------------------------------------------
https://www.topreferat.com/
РЕФЕРАТТЫҢ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН МӘТІНІ
 ЖОСПАР
Word редакторында құжатты қағазға басып
Басып шығарылатын мәтінді алдын ала
Беттерді белгілеу арқылы көру режимі
Мәтінді алдын ала көру режимі
Құжатты баспаға шығару 5
Баспаға мәтіннің бірнеше көшірмесін шығару
Құжатты баспаға бөліп шығару 6
Құжатты қосымша информациямен бірге баспаға
Құжат жайлы қосымша информацияны баспаға
Басылымның алғашқы нұсқасын алу 10
Беттерді артынан алдына қарай (кері
Командалық қатарлар өрістерін жаңарту 11
Байланыстарды жаңарту 11
Фондық режимде баспаға шығару 12
Басылым қағаздарын таңдау 12
Қолданылған әдебиеттер: 14
Word редакторында құжатты қағазға басып
Құжатты баспаға жібермес бұрын, алдымен
Word редакторында бірден мәтіннің бірнеше
Басып шығарылатын мәтінді алдын ала
Басып шығарылатын мәтінді көріп шығу
Көрсетілген төрт режимнің әрқайсысының өзіндік
Беттерді белгілеу арқылы көру режимі
Бұл әмбабап режим болып табылады,
Бетті белгілеу арқылы көру режимінде
Мәтінді беттерді белгілеу режимінде көру
- оқылатын (өңделетін) құжатты экранға
- Сыртқы түр-Бетті белгілеу (Вид-Разметка
- жеке бір беттің қағазда
- басқа бір көру режиміне
Мәтінді алдын ала көру режимі
Бұл режимде құжаттың бір немесе
"Алдын ала көру" саймандар панелінің
- "Баспаға шығару" сұхбат терезесінде
-Yлкейту/Кішірейту (тышқан курсоры үлкейтілген әйнекке
Бір бет - Құжаттың жалғыз
Бірнеше беттер - Бір уақытта
Масштаб - Құжат бейнесінің масштабын
Сызық - Көлденең жылжу белдеу
Беттерді қиыстырып келтіру - Құжатты
Толық экранға - Экраннан панельдер
Анықтама - Контексті-тәуелді анықтаманы ұсынады
Сонымен "Алдын ала көру" режимінде
- көргіңіз келетін құжатты экран
- Файл-Алдын ала көру командасын
орындаңыз немесе саймандар стандартты панеліндегі
- Экранда құжаттың бірнеше беттерін
Бұл үшін "Алдын ала көру"
Алдын ала көру режимінде басқа
- Құжаттың жеке беттерін бөлектеп
- Алдын ала көру терезесінде
Сондықтан құжатты алдын ала көру
- "Алдын ала көру" саймандар
- тышқан курсорын беттің қай
- үлкейтілген мәтін бөлігін жөндеп-түзетуге
Сонда тышқан курсоры өзінің қалыптағы
- қажетті өзгертулер енгізілген соң,
Алдын ала көру режимінен шығу
Алдын ала көру режимінде тұрып-ақ
Құжатты баспаға шығару
Әдетте, құжатты онымен жұмыс істеуді
Ағымдағы құжатты баспаға шығару үшін
1. Қажетті құжат экранға шығарылады
2. Файл-Баспаға шығару командасын орындау
3. ОК батырмасын басамыз.
20.4-сурет. "Баспаға шығару" сұхбат терезесі.
Мұндай сәтте құжаттың басынан аяғына
Ашық тұрған құжатты баспаға шығарудың
Баспаға шығару барысында Wіndows жүйесінің
Егер баспаға шығару фондық режимде
Е с к е р
Баспаға мәтіннің бірнеше көшірмесін шығару
Алдын ала келісім бойынша құжаттың
Бірақ оны бірнеше дана етіп
- баспаға шығаруға арналған құжатты
- Файл-Баспаға шығару командасын орындап
- Осы терезенің "Көшірмелер" (Копии)
- Алдын ала келісім бойынша
- ОК батырмасын басыңыз.
Құжатты баспаға бөліп шығару
Құжатты толығымен емес, оның тек
Құжатты баспаға бөліп шығарудың екі
Сонымен құжаттың жеке беттерін баспаға
1. Баспаға шығаруға арналған құжатты
2. "Беттер" (Страницы) бөлімінде Нөмірлер
3. Енгізу өрісіне басып шығарылуға
Егер қажетті беттер бірінің артынан
Мысалы: р28s3-p12s5.
4. Егер тек курсор орналасқан
5. Соңында ОК батырмасы басылады.
Құжаттың белгіленген бөлігін баспаға шығару
Көлемді құжаттарды баспаға шығаруда қағаздың
қалса, төмендегідей етіп қағаздың екі
Құжаттың тек тақ (жұп) беттерін
1. "Баспаға шығару" (Печать) сұхбат
2. "Баспаға шығарып алу" (Вывести
3. сонан кейін жұп беттерді
4. құжаттың барлық жұп (немесе
5. соңында ОК батырмасын басу
Құжатты қосымша информациямен бірге баспаға
Word редакторы әр құжат үшін
Құжатпен бірге қосымша информацияны баспаға
1. "Баспаға шығару" (Печать) сұхбат
2. Терезедегі Параметрлер батырмасын басып,
"Параметрлер" сұхбат терезесін Сервис-Параметрлер командасын
3. "Басып шығару" (Печатать) бөлімінде
Төменде сол опциялар тізімі мен
4. ОК батырмасын басамыз;
5. "Баспаға шығару" (Печать) сұхбат
Мәліметтер (Сведения) – құжатты баспаға
Өрістер кодтары (Коды полей) –
20.6-сурет. "Параметрлер" сұхбат терезесінің "Баспаға
Жасырын текст – құжаттағы жасырын
Графиктік объектілер – құжатпен бірге
Құжат жайлы қосымша информацияны баспаға
Word алдын ала келісім бойынша
Мәліметтер (Сведения) – тек құжат
Ескертулер (Примечания) – тек құжат
Стильдер – құжаттың барлық стильдерінің
Пернелер тіркесі – макрокомандалар тізімін,
Осы көрсетілген қосымша информациялардың жеке
1. Файл-Баспаға шығару командасын орындап,
2. "Басып шығу" (Напечатать) тізімінен
3. ОК батырмасын басамыз. Баспаға
Міне, сіздер Word редакторының құжаттарды
Басылымның алғашқы нұсқасын алу
Практикада басылған құжаттың сапасына онша
Алғашқы нұсқаны сапасына қарамай баспаға
Мұндайда шығарылған басылымның сапасы принтер
тіркестері "астын сызуға" ауыстырылады. Басылымның
графикалық бейнелер принтерге шығарылмайды, олардың
сақтайды, бірақ графикті басып шығармайды.
Алғашқы сапалы емес нұсқаны (черновик)
1. "Баспаға шығару" сұхбат терезесін
2. "Параметрлер" батырмасын (тышқанмен) басып,
экранға "Параметрлер" деген ішкі бетті
3. "Режим" бөлімінде "Алғашқы нұсқа"
4. ОК батырмасын басамыз;
5. "Баспаға шығару" сұхбат терезесіндегі
Егер де алғашқы нұсқаны баспаға
бекітіп қойсақ, онда сапасыз алғашқы
Кейбір принтерлерде алғашқы нұсқадағы баспаға
Беттерді артынан алдына қарай (кері
Әдетте баспадан шыққан парақтар принтердің
Командалық қатарлар өрістерін жаңарту
Word редакторында құжаттар дайындау кезінде
жұмыс кезінде автоматты түрде жаңартылады.
Егер құжат ішінде автоматты түрде
анықтап белгілеудің қажеті жоқ.
Байланыстарды жаңарту
Өңделуге тиіс құжаттық текст ішінде
Фондық режимде баспаға шығару
Құжатты баспаға шығару ісі көбінесе
Басылым қағаздарын таңдау
Көптеген принтерлер үшін басылымға қағаз
қарастырылған. Қазіргі лазерлік принтерлердің көбісі
Мұндайда жалпы текст үшін қағазды
Принтерге берілетін қағаз типін анықтап
1. Курсорды құжат ішіне орналастырып,
2. Файл-Парақ параметрлері (Файл-Параметры страницы)
3. "Берілетін қағаз" (Источник бумаги)
4. Бірінші бет тізімінен алғашқы
5. Қалған беттер тізімінен құжаттың
6. Қолдану (Применить) тізімінде осы
7. ОК-ны басамыз.
20.7-сурет. Басылым қағазы типін алдын
Жұмыс кезінде ашылатын Қолдану тізімдеріндегі
Сонымен, жұмыс барысында ашылатын Қолдану
– Ағымдағы бөлімге – курсор
– Бірнеше бөлімдерге – текстің
– Құжат соңына дейін (ағымдағы
– Белгіленген тексте – кейбір
– Барлық құжатқа – құжат
Осылай баспа жұмысын жиі өзгерту
Мұндай сәттердің көбісінде "Баспаға шығару"
Қазіргі лазерлік принтерлер әдетте қағаз
Параметрлер-Баспаға шығару командасындағы Қағаз беру
Қолданылған әдебиеттер:
1. Айтхожаева Е.Ж. Информатика “КазНТУ”
2. Балапанов Е., Бөрібаев Б.,
3. Балапанов Е., Бөрібаев Б.,
1


23 қаңтар 2020ж.
2008-2018 topreferat.com - Қазақша рефераттар, курстық, дипломдық жұмыстар

^