Бэйсик програмалау тілінің түсініктері реферат
№399


 Тақырыбы: Бэйсик програмалау тілінің түсініктері.
Жоспары:
1. Берілгендердің қарапайым типтері. 2
2. Кейбір негізгі командалар. 3
Қосып алу операциясы. 3
Клавиатурадағы INPUT арқылы берілгендерді енгізу. 3
DATA/READ, RESTORE берілгендерін енгізу. 4
Берілгендерді PRINT – қа шығару. 5
Форматталған сандарды PRINT USING шығару 7
3. Сандық берілгендермен жұмыс жасау. 8
Негізгі арифметикалық операциялар. 8
Кейбір құрастырылған Бейсик тілінің қызметтерін пайдалану мысалдары. 10
Тұтынушы анықтайтын қызметтер. 12
Жұмыс түрі: Реферат
Пәні: Информатика
Жұмыс көлемі: - бет

-----------------------------------------------------------------------------------
https://www.topreferat.com/
РЕФЕРАТТЫҢ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН МӘТІНІ
 Тақырыбы: Бэйсик програмалау тілінің
Жоспары:
1. Берілгендердің қарапайым типтері. 2
2. Кейбір негізгі командалар. 3
Қосып алу операциясы. 3
Клавиатурадағы INPUT арқылы берілгендерді енгізу.
DATA/READ, RESTORE берілгендерін енгізу.
Берілгендерді PRINT – қа шығару.
Форматталған сандарды PRINT USING
3. Сандық берілгендермен жұмыс жасау.
Негізгі арифметикалық операциялар. 8
Кейбір құрастырылған Бейсик тілінің қызметтерін
Тұтынушы анықтайтын қызметтер. 12
1. Берілгендердің қарапайым типтері.
2. Кейбір негізгі командалар.
Қосып алу операциясы.
«=» - қосып алу операциясының
Программа
а
10 а=2
20 в=а*3
30 а=а+3
Клавиатурадағы INPUT арқылы берілгендерді енгізу.
Машина INPUT коммандасын кездестіріп, программа
«?» белгісі INPUT командасы орындалғанда
DATA/READ, RESTORE берілгендерін енгізу.
READ коммандасы жады ұяшығындағы берілгендерді
Программа
10 DATA 2,3,4,5
20 DATA 7, -3, -18
30 READ a1, a2
40 RESTORE
50 READ n1, n2, n3
60 READ m1, m2, m3
70 DATA “ЭВМ”
80 READ d, d1 $
DATA қатарының барлық берілгендері берілгендердің
Берілгендерді PRINT – қа шығару.
PRINT коммандасы информацияны экранға шығарады.LPRINT
Программа Түсініктері
10 CLS экранды тазалайды
20 PRINT санды тереді, қалыпты
алдында пробелді басады.
30 PRINT «ЭВМ» символдар жиынтығын
40 а=-12,34
50 b$= «БЕЙСИК»
60 PRINT а
ұяшықтағы берілгендерді
тереді
70 PRINT b$
80 PRINT а*2-2 арифметикалық таңбаның
90 PRINT «А+5=»; а+5 саналған
100 PRINT а; а*(-1) санды
110 PRINT Бос қатарды тереді
120 PRINT а; а-8;
130 PRINT b$ егер соңғы
140 PRINT а,а+1,а+2 «;», бөлінген
150 PRINT ТАВ (18); «РАБОТА»
160 LOCATE 13,10 курсор экранның
170 PRINT «КОМПЬЮТЕР» сөзді курсордың
Жұмыс істеп тұрған қатардың нөмірі
20 2,135
30 Эвм
60 -12,34
70 БЭЙСИК
80 -26,68
90 А+5=-7,34
100 -12,34
110
120, 130 -12,34 -20,34
140 -12,34 -11,34
150 РАБОТА
160, 170
180
КОМПЬЮТЕР
Форматталған сандарды PRINT USING
# белгілері позиция санын көрсетеді.
10 CLS
20 PRINT USING
Терген кезде сан он жақтан
30 PRINT USING
40 PRINT USING «####.##»;
50 PRINT USING «+####.##»;
2,4; 5,5; 6; -9 «+»
60 PRINT USING
70 PRINT USING
«#.#» 12,34 Формат қате берілген
Жұмыс істеп тұрған қатар нөмірі
20 -6,387
30 13,78 1,34
40 -175,37
50 -68,95 +2,40
60 % 56342
70 % 12,3
орынға симағанын көрсетеді
3. Сандық берілгендермен жұмыс жасау.
Негізгі арифметикалық операциялар.
^
*
/
\
+
-
Программа мысалы
5 CLS
10 PRINT 10/4, 10/4,
20 PRINT -10/4,
30 PRINT 5,28/3, 5,68/3,
40 PRINT 6/2,2, 6/2,8,
50 PRINT 10\4/2,
60 c=8: d=10.4: a=2
70 y=2*3.14+(c/a-c/d)^2
80 PRINT «у=y»; у
Жұмыс істеп тұрған қатардың нөмірі
10 2,5
20 -2,5
30 1
40 3
50 5
80 у(16,71787
Жұмыс істеп тұрған қатардың нөмірі
10 Бүтін санды бөлшек бөлігі
20
30 Бүтін санды бөлудің алдында
40 Бүтін санды бөлудің алдында
50 \, /, * әрекеттері
60 Арифметикалық таңбаларда айнымалысы
70
Сандары бар жады ұяшықтарының аттары
«Құрастырылған» функциялар – Бейсик тілінде
Тұтынушы анықтайтын функциялар – программист
Кейбір құрастырылған Бейсик тілінің қызметтерін
Программа мысалы
10 x=12.3645: x1=12.896: y=-12.3645:y1=-12.896
20 PRINT FIX(x), FIX(x1), FIX(y),
30 PRINT INT(x), INT(x1), INT(y),
40 PRINT CINT(x), CINT(x1), CINT(y),
50 PRINT ABS(y), ABS(x*y1)
60 PRINT SQR(x), SQR(x1*3), SQR(1265)
70 PRINT EXP(1), EXP(x)
80 PRINT LOG(2.718282), LOG(x)
90 PRINT RND1), RND(1), RND(1),
100 PRINT SIN(x), SIN(y), SIN(3.14159/2)
110 PRINT COS(x), COS(y), COS(3.14159)
120 PRINT TAN(x), TAN(y),
130 PRINT ANT(1), ANT(x)
Жұмыс істеп тұрған
қатардың нөмірі Экран
20 12 12 -12 -12
30 12 12 -13 -13
40 12 13 -12 -13
50 12,3645 159,4526
60 3,516319 6,219968 35,56684
70 2,718282 234333,4
80 1 2,514829
90 .7107346 .99058 .8523988 .35037
100 -.2005023 .2005023 1
110 .9796932 .9796932 -1
120 -.2046582 .2046582 .9999987
130 .7853982 1,490095
FIX(a) - Бөлініп алынып тасталынған
INT(a) - Аргументтің бүтін бөлігінің
CINT(a) - Бүтінге дейін дөңгелектенген
ABS(a) - Аргументтің абсалюдттік мәні(а)
SQR(a) - Квадраттық түбір
EXP(a) - Экспонент еа
LOG(a) - Натуралды логарифм ln
RND(1) - Кездейсоқ сан (0,1)
SIN(a) - Sin a (а-аргумент
COS(a) - Cos a (а-аргумент
TAN(a) - Ln a (а-аргумент
ATN(a) - Arctg a (радианның
Бейсиктің кейбір жағдайларында программаның бірнеше
Тұтынушы анықтайтын қызметтер.
Функцияны жазып, оған керекті мәнді
5 CLS
10 a=2.156374
20 DEF fnr (x,d) =
30 PRINT fnr (a,0), fnr(a,1),
40 PRINT fnr (1034.0), fnr(11.23+
50 DEF fnrnd(n,k)= INT(n+RND(1)*k)
60 PRINT fnrnd(2.8), fnrnd(2.8),
70 DEF fnlg(y)=LOG(y)/ LOG(10)
80 PRINT fnlg(10), fnlg(a), fnlg(30*a)
90 DEF fnla(y,b)=LOG(y)/LOG(b)
100 PRINT fnla(5.5), fnla(25.5),
110 DEF fnmax(x,y)=1/2*(x+y+abs(x-y))
120 DEF fnmin(x,y)=1/2*(x+y-abs(x-y))
130 PRINT fnmax(2.3), fnmin(3.8)
140 PRINT fnmax(fnmin(5.6) fnmin(2.8))
150 DEF fnsig(x)=SIN(x*3.14159/180)
160 DEF fncog(x)=COS(x*3.14159/180)
170 DEF fntan(x)=TAN(x*3.14159/180)
180 DEF fncatg(x)=1/TAN(x*3.14159/180)
190 PRINT fnsig(30), fnsig(45), fnsig(90)
200 PRINT fncog(45), fntag(45), fncatg(45)
Бүтін
-123
Бөлшек сан (бөлшек бөлігі бүтіннен
2,145
Е-3(3(10-3)
Сандық тұрақтылар
Ұяшықтардың аттары
бүтін сандар үшін %белгісімен аяқталады
Ұяшықтардың аттары бөлшек сандар үшін
A, A1, NUM
Сандық айнымалылар
Символдардың жиынтығы
тырнақшаға алынады
«1996 жыл»
«» - бос символ
Ұяшықтардың аттары
символдық берілгендер үшін $белгісімен аяқталады
ST$
SIM1
Символдық тұрақтылар
Символдық айнымалылар
Сандық – компьютерде екілік санау
Тұрақтылар
жұмыс барысында өзгермейтін берілгеннің мәндері
Айнымалылар – жұмыс барысында өзгеретін
Символдық – 0 және 1
2
6
5


20 қаңтар 2020ж.
2008-2018 topreferat.com - Қазақша рефераттар, курстық, дипломдық жұмыстар

^