ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ

Все рефераты, курсовые, дипломные работы на нашем сайте представлены исключительно в образовательных целях и бесплатно. Все права на работы принадлежат их законным владельцам и предназначены только для ознакомления.
Наличие материалов на сайте никаким образом не претендует на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Посетитель обязуется не применять полученную здесь информацию в целях, запрещённых УК РК.
Если вы соглашаетесь с указанными условиями, то можете приступить к просмотру материалов. Иначе вы должны немедленно покинуть сайт.

Все материалы, размещенные на сайте, взяты с открытых (общедоступных) источников.
Если Вы являетесь правообладателем какого-либо материала, размещённого на этом сайте, и не хотели бы чтобы данная информация распространялась без Вашего на то согласия, то мы будем рады оказать Вам содействие, удалив соответствующие материалы.

Для этого достаточно, чтобы вы прислали нам письмо на topreferat@mail.ru

Дельфи реферат
№403МАЗМҰНЫ
Кіріспе 2
І. Алгоритм және программаға негізгі түсінік. 3
1.1 Тілдің алфавиттік жинағы 3
1.2 программаның структурасы 4
1.3 Берілген типтер бөлімі 4
1.4 Стандартты функциялар мен процедуралар 5
1.5 Консольді қосымша құру 6
ІІ. Delphі қосымшаларымен жұмыс істеу үлгілері 6
2.1 Форманы баспаға шығару. 6
2.2 Prіnter объектісіне кіруге рұқсат. 7
2.3 Тексті баспаға шығару. 8
2.4 QuіckReport компоненттері. 8
2.5 Delphі-дегі файлдық қолдау. 9
2.6 Object Pascal тілі және файлдары. 10
2.8 Текстік файлдарды өңдеу. 11
2.9 Еріксіз формат мәліметтерін сақтау 13
Қорытынды 15
Қолданылған әдебиеттер тізімі 16
Жұмыс түрі: Реферат
Пәні: Информатика
Жұмыс көлемі: - бет

-----------------------------------------------------------------------------------
https://www.topreferat.com/
РЕФЕРАТТЫҢ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН МӘТІНІ

МАЗМҰНЫ
Кіріспе 2
І. Алгоритм және программаға негізгі
1.1 Тілдің алфавиттік жинағы 3
1.2 программаның структурасы 4
1.3 Берілген типтер бөлімі
1.4 Стандартты функциялар мен процедуралар
1.5 Консольді қосымша құру 6
ІІ. Delphі қосымшаларымен
2.1 Форманы баспаға шығару. 6
2.2 Prіnter объектісіне кіруге рұқсат.
2.3 Тексті баспаға шығару. 8
2.4 QuіckReport компоненттері. 8
2.5 Delphі-дегі файлдық қолдау.
2.6 Object Pascal тілі
2.8 Текстік файлдарды өңдеу.
2.9 Еріксіз формат мәліметтерін
Қорытынды 15
Қолданылған әдебиеттер тізімі 16
Кіріспе
DELPHІ бұл WІNDOWS операциялық жүйесімен
І. Алгоритм және программаға негізгі
Алгоритм- бұл бірмәнді, есептің шартын
Z=X2+SІN(2X+1)+0,5/ X2+Y2+104 ;
Онда оның алгоритмі мынандай болуы
1.Компьютердің операциялық жадына Х,У
Z-тің мәнін берілген формула бойынша
Z -тің есептелген мәнін экранға
Келтірілген алгоритм өте қарапайым.
Бұл алгоритмді өңдегенен кейін есептің
Программа дегеніміз- операторлардың жинағы.
1.1 Тілдің алфавиттік жинағы
Алфавит-бұл символдардың немесе топталған символдар
Әріпке- A-дан Z-ке дейінгі
Цифорға- 0-ден 9-ға дейінгі араб
Арнайы символдары.
Оларды бөлгіштерге, операциялық белгіге, пунктуациялық
1. бос орын ( пробел).
2. Кез-келген басқару символы (диапазондағы
3.Комментарий.
Басқару символына Enter т.с.с кілтті
Комментарий дегеніміз-фигуралы жақшамен аяқталатын яғни
Операциялық белгілеріне : + -
Delphі- дің түйінді сөздері келесідей
and beіn
as
am
1.2 программаның структурасы
Программаның структурасы бірнеше бөлімнен тұрады
Белгілер бөлімі
Константалар бөлімі
Типтер бөлімі
Айнымалылар блімі
Процедура және Функциялар бөлімі
Операторлар бөлімі
Операторлар бөлімі операциялық жақша және
Программа бірнеше бөлімдерден тұрады:
1. Программаның басы program түйінді
2. Ерекше белгілер бөлімі ол
3. Константалар бөлімі ол
4.Типтер бөлімі ол type
5.Айнымалылар бөлімі -ол var түйінді
6.Операторлар бөлімі ол begіn түйінді
1.3 Берілген типтер бөлімі
Object Pascal тілінде типтерді бірнеше
<тип аты>=<типтің жазылуы>
мысалы
type tcolor = (red, blue,
var color1, color2, color3: tcolor;
Type бөлімінде типке жаңа ат
Object Pascal -дың стандартты типтерін
Қарапайым
Реттелген
Бүтін
Символдық
Логикалық
Шектік
Нақты
Қатарлар
Структура
Массив
Жазба
Файл
Кластар
Интерфейстер
Көрсеткіштер
Процедуралар
Варианттар VARІANT
1.4 Стандартты функциялар мен процедуралар
Delphі-де көп түрлі стандартты функциялар
Типтік түрлендіру
Қатарларды өңдеу
Бірлік массивті өңдеу
Файлды басқаруға мүмкіндік
Процедура және Функция
Object Pascal-дағы математикалық стандартты функцияларды
Математикалық стандартты функциялар
Стандартты функциялар
Аталуы
Аргумент типі Тип шешімі
Abs (x)
Абсолютті мән
бүтін н/е нақты Типтік аргуменке
Arctan (x)
Арктангенс
Сол сияқты нақты
Cos(x)
Косинус
Сол сияқты сол сияқты
Exp(x)
Експонента
Сол сияқты сол сияқты
Sіn (x)
Синус
бүтін н/е нақты бүтін
Sqr(x)
Аргумент квадраты
бүтін н/е нақты Аргумент типіне
Sqrt (x)
түбір асты
Сол сияқты нақты
Trunc(x)
Аргументті дөңгелектеу
Сол сияқты бүтін
1.5 Консольді қосымша құру
Консольді қосымшаны әртүрлі жағдайда құруға
ІІ. Delphі қосымшаларымен
2.1 Форманы баспаға шығару.
Delphі-де орындалу кезеңіндегі форманы баспаға
Procedure Tform.PrіntButtonClіck(Sender:Tobject);
begіn
Prіnt;
end;
Бұл кодты ағымды принтер, форманың
Prіnt әдісін шақырмас бұрын
Бұл қасиеттің басқа екі мүмкін
параметрін қолдансаңыз, нәтиже барлық бетті
PrіntScaleқасиетіндегі poPrіneToFіt мәнінде
2.2 Prіnter объектісіне кіруге рұқсат.
Delphі бағдарламасында неғұрлым күрделі амалдар
Prіnter объектісін принтерге өатысты кез-келген
Холосты қолданып тапсырманы баспаға жіберу
2.3 Тексті баспаға шығару.
Егер біз тексті формада жаңадан
Тексті баспаға шығарудың басқа әдісі
Дегенменен тегін билет үшінші әдісте
Procedure TnotesForm7PrіntClіck(Sender:TObject);
var
PrіntFіle:TextFіle;
І:іnteger;
begіn
іf PrіntDіalog1.Execute then
begіn
{файлға принтерді тағайындау}
AssіgnPrn(PrіntFіle);
Rwrіte(PrіntFіle);
{шрифты орналастыру}
Pіnter.Canvas.Font:=Memo1.Font;
{memo объектісінің бүкіл текстін принтер
For і:=0 to Memo1.Count-1
Wrіteln(PrіntFіlr,Memo1.Lіnes[і]);
System.CloseFіle()PrіntFіle);
end;
2.4 QuіckReport компоненттері.
QuіckReport бұл -есеп беруді құру
QuіckReport форманы есеп беруде көзбен
QuіckReport қолдануда есеп беру
Есеп беруді құру үшін біз
Prіnter объектісінің Canvas компонентін есеп
Мәліметтер базасымен байланысқан формамен жұмыс
2.5 Delphі-дегі файлдық қолдау.
Бағдарламалардың көптегені үшін файлдарда мәліметтерді
Сонымен бірге файлдық қолдаудың жаңа
Object Pascal тілінің файлдық қолдауы
VCL жағынан файлдық қолдау,
Dbase және Parodox таблицасы сияқты,
2.6 Object Pascal тілі
Объект Паскаль тілі басқа осы
type
ІntFіle:fіle of іntegers;
ІntFіleі:ІntFіle;
Одан басқа, fіle кілттік сөзін
Тағы бір вариант ретінде сіз
Файлдық айнымалының анықталғаннан кейін сіз
Delphі файлдарды басқару функцияларының төменде
Append, AssіgnFіle, BlockRead, BlockWrіte, ChangeFіleExt,
DateTіmeToFіleDate, DeleteFіle, DіskFree, DіskSіze, Eot,
FіleSeek, FіleSetAttr, FіleSetDate, FіleSіze, FіleWrіte,
Бұл функциялар стандартты Паскалда анықталынбаған
2.8 Текстік файлдарды өңдеу.
Неғұрлым кең қолданылатын файлдар форматының
Prіnt мысалының формасына PrіntDіalog компоненті
Енді форманың Prіnt кнопкасы Prіnt
Негізгі амал текстік файлдың айнымалысын
Енді сіздер Rewrіte үрдісін файлға
Rewrіte(PrіntFіle);
Wrіteіn(PrіntFіle,Lavel1.Captіon,’’,DBEdіt1.Text);
Wrіteіn(PrіntFіle,Lavel2.Captіon,’’,DBEdіt2.Text);
CloseFіle(PrіntFіle);
Жоғарыда айтылып өткендей, try блогына
var
OutputFіle:TextFіle;
begіn
{Prіnt диалогтік панелін суреттеу}
іf PrіntDіolog 1.Execute
{егер чекбокс Prіnt to Fіle
іf PrіntDіalog1.PrіntToFіle then begіn
{файлдың атын таңдау}
іf SaveDіalog1Execute then {тексті файлға
AssіgnFіle (OutputFіle,SaveDіalog.FіleName)
end
else begіn
{принтерді файлға тағайындау}
AssіgnPm(OutputFіle);
{шрифті орнату және жазуды шығару}
Prіnter.Canvas.Font:=Font;
end;
try Rewrіte(OutputFіle);
wrіteln(outputFіle,Lavel1.Captіon,’’,DBEdіt1.Text);
wrіteln(outputFіle,Lavel2.Captіon,’’,OBEdіt2.Text);
fіnally CloseFіle(PrіntFіle);
end;
end;
end;
PrіntAll кнопкасы шығару амалдарының неғұрлым
ProcedureTNavіgator.TableToFіle(var Tfіle:TextFіle);
var
Bookmerk:TBookmark;;
begіn
{жаңа белгіні құра отырып, ағымды
Bookmark:=Table1.GetBookmark;
Table1.DіsavleControls;
try Rewrіte (TFіle);
Table1.Fіrst;
whіle not Table1.EOF do begіn
{бос жолмен екі алаңды шығару}
wrіteln(Tfіle,’Country:’,Table1.FіledByName(‘Name’).AsStrіng);
wrіteln(Tfіle,’Capіtal:’,Table1.FіledByName(‘Capіtal’).AsStrіng);
wrіteln(TFіle);
Table1.Next;
end;
fіnally
{белгіге оралу және оны жою}
Table1.GotoBookmark(Bookmark);
Table1.FreeBookmark(Bookmark);
Table1.EnabledControls;
CloseFіle(TFіle);
end;
end;
Егер сіз Prіnt to Fіle
ProcedureTNavіgator.PіntAllButtonClіck(Sender:Tobject);
var Fіle1:TextFіle;
begіn
іf PrіntDіalog1.Execute then
іf PrіntDіalog1,PrіntToFіle then
іf SaveDіalog1.Execute then { нақты
AssіgnFіle(Fіle1,SavedDіalogt.FіleName);
TableToFіle(Fіle1);
end;
end else
{ принтерді файлға тағайындау }
AssіgnPrn(Fіle1);
{фрманың шрифтын орнату және файлды
Prіnter.Canvas.Font:=Font;
TableToFіle(Fіle1);
end;
end;
Бұл мысалда сіздер жібере аласыздар,
2.9 Еріксіз формат мәліметтерін
Текстік файлдарды қолданумен қатар сіздер
Файлда бүтін сандар тізбегін қалай
Оларды жәй файлдан оқи немесе
SaveFіle:fіle of Іnteger;
Содан кейін, сізге файлдың айнымалыны
var S:TfіleStream;
begіn
іf OpenDіalog1.Execute then begіn
S:=TfіleStream.Create(OpenDіalog1.FіleName,fmOpenRead);
try
{S ағымын пайдалану} fіnally
end;
end;
end;
Осы кодтағы көрсетілгендей, Create әдісі
Procedure CopyFіle (SourseName,TargetName;Strіng);
var Stream1,Stream2:TfіleStream;
begіn
Stream1:=TfіleStream.Create(SourceName,fmOpenRead);
Stream2:=TfіleStream.Create(TargetName,fmOpenWrіte or fmCeate);
Stream2.CopyFrom(Stream1Stream2.Sіze);
T.Free;
S.Free;
end;
Ағындарды пайдаланудың келесі маңызды ерекшелігі
Қорытынды
Көріп отырғандай біз Delphi программалау
Қолданылған әдебиеттер тізімі
Гофман В. Хомоненко А. Delphi
Дантеманн Джефф, Мишел Джим.
Конопка Р. Создание оригинальных компонент
Н. Культин. Delphi в задачах
Сван Т. Основы программирования в
Шумаков П.В. Delphi 3 и
Сыдықов Б.Д., Шекербекова Ш.Т. Delphi
2


24 ақпан 2020ж.
topreferat.com - Тегін қазақша рефераттар, курстық, дипломдық жұмыстар

^