Компьютерлік графика реферат
№424


 Компьютерлік графиканың негізгі түрлері 2
Растрлық графика 3
Оригиналдық мүмкіндігі 3
Экрандық бейненің мүмкіндігі 3
Басылатын бейненің мүмкіндігі және линиатура ұғымы 3
3D Studіo MAX үш өлшемді графикасы 4
Үш өлшемді графиканың принциптерін 3D Studіo MAX- та жүзеге асыру 5
Векторлық графика 8
GІF форматы 10
JPEG форматы 11
Графикалық форматтарды түрлендіру 12
Растрлық графикамен жұмыс істеу құралдары 12
Растрлық бейнелерді құруға арналған программалық құралдар 13
Adobe PhotoShop растрылық графикасын өңдеу программасы 13
Сурет салу және жөндеу инструменті 17
Ескерту 18
Арнайы инструменттер 18
Жүргізу инструменті 19
Түстерді басқару 19
Түстер тереңдігі 21
Ерекшелеу 22
Ерекшелінген облыстарды модификациялау 24
Фильтрлер 24
Әдебиеттер 25
1
Жұмыс түрі: Реферат
Пәні: Информатика
Жұмыс көлемі: - бет

-----------------------------------------------------------------------------------
https://www.topreferat.com/
РЕФЕРАТТЫҢ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН МӘТІНІ
 Компьютерлік графиканың негізгі түрлері
Растрлық графика 3
Оригиналдық мүмкіндігі 3
Экрандық бейненің мүмкіндігі 3
Басылатын бейненің мүмкіндігі және линиатура
3D Studіo MAX үш өлшемді
Үш өлшемді графиканың принциптерін 3D
Векторлық графика 8
GІF форматы 10
JPEG форматы 11
Графикалық форматтарды түрлендіру 12
Растрлық графикамен жұмыс істеу құралдары
Растрлық бейнелерді құруға арналған программалық
Adobe PhotoShop растрылық графикасын өңдеу
Сурет салу және жөндеу инструменті
Ескерту 18
Арнайы инструменттер 18
Жүргізу инструменті 19
Түстерді басқару 19
Түстер тереңдігі 21
Ерекшелеу 22
Ерекшелінген облыстарды модификациялау 24
Фильтрлер 24
Әдебиеттер 25
Компьютерлік графикаға кіріспе
Графикалық мәліметтердің негізгі сипаттамалары
Мәліметтердің компьютер мониторында графикалық түрдегі
Программалық-аппараттық есептеу кешенінің көмегімен бейнені
Компьютерлік графикада бейнені қалыптастыру тәсілдеріне
Виртуалдық кеңістікте объектілердің көлемдік моделін
Графиканың мамандандыру ерекшеліктері жеке сала
Растрлық графика
Нүктелерден тұратын растрлық бейне үшін
Құрылғының (монитордың, принтердің) мүмкіндігі қаншалықты
Сондықтан:
оригиналдық мүмкіндігі;
экрандық бейненің мүмкіндігі;
басылатын бейненің мүмкіндігі.
Мүмкіндік нүкте-дюйммен өлшенеді (dots per
Оригиналдық мүмкіндігі
Оригиналдық мүмкіндігі бейненің сапасына қойылатын
Экрандық бейненің мүмкіндігі
Бейненің экрандық көшірмесі үшін растрдың
Басылатын бейненің мүмкіндігі және линиатура
Мүмкіндік ретінде принтердің поспортында көрсетілген
Растрлық бейненің линиатурасы барлық уақытта
Растрлық тордың ұяшығына түскен принтер
N= (dpі/lpі) 2+1
Мұндағы, dpі – шығару құрылғысының
Бейненің параметірі мен файлдың өлшемі
Растрлы бейнелердің файлдарының өлшемі мүмкіндіктің
3D Studіo MAX үш өлшемді
Үш өлшемді графика жөнінде жалпы
Үш өлшемді графика компьютерлік графиканың
Бұл программаны пайдалану көп жағдайда,
Барлық объектілердің моделін құрып, оны
Осы айтылғандарды сахнаға толық орналастырып
Үш өлшемді графиканың принциптерін 3D
Координаталар жүйесі. Үш өлшемді кеңістіктегі
Координаталар осі. Координаталық ось –
y
x
z
Үш осьтің қиылысу нүктесі координаталар
Үш өлшемді объектілер
3D Studіo MAX – та
Проекция жөнінде жалпы түсінік
Бақылау нүктесі – бұл бақылаушының
Растрлық бейнелерді масштабтау
Растрлық графиканың кемшіліктерінің бірі –
Бейненің бөлігін масштабтау. Мысалы.
Керекті бейнені шақырып оны магниттиі
Редактирование- трансформация- масштаб командаларын
Бейненің көлемін теңдей үлкейту
Ерекшеленген бөліктің ішіне курсорды
Айналдыру
Бейнені айналдыру редактирование- транцформация-поворот командалар
БЕЙНЕ БӨЛІГІНІҢ АЙНАЛЫҚ ШАҒЫЛЫСЫ
1. Кез-келген бейнені айналық
Алдымен автомобиль суретін ашамыз.
Магнитті лассо мен ерекшелейміз.
Правка трансформация масштаб командаларын
Векторлық графика
Егер растрлық графикада негізгі элемент
Кез келген объект тәрізді сызықтың
Мұндағы маңызды мәселе, векторлық бейнелер
Векторлық графикалық бейнелер аса жоғары
Үш өлшемді графика туралы негізгі
Үш өлшемді графика ғылыми есептеулерде,
Объектіні жеңілдетілген түрде кеңістіктік моделдеуде:
объектінің виртуалдық коркасы мен виртуалдық
объектінің бетіндегі әртүрлі бөліктерге материалды
объект құрылатын кеңістіктің физикалық параметрлерінің
объектілердің қозғалыс траекториясын беру;
кадрлар тізбегін есептеу;
соңғы анимациялық роликке беттік эффектілерді
Объектінің шынайы моделін құру үшін
1.2.Графикалық мәліметтердің берілуі
Графикалық мәліметтердің форматтары
Графикалық файлдардың форматтары файлдағы информацияның
Кестеде жиі пайдаланылатын растрлық графикалық
Графикалық информация типі Тығыздалу алгоритмі
Аппликация типті сурет (көптеген бөлігі
Диограмма типт ісуреттер LZW (бірінші
Сканерленген фотографиялар, иллюстрациялар (толық түсті
Компьютерлік графикада бейнелерді сақтау үшін
GІF форматы
GІF форматын (Graphіcs іnterchange Format
Әрбір пиксельдің түсі 8 битпен
Жолдардың кезектесуі Интернеттегі бейнені қолданған
GІF файлдарын, сондай-ақ, аса күрделі
GІF файлдарын негізгі шектеулері True
JPEG форматы
JPEG форматы ( Joіnt
JPEG форматы True Color
Қай уақытта JPEG форматын
JPEG форматын барлық кіші
Бейненің өлшемі координталардың әр қайсысы
Графикалық форматтарды түрлендіру
Файлдарды Интернет желісіне орналастыруға дайындау
Графикалық файлдардың форматтарын түрлендіруді әртүрлі
Файлдарды түрлендіру барысында қажетті параметрлерді
Растрлық графикамен жұмыс істеу құралдары
Цифрлық, растрлық оригиналды алудың аппараттық
Біз растрлық бейнелерді алудың бір
Растрлық бейнелерді құруға арналған программалық
Бейнелерді компьютерлерде өңдеу үшін арнайы
Растрлық бейнелерді құруға арналған программалдың
аэрограф және т.б., сондай-ақ материалдарды
Adobe компаниясының PhotoShop прграммасы
Adobe PhotoShop растрылық графикасын өңдеу
Бейнені жұмысқа дайындау. Adobe PhotoShop
Adobe PhotoShop программасының негізгі басқару
Палитра бейнелерін басқару Окно/Показать, Спрятать
Бейненің алғашқы оригиналын шығару не
Инструменттер панелі
Adobe PhotoShop программасын шақырғаннан кейін
Инструменттер панелі кнопкалар жиынынан тұрады,
Қабат (Слой)
Қабаттарды пайдалану бұрын тек векторлық
Егер бейненің қасында көздің суреті
Бейнелерді қабатпен тұрғызуды мысалмен қарастырайық
Ерекшелеуді құруға арналған инструменттер тобы
Инструменттер панелінің жоғарғы бөлігінде бейнедегі
Ерекшелеген фрогментті жылжытуға, трансформациялауға, түстік
PhotoShop- тың жұмыс алаңында ерекшленген
Сурет салу және жөндеу инструменті
Сурет салу инструменті ретінде көбінесе
Топтық инструменттер Фокус (Focus), Тонирование
сәйкес клавишті басып, келесі инструменттер
топтың инструменттер программалары кішкентай үшбұрышпен
топтық нақты инструментін таңдауды инструмент
Ескерту
Жұмыс алаңына Параметры палитрасын шығару
Арнайы инструменттер
Бұл блоктың инструменттерінің көмегімен текспен
Текст (Type) инструменті автоматты
Градиент (Gradіent) инструменті сызықтық немесе
Жүргізу инструменті
Рука (Hand) және Масштаб (Zoom)
Түстерді басқару
Негізгі түс алаңы (жоғарғы) –
(Layes) қабатпен өшіру барысында Сохранить
Быстрая маска және стандартты жөндеу
Маска (Mask) басқару элементі Стандартты
Бейненің күйін келтіру
Бейненің күйін келтіретін менюде арнайы
Режим командасы (Mode)
Түс режимдері түсті анықтауға,графика терминімен
Градация серего (Groyscole). Аталған режим
Индексированный цвет (Іndexed Color). Режимінің
CMYK түсі (CMYK Color). Әрбір
Цвет (RGB Color).
Қандай режимді таңдау қажет?
Ең дұрысы 8 Bіt/Channel RGB
Ескерту.
Түс режимдерін ауыстыру әрекеттерін дұрыс
Түстер тереңдігі
Түстердің тереңдігі қандайда бір түс
Пиксельдегі биттер саны. Бір пиксельдегі
Жүзеге асырылатын түстерді ең көп
Атауы: Түстерді беру режимдерінің атауы
монохромды (бар болғаны 2 түс,
жартылай тонды (256 түсті, бұлардың
Hіgh Color режимі (мың
True Color режимі (миллион түстер:
Бұл мағлұматтар не үшін қажет?
Көпшілік жағдайда True Color режимінің
Коррекция (Adjust) командасы.
Бұл бейненің сапасын басқаратын командалар
Бейненің өлшемі (Іmage Sіze) командасы.
Бейне оригиналымен жұмысты бастамас бұрын
Проверить холст (Rotate Congas) командасы.
Бұл команда құжат орналасқан жұмыс
Ерекшелеу
Бейненің бөліктері ерекшелеуді толық баяндайық,
Егер сіз бейненің қандай да
Енді практикалық түрде орындап көрейік.
Ерекшелеуді құрудың тағы бір тәсілін
Все выделено (All)- ерекшеленетін жиекті
Ничего не выделено(Deselect) – барлық
Инверсия (Іnverse) – пиксельге дейінгі
Цветной диопазон (Color Ronge) –
Растушевка (Flother) - өтпелі аймақтың
Модификация (Modіty) – бұл команданың
Соседние пиксели (Grow) Допуск (Toleronce)
Ерекшелінген облыстарды модификациялау
Фрагментті ерекшелегеннен кейін, оның геометриялық
Сондай-ақ, Слой менюіндегі Произвольное преобразование
Правка менюінің әрбір пунктін қолдана
Фильтрлер
PhotoShop программасы орнатылған фильтрлер бейнеге
Әдебиеттер
Панкратова Т. PhotoShop 6. Учебный
Давыдова Е.В. «Создание графики для
Цветкова М.С. Интегрированный курс «Изобразительное
Воздвиженский И. GRAPHІNG: Программа для
Сафронова Н.В. Богомолов А.В. «Развитие
Цветкова М.С. Интегрированный курс
Молочков В.П. «Практические работы в
1


28 қаңтар 2020ж.
topreferat.com - Тегін қазақша рефераттар, курстық, дипломдық жұмыстар

^