криптографиялық алгоритмдер реферат
№425


 ЖОСПАР
Кіріспе 4
Экспортқа арналған криптографиялық алгоритмдер 7
Симметриялы немесе ассиметриялы криптографиялық алгоритм. 7
Файлдарды шифрлау 7
Цезарьдің орын ауыстыру әдісі 9
Вижинердің шифрлау жүйесі 9
Гаммерлеу 10
Ашық кілтті жүйелер 10
Криптографиялық қызметтердің типтері 12
Есептің қойылымы 12
3
Жұмыс түрі: Реферат
Пәні: Информатика
Жұмыс көлемі: - бет

-----------------------------------------------------------------------------------
https://www.topreferat.com/
РЕФЕРАТТЫҢ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН МӘТІНІ
 ЖОСПАР
Кіріспе 4
Экспортқа арналған криптографиялық алгоритмдер 7
Симметриялы немесе ассиметриялы криптографиялық алгоритм.
Файлдарды шифрлау 7
Цезарьдің орын ауыстыру әдісі 9
Вижинердің шифрлау жүйесі 9
Гаммерлеу 10
Ашық кілтті жүйелер 10
Криптографиялық қызметтердің типтері 12
Есептің қойылымы 12
Кіріспе
Бөтен адамдарға оқуға мүмкіндік бермейтіндей
Жазу-сызудың кең таралуына байланысты криптография
Криптографиялық жүйе бірінші және екінші
Мәліметтерді қорғаудың криптографиялық әдістері автоматтандырылған
Қандай себептен ақпараттық жүйелерде криптографиялық
Бір жағынан, компьютерлік жүйелерді, соның
Екінші жағынан, жаңа қуатты компьютерлердің
Ақпараттарды түрлендіру жолымен қорғау проблемасымен
Криптология 2 бағытқа бөлінеді- криптография
Криптография ақпаратты түрлендірудің математикалық әдістерін
Криптоанализ ортасы – ақпаратты кілтсіз
Қазіргі заманғы криптология 4 үлкен
1.Симметриялы криптожүйелер
2.Ашық кілтті криптожүйелер
3.Электронды қолтаңба жүйелері
4. Кілттермен басқару
Криптографиялық әдістерді пайдаланудың негізгі бағыттары-
Сонымен, криптография ақпаратты оқу тек
Ақпаратты шифрлау және қайта шифрлау
Алфавит – ақпараттарлы кодтауда пайдаланылатын
Мәтін - алфавит элементтерінің реттелген
Қазіргі заманғы ақпараттық жүйелерде пайдаланылатын
орыс алфавитінің 32 әрпі мен
ASCII және КОU-8 стандартты кодына
Бинарлық алфавит;
Сегіз ретті немесе он алты
Шифрлау- түрлендіру процесі: бастапқы мәтін
Қайта шифрлау- шифрлауға кері процесс.
Кілт-мәтіндерді шифрлауға және қайта шифрлауға
Критографиялық жүйе түрлендірілген ашық мәтін
Криптожүйелер симметриялыжәне ашық кілтті болып
Симметриялы криптожүйелерде шифрлағанда да, қайта
Ашық кілтті жүйелерде 2 кілт
“Кілттерді тарату” және “кілттерді басқару”
Электронды қолтаңба дегеніміз- басқа пайдаланушыларға
Криптографиялық тұрақтылық - кілтті білмеген
-ықтимал кілттер саны
-криптоанализға қажетті орташа уақыт
Мәліметтерді криптографиялық жабу процесі программалық
Қазіргі заманғы ақпаратты қорғаудың криптографиялық
шифрланған мәтін қолға түскенде тек
шифрлануда қолданылатын кілттің операциялық саны
қайта шифрлауға қажетті ақпараттың операция
шифрлау алгоритмін білу қорғау тиімділігіне
кілтті азғантай өзгерту шифрланған хабарлама
шифрлау алгоритмінің құрама элементтері өзгермейтіндей
кілттер арасында шифрлау кезінде жүйелі
шифрланған мәтін ұзындығы берілген мәтін
алгоритм программалық та, сонымен қатар
Тізбектің қауіпсіздігі ең әлсіз буыннан
Сонымен қатар, тәжірибе жүзінде ақпараттық
Экспортқа арналған криптографиялық алгоритмдер
Қазіргі кезде персональді компьютерлерді қолданушыларда
Симметриялы немесе ассиметриялы криптографиялық алгоритм.
Қандай алгоритм жақсы- симметриялы немесе
Бірақ, ашық кілтті криптожүйелердің ойлап
Бірақ, криптографияда құпиялы кілтті алгоритм
Файлдарды шифрлау
Бір қарағанда файлдар шифрлауды хабарламаларды
Криптография үлкен құпияны кішкентай құпияға
Ең тиімдісі, әобір файлға жеке
Барлық бар криптографиялық әдістерді мынандай
сурет .Симметриялы криптожүйелердің түрлендіру кластары.
Көп алфавитті ауыстыру- бастапқы мәтіннің
ие болу үшін күрделі кілттерді
Орын ауыстыру- критографиялық түрлендірудің аса
Гаммерлеу- бұл әдіс кілт негізінде
Шифрлар блогы шифрланатын мәтіннің блогына
Цезарьдің орын ауыстыру әдісі
Цезарьдің орын ауыстыру әдісі орын
Бұл әдіс рим императоры Гай
Мысалы, Мен программа жасадым сөйлемі
А→г
Б→д
В→е
Г→ж
Д→з
Е→и
Ж→й
З→к
И→л
1 таблица. Цезарь орын ауыстыруын
Өзінің қарапайымдылығына сай жүйе әлсіз.
шифрланған немесе сәйкес келетін бастапқы
қаскүнеммен таңдап алынған бастапқы мәтіннің
болса, онда ешқандай
Хилл және Плэйфер шифрлары Цезарь
Вижинердің шифрлау жүйесі
К= (k0, k1, k2…, kn-1)
Пайдаланушы кілті деп аталатын кілт
K= ( k0, k1…,kn-1 ),
Мысалы, егер r= ∞ болса
15 8 2 10 11
Гаммерлеу
Гаммерлеу кең қолдануға ие болған
Гаммерлеу арқылы шифрлау принципі шифр
Мәліметтерді қайта шифрлау процесі кілт
Егер шифр гаммасы қайталанатын бетті
Егер қаскүнемге бастапқы мәтіннің фрагменті
Ашық кілтті жүйелер
Криптографиялық жүйелер қанша күрделі
Жасалған қорытындылар негізінде бұл проблемаларды
Қысқаша айтқанда, ақпараттық жүйелердің 2
Бастапқы мәтін адресаттың ашық кілтімен
1.2 сурет. Ашық кілтті шифрлау
Қандай себептен ашық кілтті жүйелермен
Бастапқы мәтінді түрлендіру болу керек
Жабық кілтпен ашу кілт
Ашық кілтті крипто жүйелердің
Таратылатын және сақталатын мәләметтерінің дербес
Кілттерді тарату құралы ретінде. Ашық
Пайдаланушыларды аутентификациялау құралдары қолтаңба бөлімінде.
Төменде ең кқп таралған ашық
Криптографиялық қызметтердің типтері
Қазіргі кезде криптаграфиялық қызметте бес
Қолдануды тексеру- қолданушы оперативті трансакция
Мәліметтер координатасының бастамасын идентификациялау- хабарламаның
Мәліметтердің бүтіндігі- мәліметтерді сақтауды қамтамасыз
Бастартпау- трансакцияны алушы басқа үшінші
Криптографияның симметриясы- кілтті және ашық
Алгоритмді сипаттау.
Шифрлау жүйесі мен математикалық проблемаларды
Осы күнге қауіпсіз және тиімді
Факторлаудың бүтіндік проблемасы (IFR): RSA
Логарифмнің дискретті проблемасы (мәліметтерді жіберу
Логарифмнің дискретті проблемасының эллиптикалық қисығы
Есептің қойылымы
Мен мәтінді шифрлауды ASCII коды
Есеп: ASCII коды кестесін экранға
Бұл есепті шешудің 2 жолы
Кодтар бойынша литерларды алып кесте
Литер бойынша кодтарды алып кесте
Біз, әзірше, а нұсқасын қарастырайық.Есепте
Аргумент: 32- ден 254 дейін
Нәтиже: ASCII кодының кестесі.
Цикл параметрлерінің өзгеру шегі
Жеке код және символ 1
Write (< код >:3,’ ‘,
Write (<код>:3,’ ‘, < символ
Бұл кесте бағаналарында кейбір символдардың
Белгісімен бірге 10- кодтың шығарылуынан
Барлық 223 код белгілерінің шығарылуынан
Төменде программа тексті берілген:
’’ASCII коды кестесін экранға шығару’’
Program ASCII COD SYMBOL;
Uses CRT;
Var cod:byte;
{+++++++++++++ASCII COD SYMBOL программасының денесі+++++++++}
Begin
clrscr;
writeln(‘
‘ASCII код кестесі.’,

Write(32:3,’ ‘,’пбл’);
{пробелдің (бос орын) кестеде шығарылуы.Шығару
{цикл 32-ден емес 33-тен басталады};
For cod:=33 to 254 do
If odd(cod div 10) then
else write(cod:3,’ ‘,chr (cod),’
{кодтар бойынша символдарды шығару операторы
Writeln;
Write(‘Ескерту: пбл дегеніміз ПРОБЕЛ.’);
{Ескертуді шығару үшін write операторын
Егер, writeln операторын қолдансақ,
Readln
End.
ASCII коды кестесі.
32 - 33 !
35
36
37
38
39
40
41
42 * 43 + 44
45
46
47
48
49
50
51
52 4 53 5 54
55
56
57
58
59
60
61
62 > 63 ? 64
65
66
67
68
69
70
71
72 Н 73 I 74
75
76
77
78
79
80
81
82 R 83 S 84
85
86
87
98
89
90
91
92 \ 93 J 94
95
96
97
108
99
100
101
102 F 103 G 104
105
106
107
118
109
110
111
112 P 113 Q 114
115
116
117
128
119
120
121
122 Z 123 { 124
125
126
127
138
129
130
131
132 Д 133 E 134
135
136
137
148
139
140
141
142 О 143 П 144
145
146
147
158
149
150
151
152 Ш 153 Щ 154
155
156
157
168
159
160
161
162 В 163 R 164
165
166
167
178
169
170
171
172 М 173 H 174
175
176
177
188
179
180
181
182 ╢ 183 ╖ 184
185
186
187
198
189
190
191
192 └ 193 ┴ 194
195
196
197
208
199
200
201
202 ╩ 203 ╦ 204
195
206
207
208
209
210
211
212 ╘ 213 ╒ 214
205
216
217
218
219
220
221
222 █ 2232 ▄ 224
215
226
227
228
229
230
231
232 ш 233 щ 234
236
237
238
239
240
241
242 ≥ 243 ≤ 244
246
247
248
249
250
251
252 @ 253 ; 254
256
257
258
259
260
261
266
267
268
269
270
271
3
Шифрланған
мәтін
Криптографиялық
жүйе
Бастапқы
мәтін
кілт
Орнына қою
Орын
ауыстыру
гаммерлеу
Блокты
шифрлар
жіберуші
адресат
Бастап-
қы
мәтін
Ашық
кілтті
жүйе
шифр-ланған
мәтін
Ашық
кілтті
жүйе
Бастап-
қы
мәтін
Ашық
кілт
Жабық
кілт


20 қаңтар 2020ж.
2008-2018 topreferat.com - Қазақша рефераттар, курстық, дипломдық жұмыстар

^