Құжатты баспаға шығару реферат
№431


 № 8 лабораториялық жұмыс. Құжатты баспаға шығару
Мақсаты:
• құжатты қағазға басып шығару алдында оны алдын ала режимін қолдану;
• қағазға басып шығару іс әрекеттерін орындап үйрену.
1. Баспаға шығарылатын мәтінді алдын ала көру
Құжатты баспаға жібермес бұрын, алдымен оның қағаз бетінде қалай орналасатынын арнаулы алдын ала мәтін көру режимі арқылы қарап шығуға болады. Бұл біраз уақытты және қағазды үнемдеуге мүмкіндік береді.
Word редакторында бірден мәтіннің бірнеше дана көшірмесін немесе құжаттың тек кейбір беттерін ғана баспаға шығаруға болады. Кез келген құжаттық мәтінді Файл→Қасиеттер (Свойства) командасын орындағанда ашылған "Қасиеттер" сұқбат терезесіндегі сол құжат жайлы мәліметтерімен бірге қағазға басып алуға болады.
Баспаға шығарылатын мәтінді көру үшін келесі бес режимнің кез келгенін қолдана аламыз, олар: кәдімгі (обычный), электрондық құжат (электронный документ), беттерді белгілеу (разметка страницы), құжат құрылымы (структура документа) және баспаға шығару кезінде алдын ала көру (предварительный просмотр). Егер құжат құрамында арнайы элементтер (кестелер, кадрлар, графикалық объектілер т.с.с.) болса, тек беттерді белгілеу және баспаға шығару алдында мәтінді көру - екі режимі ғана баспаға шығарылатын құжат жайлы алдын ала толық көрініс бере алады.
Беттерді белгілеу арқылы көру режимі
Бұл әмбабап режим болып табылады, сол себепті ол құжатты оқу мен түзетуде және баспаға шығарудан бұрын алдын ала оны көруде қолданылады.
Мәтінді беттерді белгілеу режимінде көру үшін мынадай әрекеттер орындалады:
• оқылатын (өңделетін) құжатты экранға шығару, яғни ашу керек;
• Түр=>Бетті белгілеу (Вид=>Разметка Страницы) командасын орындау немесе көлденең жылжу белдеуінің сол жақ шетінде орналасқан бетті белгілеу режимінің батырмасын шертеміз;Жұмыс түрі: Реферат
Пәні: Информатика
Жұмыс көлемі: - бет

-----------------------------------------------------------------------------------
https://www.topreferat.com/
РЕФЕРАТТЫҢ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН МӘТІНІ
 № 8 лабораториялық жұмыс.
Мақсаты:
• құжатты қағазға басып шығару
• қағазға басып шығару іс
1. Баспаға шығарылатын мәтінді алдын
Құжатты баспаға жібермес бұрын, алдымен
Word редакторында бірден мәтіннің бірнеше
Баспаға шығарылатын мәтінді көру үшін
Беттерді белгілеу арқылы көру режимі
Бұл әмбабап режим болып табылады,
Мәтінді беттерді белгілеу режимінде көру
• оқылатын (өңделетін) құжатты экранға
• Түр=>Бетті белгілеу (Вид=>Разметка Страницы)
• басқа бір көру режиміне
Мәтінді алдын ала көру режимі
Бұл режимде құжаттың бір немесе
Мәтінді алдын ала көру
8.1-сурет. "Алдын ала көру "
"Алдын ала көру" саймаңдар тақтасының
Баспаға шығару - "Баспаға шығару"
Үлкейту - Үлкейту/Кішірейту (тышқан курсоры
Бір бет - Құжаттың жалғыз
Бірнеше беттер - Бір уақытта
Масштаб - Құжат бейнесінің масштабын
Сызық - Көлденең жылжу белдеу
Беттерді қиыстырып келтіру - Құжатты
Толық экранға - Экраннан тақталар
Жабу - Алдын ала көру
Анықтама - Контексті-тәуелді анықтаманы ұсынады
Алдын ала көру режимінде басқа
• Құжаттың жеке беттерін бөлектеп
• Алдын ала көру терезесінде
Алдын ала көру режимінде мәтіннің
• "Алдын ала көру" саймандар
• тышқан курсорын беттің қай
• үлкейтілген мәтін бөлігін жөндеп-түзетуге
• қажетті өзгертулер енгізілген соң,
Алдын ала көру режимінен шығу
Алдын ала көру режимінде тұрып-ақ
2. Құжатты баспаға шығару
Ағымдағы құжатты баспаға шығару үшін:
1. Қажетті құжат экранға шығарылады
2. Файл=>Баспаға шығару командасын орындаймыз
3. Егер ешқандай параметрлер өзгертілмейтіндей
Мұндай сәтте құжаттың басынан аяғына
8.2-сурет. Баспаға шығару сұхбат терезесі
Ашық тұрған құжатты баспаға Стандарты
Баспаға шығару барысында Windows жүйесінің
8.3-сурет. Терезеде құжатты баспаға шығарудың
Ескерту. Баспаға шығаруы доғару барысында
Алдын ала келісім бойынша құжаттың
• Баспаға шығаруға арналған құжатты
• Файл=Баспаға шығару командасын орындап
• Осы терезенің "Көшірмелер" (Копии)
• Алдын ала келісім бойынша
• ОК батырмасын шертеміз.
Құжатты баспаға бөліп шығару
Құжатты толығымен емес, оның тек
Құжаттың жеке беттерін баспаға шығару
1. Баспаға шығаруға арналған құжатты
2. "Беттер" (Страница) бөлімінде Нөмірлер
3. Енгізу өрісіне басып шығарылуға
4. Егер тек курсор орналасқан
5. Соңында ОК батырмасын шертеміз.
Құжаттың ерекшеленген бөлігін баспаға шығару
Көлемді құжаттарды баспаға шығаруда қағаздың
Құжаттың тек тақ (жұп) беттерін
1. Баспа (Печать) сұхбат терезесін
2. Баспаға шығару (Вывести на
3. Одан кейін жұп беттерді
4. Құжаттың барлық жұп (немесе
5. Соңында ОК батырмасын шерту
Құжатты қосымша информациямен бірге баспаға
Word редакторы әр құжат үшін
Құжатпен бірге қосымша ақпаратты баспаға
1. "Баспаға шығару" (Печать) сұхбат
2. Терезедегі Параметрлер батырмасын шертіп,
"Параметрлер" сұхбат терезесін Сервис =>
3. "Басып шығару" (Печатать) бөлімінде
4. ОК батырмасын шертеміз.
8.4-сурет. «Параметрлер-Баспаға шығару» сұхбат терезесі
5. "Баспаға шығару" (Печать) сұхбат
Мәліметтер (Сведения) — құжатты баспаға
Өрістер кодтары (Коды полей) —
Ескертулер — құжаттың соңында жеке
Жасырын мәтін - құжаттағы жасырын
Графикалық объектілер - құжатпен бірге
Құжат жайлы қосымша ақпаратты баспаға
Word алдын ала келісім бойынша
"Баспаға шығару" (Печать) сұхбат терезесіндегі
Құжат (Документ) - құжат мәтінін
Мәліметтер (Сведения) - тек құжат
Ескертулер (Примечания) - тек құжат
Стильдер - құжаттың барлық стильдерінің
Автотекст элементтері - автотекст элементтерінің
Пернелер тіркесі - макрокомандалар тізімін,
Осы көрсетілген қосымша информациялардың жеке
1. Файл=>Баспаға шығару командасын орындап,
2. "Басып шығу" (Напечатать) тізімінен
3. ОК батырмасын басамыз.
Баспаға шығарудың қосымша опциялары
Міне, сіздер Word редакторының құжаттарды
Басылымның алғашқы нұсқасын алу
Практикада басылған құжаттың сапасына онша
Басылымның алғашқы нұсқасын алу кезінде
Алғашқы сапалы емес нұсқаны (черновик)
1. Баспаға шығару сұхбат терезесін
2. Параметрлер батырмасын (тышқанмен) шертіп,
3. "Режим" бөлімінде "Алғашқы нұсқа"
4. ОК батырмасын шертеміз;
5. "Баспаға шығару" сұхбат терезесіндегі
Егер де алғашқы нұсқаны баспаға
Беттерді артынан алдына қарай (кері
Әдетте баспадан шыққан парақтар принтердің
Командалық қатарлар өрістерін жаңарту
Word редакторында құжаттар дайындау кезінде
Егер құжат ішінде автоматты түрде
Байланыстарды жаңарту
Өңделуге тиіс құжаттық мәтін ішінде
Фондық режимде баспаға шығару
Құжатты баспаға шығару ісі көбінесе
Басылым қағаздарын таңдау
Көптеген принтерлер үшін басылымға қағаз
Принтерге берілетін қағаз типін анықтап
1. Курсорды құжат ішіне орналастырып,
2. Файл =>Парақ параметрлері (Файл
3. "Берілетін қағаз" (Источник бумаги)
4. Бірінші бет тізімінен алғашқы
5. Қалған беттер тізімінен құжаттың
6. Қолдану (Применить) тізімінде осы
7. ОК-ны шертеміз.
Жұмыс кезінде ашылатын Қолдану тізімдеріндегі
Сонымен, жұмыс барысында ашылатын Қолдану
• Ағымдағы бөлімге — курсор
• Бірнеше бөлімдерге — мәтіннің
• Құжат соңына дейін (ағымдағы
• Ерекшеленген мәтінге — кейбір
• Барлық құжатқа — құжат
Кейде баспаға шығару барысында құжатты
Қазіргі лазерлік принтерлер әдетте қағаз
Параметрлер=>Баспаға шығару командасындағы Қағаз беру
Тапсырмалар
1. Мәтіндік редакторда жазылған құжатты
2. Осы режимде отырып, құжаттың
3. Мәтінге өзіңізге ұнаған кез
4. Құжаттың беттерін нөмірлеңіз. Бірінші
5. Құжаттың екінші бетін ғана
6. Құжаттың 2,4,7 беттерін баспаға
7. Құжат жөнінде қосымша мәліметтерді
Бақылау сұрақтары
1. Баспаға шытармастан бұрын мәтінді
2. Құжаттық мәтінді көру режимдерінің
3. Алдын ала көру режимінде
4. Баспаға шығару параметрлері қалай
5. Бір беттің тек жартысын
6. Құжаттың тақ беттері қалай
7. Құжаттың 7,10,11, 15,16 беттері

25 қаңтар 2020ж.
2008-2018 topreferat.com - Қазақша рефераттар, курстық, дипломдық жұмыстар

^