Паскаль реферат
№441


 Паскаль программалау тілі. 3
Turbo Pascal 7.0 интегралдық программалау 5
Паскаль тіліндегі программаны теру және оны редакциялау 8
Программаны компиляциялау және компиляция қателерін іздеу, оларды жою. 12
Паскаль тілінің алфавиті және сөздігі. 15
Паскаль тілінің негізгі операторлары. 23
Массив типінің сипатталуы. 25
Мәліметтердің жол типін сипаттау. 26
Мәліметтердің жиын типін сипаттау. 29
Мәліметтердің жазба типін сипаттау. 31
Файл туралы жалпы түсінік. 33
Файлдар. 33
Файлдарды баяндау. 34
Файлдармен жұмыс жасау. 34
3
Жұмыс түрі: Реферат
Пәні: Информатика
Жұмыс көлемі: - бет

-----------------------------------------------------------------------------------
https://www.topreferat.com/
РЕФЕРАТТЫҢ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН МӘТІНІ
 Паскаль программалау тілі. 3
Turbo Pascal 7.0 интегралдық программалау
Паскаль тіліндегі программаны теру және
Программаны компиляциялау және компиляция қателерін
Паскаль тілінің алфавиті және сөздігі.
Паскаль тілінің негізгі операторлары. 23
Массив типінің сипатталуы. 25
Мәліметтердің жол типін сипаттау. 26
Мәліметтердің жиын типін сипаттау. 29
Мәліметтердің жазба типін сипаттау. 31
Файл туралы жалпы түсінік. 33
Файлдар. 33
Файлдарды баяндау. 34
Файлдармен жұмыс жасау. 34
Паскаль программалау тілі.
Программалау дегенді біз бүгінгі күннің,
Ең бірінші программалау тілі болып
1-сурет. Паскаль тілінің құрылуының қысқаша
1970ж. программалау әлемінде кемінде
Кейіннен осы тілдің бірталай түрлері
Сонымен қатар Turbo Pascal тілі
Бүл тілдің программистер арасында кеңінен
Паскаль тілі өзінің икемді сипатталуына
Алгоритмдердегі концепцияныпрограмма түрінде бейнелеуге түрлі
Программада пайдаланатын айнымалылардың алдын ала
Паскальда қарапайым және икемді басқару
Паскаль тілінің құрушысы Н. Вирттің
Паскаль тілінің маңызды ерекшелігі болып
Трансляторлар. Паскаль тілінде жазылған программа
Трансляторлар үш түрлі болады, олар:
Интерпретатор деп берілген программаның әр
Компилятор – берілген программаны толығымен
Ассемблерлер автокодтар (ассемблер) тілінде жазылған
Кез- келген транслятор келесі мәселелерді
Трансляция жасылып жатқан программаның синтаксистік
Объекттік немесе қарапайым деп аталатын,
Компьютерлік жадының тиімді пайдалануын қадағалап
Turbo Pascal 7.0 интегралдық программалау
ортасын пайдалану
Паскаль тілінде программа құрастыру келесі
Әр кезеңде орындалатын әрекеттерге сай
Турбо Паскаль программалау жүйесі интегралды
Турбо Паскаль 6.0 және 7.0
экранға бірінің үстіне бірі қабатталып
менюді, диалогтық терезелерді, компьютерлік тышқанды
көпфайлды редактор (көлемі 1 байтқа
программаның орындалуын жөнге салуда (түзеуде)
Турбо Паскаль пакетінің негізгі файлдары.
TURBO.EXE – интегралдық программалау орта;
TURBO.HLP – жедел жәрдем мәліметтерін
TURBO.TP – жүйенің кофигурациясын сақтайтын
TURBO.TPL – Турбо Паскальдің стандарттық
Ал C:\BORLAND\BP\BGI каталогында графикалық режимде
Турбо Паскаль интегралдық программалау ортасын
Турбо Паскаль программалау ортасын іске
Осы әрекетті орындаған соң экранға
2.-сурет. Турбо Паскаль 7.0 терезесі.
Экранда программалау ортасының негізгі үш
Меню жолы – менюдің барлық
File
Edit
Search
Run
Compiler
Debug
Tools
Options
Window
Help
Экранның төменгі жағында функционалдық клавишалар
Негізгі менюдің керекті нұсқауын таңдау
Егер де меню нұсқауларының жазылуы
Ал орындалып жатқан әрекетті тоқтату
Турбо Паскаль программалау ортасында көрініп,
жабу батырмасы;
скролинг жолы;
масштаб батырмасы;
терезе нөмірі;
терезенің мөлшерін өзгертетін бұрыш.
Бұл элементтердің терезеде орналасуын 2-суреттен
1-кесте
Клавиша Меню элементі Функция
F1 Help Жәрдем терезесін экранға
F2 File/Save Ағымдық терезедегі
F3 File/Open Файл ашу диалогтық
F4 Run/Go to Cursor Курсор
F5 Window/Zoom Ағымдық терезені масштабтау
F6 Window/Next Келесі ашық терезеге
F7 Run/Trace Into Программаның орындалуын
F8 Run/Step Over Процедуралардың орындалуын
F9 Compile/Make Ағымдық терезедегі программаны
F10 (none) Меню жолына қайту
Статус жолында клавишалардың негізгі қисындасуы
әрекеттің ең тиімді орындалу жолын
қандай функция орындалып жатқаны туралы
таңдалған команда немесе диалогтық терезе
ағымдық терезеде, осы мезгілде рұқсат
Паскаль тіліндегі программаны теру және
Программаны теріп оны редакциялауды Турбо
Жаңа программаны жазу үшін File
2-кесте.
клавишалардыңарнайы қисындасуы
Клавишалар функциялар
Ctrl+ K және W
Ctrl+ K және R
Ctrl+ K және кез
Ctrl+ K және Т
Ctrl+ K және В
Ctrl+ K және К
Ctrl+ Q және кез
Ctrl+ Q және А
Ctrl+ Q және Р
Ctrl+ Q және L
Ctrl+ Q және Ү
Ctrl+ Q және W
Ctrl+ Q және [
Ctrl+ Q және ]
Ctrl+ Y Тізбекті жою
Ctrl+ Home (немесе Ctrl+ End)
Ctrl+ PgUp Файлдың басына өту
Ctrl+ PgDn Файлдың соңына өту
Shift+ курсоды басқару клавишалары Блокты
Программаның текстін терген кезде әр
Енді осы текстік редактордың жүйелі
Егер Edit командасының менюін ашып
3-сурет Edit командасының менюі
Edit менюінің нұсқауларын орындау алдында
Бұл тізімде көрсетілген нұсқаулар аса
aлдыңғы орындалған әрекетті жою (Undo),
aлдыңғы орындалған әрекетті қайта тұрғызу
жойылған информацияны буферге орналастыру (Cut),
белгіленген информацияның көшірмесін буферге сақтау
буфердегі информацияны экранда курсормен белгіленген
белгіленген информацияны жою (Clear).
Функциялдың оң жағында осы функциялармен
Егер программаныредакциялау кезінде алдыңғы
Соңғы Show clipboard функциясы буферде
Турбо Паскальдағы текстік редакторының негізгі
3-кесте
Клавишалар Меню нұсқаулары Функциялары
Ctrl + Del Edit► Clear
Ctrl + Ins Edit► Copy
Shift + Del Edit► Cut
Shift + Ins Edit ►Paste
Ctrl + L Search► Search
F2 File► Save Терезедегі файлды
F3 File► Open Файлды ашу
Редакциялаумен байланысты болатын негізгі жүйелі
4-сурет Search нұсқауының менюі
Search нұсқауы бойынша орындалатын іс-
Find
Replace
Search again
Go to line number
Show last compiler
error
Find error
Find procedure
Іздеу процедурасын орындау үшін алдымен
Өте маңызды жай: Tab және
Run (іске қосу) менюі. Бұл
Run нұсқауы (немесе Ctrl+ F2)
Program reset (Ctrl+ F2) нұсқауы
Go to cursor (немесе F4)
Trace into (немесе F7)
Step over (немесе F8) нұсқау
Программаны компиляциялау және компиляция қателерін
Программаны теріп болғаннан кейін оны
Сонымен қатар компиляция кезінде программадағы
Хабарламада аталған қателерді жою үшін
5-сурет Компиляция нәтижесі туралы
Турбо Паскаль программалау ортасының анықтама
“Compile successful” деген хабарламаға жауап
Егер де программаны атқарушы файл
6-сурет. Compile
Сонан соң Compile нұсқауының менюінде
Егер де Destination опциясы
Терілген программаны іске қосу және
Нәтижелер терезесін Alt+ F5 клавишалар
Осы кезге дейін программаныңтексті әлә
Содан соң 7- суреттегі көрсетілген
7- сурет.
Save as… Диалог
терезесі.
Файл атын енгізетін өріске жаңа
Тақырыптың соңында айтып кететін жағдай
Осы тарауда келтірілген материалды игеру
Турбо Паскаль программасын іске қосу
Турбо Паскаль тіліндегі программаны
Турбо Паскаль тіліндегі программаны копиляциялау,
Терілген программаны іске қосу және
Программаның дұрыс орындалуын ұйымдастыруға арналған
Бұл тақырыптың тапсырмаларын толық игеру
С: дискісінде Мысалдар атты Папка
Ол үшін Windows операциялық жүйесінде
С:дискісін белгілеңіз;
Файл→ Создать→ Папку; бұл әрекет
Жаңа Папкаға Мысалдар деген атау
Турбо Паскаль программалау ортасын іске
Кез келген математикалық есептің шартын
Бастапқы мәліметтер қай түрінде жадыға
Мәліметтерді жадыда қалай сақтау керек
Мәліметтерді өңдеуге арналған қолайлы командаларды
Мәліметтер программадан пайдаланушыға қай түрінде
Мәліметтерді өңдеуде көптеген командалар пайдаланылады.
Кез келген тілді игерудегі программалау
Идентификатор - әріптерден, цифрлардан және
Сандар – бүтін және нақты
Текстер – символдар тізбегі (белгілі
Операциялардың белгілері және бөлгіштер –
Егер де тіл алфавиті, қызметші
Паскаль тілінің алфавиті және сөздігі.
Тіл деп пайдаланушы мен ЭЕМ-ң
Алфавит – программаны жазудағы пайдаланылатын
Сөздік – осы тілде пайдаланатын
Тіл грамматикасы – машинаның іс
Әдетте программа белгілі бір объектілірмен
Паскаль тілінің алфавитіне кіретін символдарды
Әріптер ретінде латын алфавитінің бас,
A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y,z, және ‘_’
Төменгі сызықша белгісі ‘_’ әріп
Циырлар – белгілі 10 араб
Цифрлар сандарды, идентификаторларды жазу үшін
16 – разрядты цифрлар: олардың
Арнайы символдар:
+ Қосу, > Үлкен
- Азайту, < Кіші
* Көбейту [ ]
/ Бөлу ( )
= Теңдік { }
, Үтір $ Валюта (доллар)
‘ Дәйекше (апостров) @ Амперсенд
. Нүкте ^ Тильда
; Нүктелі үтір #
: Қос нүкте Белгісі жоқ
Алфавит символдары Паскаль – программасының
Тілдің минималдық бірлігі лексема деп
Қызметші (резервтелінген) сөздер. Әріптерден тұратын,
Паскаль тіліндегі резервтелінген сөздер
Abslute Абсолюттік Label Белгі
And Логикалық және Library Кітапхана
Array Массив Mod Бөлуден қалдық
Asm Ассемблер Nil Жоқтық
Begin Блок басы Not Логикалық
Case Вариант Or әлде, яки
Const Тұрақы Of дан,-ден,-тан,-тен
Constructor Құрастырғыш object Объект
Div Бүтін бөлу Packed Тығыздап
Go to өту, көшу Procedure
Do Орындау Program Программа
Downto ... дейін кішірейту Record
Destructor Қирату, бұзу Repeat Қайталану
Else әйтпесе Set Жиын
End Блок соңы Shl Солға
Exports Экспорт Shr Оңға байт
External Сыртқы String Жол
File Файл Then онда
For үшін To Үлкейте бере
Forward Озу, алына шығу Type
Function Функция Unit модуль
If Егер Until Дейін
Implementation Іске асыру Uses Пайдалану
In Тиісті Var Айнымалы
Inline негізгі While әзір
Interrupt Тоқтату With - мен
Interface Интерфейс Xor OR болғызбауы
Interited мұрагерлік
2. Идентификаторлар (атаулар). Алгоритмге қойылатын
Идентификатор әріптер мен цифрлардан құралған
Программа жазу барысында идентификаторларды құрастырудың
Идентификатор әрқашанда әріп немесе ‘_’
Оның құрамында әріптер, цифрлар және
Идентификатор ұзындығы 255 символдан тұруы
Идентификатордың “бос орынның” символын немесе
Идентификатор құрылымы схема тұрінде 8
8-сурет. Идентификатор
құрылымы
3. Бейнелер. Тілдің бұл құрылымы
4. Операциялар белгілері. Бір немесе
5. Бөлгіштер арнайы символдардан құралады
Тұрақтылар мен айнымалылар
Басқа да программалау тілдеріндегідей Паскаль
Программа орындалу барысында көрсетілген қалпынан
Паскаль тілінде түрлі тұрақтылар қарастырылады,
Бүтін тұрақтылар нүктесіз, нақты түрақтылар
Нақты сандарды бейнелеуде ондық белгісі
Математикалық жазылуы
145
-0,32564
3,14•105
-17•10-2
16 – разрядты сандар. 16
Логикалық тұрақтылар - бұл
Символдық тұрақтылар – бұл екі
Мысалы: ‘z’~ z не болмаса
Символдық тізбек – бұл екі
Мысалы: ‘My Book’ не болмаса
Жиын құрылысшы – екі жағынан
Мысалы: [1,2,3,4,…15,16]
[blue, red] [ ] [tru]
Барлық тұрақтылар программаның const деген
Программа орындалу барысында мәндер өзгеретін
Айнымалылар сипаттамасының жалпы түрі:
Var
<идентификатор> : <түрі>;
мысалы:
var
X,Y,Z: integer;
Max, min: real;
Өрнектер. Паскаль тілінің негізгі элементтерін
Амалдар. Паскаль тілінде келесі операциялар
унарлық операциялар: not, @;
мультипликативтік операциялар:
*, /,div, mod,and,shl,shr
аддитивтік операциялар: +, -, or,
қатынастар: =, <>, <, >,
Стандартты функциялар мен процедуралар. Стандартты
5 – кесте
Амалдар әрекет Операндтардың типтері. Нәтиженің
+
*
- Қосу
Көбейту
Алу Real, integer
Real, integer
Real, integer Integer, егер екі
/ Бөлу Real, integer Real
Div Бүтіндей бөлу Integer
Mod Қалдық бөлу
Логикалық және қатнастар операциялары
Not Мойындамау
Boolean
Boolean
Or әлде
And Және
= Тең Тұрақты айнымалылардың кез
Boolean
< > Тең емес
>
<
>=
<= Салыстыру әрекеттері Кез келген
Boolean
Арифметикалық өрнектердің қатесіз жазылуы және
Екі амал қатар жазылмайды. (А+
Үстемділігі жоғары амалдар бірінші орындалады
Егер барлық амалдардың орындалу үстемдігі
Жақшаның ішіндегі амалдар алдымен орындалады,
Математикалық мағынасы жоқ өрнек жазуға
Турбо Паскальда өрнек бір жолға
Символдық (char) және логикалық (boolean)
SUCC(N) функциясының нәтижесі: N –
PRED(N) функциясының нәтижесі: N –
Мәліметтердің логикалық (boolean) типі. Бұл
Логикалық шамалар компьютер жадында 1
NOT – логикалық жоқ;
OR – логикалық қосу немесе
AND – қиысу немесе логикалық
XOR – “немесе” амалын тию.
6- кесте
операциялар нәтижесі
A Not A B Not
False True False True False
False True True False False
True False False True False
True False True False True
Құрылған алгоритм бойынша енді программаны
Паскаль тілінде жазылған программа жолдардан
Сипаттама бөлімінде жазылатын объектілер бес
Таңбалар сипаттамасы;
Тұрақтылар сипаттамасы;
Типтер сипаттамасы;
Айнымалылар сипаттамасы;
Процедуралар мен функциялар сипаттамасы.
Бұл тараулар Паскаль – программасында
Паскаль тілінде жазылған программаларда “;”
11-сурет Паскаль программасының құрылым диаграммасы.
Типтердің сипаттамасында пайдаланатын типтер жиыны
Integer типі – компьютердің ішкі
Real типі – нақты мәліметтер
Char типі – символдық мәліметтерді
String типі – символдық тізбекті
Boolean типі – 1 байт
Процедуралар мен функциялар тарауы. Бұл
Процедуралардың жазылу жалпы түрі:
Procedure <процедура аты> {[параметрлері]}
<сипаттама бөлімі>
<операторлар бөлімі>
End;
Функциялардың жазылу жалпы түрі:
Function < аты> {[параметрлері]}
<сипаттама бөлімі>
<операторлар бөлімі>
End;
Бұл тарауда бұрынырақ сипатталған таңба,
Begin
<1 оператор>;

<2 оператор>;
end.
Түсініктеме (коментарийлер)
Түсініктемелердің негізінен атқаратын қызметі программа
Паскаль тілінің негізгі операторлары.
Меншіктеу операторы. Кез келген программалау
Жазылу жалпы түрі:
Енгізу – шығару операторлары.
Компьютерде ең қарапайым есепті шығарғанда
Жазылуы: Read (<айнымалылардың идентификаторлары>);
Readln операторы Read операторындай, бірақ
Жазу операторы Write программадағы өрнекткрдің,
Жазылу жалпы түрі: Write (<өрнектер>);
Writeln операторы Write операторы тәрізді,
Егер де есептеу процесінің орындалу
Тармақталу операторы көрсетілген шартқа байланысты
Жазылуы: if <шарт> then
Мұндағы: - 1 оператор, 2
- шарт – кез келген
Бұл оператордың жұмысы төменгі суретте
12-сурет. Шартты тармақталу
Циклдік өңдеу операциялары.
Математикада, экономикада көптеген есептерді шығару
Паскаль тілінде цикл ұйымдастыру операторларының
While (әзір),
Repeat (дейін),
For (параметрлі цикл).
While, Repeat операторлары қайталану саны
While – Do операторы, Паскаль
Жазылуы: While <шарт>
Repeat – Until. Бұл оператор
Жазылуы: Repeat <цикл денесі> Until
Repeat пен Until қызметші сөздернің
For – Do, For –
Жазылуы: 1. For <циклдік параметр>
For <циклдік параметр> := <алғашқы
Массив типінің сипатталуы.
Паскальтілінде жеке - дара мәліметтермен
Массив дегеніміз – бі типті
Массив тұтасымен бір атпен аталады,
Жазылуының жалпы түрі:
Type
<массив аты >=array[<индекстер типі>]: of<элементтер
var
<айнымалылар>: <типтің аты>;
мұндағы: индекстер типі – 1-индекс,
элементтер типі – массивті құрайтын
Немесе массив айнымалылар тарауында анықталуы:
Var
<массив аты >: array[<индекстер типі>]:
Массивке мысал:
Program Fatima;
Const n=20;
Var
k,i,j : integer;
A,B: array [1..n] of
Begin
For I:=1 to n do
Readln (a[i]);
j:=0 {В массивіндегі санаушының бастапқы
for I:=1 to n do
begin
if A[i]<0 then {U шарты
begin
j:=j+1;
B[j]:=A[i];
end;
end;
k:=j;
for I:=1 to k do
writeln (B[i]);
end.
Мәліметтердің жол типін сипаттау.
Программалау тілдерінде көптеген жағдайларда символдар
Жол – дербес компьютердің кодтық
Жазылуының жалпы түрі:
Type
<>=string ();
Var
<>: <>;
Var
<>: string ();
Type
R=string [30];
Var
X,Y
Str1
Str2, Str3
Str4
Жол типі процедуралар мен функциялар.
Функциялар.
COPY (tz, m, n) –
tz:= ‘ABCDEFG’
tz:= ‘ABCDEFG’
CONCAT (tz1, tz2, … ,
Concat (‘АЛЬ’, ‘ТАРАЗИ’, ‘2’)→ АЛЬТАРАЗИ2
Concat (‘IBM’, ‘ PC’)→
LENGTH (tz) – tz жолының
Нәтижесі - бүтін сан.
tz:= ‘123456789’
tz:= ‘IBM PC’
POS(tz1, tz2) – tz1жолы tz2
tz:= ‘abcdef’
tz:= ‘abcdef’
STR(F, tz2) – F шамасының
F=1250
Процедуралар.
DELETE (tz, m, n) –
Егер m>255 болса, онда қателік
Tz:= ‘1-топ’
Tz:= ‘1-класс’
Tz:= ‘1-топ’
INSERT (tz1, tz2, m) –
Var …
Begin
T1:= ‘АБДХ’;
T2:= ‘ВГЕ’;
T3:= Insert(t2,t1,t3);
Соңғы функциялардың нәтижесінде t3 жолы
VAL(tz, F, Code) – tz
Мысалы:
Program Tima;
Var
tz: string[30];
i,n: integer; x: char;
begin
read (tz);
N:= Length(tz);
For I:=1 to n do
Begin
x:=copy(tz, i, 1);
if x= ‘,’ then
begin
delete (tz, i, 1);
insert (‘!’, tz, i);
end;
end;
Write (tz);
End.
Мәліметтердің жиын типін сипаттау.
Жиын – белгілі бір қасиеттерге
Жазылу жалпы түрі:
Type
<типтің аты>=set of <жиынның элементтері>;
var
<айнымалылар> : <типтің аты>;
Немесе алдын ала Type тарауында
Var <айнымалылар>: set of <типтің
Мысалы:
Type
Day=(Sun, Mon, Tue, Wed, Thu,
Days=set of Dat
Turakti= set of (3,5,7,11,13,17);
Holidays =set of 1..31;
Var
Max: Turakti;
K: Holidays;
Letter: set of (‘a’, ‘e’,
Жиынның негізгі қасиеттері:
жиынды құрайтын барлық элементтері түрлі
жиында элементтердің орналасуы реттелмеуі де
егер де жиын мына түрде
Жиынды қолданатын амалдар. Паскаль тілінде
“Теңдік” (=) амалы. Егер екі
[1,2,3,4] = [1,2,3,4] →True
[5,6,7,8] = [8,5,7,6] →True
[‘a’, ‘b’, ‘c’] = [‘c’,
[‘a’.. ‘s’] = [‘s’.. ‘a’]
“Тең емес” (<>) амалы. Егер
[1,2,3] < > [3,1,2,4] →True
[‘a’.. ‘z’] = [‘z’.. ‘a’]
[‘a’.. ‘s’] < > [‘b’..
“Үлкен немесе тең” (>=) амалы.
[1,2,3,4] >= [2,3,4] →True
[‘a’, ‘z’] >= [‘c’, ‘b’,
[‘a’.. ‘s’] >= [‘b’.. ‘t’]
“Кіші немесе тең” (<=) амалы.
[1,2,3,4] <= [2,3,4] →False
[‘d’, ‘h’] <= [‘z’.. ‘a’]
[‘a’, ‘v’] >= [‘a’, ‘n’,
“Тиісті” (in) амалы. Бұл амал
2 in [1,2,3] →True
‘p’ in [‘a’,.. ‘n’] →False
xi in [x0, x1,x2,x3] →True
“Біріктіру” (+) амалы. Екі жиынның
[1,2,3] + [1,4,5] →[1,2,3,4,5]
[‘a’.. ‘d’] + [‘e’.. ‘z’]
[ ] + [ ]
“Қию” (*) амалы. Екі жиынның
[1,2,3] * [1,4,2,5] →[1,2]
[‘a’.. ‘d’] * [‘b’.. ‘r’]
[ ] * [ ]
“Айыру” (-) амалы. Екі жиынның
[1,2,3,4] - [3,415] →[2]
[‘a’.. ‘z’] - [‘d’.. ‘z’]
[x1,x2,x3,x4] - [x4,x1] →[x2,x3]
Ескерту.
Паскаль тілінде барлық қатынас операторларының
Жиын өңдеуде біртұтас объект ретінде
Мысалы:
Program Tima;
Const n=100;
Type
SETT = set of 2..n;
Var
N,N1,N2: integer; S,P: SETT;
Begin
S:=[2..n];
P:=[1];
N2:=2;
While S< >[ ] do
Begin
{S-тен кезекті жай санға еселі
{----------------------------------------------------------------------}
N2:=N2;
While N1<=N do
Begin
S:=S[N1]; N1:=N1+N2;
End;
{-----------------------------------------------------------------------}
P:=P+[N2]; {P жиынына жай сандарды
{Кезекті санды экранға шығару}
{-----------------------------------------------------------------------}
Repeat N2:=N2+1;
Until (N2 in S) or
End;
{жай сандарды экранға шығару}
{-----------------------------------------------------------------------}
for N1:=1 to n do
if N1 in P then
Write (N1);
End.
Мәліметтердің жазба типін сипаттау.
Жазба типі массивке ұқсас болғанымен
Var тарауында жарияланған жазбаның түрі:
Жазба аты: RECORD
Жазба өрістері жарияланады
End;
Жазба өрістері түрлі типті мәліметтерден
Жазбаны сипаттау Record қызметші сөзінен
Жазылу жалпы түрі:
Type <типтің аты>= Record
<1-ші өріс>:<1-ші өрістің типі>;
<2-өріс>:<2- өрістің типі>;
………….
End.
Var <жазбалардың атаулары>: <типтің аты>;
Мысалы, Type
T= Record
R: integer;
Name: string[20];
V: real;
Art: string [10];
End;
Var Tauar, U: T;
With операторы. Жазба өрістерінің мәндеріне
. . .
Tauar.R:= 1;
Tauar.Name:= ‘кездеме’;
Tauar.V:=1860;
Tauar.Art:= ‘0199-215’;
Write (Tauar.R:3, Tauar.Name:15, Tauar.V:9, Tauar.Art:10);
. . .
Бұл мысалда өріс санына сәйкес
Жазылу жалпы түрі:
With <жазба типі айнымалы аты>
Мұндағы <жазба типі айнымалы аты>-
Program Tima;
Type Type_Record=Record
Ret: integer;
Fio: string[20];
Tg: string[10];
Class: integer;
End;
Var
n,i: integer;
Mas: array[1..20] of Type_Record; {Mas
Begin
Write (‘неше студент?’); read(n);
For i:=1 to n do
With Mas[i] do
Begin
Write (‘Реттік нөмірі’); Readln (Ret);
Write (‘Аты- жөні’); Readln (FIO);
Write (‘Туған жылы’); Readln (Tg);
Write (‘Сынып’); Readln (Class);
End;
Write (‘________________________________’);
Write (‘!реті!
Write (‘________________________________’);
For i:=1 to n do
With Mas[i] do
Write (‘!’, Ret:4, ‘!’, FIO:15,
Write (‘________________________________’);
End;
End.
Файл туралы жалпы түсінік.
{Файл дегеніміз – сыртқы
Файл компоненттерін қарастырудың үш жолы
Файлдар.
Кез келген типтегі деректер тобын
Файлдың массивтен айырмашылығы:
Файлда жазылатын ақпараттың саны көрсетілмейді.
Әр элементтің өзінің индексі бойынша
Паскаль тілінде жазылған әр файлдың
Файлдарды баяндау.
Программаның type бөлімінде файлдың баяндалуы:
Type
Мұнда N Type файлдың идентификаторы,
Файлдық типін немесе файлдық типтегі
N Type= file of TC;
N Type=TEXT
N Type=File
Мұнда текст (TEXT) текстік файлдардың
типтелген файлдар;
текстік файлдар;
типтелмеген файлдар;
Файлдармен жұмыс жасау.
Паскаль тілінде мәліметтер тілінің бірі
Файлдармен жұмыс жасау үшін келесі
Assign (f, name) – f
Reset (f) – файлдан ақпараттан
Rewrite (f) – файлға ақпаратты
Append (f) – текстік файлды
Eof (f) – файлдың соңын
Close (f) – ашылған файлды
3
FORTRAN
Algol 60
Simula
Algol 68
Smalltalk
PL/1
Cobol
C
Pascal
C++
Ada
1960
1970
1980
1950
Жабу батырмасы
Меню
Файл аты
Терезе номері
Масштаб батырмасы
Скроллинг жолдары
Жол
номері
Позиция
номері
Статус жолы
Терезе молшерін
озгертетін бурыш
File
[F1] Help
Әріп
Әріп
“_”
цифр
Таңбалар сипаттамасы
Тұрақтылар сипаттамасы
Типтер сипаттамасы
Айнымалылар сипаттамасы
процедуралар сипаттамасы
функциялар сипаттамасы
begin
оператор
end
;
If шарт
THEN
операторлары
ELSE
операторлары
Соңы
True
ақиқат
False
жалған


20 қаңтар 2020ж.
2008-2018 topreferat.com - Қазақша рефераттар, курстық, дипломдық жұмыстар

^