Жергілікті қаржы реферат
№756ЖОСПАРЫ
КІРІСПЕ 3
1. Жергілікті қаржының мәні мен маңызы 4
2. Жергілікті бюджеттердің мәні, кірістері мен шығыстары 6
3. Арнаулы экономикалық аймақтардың қаржысы 15
ҚОРЫТЫНДЫ 19
ҚОЛДАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР 19
3
Жұмыс түрі: Реферат
Пәні: Қаржы
Жұмыс көлемі: - бет

-----------------------------------------------------------------------------------
https://www.topreferat.com/
РЕФЕРАТТЫҢ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН МӘТІНІ

 Тақырыбы: Жергілікті қаржы. Реферат
ЖОСПАРЫ
КІРІСПЕ 3
1. Жергілікті қаржының мәні мен маңызы
2. Жергілікті бюджеттердің мәні, кірістері мен
3. Арнаулы экономикалық аймақтардың қаржысы 15
ҚОРЫТЫНДЫ 19
ҚОЛДАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР 19
КІРІСПЕ
1. Жергілікті қаржының мәні мен маңызы
Жергілікті қаржы — ақша нысанындағы қоғамдық
Жергілікті қаржы отандық экономика үшін біршама
Бүгінде, жүртқа мәлім, қоғамда экономикалық қатынастар-ды
Нарықтық қатынастардың қалыптасуы жағдайында жергілікті органдар
Басқарудың жергілікті органдарына мемлекеттің өлеуметтік бағдарламаларын
Жергілікті қаржының әлеуметтік-экономикалық мөні жалпымемлекеттік қаржыға
Жергілікті қаржының рөлі, оның қүрылымы мен
Жалпы жергілікті қаржының жай-күйі өрқашанда, біріншіден,
Өркениетті батыс елдерінде жергілікті қаржы мемлекеттің
Қазақстан Республикасының экономикасы дамуының көзіргі кезеңінде
саласындағы бағдарламаларға, қамсыздандыру жөніндегі іс-шараларды және
"Бюджеттік бөлініс" салықтар мен алымдардың өр
Нарықтық экономикаға өту және тиісті экономикалық
1994 жылға дейін Қазақстанда 3045 жергілікті
Аймақтардың шаруашылық қызметінің үлғаюы республика-лық және
Осыған байланысты түрлі деңгейлердегі бюджеттер арасын-дағы
Қазақстан Республикасындағы бюджеттер арасындағы қаты-настардың жүйесі
Қазақстанда басқаруды орталықсыздандыру мемлекеттік бас-қару мен
2. Жергілікті бюджеттердің мәні, кірістері мен
Жергілікті қаржьща билік пен басқарудың жергілікті
Жергілікті бюджет — бүл үлттық табысты
Жергілікті бюджеттерді қалыптастыру мен пайдалану өндіріс
Жергілікті бюджеттердің экономикалық моні олардың мына-дай
билік пен басқарудың жергілікті органдарының ақша
бүл қорларды жергілікті деңгейдегі инфрақүрылым салала-ры
Жергілікті бюджеттер билік пен басқарудың жергілікті
Сөйтіп, жергілікті бюджеттер жергілікті деңгейдегі экономи-калық
Дүниежүзілік жөне отандық тарих жергілікті шаруашылық-ты
Дамыған нарықтық экономикасы бар елдерде биліктің
олар арқылы өндірістік ортаны қаржыландыруға жүмсала-тын
жергілікті бюджет арқылы өндірістік емес ортаның
түтынудың қоғамдық (әлеуметтік) қорларын бөле отырып,
Қазақстан Республикасының жергілікті бюджетінің қүрамы облыстық
Қаржы қатынастарын үйымдастырудың бюджет түрінде екі
1) дағдарыстан шығу және түрақтандыру мақсатымен
2) қаржы қорларын қалыптастыру мен пайдалануда
Екінші тенденция жергілікті органдардың жергілікті жағдай-ларға
Қаржы қатынастарының окімшілігін жүргізудің қагидаты қар-жының
Дүниежүзілік қаржы теориясы мен практикасы жергілікті
Басқа жағынан аймақтар белгілі бір матасушылықта
Сондықтан басқарудағы централизмнің қажеттігін орынды, өндірістің
Аймақтардың экономикалық дербестігінің маңызды шарт-тарының бірі
Аймақтың экономикасын басқарудағы орталықтандырылғ-ан жөне жергілікті
Оперативтік-шаруашылық дербестігі жергілікті буында шы-ғыстардың 50%
Дамыған нарықтық экономикасы бар елдерде үлттық
Теорияның мәні мынада. Бүкіл мемлекеттік шаруашылық
1) мемлекеттік секторды басқару деңгейлерінің оңтайлы
2) басқару деңгейлерінің арасында өкілеттіктерді оңтайлы
3) әлеуметтік шығыстарды неғүрлым тиімді қаржыландыру
4) биліктің жергілікті органдарын басқаруға және
5) билік пен басқарудың жергілікті органдарының
6) мемлекеттік экономиканың барлық деңгейлерінде қара-жаттарды
Фискалдық федерализм саясаты басқарудың жергілікті органдарының
Басқа елдердегі аумақтық басқаруды дамытудың тәжірибесі
"Бюджеттік реттеу" аумақтық деңгейге өздеріне жүктелген
Қазақстан Республикасында жергілікті бюджеттер коммунал-дық заңи
Нарықтық қатынастар, басқарудың жергілікті органдарын реформалау
Жалпы жеке аумақтар мен аймақтар бюджеттеріне
"Қазақстан Республикасының бюджет кодексіне", "Қазақ-стан Республикасының
1) салықтардың, алымдардың және бюджетке төленетін
2) салықтық емес түсімдер (комуналдық меншіктен
4) жергілікті бюджеттерге түсетін ресми трансферттердің
Жергілікті бюджеттерден берілген кредиттерді өтеуден, ком-муналдық
Дамудың кәзіргі кезеңінде Қазақстан Республикасының жергілікті
1 кесте. Қазақстан Республикасының жергілікті бюджеттері
(агымдагы багамен)
Түсімдердің атауы млн. тенге %
ТҮСІМДЕР 486298 100,0
I. K1PICTEP 355676 73,1
Салыктық түсімдер, 343855 96,7
оның ішінде:
корпоративтік табыс салығы г -
жеке салық 93281 27,1
әлеуметтік салық 157676 45,9
қосылған құн салығы 9177 2,7
акциздер 20967 6,1
Салықтық емес түсімдер 5575 1,6
Капиталмен жасалған операциялардан алынатын кірістер, 6245
II. АЛЫНҒАН РЕСМИ ТРАНСФЕРТТЕР 122926 25,3
III. КРЕДИТТЕРДІ ҚАЙТАРУ 7696 1,3
Дерек көзі: Қаржы Министрлігінің статистикалық бюллетені
Түсімдердің екінші көзі республикалық бюджеттен берілетін
Жергілікті бюджеттердің проблемасы сондай-ақ олардың меншігін
Жергілікті бюджеттердің шыгыстары да республикалық бюджеттің
Жергілікті бюджеттерден кадрларды қайта даярлауды жөне
Жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын жергілікті атқарушы органдарды
Республикалық маңызы бар қала, астана бюджеттерінің
қаладағы ауданның, аудаңдық маңызы бар қаланың,
Жергілікті бюджеттердің шығыстарында өлеуметтік инфра-қүрылымдарды -
Қорғанысқа жүмсалатын шығыстардың функциялық тобы азаматтық
Ресми трансферттерде - жоғарғы бюджетке (бүл
Бюджеттік алынымдар дамудың анағүрлым жоғары эконо-микалық
2 кесте. Қазақстан Республикасының жергілікті бюджеттері
Шыгыстардың функциялық топтарының атауы млн. тенге
II. ШЫҒЫСТАР 479992 100,1
ШЫҒЫНДАР 472831 98,5
1. Жалпы сипаттағы мемлекеттік кызметтер
Көрсету 21220 4,4
2. Қорғаныс 7153 1,5
3. Қоғамдық тортіп жоне қауіпсіздік 17771
4. Білім беру 130976 27,3
5. Денсаулық сақтау 74112 15,4
6. Әлеуметтік қамсыздандыру және әлеуметтік
Көмек 40145 8,4
7. Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы 34544 7,2
8. Мәдениет, спорт, туризм жоне ақпараттық
кеңістік 20910 4,4
9. Отын-энергетика кешені жоне жер қойнауын
пайдалану 783 0,2
10. Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы
қоршаған ортаны қорғау 7036 1,5
11. Онеркосіп жоне кұрылыс 2501 0,5
12. Колік жоне байланыс 25887 5,4
13. Басқалар 30973 6,4
14. Борышқа қызмет корсету 1170 0,2
15. Ресми трансферттер 57650 12,0
КРЕДИТТЕР 7162 1,5
Жеке функциялық топтар бойынша мемлекеттік бюджет
Жергілікті деңгейдегі қаражат түсімдері мен жүмсалымының
Бюджеттерді қалыптастыру жергілікті өкілетті органдар өзірлейтін
Жергілікті атқарушы оргаңцардың заңи жөне жеке
Бюджеттік бағдарламаларға кіріктірілетін мемлекеттік меке-мелер шығыстарының
Бюджеттік шешімдер қабылдауды оңтайландыру сметалар-ды нөлдік
Бюджеттерді нөлдік негізде жасау әдісі мынада:
БЖБ әдісі үйымдық шаралар мен өр
3. Арнаулы экономикалық аймақтардың қаржысы
Нарықтық экономикада әкімшілік-аумақтық бірліктердің аумақтарында экономикалық
Арнаулы (еркін) экономикалық аймақ (АЭА) дегеніміз
АЭА-ны қүру аймақ экономикасын сауықтыруға, маңыз-ды
АЭА аумағында отандық жөне шетелдік заңи
Қазақстанда АЭА жүмысының тәжірибесі бар: тіпті
1996 жылдан АЭА-ның (Қызылорда, Ақмола, Лисаков)
Бүл мысалдардан арнаулы экономикалық аймақтардағы ша-руашылық
Арнаулы экономикалық аймақ орталық атқарушы биліктің
Аймақтың отандық және шетелдік заңи түлғаларының
Әкімшілік кеңестің салық службасы аймақ аумағындағы
АЭА Әкімшілік кеңесі қаржы қорын, ал
Қаржы қорының (бюджеттің) жоғарғы бюджетпен өзара
Аймақтың Әкімшілік кеңесі мақсатты қаржы қорларын,
Аймақ аумағында салық салу елдің салық
АЭА аумағында еркін кеден аумагының режімі
Егер АЭА-ның қүқықтық режімі өзгерсе немесе
Сейтіп, АЭА-да бизнестің барлық сфераларындағы саналу-ан
Басқа мемлекеттердегі АЭА-ның жүмыс істеу практикасы
ҚОРЫТЫНДЫ
ҚОЛДАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
3

21 қаңтар 2020ж.
2008-2018 topreferat.com - Қазақша рефераттар, курстық, дипломдық жұмыстар

^