ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ

Все рефераты, курсовые, дипломные работы на нашем сайте представлены исключительно в образовательных целях и бесплатно. Все права на работы принадлежат их законным владельцам и предназначены только для ознакомления.
Наличие материалов на сайте никаким образом не претендует на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Посетитель обязуется не применять полученную здесь информацию в целях, запрещённых УК РК.
Если вы соглашаетесь с указанными условиями, то можете приступить к просмотру материалов. Иначе вы должны немедленно покинуть сайт.

Все материалы, размещенные на сайте, взяты с открытых (общедоступных) источников.
Если Вы являетесь правообладателем какого-либо материала, размещённого на этом сайте, и не хотели бы чтобы данная информация распространялась без Вашего на то согласия, то мы будем рады оказать Вам содействие, удалив соответствующие материалы.

Для этого достаточно, чтобы вы прислали нам письмо на topreferat@mail.ru

Жылжымайтын мүлік нарығындағы мәмілелер реферат
№76


Жоспар - www.topreferat.com
КІРІСПЕ 1
Жылжымайтын мүлік нарығында жасаланатын мәмілелер 2
Сатып алу- сату 2
Айырбас 4
Сыйға тарту 4
Рента және өмір бойы асырауда ұстау 5
Тұрақты рента 6
Ғұмырлық рента 7
Өмір бойы асырауда ұстау 7
Мүлік жалдау (аренда) 7
Лизинг 9
Үйлер мен ғимараттарды жалдау 9
Мүлікті тегін пайдалану 10
ҚОРЫТЫНДЫ 11
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР 12Жұмыс түрі: Реферат
Пәні: Бизнесті бағалау
Жұмыс көлемі: - бет

-----------------------------------------------------------------------------------
https://www.topreferat.com/
РЕФЕРАТТЫҢ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН МӘТІНІ

 ЖОСПАР
КІРІСПЕ 1
Жылжымайтын мүлік нарығында жасаланатын мәмілелер 2
Сатып алу- сату 2
Айырбас 4
Сыйға тарту 4
Рента және өмір бойы асырауда ұстау
Тұрақты рента 6
Ғұмырлық рента 7
Өмір бойы асырауда ұстау 7
Мүлік жалдау (аренда) 7
Лизинг 9
Үйлер мен ғимараттарды жалдау 9
Мүлікті тегін пайдалану 10
ҚОРЫТЫНДЫ 11
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР 12
КІРІСПЕ
Бұл жұмыста жылжымайтын мүлік нарығындағы істеленетін
Қазір біздің республикамыздың экономикасы жылжымайтын мүлік
Экономикада мемлекеттің экономиканың қалыптасу және даму
Бұл жұмыста істелінген қорытындылар болашақта кәсіби
Жылжымайтын мүлік нарығында жасаланатын мәмілелер
Азаматтар мен заңды тұлғалардың азаматтық құқықтары
Мәмілелер біржақты және екі немесе көпжақты
Мәмілелер ауызша және жазбаша нысанда жасалады
Мынадай мәмілелер:
Егер мәмілелердің жекелеген түрлері үшін заңдарда
Мәмілелерді жасау кезінің өзіне орындалатындарынан басқа,
Заңдарда немесе тараптардың келісімінде көзделген өзге
Заң құжаттарында немесе тараптардың келісімімен белгіленген
Заң актілеріне сәйкес мемлекеттік немесе өзге
Сатып алу- сату
Сатып алу-сату шарты бойынша бір тарап
егер шартта мүлікті жеткізіп беру бойынша
егер мүлікті сол мүлік орналасқан жерде
Тауар шартта көзделген мерзімде тиісті жерде
Осы мүліктің ережелеріне сәйкес мүлікті ауыстыруды
Кәсіпорынды сату шарты бойынша сатушы тұтас
Айырбас
Айырбас шарты бойынша тараптардың әрқайсысы шаруашылық
Сыйға тарту
Сыйға тарту шарты бойынша бір тарап
заңды тұлға сый беруші болған және
шартта алдағы уақытта сыйға тартуға уәде
Ауызша жасалған сыйға тарту шарты осы
Құны заң актілерінде белгіленген он айлық
жас балалар мен іс-әрекетке қабілетсіз деп
емдеу, тәрбиелеу мекемелерінің, әлеуметтік қорғау мекемелерінің
мемлекеттік қызметшілерге олардың лауазымдық жағдайына байланысты
Егер сый алушы сыйға тарутшының өміріне,
Жалпы пайдалану мақсатында затты немесе құқықты
Рента және өмір бойы асырауда ұстау
Рента шарты бойынша бір тарап (рента
Рента жер учаскесіне, сондай-ақ оны төлейтін
Жер учаскесі немесе басқа да қозғалмайтын
Тұрақты рента
Тек қана азаматтармен коммерциялық емес ұйымдар,
Түрақты рента шартта белгіленген мөлшерде ақшалай
Шартта рентаны төлеу рентаның ақшалай сомасының
Егер шартта өзгеше көзделмесе, төленетін рентаның
Егер шартта өзгеше көзделмесе, тұрақты рента
Тұрақты рента төлеуші рентаны сатып алу
Рента алушы:
Егер шартта өзгеше белгіленбесе, рента төлеушң
Рента төлеуші рентаның төленуін қамтамасыз ету
Рента төлеуші төлемге қабілетсіз деп танылған
Рента төлемі ретінде қозғалмайтын мүлік жалпы
Шартта көзделген басқа да жағдайларда төлеушінің
Тұрақты рентаны сатып алу шартта белгіленген
Ғұмырлық рента
Рента төлемі ретінде мүлік берген азаматтың
Ғұмырлық рента шартта рента алушыға оның
Өмір бойы асырауда ұстау
Өмір бойы асырауда ұстау шарты бойынша
Рента төлеушінің асырауда ұстауға беру жөніндегі
Мүлік жалдау (аренда)
Мүлік жалдау шарты бойынша жалға беруші
Мүлік жалдауға кәсіпорындар мен басқа да
Мүлік жалдау шартында жалға алушыға мүлікті
Мүлікті жалға беру құқығы оның меншік
Бір жылдан астам мерзімге жасалған, ал
Мүлік жалдау шарты шартта белгіленген мерзімге
Жалға алынған мүлікті пайдалану үшін төлемді,
Төлем барлық жалданылған мүлік үшін тұтас
Мерзімдік немесе біржолғы енгізілетін төлемдердің тұрлаулы
Жалданылған мүлікті, өнімді, жемістерді немесе кірістерді
Жалға алушының белгілі бір қызмет көрсетулері;
Жалға алушының шартта келісілген затты жалға
Жалға алушыға жалданылған мүлікті жақсарту жөнінде
Тараптардың біреуінің талап етуі бойынша мүлікті
Жалға берушінің талабы бойынша мынадай жағдайларда:
Егер жалға алушы мүлікті шарт талаптарын
Егер жалға алушы қасақана немесе абайсызда
Егер жалға алушы мүлікті пайдаланғаны үшін
Егер жалға алушы жалға алу шартында
Жалға алушының талап етуімен шарт мынадай
Жалға беруші мүлікті жалға алушыға пайдалануға
Жалға беруші өзіне жүктелген мүлікті күрделі
Жалға алушыға берілген мүлікте оны пайдалануға
Егер мүлік жалға алушы жауап бермейтін
Лизинг
Лизинг шарты бойынша лизинг беруші лизинг
Үйлер, ғимараттар, машиналар, жабдықтар, құрал-саймандар, көлік
Лизинг шартында мынадай талаптар болуға тиіс:
Мүлікті сатушының атауы;
Лизинг алушыға мүлікті берудің талаптары мен
Төлемдердің мөлшері мен мерзімділігі;
Шарт мерзімі;
Егер шартта лизинг алушының меншігіне мүліктің
Лизинг шартына сәйкес төленуге тиісті мерзімділік
Үйлер мен ғимараттарды жалдау
Үйді немесе ғимаратты жалдау шарты бойынша
Үйді немесе ғимаратты жалдаушарты тараптар қол
Үйді немесе ғимаратты жалдау шартында жалдау
Үйді немесе ғимаратты жалдау ақысы шартта
Мүлікті тегін пайдалану
Мүлікті тегін пайдалану шарты (несие шарты)
Мүлікті тегін пайдалануға беру құқығы оның
Несие беруші тегін пайдалану шартын мерзімінен
Мүлікті шартқа немесе мақсатына сәйкес пайдаланбаған;
Мүлікті дұрыс күйінде сақтау немесе оны
Мүліктің жай - күйіне елеулі түрде
Несие берушінің келісімінсіз мүлікті үшінші тұлғаға
Несие алушы:
Мүлікті қалыпты пайдалануды мүмкін етпейтін немесе
Егер мүлік ол жауап бермейтін мән-жайларға
Егер шартты жасау кезінде несие беруші
Несие беруші мүлікті беру не оның
Тараптардың әрқайсысы мерзімі көрсетілмей жасалған тегін
Тегін пайдалану шарты, егер шартта өзгеше
ҚОРЫТЫНДЫ
Жылжымайтын мүлік нарығы бір бірінен баға
Жылжымайтын мүлік нарығы кезкелген ұлттық экономиканың
Жылжымайтын мүлік нарығынсыз жалпы нарық бола
Жылжымайтын мүлік нарығында оның екі құрамдасы
Жылжымайтын мүліктің маңызды ерекшелігі әртүрлі тұлғалар
Осыған байланысты жылжымайтын мүлік нарығының алдында
Тиімді қызмет етуі үшін кәсіпорынға қандай
Жылжымайтын мүлік қай жерде орналасу керек?
Жылжымайтын мүлікті пайдаланудың құқықтық мәртебесі қандай
Жылжымайтын мүлікті басқару қалай ұйымдасуы керек,
Қазір біздің республикамыздың экономикасы жылжымайтын мүлік
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
Г. Поляковский. Жилищная экономика. М,
Джек Фридман, Николас Ордуэй. Анализ и
А.Б. Крутик, М.А. Горенбургов, Ю.М. Горенбургов.
С.Н. Максимов. Основы предпринимательской деятельности на
И.Т. Балабанов. Экономика недвижимости. С-П, Питер,
Закон Республики Казахстан «О жилищных отношенияхң
Гражданский кодекс Республики Казахстан.
Постановление Кабинета Министров Республики Казахстан от
1

23 ақпан 2020ж.
topreferat.com - Тегін қазақша рефераттар, курстық, дипломдық жұмыстар

^