Қаржылық есеп беру негіздері реферат
№786Жоспар - www.topreferat.com
КІРІСПЕ 3
І. Қаржылық есеп беруді жасау бойынша түгендеу және басқа да дайындық жұмыстары 4
ІІ. Қаржылық есеп беруді жасау 7
2.1 Қаржылық-шаруашылық қызметі туралы есеп беру 9
2.2 Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп беру 11
ҚОРЫТЫНДЫ 14
Қолданылған әдебиеттер 15
2
2
Жұмыс түрі: Реферат
Пәні: Қаржы
Жұмыс көлемі: - бет

-----------------------------------------------------------------------------------
https://www.topreferat.com/
РЕФЕРАТТЫҢ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН МӘТІНІ


ЖОСПАР
КІРІСПЕ 3
І. Қаржылық есеп беруді жасау бойынша
ІІ. Қаржылық есеп беруді жасау 7
2.1 Қаржылық-шаруашылық қызметі туралы есеп беру
2.2 Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп
ҚОРЫТЫНДЫ 14
Қолданылған әдебиеттер 15
КІРІСПЕ
Есеп беру деп кәсіпорынның өткен кезеңдегі
Қаржылық есеп берудің мақсаты өз пайдаланушыларына
Қаржылық есеп беру басқарушы органдардың жұмыс
Есеп беру мәліметтен кәсіпорынның тиімділігін бағалау
Осымен қоса, есеп беру кәсіпорынның шаруашылық
Еспе беруге қойылатын негізгі талаптар: кәсіпорын
Бұрмаланған есеп бергені үшін кәсіпорынның басшысы
І. Қаржылық есеп беруді жасау бойынша
Бухгалтерлік есеп шаруашылық қаражаттарының құрамындағы және
Ал бұл жыл сайын нақты қолда
Түгендеу (немесе түгелдеу)-бұл бухгалтерлік есеп әдісінің
Түгендеу өз сипатына қарап жоспарлы және
- жоспарлы – алдын ала белгіленген
кезектен тыс – бұл кәсіпорын басшының
Кәсіпорын басшысы түгендеу жұмыстарын жүргізу тәртібін
Түгендеу жұмыстарын жүргізу үшін әрбір кәсіпорында
Түгендеу комиссиясының істейтін жұмыстары сақтау органдарындағы
Түгендеу комиссияларының мүмшелері кем шыққандары және
Мүліктің нақты қолда барын тексеруді бастағанға
Түгендеу комиссиясының нәтижесі де тексеріледі, ол
Екі түгендеу аралығындағы кезеңде құндылықтарды номенклатурасы
Түгендеу нәтижесі бойынша салыстыру тәзімдемесі жасалынады,
Негізгі құралдардың түгендеу жазбасы жалға алған
Түгендеу қағазы өндірісті ұйымдастыру ережелері бойынша
Түгендеу кезінде және басқа да тексерістердің
Еспе берер алдында үлкен дайындық жұмыстары
ІІ. Қаржылық есеп беруді жасау
Жоғарыда айтқанымыздай, қаржылық есеп берудің құрамына
Қаржылық есеп берудің мақсаты пайдаланушыларды есептік
Бірақ қаржылық ақпараттарды пайдаланушылар кәсіпорынның қызметі
инвестор – жасаған инвестицияның тәуекелділік дәрежесі
кредитор – алған қарызын және төленетін
жабдықтаушылар – кредиторлық қарызды дер кезінде
сатып алушы – кәсіпорын қандай кезеңде
қызметкерлер – кәсіпорынның тұрақты әрі рентабельді
Мемлекеттік органдар – кәсіпорынның тұрақты әрі
Жұртшылық – жұмыс орнын табу мақсатында
Қаржылық есеп беру кәсіпорынның инвестициялық саясатын
Кәсіпорынның қаржылық есеп беруін әрқилы пайдаланушылардың
Бұл ереже барлық пайдаланушылардың мүддесіне ортақ
Есеп берудің мәліметтері Пайдалылығы
Экономикалық ресурстары (активтер құрылымы) Кәсіпорынның табыс
Өтемділік пен төлем қабілетінің коэффициенті
Рентабельділік пен іскерлік белсенділігінің коэффициенті Кәсіпорынның
Қаржылық жағдайының өзгеруі Қаржылық, инвестициялық,
Қаржылық есеп беру өзара байланысты, өйткені
Қаржылық есеп пайдаланушылар үшін айқын, түсінікті
Қаржылық есеп беру өткен кезеңдердің мәліметтерімен
2.1 Қаржылық-шаруашылық қызметі туралы есеп беру
Қаржылық-шаруашылық қызметі туралы есеп беру нысаны
өнімді, жұмысты, қызметті сатудан түскен табыс;
өнімнің, жұмыстың, қызметтің сатылған өзіндік құнына
жалпы табыс-өнімді, жұмысты, қызметі сатқаннан түскен
кезең шығыстары-өнімнің, жұмыстың, қызметтің өндірістік өзіндік
негізгі қызметтен түскен табыс (зиян) –
негізгі емес қызметтен түскен табыс (зиян)
салық салынғанға дейінгі әдеттегі қызметінен алынған
табыс салығы бойынша шығыс – 11
салық салынғаннан кейінгі әдеттегі қызметінен алынған
төтенше жағдайдан алынған табысы (зияны) –
ҚАРЖЫЛЫҚ-ШАРУАШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНІҢ НӘТИЖЕЛЕРІ ТУРАЛЫ ЕСЕП БЕРУ
1 қаңтар 2006 ж
(мың теңге)
Көрсеткіштер атауы Сызық жолының № Табысы
Сатылған өнімнен (қызметтен, жұмыстан) түскен түсім
Сатылған өнімнің (қызметтің, жұмыстың) өзіндік құны
Жалпы табыс (01-02) 03 102269
Кезең шығыстары-Барлығы: 04 * 77486
Оның ішінде: Жалпы және әкімшілік шығыстары
Сату бойынша шығыстары (81) 06 *
Пайыз бойынша шығыстары (83) 07 *
Негізгі қызметтен түскен табыстары (зияндары) (03-04)
Негізгі емес қызметтен түскен табыстары (зияндары)
Салық салынғанға дейінгі әдеттегі қызметінен түскен
Заңды тұлғадан ұсталынған табыс салығы (85)
Кейінге қалдырылған салықтар
* 844
Салық салынғаннан кейінгі әдеттегі қызметінен түскен
Төтенше жағдайдан алынған табысы (зияны) (86)
Таза табысы (зияны) (12+13) 14 14519
таза табыс (зиян) – есептік кезеңде
Сонымен, қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижелері: 70-“Негізгі қызметтен
2.2 Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп
Есеп беру 4 БЕС талаптары бойынша
№4 бухгалтерлік есеп стандарттарына сәйкес субъекттер
Ақша қаражаттарының қозғалысы операциондық, инвистициялық және
Инвестициялық қызметтен түсетін ақша қаражаттарының қозғалысын
Операциондық қызметтегі ақша қозғалысын анықтау үшін
Тікелей әдісте ақша қозғалыстарының негізгі түрлері
Операциондық қызметтен тікелей әдісті пайдаланған кезде
Жанама әдістер – бұл әдістер таза
Таза табысты (зиянды) түзету
Таза табысты түзететін операциялар Түзетуді жүргізудің
Материалдық емес активтер мен негізгі құралдар
Ағымдағы активтердің сомасының өзгерістері: дебиторлық қарыздар,
Ағымдағы міндеттемелердің сомасын өзгерістегі (қысқа мерзімді
Көрсеткіштер Сызық жолы ның коды Сомасы
1. Операциондық қызметтен алынған ақша қаражаттарының
14619
Таза табыс
Таза табысты салыстыру үшін жасалатын түзетулер
3328
Ұзақ мерзімді активтерді сатқаннан алынған нәтижесі
Тауарлы-материалды запастардың өзгерісі
-13631
Дебиторлық қарыздардың өзгерісі
-21666
Болашақ кезеңнің шығыстарының өзгерісі
-375
Кредиторлық қарыздардың өзгерісі
14160
Басқа да активтердің өзгерісі
1899
Басқа да түсімдер
-376
Басқа да төлемдер
Операциондық қызметтен түскен ақша қаражатының таза
2. Инвесициялық қызметтен алынған ақша қаражаттарының
(363)
2.1. Түскен ақша қаражаттары
Негізгі құралды, материалдық емес активтерді және
Қаржылық инвестицияны сатқаннан түскен табыс
Басқа да түсімдер
2.2. Ақша қаражатының есепке алынуы
Негізгі құралдарды сатып алу
23369
Материалдық емес активтерді сатып алу
25766
Қаржылық инвестициясын сатып алу
Басқа да төлемдер
Инвестициялық қызметтен түсен ақша қаражаттарының таза
(49556)
3. Қаражаттандыру қызметінен алынған қаражаттарының қозғалысы.
Түскен ақша қаражаттары
Акция шығару
Ұзақ мерзімді несиелердің түсуі
37861
Қысқа мерзімді несиелердің түсуі
Құрылтайшылардың салған салымдарының түсімдер.
24217
Басқа да түсімдер.
Ақша қаражаттарының есепте шығыуы
Ұзақ мерзімді несиелерді өтеу.
Қысқа мерзімді несиелерді өтеу.
13728
Дивиденттерді төлеу.
Басқа да төлемдер.
Қаражаттандыру қызметінен түскен ақша қаражаттарының таза
48568
Ақша қаражаттарының және оның эквиваленттілігінің таза
(1547)
Есептік жолының басындағы таза қаражаты.
11541
Есептік жолының соңындағы ақша қаражаты.
18194
ҚОРЫТЫНДЫ
Қаржылық есеп берудің маңызы зор, өйткені
Қаржылық есеп беру-басқарушы органдардың жұмысын түгендеп,
Бухгалтерлік есеп стандартына сәйкес қаржылық есеп
Қаржылық есеп берер алдында үлкен дайындық
Қаржылық есеп берудің құрамына бухгалтерлік баланс,
Қаржылық есеп беру кәсіпорынның инвестициялық саясатын
Қаржылық есеп беру өткен кезеңдердің мәліметтерімен
Халық-шаруашылығы есептерінің арасында бухгалтерлік есептің және
Қолданылған әдебиеттер
“Қаржылық есеп” (2001ж) Авторлары: Қ.К. Кеулімжаев,
“Бухгалтерлік есеп шоттарының жоспары” Авторы: Әбдіғали
“Кәсіпорындардың бухгалтерлік есебі” Авторы: Көкенов У.Ж.,
2
2

21 қаңтар 2020ж.
2008-2018 topreferat.com - Қазақша рефераттар, курстық, дипломдық жұмыстар

^