Аудиторлық жоспарлау реферат
№83Жоспар
Кіріспе 2
Аудиттық жоспарлаудың мақсаты мен қағидалары 2
Аудиттық жоспарлаудың сатысы 3
Жалпы жоспар құрастыру мен аудит бағдарламасы 10
Жұмыс түрі: Реферат
Пәні: Бухгалтерлік іс
Жұмыс көлемі: - бет

-----------------------------------------------------------------------------------
https://www.topreferat.com/
РЕФЕРАТТЫҢ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН МӘТІНІ


Жоспар
Кіріспе 2
Аудиттық жоспарлаудың мақсаты мен қағидалары 2
Аудиттық жоспарлаудың сатысы 3
Жалпы жоспар құрастыру мен аудит бағдарламасы
Кіріспе
Қаржылық есептіліктің әрбір элементі аудиттің нақты
Аудиттің 200 халықаралық стандартына
Аудит шараларын жоспарлау және құрастыру
Қаржылық есептілік элементтерін тексеру
Ой-пікір құрастьыру және қорытындыны жасау
1-сурет. Қаржылық есептілік аудитін жүргізудің
Аудиттық жоспарлаудың мақсаты мен қағидалары
Аудитті жоспарлаудың мақсаты. Аудиттің 300 халықаралық
аудиторлық шаралардың қажетті көлемін анықтау;
тексеріс жүргізу шараларын бағалау;
аудит жүргізудің сапасын қамтамасыз ету болып
Аудитті жоспарлаудың қағидалары. Аудит
кешенді жоспарлау
үздіксіз жоспарлау
оңтайлы жоспарлау;
Аудиттің кешенді жоспарлау қағидаты жоспарланудың барлық
Аудиттің үздіксіз жоспарлау қағидаты аудиторлар тобына
Аудиттің оңтайлы жоспарлау қағидаты
Аудиттық жоспарлаудың сатысы
Аудитті жоспарлау сатысы. Жоспарлау -
Жоспарлау шараларын сатылар бойынша көрсетуге болады;
Алдын – ала жоспарлау
Клиент туралы жалпы мәліметтер жинау
Аудиторлық тәуекелділіг мен маңыздылығын бағалау
Ішкі бақылау жұмысын бағалау
Аудиттің жалпы жоспары мен бағдарламасын құру
2 –сурет. Аудиторлық тексеруді жоспарлау сатылары.
Алдын ала жоспарлау. Алдын ала жоспарлау
клиентті таңдау және аудит атқарғаны туралы
аудит жүргізу үшін персонал таңдау;
жқмыс талаптарымен келісу;
аудит жүргізуге клиенпен келісім- шарт жасау.
Клиентті таңдау аудит атқарғаны туралы шешім
болжалды клиенттің репутациясын бағалау, оның қаржылық
мүмкін болатын клиентке деген аудиторлық
Клиенттер мен қарым-қатынасын жалғастыру туралы сұрақтары
1. Экономикалық және оның басқаруы туралы
- аудитордың бұрынғы субъект мәліметтері
- жұмыс қызметкерлері мен сала және
- берілген субъектің жұмыс істемейтін компитенттін
- салаға қатысты жариялымдар (стастистикалық материалдар,
- субъектің әкімшілік және өндірістік жағдайларына
- Субьектің дайындаған құжаттары (отырыс
Клиент бизенсін білу аудитордың кәсіби ой
проблемеларды анықтау және тәуекелділікті бағалауға;
тиімділікті жоспарлау және аудит атқаруға;
аудиторлық дәлелдемелерді бағалауға;
клиентке қызмет көрсетуді қамтамасыз етуге
Клиенттің әкімшілік және өндірістік жағдайларын қарай
іскерлік абырой және әкімшілік құрамының
жиналыс жүргізу мерзімдері;
лауазымды инструкция және міндеттерді енгізу;
ішкі аудит жүргізуінің болуы;
кадрлар жинақталуы, кадрлар ағымдылығы;
қызметкерлер туралы ереже және коллективті келісім
2. Қаржылық шаруашылық қызметінің негізгі
- табыс құрылымы мен өсу тенденциясының
- қолма – қол ақша
- қолма – қол ақша қозғалысы
- қолма – қол ақша қозғалысының
- өтімділікке байланысты қандай ереже болады?
- ұзақ мерзімді жалдық міндеттемелері бар
- күмәнді талаптар бойынша күрделі соммалар
3. Өндірістік шаруашылық қызметі.
- негізгі өндірістік жолдары қандай және
- әрбір өнім рентабелділігіне басқарушылық
- қандай негізгі өндірістік жоспарлар ажасалады?
- қандай өндіріс күштілігімен клиент
- қандай шикізаттар мен материалдарды сатып
- альтернативті жеткізу көздері
- еңбек даулары бар ма
- өнім сапасына байланысты
- дайын өнімге баға қалай белгіленеді?
- өнімнің сапасына деген жоғары талаптар
Әрбір тексеріс жасаған кезде сұрақтар шеңбері,
Жұмыс талаптарымен келісу. Клиент пен аудитор
Клиент және аудиторлық ұйым аудит жүргізуге
келісім- шартта негізделген иіндеттерді атқару мүмкін
белгіленген тәртіпке байланысты екі жақтың банкрот
келісім-шарт жасаған мемлекеттік мүшесін алып тастаған
Аудиторлық тексеріс жүргізу келісім-шартты ресми құжат
келісім-шарт заты;
қызмет көрсету мерзімі;
құқықтар;
міндеттемелер;
жақтар жауапкершілігі;
төлеу талаптары мен мөлшері;
басқа да талаптар.
Аудиторлық тәуекел және маңыздылықты бағалау. Қаржылық
Маңыздылықты бағалау
Маңыздылық туралы алдын-ала пікір
Есептілік элеметтері бойынша маіыздылық туралы алдын-ала
Есептіліктегі біріккен қатені бағалау
Маңыздылық туралы алдын-ала пікірді біріккен бағалаумен
сурет. Маңыздылыққа бағалау жүргізу дәйектілігі.
Әр саладағы қателер саны аудит жүргізу
клиент тұрақсыз нарық жағдайында жұмыс істеп
қаржылық есептілік басқару жүйесінің қателерінен бұрмалау
Жалпы жоспар құрастыру мен аудит бағдарламасы
Аудиторлық тәуекел аудит жасап отырған дәлелді
тәжірибелік субьект басқарушының біліктілігі және шынайылығы,
Субьект басқарушыларына әдеттегідей емес қысым, мысалға,
Субьект бизнесінің сипаты, потенциалын ашатын техникалық
Субьектің қызметін жүзеге асыратын саладағы әсер
Қаржылық тенденциясы мен коэффициенттермен анықталатын, сонымен
Қаржылық есептілік шарттары, бұрмалауға шалдықтыруы мүмкін.
Ондай шоттар болуы мүмкін, алдыңғы кезеңде
субьективті бағаның жоғары деңгейін болжайтын;
Операциялар қиындығы және эксперттерді қажет ететін
жағдайлар;
Пікір деңгейі, берілген шоттар сальдосын анықтағанда;
активтердің шығындалуына душар ету және заңсыз
мысалы, ең қажет ететін және мобильді
қаражаттарына сәйкес;
әдеттегідей емес және кешендік операциялардың соңында,
соңында немесе кезең соңына жақындағанда;
операциялар, әдеттегі өңдеу шаралар душар
Тәуекелділікті аеықтаудың қиындығы болып нақты құнының
ретінде есептеуге болмайды, себебі ол жоғары,
(интуициялық әдіс) ретінде анықталады. Сондықтан алдын
кезінде бақылау тәуекелділігін бағалау жүргізуге болады,
бағалау бойынша сұраулық». Аудиторлық фирманың ішкіфирмалық
стандарттары клиент тәуекелділігін бағалау бойынша сұрақнама
мүмкін. Кез келген жағдайда бақылау тәуекелділігі
интуиция және тәжіребелік негізде сыртқы пікірді
Тәуекелділікті бағалау бойынша сұраулық
Клиент: ЖШС «Элита»
Сұрақтар Төменгі тәуекел Жрғарғы тәуекел
1. Кәсіпорында басқарудағы есепті кезеңде құрылымдық
2. Негізгі және ағымдағы құралдар тиімді
3. Қаржылық жағдайда жалпы талдау мен
1) қаншалықты жиі;
2) – ажырағысыз қаржылық есептілік;
- қызметі туралы жазбаша есеп;
- өткен кезеңмен салыстыру;
- бюджетпен салыстыру;
- айрықща ауытқуларды зерттеу;
- статистикалық мәліметтермен сәйкестік;
- ішкі аудиттің формальді функциялар көмегімен.
Иә
Жоқ
4. Келесі нұсқау, сұраулық, коментарийлер мен
Иә
Жоқ
5. Соңғы нәтижелердің салыстырмалы талдау анықталады:
- қанағатсыздандырған жоспарлау;
- келіспеген әрекет;
- қанағатсыздандырған бақылау.
Жоқ
Жоқ
жоқ
Иә
Иә
Иә
6. Келесілер үшін болжалдар (жоспар) дайындалды
- ақша-қаражаттар;
- өткізу;
- шығыстар;
- өндіріс;
- басқа да активтер мен міндеттемелер.
Иә
Иә
Иә
Иә
Иә
Жоқ
Жоқ
Жоқ
Жоқ
Жоқ
7. Қаржылық щаруашылық қызметінің ұзақ мерзімге
8. Кадрлар ағымдылығы коэффициенті жоғары ма?
9. Штаттық жұмысшылар туралы айтуға болады
- жеткілікті компетентті;
- өз мамандығына сәйкес еңбек ақы
- еңбек сіңіргендігі бойынша лауазымдылығын көтеру.
Иә
Иә
Иә
Жоқ
Жоқ
Жоқ
10. Басқару құрамы тағайындалады тек қана:
- барлық ұсынымдарды текскргеннен кейін;
- лауазымды міндеттемелерге сәйкес;
- еңбек ақыны белгілегеннен кейін.
Иә
Иә
Иә
Жоқ
Жоқ
Жоқ
11. Ұйымдастырушылық құрылымы қамтамасыз етіле ме:
- жауапкершілікті нақты түсіну;
- міндеттемелерді нақты тарату;
- жалпы қызмет координациясы.
Иә
Иә
Жоқ
Жоқ
12.Шешім қабылдау кезінде тәуекелділіктің жоғары деңгейін
- капиталды жоба;
- ағымдағы және/немесе ұзақ мерзімге қаржыландыру;
- заңды міндеттемелер және шарт бойынша
Жоқ
Жоқ
Жоқ
Жоқ
жоқ
Иә
Иә
Иә
Иә
Иә
13. Бухгалтерлік мәліметтерді ашу талаптарының өзгеруіне
14. аудит ауқымына шектеу бар ма?
15. Аудит жүргізуді бағалау мен есепті
16. Маңызды жағдайдды көре отырып (мысалы,
жоқ
Иә
17. Біздің аудиторлық есеп өткен кезеңдегі
18. Біздің аудиторлар ретінде басқа фирмаға
19. Клиент табысының үнемі төиендеу мүмкіндігі
20. Өзіне ереше көңіл аударатын аумаққа
- өткізу;
- өндіріс проблемалары;
Жоқ
жоқ
Иә
Иә
21. Салық салуға дейін активтер мен
22. Клиентпен партнерлар арасындағы қатаң және
Ішкі бақылау жүйесін бағалау. Аудитті жоспарлау
тексеру кезінде әрбір ішкі бақылау элеметтерін
жүйесінің элеметтері контекстте қарастырылуы керек :
шаруашылық етуші субьектің көлемі;
субьект мүшесінің мәні;
қызмет құрылымының қиындығы;
субьекттің өткізу,өңдеу, сақтау және мәліметтерді бағалауының
әдістері;
субьектің қаржы шаруашылық қызметін
нормативтік базалар.
Үлкен ұйымдарға арналған тиімді аудиторлық тәсілдері
айналысатын клиентер үшін әрқашан жарай бермейді.
артық тексеруге әкеледі. Шағын бизнестің негізгі
стратегиясына әсер ету керек:
бір немесе бірнеше тұлғалардың бақылау концентрациясы;
бақылау жүйесіндегі міндеттемелердің шекті болуы.
Демек, аудит стратегиясы жұмыс көлемінің көп
Ішкі бақылау жүйесін құжаттау. Аудиттің халықаралық
«Ішкі бақылау және тәуекелділікті бақылау» айтылады:
үшін қажетті, ішкі бақылау және бухгалтерлік
шараларында, аудитор берілген жүйенің құрылымы және
функциялануы туралы білім алады». Мысалы, ол
алады, басқаша айтқанда, барлық бухгалтерлік есеп
операцияларды қадағалай алады. Аудит жүргізуде маңызды
бухгалтерлік есеп және ішкі бақылау жүйесін
жұмыс тәжірибесімен алынады және жетілдіріп отырады:
субьект басқарушы мүшелерін сәйкесінше сұрастыру орта
буын және басқа да субьекттің ұйымдастырушылық
әртүрлі деңгейдегі қызметкерлерін және клиент құжаттарына
арқылы (шаралар бойынша нұсқау, функционалды міндеттемелер
сипаттамасы және блок-кестелер ):
бухгалтерлік есеп және ішкі бақылау шеңберінде
мен жазбаларды тексеру;
субьект қызметі мен функциялануын бақылау, сонымен
компьютерлік операциялар ұйымымен, субьект басқарушылар құрамы
және операцияларды өңдеу сипатын бақылау.
Ішкі бақылау жүйесінің функционалды жүйесімен толық
аудитор тек ғана жоғарыда айтылған құжаттарды
ұйымдастырушылық кестелермен, шаруашылық операциялар кортатекасын
зерттейді. Олар тек қана сол мәліметтер
қайсысы жеткілікті, яғни тексеру ауқымында болжамды
анықтауы. Артық нақты құжаттар тексеруді атқарып
бағытынан адастыруы мүмкін.
Ішкі бақылау жүйесінің болуын әртүрлі әдістер
оның аудитормен жалпыланып, өзінің жұмыс құжаттарында
Ішкі бақылаудың болуы туралы мәліметтер қайнар
Ішкі бақылау болуын анықтайтын әдістер Мәліметтер
өткен аудит материалдарын зерттеу Аудитордың жұмыс
Клиентпен дайындалған жүйесінің құжаттық бейнесі Есеп
Клиент қызметтерін сұрастыру Ішкі бақылауды бағалау
Операцияларды қадағалау Блок-кестелер
Өткен аудит материалдарын зерттеу. Аудиторлық құжаттар
аудиттің соңғы күнінде жұмыс жүйесінің сипаты,
қатысты болмауы міндетті. Егер айтарлықтай өзгерістер
соңғы мәліметтерді енгізу керек, себебі тексеру
көлемін оның жаңа клиентке бірінші аудиторлық
атқарылады. Берілген мәліметтерді өткен тексеріс кезінде
құжаттарынан алуға болады.
Клиентпен дайындалған жүйесінің құжаттық бейнесі. Көбіне
әсіресе ірі, құнды мәліметтер қайнар көзі
лауазымды нұсқаулар, ұйымдастырушылық кесте, шаруашылық операциялар
картатекалары және басқа да құжаттар болады.
сақтау әрбір қызметкер (қаржылық директор, менеджерлер,
қызметкерлері және т.б.) үшін жауапкершілік
жүзеге асыруға әрекет етеді. Сондықтан аудиторға
міндеттемелер мен сенімділік деңгейін анықтау керек,
бекітетін, сонымен қатар саясат пен шаралар
етеді. Есеп саясаты бухгалтерлік есеп жүйесінің
және бухгалтерлік есептіліктің ішкі және сыртқы
міндетті. Бұндай жүйе әкімшілікті толық, нақты
мәліметтермен қамтамасыз етеді, яғни кәсіпорынды басқару
сыртқы жақтарға (инвесторлар, кредиторлар, салықтық және
сәйкесінше мәліметтермен қамтамасыз етуі туралы кепілдік
Ұйымдастыру кестесі - бұл ыңғайлы
жұмыс істейтінін және олардың міндеттерді табыстау
арасындағы байланысы қандай екенін көрсетеді. Кім
беретінін көрсетуге ыңғайлы, бірақ бейресми
есептілігін көрсетпейді. Сондықтан ұйымдастыру келесі басқа
ауыстыра алмайды, ол басқа құжаттарды толықтырады.
Клиент қызметкерлерін сұрастыру. Әртүрлі деңгейдегі ішкі
стандарттарын тексеру кезінде аудиторда клиент қызметкерімен
қажеттілігі туындайды, яғни қалай олар өз
анықтау. Бақылау болуын көрсету үшін аудитор
толтыратын операцияларды қадағалау. Бір операция дәйектілігін
мүмкін,бірнеше операциялар сипатын қадағалау дұрыс болады.
шара үшін блок-кестені пайдаланған жөн (кейде
диаграмма деп атайды). Оны пайдалануы:
жүйе ішіндегі құжаттар қозғалысын көрнекті бейнелейді,
құрамында жүретін олардың шаралар мен тексеріс
байланысын көрсетеді;
құжаттар қозғалысын көрсетеді, осылайша егер блок-кесте
дайындалған болса, онда қайнар көздері мен
оның қозғалысын көруге болады;
кәсіпорынның бақылау жүйесіндегі әлсіз жерлерді айқындауға
көмектеседі;
аудиторлық тестар бухгалтер есеп жүйесіндегі кемшіліктерді
айқындауға әрекет етеді.
Блок-кесте айтарлықтай құжаттардың шаруашылық операциялар болған
жағдайда, сипатын анықтау және дәйектілік өңдеу
құрастыру, қызметкерлер арасында міндеттемелерді функционалды бөлу
есебімен жасалады. Оны клиент те, аудитордың
Блок-естені пайдаланғанда клиенттің құрғаны бойынша, аудитор
көшірмесін пайдаланады және шаруашылық операциялық
рәсімделуінің басынан қорытынды кезеңіне дейінгі қате
болдырмау жағынан бағалайды.
Блок-кестеде шаруашылық операциялардың құжатталуының қіріс-
шығысын дұрыс көрсету қажет: оның бастапқы
шоттардың Бас кітапқа енгізуіне дейін. Бұл
қамтамасыз етеді немесе аса мұқият бақылау
анықтайды. Блок-кестені дайындауда бухгалтерлік есеп шараларын
жүргізуші жұмыскерден талап етеді. Осылайша, кестеде
нақты бөлімшесінде жүргізілген құжаттар, тексеру және
қозғалысын көрсетеді. Блок-кестеде жүйенің диаграмма түрінде
көрсетілгендіктен ол аса тиімді болып табылады,
сипаттама түріне қарағанда тез тәуелсіз тексеріс
Блок-кесте кемшілігі болып оның құрылуындағы еңбек
кішігірім жүйелерде пайдалануда оның тиімділігінің аз
ішкі бақылауын бағалағанда әрбір құжат үшін
ашып көрсету керек (мысалы: мақұлдау, тексеру
сонымен қатар әрбір операция үшін қызметкерлердің
жауапкершілігін анықтау. Блок-кесте құру кезінде құжаттар
операциялар, тексеріс жүргізгенде символдық белгілер пайдаланады.
Ішкі бақылаудың бағалау парағы клиентте қажетті
бар ма екендігін анықтау үшін жасалады.
факторларының пайда болу мүмкін ортасын анықтайтын,
мен клиент жұмысының шешуші жағдайылар көмегімен
Ішкі бақылауды бағалау парағы
Мазмұны Коммен-тарий Сілтеме
1. Материалдар шарт,өтініш негізінде алынады
2. алынған материалдар үшін төлемге басқарушы-ның
3. сатып төлеуге шоттардан және материалдарды
4.Сатып алу регистр кітабі жүргізіледі ме?
5. Барлық материалдар қоймаға тікеоеу өтеді
6. Фактілі сатып алулар жоспармен сәйкестіріледі
7.Шот фактуралар тексеріледі және айқасты алынған
8. Материалдар сәйкесінше құжаттар негізінде саны
9. Өндірісте және қоймада материалдар есебі
10. Қабылдау акттары тәуелсіз дайындалады ма?
11. Материалдардың қайтарылуы бақыланады ма?
12. сатып алу мерзімінің сақталуы бақыланады
13.материалдарды алу кезінен шот- фактураны өңдеуге
14.Орындалмаған міндеттемелерді атқару мерзіміне үнемі бақылау
15.жабдықтаушылармен есеп айыруда салыстыру актілері үнемі
16. Кредиторлық берешектерге үнемі үнемі талдау
Жалпы аудиторлық жоспар. Алдын-ала
алынған мәліметтер негізінде, аудитор жалпы жоспар
оның негізінде тексеру бағдарламасына дайындық. Аудитордың
құжатарынан айырмашылығы, жалпы жоспар құру шараларында
басқарушысымен ақылдасуына болады.Бұл клиент мамандары мен
аудиторлар жұмысын үйлестіру кезінде аудиторлық тексерудің
әрекет жасайды.
Ескерген жөн, аудиттің халықаралық тәжіребесінде жоспарлаудың
стандартты Мемарандум бар. Онда сәйкесінше шараларға
қорытындылардың фактлі мәліметтері, әрбір есепке
тестер мен талдау шараларының нәтижесі
толықтырулар мне үйлестірулермен бірге жазылған.Төменде тексеру
мысал ретінде жүргізілген , жоспарлау мен
шешу үшін құрастырылған.(Accountants Digest US Audit
Жоспарлау Мемарандумы
№ Жұмыс тізімі
Аудит жүргізу жұмысының болжалды мерзімін анықтау
1. - клиентпен кездесуді жоспарлау;
- аралық аудитті аяқтау;
- қызметкер хаты;
- кредиторлық және дебиторлық берешек сомаларын
Күні
Нақты күні
2 Өткен аудит жүгізу кезінен бері
клиент бизнісінің сипаттамасында (мысалы, ассортиментінің және
басқару құжылымында немесе қаржылық бөліміндегі негізгі
бухгалтерлік есеп жүйесінде (соның ішінде қызметкерлер
сыртқы талаптар ( мысалы,бухгалтерлік стандарттар, заңдар,ережелер
Нақты комментарийлар
3 Жоспарлау бойынша қорытынды
аудит жүргізу кезінде өткен кезеңмен салыстырғанда
аудит пәні негізінде көрсету,ішкі бақылау бақылау
өткізу және дебиторлық берешек;
сатып алу және міндеттемелер;
ТМҚ және аяқталмаған өндіріс;
Оклад және еңбек ақы;
Банк және қол бары;
Негізгі құралдар;
Басқалары.
Ауданын анықтау, қайда айтарлықтай қателер жіберіледі
Келесі жүйенің бөлімдері таблицаға енгізілуі (қайта
Келесі тұрақты файлдар бөлек құрылуы жаңартуы
Талап еткен мамандар көмегін көрсету;
Клиент қызметкерлері ұсынған мәліметтерге тән кездестірілген
Егер бухгалтерлік қызмет көрсеткен болса, көрсету:
қосарланушылық жағдай болмас үшін жоспарланған бухгалтерлік
бухгалтерлік жұмыс үшін қатыстырылған штаттық қызметкерлердің
Клиентке көрсетілген басқа да қызмет түрлі
қысқаша сипаттау және олардың аудит жүргізу
мерзімі мен сипатына әсері; Нақты комментарийлар
4 Ішкі аудит бөлімі (бар болса)
ішкі аудит негізінде аудиторлық тестер көлемін
ішкі аудиторлар мен қатынасын қысқаша көрсету:
аудитті жоспарлау кезеңінде ;
аудит жүргізу кезеңінде;
аудиттің қорытындылау кезеңінде Нақты комментарийлар
5
жұмыс атқару дәйектілігін нақты белгілеу ;
қадала көңіл бәлуді талап ететін жағдайларды
аудиторлық топтың нұсқау мерозімін көрсету, штат
6 Шолу
нақты кезеңдерді анықтау (проблемалы аудандарды),қайсы бойынща
анықтау керек, қандай тәсілмен және қандай
7 Қаржылық щаруашылық қызметінің негізі көрсеткіштері
келесі коэффициенттерді соңғы басқару мәліметтеріне сәйкес
өткізу,түсім (жұмыс,қызмет), өзіндік құн;
жиынтық кіріс;
өнім өндіру;
кезең шығындары;
салық төлеуге дейінгі табыс;
ТМҚ айналым көрсеткіштері;
Меншікті капитал.
ескеруге қажетті қадамдар мен қорытындыларды
құрастыру; өткен жыл (нақты), % Жылғы
8 Бюджет уақыты
- ағымдағы және өткен жылдағы нақты
Аудиторлық бағдарлама. Аудиттің халықаралық стандартына сәйкес
300 «жоспарлау» аудитор аудиторлық бағдарламаның құрастыруы
құжаттық рәсімдеуі керек, жоспарланған аудиторлық шаралардың
сипаттамасын, жүргізу уақыты мен көлемін анықтап,
жоспарын жүзеге асыру үшін қажет. Аудит
аудитті бақылау тәсілі болып табылады, онда
мақсаты мен уақытша бюджет көрсетілуі мүмкін.
аудитордың ассистенттер тобына арналған нұсқаулар ретінде;
аудиторлық топтың жұмыс сапалығын бақылау құралы
әр ортада аудит мақсатын тексеру уақытын,
негізін таңдау үшін аудиторлық шаралар жазбалары
асады.
Бұл бағдарлама аудиторлық тексеру құжаттарында маңызды:
Онда аудиторлық дәлелдемелердің маңызды бөліктері жазылған,
аудиторлық қорытындыны нақтылау үшін қажет. Ол
және маңыздылық бойынша шаралардың тестік бағдарламасы
құрылады. Бақылау құралының бағдарлама тестерінде ішкі
жүйесі мен есебін функциялау туралы мәліметтер
іс-әрекеттер жиынтығының тізімінен тұрады. Аудиторлық шаралар
маңыздылығы бойынша өзінше шоттар сальдосы мен
айналымының көрінісінің сенімділігін бөлшектеп тексеруді кіргізеді.
үшін аудитор анықтау керек, қандай бухгалтерлік
және әрбір бухгалтерлік есеп бөлімдері бойынша
құрады. Аудиторлық жоспар қажеттілігі бойынша аудит
қайта қаралып отырылуы қажет. «Еңбекақы аудиті»
аудиторлық бағдарламаны мысал етеміз.
Аудиторлық бағдарлама
Клиент: ЖШС «Элита» Дайындаған:________
Дата: «_»_____ 200_ ж.
Тексерген:__________
Дата: «__»_____ 200_ ж.
Жүргізу уақыты: «__»____ 200_ ж.
Еңбекақы аудиті
Бақылау мақсаттары. Орнату керек:
Еңбек ақы есебі тек қана штаттық
арқылы жүреді;
Еңбек атқарылған жұмыс жазбаларына сәйекс есептеледі;
- Төлем ведомстваны
Нақты жұмыс істейтін қызметкерлерге төлем жүргізіледі
Барлық аударымдар төлем ведомствосынан есептеліп үшінші
сәйкесінше төленеді;
Барлық операциялар, еңбек ақыға байланысты нақты
енгізіліп отырады.
Бақылау тестері:
өкілетті лауазымды тұлға талап ететін, жұмыс
карталары мен басқа да жазбаларды тексеру,
санкцияланған жұмыстарға көңіл бөлу;
уақытша жұмысшылардың төлем санкцияланғанын тексеру, әсіресе
қолма –қол;
еңбек ақыны төлеуді қадағалау, барлық шаралардың
жұмысшылар алған еңбек ақы үшін қол
ақы банкке қайтарылады және т.б.;
тексеруде (кадр бөлімінің жазбаларына сәйкес) санкциялық
ақының өзгеруі;
төлем ведомствасындағы өзгеріс бақылауын тексеру;
дәлелдемелерді зерттеу, яғни төлем ведомствасы өкілетті
тұлғамен бекітілген ;
төлем ведомствасының тәуелсіз тексерулер дәлелдемелерін зерттеу
(мысалы, ішкі аудит) ;
Төлем ведомствасы бойынша тексеріс жүргізуі;
Төлем ведомствасындағы ауытқулар бойынша түсініктемелерді
зерттеу;
Еңбек ақы ұсталымдарын тексеру,
Ұйымның депонеттелген еңбек ақысының бақылауын тексеру.
Тексеру шараларының маңызы.
Жазбаларға іріктеме жасау:
жұмыс уақыты есебі бойынша қорытынды есеп
кадрлар бөлімі үшін:
еңбек ақы ставкалары;
еңбек ақы ставкаларының өзгеруі бойынша санкциялары;
қызметкерлердің келіп – кетуі бойынша мәліметтер.
Төлем ведомствасын талдау және тексеру.
атқарылған уақыт жазбалары, жұмысшының атқарған жұмыс
ғана үшін төленгеніне көз жеткізу үшін;
кадрлар бөлімінің жазбалары және жұмысшының нақты
және сәйкесінше ставка бойынша жүргізілетініне көз
салық органдарына ұсталымдардың уақтылы төленгендігі және
рәсімделмеген штрафтардың пайда болу мүмкіндігінің жоқ
болуы.
Дайындаған:_____________
Орындаған:______________
Тексерген:_______________
Дата: «__»_________200_ ж.
Дайындаған:___________
Дата: «__»_______200_ ж.
Тексерген:_____________
Дата: «__»_______ 200_ ж.

28 қаңтар 2020ж.
topreferat.com - Тегін қазақша рефераттар, курстық, дипломдық жұмыстар

^