Әкімшілік жазалардың түрлері реферат
№842Әкімшілік жазалар
Әкімшілік жазалардың мақсаты
Әкімшілік жауаптылықты жалпы сипаттаудың келесі элементі әкімшілік жазалар болып табылады. Олар жасалынған әкімшілік құқық бұзушылық үшін қолданылатын мемлекеттік мәжбүрлеу шарасы болып табылады және оны жасаған адамның ӘҚБтКте көзделген құқықтары мен бостандықтарынан айыруға немесе оларды шектеуге саяды. Бұл жазалар әлеуметтік әділеттілікті қалпына келтіру, бұзушылық жасаған адамды тәрбиелеу, сондай-ақ құқық бұзушының өзінің де, сол сияқты басқа адмдардың да жаңа құқық бұзушылық жасауының алдын алу мақсатында қолданылады.
1
Жұмыс түрі: Реферат
Пәні: Құқық
Жұмыс көлемі: - бет

-----------------------------------------------------------------------------------
https://www.topreferat.com/
РЕФЕРАТТЫҢ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН МӘТІНІ


Әкімшілік жазалар
Әкімшілік жазалардың мақсаты
Әкімшілік жауаптылықты жалпы сипаттаудың келесі элементі
Оның ең негізгі, яғни заңдық, мазмұны
Әкімшілік жазалар әлдебір адамның жасаған әрекетіне
Егер де мұндай залал әкімшілік құқық
Әкімшілік жаза құқық бұзушылық жасаған адамға
Әкімшілік жазалардың түрлері
Әкшшілік жазалардың түрлері ӘҚБтКтің 45-бабында белгіленген:
Бұлардың ішінен заңды тұлғаларға 1/
Ескерту - әкімшілік жаза қолдануға уәкілетті
Әкімшілік айыппұл — айлық есептік көрсеткіштің
Жеке адамға салынатын айыппұлдың мөлшері айлық
Ал айыппұлдың жоғарғы мөлшерін жеке адамға
Бірақ осы мөлшерлерден асатын мөлшерде салықтық
Әкімшілік құқық бұзушылық құралы немесе оның
Осы сияқты заттарды тәркілеу, сондай-ақ әкімшілік
Нақты адамға берілген арнаулы құқықтан айыру
Көлік құралдарын жүргізу құқығынан айыруды, бұл
Алайда көлік құралын масаң күйде жүргізу,
Аң аулау /балық, аулау/, аңшылық қарулар
13.2.3. Әкімшішілік жазаларды қолдану тәртібі
Жеке кәсіпкерлерді немесе заңды тұлғаларды белгілі
Жеке косткердің мемесе заңды тұлғаның қызметін
Қоғамдық бірлестіктің қызметі өздерінің жарғысына немесе
Өз бетімен салып жатқан немесе салынған
Әкімшілік қамауға алуды — тек әкімшілік
Жүкті әйелдерге және 14 жасқа дейінгі
ҚР-сы шегінен әкімшілік жолмен кетіру —
Әкімшілік жазалау шаралары негізгі және қосымша
Затты өтемін төлеп алып қою, тәркілеу,
13.2.3. Әкімшілшілік жазаларды қолдану тәртібі
Мұндай жазаларды қолданған кезде заңдылықты қамтамасыз
ЭҚБтК-те /60-66-баптарда/ барлық органдар /лауазымды адамдар/
Қажетті қорғану бұл қорғану жағдайында
Құқыққа қарсы қол сұғушылық жасаған адамды
Аса қажеттілік осы адамның немесе
Негізгі тәуекел қоғамдық пайдалы мақсатқа
Күштеп немесе санаға әсер етіп мәжбүрлеу
Бұйрықты немесе өкімді орындау - өзі
Әкімшілік жаза өкілеттгі органның /лауазымды
ӘҚБтК-те белгіленген негіздер мен тәртіптен басқа
13.2.3. Әкімшілшілік хсащаларды қолдану тәртібі
Әкімшілік жауаптылықты жоятын немесе жеңілдететін заңның
Әкімшілік жаза әділ, құқық бұзушылықтың сипатына,
Бір құқық бұзушылық үшін ешкімді де
Нақты әкімшілік жазаны таңдап алуға әсері
Жауаптылықты ауырлататын мән-жайлар: маскүнемдік, нашақорлық немесе
Бір адам екі немесе одан да
Әкімшілік жаза қолданылған адам жаза қолдану
Әкімшілік жауаптылыққа тартудың ескіру мерзімі белгіленген.
13тарау. Әкімшілік жауаптылық
О.ЗЛ. Іс жүргізудің құқықтык иегіздсрі
313
Қылмыстык іс қозгаудан бас тартылған адамдардың
13.3. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс
13.3. Іс жүргізудің құқықтық негіздері
ӘҚБтК өзінің материалдық және процессуалдық құқық
Онда іс жүргізудің міндеттері айқындалған: әрбір
Сонымен бірге әкімшілік құқық бұзушылық туралы
Егер істі қарау кезінде әкімшілік құқық
1 Оның мазмұны атқарушы органдардың
Сонымен бірге, іс жүргізу әкімшілікқұқық бұзушылық
Іс жүргізу мемлекеттік тілде жүргізіледі, ия
Әкімшілік құқық, бұзушылық туралы істерді қарау
Әймшілік құқық бұзушылық туралы істер ашық
Әюмшіяік құқық бұзушылық. туралы іс жүргізу
Кэмелетке толмаган адам жасаған әкімшілік құқық
Өкімшілк құқық бұзушшық ідоаяы істер істі
Істі жүргоіл жатқан судьшшң немес® оргашшң
12тарау. Әхімшілік күкык бұзушылық
П2,2Х Құқық бузушшьндтың су&ьектісі жате су&ьежтиштік
Субъект — бұл әкімшілік құқық бұзушылық,
ӘКБтК бойынша ақылccs дүрыс, әкімшілік құқық
1бдан 18 жасқа дейінгі көмелетке толмаган
Заңды тұлғалар мсм'іексттік және мемлекеттік
Лауазымды адам адлзметтік міндеттерін орыңдамауына нсмесе
Үйыадцықбилік оу немссе әкімшілікшаруашылық йшадеттерді орындауга
Өсшри қызметшілер мен өскери жмыңда жүргек
Бірақ олар ҚРның Мемлекеттік шекарасы режимін,
83.1. Әкімшілік жауаптылықтын ұігымы және бслгйері
303
пайдалану мен қорғаудың басқа да ережелсрі
Дипломатиялық иммунитетпен жене қорганышпен пайдаланатын шстслдіктердсн
Әкімшілік ісүқық бұзушылық құрамынын субъсисгивтік жағы
Әкімшілік құқық бұзушылық, егер оны жасаған
Әкімшілік құқық бұзушылық, crop оны жасаган
Сонымен, егер адамның орекетінде заң элементтерінің
ӘКШШІЛШ ЖАУАИТЫЛЫҚ 13J. Әкімшілік жауаоттшшқтың ұғымы
Әкімейлік жауаптылық өкілетті мемлекеттік органның /лауазымды
304
13тарау. Әкімшілік жауаптышық
рымен каршган нақты окімшшкқұқықтық санкцияларды құқық
Сонымен, экімшілік жауаптылықтың шараларына жазалаушылық /эюмшілік
Әкімшілік жауаттгылықтың өзінің ңорматывтікқұқықтық базасы бар.
Кодекстің Жалпы бөлігінде өкімшіліқ жауаптылықтың субъектілері
Әкімшілік жауаптылықтың мақсатғары ӘҚБтКпен айқындалган әкімшілік
Олар адамның жехе басын, адам мен
Әкімшіліь. жауаптылық жалпы міндетті болып табылатың
Әкшшілік жауаптылық әкімшілікқұқықтық нормаларды Лузган жағдайда
13.1. Әкімшілік жауаптылыюгың ұғымы және белгілсрі
305
нормаларын бүзған үшін мұндай жауаптылыққа тарту
Әкімшілік жауаптылық үшін екімшілік құқық бұзушылық
Әкімшілік жауаптылықты іс жүзінде негізінсн соттар
Әкімшілік жауаптылық өзінің тікслсй көрінісін окімшідік
Әкімшілік жауаптылықты жүзегс асырудың процсссуаздық нысаны
Ақыр соңында, әкімшілік жауаптылықтың негізіне құқық
Сонымен, әкімшілік жауаптылық кімде кімдср тиісті
Әкімшілік жауаптылықтың заңдық жауаптылықтың өзге түрлерімен
Әкімшілік жауаптылық заңдықжауаптылықтың, нақты бір түрі
Сонымен, қылмыстық жауаптылық үшін қылмыс жасау
Тортіптік жауаптылық, соттан тысқары тертіппен туындайтын
306
13тарау. Әкімшілік хсауаптылық
13.2,2. Әквмшілік жазалардың турлсрі
30?
ды, мынадай қатынастарга тәнді, олардың шеңберінде
Азаматтыққұқықтық /мүліктік/ жауаптылық үшін зиянда немесе
1

19 қаңтар 2020ж.
2008-2018 topreferat.com - Қазақша рефераттар, курстық, дипломдық жұмыстар

^