Ғаламдық проблемаларды құқықтық реттеу реферат
№851ЖОСПАРЫ
КІРІСПЕ 3
1. Әлемнің құқықтық жүйелері 4
2. Халықаралық құқықты дамыту бағыттары 8
ҚОРЫТЫНДЫ 15
ҚОЛДАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР 16
15
Жұмыс түрі: Реферат
Пәні: Құқық
Жұмыс көлемі: - бет

-----------------------------------------------------------------------------------
https://www.topreferat.com/
РЕФЕРАТТЫҢ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН МӘТІНІ

 ҒАЛАМДЫҚ ПРОБЛЕМАЛАРДЫ ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕУ РЕФЕРАТ
ЖОСПАРЫ
КІРІСПЕ 3
1. Әлемнің құқықтық жүйелері 4
2. Халықаралық құқықты дамыту бағыттары 8
ҚОРЫТЫНДЫ 15
ҚОЛДАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР 16
КІРІСПЕ
1. Әлемнің құқықтық жүйелері
Тарихи даму процесінде әлемдегі барлық елдерде
1). Бірнеше елдердің күқық жүйесінің негіздері
2). Қүқық жүйелерінің нысандарына сәйкес топтастыру.
3). Әлеуметтік және қүқықгық нормалардың қүрылымына
4). Әлеуметтік және қүқықтық нормалардың құрылу,
Қоғамның объективтік даму процесінің мүдде-мақсатына сәйкес
Францияның ғалымы Давид Рененің пікірі бойынша,
Англо-саксондық құқық жүйесі. Бүл жүйе феодализм
Бүл жүйенің негізгі мазмүны сот тәжірибесінен
нормадан жоғары түрады. Англия өзінің отарлық-тәуелді
АҚШ ағылшын қүқығын пайдаланса да, оның
Романо-германдық күқықгық жүйе (континенттік жүйе деп
Осыдан бастап Рим қүқығы белсенді түрде
Тарихшылардың, заңгерлердің көпшілігі континенталдық қүқық жүйесі
Қорыта айтарымыз, англо-саксондық, романо-германдық қүқықтық жүйелер
Социалистік құқықгық жүйе — бұл жүйе
Діни кұқьщгық жүйе — бүл жүйеге
Ислам — діни қағидаларын қүқықтың негізі
1). Қүран - Алланың Мүхаммед пайғамбарға
2). Сүнна - Мүхаммед пайғамбардың хадистері
3). Иджма - ислам үйымдарының қабылдаған,
4). Китас өмірде кездесетін мәселелерді Қүранның
Индус діні қоғамдағы қарым-қатынастарды реттеп, басқарудың
Индус қүкық жүйесіндегі елдерге (Индия, Пакистан
Қазақстан Республикасының қүқықтық жүйесі жаңадан құрылып,
2. Халықаралық құқықты дамыту бағыттары
Жалпы адамгершілік табиғи - қүқық негізінде
1) адам — ел —
2) адам - үжым -
3) адам - оның қүқықтық
Әлемдік қүқықтық тәртіпті қалыптастырудың негізгі себептері:
Қазіргі заманда әлемдік құқықтық тәртіп шындыққа
- халықаралық қауіпсіздікті, бейбітшілікті қорғау-сақтау;
- халықтардың достығын, бірлігін, бостандығын, тендігін
- мемлекетаралық саяси,
- осы мақсаттарды іс жүзіне
Әлемдік қүқықтық тәртіпті нығайтуға, сапалы болуына
1). Әлемдік қүқықтық тәртіп (ӘҚТ) -
2). ӘҚТ - мемлекеттердің, халықтардың өзара
3). ӘТҚ - әр саладағы халықаралық
- қоршаған ортаны, табиғатты қорғау,
- БҮҮ, дүниежүзілік сауда
- БҮҮ-ның ЮНЕСКО үйымы арқылы
- әлемдік көлемде қылмыспен күресті сапалы,
Сонымен халықаралық қүқықты дамыту және ғаламдық
- әр мемлекеттің ерікті түрде осы
Құқық пен мемлекеттің эволюциялық даму процесінің
- қүқық пен мемлекеттің эволюциялық
Қоғамның өлеуметтік объективтік даму зандылықтарына және
Қазіргі кезеңде кейбір ғалымдар қоғамдағы барлық
Мемлекет және қүқық теориясы бүл мәселені
1). Қазіргі заманда бірте-бірте қоғамдық қатынастардың
2). Ғаламдық проблемаларды іс жүзіне асыру
3). Қоғамның ішіндегі әлеуметтік қайшылықтар мемлекеттік-қүқыктық
4). Адамдардың бостандығын, қүқығын қатаң сақтау
5). Мемлекет пен қүқықтың болашағын барлық
Сонымен, мемлекет пен қүқықтың маңызы, рөлі
Қазіргі заманда халықаралық қүқықтың ең негізгі
Адамның қүқығы - ол адамдардың өмірге
Азаматтың кұк^іғы - адамдардың табиғи бостандықтары
Жеке түлға қрдлғы - адамдардың азаматтығына
Қоғам және халықаралық өмірде бүл үш
Адамдардың табиғи қүқықтары мен бостандығының негізгі
1). Адам қүқығы — жан-жақты, әр
2). Адам қүқығы үзіліссіз даму процесінде
3). Адам қүқығының үлттық, мемлекеттік шеңбері
4). Адамның табиғи құқықтары мен бостандықтарына
Заңды объективтік міидеттер дегеніміз — адамның
Адамдардың табиғи бостандықтары мен міндеттері халықаралық
- халықаралық қүқықтың кепілдігі;
- әлемдік қоғамдық үйымдардың кепілдігі;
- әр мемлекеттің өз ішіндегі кепілдігі.
Мазмүнына қарай кепілдіктің төрт түрі болады:
Жеке түлғаның құқықгық мәртебесі — оның
Ғаламдық проблемалар. XXI ғасырға кірейін деп
Бүл күрделі бір әлем адамзаттың ғаламдық
Ғаламдық проблема дегеніміз — дүние жүзіндегі
- бүл проблемалар жер жүзіндегі
- проблемалардың шешілмегені барлық адамзатка қауіп
- бүл проблемаларды барлық халық,
Бүл ғаламдық проблемалар бірнеше топқа бөлінеді:
Осы көрсетілген проблемалар бір-бірімен тығыз байланысты.
1). Әлемдік ядролық апатты болдырмау, қару-жарақты
2). Саяси-экономикалық, мәдени-әлеуметтік, экологиялық т.б. салаларда
3). Дамыған және дамушы елдердің арасындағы
4). Энергошикізаттықты, азық-түлік, демографиялық дағдарысты жою
5). Ғылыми-техникалық прогрестің жетістіктерін адамдардың денсаулық,
6). Терроризмге, наркобизнеске қарсы күресте халықаралық
Жер планетасында өмір жасауды сақтау үшін,
Ядролы күресте, келіспеушілікте екі қарама-қарсы топтың
"Қазақстан Республикасы халқы қүқықтық принциптері мен
Біздің дәуірімізде, әлемнің әскери егестен алыстауына
Біздің моделіміз қоғам дамуының ер түрлі
ҚОРЫТЫНДЫ
ҚОЛДАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
1 Давид Рене. Правовые системы современности.
16

23 қаңтар 2020ж.
2008-2018 topreferat.com - Қазақша рефераттар, курстық, дипломдық жұмыстар

^