Бухгалтерия 1С программасы реферат
№90


Жоспар - www.topreferat.com
1.Программаның жалпы принциптері. 2
1.1. Негізгі принциптері. 2
1.2. Программаның қасиеттері 5
1.3. Сервис 5
1.4 Функционалды батырмалар командасы 10
1.5 Калькулятор командасы 10
1.6 Сыртқы программалар командасы 11
1.7 Записная книжка командасы 11
1.8 Пароль құру командасы 12
1.9 Соңғы құжат командасы 12
2. БУХГАЛТЕРЛІК ОПЕРАЦИЯЛАРДЫ САНАУ 13
2.1. Счетттар 13
2.2.Операциялар журналы 15
2.3. Типтік операциялар 16
2.4.Отчеттардың құрылуы 18
2.5 Операцияларды орын ауыстыру 19
Қолданған әдебиеттер 20
Жұмыс түрі: Реферат
Пәні: Бухгалтерлік іс
Жұмыс көлемі: - бет

-----------------------------------------------------------------------------------
https://www.topreferat.com/
РЕФЕРАТТЫҢ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН МӘТІНІ

 ЖОСПАР
1.Программаның жалпы принциптері. 2
1.1. Негізгі принциптері. 2
1.2. Программаның қасиеттері 5
1.3. Сервис 5
1.4 Функционалды батырмалар командасы 10
1.5 Калькулятор командасы 10
1.6 Сыртқы программалар командасы 11
1.7 Записная книжка командасы 11
1.8 Пароль құру командасы 12
1.9 Соңғы құжат командасы 12
2. БУХГАЛТЕРЛІК ОПЕРАЦИЯЛАРДЫ САНАУ 13
2.1. Счетттар 13
2.2.Операциялар журналы 15
2.3. Типтік операциялар 16
2.4.Отчеттардың құрылуы 18
2.5 Операцияларды орын ауыстыру 19
Қолданған әдебиеттер 20
БУХГАЛТЕРИЯ 1С
1.Программаның жалпы принциптері.
1.1. Негізгі принциптері.
"1С-Бухгалтерия" программалар бөлімі екі тәуелсіз программалардан
”Бухгалтерлік операциялардың учеті” программасы біхгалтерлік тексерістерді
”Төлем документтері” программасы банк үшін төлем
Бастапқы меню.
”Бухгалтерлік операциялардың учеті” программасын шақырғанда
1 Сурет
Функциялар тобы көлденең орналасқан. Автивті функция
- Жарықтық таңбаны "" және ""
- Төмен түсетін менюде "" және
Тізімдермен жұмыс
Программадағы негізгі жұмысы болып тізімді жүргізу
Жаңа жазбаның тізімге енгізілуі Ins
Жазбаны түзеті үшін жарықтық курсорды түзілетін
Жазбаның жоюлуы Del батырмасын басқаннан кейін
Тізімдің байқалуы курсордың басқарылу батырмасымен жүргізіледі:
Көмек функциясы
“1С-Бухгалтерия” программасымен жұмыс істегенде анықтама алудың
1) Ақырғы екі экрандық жолдан. Оларда
2) F1 батырмасын басып кез-келген
3) Көптеген жүйеде жұмыс істегенде Ғ10
4) Бас менюден Көмек пунктің таңдау.
1.2. Программаның қасиеттері
Программаның келесі қасиеттері бар:
- операция саны шектелмеген;
- есептеу саны шектелмеген;
- операция қосындысының разряды – 16
- бухгалтерлік есептеудің таңбсының саны –
- аналитикалық есептеудің мөлшер саны –
- нәтиженің біріктілуі – жылға, кварталға,
- тәуелсіз жұмыс орны бір компьютерде
1.3. Сервис
Бас менюде Сервис группалық функциясын басқанда
2 Сурет
Осы пункт келесі командаларды орындайды:
ПАРАМЕТРЛЕРДІ ҚҰРУ командасы
Программаның жұмысына әсер ететін параметрлер құрастырылады.
3 Сурет
Құрастырылатын параметрді таңдау үшін курсор арқылы
- Операцияны енгізу параметрлері:
Енгізілген проводка активті – егер параметр
Мәліметтерді автоматты түрде қайта санау
Мөлшері тек бүтін – мөлшерді санау
Көшіру - мысал-проводканың, Ғ9 батырмасымен
Белгілер мөлшері – субсчеттағы және счеттағы
Тиынсыз қосынды журналында- егер параметр құрылса,
Дыбысты өшіру- егер параметр құрылса, онда
- Жұмыс датасы – датаны береді,
- Жұмыс орны – бірнеше жұмыс
- Редактор - Отчет түрлерін
- Басу парметрлері – бар принтерді
- Отчеттарды шығару – параметрлер экраннан
- Отчеттерді құрастыру – отчеттерді құрастыру
Архивтік копия командасы
Архивтік копиялы мәліметті дискетада сақтау және
Осы команданы орындағанда жұмыс тәртібі:
- таза форматталған дискілерді қажетті мөлшерде
- Бас меню Сервисі тобынан
- Сохранение немесе Восстановление режимдерін таңдау;
- дискеталар салынған дисководты көрсету;
- сақтау кезінде архивті копияның датасын
- қалпына келтіру кезінде егер дискеталар
1.4 Функционалды батырмалар командасы
Бухгалтерлік операцияларды енгізгенде қайталанатын реквизиттер жиі
1.5 Калькулятор командасы
Калькулятор бас менюдегі Сервис және басқа
1.6 Сыртқы программалар командасы
Сервис тобынан сыртқы программалар шақырылғанда экранға
1.7 Записная книжка командасы
Жазба кітапшасында кез-келген күнге жұмыс тізімін
1.8 Пароль құру командасы
Егер басқа ададмдардың программаға кіруін шектеу
1.9 Соңғы құжат командасы
Программамен жұмыс істеу барысында әр түрлі
2. БУХГАЛТЕРЛІК ОПЕРАЦИЯЛАРДЫ САНАУ
2.1. Счетттар
Счеттардын жоспары – бухгалтерлік есептеудің негізі.
Счеттар жоспарын қарау және түзету үшін
4 сурет
Счеттардың жоспары төрт жолы бар тізімінде
Код
С/сч.
Наименование – счеттың немесе субсчеттың түрлері;
Вид субконто – аналитекалық санаудың
Тізім счеттардың және субсчеттардың кодтары бойынша
Жаңа счетты тізімге енгізген кезде ол
"Вид субконто" жолын түзеткенде
5 Сурет
Егер тізімде қажетті субконто түрі болмаса,
2.2.Операциялар журналы
Операциялар журналы Журнал операций командасын
7 сурет
Дата - тұрмыстық операциялар
Дебет - счеттардың және субсчеттардың
Кредит – счеттың және субсчеттың кредит
Сумма - проводканың суммасын көрсетеді.
N - берілген проводканың қай
Кратное содержание – операцияның және проводканың
Экранның жоғарға жағында дебет және кредит
Проводкалардың енгізілуі (Ins) бағандармен
Проводкаларды енгізгенде осыларды есте сақату керек:
- дата операциялар интервалында орналасу қажет.;
- егер счетта аналитикалық есептеу жүрсе
2.3. Типтік операциялар
Типтік операциялар проводкаларды енгізу үшін қажет.
Проводкалар суммасы автоматты түрде саналады. Бастапқы
Типтік операциялармен жұмыс екі этаптаң тұрады.
Программа типтік операциялардың кез-келген саның қолдануға
8 сурет
Тізімде үш баған бар:
Операции – типтік операциялардың тізімі;
Типовое содержание - текст;
Исх. файл – бастапқы құжатты формасы
Формулаларды енгізу
Формула келесі элементтерден тұрады:
- сандар;
- арифметикалық операциялар ("+" - қосу,
- жақшалардан "(" және ”)";
- макроаттар
Әсіресе осы макроаттар жиі қолданылады:
X – алдыңғы мәлімет;
Xo – операциялар суммасы;
Xn – n номерлі проводкалардың суммасы;
CHnD.m - m номерлі субконто
Кn - n номерлі
CHDn – дебиттік сальдо;
CHКn – кредиттік сальдо;
CКDn – дебиттік соңғы сальдо;
CККn – кредиттік соңғы сальдо;
2.4. Отчеттардың құрылуы
Программа көптеген бастапқы құжаттарды құруға мүмкіндік
Шахматка
Шахматка – бұл құжат. Шахматканың сол
Жұмыс периодын орнату
Жұмыс периодын орнату үшін Отчетность меню
Операциялар интервалы
Операциялар интервалы операция тізімін қарауды шектеу
Операциялар интервалы айлар түрунде беріледі. Интервал
10 сурет
Менюдің алғашқы екі пункті құрылған интервалдың
Шекараларды өзгерту үшін "+" және "-"
2.5 Операцияларды орын ауыстыру
Программа бірнеше компьтерлерде бөлінген санауды қаматамасыз
Операциялар менюсінен Операцияларды орын ауыстыру командасын
11 сурет
Басқа компьютерден операцияларды орын ауыстырғанда әрекет
1) шығу файлы енгізілетін диск және
2) жұмыс орнының номері көрсетіледі;
3) прводкалардың қалай шығарылу қажеттілігі құрастырылады;
Қолданған әдебиеттер
1) Методические указания к
“1С-БУХГАЛТЕРИЯ” (КОВАЛЬ Павел Евгеньевич)
2) ”Бухгалтерия 1С: Пользовательская программа”. (ТИШИНА

9 желтоқсан 2019ж.
2008-2018 topreferat.com - Қазақша рефераттар, курстық, дипломдық жұмыстар

^