Бухгалтерлік баланс реферат
№91


ЖОСПАР
Кіріспе 2
І.Бухгалтерлік баланс 4
1.1 Бухгалтерлік баланс, оның мәні мен ерекшеліктері 4
1.2 Баланстың құрылымы және оның баптарының мазмұны 6
1.3 Баланстың құрылымы және оның баптарының мазмұны 11
Қорытынды 16
Қолданылған әдебиеттер: 18
Жұмыс түрі: Реферат
Пәні: Бухгалтерлік іс
Жұмыс көлемі: - бет

-----------------------------------------------------------------------------------
https://www.topreferat.com/
РЕФЕРАТТЫҢ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН МӘТІНІ

 ЖОСПАР
Кіріспе 2
І.Бухгалтерлік баланс 4
1.1 Бухгалтерлік баланс, оның мәні мен
1.2 Баланстың құрылымы және оның баптарының
1.3 Баланстың құрылымы және оның баптарының
Қорытынды 16
Қолданылған әдебиеттер: 18
Кіріспе
Нарық экономикасы жағдайында, бухгалтерлік есептің басқару
Қазақстан Республикасында бухгалтерлік есеп, бухгалтерлік есеп
Меншік иелері мен экономиканың барлық салаларындағы
Бухгалтерлік есеп басқару процесінің бөлігі ретінде,
Бухгалтерия қызметкерлері нарық жағдайында тез эрі
3
Осы менің «Бухгалтерлік баланстың мазмұны мен
Әрбір шаруашылық операциясын баланстың өзінде көрсету
4
І.Бухгалтерлік баланс
1.1 Бухгалтерлік баланс, оның мәні мен
Баланс - сөзі латың тілінен аударылғанда
Ақпараттарды баланстық жинақтау есепте, қаржы -
Баланстың негізінде кәсіпорында бар қорлар, олардың
Сонымен, бухгалтерлік баланс кәсіпорының мүлкін ақшалай
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 3.03.94 ж.
Сыртқы түрі бойынша бухгалтерлік баланс кесте
Актив пен пассив жиынтықтарының арасында теңдік
5
Баланстық бап бухгалтерлік баланстың негізгі элементі
Кәсіпорын мүлкінің жекелеген түрлерін, оның пайда
актив баптар шаруашылық қорларын құрамы, орналасу
активтік баптар барлық материалдық құндылықтарды, ақша
активтік баптар барлық материалдық құндылықтарды, ақша
Баланс - брутто және баланс -
Баланс - брутто түрлі ғылыми зерттеулер
Бухгалтерлік баланс - неттоның активінде екі
АКТИВ:
I. Ұзақ мерзімді активтер.
II. Ағымдағы активтер.
Меншікті капитал мен міндеттемелер:
I. Меншікті капитал (Акционерлік каптиал).
II. Ұзақ мерзімді міндеттемелер.
6
III. Ағымдағы міндеттемелер.
Баланстың активі мен пассиві бойынша жиынтықтар
Баланс - нетто бірқатар баптар ашық
Баланс - нетто актив валютасына материалдық
1.2 Баланстың құрылымы және оның баптарының
Жоғарыда аталып өткендей, экономикалық мағынасы бойынша
Материалдық емес активтер - бұл бап
Негізгі қүралдар - бұл материалдық салада,
Мұнда мынадай баптар ашылуы тиіс:
а) жер;
э) үйлер мен ғимараттар;
б) машиналар мен жабдықтар;
в) жіктемесіне сәйкес негізгі құралдардың басқада
г) жинақталған тозу;
7
д) аяқталмаған күрделі құрылыс.
Бұған қоса түсіндірме жазуларда ұзақ мерзімді
Инвестициялар - кәсіпорынның табысты активтеріне (бағалы
Мұнда мынадай баптар ашылады:
а) еншілес серіктестіктерге берілген инвестициялар;
ә) тәуелді заңды ұйымдарға берілетін инвестициялар;
б) ағымдағы құнды көрсететін өзге де
Агымдағы активтер.
Өңдеу және сату мерзімдеріне қарамастан тауарлы
Алдағы кезең шығындары - есепті күннен
Ақша қаражаттары. Пайдаланылуына шек қойылған ақша
Қысқа мерзімді қаржы инвестициялары - мерзімі
Дебиторлық берешек - есепті күннен бастап
Мұнда мынадай баптар ашылуы тиіс:
а) аванстық төлемдер;
э) алуға арналған шоттар мен вексельдер;
б) еншілес серіктестіктердің дебиторлық берешегі;
в) лауазымды тұлғалардың дебиторлық берешегі;
г) өзге де дебиторлық берешектер.
Сомасы бір жыл ішінде алынбаса, дебиторлық
Меншік капитал мен резервтер.
Баланстың пассивінің меншікті капиталының бірінші бөлімінде
Түсіндірме жазуларда есепті кезеңде жарғылық капиталда
Акционерлік қоғамдарда мынадай ақпараттар ашылып көрсетілуге
а) мэлімделген, шығарылған және айналымда жүрген
ә) төленбеген төленген капитал;
б) акцияның номиналдық және ағымдағы құны;
в) оларға ие адамдардың қүқы, девидендтерді
төлеудің шарттары;
г) ерекшелінген акциялар бойынша төленбеген девидендтер;
д) өтемі төленіп алынған меншікті акциялар
капитал);
е) болашақта шығаруға мэлімделген акциялар. Өзге
а) номинал қүнынан артық төленген капитал;
ә) негізгі қүралдар мен қаржы инвестициясын
9
Ұзақ мерзімді міндеттемелерді ашып көрсеткен кезде,
а) қамтамасыз етілген несиелер;
ә) қамтамасыз етілмеген несиелер;
б) еншілес серіктестіктер үсынған несиелер;
в) төлемі кейінге қалдырылған салықтар.
Түсіндірме жазбада проценттік ставканы, несиені өтеудің
Ағымдағы міндеттемелер.
Ағымдағы міндеттемелерді ашып көрсеткен кезде, кредиторлардың
а) қысқа мерзімді несиелер немесе овердрафт;
ә) салықтар бойынша берешек;
б) төлеуге арналған диведендтер;
в) еншілес серіктестерге берешек;
г) акционерлік қоғамның лауазымды тұлғаларына берешек;
д) өзге кредитор л ык берешек.
Төлеуге есептелген шығындар - болжанбаған жағдайлар
Алдағы кезеңдердің табыстары - бұл бапта
Егер заңды түлға міндеттемені үзақ мерзімді
көздеріне сәйкес келеді. Бухгалтерлік балансты жасаған
Қазіргі кезде, халыкаралық талапқа сай анықталған
АКТИВ ПАССИВ
1. Ұзақ мерзімді активтер 1. Меншіктегі
2. Ағымдағы активтер 2. Ұзақ мерзімді
3. Ағымдағы міндеттемелер
Жоғарыда көрсетілген әрбір бөлім баланс баптарынан
Ағымдағы активтер бөліміндегі баланс баптары: материалдар
Меншікті капитал бөліміндегі баланс баптары: жарғылық
Ұзақ мерзімдегі міндеттемелер бөліміндегі баптар: банк
Ағымдағы міндеттемелер бөліміндегі баптар: жабдықтаушылар, бюджетпен
Баланстың активі мен пассиві бойынша жиынтықтар
Баланс туралы түсінікті және оның мағынасын
Бухгалтерлік баланста актив пен пассивтің қорытынды
1.3 Баланстың құрылымы және оның баптарының
Жоғарыда аталып өткендей, экономикалық мағынасы бойынша
Актив құрамы.
1-бөлім. Бұл бөлімде ұзақ мерзімді активтер
Материалдық емес активтер- бұл бап бойынша
Негізгі құралдар - бұл материалдық салада,
Мұнда мынадай баптар ашылуы тиіс:
а) жер;
б) үйлер мен ғимараттар;
в) машиналар мен жабдықтар;
г) жіктемесіне сэйкес негізгі қүралдардың басқа
д) жинақталған тозу;
е) аяқталмаған күрделі қүрылыс.
Бүған қоса түсіндірме жазуларда үзақ мерзімді
Ұзақ мерзімді инвестициялар- кәсіпорынның табысты активтеріне
а) еншілес серіктестіктерге берілген инвестициялар;
б) тәуелді заңды үйымдарға берілетін инвестициялар;
в) ағымдағы құнды көрсетілген
баланстык қүнынан ерекшеленеді.
2-бөлім. Ағымдағы активтер.
Өңдеу және сату мерзімдеріне қарамастан тауарлы-материалдық
Алдағы кезең шығындары - есепті күннен
Аұша қаражаттары. Пайдаланылуына шек қойылған ақша
Қысқа мерзімді қаржы инвестициялары - мерзімдері
Дебиторлық берешек - есепті күннен бастап
Мұнда мынадай баптар ашылуы тиіс:
а) аванстық төлемдер;
б) алуға арналған шоттар мен вексельдер;
в) еншілес серіктестіктердің дебиторлық берешегі;
г) лауазымды тұлғалардың дебиторлық берешегі;
д) өзге де дебиторлық берешектер.
Сомасы 1 жыл ішінде алынбаса, дебиторлық
Пассив курамы.
1-бөлім. Меншікті капитал.
Баланс пассивінің 1-ші бөлімінде меншікті капитал
Түсіндірме жазуларда есепті кезеңде жаргылық капиталда
Акционерлік қоғамдарда мынадай ақпараттар ашылып көрсетілуге
а) мәлімделген, шыгарылган және
б) төленбеген капитал;
в) акцияның номиналдық және ағымдағы күны;
г) оларга ие адамдардың қүкығы, девидендтерді
д) ерекшеленген акциялар бойынша төленбеген девидендтер;
е) өтелімі төленіп алынған меншікті акциялар;
15
ж) болашақта шығаруға мәлімделген акциялар.
Өзге меншікті капитал: а) номинал құнынан
Резервтік капитал. Бұл бап бойынша кәсіпорынның
Бөлінбеген кіріс (жабылмаған зиян).
2-бөлім. Ұзақ мерзімді міндеттемелер.
Ұзақ мерзімді міндеттемелерді ашып көрсеткен кезде,
а) қамтамасыз етілген несиелер;
б) қамтамасыз етілмеген несиелер;
в) еншілес серіктестіктер ұсынған несиелер,
г) төлемі кейінге қалдырылган салықтар.
Түсіндірме жазбада проценттік ставканы, несиені өтеудің
3-бөлім. Ағымдағы міндеттемелер.
Ағымдағы міндеттемелерді ашып көрсеткен кезде, кредиторлардың
а) қысқа мерзімді несиелер немесе овердрафт;
б) ұзақ мерзімді несиелердің ағымдағы бөлігі;
в) салықтар бойынша берешек;
г) төлеуге арналған девидендтер;
д) еншілес серіктестіктерге берешек;
е) акционерлік қоғамның лауазымды тұлғаларына берешек;
ж) өзге де кредиторлық берешектер.
Төлеуге есептелген шығындар - болжанбаған жағдайлар
Алдағы кезеңдердің табыстары - бұл бапта
Егер заңды тұлға міндеттемені ұзақ мерзімді
Қорытынды
Қазақстан Республикасында бухгалтерлік есеп, бухгалтерлік есеп
Сонымен өнім өндіру, оның айналысқа түсуі
Біз бухгалтерлік баланста Қазақстан Республикасының заңдарына
өзінің жасалу уақытына, қолданылу барысына карай
Кәсіпорынның жойылу балансы осы үйым өз
Осы рефератымды жазу барысында бухгалтерлік баланстың
Қолданылған әдебиеттер:
Ержанов М.С., Ержанова A.M. Основы бухгалтерского
Радостовец В.К., Радостовец В.В., Шмидт О.И.
Кеулимжаев К.К. и др. Финансовый учет
Сатмурзаев А.А., Абдыкалыков Т.А. Бухгалтерский учет
Нурсейтов Э.О., Нурсейтов Д.Э.
21 қаңтар 2020ж.
2008-2018 topreferat.com - Қазақша рефераттар, курстық, дипломдық жұмыстар

^